Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:3510

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
26-04-2021
Datum publicatie
26-04-2021
Zaaknummer
03/063399-20 en 03/257142-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan zeven aanrandingen -middels digitale contacten- van deels kwetsbare jongeren, aan het in bezit hebben, verspreiden en vervaardigen van kinderporno, aan bedreiging en aan identiteitsfraude

Na aanhouding heeft verdachte bekend dat hij zich bij de digitale contacten met de slachtoffers telkens als een andere persoon heeft voorgedaan en dat hij de slachtoffers heeft gedreigd dat hij (deels niet bestaande) WC-filmpjes of naaktfoto’s van de slachtoffers zou delen met anderen, zoals familieleden of vrienden, als de slachtoffers geen gehoor zouden geven aan zijn opdrachten. Vervolgens heeft de verdachte de slachtoffers opdrachten gegeven, waardoor zij voor de camera ontuchtige handelingen bij zichzelf pleegden. In een aantal gevallen stuurde hij de foto’s door. Ook maakte hij opnames van kinderen die bij hem kwamen logeren door zijn mobiel in de doucheruimte te plaatsen onder het mom dat zij muziek konden beluisteren tijdens het douchen.

De verdachte heeft een hoop angst en leed veroorzaakt en aan aantal slachtoffers psychisch zwaar beschadigd. Daarnaast heeft hij een hoop onrust veroorzaakt in Venray. Hij was als vrijwilliger werkzaam voor twee organisaties, die zich beide bezig houden met het welzijn van (kwetsbare) kinderen. Het is pijnlijk en moeilijk te bevatten dat de verdachte, die in zijn hoedanigheid van vrijwilliger een vertrouwensfiguur voor kinderen was, van zijn positie zozeer misbruik heeft gemaakt.

De rechtbank heeft bij de oplegging van de straf rekening gehouden met het advies van de psychiater en psycholoog de verdachte de bewezenverklaarde feiten in verminderde mate toe te rekenen.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren. Gedurende de proeftijd moet de verdachte zich onder toezicht van de reclassering houden aan een groot aantal voorwaarden, waaronder verplichte opname in een Forensisch Psychiatrische Afdeling ter behandeling van zijn problematiek. Aan de verdachte is ook een contactverbod met de slachtoffers en een locatieverbod voor de gemeente Venray opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummers : 03/063399-20 en 03/257142-20 (oud parketnummer, reeds ttz.gev. op 25

nov. 2020)

Tegenspraak (gemachtigde raadsman)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 26 april 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum 1] 1987,

thans gedetineerd in de PI Sittard, te 6135 KN Sittard, Op de Geer 1.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. J .H. L. Antonides, advocaat kantoorhoudende te Roermond.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 12 april 2021. De verdachte is niet verschenen. Wel is verschenen zijn gemachtigde raadsman. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlasteleggingen

De tenlasteleggingen zijn als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

03/063399-20 en 03/257142-20 (oud)

Feiten 1 tot en met 3: door (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] , [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] meermalen heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, subsidiair dat hij personen van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet hadden bereikt, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, meermalen opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen;

Feit 4: meermalen afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, (schijnbaar) is betrokken, heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

03/063399-20
Feit 5: meermalen afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij een of meer aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen, te weten [slachtoffer 7] , [slachtoffer 8] , [slachtoffer 9] en [slachtoffer 10] , (schijnbaar) zijn betrokken, heeft vervaardigd; subsidiair dat hij meermalen, telkens gebruik makende van een technisch hulpmiddel, waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar was gemaakt, opzettelijk van die genoemde personen films heeft vervaardigd;

Feit 6: meermalen heeft geprobeerd om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim [slachtoffer 11] en/of medewerkers van [naam stichting] te dwingen tot afgifte van 0,8 bitcoins;

03/257142-20

Feit 5: meermalen [slachtoffer 12] heeft bedreigd;

Feit 6: meermalen opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens en biometrische persoonsgegevens van [slachtoffer 13] heeft gebruikt, met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van de ander te verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht alle tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen, waar van toepassing in de primaire variant. Met betrekking tot de identiteitsfraude heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat enkel bewijs voorhanden is voor het gebruik maken van identificerende persoonsgegevens van slachtoffer [slachtoffer 13] , niet voor het gebruik maken van biometrische persoonsgegevens.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verweer gevoerd op twee onderdelen en zich voor het overige gerefereerd. Met betrekking tot de poging tot afdreiging heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de verdachte niet het oogmerk had zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Dat blijkt uit de verklaring van de verdachte en uit het feit dat de verdachte bewust een niet bestaand bitcoin adres heeft opgegeven.

Met betrekking tot de bedreiging van [slachtoffer 12] heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de uitlatingen van de verdachte beschouwd moeten worden als uitingen van onmacht en frustratie. Het was meer een schreeuw om aandacht dan een bedreiging.

Derhalve dient de verdachte van deze twee feiten te worden vrijgesproken.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Vrijspraak (03/063399-20, feit 6)

De rechtbank is van oordeel dat niet bewezen is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot afdreiging. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

De verdachte heeft berichten gestuurd aan [slachtoffer 11] , bestuurder van [naam stichting] , en aan medewerkers van de Stichting. Deze berichten moeten een enorme impact op hen hebben gehad. Hij heeft [slachtoffer 11] gedreigd documenten, foto’s en andere belangrijke (vertrouwelijke) bestanden van de Stichting te versturen naar ouders, instellingen en bedrijven, als niet binnen 96 uur een bedrag van 0,8 bitcoin zou worden betaald. De verdachte heeft bovendien naaktfoto’s naar meerdere medewerkers van de Stichting gestuurd en een bericht met daarin woorden van de strekking: “Je werkgever heb nog iets meer dan 24 uur om de BTCs over te maken.” Zeker na de verklaring van [slachtoffer 11] ter terechtzitting is de rechtbank zich ervan bewust dat de handelwijze van verdachte bij [slachtoffer 11] en de medewerkers van de Stichting gevoelens van angst en onzekerheid teweeg heeft gebracht. Nadat de identiteit van de verdachte die als vrijwilliger bij de Stichting werkte, bij hen bekend is geworden, bleek hun vertrouwen op zeer grove wijze beschaamd.

Voor de bewezenverklaring van afdreiging is echter vereist dat de verdachte het oogmerk had zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijk “oogmerk” bij de verdachte niet aanwezig was. De verdachte heeft immers verklaard dat hij opzettelijk een fout bitcoin adres heeft gegeven. Uit onderzoek van de politie, naar aanleiding van deze verklaring, is gebleken dat het door de verdachte gegeven adres inderdaad niet bestaand is. Dit betekent dat de 0,8 bitcoin nimmer aan verdachte betaald konden worden. Hieruit kan daarom het oogmerk van verdachte om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen niet worden afgeleid. Het dossier bevat geen ander bewijsmateriaal waaruit dat oogmerk wel zou kunnen blijken.

Dit brengt de rechtbank tot de slotsom dat de voor artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht vereiste opzet niet bewezen kan worden. Daarom zal de verdachte op dit onderdeel worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen

De rechtbank acht de overige tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank zal met toepassing van artikel 359, derde lid, laatste volzin, van het Wetboek van Strafvordering volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen.

03/063399-20

Feit 1

- de bekennende verklaring van de verdachte2;

- de aangifte van [slachtoffer 1] van 16 augustus 20193;

- de aangifte van [slachtoffer 1] van 10 maart 20204;

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende chatverkeer5;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 1]6;

Feit 2

- de bekennende verklaring van de verdachte7;

- de aangifte van [slachtoffer 2]8;

- de bijlagen bij de aangifte van [slachtoffer 2] betreffende chatverkeer9;

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende chatverkeer10;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 2]11;

Feit 3

- de bekennende verklaring van de verdachte12;

- de aangifte van [slachtoffer 3] d.d. 22 augustus 201913;

- de aangifte van [slachtoffer 3] d.d. 3 december 201914;

- het proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 3] d.d. 19 december 201915;

- het proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 3] d.d. 14 mei 202016;

- bijlage bij de aangifte van [slachtoffer 3] d.d. 22 augustus 2019 betreffende chatverkeer17;

- het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 3]18;

Feit 4

- de bekennende verklaring van de verdachte19;

 • -

  de proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] waarnaar eerder is verwezen in de voetnoten 6, 11 en 18;

 • -

  het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 14]20;

- het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 5]21;

Feit 5

- de bekennende verklaring van de verdachte22;

- de aangifte van [aangever 1] namens [slachtoffer 7]23;

- de aangifte van [aangever 2] namens [slachtoffer 7] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 9]24;

- de aangifte van [aangever 3] namens [slachtoffer 8]25;

- het proces-verbaal van beschrijving van kinderpornografisch materiaal betreffende de douchefilmpjes26;

03/257142-20

Feit 1

- de bekennende verklaring van de verdachte27;

- de aangifte van [aangever 4] namens [slachtoffer 14]28;

- het proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 14]29;

- het proces-verbaal van bevindingen aantreffen chats en foto’s30;

- het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 14] waarnaar eerder is verwezen in voetnoot 20;

Feit 2

- de bekennende verklaring van de verdachte31;

- de aangifte van [aangever 5] namens [slachtoffer 5] in België32;

- het proces-verbaal van verhoor [aangever 5] in België met als bijlage een foto en chatverkeer33;

- het proces-verbaal van verhoor [slachtoffer 5] in België34;

- de aangifte van [aangever 5] namens [slachtoffer 5] in Nederland35;

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende chatverkeer36;

- het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal betreffende [slachtoffer 5] waarnaar eerder is verwezen in voetnoot 21;

Feit 3

- de bekennende verklaring van de verdachte37;

- de aangifte van [slachtoffer 4]38;

- het proces-verbaal van bevindingen afbeeldingen [slachtoffer 4]39;

Feit 4

- de bekennende verklaring van de verdachte40;

- het proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal41;

Feit 5

- de bekennende verklaring van de verdachte42;

- de aangifte van [slachtoffer 12]43;

- bijlage bij de aangifte van [slachtoffer 12] , screenshot bericht44.

Feit 6

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte meermalen opzettelijk gebruik heeft gemaakt van identificerende persoonsgegevens van [slachtoffer 13] op grond van onderstaande bewijsmiddelen.

