Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2006:AV0664

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
12-01-2006
Datum publicatie
31-01-2006
Zaaknummer
106246 - KG ZA 05-430
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Opleiding tot vliegtuigonderhoudstechnicus onvoldoende, school veroordeeld tot schadevergoeding aan leerlingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak : 12 januari 2006

Zaaknummer : 106246 / KG ZA 05-430

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende kort-gedingvonnis gewezen

inzake

[Naam eiser sub 1],

wonende te [woonplaats],

eiser sub 1,

procureur mr. A.J.G. Bisscheroux (toevoeging);

[Naam eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

eiser sub 2,

procureur mr. A.J.G. Bisscheroux (toevoeging aangevraagd);

[Naam eiser sub 3],

wonende te [woonplaats],

eiser sub 3,

procureur mr. A.J.G. Bisscheroux (toevoeging);

tegen:

STICHTING VOOR BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE WESTELIJK ZUID-LIMBURG,

h.o.d.n. Leeuwenborgh Opleidingen,

gevestigd en kantoor houdende te Maastricht,

gedaagde,

procureur mr. M.C.G. Nijssen.

1. Het verloop van de procedure

Eisers hebben gedaagde gedagvaard in kort geding. Op de dienende dag, 8 december 2005, hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de dagvaarding, waarna zij hun vordering met verwijzing naar op voorhand toegezonden producties nader hebben doen toelichten.

Gedaagde heeft verweer gevoerd.

Partijen hebben daarna op elkaars stellingen gereageerd.

Vervolgens is de zaak aangehouden.

Op 22 december 2005 is de behandeling voortgezet. Partijen hadden op voorhand nadere stukken ingezonden. Eisers hebben, zonder protest van gedaagde, hun eis gewijzigd. Partijen hebben hun standpunten andermaal toegelicht.

Ten slotte hebben partijen om vonnis verzocht. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2. Het geschil

2.1 Eisers hebben ieder voor zich in 2002 met gedaagde een onderwijsovereenkomst gesloten voor een opleiding tot vliegtuigonderhoudstechnicus, welke opleiding, bij goed gevolg, zou worden afgesloten met het verkrijgen van een "JAR-certificaat" (JAR staat voor Joint Aviation Authorities). Het JAR-certificaat is indertijd geïntroduceerd omdat standaardisatie van de regelgeving voor de luchtvaart in Europa noodzakelijk was.

2.2 Eisers zijn de voormelde opleiding bij gedaagde gaan volgen, maar zijn gedurende de rit met een groot aantal problemen geconfronteerd. Uit een rapportage van de onderwijsinspectie d.d. 20 september 2004 is gebleken dat het onderwijs van "zorgelijke kwaliteit" was. Genoemd worden lesuitval, het ontbreken van faciliteiten, en onvoldoende kwaliteit van de docenten met betrekking tot de specifieke eisen op het stuk van de JAR-regelgeving. Geen van de examenkandidaten, eisers ingesloten, heeft de gestelde JAR-eisen, zoals die door het ministerie van onderwijs zijn gesteld, gehaald. Op 14 juli 2005 is door de onderwijsinspectie opnieuw onderzoek gedaan. Ditmaal is tot "voldoende kwaliteit" van het onderwijs geconcludeerd, waarbij wordt aangetekend dat het "noodzakelijk (is) om intensief en daadkrachtig verder te werken aan de in gang gezette en gedeeltelijk gerealiseerde verbeteringen."

2.3 Naar het oordeel van eisers is gedaagde door aldus te handelen jegens hen tekortgeschoten in de nakoming van de respectieve onderwijsovereenkomsten. Eisers hebben zich inmiddels tot de Fokker Services Aircraft Maintenance & Training School te Hoogerheide gewend, teneinde de opleiding tot vliegtuigonderhoudsmonteur te (ver-)volgen en het JAR-certificaat alsnog te behalen. Eisers stellen in verband hiermee schade te lijden ("die daarin is gelegen dat eisers de kans hebben gemist om het beoogde JAR-certificaat te halen en daarover te kunnen beschikken medio 2005") en wensen dat die schade door gedaagde wordt vergoed.

