Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:8896

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
24-11-2021
Datum publicatie
08-12-2021
Zaaknummer
9482141 CV EXPL 21-4730
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Voormalig werkgever wordt verlof verleend om lijfsdwang jegens ex-werkneemster ten uitvoer te leggen indien de ex-werkneemster niet voldoet aan eerder opgelegde veroordelingen.

Ex-werkneemster dient verder toe te staan dat haar voormalig werkgever inzage in (reeds eerder in beslag genomen) documenten/bestanden neemt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-1541
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 9482141 CV EXPL 21-4730

Vonnis in kort geding van de kantonrechter van 24 november 2021

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VITA NATURA B.V.,

gevestigd te Kerkrade,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde mr. S.G.J. Habets,

tegen

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. A.L. van den Bergh.

Partijen zullen hierna Vita Natura en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de bij brief van 29 oktober 2021 aangekondigde vermeerdering van eis in conventie inclusief de nagezonden producties 12 tot en met 15

 • -

  de aangekondigde eis in reconventie

 • -

  de mondelinge behandeling van 2 november 2021, waarbij namens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie is voorgedragen en producties zijn overgelegd.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Vita Natura ontwikkelt en verkoopt voedingssupplementen en vitaminen.

2.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is op 5 januari 2009 voor bepaalde tijd in dienst van Vita Natura getreden op grond van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor het vervullen van de functie van medewerk(st)er verkoop binnendienst . De arbeidsovereenkomst is achtereenvolgens met ingang van 5 juli 2009 en met ingang van 5 december 2010 voortgezet. Aansluitend heeft voortzetting met ingang van 5 december 2011 plaatsgevonden, maar nu voor onbepaalde duur, bij welke gelegenheid [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] functie gewijzigd is in die van ‘ leidinggevende callcenter ’. Alle voortzettingen hebben partijen vastgelegd in schriftelijke arbeidsovereenkomsten. Iedere arbeidsovereenkomst op de laatste na is namens Vita Natura ondertekend door [naam 1] . De laatste arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde duur) is ondertekend door [naam 2] , (afgeleid) bestuurder van Vita Natura. Alle arbeidsovereenkomsten bevatten een non-concurrentiebeding met een werkingsduur van twee jaar na einde van die arbeidsovereenkomsten en een daaraan gekoppeld boetebeding. In dat laatste beding is bepaald dat de werkneemster bij overtreding van (onder meer) het non-concurrentiebeding een boete verschuldigd is van € 4.500,00 per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van de werkgeefster in plaats van deze boete vergoeding van de volledige schade te vorderen.

2.3.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] beschikt over een op schrift gezet stuk (al dan niet in origineel) met de titel ‘Addendum arbeidsovereenkomst’ dat op 1 maart 2013 in Heerlen opgemaakt zou zijn. Dit stuk bevat handtekeningen van [naam 2] (de meisjesnaam van [naam 2] , die normaliter de familienaam van haar Amerikaanse echtgenoot hanteert) en van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (als werknemer). De specifiekere gegevens van de ‘Ondergetekenden’ zoals deze in de aanhef genoemd werden als werkgever resp. werknemer, zijn met pen of ballpoint ingevuld door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] . Voor zover van belang bevat dit geschrift de volgende passages:

Overwegen:

 • -

  dat werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, gedateerd 05/01/2009 welke schriftelijk is vastgelegd dat

 • -

  partijen vervolgens een of meer aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen

 • -

  dat partijen het wenselijk achten om deze nadere afspraken schriftelijk vast te leggen in dit addendum.

Verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt:

 1. In aanvulling en/of afwijking op de arbeidsovereenkomst komen partijen overeen
  dat werknemer met ingang van 01/03/2013 werkzaam is in de functie van Bedrijfsleider/Vestigingsmanager .

 2. Dit addendum zal aan de geldende arbeidsovereenkomst worden gehecht en maakt – na ondertekening – onlosmakelijk onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst.