De verdachte heeft in zijn verklaring van 16 januari 2020 reeds de naam [slachtoffer 13] genoemd. Hij heeft verklaard dat hij die persoon kende via [naam stichting] , maar dat die naam al eerder voorkwam in de TOR in verband met het camera-verhaal. Daar hoorde de verdachte die naam voor het eerst. Vervolgens heeft de verdachte verklaard dat [slachtoffer 13] beeldmateriaal gevraagd zou hebben aan verschillende meisjes, waaronder ook [naam 1] .45

In zijn verklaring van 11 maart 2020 heeft de verdachte verklaard dat [slachtoffer 2] naaktfoto’s naar [slachtoffer 13] heeft gestuurd. De verdachte kent [slachtoffer 2] en [slachtoffer 13] van [naam stichting] . Hij heeft [slachtoffer 2] onder een andere naam het advies gegeven “dit nooit meer te doen”. Vervolgens heeft de verdachte verklaard dat hij begon te chatten met kinderen van [naam stichting] , ook met [slachtoffer 2] Hij maakte een groep nep mensen aan.46

[slachtoffer 13] heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude, gepleegd in de periode van 17 november 2019 tot en met 5 februari 2020 in Venray.47

Verbalisant [verbalisant] heeft het volgende verklaard. Uit de in het kader van het onderzoek gedane aangifte van [aangever 6] is gebleken dat een WhatsApp gesprek heeft plaatsgevonden tussen [aangever 6] en de gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer] . De gebruikersnaam bij dit telefoonnummer betreft [gebruikersnaam] . Tijdens dit WhatsApp gesprek vraagt [aangever 6] op 20 oktober 2019 om 01.36 uur aan de gebruiker van voornoemd telefoonnummer met de gebruikersnaam [gebruikersnaam] een foto van hem te sturen. Op 20 oktober 2019 om 01.40 uur ontvangt zij een foto, waarop zij [slachtoffer 13] herkent. Kort hierop, om 01.44 uur, schrijft de gebruiker van dit telefoonnummer aan [aangever 6] dat hij [slachtoffer 13] heet. Onderzoek naar het telefoonnummer [telefoonnummer] heeft uitgewezen dat dit een prepaid nummer van de aanbieder Lebara betreft. Verder bleek dat de prepaidkaart met dit nummer in een GSM van het merk Alcatel Onetouch 1016D met het IMEI nummer [imei-nummer] heeft gezeten.

Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte gelegen aan de [adres] te [woonplaats] is een Alcatel Onetouch 1016D met bovengenoemd IMEI nummer aangetroffen. Na deze doorzoeking zijn de historische verkeersgegevens van dit toestel opgevraagd en hieruit bleek dat de prepaidkaart met het telefoonnummer [telefoonnummer] op 20 oktober 2019 om 00.05 uur in gebruik is genomen in de Alcatel Onetouch 1016D met het IMEI nummer [imei-nummer] . Tien minuten later is het WhatsApp gesprek gestart met [aangever 6] zoals hierboven beschreven.48

[getuige] , de moeder van [slachtoffer 13] is als getuige gehoord. Zij heeft haar zoon herkend vanaf de foto, behorende bij de aangifte van [aangever 6]

De bewijsoverwegingen

03/063399-20 en 03/257142-20, feiten 1 tot en met 3

Met betrekking tot de aanrandingen blijkt uit de verklaringen van de verdachte dat hij zich bij de digitale contacten met de slachtoffers telkens als een andere persoon heeft voorgedaan en dat hij de slachtoffers heeft gedreigd dat hij WC-filmpjes of naaktfoto’s van de slachtoffers zou delen met anderen, zoals familieleden of vrienden, als de slachtoffers geen gehoor zouden geven aan zijn opdrachten. Vervolgens heeft de verdachte de slachtoffers opdrachten gegeven, waardoor zij voor de camera ontuchtige handelingen bij zichzelf pleegden.

De verdachte heeft in al die gevallen door bedreiging met een feitelijkheid de slachtoffers gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. In het geval van [slachtoffer 5] heeft de verdachte daarnaast door bedreiging met geweld het slachtoffer gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen. Hij heeft haar immers bedreigd met de woorden “dat hij haar vader zou vermoorden”.

03/063399-20, feit 5

De rechtbank heeft de douche-filmpjes in de toonmap bekeken. Op zichzelf beschouwd betreffen dit onschuldige opnames van douchende kinderen. Echter in de context van deze zaak bezien, kan de rechtbank niet anders concluderen dan dat de filmpjes kennelijk bedoeld zijn voor seksuele prikkeling. De computer van de verdachte staat vol met kinderporno, waarvan slechts een deel in deze zaak onder de feiten 4 bewezen is verklaard. Bovendien heeft de verdachte de douche-filmpjes bewaard en jaren later nog gebruikt in een seksueel getinte context.

03/257142-20, feit 5

Voor bedreiging is niet vereist dat de bedreiging in het concrete geval op de bedreigde een zodanige indruk heeft gemaakt dat werkelijk vrees is opgewekt. Wel moet de bedreiging van dien aard zijn en onder zulke omstandigheden gedaan zijn dat deze in het algemeen een dergelijke vrees kan opwekken. Uit de bewijsmiddelen is in ieder geval komen vast te staan dat de verdachte [slachtoffer 12] via het sturen van Whats-app berichten heeft bedreigd met de woorden “Ik jou afmaak” en “Ik jullie pak vanavond”. De rechtbank is van oordeel dat deze woorden in het algemeen vrees kunnen opwekken te worden vermoord of mishandeld.

03/257142-20, feit 6

Verdachte heeft meermalen opzettelijk gebruik gemaakt van de persoonsgegevens van [slachtoffer 13] om zijn eigen identiteit te verhelen en om de identiteit van [slachtoffer 13] te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan. De verdachte heeft immers verklaard dat hij van meerdere identiteiten gebruik heeft gemaakt om aan naaktfoto’s en -filmpjes van de slachtoffers te komen. Hij heeft ook verklaard dat hij [slachtoffer 13] in het echt kent. Onderzoek heeft vervolgens uitgewezen dat de verdachte berichten en zelfs een foto van [slachtoffer 13] heeft verzonden, veinzende dat deze afkomstig waren van [slachtoffer 13] zelf. De rechtbank kan niet anders concluderen dan dat de verdachte willens en wetens gebruik heeft gemaakt van de naam van een persoon waarvan hij zelf heeft verklaard dat hij die kent. Hij heeft daarbij op de koop toe genomen dat die persoon door zijn handelwijze ernstig nadeel kon ondervinden. Dit nadeel heeft zich ook daadwerkelijk verwezenlijkt, immers [slachtoffer 13] is ten onrechte gedurende een aantal maanden als verdachte in deze zaak aangemerkt.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

03/063399-20

1
in de periode van 1 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019
in de gemeente Venray, meermalen, (telkens)
door bedreiging met een feitelijkheid, te weten door meermalen,
(telkens) (door middel van WhatsApp- en/of chat- /internetgesprekken)
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als personen zich

noemende [naam 2] en [naam 2] en als leeftijdgenoten van [slachtoffer 1] en als
personen die (beduidend) jonger waren dan hij, verdachte, in
werkelijkheid was, althans als anderen dan zichzelf en
(vervolgens)
- aan die [slachtoffer 1] te vragen of zij foto’s van haar borsten wilde maken
en die naar hem, verdachte, wilde sturen en
- toen die [slachtoffer 1] zei dat zij dat niet wilde, boze emoticons naar die
te sturen en tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij dat niet
zou doen, hij, verdachte, haar zou komen opzoeken en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een
persoon zich noemende [naam 3] en als een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 1] en als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat hij foto’s van haar had gezien en
dat er foto’s van haar op een groepsapp " [naam groepsapp] " stonden en dat
hij, verdachte, meer foto’s van haar wilde hebben en
- toen die [slachtoffer 1] zei dat zij dit niet wilde, tegen die [slachtoffer 1] te zeggen
dat als zij dat niet zou doen, hij, verdachte, bij haar langs zou komen
en dat als die [slachtoffer 1] niet meer foto’s van zichzelf zou (blijven)
sturen hij, verdachte, (de al eerder gestuurde) foto’s op de groepsapp
" [naam groepsapp] " zou zetten en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als Vincent en

als een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 1] en als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- aan die [slachtoffer 1] toe te voegen van de woorden:
“Ben je klaar voor je opdracht, mop?" en “Waarom reageer je niet
meer, mop?” en "je speelt dus weer een spelletje met me.” en
“Dan ga ik de foto’s en video’s die je hebt gemaakt voor mij straks
delen in de groepen en dan krijgen je vriendinnen en familie ze vanzelf
wel te zien.” en “Je komt je afspraken niet na, [slachtoffer 1] ” en “Jij
gaat meemaken wat er gebeurt als je met mij spelletje speelt.” en
“Bedankt voor alle video’s met je gezicht er goed op.” en “Ben
benieuwd wat je ouders daarvan vinden.” en “Maar je wilt dat ik
niks naar je vader stuur?” en “dan doe je straks in bad alles wat ik
zeg.” en “5 filmpjes en 5 foto’ s. ” en "Stuur me een bericht als je
in de badkamer bent.” en "Als je de opdrachten goed en lekker geil
uitvoert, kunnen het er minder zijn.” en "Als je dan nog niet in de
badkamer bent, stuur ik de video’s naar je vader.” en “ [slachtoffer 1] , het is
alweer tien minuten later.” en "Ben je uitgekleed?” en “Stuur eens
een foto van je voorkant.” en "Nu eentje met de benen uit elkaar.”
en “Nu de video.” en “Ik wil dat je jezelf gaat vingeren, eerst
vaginaal en dan anaal. 30 seconden vaginaal, 30 seconden anaal.” en
"Dan alleen vaginaal.” en “30 seconden vingeren.” en "Ik ga nog
even erover nadenken of dit voldoende is.” en "Goed gedaan,
moppie.",
die [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen,

te weten het meermalen, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en
- spreiden van haar benen en
- uit elkaar trekken van haar billen en
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van haar
(ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina;

