Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BH6095

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
11-03-2009
Datum publicatie
18-03-2009
Zaaknummer
300271 CV EXPL 08-2966
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

huurkoopovereenkomst, vordering schadevergoeding ná overeenstemming tussen partijen over finale kwijting afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 300271 CV EXPL 08-2966

typ: MH

coll: MH

vonnis van 11 maart 2009

in de zaak van

[eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie],

wonend te [woonplaats],

eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie,

hierna te noemen [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie],

gemachtigde: mr. H.C. Ingelse, advocaat te Maastricht, toev.nr. 1DZ6574

tegen

de besloten vennootschap CANVAS B.V.,

gevestigd te (2544 EK) Den Haag, aan De Werf 6, tevens kantoorhoudend

te (2724 ED) Zoetermeer, aan de Zeeltsloot 12,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in voorwaardelijke reconventie,

hierna te noemen Canvas,

gemachtigde: mr. R.B. van Heijningen, advocaat te Den Haag.

HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Verwezen wordt naar het vonnis in het bevoegdheidsincident van 22 oktober 2008 waarbij de incidentele vordering van Canvas is afgewezen.

Door partijen zijn vervolgens de navolgende processtukken gewisseld:

- conclusie van antwoord in conventie, tevens voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie met vier producties;

- conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie met vier producties;

- conclusie van dupliek in conventie, tevens voorwaardelijke conclusie van repliek in reconventie met vier producties;

- conclusie van dupliek in reconventie met twee producties.

Daarna is wederom vonnis bepaald.

MOTIVERING

a. de vorderingen

de vordering in conventie

[eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] vordert in de hoofdzaak:

- te verklaren voor recht dat de huurkoopovereenkomst nietig is, “althans te vernietigen” wegens bedrog;

- Canvas te veroordelen om aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] te betalen dan wel te restitueren de door hem aan Canvas voldane aanbetaling van € 300,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van betaling;

- Canvas te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 2.432,30, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de (vernietigde) overeenkomst, dan wel de datum van verzuim, dan wel de datum van dagvaarding tot aan de dag van betaling;

- Canvas te veroordelen tot betaling aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] van een bedrag aan buitengerechtelijke kosten waarvan de hoogte wordt vastgesteld conform het rapport “voor-werk II”;

- Canvas te veroordelen tot betaling aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] van de kosten van deze procedure, de deurwaarderskosten en kosten van de gemachtigde daarbij inbegrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf twee dagen na betekening van het vonnis;

- Canvas te veroordelen tot betaling aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] van de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

de voorwaardelijke vordering in reconventie

Slechts voor het geval de kantonrechter van oordeel is dat er geen sprake is van finale kwijting tussen partijen, vordert Canvas in reconventie betaling door [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] van een bedrag van € 3.169,17 vermeerderd met de wettelijke rente.

b. de feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, althans niet of ondeugdelijk weersproken, staat tussen partijen het navolgende vast.

[eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft op 29 september 2007 een huurkoopovereenkomst voor een personenauto van het type BMW 3 ER 318 TDS Compact gesloten met Canvas. Het APK-keuringrapport van de auto was goed. Op 29 september 2007 heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] de auto opgehaald. Diezelfde dag heeft hij de auto ter reparatie moeten aanbieden bij Carglass wegens een ingezakte zijruit. Op 9 oktober 2007 kwam de auto stil te staan. Garage Renato uit Maastricht heeft de auto weggesleept. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft bij Canvas bij aangetekende brief van 17 oktober 2007 op de hoogte gesteld van de gebreken aan de auto. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft de auto op 25 oktober 2007 opnieuw laten keuren. De auto werd bij die keuring afgekeurd. Op 28 november 2007 heeft de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] aan Canvas per faxbericht melding gemaakt van de gebreken en Canvas laten weten dat [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] een beroep deed op opschorting en verrekening. Bij brief van 28 november 2007 heeft Canvas [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] laten weten dat hij de auto voor reparatie kon aanbieden bij garage Automix in Den Haag. Canvas bood aan de auto op te halen. Per brief van 13 december 2007 heeft de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] aan Canvas gemeld dat de kilometerteller een foutieve stand gaf. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] vroeg op grond daarvan compensatie omdat dit gebrek niet te herstellen is. Op 19 januari 2008 heeft Canvas de auto opgehaald en op 18 februari 2008 liet Canvas weten bereid te zijn de auto volledig te herstellen. Canvas was bereid om de auto voor 28 februari 2008 te herstellen maar wenste geen compensatie te geven voor de foutieve kilometerstand. Omdat hij vond dat het herstel erg lang duurde en hij niet akkoord ging met de uitleg over de foutieve kilometerstand, heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] bij brief van 20 februari 2008 voorgesteld om de overeenkomst te ontbinden, de reeds betaalde bedragen aan [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] terug te storten en de auto bij Canvas te laten. Bij brief van 21 februari 2008 heeft Canvas voorgesteld de laatste vier huurtermijnen van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] te schrappen ter compensatie. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] is daarmee niet akkoord gegaan. Als tegenvoorstel heeft hij aangeboden de auto voor € 3.500,00 te kopen onder aftrek van reeds verrichte betalingen. Canvas kon zich daarin niet vinden en heeft bij faxbericht van 29 februari 2008 laten weten de overeenkomst te beëindigen en het aanbetaalde bedrag van € 2.734,29 terug te storten. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft daarmee ingestemd. Op 22 april 2008 heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] het bedrag ontvangen. Bij brief van 6 mei 2008 heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] Canvas gesommeerd een bedrag van € 2.432,30 plus de kosten van juridische bijstand en wettelijke rente aan schadevergoeding te voldoen. Canvas stelt geen schadevergoeding verschuldigd te zijn en heeft een voorwaardelijke eis in reconventie ingediend. Bij akte houdende wijziging van eis heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] zijn eis vermeerderd tot een bedrag van € 2.552,07 p.m.