 3. De overige bepalingen zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst blijven onverkort van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op 01-03-2013 te Heerlen.

2.4.

[naam 2] woont in de Verenigde Staten. Zij heeft een op 22 maart 2015 gedateerde en aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] verleende schriftelijke ‘Vollmacht’ ondertekend.

2.5.

In het Handelsregister Kamer van Koophandel is op 3 mei 2017 geregistreerd dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] sedert 19 april 2017 als ‘ verkoopleider ’ beschikte over een ‘volledige volmacht’, evenals het hoofd van de boekhouding [naam 3] .

2.6.

In de nacht van 20 op 21 februari 2020 heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zakelijke e-mailberichten doorgestuurd naar haar privé e-mailaccount. Diezelfde nacht heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] samen met haar dochter het pand van Vita Natura betreden. Toen zij het pand verlieten, namen zij een boodschappentas met (in ieder geval) diverse door Vita Natura verhandelde potten van het natuurgeneesmiddel Glucolin mee.

2.7.

Op 21 februari 2020 heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zich ziek gemeld.

2.8.

Op 5 maart 2020 heeft Vita Natura de arbeidsovereenkomst met [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] onverwijld opgezegd op grond van een dringende reden. Als dringende reden heeft Vita Natura onder meer aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] verweten dat zij een grote hoeveelheid zakelijke (vertrouwelijke)
e-mailberichten aan haar privé e-mailaccount verzonden had en dat zij zonder toestemming van Vita Natura producten en eigendommen van Vita Natura meegenomen had.

2.9.

Bij beschikking van 2 juli 2020 heeft de kantonrechter van deze rechtbank het verzoek van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot wedertewerkstelling afgewezen en geoordeeld dat de onverwijlde opzegging op de door Vita Natura aangevoerde gronden standhoudt.

Verder is [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in onderdeel 5.2. van die beschikking veroordeeld:

tot teruggave van zes potten Glucolin binnen 48 uur na betekening van deze beschikking op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50,- per dag of dagdeel dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] daarmee in gebreke blijft met een maximum van € 500,-, dan wel vergoeding van de schade van € 330,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 maart 2020 tot de dag van algehele voldoening;(…).

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft tegen deze beschikking hoger beroep aangetekend bij het gerechtshof
’s-Hertogenbosch. Bij beschikking van 21 januari 2021 heeft het hof haar in het ongelijk gesteld en het oordeel van de kantonrechter overgenomen. De appelrechter overwoog (onder meer) dat het doorzenden van de e-mailberichten en het ongeoorloofd meenemen (verduisteren) van een voorraadje Glucolin toereikende dringende redenen waren voor onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit oordeel legt de rechtsverhouding van partijen definitief vast, nu [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] geen beroep in cassatie instelde.

2.10.

Op 26 juli 2020 heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het volgende e-mailbericht verzonden aan [e-mailadres 1] :

Dag [naam 4] ,

We hebben in het verleden een paar keer contact gehad ivm ontwerpen en afdrukken etiketten van/voor Vita Natura.

Nou sinds enkele maanden ben ik daar dus niet meer werkzaam en ik ben nu opzoek naar een partij die me kan voorzien van etiketten (productlabels) in digitale offset (aangezien het in het begin zal gaan om kleinere oplages - ca. 25 stuks per Lay-out) Ik lever kant en klare drukbestanden aan die vervolgens zo afgedrukt kunnen worden.

Mijn vraag is nu of dit soort opdrachten ook tot de diensten behoord die je aanbiedt en zo ja dan zou ik graag eens een prijsopgave willen ontvangen voor labels in full color met de volgende afmetingen:

(…)

Ik zou het trouwens erg kunnen waarderen als je mijn aanvraag discreet behandelt aangezien ik officieel nog zit gebonden aan een concurrentiebeding van Vita Natura. Dit artikel verbiedt me in principe de komende 18 mnd contact te zoeken met relaties uit de tijd dat ik er nog wel werkzaam was. Zoals je merkt ben ik niet voornemens me daaraan te gaan houden maar er hoeven ook geen slapende honden wakker te worden gemaakt, als je begrijpt was ik bedoel ;) Vandaar dus mijn verzoek.