2.4 Tegen deze achtergrond is gevorderd, na wijziging van hun eis, bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om te betalen als voorschot op schadevergoeding:

aan eiser sub 1:

ter zake het volgen van de vervolgopleiding aan de Fokker Services Aircraft Maintenance & Training School, gevestigd te Hoogerheide:

- voor theorie- en/of praktijklessen:

per individuele les: € 30,- per uur tot een maximum van (x 1600=) € 48.000,-;

per klassikale les: € 10,- per uur tot een maximum van (x 1600=) € 16.000,-;

- voor examens:

als gespecificeerd in de brieven van voormelde school van respectievelijk 19 oktober en 18 november 2005

(producties 18 en 19): tot een maximum van: € 1.858,-;

- voor leermiddelen:

als gespecificeerd in de brieven van voormelde school van respectievelijk 19 oktober en 18 november 2005

(producties 18 en 19): tot een maximum van: € 416,-;

- voor wonen in de buurt van die school:

als gespecificeerd in de e-mail d.d. 11 december 2005 van Hotel Brabantse Wal, dat direct tegenover

genoemde opleidingsinstelling is gelegen (productie 22): tot een maximum van: € 77,50 per dag;

- voor reizen van huidige woning naar school en v.v. per openbaar vervoer (2e klas volgens opgave op www.ns.nl) per enkele

reis [woonplaats gedaagde sub 1] - Bergen op Zoom: € 25,- tot maximaal (x2=) € 50,- per week;

zulks met dien verstande dat gedaagde slechts gehouden is tot betaling tegen afgifte van verificatoire bescheiden, waaruit blijkt dat die kosten verschuldigd of reeds betaald zijn;

ter zake inkomensderving c.q. voldoening van lopende verplichtingen c.q. voorziening in het eigen levensonderhoud:

- het inkomen dat eiser had kunnen verdienen indien gedaagde niet in verzuim was geraakt: € 1.700,- per

maand tot een maximum van (x12=) € 20.400,-;

althans:

een door de voorzieningenrechter ex aequo et bono vast te stellen voorschot ter dekking van doorlopende vaste lasten, waaronder:

- huurprijs huidige woning te [adres en woonplaats], staande op naam van zijn vriendin,

[naam vriendin], conform huurcontract (productie 23.1) ad € 380,- per maand; met daarbij een

verklaring van deze vriendin dat eiser bij haar inwoont en bijdraagt aan de woonlasten (productie 23.2);

mededeling verhuurder d.d. 26 april 2005 dat de huur is verhoogd naar € 391,40 (productie 23.3); daar komt

bij het voorschot gas, water en elektra voor die woning (productie 23.4) ad € 50,- per maand;

- polis ziektekosten nummer 03783210 d.d. 17 november 2005 met een premie per maand van € 105,05

(productie 23.5);

- polis ziektekosten nummer 03439475 met een premie per maand van € 46,90 (productie 23.6);

- bijdrage vakbond De Unie met een contributie van € 14,20 per maand (productie 23.7);

- kosten van gebruik auto en telefoon, eten, drinken, kleding etc. (minimaal € 600,- per maand);

aan eiser sub 2:

ter zake het volgen van de vervolgopleiding aan de Fokker Services Aircraft Maintenance & Training School, gevestigd te Hoogerheide:

- voor theorie- en/of praktijklessen:

per individuele les: € 30,- per uur tot een maximum van (x 1600=) € 48.000,-;

per klassikale les: € 10,- per uur tot een maximum van (x 1600=) € 16.000,-;

- voor examens:

als gespecificeerd in de brieven van voormelde school van respectievelijk 19 oktober en 18 november 2005

(producties 18 en 19): tot een maximum van: € 1.858,-;

