Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BI0967

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
08-04-2009
Datum publicatie
27-04-2009
Zaaknummer
315245 CV EXPL 08-10480
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wck niet van toepassing op de kredietovereenkomst. Art. 2 Wck.

Art. 6 lid 1 EET-Verordening 805/2004. Vordering tot waarmerking vonnis als EET-titel afgewezen nu niet is voldaan aan alle in artikel 6, lid 1, van de EET-Verordening 805/2004 limitatief vermelde voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

zaakno: 315245 CV EXPL 08-10480

typ: YT

coll:

Vonnis van de kantonrechter d.d. 8 april 2009

Inzake:

de naamloze vennootschap Postbank N.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

eiseres,

gemachtigde: H.J.L. Oomes, werkzaam bij Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders;

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde,

niet verschenen.

1. Het procesverloop

Naar aanleiding van het door de kantonrechter op 10 december 2009 gewezen tussenvonnis heeft eiseres een akte genomen en daarbij produkties in het geding gebracht.

Daarna is vonnis bepaald waarvan de uitspraak is gesteld op heden.

2. De beoordeling

Uit de inhoud van de akte en de daarbij overgelegde produkties is de kantonrechter gebleken dat de tussen partijen gesloten rekening-courantovereenkomst een zakelijke karakter heeft welke overeenkomst door gedaagde uit hoofde van zijn beroep of bedrijf is gesloten.

Gelet hierop en gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet op het Consumentenkrediet gelden de bepalingen van voormelde wet niet op het onderhavige geschil.

Ten aanzien van de vordering tot waarmerking van het vonnis als een Europese executoriale titel merkt de kantonrechter op dat deze vordering kan worden toegewezen indien aan alle in artikel 6, lid 1, van de EET-Verordening 805/2004 limitatief vermelde voorwaarden is voldaan.

Nu echter, gelet op het eerder overwogene, niet is voldaan aan de voorwaarden als vermeld onder het tweede en derde gedachtenstreepje van artikel 6 lid 1 onder d, te weten:

- de schuldvordering heeft betrekking op een overeenkomst gesloten door een persoon, de consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd en

-de consument is de schuldenaar,

is er geen sprake van vervulling van alle limitatief vermelde voorwaarden van artikel 6 lid 1 EET, weshalve het verzoek tot waarmerking van dit vonnis als Europese executoriale titel zal worden afgewezen.

3. Uitspraak

De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagde om aan eiseres, tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van € 4.773,55, vermeerderd met de overeengekomen rente ad 8,50% per jaar over

€ 3.771,35 vanaf 16 oktober 2008 tot aan de dag der algehele voldoening.

Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot aan dit vonnis aan de zijde van eiseres gerezen en begroot op € 494,77 waarin begrepen € 201,00 aan griffierecht, € 200,00 aan salaris gemachtigde en € 93,77 aan exploitkosten.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. P.H. Brandts, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.