2.11.

Genoemde [naam 4] heeft daarna aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een prijsopgave voor dergelijke bij de etiketten van Vita Natura aanleunende labels gezonden, waarna [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] nog enige bestanden aan de leverancier ( [naam 4] ) gezonden heeft. Vervolgens heeft deze laatste via e-mail op

29 juli 2020 bericht:

Hallo [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

Bedankt voor de bestanden.

Ik zie nu aan de bestanden dat dit de etiketten van Vita Natura zelf zijn! Ik was in de veronderstelling dat je eigen etiketten hebt voor je eigen merk, dat blijkt echter niet het geval.

Omdat de etiketten van Vita Natura zelf zijn kan ik deze niet zonder toestemming van Vita Natura produceren, ik kan dat niet verantwoorden tegenover Vita Natura. Ik hoop dat je daarvoor begrip hebt.

2.12.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft daar bij e-mailbericht van dezelfde dag als volgt op gereageerd:

Hi [naam 4] ..

Nou de etiketten zijn inderdaad nu van Vita Natura maar ik heb ze allemaal zelf ontworpen in de tijd dat ik er nog werkzaam was.

Ik dacht dat het het makkelijkst zou zijn om jou te vragen aangezien je al bekend bent met de bestanden maar ik begrijp je pijn dus ik kijk gewoon ff verder.

Toch bedankt voor de moeite.

2.13.

Bij beschikking van 25 augustus 2020 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank aan Vita Natura verlof verleend tot het leggen van conservatoir (bewijs)beslag ten aanzien van documenten van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] .

2.14.

Op 11 september 2020 is (namens) Vita Natura overgegaan tot beslaglegging op grond van de beschikking van 25 augustus 2020.

2.15.

Op vordering van Vita Natura heeft de kantonrechter van deze rechtbank als voorzieningenrechter in kort geding bij vonnis van 4 november 2020 (hersteld bij vonnis van 9 december 2020) het volgende beslist:

5.1.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te gehengen en gedogen dat Vita Natura inzage neemt in een kopie en/of uittreksel ontvangt van de ten processe bedoelde in beslag genomen (kopieën van de) documenten, deel uitmakende van de administratie van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] teneinde deze documenten verder te (laten) onderzoeken,

5.2.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om aan Vita Natura inzage te verschaffen in documenten van een datum gelegen na 5 maart 2020 die de naam [handelsnaam] , [handelsnaam] en [handelsnaam] of [handelsnaam] bevatten,

5.3.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de overtreding(en) van het concurrentie- en/of relatiebeding te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 4.500,00 voor iedere overtreding en € 450,00 voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, doch uiterlijk tot de einddatum van het concurrentiebeding,

5.4.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om binnen 24 uur na betekening van het vonnis het gebruik van de (handels)naam en/of het logo van Vita Natura te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 4.500,00 voor iedere overtreding en € 450,00 voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, doch uiterlijk tot de einddatum van het concurrentiebeding.

2.16.

Op 29 april 2021 heeft Vita Natura bij de politie aangifte gedaan tegen [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vanwege (kort gezegd) valsheid in geschrifte, identiteitsfraude en kredietfraude.

2.17.

Bij exploot van 6 mei 2021 heeft Vita Natura aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bevel gedaan tot betaling van (onder meer) € 322.200,00 aan verbeurde dwangsommen op grond van overtreding van de in 5.3. en 5.4. vermelde veroordelingen in het vonnis van 4 november 2020.

2.18.

