Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2007:BA5596

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
11-04-2007
Datum publicatie
24-05-2007
Zaaknummer
03/700810-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift tegen bevel tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis van 75 dagen wegens niet aangevangen werkstraf.

De rechtbank verklaart het bezwaarschrift gegrond in verband met persoonlijke omstandigheden van veroordeelde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Strafrecht

Parketnummer: 03/700810-05

Deze beslissing is gegeven door de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, naar aanleiding van het op 8 januari 2007 ter griffie van deze rechtbank ingekomen bezwaar-schrift tegen de kennisgeving bevel tenuitvoerlegging vervangende hechtenis van 1 decem-ber 2006 van

[naam verdachte],

geboren te [geboortedatum en plaats verdachte],

wonende te [adres verdachte],

feitelijk verblijvende te [adres 2 verdachte],

hierna te noemen: [naam verdachte].

De procedure

Bij bezwaarschrift van 8 januari 2007 is door [naam verdachte] bezwaar gemaakt tegen de aan hem op 15 december 2006 betekende kennisgeving ex artikel 22g, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank heeft [naam verdachte] en de officier van justitie gehoord tijdens de behandeling van het bezwaarschrift op 28 maart 2007. Tevens heeft de rechtbank kennis genomen van de stukken in de onderhavige zaak.

De feiten

Bij vonnis van de meervoudige strafkamer in deze rechtbank van 12 mei 2006 is aan [naam verdachte] opgelegd een werkstraf voor de duur van honderdvijftig uren, te vervangen door vijfenzeven-tig dagen vervangende hechtenis.

De veroordeelde heeft deze werkstraf niet aangevangen.

De officier van justitie heeft, van oordeel zijnde dat [naam verdachte] aldus de werkstraf niet naar behoren heeft verricht, de tenuitvoerlegging bevolen van vijfenzeventig dagen vervangende hechtenis.

De officier van justitie is tijdens het onderzoek ter zake gehoord. Hij heeft geconcludeerd dat het bezwaarschrift ongegrond moet worden verklaard.

De overwegingen omtrent het bezwaar

Het is de rechtbank gebleken dat [naam verdachte] in het kader van de echtscheiding van zijn ouders met zijn moeder is meeverhuisd naar bovengenoemd adres in Geleen en dat hij deze adres-wijziging niet (tijdig) bij de gemeente Geleen, dan wel bij de reclassering kenbaar heeft ge-maakt. De rechtbank stelt voorop dat [naam verdachte] hier zelf voor dient te zorgen. Indien hij als gevolg van het nalaten daarvan zijn post niet dan wel niet tijdig ontvangt, komen de conse-quenties in beginsel voor zijn rekening. De rechtbank acht echter voldoende omstandigheden aanwezig om in het onderhavige geval anders te oordelen. De rechtbank heeft hierbij reke-ning gehouden met de relatief jonge leeftijd van [naam verdachte] en het feit dat de echtscheiding van zijn ouders ook voor hem van grote invloed is geweest.

Gelet daarop en gelet op de door [naam verdachte] uitgesproken bereidheid om de opgelegde werk-straf alsnog te verrichten, is de rechtbank van oordeel dat termen aanwezig zijn om te beslis-sen als hierna te melden.

DE BESLISSING:

De rechtbank,

-verklaart het bezwaar gegrond;

-wijzigt de beslissing van de officier van justitie, in die zin dat [naam verdachte] alsnog in de gele-genheid wordt gesteld om de taakstraf in de vorm van een werkstraf, groot honderdvijftig uren, te verrichten, zulks binnen een termijn die eindigt op 1 december 2007.

Deze beslissing is aldus genomen door mr. J. Wöretshofer, voorzitter, mr. A.C.A. Schreine-makers en mr. J.M.E. Kessels, rechters, in tegenwoordigheid van J.Th.G. Coenders, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank op 11 april 2007.

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Strafrecht

Parketnummer: 03/700810-05

Proces-verbaal van het voorgevallene ter openbare zitting van de enkelvoudige kamer van de rechtbank voornoemd van 11 april 2007 in de zaak tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboortedatum en plaats verdachte],

wonende te [adres verdachte],

feitelijk verblijvende te [adres 2 verdachte].

Tegenwoordig:

mr. , rechter,

mr. , officier van justitie,

dhr./mevr. , griffier.

De rechter doet de zaak uitroepen.

[naam verdachte] is niet in de zaal van de zitting aanwezig.

De rechter spreekt de beslissing uit.

Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en getekend door de rechter en de griffier.

Raadsman/vrouwe «titel+naam», advocaat/advocate te «vestigingspl.».