Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2006:AZ0738

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
11-10-2006
Datum publicatie
24-10-2006
Zaaknummer
114094 - KG ZA 06-388
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Straatverbod: ontruiming van overlast veroorzakende huurder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak : 11 oktober 2006

Zaaknummer : 114094 / KG ZA 06-388

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende kort-gedingvonnis gewezen

inzake

de stichting STICHTING WOONPUNT,

gevestigd te Elsloo, gemeente Beek,

eiseres,

procureur mr. B.W.A. Muurmans,

advocaat mr. B.E.J.M. Tomlow te Utrecht;

tegen:

[Naam gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. B.H.M. Nijsten (toevoeging aangevraagd).

1. Het verloop van de procedure

Eiseres, hierna te noemen: “Woonpunt”, heeft gedaagden, [naam gedaagde], gedagvaard in kort geding. Op de dienende dag, 10 oktober 2006, heeft Woonpunt gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding, waarna zij haar vordering met verwijzing naar op voorhand toegezonden producties nader heeft doen toelichten.

[Gedaagde] heeft verweer gevoerd.

Partijen hebben daarna op elkaars stellingen gereageerd.

Ten slotte hebben partijen om vonnis verzocht. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 4 oktober 2006 is [Gedaagde] door de kantonrechter in kort geding veroordeeld binnen 14 dagen na betekening van het vonnis de van Woonpunt gehuurde woonruimte aan [het adres] te [woonplaats] te ontruimen vanwege - kort gezegd - sedert 2005 jegens zijn omwonenden gepleegde ernstige overlast.

2.2 Zodra [Gedaagde] van dat vonnis in kennis was gesteld, is de situatie volgens Woonpunt geëscaleerd. [Gedaagde] zou een van de omwonenden, [naam], hebben bedreigd en de ruiten van haar appartement hebben ingegooid, alsmede de 86-jarige omwonende, [Naam], hebben mishandeld. Deze personen durven thans niet meer in hun appartement te verblijven.

2.3 Woonpunt is van oordeel dat deze situatie onmiddellijk een halt moet worden toegeroepen. De zaak is hoogst urgent. Op tenuitvoerlegging van de bij voormeld vonnis verleende ontruimingstitel kan niet worden gewacht. Dat heeft Woonpunt ertoe gebracht in dit geding te vorderen bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. [Gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis het gehuurde aan [het adres] te [woonplaats] te ontruimen en te verlaten met al degenen die zich daar van zijnentwege bevinden en al hetgeen zich daarin van zijnentwege bevindt, alsmede het gehuurde, onder overgifte van alle sleutels van het gehuurde, geheel ter vrije beschikking aan Woonpunt te stellen, waarbij Woonpunt gemachtigd wordt de ontruiming zonodig zelf te doen uitvoeren op kosten van [Gedaagde] met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

b. [Gedaagde] te veroordelen om gedurende zes maanden na te laten:

persoonlijk en/of telefonisch contact op te nemen met:

- [Naam en adres];

- [Naam en adres];

- [Naam en adres];

- [Naam en adres];

zich te bevinden in de directe omgeving van het adres en de straten:

[adressen]

zoals aangegeven op de aangehechte plattegrond;

c. te bepalen dat bij overtreding van deze verboden of een daarvan [Gedaagde] een dwangsom ten behoeve van Woonpunt verbeurt ter hoogte van € 1.000,- per overtreding;

d. Woonpunt te machtigen om bovenstaande veroordeling ten uitvoer te doen leggen met behulp van politie en justitie wanneer [Gedaagde] hieraan niet voldoet;

e. althans een zodanige beslissing te nemen als de voorzieningenrechter meent te behoren;

f. met veroordeling van [Gedaagde] in de kosten van deze procedure.

2.4 [Gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op dat verweer wordt, voor zover van belang, hierna ingegaan.

3. De beoordeling

3.1 [Gedaagde] heeft niet bestreden donderdag 5 oktober 2006 - na kennisneming van het voor hem onwelgevallige vonnis van de kantonrechter - door het lint te zijn gegaan en een ruit van de voordeur van de woning van [naam] te hebben vernield. Ook heeft hij niet bestreden dat [naam] en [Naam] vervolgens hun woning zijn uitgevlucht. Zijn betwisting [naam] te hebben bedreigd en de 86-jarige heer [naam] te hebben geslagen komt de voorzieningenrechter tegen die achtergrond - en mede in het licht van de overtuigende verklaring van [naam] ter zitting - niet erg geloofwaardig voor. Dit verweer zal dan ook worden verworpen.

3.2 Het is de voorzieningenrechter op basis van de stukken en het verhandelde ter terechtzitting duidelijk geworden dat de situatie ter plaatse zeer explosief is en terstond maatregelen getroffen dienen te worden. De ernst van de situatie zal ook [Gedaagde] zelf hebben onderkend, gelet op het feit dat hij zich tegen de gevraagde contactverboden niet heeft verzet. Deze liggen dan ook voor toewijzing gereed. Ook voor het gevorderde straatverbod geldt dat - waarbij de voorzieningenrechter zich realiseert dat zulks een aanmerkelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [Gedaagde] betekent - echter niet onverkort. Het verbod zoals dat is gevorderd komt de voorzieningenrechter te ruim voor. De belangen van partijen afwegend - daarbij meewegend het feit dat de ter zitting aanwezige partner van [Gedaagde] woonachtig is in de [straatnaam] - zijn termen aanwezig het straatverbod te beperken tot het gebied zoals aangegeven op de aan dit vonnis gehechte kaart (het gebied gelegen binnen en met inbegrip van de geel gearceerde straten). De gevraagde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij wordt [Gedaagde] verwezen in de kosten.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

a. veroordeelt [Gedaagde] om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gehuurde aan [het adres] te [woonplaats] te ontruimen en te verlaten met al degenen die zich daar van zijnentwege bevinden en al hetgeen zich daarin van zijnentwege bevindt, alsmede het gehuurde, onder overgifte van alle sleutels van het gehuurde, geheel ter vrije beschikking aan Woonpunt te stellen, waarbij Woonpunt gemachtigd wordt de ontruiming zonodig zelf te doen uitvoeren op kosten van [Gedaagde] met behulp van de sterke arm van politie en justitie;

b. veroordeelt [Gedaagde] om gedurende zes maanden na te laten:

persoonlijk en/of telefonisch contact op te nemen met:

- [Naam en adres];

- [Naam en adres];

- [Naam en adres];

- [Naam en adres];

zich te bevinden binnen het gebied zoals aangeduid op de aan dit vonnis gehechte kaart (het gebied gelegen binnen en met inbegrip van de geel gearceerde straten);

c. bepaalt dat bij overtreding van deze verboden [Gedaagde] een dwangsom ten behoeve van Woonpunt verbeurt ter hoogte van € 250,- per overtreding, met een maximum van € 10.000,-;

d. machtigt Woonpunt om bovenstaand straat- en contactverbod ten uitvoer te doen leggen met behulp van politie en justitie wanneer [Gedaagde] hieraan niet voldoet;

veroordeelt [Gedaagde] in de proceskosten tot aan dit vonnis gerezen en aan de zijde van Woonpunt begroot op € 248,- aan vast recht, € 816,- voor salaris procureur en € 84,87 aan explootkosten;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Bergmans, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

RQ