Bij beschikking van 27 mei 2021 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op verzoek van Vita Natura voor zover hier van belang het volgende beslist:

3.1.

verleent Vita verlof conservatoir bewijsbeslag te leggen ten laste van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op het adres [adres] te [plaats] tot afgifte van de navolgende documenten (waaronder mede wordt verstaan op (een) gegevensdrager(s) aangebrachte gegevens):

- alle documenten, waaronder doch niet uitsluitend digitale documenten (zoals e-mails (inclusief bijlagen) al dan niet via clouddiensten (zoals webmail), whatsapp-, sms- en/of messenger-berichten) op de computer en/of op andere gegevensdragers van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (waaronder ook de mobiele telefoon (smartphone), laptop, tablet) en/of papieren documenten, die een of meer namen/gegevens en/of delen ervan bevatten zoals nader omschreven onder punt 3.4.,

(…)

3.4.

bepaalt dat genoemd bewijsbeslag betrekking heeft op alle onder punt 3.1. genoemde documenten met betrekking tot:
- documenten van een datum gelegen na 5 maart 2020 die een of meer namen bevatten van de op productie 29 behorend bij het verzoekschrift vermelde (rechts)personen en/of de bijbehorende contactpersonen en/of hun contactgegevens en uit welke documenten contact tussen (contactpersonen van) deze (rechts)personen en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] blijkt;

- documenten van vóór 6 maart 2020 en na 11 september 2020, die een of meer namen bevatten van de op productie 30 vermelde producten en uit welke documenten blijkt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op enigerlei wijze productie- en/of verkoopactiviteiten ontplooit ten aanzien van deze producten;

- documenten van een datum gelegen na 11 september 2020 die de bedrijfsnaam en/of het logo (productie 31 behorend bij het verzoekschrift) bevatten van Vita en uit welke documenten blijkt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (onrechtmatig) gebruik maakt van de naam en/of het logo van Vita;

- e-mails vanaf 6 maart 2020, die de term ‘hotmail.com’ bevatten (waaronder in ieder geval [e-mailadres 2] , [e-mailadres 3] , [e-mailadres 4] , [e-mailadres 5] en [e-mailadres 6] ), zulks met uitzondering van [e-mailadres 7] en/of enige andere hotmailaccount die (delen van) de naam [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] bevat en/of die qua naam te herleiden is naar [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , welke e-mails de naam [naam 5] bevatten en/of (een van de) op productie 29, 30 en/of 31 vermelde namen,

- banktransacties van bedragen die [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft ontvangen van (rechts)personen die staan vermeld op productie 29 voor op productie 30 genoemde producten,

(…)

3.6.

bepaalt dat de deurwaarder en/of ICT specialist gemachtigd is om, in voorkomend geval, kennis te krijgen van alle toegangscodes en wachtwoorden (sleutel) van de computersystemen met inbegrip van servers, laptops, notebooks, handhelds, smartphones, back-up tapes, harde schijven, CD-roms, USB sticks, dan wel enig andere gegevensdrager, (web)mail en (web)boekhouding teneinde toegang te krijgen tot de hiervoor omschreven bescheiden, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat de gevraagde toegangscode, wachtwoord of sleutel niet wordt verstrekt, met een maximum van € 100.000,00, (…).

2.19.

Vervolgens heeft Vita Natura op 30 september 2021 bewijsbeslag onder [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] laten leggen.

2.20.

Bij e-mail van 5 oktober 2021 heeft gerechtsdeurwaarder H. Oude Elferink aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gevraagd om wachtwoorden te verstrekken van de in beslag genomen accounts. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft op deze e-mail niet gereageerd.

2.21.

Bij beschikking van 25 oktober 2021 heeft de kantonrechter van deze rechtbank het verzoek van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om voor recht te verklaren dat het tussen partijen geldende non-concurrentiebeding is komen te vervallen, afgewezen en daarnaast (voor zover hier van belang) het volgende beslist:

5.1.

verbiedt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] met onmiddellijke ingang om direct of indirect,:

 1. producten identiek aan die van Vita Natura en/of producten voorzien van een verpakking met daarop de naam Vita Natura en/of het logo van Vita Natura te koop aan te bieden en/of te leveren aan klanten van Vita Natura;

 2. klanten van Vita Natura te benaderen met de bedoeling hen over te halen om bij [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] klant te worden;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00 per dag of dagdeel dat deze verboden overtreden worden;

5.2.

gebiedt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] om geen gebruik te maken van foto’s en/of teksten en/of ontwerpen waarvan het auteursrecht berust bij Vita Natura, en om zulk gebruik met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en verbiedt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tevens om inbreuk te maken op de auteursrechten van Vita Natura, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,00 per dag of dagdeel dat dit gebod/verbod genegeerd/overtreden wordt;

(…).