2
in de periode van 1 december 2018 tot en met 23 augustus
2019 in de gemeente Venray, meermalen, (telkens)
door bedreiging met een feitelijkheid, te weten door meermalen,
(telkens) (door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken)
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een
persoon zich noemende [naam 4] en als zijnde een leeftijdgenoot van [slachtoffer 2]
en als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij, verdachte, foto’s en filmpjes van
haar had en dat zij op de toiletten van het [naam school] gefilmd
was en
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij naaktfoto’s van haar wilde en
dat hij weinig tijd had en als zij geen naaktfoto's naar hem,
verdachte, zou sturen, hij, verdachte, filmpjes van haar op internet zou
zetten en
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat zij weer en meer naaktfoto’s van
zichzelf moest maken en dat als zij dat niet zou doen, de (drie)
eerdere naaktfoto’s verstuurd zouden worden naar vrienden en familie
en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een
persoon zich noemende [slachtoffer 13] en als zijnde een leeftijdgenoot
van die [slachtoffer 2] en als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij naaktfoto’s van haar wilde en
dat als zij hem, verdachte, geen naaktfoto’s zou sturen, hij geen contact
meer met haar wilde en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als
personen zich noemende [naam 5] en [naam 6] en als zijnde
leeftijdgenoten van die [slachtoffer 2] en als personen
die (beduidend) jonger waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid
was, althans als anderen dan zichzelf en (vervolgens)
- aan die [slachtoffer 2] toe te voegen de woorden: “Naar
de politie gaan heeft geen zin” en "Alleen opdrachten uitvoeren
heeft zin” en “Doe je ze ben je van ons af, doe je het niet dan krijgen
je ouders en vrienden komende weken leuke filmpjes en foto’s” en
"Jij mag kiezen wat er vanavond gaat gebeuren 1. Je vriendje krijgt een
video van jou onder de douche 2. Je moeder krijgt een video van jou
onder de douche 3. Jij gaat voor mij een video maken” en “Als je
geen keuze maakt, kies ik voor jou” en "Hulp nodig om van die
jongens af te komen?” en “Hoe betaal je mij met foto’s of met geld”
en “Ik geef je garantie dat je niks meer hoort van die jongens” en
"Wat ik hiervoor vraag om dit allemaal te doen is 4 foto’s 1 foto van je
gezicht zonder bril, 1 foto van jou in BH, 1 foto van jouw borsten, 1 foto
van jouw billen” en “Dat is goed 1 foto van je borsten maar da wil ik
dat je ergens op je lichaam zichtbaar de datum van vandaag zet met de
letter [x] erachter" en “Beide borsten” en “Dat is foto van je billen
ik wil foto van je kont de rest is goed” en “Dat is de foto die je nog
moet maken en dan is het goed” en “Maar wel dat kont goed in
beeld is” en “Op knieën voor spiegel dan voorover bukken en dan
foto maken werkt het beste”,
die [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen,

te weten het meermalen, (telkens)
(voor een door haar in geschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en
- spreiden van haar benen en
- uit elkaar trekken en/of spreiden van haar billen en schaamlippen
en
- tonen en/of aanraken en/of betasten van haar (ontblote) borsten
en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina;

3
in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 13 december
2019 in de gemeente Venray, meermalen, (telkens)
door bedreiging met een feitelijkheid, te weten door meermalen,
(telkens) (door middel van WhatsApp- en/of Instagram- en/of chat-
/ internetgesprekken)
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als personen zich noemende

[naam 3] en [slachtoffer 2] en
als leeftijdgenoten van [slachtoffer 3] en als
personen die (beduidend) jonger waren dan hij, verdachte, in
werkelijkheid was, althans als anderen dan zichzelf en
(vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat er vorig jaar camera’s op wc van het
[naam school] hadden gehangen en dat hiermee opnames waren
gemaakt van meisjes en dat deze waren verspreid en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als personen zich noemende [naam 7]

en [naam 4] en [naam 8] en [naam 9] en [naam 10] en als leeftijdgenoten van die [slachtoffer 3]
en als personen die (beduidend) jonger waren dan
hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als anderen dan
zichzelf en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat als zij dit nummer zou blokkeren, er
filmpjes van haar naar haar ouders gestuurd zouden worden en dat
zij drie opdrachten uit moest voeren en dat als zij die drie
opdrachten had uitgevoerd zij met rust gelaten zou worden en dat
zij een foto moest maken van zichzelf in haar bh en deze naar hem,
verdachte, moest sturen en dat zij filmpjes van haar hadden van op
de wc van het [naam school] en dat als zij de nummers bleef
blokkeren, haar straf alleen maar zwaarder zou worden en dat zij
een video moest maken van haar borsten en dat zij haar borsten moest
masseren en dat als zij er met iemand over ging praten, het slecht
met haar zou aflopen en dat hij, verdachte, een filmpje van haar had
en dat dit de laatste kans is voor haar om haar opdrachten uit te
voeren en anders morgen video’s van haar verspreid zullen worden
en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een
persoon zich noemende [naam 11] en als een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 3] en als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij een foto van haar in bh had gezien
en dat hij met haar wilde videobellen en dat zij op moest nemen
en dat als zij niet op zou nemen, hij, verdachte, haar zus iets aan
zou doen en dat hij, verdachte, haar niet met rust zou laten voordat
zij opgenomen had en dat hij haar in bh wilde zien en dat hij
haar niet met rust zou laten voordat zij dat gedaan had en dat hij
haar of haar zus of haar familie iets aan zou doen als zij niet zou
meewerken en dat het niet voldoende was dat zij haar bh liet zien en
dat zij zich moest uitkleden en dat zij zich moest vingeren en een
lippenstift in haar vagina moest stoppen en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een
persoon zich noemende [naam 24] en als zijnde een leeftijdgenoot van die
[slachtoffer 3] en als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij beheerder was een of meer
groepsapp(s) en dat zij nieuwe naaktfoto’s en -filmpjes van
zichzelf naar hem moest sturen en dat hij anders foto's die van haar
waren gemaakt op het [naam school] in de groepsapps zou
verspreiden en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een
persoon zich noemende [naam 25] en als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 3] en als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en (vervolgens)
- naaktfoto’s en -films van die [slachtoffer 3] naar die [slachtoffer 3] te sturen
en tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij naaktfoto’s en -films van
haar had en dat zij nieuwe naaktfoto’s moest maken en dat hij haar
anders niet met rust zou laten en dat hij een bezoek zou brengen
aan haar vriendje in het ziekenhuis en dat hij deze naaktfoto’s en -
filmpjes naar haar vader, stiefmoeder en zus zou sturen als zij niets
nieuws voor hem zou maken en
- aan die [slachtoffer 3] toe te voegen de woorden: “als je
mij nog een keer blokt, gaan er filmpjes van jou naar je ouders,
begrepen?” en “Ik wil dat je drie opdrachten voor mij doet, dan laat
ik je met rust en wis ik je filmpjes uit de groepen.” en “Ik stuur ze
vanavond 20:00 u naar je ouders” en "Elke dag als je de opdrachten
niet doet, krijg je een straf en komt er een opdracht bij” en “Totdat
je alle opdrachten hebt gedaan” en “Eerste opdracht een selfie foto
van jou in bh” en “Oh, de straf zal zijn dat er 1 filmpje van jouw
toiletbezoek op [naam school] naar één van je ouders gaat en naar één van je
vriendinnen” en “Na de derde opdracht laten we je met rust” en
“Ze gaan je lastig vallen op school” en "Ze gaan je psychisch kapot
maken” en "Kies je daarvoor?” en “Als je je bedenkt stuur me 1
foto in bh, 1 foto van je buik en 1 foto van je lach en dan zorg ik
morgenvroeg dat die foto’s op tijd in de groep komen en dan laten ze je
met rust” en “Als je onze nummers blijft blokkeren dan zal de straf
zwaarder worden” en “He babe, laatste kans op de opdrachten te
doen, morgen gaan we anders de video’s verspreiden” en “Vrijdag
moet je een tandenborstel in je vagina doen” en “Dat is hoe het
gaat" en “Elke keer als je nee zegt, worden de dingen erger” en
“Maar morgen zul je opdrachten krijgen waarbij je je borsten moet
laten zien, misschien je billen, je vagina, misschien moet je jezelf gaan
vingeren, dat kan allemaal gebeuren”,
die [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen,

te weten het meermalen, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde webcam en/of camera) (en
aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en
- spreiden van haar benen en
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van haar
(ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en
- duwen en/of brengen van haar vinger(s) en een of meer voorwerp
(en) in haar vagina;


4
op meerdere tijdstippen
in de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 januari 2020 in de gemeente Venray,

meermalen, (telkens)
afbeeldingen, te weten foto’s en/of films en/of video’s - en/of
een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen, te weten een externe HD
(Western Digital Ultra) -
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van
achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is
betrokken,
heeft verspreid en vervaardigd en in bezit gehad,
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het met de/(een) vinger(s)/hand oraal, vaginaal en/of anaal penetreren
van het eigen lichaam, door een persoon die kennelijk de leeftijd van
18 jaar nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 1]
, p. 457 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 2]
, p. 321 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 3]
, p. 515 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 4]
, p. 515 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 5]
, p. 516 pv)
en
het met de/(een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen
geslachtsdeel, de eigen billen en/of borsten, door een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] ,
p. 456 en 457 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 7] , p.
457 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 8]
, p. 320 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 9]
, p. 320 en 321 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 10]
, p. 321 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 11]
, p. 398 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 12]
, p. 399 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 13]
, p. 399 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 14]
, p.515 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 15]
, p. 617 pv)
en
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon
die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze
persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving
en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een
wijze) die niet bij haar leeftijd past en waarbij deze
persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende
afbeeldingen/filmfragmenten van haar kleding ontdoet en
(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose
en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de
foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten
en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de
afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 16] ,
p. 866a pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 17]
, p. 514 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 18]
, p. 514 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 19]
, p. 514 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 20] ,
p. 514 en 515 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 20] ,
p. 515 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 21]
, p. 616 en 617 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 21]
, p. 617 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 22]
, p. 617 pv)
en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft
gemaakt;

5
op meerdere tijdstippen
in de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 oktober 2017
in de gemeente Venray, meermalen, (telkens)
afbeeldingen, te weten video 's en/of films - en/of een
gegevensdrager, bevattende afbeeldingen, te weten een Externe HD
(Western Digital Ultra) -
van seksuele gedragingen, waarbij een of meer aan zijn, verdachtes,
zorg toevertrouwde minderjarigen,
althans personen die kennelijk de leeftijd van achttien
jaar nog niet hadden bereikt, te weten [slachtoffer 7] , geboren op
[geboortedatum 2] en [slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum 3] en
[slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 4] en [slachtoffer 10] ,
geboren op [geboortedatum 5] , zijn betrokken of schijnbaar zijn
betrokken,
heeft verspreid en vervaardigd en in bezit gehad,
welke seksuele gedraging - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het
met de/(een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen
geslachtsdeel, de eigen billen en/of borsten door die [slachtoffer 7] en die
[slachtoffer 8] en die [slachtoffer 9] en die [slachtoffer 10] ,
althans door personen die kennelijk de leeftijd van 18
jaar nog niet hadden bereikt
(een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 23] , p. 852
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 24] , p. 853
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 25] , p. 853
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 26] , p. 854
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 27] , p. 854 en
855 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 28] , p. 855
pv)
en
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 7]
en die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 9] en die [slachtoffer 10] ,
althans personen die kennelijk de leeftijd van
18 jaar nog niet hadden bereikt, waarbij die [slachtoffer 7] en die [slachtoffer 8]
en die [slachtoffer 9] en die [slachtoffer 10] , althans
deze personen gekleed zijn en/of opgemaakt zijn en/of
poseren in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een
erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij hun leeftijd
past en waarbij die [slachtoffer 7] en die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 9]
en die [slachtoffer 10] , althans deze personen zich
(vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van
hun kleding ontdoen en/of (waarna) door het
camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van
kleden van die [slachtoffer 7] en die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 9]
en die [slachtoffer 10] , althans deze personen en/of de
uitsnede van de foto’s/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel,
de borsten en/of billen van die [slachtoffer 7] en die [slachtoffer 8] en die [slachtoffer 9]
en die [slachtoffer 10] , althans deze personen
in beeld worden gebracht (waarbij) de afbeelding (aldus)
(telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot
seksuele prikkeling
(een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 23] , p. 852
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 29] , p. 853
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 25] , p. 853
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 26] , p. 854
pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 27] , p. 854 en
855 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 28] , p. 855
pv);

