Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:9729

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
15-12-2021
Datum publicatie
28-06-2022
Zaaknummer
C/03/285068 / HA ZA 20-578
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten, op grond waarvan gedaagde de betaling verzorgt van auteursrechtelijke vergoedingen die door auteursrechtelijke organisaties bij eiseres in rekening worden gebracht. Eiseres betaalt aan gedaagde op grond van door gedaagde gestuurde facturen echter meer dan de auteursrechtelijke vergoedingen die door auteursrechtelijke organisaties bij eiseres in rekening worden gebracht.

Bewijsopdracht omtrent het geschil of gedaagde aan eiseres een collectiviteitskorting heeft toegezegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/285068 / HA ZA 20-578

Vonnis van 15 december 2021

in de zaak van

de stichting

STICHTING ZORGGROEP TER WEEL,

gevestigd te Goes,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.H. Lindhout;

tegen

1. de vennootschap onder firma

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

gedaagden in conventie, eisers in reconventie

advocaat mr. H. den Besten;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] ,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat mr. G.E.R. Ummelen.

Partijen zullen hierna Zorggroep Ter Weel, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] genoemd worden.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding;

 • -

  de akte houdende overlegging van producties 1 t/m 32 van Zorggroep Ter Weel;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie;

 • -

  de dagbepaling van de mondelinge behandeling;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie;

 • -

  het B8-formulier met producties 33 en 34 van Zorggroep Ter Weel;

 • -

  het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 8 oktober 2021;

 • -

  de pleitnotities tevens houdende akte vermindering van eis van Zorggroep Ter Weel.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

In conventie

2.1.

Zorggroep Ter Weel heeft negen woonzorglocaties. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] is een vennootschap onder firma die aan zorginstellingen als service aanbiedt het verbeteren van de inkoopcondities voor diverse producten en diensten. Haar vennoten zijn [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3]

2.2.

Zorggroep Ter Weel is lid van ActiZ, een branchevereniging van zorginstellingen. Actiz heeft op haar website in een persbericht van 12 september 2017 gemeld dat ziekenhuizen, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in 2015 een collectiviteitsovereenkomst met auteursrechtenorganisaties Videma, Buma-Stemra en Sena (hierna samen te noemen: Sena c.s.) zijn aangegaan. Bij de uitvoering van die overeenkomst werkt NVZ samen met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , die voor NVZ de administratie voert en de facturen controleert. ActiZ schrijft in dat bericht dat zij voor haar leden eenzelfde soort overeenkomst zou willen aangaan als de ziekenhuizen en dat zij daarvoor de samenwerking met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gestart is. Het bericht vermeldt verder dat er op dat moment nog geen collectiviteitskorting is afgesproken door ActiZ met Sena c.s.

2.3.

Op 27 september 2017 is Zorggroep Ter Weel telefonisch benaderd door mevrouw [naam medewerkster] , een medewerkster van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] . [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] bood als dienst aan vanaf 2018 de afdrachten inzake de audio- en tv-rechten te verzorgen die Zorggroep Ter Weel is verschuldigd aan Sena c.s. Naar aanleiding van dit telefoongesprek heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] die dag een e-mail gestuurd aan Zorggroep Ter Weel waarin – voor zover van belang – staat:

“Wanneer u akkoord gaat met de diensten van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] verzoek ik u vriendelijk een kopie van de facturen van Buma, Sena en Videma van 2017 toe te zenden.

Tevens treft u in de bijlage een machtigingsformulier aan. Dit machtigingsformulier is belangrijk voor ons. Met deze machtiging kunnen wij vragen stellen aan Buma, Sena en Videma. Tevens kunnen wij hiermee een postbuswijziging doorvoeren zodat wij de facturen krijgen en deze voor u kunnen doorbetalen. U ontvangt van ons immers 1 totaalfactuur.”

2.4.

Bij de e-mail van 27 september 2017 was naast het machtigingsformulier ook het persbericht van ActiZ van 12 september 2017 als bijlage gevoegd.

2.5.