- voor leermiddelen:

als gespecificeerd in de brieven van voormelde school van respectievelijk 19 oktober en 18 november 2005

(producties 18 en 19): tot een maximum van: € 416,-;

- voor wonen in de buurt van die school:

als gespecificeerd in de e-mail d.d. 11 december 2005 van Hotel Brabantse Wal, dat direct tegenover

genoemde opleidingsinstelling is gelegen (productie 22): tot een maximum van: € 77,50 per dag;

- voor reizen van huidige woning naar school en v.v. per openbaar vervoer (2e klas volgens opgave op www.ns.nl) per enkele

reis [woonplaats] - Bergen op Zoom: € 18,20 tot maximaal (x2=) € 36,40 per week;

ter zake inkomensderving c.q. voldoening van lopende verplichtingen c.q. voorziening in het eigen levensonderhoud:

- het inkomen dat eiser had kunnen verdienen indien gedaagde niet in verzuim was geraakt: € 1.700,- per

maand tot een maximum van (x12=) € 20.400,-;

althans:

een door de voorzieningenrechter ex aequo et bono vast te stellen voorschot ter dekking van doorlopende vaste lasten, waaronder:

een vergoeding voor de doorlopende vaste lasten, waaronder:

- huurprijs huidige woning aan [adres en woonplaats], conform huurcontract als

bevestigd bij brief verhuurder [naam verhuurder] d.d. 17 juli 2004 (productie 24.1) ad € 355,- per maand;

betalingsbewijzen betreffende deze huur (productie 24.2.1. e.v.);

- "vast lasten" (kosten van gas, water en elektra) voor genoemde woning ad € 50,- (betalingsbewijzen:

productie 24.3.1 en 24.3.2);

- aanslag verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag voor genoemde woning ad € 178,20 p. jr. (productie

24.4);

- kosten van gebruik auto en telefoon, eten, drinken, kleding etc. (minimaal € 600,- per maand);

aan eiser sub 3:

ter zake het volgen van de vervolgopleiding aan de Fokker Services Aircraft Maintenance & Training School, gevestigd te Hoogerheide:

- voor theorie- en/of praktijklessen:

per individuele les: € 30,- per uur tot een maximum van (x 1600=) € 48.000,-;

per klassikale les: € 10,- per uur tot een maximum van (x 1600=) € 16.000,-;

- voor examens:

als gespecificeerd in de brieven van voormelde school van respectievelijk 19 oktober en 18 november 2005

(producties 18 en 19): tot een maximum van: € 1.858,-;

- voor leermiddelen:

als gespecificeerd in de brieven van voormelde school van respectievelijk 19 oktober en 18 november 2005

(producties 18 en 19): tot een maximum van: € 416,-;

- voor wonen in de buurt van die school:

als gespecificeerd in de e-mail d.d. 11 december 2005 van Hotel Brabantse Wal, dat direct tegenover

genoemde opleidingsinstelling is gelegen (productie 22): tot een maximum van: € 77,50 per dag;

- voor reizen van huidige woning naar school en v.v. per openbaar vervoer (2e klas volgens opgave op www.ns.nl) per enkele

reis [woonplaats eiser sub 3] - Bergen op Zoom: € 22,40 tot maximaal (x2=) € 44,80 per week;

zulks met dien verstande dat gedaagde slechts gehouden is tot betaling tegen afgifte van verificatoire bescheiden, waaruit blijkt dat die kosten verschuldigd of reeds betaald zijn;

ter zake inkomensderving c.q. voldoening van lopende verplichtingen c.q. voorziening in het eigen levensonderhoud:

- het inkomen dat eiser had kunnen verdienen indien gedaagde niet in verzuim was geraakt: € 1.700,- per

maand tot een maximum van (x12=) € 20.400,-;

althans:

een door de voorzieningenrechter ex aequo et bono vast te stellen voorschot ter dekking van doorlopende vaste lasten, waaronder:

- de door eiser aan zijn ouders te betalen bijdrage voor kost en inwoning gedurende de tijd dat hij niet in

Hoogerheide is voor het volgen van genoemde vervolgstudie;

- kosten van gebruik telefoon, eten, drinken, kleding etc.

