Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI3178

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
29-04-2009
Datum publicatie
12-05-2009
Zaaknummer
305675 CV EXPL 08-3647 (hoofdzaak) + 320082 CV EXPL 09-66
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nu door de ondertekenaar van de offerte op geen enkele wijze kenbaar is gemaakt dat hij (of zij) een andere persoon is dan degene aan wie de offerte is gericht, en door gedaagde evenmin specifiek en concreet is gesteld, laat staan met bewijsstukken is onderbouwd dat hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aan eiser kenbaar heeft gemaakt dat bedoelde overeenkomst met een ander dan hemzelf tot stand zou komen, heeft eiser er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat gedaagde partij was bij de verbintenis die aan de onderhavige vordering ten grondslag ligt. De stelling van gedaagde dat de handtekening niet van hem is maar van een derde, kan hem in zoverre niet baten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknrs: 305675 CV EXPL 08-3647 (hoofdzaak) + 320082 CV EXPL 09-66 (vrijwaring)

typ: AE

Vonnis van 29 april 2009

in de hoofdzaak

[eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)],

handelend onder de naam [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)],

gevestigd en kantoorhoudend te [woonplaats],

eisende partij in conventie en verwerende partij in reconventie (in de hoofdzaak),

verder te noemen [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)],

gemachtigde: mr. R.A. Plug, werkzaam voor Webcasso B.V. te Barendrecht,

tegen

[gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)],

wonend te [woonplaats],

gedaagde partij in conventie en eisende partij in reconventie ( in de hoofdzaak),

verder te noemen [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)],

gemachtigde: mr. R.G.P. Voragen, advocaat te Heerlen,

en tevens

in de vrijwaringszaak

[gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)],

wonend te [woonplaats],

eisende partij (in de vrijwaring),

verder te noemen [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)],

gemachtigde: mr. R.G.P. Voragen, advocaat te Heerlen,

tegen

[gedaagde partij (in de vrijwaring)],

handelend onder de naam [bedrijfsnaam],

wonend en zaakdoend te 1097 CP Amsterdam,

gedaagde partij (in de vrijwaring),

verder te noemen [gedaagde partij (in de vrijwaring)],

niet verschenen.

HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in de hoofdzaak in conventie

Voor het voorafgaande procesverloop wordt verwezen naar het tussenvonnis van

10 december 2008. Vervolgens heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] voor repliek in conventie geconcludeerd onder toevoeging van twee gefotokopieerde producties. Van de zijde van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] is voor dupliek in conventie geconcludeerd waarbij hij drie producties (in kopievorm) in het geding heeft gebracht. Daarna is uitspraak bepaald.

in de hoofdzaak in reconventie

Voor het voorafgaande procesverloop wordt eveneens verwezen naar het tussenvonnis van 10 december 2008. Vervolgens heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] onder verwijzing naar de opstelling in conventie voor antwoord in reconventie geconcludeerd. In voorgezet debat hebben partijen successievelijk nog voor repliek en dupliek geconcludeerd. Daarna is uitspraak bepaald.

in de vrijwaringszaak

Na de hiertoe bij vonnis van 10 december 2008 verkregen toestemming, heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] bij exploot van dagvaarding van 23 december 2008 en onder medebetekening van vier producties een vordering in vrijwaring ingesteld tegen [gedaagde partij (in de vrijwaring)]. Tegen de niet in rechte verschenen [gedaagde partij (in de vrijwaring)] is verstek verleend. In de vrijwaring is de uitspraak van het vonnis aangehouden totdat ook de hoofdzaak in staat van wijzen is gekomen, hetgeen thans het geval is.

MOTIVERING

De kantonrechter zal allereerst de hoofdzaak behandelen, nu het resultaat van de vrijwaring afhankelijk is van de beslissing in de hoofdzaak.

het geschil in conventie

Zoals bij vermeld vonnis van 10 december 2008 reeds is uiteengezet, vordert [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] de veroordeling van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - om aan hem tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 576,51, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening.

Ter onderbouwing van deze vordering heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] aangevoerd dat in opdracht en voor rekening van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] diensten zijn geleverd en “leveranties” zijn gedaan op het gebied van “webhosting”. In verband hiermee zijn aan [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] op 1 maart 2008 en 1 april 2008 facturen toegezonden waarbij in totaal een bedrag van € 486,48 in rekening is gebracht. Volgens [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] dit bedrag - ten onrechte - onbetaald gelaten.