Zorggroep Ter Weel heeft op 7 november 2017 het machtigingsformulier ondertekend. Die machtiging luidt – voor zover van belang – als volgt:

“Onderwerp: Volmacht t.b.v. Buma-Stemra en/of Sena en/of Videma.

Middels ondertekening van deze volmacht, verklaart …. [rb: onleesbare naam] hierbij volmacht te verlenen aan:

de vennootschap onder firma [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] (…):

speciaal om namens …. [rb: onleesbare naam] de volgende handelingen te verrichten:

het stellen van vragen aan Buma-Stemra en/of Sena en/of Videma over diverse/mogelijk foutieve en dubbele facturen betreffende de licenties;

het verzoeken van Buma-Stemra en/of Sena en/of Videma tot het crediteren van deze facturen, danwel een deel van de facturen;

adresgegevens voor de facturen van Buma-Stemra en/of Sena en/of Videma aan te passen naar: “ [postbusnummer] , [vestigingsplaats 1] ”.

2.6.

Op 4 januari 2018 heeft Zorggroep Ter Weel van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] een factuur
ontvangen over het jaar 2018 voor een bedrag van € 32.504,20 (inclusief btw). Zorggroep Ter Weel heeft deze factuur op 23 januari 2018 betaald. Op 12 juli 2018 heeft Zorggroep Ter Weel nog een factuur over het jaar 2018 ontvangen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , en wel voor een
bedrag van € 59.183,13 (inclusief btw). Deze factuur is door Zorggroep Ter Weel betaald op 24 juli 2018.

2.7.

Zorggroep Ter Weel heeft op 5 februari 2019 van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] een factuur over het jaar 2019 ontvangen voor een bedrag van € 93.335,11 (inclusief btw). Zorggroep Ter Weel heeft die factuur op 21 februari 2019 betaald.

2.8.

Ten slotte heeft Zorggroep Ter Weel op 2 januari 2020 van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] een factuur ontvangen over het jaar 2020 voor een bedrag van € 97.525,74 (inclusief btw). Zorggroep Ter Weel heeft die factuur op 30 januari 2020 betaald.

2.9.

Op basis van de bedoelde facturen heeft Zorggroep Ter Weel dus in totaal € 282.548,18 (inclusief btw) betaald aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] .

2.10.

Uit facturen over de jaren 2018 t/m 2020 die Zorggroep Ter Weel rechtstreeks van Sena c.s. heeft ontvangen, blijkt dat deze minder bedroegen dan hetgeen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan Zorggroep Ter Weel heeft gefactureerd:

Over het jaar 2018:

 • -

  een factuur van 12 februari 2018 van € 6.674,03 van Videma;

 • -

  een factuur van 24 mei 2018 van € 617,74 van Sena en Buma-Stemra;

 • -

  een factuur van 24 mei 2018 van € 25.662,23 van Sena en Buma-Stemra;

Over het jaar 2019:

- een factuur van 12 juni 2019 van € 7.436,78 van Videma;

een factuur van 5 december 2019 van € 47.531,01 van Sena en Buma-Stemra;

Over het jaar 2020:

 • -

  een factuur van 10 januari 2020 van € 7.555,71 van Videma

 • -

  een factuur van 25 juni 2020 van € 48.291,13 van Sena en Buma-Stemra.

Het totaal van deze facturen bedraagt € 143.768,63 inclusief btw.

2.11.

Bij e-mail van 15 september 2020 heeft Zorggroep Ter Weel van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gevorderd het verschil terug te betalen tussen hetgeen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] bij haar heeft gedeclareerd en hetgeen Sena c.s. hebben gedeclareerd. Dat verschil bedroeg volgens die e-mail € 146.172,67. Tevens heeft Zorggroep Ter Weel haar overeenkomst met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] in die e-mail beëindigd.

2.12.

Bij aangetekende brief van 23 september 2020 schrijft Zorggroep Ter Weel aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] die dag telefonisch bevestigd heeft het openstaande bedrag van
€ 146.172,67 te zullen voldoen vóór 30 september 2020. Zij verzoekt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] tot voldoening van dat bedrag over te gaan.

2.13.