c. de stellingen van partijen

[eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft zich op het standpunt gesteld dat met de betaling van het bedrag van € 2.734,29 niet alle kosten zijn vergoed. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] vordert van Canvas vergoeding van de volgende kosten:

• Aanbetaling auto op 24 september 2007 € 300,00

• Autoverzekering Univé Noord

3 oktober 2007 t/m 3 maart 2008 à € 78,00 per maand € 630,21

• Belastingdienst 29 oktober 2007 t/m

27 februari 2008 (variërend per maand) € 351,00

• Carglass, montage ingezakte zijruit € 23,80

• Garage Renato, APK € 78,00

• Garage Renato, nakijken auto € 50,00

• Garage Renato, stallingkosten 98 dagen à € 8,00 per dag

alsmede sleepkosten € 1.111,46

• Aangetekende brief aan Canvas € 7,60

• Advocatenkosten p.m.

• Wettelijke rente p.m.

Totaal € 2.552,07 p.m.

Zowel bij vernietiging van de overeenkomst als bij wanprestatie heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] recht op schadevergoeding. Als gevolg van onrechtmatig handelen, dan wel tekortkomingen van Canvas heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] nauwelijks gebruik kunnen maken van de auto, maar heeft hij wel bovenstaande kosten moeten maken. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] vordert vergoeding van deze kosten.

Canvas heeft zich primair op het standpunt gesteld dat [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft nooit eerder aanspraak gemaakt op het thans gevorderde. Canvas heeft ervan uit mogen gaan dat met de terugbetaling van het bedrag van € 2.734,29 sprake was van finale kwijting tussen partijen. Subsidiair heeft Canvas betwist dat de auto bij aflevering zodanige gebreken zou hebben gehad, dat hij niet aan de verwachtingen voldeed. Bij aflevering was de auto APK gekeurd “goedgekeurd”. Canvas heeft bij de aankoop uitdrukkelijk meegedeeld dat zij niet kon instaan voor de juistheid van de kilometerstand. Deze omstandigheid is door [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] aanvaard. Canvas stelt de gehele aanbetaling van € 2.734,29 terug te hebben gestort. Een extra aanbetaling van € 300,00 heeft zij nooit ontvangen. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft dit ook niet aangetoond met een betalingsbewijs. Op aandringen van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] is de overeenkomst ontbonden, Canvas heeft aangeboden de gebreken te herstellen. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] kan de kosten voor de autoverzekering en wegenbelasting dan ook niet op Canvas verhalen. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] dient te bewijzen dat het gebrek aan de autoruit op 29 september 2007 reeds aanwezig was bij aflevering van de auto. De door garage Renato gemaakte kosten hadden kunnen worden vermeden indien [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] de auto naar een door Canvas aangewezen garage had gebracht. Er zijn enkel buitengerechtelijke kosten gemaakt ter inleiding van en ter voorbereiding op de rechtsgang. De nakosten zijn door [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] niet nader gespecificeerd.

Canvas heeft een voorwaardelijke tegenvordering ingesteld. De auto werd in zwaar beschadigde en verwaarloosde staat door [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] teruggegeven. De kosten van herstel van een portierraam, de bekleding en het linkerportier en die van het vervoer van de auto van Maastricht naar Den Haag bedragen in totaal € 3.169,17.

[eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] bestrijdt de lezing van Canvas en weerspreekt haar tegenvordering. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] stelt dat er nooit sprake is geweest van finale kwijting. In de briefwisseling tussen partijen heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] zich steeds alle rechten en weren voorbehouden. [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] betwist voorts dat de bekleding en het portier waren beschadigd. Hij heeft de auto nauwelijks kunnen gebruiken. De garagehouder kan over de toestand van de auto bij overdracht aan Canvas verklaren. Ten slotte heeft Canvas er mee ingestemd dat aan het ophalen en terugbrengen van de auto naar Den Haag voor [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] geen kosten waren verbonden. Canvas kan nu niet opeens vergoeding ter zake vorderen.

d. de beoordeling

Partijen zijn verdeeld over de vraag of er met de terugbetaling van het bedrag van € 2.734,29 sprake was van finale kwijting. De bewering van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] dat tussen partijen preprocedureel geen regeling tegen finale kwijting tot stand is gekomen, acht de kantonrechter verre van overtuigend. Bij brief van 20 februari 2008 heeft [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] via zijn advocaat het volgende voorgesteld:

“Voorgaande twee punten in aanmerking nemend, lijkt het mij voor beide partijen de beste oplossing dat hun wegen scheiden, dat aan de heer [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] de nu toe betaalde bedragen worden teruggestort en dat de auto bij Canvas blijft.”