3 Het geschil

3.1.

Vita Natura vordert:

 1. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te bevelen om te gehengen en gedogen dat Vita Natura inzage neemt in en kopie en/of uittreksel ontvangt van de ten processe bedoelde in beslag genomen (kopieën van de) documenten, deel uitmakende van de administratie van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , teneinde deze documenten verder te (laten) onderzoeken,

 2. haar verlof te verlenen om de in de beschikking van 2 juli 2020 (zaaknummer 8438951 AZ VERZ 20-39) gegeven veroordeling ten aanzien van de teruggave van zes potten Glucolin (5.2. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan de betreffende veroordeling voldoet;

3. haar verlof te verlenen om de in de beschikking van 22 april 2021 (zaaknummer 200.283.957) gegeven veroordeling ten aanzien van de teruggave van de Apple MacBook Air 13 (2017) MQD32N/A (pagina 3 tweede alinea van het dictum)

vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan de betreffende veroordeling voldoet;

4. haar verlof te verlenen om de in het vonnis van 9 december 2020 (en 4 november 2020) (zaaknummer 8775682 CV EXPL 20-4580) gegeven veroordeling ten aanzien van het concurrentie en/of relatiebeding (5.3. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere keer dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt;

5. haar verlof te verlenen om de in het vonnis van 9 december 2020 (en 4 november 2020) (zaaknummer 8775682 CV EXPL 20-4580) gegeven veroordeling ten aanzien van het gebruik van de (handels)naam en/of het logo van Vita Natura (5.4. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere keer dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt;

6. haar verlof te verlenen om de in de beschikking van 27 mei 2021 (zaaknummer C/03/292410/KG RK 21-314) gegeven veroordeling ten aanzien van het verstrekken van alle toegangscodes en wachtwoorden (3.6 van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan de betreffende veroordeling voldoet;

7. haar verlof te verlenen om de in de beschikking van 25 oktober 2021 (zaaknummer 9277471 AZ VERZ 21-75) gegeven veroordeling ten aanzien van het te koop aanbieden en/of leveren van Vita Natura producten (5.1 sub a van het dictum) en ten aanzien van het benaderen van klanten van Vita Natura (5.1 sub b van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt;

8. haar verlof te verlenen om de in de beschikking van 25 oktober 2021 (zaaknummer 9277471 AZ VERZ 21-75) gegeven veroordeling ten aanzien van het gebruik maken van foto’s en/of teksten en/of ontwerpen waarvan het auteursrecht berust bij Vita Natura (5.2 van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege gedaagde in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt;

9. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te veroordelen tot betaling van de proceskosten met inbegrip van de kosten van beslaglegging en bewaring.

3.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] voert verweer.

3.3.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vordert in reconventie Vita Natura te bevelen om het bewijsbeslag binnen twee maal 24 uur na betekening van het vonnis op te heffen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat Vita Natura daarmee in gebreke blijft.

3.4.

Vita Natura voert verweer.

4 De beoordeling

in conventie

spoedeisend belang

4.1.

