Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMAA:2001:AD8219

Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak
24-10-2001
Datum publicatie
17-01-2002
Zaaknummer
77275
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

KANTONGERECHT HEERLEN

Zaak/rolnummer 77275 cv 2283/2000

Vonnis van de kantonrechter te Heerlen d.d. 24 oktober 2001

inzake:

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID [Z] B.V.,

gevestigd te (..), gemeente Achtkarspelen,

opposante, tevens eiseres in conventie,

gemachtigde mr. M. Super te Heerlen,

tegen:

[A],

handelend onder de naam [A], wonende te (..) gemeente Nuth,

geopposeerde, tevens gedaagde in reconventie,

gemachtigde J.H.L. Sinkiewicz, gerechtsdeurwaarder.

1 PROCESVERLOOP

Door partijen zijn de volgende processtukken ingediend c.q. proceshandelingen verricht:

- verzetdagvaarding, tevens houdende eis in reconventie, met producties;

- conclusie van antwoord in oppositie, tevens houdende conclusie van antwoord in

reconventie, met producties;

- conclusie van repliek in oppositie, tevens houdende conclusie van repliek in reconventie;

- conclusie van dupliek in reconventie.

De inhoud van deze stukken geldt als hier ingevoegd.

De uitspraak van het vonnis is, bij vervroeging, bepaald op heden.

2 BEOORDELING

1 Eiseres in oppositie, tevens eiseres in reconventie, hierna te noemen [Z] is in verzet gekomen van het verstekvonnis van de kantonrechter te Heerlen d.d. 26 april 2000, onder rolnr. 73148 tussen haar en gedaagde in oppositie en reconventie, hierna te noemen [A] gewezen. [Z] vordert te worden ontheven van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, inclusief de proceskosten.

2 in conventie

2.1 Het standpunt van [Z], dat de dagvaarding nietig is moet worden verworpen, nu [Z] ten processe is verschenen en in haar verdediging niet is geschaad.

2.2 [Z] roept de relatieve onbevoegdheid in van de kantonrechter te Heerlen.

Op grond van de niet weersproken stellingen van [Z] en de overgelegde stukken moet worden vastgesteld dat [Z] gevestigd is te (…) in Friesland en dat de vestiging van [Z] te Heerlen met ingang van 1 mei 1999, een datum gelegen vóór het uitbrengen van de dagvaarding in de verstekprocedure, is opgeheven. Uit dien hoofde is de kantonrechter te Heerlen niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

De kantonrechter zal thans beoordelen naar welke rechter de zaak verwezen dient te worden.

[Z] stelt dat sprake is van een ernstige tekortkoming van [A] in de nakoming van zijn verplichtingen jegens [Z], welke de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst rechtvaardigt. [Z] roept deze ontbinding in en stelt dat [A] schadeplichtig is jegens [Z], dat deze schade nader begroot zal dienen te worden, maar dat deze zeker meer beloopt dan fl. 10.000,- en dat zij deze schade wil verrekenen met de vordering van [A] op haar, [Z].

Nu [Z] aldus de rechtstitel van de vordering betwist dient de zaak op de voet van artikel 38 lid 2 RO en de artikelen 97 lid 2, 100 lid 3 en 157a lid 1 RV te worden verwezen naar de rechtbank te Leeuwarden.

3 in reconventie

[Z] vordert veroordeling van [A] tot betaling van een schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

De kantonrechter zal, gelet op de onbepaalde waarde van de vordering, de zaak met betrekking tot deze vordering eveneens verwijzen naar de rechtbank te Leeuwarden.

4 in conventie en reconventie

Iedere verdere beslissing, waaromtrent die aangaande de proceskosten, zal worden aangehouden.

3 UITSPRAAK

de kantonrechter:

in conventie en reconventie

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank te Leeuwarden;

houdt iedere verdere beslissing, waaronder die aangaande de proceskosten, aan.

Aldus gewezen door mr. A.C. Oosterman-Meulenbeld, kantonrechter te Heerlen en uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting van het kantongerecht te Heerlen in tegenwoordigheid van de griffier.