03/257142-20 (oud parketnummer, reeds ttz.gev. op 25 nov. 2021)

1
in de periode van 1 maart 2019 tot en met 30 juni 2019 in de gemeente
Venray, meermalen, (telkens)
door bedreiging met een feitelijkheid, te weten door meermalen,

(telkens) (door middel van WhatsApp- en/of chat- /internetgesprekken)
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een persoon zich
noemende [naam 12] en als leeftijdgenoot van die [slachtoffer 14]
en als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf en
(vervolgens)
- aan die [slachtoffer 14] te vragen en tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat
zij foto’s en/of films van haar (blote) borsten wilde/moest maken en die naar hem
wilde/moest sturen en
- aan die [slachtoffer 14] het nummer van een persoon genoemd [naam 13] te sturen
en tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat [naam 13] een ICT-man was en dat
haar kon helpen en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als
personen zich noemende [naam 14] en [naam 15] en als zijnde
leeftijdgenoten van die [slachtoffer 14] en als personen die
(beduidend) jonger waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als
anderen dan zichzelf en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat hij foto’s van haar had gekregen van
[naam 12] en dat zij (ook) foto’s naar hem, [naam 14] en/of [naam 15] , moest sturen en dat
zij (een) film(s) moest maken (van één minuut of langer) waarop zij speelde met
haar borsten, althans aan haar borsten moest voelen en waarop zij haar vagina
en de schaamlippen en de billen toonde en waarop zij zich vingerde en
toen die [slachtoffer 14] zei dat zij dat niet wilde, tegen die [slachtoffer 14] te
zeggen dat als zij dat niet zou doen, hij die (eerder gemaakte) (naakt)foto’s van die
naar haar vader zou sturen en een app te sturen naar de vader
van die [slachtoffer 14] met de tekst “Ben jij de vader van [slachtoffer 14] ?” en

- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als een persoon zich
noemende [naam 13] , (althans) als een ander dan zichzelf en (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat zij een filmpje van één minuut of langer
moest maken en dat als zij dat gedaan had, hij de foto’s kon verwijderen en
dat zij dat filmpje naar [naam 15] moest sturen en
- aan die [slachtoffer 14] een foto te sturen met daarop briefjes van 50 euro en
een briefje met daarop de tekst “ [slachtoffer 14] 22:41 27-03-2019” en
- toen die [slachtoffer 14] op die foto reageerde met de vraag of hij dacht dat zij geld
nodig had, (via de chat) aan die [slachtoffer 14] toe te voegen van de woorden:
“1* spraakbericht waarin je zegt – hoi [naam 12] ik ben [slachtoffer 14] -
2* een selfie die je nu maakt waar je middelvinger opsteekt
3* een selfie van je borsten
4* een selfie video waarin je in lingerie 360 graden draait voor de camera”
die [slachtoffer 14] heeft gedwongen tot het plegen van
ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en
- spreiden van haar benen en
- uit elkaar trekken van haar billen en schaamlippen en
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van en/of wrijven over haar
(ontblote) borsten en/of billen en/of anus en/of vagina en
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina en/of anus;

2
in de periode van 7 maart 2019 tot en met 1 juni 2019 in de gemeente
Venray, meermalen, (telkens)
door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid,

te weten door meermalen, (telkens) (door middel van
WhatsApp- en/of Facebook Messenger- en/of chat- /internetgesprekken)
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde een meisje en als zijnde
een leeftijdgenoot van [slachtoffer 5] en als een persoon die (beduidend)
jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als een
ander dan zichzelf en (vervolgens) (in die hoedanigheid)
- een of meer foto(‘s) van een (tiener)meisje naar die [slachtoffer 1] te sturen en
- een foto met daarop vijf briefjes van 50 euro en de tekst “ [slachtoffer 5] . wil jij dit
verdienen?” naar die [slachtoffer 1] te sturen en
- tegen die [slachtoffer 1] zeggen dat zij lesbisch was en
- foto‘s en/of films naar die [slachtoffer 1] te sturen waarop een
(tiener)meisje te zien is dat zich gedeeltelijk ontkleedt en zichzelf streelt en
- aan die [slachtoffer 1] te vragen of zij graag spelletjes speelde en tegen die [slachtoffer 1] te
zeggen dat zij foto’s en/of films moest maken van haar kelder en
haar slaapkamer en haar gezicht met de vinger in de mond en foto‘s
en/of films, waarop zij over haar blote borsten wreef, althans
naaktfoto’s en/of naaktfilms en (vervolgens) die foto‘s en/of films
naar haar moest versturen en
- (zich voordoende als meisje) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij dat niet zou
doen, zij haar vader zou vermoorden en een facebookpagina aan zou maken en
daar de naaktfoto’s en naaktvideo’s van die [slachtoffer 1] op zou zetten en
(vervolgens) een vriendschapsverzoek zou sturen aan alle facebookvrienden van die
en
- (zich voordoende als meisje) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat zij (eerdere)
naaktfoto’s en/of –video’s van die [slachtoffer 1] zou doorsturen naar de vader en
vrienden en familie van die [slachtoffer 1] en
- een screenshot aan die [slachtoffer 1] te sturen van diverse kleine (naakt)afbeeldingen
van die [slachtoffer 1] die zij in haar bezit had en
- (naakt)foto‘s en/of –films te versturen naar vrienden van die
en
- aan die [slachtoffer 1] toe te voegen van de woorden: “Je mag tegen
niemand zeggen dat je dit spel met mij speelt.” en “Je mag me niet blokkeren.”
en “Volgende opdracht, je mag nu kiezen wat je doet Opdracht 1 maak een foto
van je buik (1 x raden).” en “Opdracht 2 maak een foto van jou in bh (3x raden).”
en “Raad maar drie keer.” en “De spelregels zijn heel eenvoudig. Ik geef twee
opdrachten, daarvan voer jij er elke keer 1 uit doe je dat niet dan stuur ik alle foto’s
die je naar mij hebt gestuurd + een paar extra foto’s die ik nog van je heb bewaard
naar een willekeurig iemand uit jouw klas.” en “Als je 5 opdrachten hebt gedaan
dan heb je gewonnen en laat ik je met rust en zeg ik wie ik ben.” en “Opdracht 1
een foto van je in bh voor de badkamerspiegel.” en “Opdracht 2 een foto van je
ondergoed, terwijl je op bed ligt.” en “Opdracht 1 een filmpje van 10 seconden
van jou in bh.” en “Opdracht 2 een foto van je borsten.” en “Opdracht 1 een
foto van je borsten.” en “Opdracht 2 een foto van je ondergoed (broek helemaal
uit).” en “Anders stuur ik de foto’s en filmpjes door naar iemand uit jouw klas.”
en “1 iemand ontvangt de foto’s en filmpjes die ik allemaal heb als je binnen 5
minuten een van de twee opdrachten niet hebt uitgevoerd.” en “Ik wil een video
van 30 seconden met bh aan waar je je borsten masseert.” en “Trui uit.” en
“Opdracht 1 een video van 60 seconden met bh aan waar je allebei je borsten
masseert.” en “Opdracht 2 een video van 20 seconden waar je je blote borsten
masseert.” en “Je kunt echt goed masseren lieverd.” en “Ga je mijn

opdrachten uitvoeren ja of nee?” en “ [slachtoffer 5] . ik wil je dringend verzoeken mij niet
meer te blokkeren als je dit nog een keer doet zal ik een facebookpagina aanmaken,
je naaktfoto’s en video’s erop zetten en al jouw vrienden die je op facebook hebt een
vriendschapsverzoek sturen zodat ze het allemaal kunnen zien.” en “Ga met mij
het gesprek aan en er zal niks gebeuren.” en “Ga je mij blokkeren, dan doe ik wat
ik hierboven heb gezegd.” en “Ik heb het facebook profiel aangemaakt, [aangever 5] ,
[naam 16] , [naam 17] , [naam 18] en [naam 19] ontvangen een
vriendschapsverzoek als jij niet vanavond de opdrachten doet.” en “Aangifte
heeft geen zin gehad, ik ben er nog steeds.” en “Ik wil dat je vanavond doet wat ik
zeg.” en “Ik heb alle foto’s en filmpjes nog.”,
die [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het plegen van
ontuchtige handelingen, te weten het meermalen,
(telkens) (voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of masseren en/of kneden van en/of
wrijven over haar (ontblote) borsten;
( art 246 Wetboek van Strafrecht )

3
in de periode van 1 september 2018 tot en met 30 april 2019 in de
gemeente Venray, meermalen, (telkens)
door bedreiging met een feitelijkheid,

