Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:4083

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
12-05-2021
Datum publicatie
26-05-2021
Zaaknummer
8715681 CV EXPL 20-3983
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop op afstand retourzending.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8715681 CV EXPL 20-3983

Vonnis van de kantonrechter van 12 mei 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOL.COM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eisende partij,

gemachtigde mr. J.A. Wesdijk,

tegen

[gedaagde partij] ,

wonend [adres] ,

[woonplaats] ,

gedaagde partij,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna Bol.com en [gedaagde partij] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde partij] heeft via de webshop van Bol.com een thermostaatkraan gekocht. De koopprijs bedraagt € 195,00. [gedaagde partij] heeft het bestelde ontvangen. [gedaagde partij] heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om achteraf te betalen. Het bestelde is na ontvangst niet betaald. [gedaagde partij] heeft (tijdig) via de website van Bol.com laten weten besloten te hebben de thermostaatkraan retour te doen.

2.2.

Bol.com heeft [gedaagde partij] bij e-mailbericht van 7 mei 2019 laten weten, dat de verkoper het artikel niet retour heeft ontvangen en dat bol.com zich genoodzaakt ziet de factuur te heropenen. Bol.com heeft hierop de vordering ter incasso uit handen gegeven. [gedaagde partij] heeft vervolgens Bol.com een verzendbewijs doen toekomen in de vorm een “track & trace” – een online te volgen barcode van een zending. Bol.com heeft [gedaagde partij] hierop bij e-mailbericht van 27 mei 2019 geantwoord dat de barcode is bekeken maar dat het pakket nooit bij de verkoper is afgeleverd. Bol.com heeft [gedaagde partij] hierna aangemaand tot betaling. Het bestelde is nimmer betaald.

3 Het geschil

3.1.

Bol.com vordert, samengevat, de veroordeling van [gedaagde partij] tot het betalen van € 240,20, te vermeerderen met rente (over de daarvan deel uitmakende hoofdsom van

€ 195,00) en kosten.

3.2.

Bol.com legt daaraan ten grondslag dat [gedaagde partij] is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst door de koopprijs, ondanks aanmaningen, niet te betalen. De thermostaatkraan is niet betaald en nimmer retour ontvangen.

3.3.

[gedaagde partij] voert verweer.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde partij] als consument een koopovereenkomst op afstand heeft gesloten met Bol.com, zodat [gedaagde partij] op grond van artikel 6:230o lid 1 BW na ontvangst van de thermostaatkraan het recht heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bol.com betwist niet dat [gedaagde partij] tijdig gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid. Dit heeft tot gevolg dat de koopovereenkomst is beëindigd, waardoor partijen de verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst niet meer hoeven na te komen. Voor partijen ontstaan verbintenissen tot ongedaanmaking van de verrichte prestaties (artikel 6:271 BW). Dit betekent voor [gedaagde partij] dat zij (binnen een zekere termijn, die hier niet in geschil is) na het uitbrengen van haar ontbindingsverklaring de thermostaatkraan moest terugzenden.

4.2.

Het verweer dat erop neerkomt dat het risico dat het pakket niet is aangekomen voor rekening van Bol.com komt, wordt verworpen. Op grond van het bepaalde in artikel 7:11 BW draagt [gedaagde partij] het risico van de zaak totdat de zaak is overgedragen aan de handelaar. [gedaagde partij] betwist niet, althans niet met zoveel woorden, dat de thermostaatkraan niet retour is ontvangen. [gedaagde partij] stelt immers dat Bol.com zich (maar) dient te wenden tot DHL en/of de verzekeraar. Afgezien hiervan kan uit het door [gedaagde partij] ingebrachte “bewijs van afgeven” geenszins worden opgemaakt dat het pakket daadwerkelijk bij Bol.com en/of de verkoper retour is gekomen. [gedaagde partij] heeft in dit verband volstaan met het inbrengen van dit stuk, waarop louter een barcode is af te lezen. De kantonrechter kan hieruit niets opmaken – noch het af te leveren adres noch de locatie van de zending. [gedaagde partij] heeft daarbij geen plausibele verklaring gegeven waarom, althans niet onderbouwd dat, zij als consument de barcode niet zelf online heeft kunnen raadplegen (om welke reden de gegevens, waar het pakket met de betreffende barcode zich bevindt, naar eigen zeggen niet zouden zijn ingebracht). Daarmee kan niet als vaststaand worden aangenomen dat [gedaagde partij] de thermostaatkraan retour heeft gestuurd, laat staan dat deze bij Bol.com en/of de verkoper retour is ontvangen. De overige verweren – misbruik van recht en gebrek aan belang – treffen eveneens geen doel.

4.3.

De vordering voor wat betreft de hoofdsom ad € 195,00 ligt hiermee voor toewijzing gereed.

4.4.

De vermeerdering van de hoofdsom met de wettelijke rente, over de periode tot datum dagvaarding (28 juli 2020) door Bol.com berekend op € 5,20, is niet betwist en daarmee eveneens toewijsbaar.

4.5.

Bol.com maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. Bol.com heeft een aanmaning gestuurd die voldoet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten ad € 40,00 komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

4.6.

[gedaagde partij] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Bol.com worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 86,85

 • -

  griffierecht 124,00

 • -

  gemachtigde salaris 74,00 ( 2 punten x tarief € 37,00)

totaal € 284,85

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde partij] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Bol.com te betalen een bedrag van € 240,20, vermeerderd met de wettelijke rente over € 195,00 vanaf 28 juli 2020 tot de dag van volledige betaling,

3.2.

veroordeelt [gedaagde partij] in de proceskosten aan de zijde van Bol.com gevallen en tot op heden begroot op € 284,85,

3.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.J. Otto en in het openbaar uitgesproken.

NIv