Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:7271

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-09-2021
Datum publicatie
29-09-2021
Zaaknummer
9092953 CV EXPL 21-1470
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering Infomedics toegewezen. De betalingsregeling is pas na datum dagvaarding getroffen. Op dat moment had Infomedics reeds kosten gemaakt zodat zij, zonder vergoeding van die kosten, de zaak niet hoefde in te trekken. Proceskosten zijn voor rekening gedaagde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 9092953 CV EXPL 21-1470

Vonnis van de kantonrechter van 22 september 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INFOMEDICS B.V., m.h.o.d.n. INFOMEDICS FACTORING, UWNOTA.NL, DFA SERVICES en INFOMEDICS DFA,

gevestigd en kantoorhoudend te Almere,

eisende partij,

gemachtigde Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde partij] ,

wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

gemachtigde H. Hoogsteder,

Partijen worden hierna Infomedics en [gedaagde partij] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het exploot van dagvaarding van 18 februari 2021,

- de conclusie van antwoord,

- de conclusie van repliek,

- de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil en de beoordeling

2.1.

Infomedics vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde partij] te veroordelen tot betaling van € 145,33, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 februari 2021 onder veroordeling van [gedaagde partij] in de proceskosten.

2.2.

Infomedics stelt dat ‘Tandartsen.93’ haar vordering op [gedaagde partij] aan Infomedics heeft overgedragen. Ondanks diverse aanmaningen is [gedaagde partij] in gebreke gebleven met tijdige en volledige betaling van het gefactureerde bedrag van € 104,56. Infomedics zag zich genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven en heeft daarom buitengerechtelijke incassokosten van € 40,00 moeten maken die, evenals de vervallen rente van € 0,77 op grond van de wet voor rekening van [gedaagde partij] komen.

2.3.

[gedaagde partij] erkent de vordering en stelt dat zij inmiddels een betalingsregeling heeft getroffen. Zij verweert zich tegen de bijkomende kosten en stelt dat zij ook vóór de datum van de dagvaarding de gemachtigde van Infomedics om een betalingsregeling heeft verzocht. Ondanks dat verzoek is de zaak niet ingetrokken waardoor zij onterecht op extra kosten is gejaagd.

2.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan.

3 De beoordeling

3.1.

Nu [gedaagde partij] de vordering heeft erkend, zal de gevorderde hoofdsom van € 104,56 worden toegewezen. De wettelijke rente over € 104,95 is toewijsbaar vanaf 10 februari 2021. De verschenen wettelijke rente ad € 0,77 berekend tot 10 februari 2021 is eveneens toewijsbaar.

3.2.

Op de gevorderde buitengerechtelijke kosten ad € 40,00 is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing. Infomedics heeft aan [gedaagde partij] op 30 oktober 2020 een aanmaning gestuurd die voldoet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen. De gevorderde rente over de buitengerechtelijke kosten zal worden toegewezen vanaf de dag van de dagvaarding, aangezien niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde partij] voor de vergoeding van deze kosten eerder dan bij dagvaarding in gebreke is gesteld.

3.3.

Niet kan worden vastgesteld dat [gedaagde partij] reeds vóór de datum van de dagvaarding de gemachtigde van Infomedics om een betalingsregeling heeft verzocht. Op de door [gedaagde partij] overgelegde productie 3 (conclusie van antwoord) – die volgens [gedaagde partij] een e-mail van 17 februari 2021 aan de gemachtigde van Informedics betreft – ontbreken immers gegevens zoals datum en emailadressen zodat niet duidelijk is wanneer en aan wie [gedaagde partij] het door haar bedoelde verzoek tot het treffen van een betalingsregeling heeft gericht. De betalingsregeling is blijkens de door [gedaagde partij] overgelegde productie 4 (conclusie van antwoord) en blijkens hetgeen Infomedics in haar conclusie van repliek heeft verklaard pas op 26 februari 2021 tot stand gekomen. Op dat moment had Infomedics reeds kosten gemaakt voor het uitbrengen van dagvaarding, griffiekosten en salaris gemachtigd. Zij hoefde daarom – zonder vergoeding van ook die kosten – de zaak niet in te trekken en zij kan aanspraak maken op vergoeding van de daarmee samenhangende kosten. [gedaagde partij] zal dan ook, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten. De kosten aan de zijde van Infomedics worden begroot op:

- dagvaarding € 89,44

- griffierecht € 126,00

- salaris gemachtigde € 74,00 (2 x tarief € 37,00)

totaal € 289,44

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt [gedaagde partij] tot betaling aan Infomedics van:

  • -

    € 104,56 aan hoofdsom te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 februari 2021 tot de dag van volledige betaling,

  • -

    € 0,77 aan verschenen wettelijke rente berekend tot 10 februari 2021,

  • -

    € 40,00 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van de dagvaarding (zijnde 18 februari 2021) tot de dag van volledige betaling,

4.2.

veroordeelt [gedaagde partij] in de kosten van de procedure aan de zijde van Infomedics gevallen en aan die zijde tot op heden begroot op een bedrag van € 289,44,

4.3.

verstaat dat indien [gedaagde partij] na 26 februari 2021 betalingen aan Infomedics heeft gedaan, die betalingen aan de hierboven genoemde bedragen worden toegerekend overeenkomstig de regels van artikel 6:44 BW,

4.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

4.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.J. Otto en in het openbaar uitgesproken.

NZ