Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2007:BB6699

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
06-09-2007
Datum publicatie
30-10-2007
Zaaknummer
BM-nr 21267
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Rekening en verantwoording niet goedgekeurd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

BM-nr. 21267

De navolgende beschikking betreft de op 28 april 2006 ter griffie ingekomen rekening en verantwoording betreffende het gedurende de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 gevoerde bewind over de goederen van:

[betrokkene],

wonende te [adres betrokkene],

ingediend door [naam bewindvoerder], bewindvoerster over voormelde goederen.

PROCESVERLOOP

De kantonrechter heeft op 17 augustus 2007 bepaald dat in het kader van gerezen vragen met betrekking tot de door de bewindvoerster afgelegde rekening en verantwoording over de jaren 2005 en 2006 een mondelinge behandeling zou plaatsvinden op 3 september 2007.

Ter zitting van 3 september 2007 is de bewindvoerster verschenen.

Van het verhandelde ter zitting is proces-verbaal opgemaakt.

Daarna is beschikking bepaald.

BEOORDELING

Naar aanleiding van de door de bewindvoerster ingediende rekening en verantwoording over 2005, ter griffie ontvangen op 28 april 2006, heeft de griffier onder meer op 23 oktober 2006 de bewindvoerster verzocht op te geven of en hoe het op 31 december 2004 aanwezige bedrag aan contanten ad € 10.000,-- op een rekening van de rechthebbende is gestort. Daarnaast is de bewindvoerster verzocht om nota’s over te leggen van de uitgavenposten vakanties tot een totaal van € 4.347,-- en uitleg te geven over de samenstelling van de uitgavenpost huur ad € 8.159,--.

Op het rappelschrijven van de griffier van 25 januari 2007 heeft de bewindvoerster schriftelijk opgemerkt dat zij driemaal met haar zoon in Tirol met vakantie is geweest waarvan de kosten ongeveer € 6.000,-- bedroegen en dat zij niet alle nota’s meer voorhanden heeft. Hetzelfde geldt voor de dagtrips naar Fantasialand, Bobbejaanland, Antwerpen en Brussel tot een totaal van ongeveer € 2.000,--. Met betrekking tot het bedrag aan contanten ad € 10.000,-- heeft zij aanvankelijk verklaard dat het bedrag is besteed aan ziektekosten en kosten zorgverzekering “van minister Hoogervorst”. Naar aanleiding van het schrijven van de griffier van 6 juli 2007 waarin deze heeft verzocht om nota’s van de ziektekosten over te leggen, heeft zij verklaard het bedrag aan contanten aan huur en energie te hebben besteed alsmede aan het aanschaffen van “inrichting” via Marktplaats.nl.

Ter terechtzitting heeft de bewindvoerster evenmin een deugdelijke rekening en verantwoording overgelegd ondanks herhaalde verzoeken daartoe. Zij heeft benadrukt dat aan het gehuurde (ingrijpende) verbouwingen moesten plaatsvinden. Desgevraagd heeft zij verklaard dat zij van de vakanties, dagtrips en verbouwingen geen nota’s voorhanden heeft en dat de contante geldsom is besteed aan verbouwingen.

Ten aanzien van die verbouwingen heeft de bewindvoerster voorts verklaard dat zij, nu de verhuurders haar hebben doen weten dat zij niet van plan waren om verbouwingswerkzaamheden aan de huurwoning uit te voeren, zelf dan maar alle verbouwingen in het belang van de rechthebbende heeft laten verrichten. Zij heeft geen informatie ingewonnen bij de gemeente of zij in aanmerking zou kunnen komen voor een vergoeding ingevolge de Wet Voorziening Gehandicapten en heeft geen enkele rekening ingediend bij de verhuurders.

Het komt de kantonrechter voor, temeer nu de bewindvoerster op vragen heeft geantwoord dat zij een uitkering geniet en geen geld voor vakanties, dagtrips en verbouwingen heeft, dat de besteding van het vermogen van de rechthebbende niet alleen in diens belang is geschied maar ook in het belang van de bewindvoerster zelf. Het feit dat de bewindvoerster drie verschillende verklaringen heeft gegeven omtrent de besteding van de contante geldsom van € 10.000,-- maakt haar verklaringen ongeloofwaardig. Het feit dat zij geen enkele nota kan tonen “zoekgeraakt in verband met grote schoonmaak/onderhoud” maakt die verklaringen ook nog eens oncontroleerbaar.

Gelet op het feit dat de rechthebbende en de bewindvoerster gezamenlijk wonen en de verstandhouding tussen beiden kennelijk goed is, zal de kantonrechter de bewindvoerster ten aanzien van het door haar te voeren bewind over het vermogen van de rechthebbende de volgende aanwijzingen geven:

? van alle uitgaven voor de rechthebbende, uit welke hoofde dan ook, dient de bewindvoerster rekeningen te bewaren en bij eerstvolgende rekening en verantwoording over te leggen;

? voor alle geplande uitgaven van € 1.000,-- of meer dient de bewindvoerster machtiging aan de kantonrechter te vragen;

? van alle geplande dagtrips en vakanties dient de bewindvoerster onder overlegging van nota’s te verantwoorden welk deel daarvan voor rekening van de belanghebbende komt en welk deel daarvan voor haar eigen rekening komt.

Indien bij de eerstvolgende rekening en verantwoording mocht blijken dat de bewindvoerster geen gevolg heeft gegeven aan opgemelde aanwijzingen, zal de kantonrechter haar ambtshalve ontslaan met benoeming van een andere bewindvoerder.

De kantonrechter zal voorts de overgelegde rekening en verantwoording over 2005 en 2006 niet goedkeuren.

BESCHIKKING

Geeft de bewindvoerster opgemelde aanwijzingen.

Keurt de door de bewindvoerster overgelegde rekening en verantwoording over 2005 en 2006 niet goed.

Bepaalt dat de bewindvoerster uiterlijk op 1 mei 2008 rekening en verantwoording dient af te leggen over het door haar gevoerde bewind over de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 6 september 2007, door mr. H.W.M.A. Staal, kantonrechter, in aanwezigheid van Y. Tilmans, als griffier.