Vita Natura heeft onderzoek verricht naar de eerder in beslag genomen documenten van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] . Zij heeft onderbouwd betoogd dat daaruit naar voren is gekomen dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (onder meer) het non-concurrentiebeding heeft overtreden. De kantonrechter is van oordeel dat Vita Natura thans spoedeisend belang heeft om dan tevens verdergaand onderzoek te verrichten naar overtredingen van het non-concurrentiebeding in andere periodes. Dit spoedeisend belang is niet komen te vervallen door het enkele feit dat de beslaglegging ruim vijf maanden na de beschikking van 27 mei 2021 heeft plaatsgevonden op 30 september 2021. Bovendien heeft Vita Natura toegelicht dat zij in die periode (tevergeefs) heeft gewacht op informatie uit het politie-onderzoek. Toen duidelijk werd dat zij die informatie niet zou krijgen, heeft zij alsnog beslag laten leggen, zo betoogt Vita Natura. Daartegen heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niets relevants ingebracht.

4.2.

Vita Natura heeft verder betoogd dat ondanks alle (rechts)maatregelen die zij heeft genomen, [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] volhardt in het overtreden van het non-concurrentiebeding en evenmin gevolg geeft aan eerdere veroordelingen waarbij [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (op straffe van verbeurte van dwangsommen) een gebod of verbod is opgelegd. Gelet daarop heeft Vita Natura eveneens spoedeisend belang bij de overige vorderingen.

onderdeel 1

4.3.

In een uitvoerig betoog heeft Vita Natura uit de doeken gedaan dat het eerder door haar verricht onderzoek naar de onder [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in beslag genomen documenten heeft opgeleverd dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in de periode waarop dat onderzoek betrekking had het non-concurrentiebeding heeft overtreden. In essentie zet [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] daar niet meer tegenover dan een blote betwisting. Dat is te weinig en daarom is de kantonrechter van oordeel dat aannemelijk is dat in die reeds onderzochte periode [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] inderdaad het non-concurrentiebeding overtreden heeft. Hieruit volgt dat Vita Natura tevens voldoende rechtmatig belang heeft om verder onderzoek te verrichten naar de in beslag genomen documenten over andere periodes. Het verweer van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat van een fishing expedition sprake is, wordt verworpen. In de onderstreepte gedeelten van de tekst van randnummer 2.3. van de dagvaarding heeft Vita Natura voldoende specifiek omschreven hoe dat onderzoek zal plaatsvinden en op welke periodes het onderzoek zich zal richten.

4.4.

Ook het verweer dat van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a Rv geen sprake is, moet worden verworpen. Die rechtsbetrekking is er natuurlijk nu [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] (nog steeds) gebonden is aan het non-concurrentiebeding.

4.5.

In art. 843a lid 4 Rv is bepaald dat in twee gevallen degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, niet gehouden is aan de vordering tot - kort gezegd - inzage van de bescheiden te voldoen:

 1. indien daarvoor gewichtige redenen zijn,

 2. indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] doet geen beroep op het bestaan van gewichtige redenen. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt wel dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de door Vita Natura gevraagde gegevens is gewaarborgd. Dit verweer wordt verworpen omdat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet heeft toegelicht hoe anders een behoorlijke rechtsbedeling gewaarborgd zou zijn. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt daarnaast dat de vordering van Vita Natura afgewezen moet worden omdat de bewaarder van de in beslag genomen stukken zich niet heeft gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht. Ook dit verweer slaagt niet omdat het niet kwalificeert als een beroep op het bepaalde in art. 843a lid 4 Rv.

4.6.

Op grond van voorgaande overwegingen zal de kantonrechter onderdeel 1 van de vordering van Vita Natura toewijzen.

onderdelen 2 tot en met 8

4.7.

Deze vorderingen borduren voort op eerdere veroordelingen van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] . Vita Natura heeft betoogd dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] aan al deze veroordelingen niet heeft voldaan, daardoor dwangsommen heeft verbeurd die zij niet voldoet, beslaglegging op haar loon bemoeilijkt en volhardt in overtreding van de opgelegde verboden/geboden. Vita Natura voert aan dat daarom als enige mogelijkheid om [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] aan die veroordelingen te laten voldoen het middel van lijfsdwang resteert.

4.8.

De kantonrechter is van oordeel dat ook deze vorderingen toewijsbaar zijn op grond van de volgende overwegingen.