te weten door meermalen, (telkens) (door middel van
WhatsApp- en/of chat- /internetgesprekken)
- tegen [slachtoffer 4] te zeggen dat een persoon genaamd [naam 20] haar
waarschijnlijk kon helpen, omdat zij in het verleden ook stemmen had gehoord
en
- aan die [slachtoffer 3] het telefoonnummer van die persoon genaamd [naam 20] te
sturen en
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als
personen zich noemende [naam 12] en [naam 21] en [naam 22] en [naam 23]
en [naam 20] en als leeftijdgenoten van die
[slachtoffer 3] en als personen die (beduidend) jonger waren dan
hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als anderen dan zichzelf en
(vervolgens)
- (zich voordoende als [naam 20] ) aan die [slachtoffer 3] te vragen of en tegen die
te zeggen dat zij foto’s en/of films van haar (blote) borsten
wilde/moest maken en die naar [naam 20] wilde/moest sturen en
- (zich voordoende als [naam 22] ) tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat [naam 20]
telefoon in beslag was genomen door de leiding en zij geen contact op kon
nemen met die [slachtoffer 3] en aan die [slachtoffer 3] het telefoonnummer te
geven van een persoon genaamd [naam 23] , die lichaamsdelen “leest” en
tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat zij een foto van haar (blote) borst naar die
[naam 23] moest sturen (zodat die haar kon “lezen”) en dat zij een sexy foto
van zichzelf moest sturen naar [naam 23] en
- (zich voordoende als [naam 12] ) tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij (naakt)
foto’s van haar had en (vervolgens) haar de (naakt) foto(‘s) die zij naar [naam 23]
had gestuurd te sturen en tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat zij foto’s
van haar (blote) borsten naar hem moest sturen en dat zij op moest passen, als
zij dat niet zou doen, zou hij de (eerdere) (naakt)foto’s naar haar contacten sturen
en aan die [slachtoffer 3] toe te voegen de woorden: “Ben je
braaf geweest?” en “Je was gisteren zo braaf en nu niet meer, waarom blokkeer je
me, je moet nu opdrachten doen.” en tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat er
naaktfoto’s van haar naar haar ouders waren gestuurd en dat hij deze foto’s naar
meer mensen zou sturen als zij de opdrachten niet zou doen en
- toen die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, vroeg wat zij met die opdrachten
moest doen, tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat zij het maar het beste kon doen,
om te voorkomen dat [naam 12] de foto’s door zou sturen en
- (zich voordoende als [naam 21] ) tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij wist waar zij
verbleef en dat zij vast niet wilde dat haar verblijfplaats bekend werd bij haar ouders
en dat, als zij niet zou doen wat hij zei, hij haar verblijfplaats door zou geven aan
haar ouders en de telefoonnummers van de ouders van die [slachtoffer 3] en
de verblijfplaats van die [slachtoffer 3] naar die [slachtoffer 3] te appen en een of
meer naaktfilmpjes en/of –foto‘s van die [slachtoffer 3] naar haar te appen
en tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat, als hij deze foto’s naar haar ouders zou
sturen, zij haar billetjes zouden herkennen en dat haar moeder het niet leuk
vond dat hij haar die foto stuurde en
- (zich voordoende als [naam 22] ) een foto van die [slachtoffer 3] met
(gedeeltelijk) ontblote borst(en) naar die [slachtoffer 3] te sturen en tegen die
te zeggen dat zij 6 seksopdrachten voor haar moet doen en dat als
zij dat niet doet, alle naaktfoto’s en/of –video’s van die [slachtoffer 3] met anderen
gedeeld worden,
die [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het plegen van
ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of masseren en/of kneden van en/of
wrijven over haar (ontblote) borsten en/of billen;
4
op tijdstippen in de periode van 17 juni 2017 tot en met
14 januari 2020 in de gemeente Venray,
meermalen, (telkens)
afbeeldingen, te weten foto’s en/of films en/of video’s - en/of gegevensdragers (te
weten een externe HD, Western Digital My Passport Ultra), bevattende
afbeeldingen - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,
heeft verspreid en in bezit gehad
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het met de/een penis en/of (een) vinger(s)/hand oraal, vaginaal en/of anaal
penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog
niet had bereikt en
het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van
een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt en
het met (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren
van het eigen lichaam door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 30] , p. 1422 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 31] , p. 1422 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 32] , p. 1422 en 1423 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 33] , p. 1423 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 34] , p. 1423 pv en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 35] , p. 1425 pv
en
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 36] , p. 1425 pv)

en
het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de
billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt
en het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het
geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en
het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen
geslachtsdeel, de eigen billen en/of borsten door een persoon die kennelijk de
leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 37] , p. 1423 pv)
en
het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen
en/of borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: _ [bestandsnaam 38] , p. 1424 pv)
en
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk
de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of
opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een
erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen
en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende
afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door
het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van
deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote)
geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden
(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 39] , p. 1422 en 1423 pv
en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 40] , p. 1423 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 41] , p. 1423 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 42] , p. 1423 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 43] , p. 1424 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 44] , p. 1424 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 45] , p. 1424 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 46] , p. 1424 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 47] , p. 1424 en 1425 pv en
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 48] , p. 1424 en 1425 pv)
en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

5
in de periode van 26 december 2019 tot en met 14 januari 2020 in de
gemeente Venray, meermalen, althans eenmaal, (telkens)
(door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken) [slachtoffer 12] heeft
bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en met zware mishandeling,
door dreigend tegen die [slachtoffer 12] . te zeggen: "Ik jou afmaak"
en “Ik jullie pak vanavond”;
6
in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 5 februari 2020 in de
gemeente Venray, meermalen, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk
identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van
een ander, te weten een of meer namen en de nationaliteit en/of afkomst
en het geslacht en de school van een persoon genaamd [slachtoffer 13] , heeft
gebruikt door meermalen, (telkens)
via een WhatsApp account (met gebruikersnaam [gebruikersnaam] en met
gebruikmaking van telefoonnummer [telefoonnummer] )
berichten te verzenden naar een WhatsApp account (te weten van
[aangever 6] ) met daarin de woorden: “ [naam school] ” en
“K jonge” en “Turks” en “Ik heet [slachtoffer 13] ”, althans een of meer berichten
waarin hij, verdachte, zegt dat hij op het [naam school] zit en dat hij een jongen is
en dat hij Turks is en dat hij [slachtoffer 13] heet
(en tijdens die WhatsApp gesprekken een foto (met bestandsnaam
[bestandsnaam 49] ) van die [slachtoffer 13] via een WhatsApp account (met
gebruikersnaam [gebruikersnaam] en/of met gebruikmaking van telefoonnummer
[telefoonnummer] ) naar een WhatsApp account (te weten van [aangever 6] ) te
sturen)
met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en de identiteit van de ander te
misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

03/063399-20 en 03/257142-20

Feiten 1 tot en met 3

Feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd

03/063399-20

Feit 4

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en vervaardigen en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

Feit 5

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en vervaardigen en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

03/257142-20

Feit 4

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt

Feit 5

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en met zware mishandeling

Feit 6

Identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en de identiteit van de ander te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan, meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De psychiater H. L. C. Morre heeft over de geestvermogens van de verdachte op 3 september 2020 een rapport uitgebracht.

De verdachte lijdt aan een tweetal psychiatrische stoornissen, te weten aan een autismespectrumstoornis en aan een ongespecificeerde parafiele stoornis. Deze beide stoornissen bestonden ook ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten. De parafiele stoornis maakt dat zijn seksuele belangstelling is gericht op jonge meisjes die daarenboven in een afhankelijke, onmachtige positie verkeren. De autismespectrumstoornis maakt dat hij in het aangaan van relaties op sociaal uiterst onhandige wijze manoeuvreert. De psychiater adviseert de officier van justitie om te vorderen dat alle ten laste gelegde feiten verdachte in verminderde mate zullen worden toegerekend. Gelet op de ernstige, hardnekkige psychopathologie, het matige risico op delict recidive, de blanco justitiële voorgeschiedenis van de verdachte en zijn bereidheid om zich te laten behandelen en begeleiden binnen een instelling voor reguliere GGZ, luidt het advies verdachte de benodigde behandeling te gaan bieden binnen het juridisch kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke straf c.q. een voorwaardelijk strafdeel.

De psycholoog M. Jager heeft over de geestvermogens van de verdachte op 20 juli 2020 een rapport uitgebracht.

Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat bij de verdachte sprake is van psychische stoornissen zijnde een autismespectrumstoornis, ADHD en een hypoactief- seksueelverlangenstoornis. Hoewel geen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis volgens de criteria van de DSM-5, is de persoonlijkheid kwetsbaar en afhankelijk. Ten tijde van het ten laste gelegde was sprake van bovenbeschreven problematiek. De beschreven problematiek heeft een bepalende rol gespeeld ten tijde van het tenlastegelegde. Geadviseerd wordt om de verdachte bij bewezenverklaring het tenlastegelegde in verminderde
mate toe te rekenen. Behandeling en structurele begeleiding worden noodzakelijk geacht om het recidiverisico, hoewel matig-laag, te verminderen. Zonder (intensieve en structurele) bijsturing vanuit professionele hulpverlening is de verdachte onvoldoende zelfredzaam in zijn sociaal-emotionele- en probleemoplossende vaardigheden. Geadviseerd wordt een in aanvang klinische behandeling binnen een FPA (bekend met autismespectrum problematiek), van waaruit toegewerkt kan worden naar ambulante behandeling en begeleid wonen. De behandeling zou naar mening van de psycholoog gericht moeten zijn op zijn sociaal-emotionele kwetsbaarheden, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, het identificeren van stressvolle situaties en het leren inzetten van meer adequate coping (als het actief om hulp vragen). Daarnaast behoeft de verdachte uitgebreide psycho-educatie over het aangaan van sociale contacten, relaties en seksualiteit. Gezien de beperkingen op dit terrein (met chronisch beloop) zal hij structurele begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Tevens dient er aandacht te zijn voor ADHD; de impulsiviteit en het zich (obsessief) verliezen in activiteiten, voornamelijk achter de computer. Het is van belang dat er toegewerkt wordt naar een gezonde dag (nacht)-structuur en dagbesteding. De verdachte behoeft blijvende begeleiding inzake wonen en financiën.

De rechtbank komt op basis van de in die rapporten vervatte bevindingen en de daarin vervatte adviezen niet tot de conclusie dat bij de verdachte sprake is van een omstandigheid die zijn strafbaarheid geheel uitsluit.

6 De straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht, gevorderd aan de verdachte een gevangenisstraf van vier jaar op te leggen, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar. Aan het voorwaardelijke strafdeel dienen de in het reclasseringsrapport van 23 maart 2021 genoemde bijzondere voorwaarden te worden verbonden. Aan de verdachte dient bovendien reclasseringstoezicht te worden opgelegd.

Ter onderbouwing van zijn vordering heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat het door de verdachte geschetste scenario dat hij op het darkweb TOR door personen gedwongen is om kinderporno materiaal te verkrijgen en te verspreiden, volstrekt ongeloofwaardig en onaannemelijk is. Dit moet op geen enkele wijze invloed hebben op de strafwaardigheid van de verdachte dan wel op de strafmaat in deze zaak.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat de verdachte niet is gebaat bij het opleggen van een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte behoeft hulp in de vorm van klinische behandeling, zoals door de deskundigen geadviseerd. De verdediging heeft voorgesteld aan de verdachte een gevangenisstraf van 42 maanden op te leggen, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Van de 18 maanden die alsdan onvoorwaardelijk worden opgelegd, heeft de verdachte reeds 13 maanden in voorarrest doorgebracht. Dat geeft de instanties vijf maanden de tijd om een geschikte plek te vinden voor een klinische behandeling.

Aan het voorwaardelijke deel dienen alle voorwaarden te worden verbonden die door de reclassering zijn geadviseerd.

Ter onderbouwing van dit standpunt wijst de verdediging op de dubbelrapportage, waarin zowel de psychiater als de psycholoog adviseren om de verdachte het tenlastegelegde in verminderde mate toe te rekenen. Zij adviseren in aanvang een klinische behandeling binnen een FPA (bekend met autismespectrum problematiek), van waaruit kan worden toegewerkt naar ambulante behandeling en begeleid wonen. De reclassering sluit zich aan bij het advies van de deskundigen.

Daarnaast verzoekt de verdediging bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met het gegeven dat de verdachte op het TOR-netwerk onder druk is gezet door onbekend gebleven personen. Er werd gedreigd dat ze hem iets aan zouden doen en hij was zo bang dat hij aan hun verzoeken geen weerstand kon bieden. Bovendien heeft de verdachte in acht verhoren bekennende verklaringen afgelegd en heeft hij meerdere malen zijn excuses aangeboden voor zijn handelen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft zich - mede gelet op het ad info ten laste gelegde feit - schuldig gemaakt aan zeven aanrandingen van deels zeer kwetsbare jongeren, aan het in bezit hebben, verspreiden en vervaardigen van kinderporno, aan bedreiging en aan identiteitsfraude.

