Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ7654

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
06-07-2009
Datum publicatie
15-09-2009
Zaaknummer
03-700330-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Het verweer dat verhoor in het Limburgse dialect heeft plaats gevonden maar hetgeen is gezegd in het Nederlands is opgeschreven - waardoor zaken onjuist zijn weergegeven - faalt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Strafrecht

Parketnummer: 03/700330-08

Datum uitspraak: 6 juli 2009

Dit vonnis is naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 22 juni 2009 op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen

[naam verdachte],

geboren te [geboortegegevens verdachte],

wonende te [adresgegevens verdachte].

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2007 tot en met 17 juni 2007 in de gemeente Landgraaf, in elk geval in Nederland, één- of meermalen (een) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten een harde schijf van een computer bevattende een of meer afbeeldingen van een seksuele gedraging, te weten onder andere:

- afbeelding 0004:

Foto van een naakt, op de grond zittend meisje, in de leeftijd van 9-12 jaar oud. Zij heeft lange bruine haren en draagt slechts een armbandje. Het meisje zit op een zand en rots-achtige bodem op een heuvel of berg. Zij zit op haar billen met haar benen onder zich opgetrokken. Ze kijkt lachend de camera in;

- afbeelding 0005:

Foto van een naakt, op de grond zittend meisje, in de leeftijd van 9-12 jaar oud. Ze heeft lange bruine haren en draagt slechts een armbandje. Het meisje staat naakt voor een zandberg. Haar benen staan wat uit elkaar en haar linkerbeen houdt zij wat gebogen. Met haar linkerhand raakt zij haar linkerbovenbeen aan, waarbij zij haar duim en wijsvinger tegen elkaar aan houd. Door haar houding is duidelijk te zien dat het meisje poseert;

- afbeelding 0008.jpg:

Close-up foto van een vagina van een meisje in de leeftijd 9-12 jaar oud. Op de achtergrond is een stukje rots te zien;

- filmfragment: bestand 5:

Zwart-wit fragment, duur: 40 seconden De film begint met een naakte man, een naakte jonge vrouw en een naakt meisje in de leeftijd 11-13 jaar oud. Terwijl de man met één hand aan zijn penis trekt, wrijft hij met zijn andere hand over de blote borst van het meisje. Vervolgens wordt er ingezoomd en is te zien dat de jonge vrouw het meisje op de mond zoent. Hierop is te zien dat de man op de gezichten van de vrouw en het meisje ejaculeert;

- film: pedo-r@ygold 11yr old girl fucked by 12 yr old boy fuck real penetra.mpg:

Van een videoband gekopieerde film uit de jaren '80. De film begint met een naakt meisje in de leeftijd 9-12 jaar oud op een bed. Haar benen zijn gespreid en opgetrokken. Tussen haar benen trekt een naakte jongen in de leeftijd 9-12 jaar oud zijn penis af. Vervolgens duwt de jongen zijn penis in de vagina van het meisje en beweegt hij deze heen en weer. Hierbij wordt ingezoomd op de geslachtsdelen,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad.

Bewijsoverweging

De verdediging heeft aangevoerd dat in het proces-verbaal van verhoor van verdachte iets anders is opgeschreven dan hetgeen verdachte aan de verbalisant heeft verteld. Met name de omstandigheid dat het verhoor in het Limburgse dialect zou zijn afgenomen, terwijl de schriftelijke weergave daarvan in het Nederlands heeft plaatsgevonden, heeft, aldus de verdediging, hieraan bijgedragen.

Dit verweer faalt.

Daartoe overweegt de rechtbank het volgende.

Het proces-verbaal van verhoor bevat -zoals gebruikelijk- een zakelijke weergave van de verklaring van verdachte. Hierdoor kunnen weliswaar nuanceverschillen ontstaan, maar niet zodanige grote verschillen als door verdachte is aangegeven. Hetzelfde geldt voor het spreken in een Limburgs dialect tijdens het verhoor en de schriftelijke weergave daarvan in de Nederlandse taal.

