Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:3646

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-04-2021
Datum publicatie
30-04-2021
Zaaknummer
C/03/262121 / HA ZA 19-156
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verdeling as erflater, deels verstek, ondeelbare rechtsverhouding, betekening eis in reconventie aan niet verschenen partijen, verschenen partijen treffen onderlinge een regeling, art. 130 lid 3 Rv, betekenen eiswijzigingen in conventie en in reconventie aan niet verschenen partijen, reactie partijen op voorshands oordeel rechtbank.

Samenvatting:

Partijen twisten over de verdeling van as van erflater. Van de vier gedaagden is er een verschenen. Eiseres en gedaagde hebben onderling overeenstemming over de verdeling van de as bereikt. Gelet op de ondeelbare rechtsverhouding van partijen en het feit dat een regeling een wijziging van eis in conventie en in reconventie ex art. 130 lid 3 Rv betekent, moeten de stukken opnieuw betekend worden. De rechtbank geeft verder een voorshands oordeel over de as-verdeling, waarop de verschenen partijen kunnen reageren. Volgt aanhouding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/262121 / HA ZA 19-156

Vonnis van 21 april 2021

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.H.L. van de Laar,

tegen

1 [gedaagde in conventie sub 1] ,

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagde in conventie,

niet verschenen,

2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2]

in hoedanigheid van bewindvoerder over alle goederen die aan

[naam onderbewindgestelde]

toebehoren of zullen toebehoren,

kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. L.L.A. Cox,

3. [gedaagde in conventie sub 3],

wonende te [woonplaats 3] ,

gedaagde in conventie,

niet verschenen,

4. [gedaagde in conventie sub 4],

zonder bekende woon- of verblijfplaats in dan wel buiten Nederland,

gedaagde in conventie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , [gedaagde in conventie sub 1] (gedaagde sub 1 in conventie), [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] (gedaagde sub 2 in conventie), [gedaagde in conventie sub 3] (gedaagde sub 3 in conventie) en [gedaagde in conventie sub 4] (gedaagde sub 4 in conventie) genoemd worden. Gedaagden worden gezamenlijk [gedaagden in conventie] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 27 december 2018 met producties 1 t/m 6,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie tevens inhoudende eis in reconventie zijdens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] ,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  het B-16 formulier van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met twee facturen van Yarden, ter griffie ontvangen op

19 maart 2020,

 • -

  de rolbeslissing van 20 mei 2020,

 • -

  het B-16 formulier van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] , ter griffie ontvangen op 3 juni 2020,

 • -

  het B-16 formulier van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , ter griffie ontvangen op 12 juni 2020,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie met producties 7 t/m 10,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie met producties 1 t/m 3,

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagden in conventie] zijn kinderen en wettelijke erfgenamen van [erflater] (hierna: vader). Vader is op [overlijdensdatum] te [overlijdensplaats] overleden (productie 1 bij dagvaarding).

2.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] heeft na de crematie de as van vader (verpakt in acht fluwelen zakje en een asbus) meegenomen.

2.3.

Na daartoe op 22 november 2018 verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland te hebben gekregen (productie 5 bij dagvaarding), heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op

4 december 2018 conservatoir beslag doen leggen op de as van vader. Blijkens het exploot weigerde [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] de as af te geven aan de gerechtsdeurwaarder (productie 6 bij dagvaarding). De gerechtsdeurwaarder heeft zich gewend tot de hulpofficier van justitie waarop de gerechtsdeurwaarder zich de toegang tot de woning van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] heeft laten verschaffen door een door hem daartoe ingeschakelde slotenmaker. De as is vervolgens in gerechtelijke bewaring gegeven bij Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V. (mede kantoorhoudende te Venlo aan de Grote Blerickse Bergenweg 30, productie 5 bij dagvaarding). De kosten voor bijzetting in de bewaarruimte bij Yarden bedragen € 115,00 per jaar (productie 10 conclusie van repliek in conventie). [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft tot op heden twee jaar (€ 230,00) betaald

2.4.

Vader heeft zijn wens ter zake de asbestemming niet kenbaar gemaakt.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover wettelijk geoorloofd uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:

Primair:

 • -

  bepaalt dat de as c.q. asbus van de overledene (de heer [erflater] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] , overleden te [overlijdensplaats] op [overlijdensdatum] , van Nederlandse nationaliteit, laatst gewoond hebbende te [woonplaats 4] aan de [adres] ) wordt toebedeeld aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zodat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan de as van de overledene, naar goeddunken, een bestemming kan geven,

 • -

  bepaalt dat overige as (acht fluwelen zakjes) wordt toebedeeld aan [gedaagden in conventie] , met dien verstande dat indien één of meer gedaagde(n) geen prijs stelt op een deel van de as van de overledene dat deel van de as wordt toegevoegd aan de as / asbus van de overledene;

 • -

  [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] veroordeelt in de kosten van deze procedure, de procedure inzake verkrijgen verlof conservatoir beslag en de extra kosten i.v.m. het conservatoir beslag,

 • -

  voor het overige kosten rechtens.