De advocaat van Zorggroep Ter Weel heeft bij brief van 14 oktober 2020 het te veel betaalde bedrag berekend op € 160.344,85 inclusief btw. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] is gesommeerd dit bedrag vermeerderd met rente en kosten te voldoen aan Zorggroep Ter Weel. Die dag zijn ook [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] tot betaling van dit bedrag aangesproken.

2.14.

Op 22 oktober 2020 heeft Zorggroep Ter Weel betalingen van € 58.733,33 en € 9.375,24 van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ontvangen. Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft
op 20 januari 2021 twee betalingen gedaan, te weten € 28.992,08 en € 41.678,90. In totaal heeft zij dus € 138.779,55 terugbetaald aan Zorggroep Ter Weel.

In reconventie

2.15.

Zorggroep Ter Weel heeft een groot aantal (derden)beslagen gelegd ten laste van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] .

3 Het geschil

In conventie

3.1.

Zorggroep Ter Weel stelt dat zij met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] een overeenkomst heeft gesloten, op grond waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] vanaf 2018 ten behoeve van Zorggroep Ter Weel de door Zorggroep Ter Weel verschuldigde afdrachten aan Sena c.s. inzake de audio- en tv-rechten zou verzorgen. Volgens Zorggroep Ter Weel zou [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] hebben verklaard dat, nu zij dat voor meerdere zorginstellingen deed, zij bij de auteursrechtenorganisaties Sena c.s. een collectiviteitskorting kreeg van 19%. Van de deze korting zou 15% aan Zorggroep Ter Weel ten goede komen en 4% aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] .

3.2.

Zorggroep Ter Weel stelt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan haar, op basis van de door Sena c.s. opgestelde facturen (€ 143.768,63), en na aftrek van de volgens haar door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1]
beloofde collectiviteitskorting van 15% (15% x € 143.768,63 = € 21.565,29), slechts had mogen factureren een bedrag van (€ 143.768,63 - € 21.565,29 =) € 122.203,33, doch dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] daadwerkelijk heeft gefactureerd, en Zorggroep Ter Weel ook heeft betaald, een bedrag van € 282.548,18. Zij heeft dus € 160.344,85 teveel betaald.

3.3.

Zorggroep Ter Weel stelt dat zij het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] terugbetaalde bedrag van
€ 138.779,55 op de wijze zoals bepaald is in artikel 6:44 BW in mindering gebracht heeft op het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] verschuldigde bedrag. Haar vordering op [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en haar vennoten bedraagt na aftrek van de ontvangen bedragen:
- hoofdsom € 54.349,65
- buitengerechtelijke kosten € 3.187,74
- wettelijke handelsrente tot 9-10-2021 € 3.001,89
- wettelijke handelsrente vanaf 9-10-2021 PM
- beslagkosten € 7.443,37
Totaal € 67.982,65 + PM

3.4.

Zorggroep Ter Weel stelt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst van 9 november 2017 door te vroeg en te veel aan Zorggroep Ter Weel te factureren, geen rekening te houden met de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] beloofde 19% collectiviteits- korting, en vervolgens te incasseren en dat ook niet te corrigeren. Daarnaast is volgens Zorggroep Ter Weel sprake van onverschuldigde betaling, nu [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zonder rechtvaardiging is verrijkt ten koste van Zorggroep Ter Weel.

3.5.

Op grond van het vorenstaande vordert Zorggroep Ter Weel, na vermindering van haar eis, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] , hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, veroordeelt om aan Zorggroep Ter Weel te betalen:

1. een bedrag van € 54.349,65 aan hoofdsom;

2. een bedrag van € 3.187,74 aan buitengerechtelijke kosten;

3. een bedrag van € 3.001,89 aan wettelijke handelsrente tot en met 8 oktober 2021 alsmede wettelijke handelsrente vanaf 9 oktober 2021 tot aan de dag aan de dag der algehele voldoening;

4. een bedrag van € 7.443,37 aan beslagkosten;

5. de kosten van het geding, te vermeerderen met de nakosten van € 157,-- (zonder betekening), respectievelijk € 239,-- (met betekening) en vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de proces- en nakosten als deze niet binnen veertien dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis zullen zijn betaald.