Het proces-verbaal van verhoor vertoont geen inconsistenties en is op ambtseed opgemaakt. Verbalisant [naam verbalisant] heeft ter terechtzitting als getuige onder ede verklaard dat hij de strekking van hetgeen verdachte heeft verklaard, in het proces-verbaal heeft weergegeven. Verder heeft verdachte elke pagina van zijn verklaring geparafeerd en zijn verklaring ondertekend. Hieruit blijkt dat verdachte de gelegenheid heeft gehad om zijn verklaring in te zien en dat hij akkoord is gegaan met hetgeen door de verbalisant is gerelateerd in het proces-verbaal van verhoor. De rechtbank heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de weergave van de verklaring van verdachte, zoals door de politie is gerelateerd.

De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat verdachte slechts voorwaardelijk opzet had op het in bezit hebben van kinderporno. Er zou geen sprake zijn van opzet, aangezien verdachte niet doelbewust heeft gezocht naar kinderporno. Wel had hij hetgeen hij had gedownload moeten controleren op kinderporno om dit vervolgens te verwijderen, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat de in de tenlastelegging gebezigde werkwoorden opzet impliceren en dat voorwaardelijk opzet toereikend is om de opzet te bewijzen.

De verdachte heeft verklaard bij de politie dat hij af en toe kinderporno op de computer heeft laten staan en dat hij deze later nog wel eens bekeek. Dat deed hij met behulp van de door hem handmatig geïnstalleerde programma’s “Screenrecorder” en “Bulent’s Screenrecorder”; zonder welke het niet mogelijk is om de foto’s en de filmpjes die in de tenlastelegging zijn weergegeven te bekijken. Verdachte heeft derhalve doelbewust de kinderporno op zijn computer laten staan en extra handelingen verricht om deze te kunnen bekijken. Hieruit is de rechtbank gebleken dat verdachte opzettelijk kinderporno in zijn bezit heeft gehad.

Ten aanzien van foto 0008.jpg overweegt de rechtbank ambtshalve het volgende.

Hoewel op deze foto niet het gezicht van het betreffende meisje is te zien, is de rechtbank van oordeel dat dit hetzelfde meisje betreft als op de foto’s met de nummers 0004 en 0005 in de dagvaarding. De foto met nummer 0008 heeft immers dezelfde achtergrond en ook de leeftijd van het betreffende meisje is dezelfde als op de foto’s met de nummers 0004 respectievelijk 0005. Verder is de rechtbank van oordeel dat de drie in de dagvaarding genoemde foto’s aan elkaar zijn gerelateerd, nu er een bepaald handelingsverloop op wordt weergegeven, waardoor de foto’s een serie vormen met steeds hetzelfde meisje.

Ten aanzien van de beschrijving van foto 0005.jpg in de tenlastelegging overweegt de rechtbank ambtshalve dat zij de zinsnede “op de grond zittend” aanmerkt als een kennelijke misslag.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

hij in de periode van 17 april 2007 tot en met 17 juni 2007 in de gemeente Landgraaf een gegevensdrager, te weten een harde schijf van een computer bevattende afbeeldingen van een seksuele gedraging, te weten onder andere:

- afbeelding 0004:

Foto van een naakt, op de grond zittend meisje in de leeftijd van 9-12 jaar oud. Zij heeft lange bruine haren en draagt slechts een armbandje. Het meisje zit op een zand en rots-achtige bodem op een heuvel of berg. Zij zit op haar billen met haar benen onder zich opgetrokken. Ze kijkt lachend de camera in;

- afbeelding 0005:

Foto van een naakt meisje in de leeftijd van 9-12 jaar oud. Ze heeft lange bruine haren en draagt slechts een armbandje. Het meisje staat naakt voor een zandberg. Haar benen staan wat uit elkaar en haar linkerbeen houd zij wat gebogen. Met haar linkerhand raakt zij haar linkerbovenbeen aan, waarbij zij haar duim en wijsvinger tegen elkaar aan houdt. Door haar houding is duidelijk te zien dat het meisje poseert;

- afbeelding 0008.jpg:

Close-up foto van een vagina van een meisje in de leeftijd 9-12 jaar oud. Op de achtergrond is een stukje rots te zien;

- filmfragment: bestand 5:

Zwart-wit fragment, duur: 40 seconden.

De film begint met een naakte man, een naakte jonge vrouw en een naakt meisje in de leeftijd 11-13 jaar oud. Terwijl de man met één hand aan zijn penis trekt, wrijft hij met zijn andere hand over de blote borst van het meisje. Vervolgens wordt er ingezoomd en is te zien dat de jonge vrouw het meisje op de mond zoent. Hierop is te zien dat de man op de gezichten van de vrouw en het meisje ejaculeert;

- film: pedo-r@ygold 11yr old girl fucked by 12 yr old boy fuck real penetra.mpg:

Van een videoband gekopieerde film uit de jaren ’80. De film begint met een naakt meisje in de leeftijd 9-12 jaar oud op een bed. Haar benen zijn gespreid en opgetrokken. Tussen haar benen trekt een naakte jongen in de leeftijd 9-12 jaar oud zijn penis af. Vervolgens duwt de jongen zijn penis in de vagina van het meisje en beweegt hij heen en weer. Hierbij wordt ingezoomd op de geslachtsdelen,

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, in bezit heeft gehad.

De partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen

De beslissing van de rechtbank, dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, steunt op de inhoud van de bewijsmiddelen, houdende de daartoe redengevende feiten en omstandigheden.

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert strafbare feiten op die als volgt moeten worden gekwalificeerd.

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.

De redengeving van de op te leggen straf en maatregel

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat de verdachte ter zake van het tenlastegelegde feit zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 60 uren, waarvan 20 uren voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren met als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen overeenkomstig de door of vanwege de Reclassering Nederland te stellen richtlijnen zolang deze reclasseringsinstelling zulks gedurende de proeftijd noodzakelijk oordeelt. Daarnaast heeft hij onttrekking aan het verkeer gevorderd van de inbeslaggenomen harde schijf van de computer.

De raadsman heeft bepleit om te volstaan met een werkstraf, aangezien de conclusie van het reclasseringsrapport dat reclasseringstoezicht is geïndiceerd niet is onderbouwd.

Mede gelet op hetgeen door de officier van justitie en namens de verdachte ter terechtzitting naar voren is gebracht, overweegt de rechtbank in verband met de op te leggen straf en maatregel het volgende.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf en maatregel gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De rechtbank zal, gelet op de geringe hoeveelheid kinderporno die op de computer van verdachte is aangetroffen, de relatief korte periode waarin hij deze in bezit heeft gehad en vanwege het feit dat verdachte first offender is, het reclasseringsadvies niet opvolgen. De rechtbank zal derhalve geen reclasseringstoezicht aan verdachte opleggen.

Het in de beslissing als zodanig te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp is van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het een voorwerp is met behulp waarvan het bewezen verklaarde is begaan of voorbereid.

Dit voorwerp zal aan het verkeer worden onttrokken.

De toepasselijke wettelijke bepalingen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSINGEN:

De rechtbank

- verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat de verdachte strafbaar is;

- veroordeelt de verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een werkstraf voor de duur van vijftig uren, subsidiair vijfentwintig dagen hechtenis;

- beveelt, dat van de opgelegde werkstraf een deel, groot 20 uren, subsidiair tien dagen hechtenis, niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de veroordeelde de voorwaarde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren niet schuldig te maken aan een strafbaar feit niet heeft nageleefd;

- verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomene, te weten 1 computer: TOPLINE AMICUS laptop, kleur grijs.

Dit vonnis is aldus gewezen door mr. J. Wöretshofer, voorzitter, mr. M. Hillen en

mr. Th.A.J.M. Provaas, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.A.J. Koonen, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank op 6 juli 2009.