Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2009:BH5406

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
04-03-2009
Datum publicatie
10-03-2009
Zaaknummer
294587 CV EXPL 08-2132
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres biedt bewijs aan voor zijn stelling dat bepaalde goederen op het adres van gedaagde daadwerkelijk zijn afgeleverd.

De te horen getuige betreft de chauffeur die de goederen afgeleverd zou hebben. Op het voor het verhoor bepaalde tijdstip verschijnt van de zijde van eiseres echter niemand en ook de getuige komt niet opdagen. Eiseres slaagt er (daardoor) niet in de door haar bedoelde levering te bewijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

zaaknr: 294587 CV EXPL 08-2132

typ: RK

Vonnis d.d. 4 maart 2009

in de zaak van:

de besloten vennootschap [eisende partij].,

gevestigd te [woonplaats],

eisende partij,

verder ook te noemen: [eisende partij]

gemachtigde: mr. J.W. Hilhorst, advocaat te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

tegen:

[gedaagde partij], handelend onder de naam [naam bedrijf],

wonend te [adres], doch gedagvaard te [adres] aan het voormalige woonadres,

gedaagde partij,

verder ook te noemen: [gedaagde partij],

gemachtigde: mr. H.J. van Zalingen, werkzaam bij Stichting Achmea Rechtsbijstand te Tilburg.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Voor het eerdere procesverloop wordt verwezen naar het op 29 oktober 2008 gewezen tussenvonnis, waarbij aan [eisende partij] een bewijsopdracht was verstrekt.

Nadat partijen (eerst ter rolzitting van 26 november 2008 en nader ter rolzitting van 24 december 2008) opgave hadden gedaan van de respectieve verhinderdata in de maanden november en december 2008 en januari 2009 heeft de kantonrechter eerst een datum en vervolgens een gewijzigde datum voor verhoor vastgesteld en aan partijen doen mededelen. Bij brief van 6 januari 2009 is aan de gemachtigden van partijen medegedeeld dat de behandeling van de in het vonnis bevolen enquête zou plaatsvinden op vrijdag 30 januari 2009 om 11.00 uur in het gerechtsgebouw te Maastricht. Daarbij is tevens aan partijen medegedeeld dat verzoeken om uitstel slechts in behandeling zouden worden genomen indien deze schriftelijk zouden worden gedaan onder opgave van de verhinderdata van alle partijen, terwijl uit dat verzoek moest blijken dat de wederpartij met het gevraagde uitstel instemde.

Van het verhandelde ter zitting van 30 januari 2009 is proces-verbaal opgemaakt, dat zich onder de gedingstukken bevindt.

Daarna is wederom vonnis bepaald.

MOTIVERING

Voor de aard en inhoud van het geschil en de relevante feiten verwijst de kantonrechter naar zijn voornoemde vonnis van 29 oktober 2008, waarbij ten volle wordt volhard. Bij dat vonnis heeft de kantonrechter [eisende partij] toegelaten door alle middelen rechtens, speciaal door getuigen, te bewijzen dat de op de factuur van 1 februari 2007 vermelde verkochte goederen daadwerkelijk aan [gedaagde partij] geleverd zijn.

Op de daartoe aangewezen rolzitting van 26 november 2008 heeft de gemachtigde van [eisende partij] bij akte medegedeeld dat [eisende partij] als (enige) getuige wenste te (doen) horen de heer [getuige], wonend te [woonplaats].

Op de (nader) voor het verhoor bepaalde datum en tijd, vrijdag 30 januari 2009 te 11.00 uur, heeft zich van de zijde van [eisende partij] niemand gemeld. Ook de getuige is niet verschenen. Ook was noch voorafgaand noch tijdens de zitting (daargelaten de toelaatbaarheid daarvan) door of namens [eisende partij] een verzoek om aanhouding van het voor die dag bepaalde verhoor gedaan. De kantonrechter heeft, na telefonische raadpleging van de gemachtigde van [eisende partij] (zie proces-verbaal) en na het tot driemaal toe doen uitroepen van de zaak, het verhoor gesloten en een datum voor vonnis bepaald.

Gelet op het bovenstaande is de kantonrechter van oordeel dat [eisende partij] er, tegenover de gemotiveerde betwisting van [gedaagde partij], niet in is geslaagd om zijn stelling, inhoudende dat de op de factuur van 1 februari 2007 vermelde verkochte goederen daadwerkelijk aan [gedaagde partij] geleverd zijn, voldoende te onderbouwen. De vordering dient derhalve te worden afgewezen.

[eisende partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij tot betaling van de aan de zijde van [gedaagde partij] gevallen proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [eisende partij] tot betaling van de kosten van deze procedure, aan de zijde van [gedaagde partij] tot de datum van dit vonnis begroot op € 180,00 aan salaris gemachtigde.

Verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting, in aanwezigheid van de griffier.