3.6.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] voert verweer.

3.7.

Op de standpunten van partijen zal de rechtbank, voor zover relevant, hieronder
ingaan.

In reconventie

3.8.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] stelt dat zij het volgens haar aan Zorggroep Ter Weel verschuldigde bedrag (€ 138.779,55) inmiddels heeft betaald, zodat de beslagen die zijn gelegd tot zekerheid van de betaling van hetgeen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan Zorggroep Ter Weel is verschuldigd, moeten worden opgeheven.

3.9.

Op grond van het vorenstaande vorderen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] dat de rechtbank:

 1. Zorggroep Ter Weel gebiedt om binnen twee dagen na het te wijzen vonnis de ten laste van (alle) [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] gelegde conservatoire beslagen op te (doen) heffen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- per dag, met een maximum van € 150.000,--;

 2. Zorggroep Ter Weel veroordeelt in de kosten van het geding, subsidiair de proceskosten compenseert.

3.10.

Zorggroep Ter Weel voert verweer.

3.11.

Op de standpunten van partijen zal de rechtbank, voor zover relevant, hieronder
ingaan.

4 De beoordeling

In conventie

Overeenkomst tussen Zorggroep Ter Weel en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ?

4.1.

De eerste vraag die beantwoord moet worden door de rechtbank is of er een overeenkomst bestaan heeft tussen Zorggroep Ter Weel en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] .

4.2.

Volgens Zorggroep Ter Weel is er op 9 november 2017 een overeenkomst tot stand gekomen tussen haar en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , die beëindigd is per 15 september 2020. Zij stelt kort gezegd dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] haar te veel betalingen heeft laten verrichten. Hierdoor is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] volgens haar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en heeft zij ook onverschuldigd betaald.

4.3.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] betwisten niet dat er een rechtsrelatie (volmacht) bestaan heeft tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en Zorggroep Ter Weel maar zij ontkennen dat die gekwalificeerd kan worden als een overeenkomst.

4.4.

Artikel 6:213 lid 1 BW omschrijft een overeenkomst als een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen een of meer verbintenissen aangaan.

4.5.

De rechtbank is van oordeel dat aan die definitie is voldaan. Uit de e-mail van
27 september 2017 (zie r.o. 2.3.), de volmacht (zie r.o. 2.5.) en de ter zitting gegeven toelichting door partijen volgt immers dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zich verplicht heeft Zorggroep Ter Weel te ontzorgen. Dit deed zij door voor Zorggroep Ter Weel de administratie te voeren en de facturen te controleren die betrekking hebben op Sena c.s. en door de facturen van Sena c.s. tijdig te betalen. Op Zorggroep Ter Weel rustte de verplichting tijdig de facturen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] te betalen.

4.6.

De conclusie is dat er een overeenkomst tussen Zorggroep Ter Weel en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] bestaan heeft. Het verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] wordt dan ook verworpen.

Kern van het geschil

4.7.

Partijen verschillen van mening of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] te veel in rekening heeft gebracht aan Zorggroep Ter Weel en of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] nog een bedrag aan Zorggroep Ter Weel moet terugbetalen.

4.8.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] is het niet eens met de verwijten die Zorggroep Ter Weel haar maakt. Zij heeft betwist dat zij te veel en te vroeg aan Zorggroep Ter Weel heeft gedeclareerd. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] stelt aan Zorggroep Ter Weel gedeclareerd te hebben het bedrag dat Sena c.s., op basis van de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] in 2018 geactualiseerde en gecorrigeerde geïnventariseerde gegevens, zal blijken te vorderen te hebben van Zorggroep Ter Weel. Het verschil tussen het bedrag dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan Zorggroep Ter Weel heeft gedeclareerd en het bedrag dat Zorggroep Ter Weel volgens de facturen van Sena c.s. verschuldigd is, kan volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] als volgt worden verklaard. De facturen die Zorggroep Ter Weel heeft ontvangen van Sena c.s. zijn gebaseerd op achterhaalde gegevens. Die gegevens dateren namelijk van 2017, derhalve van vóór de inventarisatie in 2018 door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en de daarop gebaseerde berekening door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] van de door Zorggroep Ter Weel verschuldigde vergoeding aan Sena c.s. Bovendien moet Zorggroep Ter Weel volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ook rekening houden met het feit dat Sena c.s. achterlopen met hun facturatie. Na een correctie in de toekomst door Sena c.s. van de facturen en het alsnog invorderen van hetgeen Zorggroep Ter Weel op grond daarvan verschuldigd is, zal volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] blijken dat Zorggroep Ter Weel alsnog het bedrag van € 138.799,55, dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] inmiddels terug heeft betaald aan Zorggroep Ter Weel, is verschuldigd aan Sena c.s.