Canvas heeft bij faxbericht van 21 februari 2008 een laatste tegenvoorstel gedaan:

“Naar aanleiding van uw fax d.d. 20 februari 2008 waarin U meedeelt dat Uw cliënt een herziening van de huurkoopprijs wenst kan ik U het navolgende en laatste voorstel doen:

Wij schrappen de laatste vier termijnen van de huurkoopovereenkomst als compensatie. Het aantal door cliënt te betalen termijnen wordt dan dus verminderd met 4, de overeenkomst eindigt dus dan 4 maanden eerder.”

Bij brief van 25 februari 2008 is [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] (toch nog) met een tegenvoorstel gekomen. Hij verklaarde zich via zijn advocaat bereid om € 3.500,00 voor de auto te betalen onder aftrek van reeds verrichte betalingen.

Bij brief van 29 februari 2008 heeft Canvas laten weten niet in te gaan op dit voorstel en als haar definitieve opvatting gegeven:

“Wij gaan de overeenkomst stoppen en het aanbetaalde bedrag van 2734,29 Euro aan Uw cliënt retourneren. Gaarne vernemen wij van U op welke rekening wij het bedrag kunnen overmaken.”

Bij faxbericht gedateerd op 25 februari 2008 maar verzonden op 6 maart 2008 heeft de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] als volgt gereageerd op dit ultieme standpunt van Canvas:

“Uw fax van 29 februari besprak ik met mijn cliënt. U kunt dat bedrag overmaken op bankrekeningnummer 518972909 (ABN-AMRO te Maastricht). Verder heeft hij nog kentekenbewijs deel 1 en 1B. Hij kan dat opsturen zodra hij zijn vrijwaringsbewijs heeft.”

Bij exploot had [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] als productie 19 een kopie van een eveneens foutief gedateerde brief overgelegd van een iets andere inhoud waarmee de onjuiste indruk was gewekt dat deze brief en niet het door Canvas bij antwoord ingebrachte faxbericht de afsluitende boodschap van/namens [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] behelsde.

Deze opeenvolging van voorstellen en tegenvoorstellen dan wel als meer of minder definitief bedoelde standpunten is aldus uitgemond in een als vastellingsovereenkomst aan te merken akkoord waarbij over en weer het vertrouwen is gewekt dat het laatste aanbod van Canvas correspondeerde met een bereidverklaring van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] om dit te accepteren als het best mogelijk dan wel het enig haalbare.

In de brieven namens [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie], die zich overigens steeds heeft laten bijstaan door een advocaat, is enkel in de brieven van februari 2008 een voorbehoud gemaakt ten aanzien van alle rechten en weren. In de faxberichten van 13 maart 2008 en 15 april 2008 wordt door de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] beide keren enkel gerefereerd aan het bedrag van € 2.734,29. In de tot dan toe gevoerde briefwisseling tussen partijen is met geen woord gerept over andere kosten of schadevergoeding. Pas na betaling door Canvas van dat bedrag op 21 april 2008 stelt de gemachtigde van [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] in zijn brief van 6 mei 2008 dat met voornoemde betaling niet het gehele aanbetaalde bedrag is teruggestort en evenmin alle kosten en schade zijn vergoed die [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] heeft gemaakt.

Onontkoombaar leidt het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien tot het oordeel dat het vorenstaande aanbod en acceptatie wel degelijk een vaststellingsovereenkomst opleverden met als oogmerk de betaling van een geaccordeerd bedrag tegen finale kwijting.

De kantonrechter zal gelet op het bovenstaande dan ook de vordering in conventie afwijzen. Een beoordeling van de voorwaardelijke vordering in reconventie is hiermee overbodig geworden omdat de voorwaarde waaronder deze is ingesteld, niet vervuld is.

Nu partijen over en weer in belangrijke mate in het ongelijk zijn gesteld, worden de van de conventie en reconventie tezamen genomen, in het geheel gecompenseerd.

BESLISSING

Wijst de vordering in conventie af.

Verstaat dat een beslissing in (voorwaardelijke) reconventie – behoudens ten aanzien van de kosten – achterwege kan blijven.

Compenseert de kosten van het geding in conventie en in reconventie tezamen tussen partijen aldus, dat zowel [eisende partij in conventie, verwerende partij in voorwaardelijke reconventie] als Canvas elk de eigen kosten moet dragen.

Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.