Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2008:BC8205

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
05-03-2008
Datum publicatie
01-04-2008
Zaaknummer
109222 / HA ZA 06-271 - Eindvonnis in het incident
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Battle of forms; Geschil omtrent de toepasselijkheid van een arbitragebeding in Nederlandse algemene voorwaarden; Vraag of Nederlandse dan wel Belgische voorwaarden van toepassing zijn in geval van conflicterende rechtskeuzes in die voorwaarden beantwoorden aan de hand van het volgens de objectieve verwijzingsregel op de overeenkomst toepasselijk recht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Zaaknummer : 109222 / HA ZA 06-271

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen

inzake

de naamloze vennootschap EDIBO N.V.,

gevestigd te Lommel (België),

eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident,

procureur mr. R.H.J.G. Borger;

tegen:

[Naam B.V.].,

gevestigd te Schinnen,

gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident,

procureur mr. I.E.H.E. Gerards.

1. Het verdere verloop van de procedure

Naar aanleiding van het op 16 januari 2008 gewezen tussenvonnis van deze rechtbank hebben [Gedaagde in het incident] en [Eiseres in het incident] ieder afzonderlijk een akte genomen. Vervolgens heeft de rechtbank in het incident vonnis bepaald op het rechtbankdossier. De uitspraak van het vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

In het incident

2.1 In voornoemd tussenvonnis zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het volgens hen van toepassing zijnde recht op de tussen partijen gesloten overeenkomst van aanneming. [Eiseres in het incident] heeft zich voor wat betreft de beantwoording van deze vraag gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. [Gedaagde in het incident] heeft zich op het standpunt gesteld dat zij middels het instellen van haar vordering thans impliciet voor de toepassing van het Nederlandse recht heeft gekozen.

2.2 De vraag welke algemene voorwaarden op de tussen partijen gesloten overeenkomst van aanneming van toepassing zijn dient derhalve te worden beantwoord aan de hand van het Nederlandse recht. Onder 3.2.4 van voornoemd tussenvonnis heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat naar Nederlands recht de voorwaarden van [Gedaagde in het incident] niet uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen in de overeenkomst van 31 augustus 2004, zodat de voorwaarden van [Gedaagde in het incident] van toepassing zijn (gebleven). Het buiten toepassing blijven van de UAV van [Eiseres in het incident] brengt zoals gezegd met zich mee dat het in die voorwaarden opgenomen arbitragebeding eveneens buiten toepassing blijft. Op grond van artikel 2, eerste lid van de EEX-Verordening is deze rechtbank derhalve bevoegd om van de vordering van [Gedaagde in het incident] kennis te nemen.

2.3 Al het vorenstaande brengt met zich dat de incidentele vordering van [Eiseres in het incident] moet worden afgewezen en dat [Eiseres in het incident] als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit incident, die aan de zijde van [Gedaagde in het incident] zijn gevallen, moet dragen.

In de hoofdzaak

2.4 De rechtbank zal de zaak naar de rol van 23 april 2008 verwijzen voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van [Eiseres in het incident], alsmede voor het opgeven van verhinderdata voor een eventueel te gelasten comparitie aan de zijde van beide partijen.

3. De beslissing

De rechtbank:

In het incident

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [Eiseres in het incident] in de kosten van dit incident aan de zijde van [Gedaagde in het incident] gevallen en tot op heden begroot op € 452,00 aan kosten salaris procureur;

In de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van 16 april 2008 voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van [Eiseres in het incident], alsmede voor het opgeven van verhinderdata voor een eventueel te gelaten comparitie aan de zijde van beide partijen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Sijmonsma, rechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

P