4.8.1.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft foto’s overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat zij de zes potten Glucolin aan Vita Natura heeft teruggezonden. Vita Natura heeft de ontvangst van de Glucolin betwist en er terecht op gewezen dat de Glucolin niet aangetekend is verzonden en dat er dus ook niet voor ontvangst is getekend door Vita Natura. Hieruit volgt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aannemelijk heeft gemaakt de Glucolin geretourneerd te hebben zodat het ervoor gehouden moet worden dat Vita Natura niets ontvangen heeft. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dient dan nog steeds deze potten aan Vita Natura terug te geven. Omdat zij dit tot op heden, ondanks de opgelegde dwangsom niet gedaan heeft, zal Vita Natura verlof worden verleend om de gevorderde lijfsdwang ten uitvoer te leggen als [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet binnen een dag na betekening van dit vonnis de Glucolin teruggeeft aan Vita Natura.

4.8.2.

Hetgeen hiervoor is overwogen in 4.8.1. heeft eveneens te gelden voor de Apple MacBook Air 13. Het verweer van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat deze laptop niet in haar bezit is, kan haar niet baten. Dat verweer heeft zij namelijk ook reeds (tevergeefs) in hoger beroep gevoerd bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Het hof heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] destijds in staat gesteld te bewijzen dat de laptop niet in haar bezit was en in dat bewijs is zij toen niet geslaagd. Dit blijkt uit de door Vita Natura overgelegde beschikking van het gerechtshof van 22 april 2021. Hieruit volgt dat ook dit onderdeel van de vordering zal worden toegewezen.

4.8.3.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] betwist dat zij concurrerende werkzaamheden verricht en dat zij gebruik maakt van de handelsnaam/logo van Vita Natura. Ook betwist zij dat zij producten van Vita Natura te koop aanbiedt of levert. Verder betwist zij klanten van Vita Natura te benaderen. Ook betwist [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dat zij gebruik maakt van foto’s/teksten/ontwerpen waarvan het auteursrecht bij Vita Natura berust. Dit verweer wordt verworpen omdat Vita Natura aannemelijk heeft gemaakt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een en ander wel degelijk heeft gedaan en ook aannemelijk is dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] daarmee is doorgegaan na de respectieve veroordelingen. Ook de onderdelen 4, 5, 7 en 8 zullen daarom worden toegewezen.

4.8.4.

Krachtens de beschikking van 27 mei 2021 is [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] verplicht aan de deurwaarder - kort gezegd - toegangscodes en wachtwoorden te verstrekken van de in beslag genomen bestanden. Vita Natura betoogt dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] dit weliswaar heeft gedaan maar dat de deurwaarder desondanks geen toegang tot de bestanden heeft omdat een of meer wachtwoorden bleken te zijn gereset. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is daarna bij e-mail van 5 oktober 2021 door de deurwaarder aangeschreven om alsnog de benodigde inloggegevens te verstrekken. Daarop heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet meer gereageerd. Haar betoog zij de inloggegevens wel degelijk verstrekt heeft via een e-mail van 2 oktober 2021 kan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] gelet hierop niet baten. Onbetwist is immers dat zij daarna die inloggegevens heeft gereset en niet meer heeft gereageerd op het verzoek van de deurwaarder van 5 oktober 2021. Hieruit volgt dat ook onderdeel 6 van de vordering van Vita Natura toegewezen zal worden.

4.9.

Het beroep van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] op art. 11 Bupo wordt verworpen. Anders dan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt is er geen sprake van een situatie dat zij niet in staat is een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting na te komen.

4.10.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] worden veroordeeld tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van Vita Natura tot op heden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 95,52

 • -

  griffierecht € 126,00

 • -

  salaris gemachtigde € 747,00

Totaal: € 968,52

4.11.