2.5 Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op dat verweer zal, voor zover van belang, hierna worden ingegaan.

3. De beoordeling

3.1 Voor de vraag of plaats is voor toewijzing bij voorraad van een geldvordering in kort geding zal de rechter niet alleen dienen te onderzoeken of de vordering van de eisers voldoende aannemelijk is, maar ook - kort gezegd - of een spoedeisend belang bestaat, terwijl hij bij de afweging van de belangen van partijen mede het restitutierisico zal hebben te betrekken.

3.2 Eisers hebben gesteld zo snel mogelijk met hun studie aan de Fokker Services Aircraft Maintenance & Training School te willen starten en daarvoor de nodige kosten te moeten maken. Daarmee is voldoende aannemelijk geworden dat eisers een spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorziening. Een mogelijk restitutierisico is door gedaagde niet aangeroerd en het bestaan ervan is ook niet aannemelijk geworden. Resteert de vraag of en in hoeverre de vordering (voldoende) aannemelijk is. In dat verband wordt overwogen als volgt. Ter zitting van 8 december 2005 heeft de procureur van gedaagde te kennen gegeven dat "er inderdaad dingen niet goed (zijn) gegaan" en gedaagde de door eisers geleden schade "wil vergoeden". Ook in de preprocessuele fase trekt gedaagde niet onbegrijpelijk het boetekleed aan. Bij deze stand van zaken moet het ervoor gehouden worden dat aansprakelijkheid in deze door gedaagde is erkend. Gedaagde kan zijn eertijds genomen beslissing niet desavouren. Aldus zal de voorzieningenrechter het verweer, zoals dat is gevoerd ter zitting van 22 december 2005 en dat er, naar de kern genomen, op neerkomt dat aansprakelijkheid op formele gronden wordt betwist, althans contractueel is beperkt, als tardief passeren. De kwestie is hiermee te herleiden tot de vraag wat de omvang is van de door eisers geleden en te lijden schade. Daarbij zij terstond aangetekend dat de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet om vér op de zaken vooruit te lopen. De gepretendeerde schade doet zich goeddeels voor in de toekomst en die is per definitie ongewis. In kort geding moet op het stuk van voor vergoeding in aanmerking komende schade bovendien een terughoudende koers worden gevaren. Tegen die achtergrond is de post "inkomensderving" gedoemd in rook op te gaan. Nopens de post "woonkosten" moet dito geoordeeld worden, waarbij de voorzieningenrechter opmerkt dat in de rede ligt dat eisers woonlasten niet bespaard waren gebleven indien zij - de wanprestatie weggedacht - hun opleiding bij gedaagde hadden kunnen vervolgen. Voor wat de overige opgevoerde kosten betreft moet eventueel rekening gehouden worden met een schadebeperkingsplicht aan de zijde van eisers. Parten speelt eisers verder dat de opgevoerde kosten mondjesmaat met stukken zijn onderbouwd. Wat na wegstreping van het betwiste deel overblijft, is a prima vista rijkelijk mager. Een conservatieve schatting is bijgevolg op haar plaats. Alles overziend komt de voorzieningenrechter voorshands een voorschot van € 10.000,- onder algemene titel voor iedere eiser redelijk voor. Dit bedrag dient ter leniging van de meest urgente financiële nood. Voor het meer of anders gevorderde zullen eisers zich tot de bodemrechter moeten wenden. De proceskosten worden gecompenseerd op na te melden wijze.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

veroordeelt gedaagde om aan iedere eiser te betalen als voorschot op schadevergoeding onder algemene titel een bedrag van € 10.000,-;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de kosten van het geding aldus dat ieder de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Bergmans, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

RQ