4.9.

Zorggroep Ter Weel heeft tijdens de mondelinge behandeling erkend dat zij van Sena c.s. nog een factuur ontvangen heeft die betrekking heeft op de periode 2018 tot en met 2020. Zij verwacht nog meer facturen van Sena c.s., maar hoeveel zij nog aan Sena c.s. zal moeten betalen, stelt zij niet te weten.

Te veel gedeclareerd?

4.10.

Om te bepalen of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] te veel in rekening heeft gebracht bij Zorggroep Ter Weel is van belang vast te stellen of en wat partijen in het kader van hun overeenkomst hebben afgesproken over de wijze van factureren door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] .

4.11.

Zorggroep Ter Weel stelt dat het systeem van factureren en de wijze van werken door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] niet vooraf door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan haar is uitgelegd. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] hebben dat niet gemotiveerd betwist tijdens de mondelinge behandeling.

4.12.

Naar het oordeel van de rechtbank mocht Zorggroep Ter Weel er in beginsel van uitgaan dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] haar slechts factureerde hetgeen Sena c.s. aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] factureerden. Het gestelde declaratiesysteem dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] toepaste, hield in dat zij aan Zorggroep Ter Weel niet alleen bedragen in rekening bracht die gebaseerd zijn op daadwerkelijk door Sena c.s. in rekening gebrachte kosten, maar ook bedragen voor beweerdelijk toekomstige gecorrigeerde facturen van Sena c.s., lang voordat Sena c.s. aanspraak maakte op betaling daarvan. Dit systeem ligt naar het oordeel van de rechtbank niet voor de hand, noch is gesteld of gebleken dat dit gebruikelijk is.

4.13.

Het had dan ook op de weg van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gelegen om Zorggroep Ter Weel duidelijk te informeren dat zij dat ongebruikelijke declaratiesysteem toepast. Ook had zij Zorggroep Ter Weel moeten informeren over de consequenties daarvan, te weten dat Zorggroep Ter Weel meer aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] betaalde dan waarop Sena c.s. op het moment van factureren aanspraak maakte en dat het meerdere mogelijk voor langere tijd onder [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zou blijven rusten. Dat heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] niet gedaan. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft Zorggroep Ter Weel evenmin op de hoogte gesteld van de facturen die Sena c.s. aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] had gezonden. Ten slotte heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ook niet onderbouwd hoe zij aan de bedragen komt die Sena c.s. volgens haar uiteindelijk zal gaan declareren.

4.14.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] had Zorggroep Ter Weel moeten vragen of zij instemde met haar wijze van factureren. Dat ligt temeer voor de hand ter voorkoming van het risico, dat zich volgens Zorggroep Ter Weel ook heeft verwezenlijkt, dat het teveel betaalde niet meer bij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aanwezig is op het moment dat Sena c.s. eventuele definitieve en gecorrigeerde facturen verzenden.

4.15.

Gelet op het voorgaande mocht Zorggroep Ter Weel ervan uitgaan dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aan haar niet meer in rekening zou brengen dan de bedragen die Sena c.s. factureerden. Dat betekent dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] op grond van de overeenkomst geen bedragen in rekening mocht brengen die nog niet opeisbaar waren.

4.16.