De verdachte heeft een hoop angst en leed veroorzaakt en een aantal slachtoffers psychisch zwaar beschadigd. De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij niet zelf ter terechtzitting aanwezig was om de verklaringen van de slachtoffers aan te horen. Daarnaast heeft de verdachte een hoop maatschappelijke onrust veroorzaakt in Venray. De door de verdachte gepleegde feiten zijn niet alleen voor de directe slachtoffers, maar voor een ieder schokkend. De verdachte was als vrijwilliger werkzaam voor twee organisaties, die zich beide bezig houden met het welzijn van (kwetsbare) kinderen. Het is pijnlijk en moeilijk te bevatten dat de verdachte, die in zijn hoedanigheid van vrijwilliger een vertrouwensfiguur voor kinderen was, van zijn positie zozeer misbruik heeft gemaakt.

De verdachte heeft de feiten voor het merendeel bekend en hij heeft in zijn verklaringen meermalen excuses aangeboden voor zijn handelwijze. Hij lijkt echter ook een reden te willen geven om zijn eigen gedrag te vergoelijken, door te verklaren dat hij zelf ook onder druk is gezet en bang was. Dat zou hem hebben bewogen al die naaktfoto’s en -filmpjes te verzamelen. Uit het onderzoek is echter niet gebleken van contacten op het TOR-netwerk die de verdachte onder druk zouden hebben gezet. De rechtbank zal dan ook bij het bepalen van de hoogte van de straf geen rekening houden met het verweer van de verdachte bij gebrek aan enige feitelijke grondslag.

De rechtbank zal wel rekening houden met het advies van de deskundigen de verdachte de bewezenverklaarde feiten in verminderde mate toe te rekenen. De conclusies van de rapporten maakt de rechtbank tot de hare. Naar aanleiding van de rapporten heeft de reclassering in het advies van 23 maart 2021 voorwaarden geformuleerd die verbonden kunnen worden aan een voorwaardelijk strafdeel. Deze houden onder meer in een behandelverplichting, locatie- en contactverboden.

De rechtbank deelt het standpunt van de officier van justitie dat de verdachte een gevangenisstraf verdient. De duur van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet bovendien in verhouding staan tot al het leed dat de verdachte heeft veroorzaakt. Daarnaast zal een voorwaardelijk deel worden opgelegd, met daaraan verbonden de voorwaarden die de reclassering heeft voorgesteld. De rechtbank zal een groter voorwaardelijk deel opleggen dan door de officier van justitie gevorderd, rekening houdend met het gegeven dat de verdachte voor de poging afdreiging zal worden vrijgesproken. Aan de verdachte zal een lange proeftijd worden opgelegd in verband met het gevaar voor herhaling.

Alles afwegende zal de rechtbank de verdachte een gevangenisstraf opleggen voor de duur van 48 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de periode die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht en een proeftijd van vijf jaren. Aan het voorwaardelijk deel zullen de voorwaarden worden verbonden die door de reclassering zijn voorgesteld en hieronder onder het dictum zullen worden opgenomen.

7 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

7.1

De vordering van de benadeelde partij

03/063399-20

Feit 2

De benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft een verzoek tot schadevergoeding van € 2.028,- ingediend. Zij vordert een schadevergoeding van € 28,00 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Daarnaast vordert zij een bedrag van € 2.000,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Feit 3

De benadeelde partij [slachtoffer 3] heeft een verzoek tot schadevergoeding van € 5.909,78, subsidiair € 5.877,02 ingediend. Zij vordert een schadevergoeding van € 377,02 ter zake van materiële schade bestaande uit de posten: € 327,99 (kosten simkaarten en mobiel) en € 49,03 (reiskosten). Voor het geval hoger beroep zal worden ingesteld wordt voorwaardelijk voor reiskosten een bedrag van € 32,76 gevorderd.

Daarnaast vordert zij een bedrag van € 5.500,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Feit 5

De benadeelde partij [slachtoffer 7] heeft een verzoek tot schadevergoeding van € 2.060,16, subsidiair € 2.027,66 ingediend. Zij vordert een bedrag van € 27,66 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Voor het geval hoger beroep zal worden ingesteld wordt voorwaardelijk voor reiskosten een bedrag van € 32,50 gevorderd.

Daarnaast vordert zij een bedrag van € 2.000,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De benadeelde partij [slachtoffer 10] heeft een verzoek tot schadevergoeding van

€ 2.073,67, subsidiair € 2.040,75 ingediend. Zij vordert een bedrag van € 40,75 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Voor het geval hoger beroep zal worden ingesteld wordt voorwaardelijk voor reiskosten een bedrag van € 32,92 gevorderd.

Daarnaast vordert zij een bedrag van € 2.000,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

De benadeelde partij [slachtoffer 9] heeft een verzoek tot schadevergoeding van

€ 2.047,17, subsidiair € 2.014,25 ingediend. Zij vordert een bedrag van € 14,25 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Voor het geval hoger beroep zal worden ingesteld wordt voorwaardelijk voor reiskosten een bedrag van € 32,92 gevorderd.

Daarnaast vordert zij een bedrag van € 2.000,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Feit 6

De benadeelde partij [slachtoffer 11] heeft een verzoek tot schadevergoeding van

€ 5.000,- ter zake van immateriële schade ingediend, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en onder oplegging van de schadevergoedingsmaatregel aan de verdachte.

03/257142-20

Feit 2

De benadeelde partij [slachtoffer 5] heeft een verzoek tot schadevergoeding van € 2.164,64 ingediend. Zij vordert een schadevergoeding van € 164,64 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Daarnaast vordert zij een bedrag van € 2.000,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde partij om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Feit 3

De benadeelde partij [slachtoffer 4] heeft een verzoek tot schadevergoeding van

€ 5.556,22, subsidiair € 5.514,20 ingediend. Zij vordert een schadevergoeding van € 14,20 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Voor het geval hoger beroep zal worden ingesteld wordt voorwaardelijk voor reiskosten een bedrag van € 42,02 gevorderd.

Daarnaast vordert zij een bedrag van € 5.500,- aan immateriële schade.

Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Feit 5

De benadeelde partij [slachtoffer 12] heeft een verzoek tot schadevergoeding van € 526,88 ingediend. Hij vordert een schadevergoeding van € 26,88 ter zake van materiële schade, bestaande uit de post reiskosten. Daarnaast vordert hij een bedrag van € 500,- aan immateriële schade. Voorts verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Feit 6

De benadeelde partij [slachtoffer 13] heeft een verzoek tot schadevergoeding van € 3.805,90 ingediend. Hij vordert een schadevergoeding van € 1.305,90 ter zake van materiële schade, bestaande uit de posten € 1.136,00 (reiskosten) en € 169,90 (medische kosten). Daarnaast vordert hij een bedrag van € 2.500,00 aan immateriële schade.

Voort verzoekt de benadeelde om het totale schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en om aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

03/063399-20

Feit 2

De officier van justitie acht de door [slachtoffer 2] gevorderde immateriële schadevergoeding van

€ 2.000,- redelijk en toewijsbaar. Alle toegewezen bedragen dienen - aldus de officier van justitie - te worden vermeerderd met wettelijke rente en aan de verdachte dient de schadevergoedingsmaatregel te worden opgelegd.

Feit 3

De officier van justitie acht de door [slachtoffer 3] gevorderde reiskosten, telefoon en simkaarten redelijk en voor toewijzing vatbaar. De gevorderde immateriële schade acht hij aan de hoge kant, afgezet tegen andere en vergelijkbare zaken.

Feit 5

De officier van justitie acht de door [slachtoffer 7] toewijsbaar, met uitzondering van de reiskosten voor appel. Deze dienen niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Voor de vorderingen van [slachtoffer 10] en [slachtoffer 9] geldt hetzelfde.

Feit 6

Met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 11] stelt de officier van justitie vast dat deze niet is onderbouwd. De vordering dient niet-ontvankelijk te worden verklaard.

03/257142-20

Feit 2

De officier van justitie acht de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5] toewijsbaar.

Feit 3

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering tot vergoeding van immateriële schade van [slachtoffer 4] aan de hoge kant is en gematigd zal moeten worden.

Feit 5

De officier van justitie acht de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 12] toewijsbaar.

Feit 6

De officier van justitie acht de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 13] toewijsbaar. Ook de schade die nog niet geleden is, is helder en concreet.

7.3

Het standpunt van de verdediging

03/063399-20

Feit 2

De verdediging verzoekt het door [slachtoffer 2] gevorderde bedrag voor immateriële schade te matigen.

Feit 3

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de door [slachtoffer 3] gevorderde kosten voor simkaarten en telefoon, geen rechtstreekse schade ten gevolge van het strafbare feit betreft. Subsidiair zijn de gevorderde bedragen onvoldoende onderbouwd. De verdediging verzoekt het gevorderde bedrag voor immateriële schade sterk te matigen.

Feit 5

De verdediging verzoekt de door [slachtoffer 7] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 9] gevorderde bedragen voor immateriële schade te matigen.

Feit 6

De verdediging heeft primair zich op het standpunt gesteld dat de vordering van [slachtoffer 11] niet-ontvankelijk moet worden verklaard, nu voor het daaraan ten grondslag liggende feit vrijspraak moet volgen.

Subsidiair moet de vordering worden afgewezen gelet op de ontbrekende motivering.

03/257142-20

Feit 2

De door [slachtoffer 5] gevorderde immateriële schadevergoeding moet worden gematigd.

Feit 3

De door [slachtoffer 4] gevorderde immateriële schadevergoeding moet eveneens worden gematigd.

Feit 5

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte van dit feit moet worden vrijgesproken en dat [slachtoffer 12] derhalve in zijn vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Subsidiair dient de vordering tot immateriële schadevergoeding te worden gematigd.

Feit 6

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij [slachtoffer 13] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de toekomstige schade. De immateriële schade is onvoldoende onderbouwd en het betreft geen geweldsmisdrijf.

Subsidiair dient de gevorderde immateriële schadevergoeding te worden gematigd.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt allereerst vast dat voor [slachtoffer 1] (03/063399-20, feit 1) een schadevergoedingsformulier is ingediend, waarop geen schadebedrag is ingevuld. Hierdoor kan de rechtbank dit niet aanmerken als een rechtsgeldige vordering tot schadevergoeding. Bij gebrek aan een vordering, kan de rechtbank hierop geen beslissing nemen.