Door [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] wordt bovenstaande vordering betwist. De overeenkomst waar [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] zijn vordering op grondt, is niet met [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] tot stand gekomen. [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] heeft slechts vrijblijvend een offerte bij [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] opgevraagd. Deze offerte is door [gedaagde partij (in de vrijwaring)] ondertekend en aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] geretourneerd. [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] stelt dat [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] bekend was met het feit dat [gedaagde partij (in de vrijwaring)] contractpartij was. Bovendien heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] er (op verzoek van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)]) mee ingestemd om de factuur van

1 maart 2008 naar het adres van [gedaagde partij (in de vrijwaring)] te sturen. De factuur van 1 april 2008 is door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] eveneens naar het adres van [gedaagde partij (in de vrijwaring)] verzonden. Naar de opvatting van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] hiermee erkend dat [gedaagde partij (in de vrijwaring)] als contractpartij dient te worden aangemerkt. De tussen [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] en de onderneming van [gedaagde partij (in de vrijwaring)] ([bedrijfsnaam]) gesloten samenwerkingsovereenkomst heeft geen betekenis voor de overeenkomst waarbij [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] en [gedaagde partij (in de vrijwaring)] partijen zijn. Het door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] in stelling gebrachte argument dat aan zijn kant sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen, speelt naar de opvatting van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] in casu geen rol. Hij heeft de offerte immers niet ondertekend en heeft evenmin gebruikgemaakt van de door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] geleverde diensten. Nu hij ten opzichte van [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] geen contractpartij is, stelt [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] (uiteraard ook) niet gebonden te zijn aan de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De vordering in conventie dient volgens hem dan ook niet voor toewijzing in aanmerking te komen.

de beoordeling in conventie

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] bij [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] om een offerte heeft gevraagd voor diensten op het gebied van “webhosting”. De offerte van 4 februari 2008 heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] aan [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] doen toekomen en vermeldt ook diens naam en adresgegevens. Onder de gedingstukken bevindt zich (in kopie) een ondertekend exemplaar van bedoelde offerte.

Hoewel partijen verdeeld zijn gebleven over de vraag wie als contractpartij dient te worden aangemerkt, vormt de omstandigheid dat door de ondertekening van de offerte een overeenkomst tot stand is gekomen, geen discussiepunt. Verder is onbetwist gebleven dat in het kader van bedoelde overeenkomst door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] aan [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] diensten zijn geleverd.

Nu door de ondertekenaar van de offerte op geen enkele wijze kenbaar is gemaakt dat hij (of zij) een andere persoon is dan degene aan wie de offerte is gericht, en door [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] evenmin specifiek en concreet is gesteld, laat staan met bewijsstukken is onderbouwd dat hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] kenbaar heeft gemaakt dat bedoelde overeenkomst met een ander dan hemzelf tot stand zou komen, heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] partij was bij de verbintenis die aan de onderhavige vordering ten grondslag ligt. De stelling van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] dat de handtekening niet van hem is maar van een derde, kan hem in zoverre niet baten.

[gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] heeft eerst op 3 maart 2008, na het verzenden van de factuur, [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] per e-mailbericht verzocht de factuur van 1 maart 2008 door te sturen naar “zijn baas” en vervolgens (eveneens per e-mailbericht) de adresgegevens van [gedaagde partij (in de vrijwaring)] aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] doen toekomen. Dat de factuur vervolgens door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] naar bedoeld adres is verzonden, rechtvaardigt niet de conclusie dat [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] door de handelwijze zou hebben aanvaard dat [gedaagde partij (in de vrijwaring)] (al dan niet door contractovername) als wederpartij aangemerkt zou moeten worden. De interne betaalafspraken tussen [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] en [gedaagde partij (in de vrijwaring)] raken [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] niet als later blijkt dat de factuur (door [gedaagde partij (in de vrijwaring)]) niet betaald is en [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] zich wendt tot degene die hij op goede gronden als zijn contractuele relatie beschouwt. De stelling van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] geleverde diensten omdat deze, naar de kantonrechter begrijpt, bestemd waren voor een website ten behoeve van [gedaagde partij (in de vrijwaring)], doet aan het bovenstaande niet af.

Op grond van het bovenstaande heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] op goede gronden tot betaling aangesproken en komen de gevorderde hoofdsom en de vervallen rente voor toewijzing in aanmerking.