Volgens Zorggroep Ter Weel kan dit handelen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] aangemerkt worden als een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst. Op die grond vordert zij vervolgens betaling van het teveel betaalde. Om op grond van artikel 6:74 lid 1 BW [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] tot betaling van schade te kunnen veroordelen, moet Zorggroep Ter Weel niet alleen stellen en aantonen dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst, maar ook dat zij als gevolg daarvan schade geleden heeft. Over die twee vereisten stelt Zorggroep Ter Weel niets, zodat de rechtbank die grondslag van de vordering moet afwijzen.

4.17.

Zorggroep Ter Weel heeft wel genoeg gesteld voor toepassing van artikel 6:203 lid 1 BW (onverschuldigde betaling). Uit het voorgaande is gebleken dat een deel van de betalingen door Zorggroep Ter Weel niet gegrond kunnen worden op de inhoud van de overeenkomst, zoals Zorggroep Ter Weel die heeft mogen begrijpen. Een deel van de betalingen is dus zonder rechtsgrond gedaan en daarmee onverschuldigd verricht.

Vordering Zorggroep Ter Weel opeisbaar?

4.18.

Het verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] dat de vordering van Zorggroep Ter Weel niet opeisbaar is, wordt verworpen. Direct na betaling door Zorggroep Ter Weel aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] was het bedrag dat zij te veel betaalde ten opzichte van de facturen van Sena c.s. onverschuldigd door haar betaald. Dat bedrag was meteen opeisbaar.

Welk bedrag is te veel in rekening gebracht – collectiviteitskorting – hoeveel moet worden terugbetaald?

4.19.

Volgens Zorggroep Ter Weel had zij recht op een collectiviteitskorting van 15% die door mevrouw [naam medewerkster] in het telefoongesprek van 27 september 2017 is toegezegd. Zorggroep Ter Weel stelt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] uitgaande van die korting € 160.344,85 te veel in rekening gebracht heeft (zie voor de berekening van Zorggroep Ter Weel r.o. 3.2.).

4.20.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] betwisten dat Zorggroep Ter Weel en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] een collectiviteitskorting zijn overeengekomen. Volgens hun berekening bedraagt het terug te betalen bedrag € 138.779,55 (het door Zorggroep Ter Weel betaalde bedrag ad € 282.548,18 minus het door Sena c.s. in rekening gebrachte bedrag ad € 143.768,63). Omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] dat bedrag inmiddels terugbetaald heeft, menen zij niets meer verschuldigd te zijn aan Zorggroep Ter Weel.

4.21.

Bovendien volgt volgens hen uit de correspondentie tussen Zorggroep Ter Weel en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] vóór 14 oktober 2020 dat zij overeengekomen zijn dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] alleen het cijfermatige verschil tussen het door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] in rekening gebrachte bedrag en het door Sena c.s. in rekening gebrachte bedrag hoefde terug te betalen. Om die reden zijn zij van mening dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] geen buitengerechtelijke kosten en rente verschuldigd zijn. De rechtbank begrijpt dat zij daarmee impliciet ook stellen dat vanwege die gestelde afspraak er geen sprake kan zijn van terugbetaling van enig bedrag vanwege een collectiviteitskorting.

4.22.

Zorggroep Ter Weel betwist dat de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] gestelde afspraak over (maximering van) het terug te betalen bedrag gemaakt is.

Afspraak maximering terug te betalen bedrag?

4.23.

De rechtbank leest in de overgelegde correspondentie (zie r.o. 2.11. en 2.12.) in de periode vóór 14 oktober 2020 niet dat Zorggroep Ter Weel afstand gedaan heeft van het recht om terugbetaling te vorderen vanwege de gestelde collectiviteitskorting en betaling van de buitengerechtelijke kosten en de rente. De rechtbank licht dat als volgt toe.

4.24.

