Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BH5917

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
25-02-2009
Datum publicatie
13-03-2009
Zaaknummer
311288 CV EXPL 08-4351
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde huurt een cv-ketel, verkoopt zijn huis en komt met de nieuwe eigenaar (maar niet met de verhuurder van de ketel) overeen dat die de huur van de ketel 'overneemt'. De verhuurder blijft gedaagde terecht aansprakelijk houden voor de maandelijks te betalen huurpenningen.

--------------------------------------------------------------------------------

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 57
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 311288 CV EXPL 08-4351

typ: RK

Vonnis d.d. 25 februari 2009

in de zaak van:

[eiser]

gevestigd en kantoorhoudend te [woonplaats],

verder ook te noemen: [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie]

gemachtigde: mr. G. Post, deurwaarder te Sneek

tegen:

[gedaagde]

wonend te ([adres]

verder ook te noemen: [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie]

in persoon procederend.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in conventie

[eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bij exploot van dagvaarding van 15 oktober 2008 gedagvaard onder overlegging van twee producties in fotokopievorm.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft geconcludeerd voor antwoord onder overlegging van vier, deels meervoudige, producties in fotokopievorm.

[eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] heeft daarop geconcludeerd voor repliek, onder overlegging van vier, deels meervoudige, producties in fotokopievorm en met vermeerdering van haar eis.

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft voor dupliek geconcludeerd onder overlegging van drie producties in fotokopievorm.

Daarna is vonnis bepaald.

in reconventie

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft tegelijk met het antwoord in conventie een tegenvordering ingesteld.

[eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] heeft schriftelijk geantwoord.

Partijen hebben daarna achtereenvolgens bij repliek respectievelijk dupliek de eigen stellingen nader schriftelijk uiteengezet.

Hierna is vonnis bepaald.

MOTIVERING

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, althans niet of ondeugdelijk weersproken, en mede op basis van de inhoud van in dit opzicht onbetwist gebleven producties staat tussen partijen vast dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] op enig moment een overeenkomst hebben gesloten ter zake de huur van een cv-ketel in het toenmalige pand van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op het [adres] te woonplaats, alsmede dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat pand op 22 november 2007 heeft verkocht en dat de overdracht van de woning aan de kopers op 6 januari 2008 heeft plaatsgevonden.

a. het geschil in conventie en in reconventie

Bij voormeld exploot van dagvaarding vordert [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] de veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie], bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van een bedrag van € 160,51, te vermeerderen met de wettelijke, althans de overeengekomen rente berekend naar 6% per jaar over € 120,64 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening en onder verwijzing van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in de proceskosten.

De vordering is als volgt op gebouwd:

€ 120,64 hoofdsom (onbetaald gelaten huur over het tweede kwartaal van 2008, inclusief € 25,00 administratiekosten)

€ 2,87 tot 15 oktober 2008 vervallen overeengekomen rente

€ 37,00 vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

Bij repliek in conventie heeft [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] haar eis vermeerderd met € 101,04. Dit betreft een verder opgelopen huurachterstand die betrekking heeft op het vierde kwartaal van 2008.

In reconventie vordert [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de veroordeling van [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] tot terugbetaling van de door hem ten onrechte betaalde huur van de onderhavige cv-ketel over het eerste en het derde kwartaal van 2008 tot een bedrag van in totaal € 184,90, onder verwijzing van [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] in de proceskosten.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt met de kopers van zijn pand aan de [adres] overeen te zijn gekomen dat deze de huur van de cv-ketel zouden overnemen. Bijlage 1 bij de conclusie van antwoord is een door de kopers ondertekende lijst met roerende zaken, waarop vermeld staat dat deze kopers het huurcontract van de cv-ketel overnemen.

Tevens heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het van [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] ontvangen zogenoemde ‘wijzigingsformulier huurovereenkomst’ op 8 januari 2008 ondertekend en aan de kopers van het huis gegeven om verder te verzenden aan [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie].