Ten aanzien van de gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] gesteld en met producties onderbouwd dat hij [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] diverse malen tot betaling heeft aangemaand. De redelijke omvang en de redelijke noodzaak van de door de incassogemachtigde verrichte werkzaamheden staan dan ook voldoende vast. De met deze werkzaamheden gemoeide kosten rechtvaardigen de toewijzing van deze post, vastgesteld op basis van een forfaitair tarief.

het geschil in reconventie

[gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] vordert in reconventie de veroordeling van [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] - bij vonnis (voor zoveel mogelijk) uitvoerbaar bij voorraad - om aan haar te betalen een bedrag van € 809,97 te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten en de vervallen rente hierover vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening.

Ter onderbouwing van bovenstaande vordering heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] aangevoerd dat hij schade heeft geleden als gevolg van het (ten onrechte) stopzetten van de door [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] geleverde diensten.

[gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] heeft zich genoodzaakt gezien om bepaalde diensten, zoals een startersprogramma en een factureringsprogramma, bij andere aanbieders af te nemen. Ook heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] voor de duur van zes maanden dubbele lasten gehad ten behoeve van de domeinregistratie. Ten aanzien hiervan vordert [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] vergoeding van een schadepost van € 309,97. Daarenboven stelt [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] inkomsten te zijn misgelopen als gevolg van het stopzetten van de levering. [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] schat deze gederfde inkomsten op € 500,00.

[eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] betwist deze vordering. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat hij op grond van artikel 4.8 van de algemene voorwaarden het recht had om de levering van zijn diensten op te schorten.

Volgens [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] de tegenvordering bovendien “opgeschroefd” tot het gevorderde bedrag. De facturen ten aanzien van “WeFact” en ten aanzien van de domeinregistratie zijn naar de opvatting van [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] geheel onterecht. Ten slotte is de door [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] opgevoerde post gederfde inkomsten niet van een nadere onderbouwing voorzien.

de beoordeling in reconventie

In verband met het oordeel over de vordering in conventie bestaat geen aanleiding om [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] enige schadevergoeding toe te wijzen, laat staan een bedrag van € 809,97. In het onderhavige geval is immers niet gebleken dat verzuim aan de zijde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] is ingetreden, zodat een vordering strekkende tot het verkrijgen van schadevergoeding reeds hierom niet kan slagen. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] wegens vermeende tekortkoming in gebreke heeft gesteld (met een termijn om alsnog naar behoren na te komen) en evenmin heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] omstandigheden gesteld - en bij eventuele tegenspraak bewezen - die een ingebrekestelling in de gegeven omstandigheden overbodig maakten. Daarenboven is de vordering van € 500,00 ten aanzien van gederfde inkomsten naar aard en omvang op geen enkele manier nader onderbouwd. De door [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] ingestelde vordering in reconventie komt niet voor toewijzing in aanmerking.

in conventie en in reconventie

[gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de hoofdzaak dienen te dragen.

in de vrijwaringszaak

[gedaagde partij (in de vrijwaring)] heeft in de zaak in vrijwaring verstek laten gaan. Nu de vordering in conventie in de hoofdzaak voor toewijzing in aanmerking komt, heeft [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] een rechtens relevant belang bij de vordering in vrijwaring. Deze vordering in vrijwaring, die de kantonrechter ook overigens onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, ligt voor toewijzing gereed wegens het uitblijven van iedere vorm van tegenspraak. [gedaagde partij (in de vrijwaring)] zal worden veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding met dien verstande dat de proceskostenveroordeling ten aanzien van het reconventionele gedeelte van de hoofdzaak voor rekening van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] dient te blijven.

BESLISSING

in de hoofdzaak (met zaaknummer 305675 CV EXPL 08-3647)

in conventie

Veroordeelt [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] om aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 576,51, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening.

Veroordeelt [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] tot betaling van de kosten van de hoofdzaak in conventie, aan de zijde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] begroot op een bedrag van € 531,80, waaronder een bedrag van € 300,00 voor salaris van de gemachtigde.

in reconventie

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] tot betaling van de kosten van de hoofdzaak in reconventie, aan de zijde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie (hoofdzaak)] begroot op € 100,00 voor salaris van de gemachtigde.

in de vrijwaringszaak (met zaaknummer 320082 CV EXPL 09-66)

Veroordeelt [gedaagde partij (in de vrijwaring)] tot betaling van al datgene waartoe [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] in de hoofdzaak in conventie (met zaaknummer 305675 CV EXPL 08-3647) is veroordeeld.

Veroordeelt [gedaagde partij (in de vrijwaring)] tot betaling van de kosten van de vrijwaring, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eisende partij in reconventie (hoofdzaak), eisende partij (in de vrijwaring)] begroot op € 192,44, waaronder een bedrag van € 100,00 voor salaris van de gemachtigde.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en is in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken.