Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2005:AT6809

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
24-05-2005
Datum publicatie
06-06-2005
Zaaknummer
187951 EJ VERZ 05-523
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beschikking ontslag bewindvoerder i.v.m. hoogte salaris en kosten bewindvoerderschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 97
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Sittard-Geleen

zaaknr: 187951 EJ VERZ 05-523

typ: FL

coll:

beschikking van de kantonrechter d.d. 24 mei 2005

inzake

het verzoek tot wijziging van de bewindvoerder over de goederen van de rechthebbende

[rechthebbende], geboren te [woonplaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode] [woonplaats], gemeente [gemeente], [adres].

VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Op 30 maart 2005 is een verzoek ingekomen van [rechthebbende], geboren te [woonplaats] op [geboortedatum], wonende te [postcode] [woonplaats], gemeente [gemeente], [adres].

Het verzoek is mede ondertekend door [naam], werkzaam bij de Sociaal Pedagogische Zorg – Daelzicht Zuid, Ondersteund Wonen Lahrhof, gevestigd te Sittard, persoonlijk begeleidster van de rechthebbende.

Op 19 mei 2005 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden. Op die behandeling zijn gehoord:

de rechthebbende [naam rechthebbende]; zijn begeleidster [naam begeleidster rechthebbende]; de bewindvoerder [naam bewindvoerder] van Bureau Inkomens Beheer te Brunssum; de heer [naam administrateur], als administrateur werkzaam bij Stichting Beschermingsbewind Heel en de heer [naam schoonbroer rechthebbende], schoonbroer van de rechthebbende.

Hierna is de uitspraak van de beschikking bepaald op heden.

MOTIVERING VAN DE BESLISSING:

Verzoeker [naam rechthebbende] verzoekt om praktische redenen en uit ontevredenheid wijziging van de bewindvoerder.

De bewindvoerder [naam bewindvoerder] gaat niet akkoord met het verzochte ontslag en stelt, dat hij zijn bewindvoerderschap steeds naar behoren heeft verricht en dat er geen onenigheid bestaat tussen hem en de rechthebbende [naam rechthebbende].

Als reden voor de wijziging casu quo ontslag wordt aangevoerd:

1. verkeerd overmaken van geld;

2. het niet willen openen van een spaarrekening;

3. financiële redenen. [naam rechthebbende] heeft de mogelijkheid om naar de Stichting te komen en dit zou hem op jaarbasis € 700,00 besparen.

Ter zitting zijn naar het oordeel van de kantonrechter de onder de punten 1 en 2 genoemde redenen volstrekt niet aannemelijk gemaakt. Integendeel, aannemelijk is geworden dat de bewindvoerder zijn taak naar behoren heeft vervuld.

Voor zover verzoeker bedoelt te stellen dat de bewindvoerder niet meer voldoet aan de aan de bewindvoerder te stellen eisen, verwerpt de kantonrechter deze stelling als ongefundeerd. Er valt de huidige bewindvoerder niets te verwijten.

De kosten van de bewindvoering bedragen op dit moment € 60,00 per maand. De bewindvoerder heeft aangegeven, dat de kosten van bewindvoering over enige tijd ongeveer € 80,00 per maand zullen gaan bedragen. De Stichting Beschermingsbewind Heel, welke stichting zich bereid heeft verklaard het bewind op zich te nemen, berekent € 100,00 per jaar als kosten voor het bewindvoerderschap.

De kantonrechter stelt vast, dat het in deze procedure uitsluitend gaat om de belangen van rechthebbende [naam rechthebbende].

Vast staat, dat de rechthebbende [naam rechthebbende] een beperkt financieel budget heeft.

Artikel 1:448, tweede lid, BW geeft aan dat ontslag ook wordt verleend wegens gewichtige redenen.

Naar het oordeel van de kantonrechter vormt een grote besparing van de bewindvoeringskosten in dit geval een gewichtige reden om het verzochte ontslag te verlenen en om vervolgens de Stichting Bewindvoering Heel tot bewindvoerder te benoemen.

Het is voor rechthebbende [naam rechthebbende] van groot belang dat - gelet op zijn beperkte financiële ruimte – voor hem een aanmerkelijk groter bedrag beschikbaar blijft ter besteding aan allerlei noodzakelijke uitgaven. Daarnaast heeft rechthebbende [naam rechthebbende] zijn uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken voor deze stichting en de kantonrechter ziet geen gegronde redenen die zich tegen benoeming van die stichting verzetten. Aannemelijk is dat ook de Stichting Bewindvoering Heel in staat is te voldoen aan de eisen om bewindvoerder te kunnen worden. Voormelde stichting voert het bewind voor een groot aantal personen.

Mede gelet op de af te leggen rekening en verantwoording acht de kantonrechter termen aanwezig bedoeld ontslag en benoeming in te laten gaan op 1 januari 2006.

Beschikt

Ontslaat [naam bewindvoerder] van Bureau Inkomens Beheer, gevestigd te Brunssum, postadres: Postbus 164 te 6440 AD Brunssum, als bewindvoerder over de goederen van [rechthebbende], geboren te [woonplaats] op [geboortedatum], wonende te [postcode] [woonplaats], gemeente [gemeente], [adres], met ingang van 1 januari 2006.

Benoemt in zijn plaats tot bewindvoerder:

de stichting Stichting Beschermingsbewind Heel, gevestigd te Heel aan de Rector Driessenstraat 2, postadres: postbus 5002, 6097 ZG Heel, met ingang van

1 januari 2006.

Bepaalt dat [naam bewindvoerder] uiterlijk op 1 februari 2006 eindrekening en verantwoording zal afleggen van het door hem gevoerde bewind over het jaar 2005.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken op 24 mei 2005 door mr. Verjans, kantonrechter, in tegenwoordigheid van F.C.H. Lassauw als griffier.