Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BK0416

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
13-10-2009
Datum publicatie
19-10-2009
Zaaknummer
144452 / OT RK 09-1658
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nadat de kinderrechter op 29 september 2009 machtiging heeft verleend tot uithuisplaatsing voor de duur van 4 weken zonder voorafgaand verhoor, heeft het Hof te 's-Hertogenbosch de beschikking van de kinderrechter van 1 mei 2009 tot verlenging van de ots met ingang van 7 oktober 2009 vernietigd en het verzoek van bureau jeugdzorg tot ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de periode vanaf 7 oktober 2009 alsnog afgewezen. Omdat de kinderrechter nog geen beschikking had gegeven na verhoor van de belanghebbenden, heeft de kinderrechter de beschikking van 29 september 2009 terzake de machtiging tot uithuisplaatsing met ingang van 7 oktober 2009 vernietigd en bureau jeugdzorg in zijn verzoek tot uithuisplaatsing alsnog niet-ontvankelijk verklaard met ingang van 7 oktober 2009.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak: 13 oktober 2009

Zaaknummer: 144452 / OT RK 09-1658

De kinderrechter heeft de navolgende beschikking gegeven in de zaak met betrekking tot de minderjarige:

[de minderjarige] geboren te [geboortegegevens],

verder te noemen [de minderjarige],

kind van:

[de moeder], wonende te [adres],

advocaat mr. A.M.H.E.G. Lemmens.

De moeder oefent alleen het ouderlijk gezag uit.

1. Verloop van de procedure:

Op 1 mei 2009 heeft de kinderrechter te Maastricht de ondertoezichtstelling met ingang van 4 mei 2009 uitgesproken voor de duur van een jaar en machtiging tot uithuisplaatsing verleend eveneens voor de duur van een jaar.

Op 29 september 2009 heeft de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, hierna bureau jeugdzorg, verzocht een machtiging tot uithuisplaatsing van [de minderjarige] te verlenen zonder verhoor van belanghebbenden.

Op 29 september 2009 heeft de kinderrechter de gevraagde machtiging verleend voor de duur van vier weken, onder aanhouding van de resterende termijn.

De advocaat van de moeder heeft op 2 oktober 2009 is een onderzoeksrapport van psycholoog drs. G.J. Postma ingediend.

Bureau jeugdzorg heeft op 5 oktober 2009 ingediend:

- een toelichting op het verzoek,

- een concept evaluatieverslag hulpverleningsplan van de Stichting Xonar, met daarbij gevoegd diverse bijlagen,

- een tweetal brieven van bureau jeugdzorg aan het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch,

- een kopie van voornoemd psychologisch onderzoeksrapport.

Op 6 oktober 2009 zijn de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord op het verzoek en de genomen beslissing.

De advocaat van de moeder heeft ter zitting een brief van de huisarts van de moeder overgelegd.

Op 12 oktober 2009 heeft de advocaat van de moeder een beschikking van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

d.d. 7 oktober 2009 overgelegd.

2. Beoordeling:

Het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch heeft bij beschikking van 7 oktober 2009 de beschikking van de kinderrechter te Maastricht van 1 mei 2009 ter zake de ondertoezichtstelling van [de minderjarige] met ingang van 7 oktober 2009 vernietigd en het verzoek van bureau jeugdzorg tot ondertoezichtstelling van [de minderjarige] voor de periode vanaf

7 oktober 2009 alsnog afgewezen.

Nu [de minderjarige] vanaf 7 oktober 2009 niet meer onder toezicht staat, is vanaf die datum geen grondslag voor een machtiging tot uithuisplaatsing meer aanwezig.

Daarom zal de kinderrechter de beschikking d.d. 29 september 2009 vernietigen voor zover machtiging tot uithuisplaatsing vanaf 7 oktober 2009 is verleend.

3. Beslissing:

Vernietigt de beschikking van de kinderrechter van 29 september 2009 ter zake de machtiging tot uithuisplaatsing met ingang van 7 oktober 2009 en opnieuw rechtdoende:

Verklaart bureau jeugdzorg in zijn verzoek machtiging tot uithuisplaatsing van [de minderjarige] alsnog niet-ontvankelijk vanaf 7 oktober 2009.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Salemans-Wijnen, kinderrechter en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2009 in tegenwoordigheid van L.H.M. Beckers, griffier.

Tegen deze beschikking kan - uitsluitend door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch:

a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de griffier) is verstrekt of verzonden, binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen 3 maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.