De gevorderde veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van de kosten van beslaglegging en bewaring zal worden afgewezen. Met betrekking tot de kosten van beslaglegging heeft Vita Natura namelijk geen stukken overgelegd. Dat er kosten van bewaring gemaakt zullen worden staat niet op voorhand vast en als die kosten al gemaakt zullen worden, kan op dit moment nog niet vastgesteld worden hoe hoog die kosten zullen zijn.

in reconventie

4.12.

Ter onderbouwing van haar eis in reconventie heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] verwezen naar hetgeen zij in conventie heeft betoogd. Op grond daarvan is zij van mening dat het gelegde bewijsbeslag in strijd is met de zorgvuldigheid die Vita Natura in het maatschappelijk verkeer jegens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in acht had moeten nemen.

4.13.

De vordering van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zal worden afgewezen. Op grond van hetgeen in conventie is geoordeeld, is van de gestelde strijd met de zorgvuldigheid immers geen sprake.

4.14.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Vita Natura tot op heden begroot op € 373,50 salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

beveelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] te gehengen en te gedogen dat Vita Natura inzage neemt in en kopie en/of uittreksel ontvangt van de ten processe bedoelde in beslag genomen (kopieën van de) documenten, deel uitmakende van de administratie van gedaagde teneinde deze documenten verder te onderzoeken en/of te laten onderzoeken,

5.2.

verleent Vita Natura verlof om de in de beschikking van 2 juli 2020 onder zaaknummer 8438951 AZ VERZ 20-39 gegeven veroordeling ten aanzien van de zes potten Glucolin (5.2. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan de betreffende veroordeling voldoet,

5.3.

verleent Vita Natura verlof om de in de beschikking van 22 april 2021 onder zaaknummer 200.283.957 gegeven veroordeling ten aanzien van de teruggave van de Apple MacBook Air 13 (2017) MQD32N/A vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan de betreffende veroordeling voldoet,

5.4.

verleent Vita Natura verlof om de in het vonnis van 9 december 2020 (en 4 november 2020) onder zaaknummer 8775682 CVF EXPL 20-4580 gegeven veroordeling ten aanzien van het concurrentie- en/of relatiebeding (5.3. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere keer dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt,

5.5.

verleent Vita Natura verlof om de in het vonnis van 9 december 2020 (en 4 november 2020) onder zaaknummer 8775682 CVF EXPL 20-4580 gegeven veroordeling ten aanzien van het gebruik van de (handels)naam en/of het logo van Vita Natura (5.4. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere keer dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt,

5.6.

verleent Vita Natura verlof om de in de beschikking van 27 mei 2021 onder zaaknummer C/03/292410/KG RK 21-314 gegeven veroordeling ten aanzien van het verstrekken van alle toegangscodes en wachtwoorden (3.6. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] niet aan de betreffende veroordeling voldoet,

5.7.

verleent Vita Natura verlof om de in de beschikking van 25 oktober 2021 onder zaaknummer 9277471 AZ VERZ 21-75 gegeven veroordeling ten aanzien van het te koop aanbieden en/of leveren van Vita Natura producten (5.1. sub a van het dictum) en ten aanzien van het benaderen van klanten van Vita Natura (5.1. sub b van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt,

5.8.

verleent Vita Natura verlof om de in de beschikking van 25 oktober 2021 onder zaaknummer 9277471 AZ VERZ 21-75 gegeven veroordeling ten aanzien van het gebruik maken van foto’s en/of teksten en/of ontwerpen waarvan het auteursrecht berust bij Vita Natura (5.2. van het dictum) vanaf één dag na betekening van dit vonnis aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en deswege [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] in gijzeling te doen stellen voor de duur van 30 dagen voor iedere dag dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] het verbod overtreedt,

5.9.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van Vita Natura tot op heden begroot op € 968,52,

5.10.

verklaart de onderdelen 5.1. tot en met 5.9. uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.12.

wijst de vordering af,

5.13.

veroordeelt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van Vita Natura tot op heden begroot op € 373,50,

5.14.

verklaart onderdeel 5.13. uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.P.J. Quaedackers en is in het openbaar uitgesproken.

Type: RW