Subsidiair:

 • -

  bepaalt dat de (volledige) as van de overledene wordt verdeeld onder de nabestaanden, met dien verstande dat indien één of meer gedaagde(n) geen prijs stelt op een deel van de as van de overledene dat deel van de as wordt verdeeld onder de overige erfgenamen die wel een deel van de as van de overledene in bezit wensen te krijgen en dat ieder der erfgenamen zelf een bestemming geeft aan zijn/haar deel van de as van de overledene,

 • -

  [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] veroordeelt in de kosten van deze procedure, de procedure inzake verkrijgen verlof conservatoir beslag en de extra kosten i.v.m. het conservatoir beslag;

 • -

  voor het overige kosten rechtens.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

bepaalt dat de as c.q. asbus van de overledene wordt toebedeeld aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] zodat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] aan de as van de overledene, naar goeddunken, een bestemming kan geven in Schinnen,

subsidiair

bepaalt dat de (volledige) as van de overledene wordt verdeeld onder de nabestaanden, met dien verstande dat indien één of meer gedaagde(n) geen prijs stelt op een deel van de as van de overledene dat deel van de as wordt verdeeld onder de overige erfgenamen die wel een deel van de as van de overledene in bezit wensen te krijgen en dat ieder der erfgenamen zelf een bestemming geeft aan zijn/haar deel van de as van de overledene,

primair als subsidiair

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] veroordeelt in de kosten van deze procedure, advocaatkosten inbegrepen.

3.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in reconventie

Ten aanzien van [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4]

4.1.

De rechtbank is gebleken dat de eis in reconventie niet aan [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] is betekend. Nu de eis in reconventie ook gericht is jegens [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] en sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding dient dit alsnog te gebeuren. De rechtbank verwijst de zaak hiervoor naar de rol als bepaald in r.o. 5.1. Dat [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] zich in conventie niet hebben gesteld, wil niet zeggen dat zij zich ook niet zullen stellen in reconventie.

in conventie

4.2.

Met het verstek laten gaan in conventie, heeft de rechtbank te oordelen of haar het gevorderde niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. Ten aanzien van [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] kan het gevorderde (in beginsel, zie r.o. 4.5.) dan ook worden toegewezen.

in conventie en in reconventie

4.3.

Bij conclusie van repliek in conventie stelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voor de as tussen haar en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] bij helfte te verdelen. De anderen [de rechtbank begrijpt dat daarmee [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] worden bedoeld] zijn, aldus [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , kennelijk niet geïnteresseerd in de as van vader. Bij conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] ingestemd met het verdelen van de as (de inhoud van de asbus en de zakjes), aldus dat zij en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ieder 50 % ontvangen (randnummer 6).

4.4.

De rechtbank begrijpt dat de verschenen partijen willen dat het dictum aldus komt te luiden. Dat houdt materieel een wijziging van eis in die krachtens artikel 130 lid 3 Rv aan de niet verschenen partijen moet worden betekend. De rechtbank zal hiertoe de gelegenheid bieden, met inachtneming van rov. 4.5 en 4.6. Bij de bepaling van de oproepingstermijn wordt rekening gehouden met het feit dat [gedaagde in conventie sub 4] geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

4.5.

Onduidelijk is wat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met het petitum exact voor ogen heeft in het geval één of meer van gedaagden aanspraak maakt op de fluwelen zakjes. Is het de bedoeling dat die acht zakjes (met as) worden verdeeld over diegenen die er wèl aanspraak op maken? Of dient ieder, die aanspraak maakt op de as twee zakjes te krijgen? En, hoeveel as dient er dan in ieder zakje te zitten? Ten aanzien van de eis in reconventie is onduidelijk was [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] bedoelt met ‘een deel van de as’.

4.6.

Wanneer de situatie zich voordoet dat [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] ook in reconventie verstek zouden laten gaan, zal de rechtbank voorshands als volgt oordelen: aan [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en [gedaagde in conventie sub 4] komt ieder 10% van de as toe, en aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] ieder 35 %. Wanneer [gedaagde in conventie sub 1] , [gedaagde in conventie sub 3] en/of [gedaagde in conventie sub 4] geen aanspraak maken op hun deel van de as, dan zal dat gedeelte weer worden verdeeld over [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] . De rechtbank stelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] in de gelegenheid bij akte op dit voorshands oordeel te reageren en verwijst de zaak daarvoor naar de rol.

4.7.

Vorenstaande betekent dat beide verschenen partijen dit vonnis moet betekenen aan dezelfde personen inclusief de voor de dagvaarding noodzakelijke beleringen zoals vermeld in art. 111 Rv. Het is niet noodzakelijk dat beide partijen hetzelfde doen, zodat de rechtbank partijen in staat stelt om een en ander gemeenschappelijk te doen met verdeling van de kosten.

4.8.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1.

bepaalt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 2] tezamen, dan wel in onderling overleg één van hen, aan de in dit geding niet verschenen partijen dit vonnis betekenen/betekent met de voor de dagvaarding verplichte beleringen en hen oproept te verschijnen op de rol van 4 augustus 2021,

5.2.

verwijst de zaak naar de rol van 4 augustus 2021 voor overlegging van de betekeningsexploten,

5.3.

verwijst de zaak naar de rol van 4 augustus 2021 voor akte uitlating voorshands oordeel zoals vermeld in rov. 4.6.,

5.4.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J.H. Hoofs en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2021.

type: JC