In de overgelegde correspondentie wordt gesproken over betaling van een bedrag van € 146.172,67. Zorggroep Ter Weel ging er in die periode vanuit dat dit het verschil was tussen de door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] gedeclareerde bedragen en de door Sena c.s. gedeclareerde bedragen. Dat de correspondentie niets meldt over de korting, de rente en de buitengerechtelijke kosten betekent niet dat Zorggroep Ter Weel daar expliciet afstand van gedaan heeft. Daar komt bij dat (niet betwist) afgesproken was dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] het bedrag van
€ 146.172,67 vóór 30 september 2020 zou voldoen. Dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zich aan die termijn niet gehouden heeft, staat vast; de eerste betalingen dateren pas van 22 oktober 2020 (zie r.o. 2.14.). Kennelijk vanwege het uitblijven van de toegezegde betaling heeft Zorggroep Ter Weel haar advocaat ingeschakeld en is (alsnog) aanspraak gemaakt op de korting, de rente en de buitengerechtelijke kosten (zie r.o. 2.13.).

4.25.

De conclusie uit het voorgaande is dat niet is komen vast te staan dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] met Zorggroep Ter Weel is overeengekomen dat zij mocht volstaan met terugbetaling van een bedrag van € 138.779,55.

Collectiviteitskorting?

4.26.

Om vast te kunnen stellen welk bedrag [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] te veel in rekening heeft gebracht en welk bedrag Zorggroep Ter Weel dus te veel betaald heeft aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zal beoordeeld moeten worden of partijen een collectiviteitskorting zijn overeengekomen, zoals Zorggroep Ter Weel stelt.

4.27.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] ontkennen dat mevrouw [naam medewerkster] de gestelde toezegging over de collectiviteitskorting gedaan heeft. Op dat moment had ActiZ geen collectiviteitsregeling met Sena c.s. gesloten. Die regeling is overigens uiteindelijk niet tot stand gekomen. Bovendien is mevrouw [naam medewerkster] als secretaresse volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] niet bevoegd een dergelijke toezegging te doen.

4.28.

Omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3] hebben erkend dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] haar medewerkster, [naam medewerkster] , opdracht heeft gegeven zorginstellingen, zoals Zorggroep Ter Weel, telefonisch te benaderen met het aanbod de betaling van de facturen van Sena c.s. voor die zorginstelling te verzorgen, is de rechtbank van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ook is gebonden aan een eventuele toezegging die door haar gedaan is. Het verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] op dit punt wordt derhalve gepasseerd.

4.29.

In het geval dat zou blijken dat die toezegging inderdaad is gedaan, komt geen belang toe aan de vraag of Zorggroep Ter Weel rekening moest houden met de opmerking van ActiZ in haar bericht van 12 september 2017 (zie r.o. 2.2), dat er op dat moment nog geen collectiviteitskortingen waren afgesproken met Sena c.s. De omstreden toezegging van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] moet dan immers worden beschouwd als toezegging van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] zelf om korting te geven, ook al zijn het uiteindelijk Sena c.s. die korting verlenen op de verschuldigde auteursrechten.

4.30.

Omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] heeft betwist dat mevrouw [naam medewerkster] de gestelde toezegging heeft gedaan, zal Zorggroep Ter Weel worden toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat mevrouw [naam medewerkster] heeft toegezegd dat Zorggroep Ter Weel een korting zou krijgen van 19% op de normaal door Sena c.s. in rekening gebrachte auteursrechten.

4.31.

Daarnaast twisten partijen over de vraag of, gesteld dat tussen partijen is overeengekomen dat Zorggroep Ter Weel recht zou hebben op een korting van 19% op de normaal verschuldigde auteursrechten, Zorggroep Ter Weel aanspraak heeft op 15% van de korting. Volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] had zijzelf namelijk, als een kortingsregeling tot stand zou komen, recht op 5% van de korting en niet 4% van de korting zoals Zorggroep Ter Weel beweert.

4.32.

Gelet op de betwisting van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] , zal de rechtbank Zorggroep Ter Weel daarnaast toelaten te bewijzen dat mevrouw [naam medewerkster] heeft toegezegd dat van de 19% - korting 15% ten gunste zou strekken van Zorggroep Ter Weel en 4% ten gunste van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] .

4.33.

In afwachting van de bewijslevering houdt de rechtbank ten aanzien van dit geschilpunt iedere verdere beoordeling aan.

