Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2008:BC9772

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
17-04-2008
Datum publicatie
21-04-2008
Zaaknummer
275753 EJ VERZ 07-4318
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

art. 1:448 lid 2 BW

Ambtshalve ontslag bewindvoerder, als gevolg van het ernstig tekort schieten in de taken die hem wettelijk zijn opgedragen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 128
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

zaaknr: 275753 EJ VERZ 07-4318

BMnr: 21060

Ambtshalve beschikking van 17 april 2008 tot ontslag van de huidige en benoeming van een nieuw bewindvoerder.

De kantonrechter beschikt op grond van art. 1:448 lid 2 Burgerlijk Wetboek ambtshalve in het bewind van:

[rechthebbende],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1936,

wonend/verblijvend te [adres].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter heeft in de onderhavige bewindzaak ambtshalve een mondelinge behandeling bepaald op 23 mei 2007, 17 december 2007 en 17 maart 2008 nu [X], bewindvoerder, op de aan hen gerichte brieven van de griffier daterend vanaf 28 maart 2006 tot en met 13 oktober 2006 niet of niet naar behoren heeft gereageerd.

De bewindvoerder is, hoewel hij daartoe deugdelijk is opgeroepen, niet ter zitting van 23 mei 2007, 17 december 2007 en 17 maart 2008 verschenen. De bewindvoerder heeft steeds opnieuw verzocht om uitstel voor het indienen van de rekening en verantwoording.

Op 8 april 2008 is een brief ontvangen van [rechthebbende], rechthebbende.

BEOORDELING

Bij beschikking van 17 december 1993 zijn alle (toekomstige) goederen van [rechthebbende] voornoemd onder bewind gesteld. Op 14 augustus 2000 is [de bewindvoerder] benoemd tot bewindvoerder.

Ondanks herhaalde verzoeken daartoe heeft de bewindvoerder geen rekening en verantwoording afgelegd van het door hem gevoerde beheer over de periode van 1 januari 2004 tot heden.

Nu de bewindvoerder hierdoor naar het oordeel van de kantonrechter ernstig tekort is geschoten in de taken die hem wettelijk zijn opgedragen, zal de kantonrechter hem ontslaan met benoeming van Wanda Drooghaag (GGN Zuid-Limburg), kantoorhoudende te Heerlen, tot nieuwe bewindvoerster, aangezien de rechthebbende zijn uitdrukkelijke voorkeur voor deze bewindvoerster heeft uitgesproken en deze zich daartoe schriftelijk bereid heeft verklaard.

De beschikking d.d. 14 augustus 2000 blijft voor het overige gehandhaafd.

BESCHIKT

Ontslaat met ingang van heden [de bewindvoerder], wonend te [adres], als bewindvoerder over alle goederen die toebehoren aan rechthebbende:

[rechthebbende],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonend/verblijvend te [adres].

Benoemt met ingang van heden tot bewindvoerster over die goederen:

Wanda Drooghaag (GGN Zuid-Limburg),

Postbus 3044

6401 DM Heerlen.

Bepaalt:

- dat [de bewindvoerder] uiterlijk 19 mei 2008 eindrekening en eindverantwoording over het gevoerde bewind dient af te leggen aan de opvolgend bewindvoerster;

- dat de eindrekening na ondertekening voor akkoord door de opvolgend bewindvoerster naar de Rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht, Bewindsbureau, Postbus 1989, 6201 BZ Maastricht, dient te worden gezonden.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 17 april 2008 door mr. J.J. Groen, kantonrechter, in tegenwoordigheid van A.M.M. Hendrikx als griffier.

Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een procureur (advocaat)-, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

a. door de verzoeker en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.