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is van mening dat de huur van de cv-ketel vanaf de dag na de overdracht van het huis, te weten 7 januari 2008, is overgenomen door de nieuwe eigenaren. Vanaf die datum dient [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] zich tot de nieuwe eigenaar/eigenaren te wenden. Volgens[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] hebben de kopers ook aan [eisende partij in conventie,[gedaagde partij in reconventie] te kennen gegeven de huur van de ketel over te nemen.

[eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] stelt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de huurder van de cv-ketel blijft totdat [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] het ‘wijzigingsformulier huurovereenkomst’ ondertekend (door de kopers, zo begrijpt de kantonrechter) retour ontvangt en dat een dergelijke wijziging de verantwoordelijkheid van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is. [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] verwijst hierbij naar artikel 6.2 van haar algemene voorwaarden. Dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een koopcontract met de nieuwe bewoners heeft gesloten waarin de huurketel genoemd is doet niet ter zake. Die overeenkomst heeft alleen werking tussen [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en de kopers en werkt niet tegenover derden zoals[[eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie]. Sterker nog, de nieuwe bewoners (kopers) hebben op 17 juni 2008 telefonisch aan [eisende partij in conventie,[gedaagde partij in reconventie] laten weten dat zij het huurcontract níet van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] willen overnemen.

b. de beoordeling in conventie en in reconventie

De onderhavige huurovereenkomst tussen [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie], waarvan een (slecht leesbare) kopie als productie 2 aan de conclusie van repliek in conventie is gehecht, is aangegaan in 2005 (exacte datum is niet leesbaar) en wel voor de duur van 144 maanden. Dat die productie een kopie is van het bewuste huurcontract wordt niet betwist, zodat de kantonrechter daarvan uitgaat.

De stelling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat niet hij, maar de “koper” van zijn pand vanaf de overdracht van de woning (dus eigenlijk: de nieuwe eigenaar) aansprakelijk zou zijn voor de huur van de cv-ketel, kan niet slagen. Terecht stelt [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] zich op het standpunt dat de koopovereenkomst tussen [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en de koper van het pand althans de nieuwe eigenaar [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] niet regardeert.

Datzelfde geldt voor de voornoemde lijst met roerende zaken. Wellicht zou uit die door de koper ondertekende lijst kunnen worden afgeleid dat deze zich jegens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft verplicht de huur van de cv-ketel over te nemen, doch die verbintenis geldt uitsluitend tussen de koper en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] en heeft op zichzelf geen werking jegens [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie].

Het bovenstaande betekent dat het er, bij afwezigheid van enig bewijs van het tegendeel, voor dient te worden gehouden dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] huurder is gebleven van de onderhavige cv-ketel en derhalve gehouden is de overeengekomen huurprijs te betalen. De door [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] gevorderde hoofdsom inclusief de overeengekomen rente wordt derhalve toegewezen en de vordering in reconventie wordt afgewezen.

De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten kan eveneens worden toegewezen, nu de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden worden gespecificeerd, deze werkzaamheden op zich niet door gedaagde partij worden betwist en aard en omvang van deze werkzaamheden het kostenbedrag - in dit geval berekend naar de gebruikelijke forfaitaire maatstaf - redelijkerwijs rechtvaardigen.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zal, zowel in conventie als in reconventie, als de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van de aan de zijde van [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] gevallen proceskosten worden veroordeeld, zij het dat deze zullen worden gecombineerd in verband met de grote onderlinge verwevenheid.

BESLISSING

in conventie

Veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om aan[[eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] tegen bewijs van kwijting te voldoen een bedrag van

€ 261,54, vermeerderd met de overeengekomen rente vanaf 15 oktober 2008 over een bedrag van € 120,64 tot aan de dag van algehele voldoening.

in reconventie

Wijst het in reconventie gevorderde af.

in conventie en in reconventie

Veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie] tot de datum van dit vonnis begroot op € 346,80 bestaande uit

€ 180,00 aan salaris gemachtigde,

€ 90,00 aan vastrecht en € 76,80 aan explootkosten.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting, in aanwezigheid van de griffier.