Buitengerechtelijke incassokosten, rente en beslagkosten

4.34.

In r.o. 4.24. heeft de rechtbank al geoordeeld dat Zorggroep Ter Weel geen afstand gedaan heeft van haar recht om buitengerechtelijke incassokosten en rente te vorderen. De rechtbank zal deze posten hieronder dan ook beoordelen.

4.35.

Uit het hierboven overwogene volgt reeds dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] in ieder geval een bedrag van € 138.799,55 te veel had betaald aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] . Omdat dat bedrag pas is terugbetaald deels na sommatie daartoe en deels na het uitbrengen van de dagvaarding zijn er terecht buitengerechtelijke incassokosten gemaakt. Een vergoeding voor deze kosten is dan ook toewijsbaar. Welk bedrag toewijsbaar is, is afhankelijk van de uitkomst van de bewijslevering. In afwachting daarvan zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

4.36.

Ten aanzien van de gevorderde wettelijke handelsrente geldt volgende. Artikel 6:119a BW is alleen van toepassing in het geval van niet-tijdige betaling op grond van een handelsovereenkomst (de primaire betalingsverplichting). Daarvan is echter geen sprake; er is terugbetaling gevorderd omdat betalingen onverschuldigd gedaan zijn. Daarom kan slechts de wettelijke rente van artikel 6:119 BW worden toegewezen. Met betrekking tot de omvang van de wettelijke rente wordt iedere verdere beslissing aangehouden in afwachting van de uitkomst van de bewijslevering. Het verweer over de ingangsdatum van de wettelijke rente slaagt. Nu onverschuldigde betaling de grondslag is voor betaling door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] is op grond van de artikelen 6:83 en 6:82 lid 1 BW 20 oktober 2020 de ingangsdatum voor de wettelijke rente over de nog vast te stellen hoofdsom gezien de betalingstermijn die genoemd is in de sommatiebrief van 14 oktober 2020.

4.37.

Ten aanzien van de gevorderde beslagkosten overweegt de rechtbank al het volgende. Uit het hiervoor overwogene volgt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] in ieder geval een bedrag van € 138.799,55 had te vorderen. Daarom zijn de beslagen terecht gelegd en heeft Zorggroep Ter Weel recht op vergoeding van de daarmee gemoeide kosten. Onder 2.3 in de dagvaarding vermeldt Zorggroep Ter Weel een ongespecificeerd bedrag aan beslagkosten van € 7.443,37. Onder 2.5. van haar dagvaarding geeft Zorggroep Ter Weel een specificatie van die kosten, waaruit volgt dat van de gevorderde kosten ook deel uitmaken griffierechten tot een bedrag van € 656,--. Deze laatste kosten zullen echter bij eindvonnis als onderdeel van de griffierechten bij de proceskosten worden opgenomen.

In reconventie

4.38.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie, zal de rechtbank het oordeel over de vordering in reconventie aanhouden, totdat ook in conventie eindvonnis kan worden gewezen.

5 De beslissing

De rechtbank:

In conventie

5.1.

laat Zorggroep Ter Weel toe te bewijzen dat mevrouw [naam medewerkster] in het telefoongesprek van 27 september 2017 heeft toegezegd dat:
- Zorggroep Ter Weel een korting zou krijgen van 19% op de normaal door Sena c.s. in rekening gebrachte auteursrechten;

- van die 19% - korting 15% ten gunste van Zorggroep Ter Weel zou strekken en 4% ten gunste van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1] ;

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 12 januari 2022 voor uitlating door Zorggroep Ter Weel of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel;

5.3.

bepaalt dat Zorggroep Ter Weel, indien zij geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel bewijsstukken willen overleggen, die stukken direct in het geding moeten brengen;

5.4.

bepaalt dat Zorggroep Ter Weel, indien zij getuigen willen laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden juli tot en met
december 2022 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald;

5.5.

bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van mr. I.M. Etman in het gerechtsgebouw te Maastricht aan St. Annadal 1;

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk tien dagen voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan;

In reconventie

5.8.

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.M. Etman, rechter, en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: MT