Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2007:BB2252

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
26-06-2007
Datum publicatie
23-08-2007
Zaaknummer
Repnr. 1752/2007 zaaknr. 256910
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Machtiging tot het voeren van een procedure ivm een wilsgebrek van de rechthebbende

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Maastricht

repnr: 1752/2007

zaaknr: 256910

Beschikking van 26 juni 2007

Op het verzoek van:

[verzoeker], wonende te [woonplaats], [adres], verzoekster, in haar hoedanigheid van bewindvoerster over alle goederen die toebehoren of zullen toebehoren aan [rechthebbende], wonende/verblijvende te [woonplaats], [adres], rechthebbende.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Verzoekster heeft een verzoekschrift met bijlagen ingediend hetwelk ter griffie van deze rechtbank is ontvangen op 22 mei 2007.

Bij schrijven van 23 mei 2007 en 19 juni 2007 is door de griffier aanvullende informatie opgevraagd.

Bij schrijven met bijlagen van 26 mei 2007, 12 juni 2007 en 21 juni 2007 heeft verzoekster nader bericht.

De inhoud van voormelde stukken gelden als hier ingelast.

BEOORDELING:

Uit de overgelegde stukken is gebleken dat de rechthebbende twee percelen landbouwgrond in eigendom heeft die kadastraal bekend staan als gemeente Meerssen, sectie F nr. 166, groot 0.89.20 ha en gemeente Nuth sectie D nummer 3039, groot 0.66.00 ha.

Op 14 januari 2007 heeft de rechthebbende als verpachter en [naam pachter] als pachter een pachtovereenkomst getekend waarbij opgemelde percelen voor de duur van zes jaar aan [naam pachter] zijn verpacht.

Verzoekster voert aan dat zij opgemelde percelen, na verkregen goedkeuring door de kantonrechter, wenst te verkopen. Alvorens tot eventuele verkoop te kunnen overgaan heeft verzoekster navraag bij de Grondkamer Zuid gedaan en vernomen dat opgemelde pachtovereenkomst bij de Grondkamer Zuid nog ter toetsing in behandeling is in afwachting van een rechterlijke uitspraak of de pachtovereenkomst rechtsgeldig is gesloten.

In dat kader verzoekt verzoekster machtiging tot het voeren van een gerechtelijke procedure om -naar de kantonrechter begrijpt- de tussen de rechthebbende en [naam pachter] op 14 januari 2007 getekende pachtovereenkomst te laten vernietigen wegens een wilsgebrek.

Gelet op de in het verzoekschrift tot onderbewindstelling vermelde reden dat de rechthebbende verstandelijk gehandicapt is en niet kan lezen/schrijven in samenhang bezien met de door de rechthebbende op 14 januari 2007 ondertekende pachtovereenkomst, is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek tot het voeren van voormelde procedure voor toewijzing gereed ligt.

BESLISSING:

De kantonrechter

Verleent verzoekster toestemming tot het voeren van een gerechtelijke procedure om de tussen de rechthebbende en [naam pachter] op 14 januari 2007 getekende pachtovereenkomst te laten vernietigen wegens een wilsgebrek.

Aldus gewezen en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2007 door mr. R.P.G. Houterman, kantonrechter, in tegenwoordigheid van Y.A.M. Tilmans, griffier.