Voor de onderstaande toegewezen bedragen geldt dat deze moeten worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade en dat aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd. In alle gevallen zal daarbij de gijzeling op één dag worden bepaald, aangezien de rechtbank ervan uitgaat dat de verdachte onvoldoende verdiencapaciteit heeft om dit drukmiddel te gebruiken, zonder dat dit tot een verkapte extra vrijheidsstraf leidt.

03/063399-20

Feit 2

Artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek geeft in het geval van aantasting van de persoon op andere wijze dan door pijn of letsel, recht op een vergoeding wegens immateriële schade. Daarbij is echter vereist dat de benadeelde geestelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van het door de verdachte gepleegde feit. Op dit vereiste is in de rechtspraak van de Hoge Raad een uitzondering aanvaard in verband met de bijzondere ernst van de normschending en de gevolgen daarvan voor de benadeelde. Gelet op de aard van het bewezenverklaarde feit is het een ervaringsregel dat daardoor bij de benadeelde geestelijk letsel van enige omvang wordt veroorzaakt. Het door de verdachte gepleegde feit vormt namelijk een dusdanig ernstige inbreuk op een fundamenteel recht van de benadeelde, namelijk het zelfbeschikkingsrecht en de lichamelijke integriteit, dat dit in zichzelf als aantasting van de persoon op andere wijze dan door pijn of letsel dient te worden beschouwd. De verdachte heeft de minderjarige benadeelde immers gedwongen tot het naar hem sturen van naaktfoto’s en filmpjes en tot het plegen van ontuchtige handelingen voor een door haar ingeschakelde camera.

De rechtbank ziet geen aanleiding de door [slachtoffer 2] gevorderde immateriële schadevergoeding te matigen. De rechtbank acht het gevorderde bedrag redelijk en in overeenstemming met wat in vergelijkbare gevallen wordt opgelegd.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toewijzen en zal de verdachte veroordelen tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] van een bedrag van

€ 2.028,00, bestaande uit een bedrag van € 28,00 aan materiële schade en een bedrag van

€ 2.000,00 aan immateriële schade.

Feit 3

De rechtbank acht het door de benadeelde partij [slachtoffer 3] gevorderde bedrag aan materiële schade ter hoogte van € 49,03 voor reiskosten toewijsbaar, nu deze rechtstreeks uit het strafbare feit zijn voortgevloeid. Het gevorderde bedrag van € 327,99, voor kosten simkaarten en mobile telefoon, acht de rechtbank niet toewijsbaar nu het causaal verband en het rechtstreeks gevolg van het strafbaar feit onvoldoende is onderbouwd. Deze kostenpost zal daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. De reiskosten voor het geval hoger beroep zal worden ingesteld, worden niet-ontvankelijk verklaard nu dit eventuele toekomstige kosten betreffen.

De rechtbank acht de gevorderde immateriële vergoeding toewijsbaar tot een bedrag van

€ 2.000,00, zijnde een redelijk bedrag en in overeenstemming met wat in vergelijkbare gevallen wordt opgelegd. Het resterende bedrag wordt afgewezen.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 3] (gedeeltelijk) toewijzen tot een bedrag van € 2.049,03 bestaande uit een bedrag van € 49,03 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade.

Feit 5

De rechtbank acht de door de benadeelde partijen [slachtoffer 7] , [slachtoffer 10] en [slachtoffer 9] gevorderde bedragen aan materiële schade bestaande uit de reiskosten toewijsbaar, met dien verstande dat de toekomstige reiskosten niet-ontvankelijk worden verklaard.

De rechtbank acht de gevorderde immateriële vergoeding toewijsbaar tot een bedrag van

€ 1.000,00, zijnde een redelijk bedrag in verhouding tot het gepleegde strafbare feit. Het resterende bedrag zal worden afgewezen.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 7] (gedeeltelijk) toewijzen tot een bedrag van € 1.027,66, bestaande uit een bedrag van € 27,66 ter zake van materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 10] (gedeeltelijk) toewijzen tot een bedrag van € 1.040,75, bestaande uit een bedrag van € 40,75 ter zake van materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 9] (gedeeltelijk) toewijzen tot een bedrag van € 1.014,25, bestaande uit een bedrag van € 14,25 ter zake van materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade.

Feit 6

De rechtbank verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 11] niet-ontvankelijk, nu de verdachte van het hieraan ten grondslag liggende feit zal worden vrijgesproken.

03/257142-20

Feit 2

De rechtbank ziet geen aanleiding de door [slachtoffer 5] gevorderde immateriële schadevergoeding te matigen. De rechtbank acht het gevorderde bedrag redelijk en in overeenstemming met wat in vergelijkbare gevallen wordt opgelegd.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 5] toewijzen tot een bedrag van € 2.164,64, bestaande uit een bedrag van € 164,64 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade.

Feit 3

De rechtbank acht het door de benadeelde partij [slachtoffer 4] gevorderde bedrag aan materiële schade bestaande uit de reiskosten toewijsbaar, met dien verstande dat de toekomstige reiskosten niet-ontvankelijk zullen worden verklaard.

De rechtbank ziet aanleiding de door [slachtoffer 4] gevorderde immateriële schadevergoeding te matigen en in overeenstemming te brengen met wat in vergelijkbare gevallen wordt opgelegd. Het restende bedrag zal worden afgewezen.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 4] (gedeeltelijk) toewijzen tot een bedrag van € 2.014,20, bestaande uit een bedrag van € 14,20 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade.

Feit 5

De rechtbank acht het door de benadeelde partij [slachtoffer 12] gevorderde bedrag aan materiële schade bestaande uit reiskosten toewijsbaar.

De rechtbank zal de gevorderde immateriële schadevergoeding matigen tot € 200,00, zijnde een redelijk bedrag ter compensatie voor het leed dat het gevoel van enig onbehagen te boven gaat. Het resterende bedrag zal worden afgewezen.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 12] (gedeeltelijk) toewijzen tot een bedrag van € 226,88, bestaande uit een bedrag van € 26,88 aan materiële schade en een bedrag van € 200,00 aan immateriële schade.

Feit 6

De rechtbank acht het door de benadeelde partij [slachtoffer 13] gevorderde bedrag aan materiële schade deels toewijsbaar. De post medische kosten acht de rechtbank toewijsbaar voor het totaalbedrag van € 169,90. De post reiskosten acht de rechtbank toewijsbaar tot een bedrag van € 500,00, zijnde het geschatte bedrag voor reiskosten tot op heden. Voor wat betreft de toekomstige reiskosten zal de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard.

De rechtbank zal de gevorderde immateriële schadevergoeding matigen tot € 1.500,00, zijnde een redelijk bedrag ter compensatie van de schade die de benadeelde heeft geleden. Het resterende bedrag zal worden afgewezen.

De rechtbank zal de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 13] gedeeltelijk toewijzen tot een bedrag van € 2.169,90, bestaande uit een bedrag van € 669,90 aan materiële schade en een bedrag van € 1.500,00 aan immateriële schade.

8 Het beslag

De volgende inbeslaggenomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, hetzij omdat de strafbare feiten hiermee gepleegd zijn, hetzij omdat deze goederen zijn gebruikt bij de strafbare feiten of hieraan ten dienste hebben gestaan, terwijl het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang:

 • -

  GSM, Alcatel, 1066D;

 • -

  GSM, Alcatel Onetouch 1016D;

 • -

  GSM, OnePlus A3003;

 • -

  GSM, OnePlus 6T;

 • -

  zwart notitieboekje;

 • -

  blauw schriftje;

 • -

  notities (handgeschreven notitieblaadjes).

Voor de volgende goederen zijn geen wettelijke termen aanwezig om deze te onttrekken aan het verkeer of verbeurd te verklaren, omdat niet kan worden aangetoond dat strafbare feiten hiermee zijn gepleegd. Deze goederen dienen derhalve aan de verdachte te worden teruggegeven. De rechtbank wijst de verdachte erop dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van één van de hierna op te leggen bijzondere voorwaarden indien en voor zover op onderstaande gegevensdragers kinderporno staat. Alsnog afstand doen van deze voorwerpen kan hem hiervan vrijwaren. Het betreffen de volgende goederen:

 • -

  Chromebook Asus;

 • -

  Lenco Ipad;

 • -

  harde schijf [nummer] .

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 36f, 57, 231b, 240b, 246 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

10 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde onder parketnummer 03/063399-20, feit 6;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van een proeftijd van vijf jaren zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt de volgende bijzondere voorwaarden, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd heeft te voldoen:

1 Meldplicht bij reclassering

Verdachte meldt zich direct na het ingaan van de proeftijd bij Reclassering Nederland op het adres Slachthuisstraat 31 te Roermond via telefoonnummer 088-8041501. Verdachte blijft zich melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt;

2 Opname in een zorginstelling

Verdachte laat zich opnemen binnen een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) te bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. De opname start direct bij ingang van de proeftijd. De opname duurt zolang de reclassering in overleg met de betreffende kliniek nodig acht. Verdachte houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de behandeling. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling.

Als de reclassering een overgang naar ambulante zorg, begeleid wonen of maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt verdachte mee aan de indicatiestelling en plaatsing;

3 Contactverbod

Verdachte heeft of zoekt op geen enkele wijze - direct of indirect - contact met door het Openbaar Ministerie in de gedragsaanwijzing d.d. 7 februari 2020 genoemde personen, zolang het Openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt;

4 Locatieverbod (met politietoezicht)

Verdachte bevindt zich niet binnen de gemeente Venray of een ander door het Openbaar Ministerie te bepalen gebied, zolang het Openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt;

5 Geen andere huisvesting zonder toestemming

Verdachte vestigt zich niet op een ander adres zonder toestemming van het Openbaar Ministerie;

6 Vermijden contact met minderjarigen

Verdachte zoekt op geen enkele wijze contact met minderjarigen. Hij vermijdt deze contacten zoveel mogelijk. Als contacten onvermijdelijk zijn, zorgt verdachte dat een begeleider vanuit de betrokken hulpverlenende instantie of de reclassering hierbij aanwezig is;

7 Vermijden kinderporno

Verdachte onthoudt zich op welke wijze dan ook van:

• het seksueel getint communiceren met minderjarigen;

• gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan

worden verkregen;

• gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met

minderjarigen wordt gecommuniceerd.

Verdachte bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te

voorkomen.

Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur op de aanwezigheid van kinderporno. Verdachte werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek;

8 Verbod bepaalde werkzaamheden

Verdachte verricht zolang het openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt, geen werkzaamheden binnen organisaties waar kinderen en/of andere kwetsbare groepen aanwezig zijn;

 • -

  geeft aan voornoemde reclasseringsinstelling de opdracht als bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

 1. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 2. medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;

Benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen

03/063399-20

Feit 2

[slachtoffer 2]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] van een bedrag van € 2.028,00, bestaande uit een bedrag van € 28,00 aan materiële schade en een bedrag van

€ 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 2] van een bedrag van € 2.028,00, bestaande uit een bedrag van € 28,00 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag. De toepassing van de gijzeling heft de betalingsverplichting niet op;

Feit 3

[slachtoffer 3]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] van een bedrag van

€ 2.049,03 bestaande uit een bedrag van € 49,03 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van de materiële schade (toekomstige reiskosten) voor het overige niet-ontvankelijk is en in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 3] van een bedrag van € 2.049,03, bestaande uit een bedrag van € 49,03 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

Feit 5

[slachtoffer 7]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 7] van een bedrag van

€ 1.027,66 bestaande uit een bedrag van € 27,66 aan materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van de materiële schade (toekomstige reiskosten) voor het overige niet-ontvankelijk is en in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 7] van een bedrag van € 1.027,66, bestaande uit een bedrag van € 27,66 aan materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

[slachtoffer 10]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 10] van een bedrag van

€ 1.040,75 bestaande uit een bedrag van € 40,75 aan materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van de materiële schade (toekomstige reiskosten) voor het overige niet-ontvankelijk is en in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 10] van een bedrag van € 1.040,75, bestaande uit een bedrag van € 40,75 aan materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

[slachtoffer 9]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 9] van een bedrag van

€ 1.014,25 bestaande uit een bedrag van € 14,25 aan materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van de materiële schade (toekomstige reiskosten) voor het overige niet-ontvankelijk is en in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 9] van een bedrag van € 1.014,25, bestaande uit een bedrag van € 14,25 aan materiële schade en een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 juni 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

Feit 6

[slachtoffer 11]

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer 11] niet-ontvankelijk is in de vordering tot schadevergoeding;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen proceskosten dragen;

03/257142-20

Feit 2

[slachtoffer 5]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 5] van een bedrag van € 2.164,64, bestaande uit een bedrag van € 164,64 aan materiële schade en een bedrag van

€ 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 maart 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 5] van een bedrag van € 2.164,64, bestaande uit een bedrag van € 164,64 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 maart 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag. De toepassing van de gijzeling heft de betalingsverplichting niet op;

Feit 3

[slachtoffer 4]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 4] van een bedrag van

€ 2.014,20 bestaande uit een bedrag van € 14,20 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 september 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van de materiële schade (toekomstige reiskosten) voor het overige niet-ontvankelijk is en in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 4] van een bedrag van € 2.014,20, bestaande uit een bedrag van € 14,20 aan materiële schade en een bedrag van € 2.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 september 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

Feit 5

[slachtoffer 12]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 12] van een bedrag van

€ 226,88 bestaande uit een bedrag van € 26,88 aan materiële schade en een bedrag van

€ 200,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 december 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 12] van een bedrag van € 226,88, bestaande uit een bedrag van € 26,88 aan materiële schade en een bedrag van € 200,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 december 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

Feit 6

[slachtoffer 13]

- wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 13] van een bedrag van

€ 2.169,90 bestaande uit een bedrag van € 669,90 aan materiële schade en een bedrag van € 1.500,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de proceskosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken;

 • -

  bepaalt dat de benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van de materiële schade (toekomstige reiskosten) voor het overige niet-ontvankelijk is en in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

 • -

  wijst de vordering tot immateriële schade voor het overige af;

 • -

  legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van [slachtoffer 13] van een bedrag van € 2.169,90, bestaande uit een bedrag van € 669,90 aan materiële schade en een bedrag van € 1.500,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 oktober 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

 • -

  bepaalt dat, indien volledig verhaal niet mogelijk blijkt, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 1 dag;

Beslag

 • -

  onttrekt aan het verkeer de volgende in beslag genomen voorwerpen:

 • -

  GSM, Alcatel, 1066D;

 • -

  GSM, Alcatel Onetouch 1016D;

 • -

  GSM, OnePlus A3003;

 • -

  GSM, OnePlus 6T;

 • -

  zwart notitieboekje;

 • -

  blauw schriftje;

 • -

  notities (handgeschreven notitieblaadjes).

 • -

  gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen voorwerpen aan verdachte:

 • -

  Chromebook Asus;

 • -

  Lenco Ipad;

 • -

  harde schijf [nummer] .

Dit vonnis is gewezen door mr. M. J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. V. P. van Deventer en mr. S. A. M. C. van de Winkel, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L. Eroktay, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 26 april 2021.

Buiten staat

Mr. Van de Winkel is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlasteleggingen

03/063399-20

Aan de verdachte is - nadat de op 25 november 2020 en op 12 april 2021 voorgestelde wijzigingen zijn toegelaten - ten laste gelegd dat

1
hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019
in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of
een andere feitelijkheid, te weten door meermalen, althans eenmaal,
(telkens) (door middel van WhatsApp- en/of chat- /internetgesprekken)
- misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend
overwicht, bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen
hem, verdachte, en een persoon genaamd [slachtoffer 1] en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
of meer perso(o)n(en) zich noemende [naam 2] en/of [naam 2] en/of als
zijnde een of meer leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 1] en/of als (een)
perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in
werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of
(vervolgens)
- aan die [slachtoffer 1] te vragen of zij foto’s van haar borsten wilde maken
en die naar hem, verdachte, wilde sturen en/of
- toen die [slachtoffer 1] zei dat zij dat niet wilde, boze emoticons naar die
te sturen en/of tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij dat niet
zou doen, hij, verdachte, haar zou komen opzoeken en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 3] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 1] en/of als zijnde iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat hij foto’s van haar had gezien en/of
dat er foto’s van haar op een groepsapp " [naam groepsapp] " stonden en/of dat
hij, verdachte, meer foto’s van haar wilde hebben en/of
- toen die [slachtoffer 1] zei dat zij dit niet wilde, tegen die [slachtoffer 1] te zeggen
dat als zij dat niet zou doen, hij, verdachte, bij haar langs zou komen
en/of dat als die [slachtoffer 1] niet meer foto’s van zichzelf zou (blijven)
sturen hij, verdachte, (de al eerder gestuurde) foto’s op de groepsapp
" [naam groepsapp] " zou zetten en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende Vincent en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 1] en/of als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- aan die [slachtoffer 1] toe te voegen van (de) woorden (van de strekking):
“Ben je klaar voor je opdracht, mop?" en/of “Waarom reageer je niet
meer, mop?” en/of "je speelt dus weer een spelletje met me.” en/of
“Dan ga ik de foto’s en video’s die je hebt gemaakt voor mij straks
delen in de groepen en dan krijgen je vriendinnen en familie ze vanzelf
wel te zien.” en/of “Je komt je afspraken niet na, [slachtoffer 1] ” en/of “Jij
gaat meemaken wat er gebeurt als je met mij spelletje speelt.” en/of
“Bedankt voor alle video’s met je gezicht er goed op.” en/of “Ben
benieuwd wat je ouders daarvan vinden.” en/of “Maar je wilt dat ik
niks naar je vader stuur?” en/of “dan doe je straks in bad alles wat ik
zeg.” en/of “5 filmpjes en 5 foto’ s. ” en/of "Stuur me een bericht als je
in de badkamer bent.” en/of "Als je de opdrachten goed en lekker geil
uitvoert, kunnen het er minder zijn.” en/of "Als je dan nog niet in de
badkamer bent, stuur ik de video’s naar je vader.” en/of “ [slachtoffer 1] , het is
alweer tien minuten later.” en/of "Ben je uitgekleed?” en/of “Stuur eens
een foto van je voorkant.” en/of "Nu eentje met de benen uit elkaar.”
en/of “Nu de video.” en/of “Ik wil dat je jezelf gaat vingeren, eerst
vaginaal en dan anaal. 30 seconden vaginaal, 30 seconden anaal.” en/of
"Dan alleen vaginaal.” en/of “30 seconden vingeren.” en/of "Ik ga nog
even erover nadenken of dit voldoende is.” en/of "Goed gedaan,
moppie.",
die [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of
meer ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- uit elkaar trekken van haar billen en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van haar
(ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina;
( art 246 Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling
mocht of zou kunnen leiden:


hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019
in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
een persoon, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 6] , van wie
hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de
leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,
(door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken)
door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht,
bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hem,
verdachte,
en die [slachtoffer 1] en/of door misleiding, te weten door
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
of meer perso(o)n(en) zich noemende [naam 2] en/of [naam 2] en/of
[naam 3] en/of Vincent en/of als zijnde een of meer leeftijdgeno(o)t(en)
van die [slachtoffer 1] en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend) jonger
was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een)
ander(en) dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- aan die [slachtoffer 1] te vragen of zij foto’s van haar borsten wilde maken
en die naar hem, verdachte, wilde sturen en/of toen die [slachtoffer 1] zei dat
zij dat niet wilde, boze emoticons naar die [slachtoffer 1] te sturen en/of tegen
die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij dat niet zou doen, hij, verdachte, haar
zou komen opzoeken en/of
- tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat hij foto’s van haar had gezien en/of
dat er foto’s van haar op een groepsapp “ [naam groepsapp] ” stonden en/of dat
hij, verdachte, meer foto’s van haar wilde hebben en/of door, toen die
[slachtoffer 1] zei dat zij dit niet wilde, tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij
dat niet zou doen, hij, verdachte, bij haar langs zou komen en/of dat
als die [slachtoffer 1] niet meer foto’s van zichzelf zou (blijven) sturen hij,
verdachte, (de al eerder gestuurde) foto’s op de groepsapp “ [naam groepsapp] "
zou zetten en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende Vincent en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 1] en/of als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- aan die [slachtoffer 1] toe te voegen van (de) woorden (van de strekking):
"Ben je klaar voor je opdracht, mop?” en/of "Waarom reageer je niet
meer, mop?” en/of “je speelt dus weer een spelletje met me." en/of
“Dan ga ik de foto’s en video’s die je hebt gemaakt voor mij straks
delen in de groepen en dan krijgen je vriendinnen en familie ze vanzelf
wel te zien.” en/of "Je komt je afspraken niet na, [slachtoffer 1] ” en/of “Jij
gaat meemaken wat er gebeurt als je met mij spelletje speelt." en/of
"Bedankt voor alle video’s met je gezicht er goed op.” en/of "Ben
benieuwd wat je ouders daarvan vinden.” en/of “Maar je wilt dat ik
niks naar je vader stuur?” en/of “dan doe je straks in bad alles wat ik
zeg.” en/of "5 filmpjes en 5 foto’ s. ” en/of “Stuur me een bericht als je
in de badkamer bent.” en/of “Als je de opdrachten goed en lekker geil
uitvoert, kunnen het er minder zijn.” en/of “Als je dan nog niet in de
badkamer bent, stuur ik de video’s naar je vader.” en/of " [slachtoffer 1] , het is
alweer tien minuten later." en/of "Ben je uitgekleed?” en/of “Stuur eens
een foto van je voorkant." en/of “Nu eentje met de benen uit elkaar."
en/of “Nu de video.” en/of "Ik wil dat je jezelf gaat vingeren, eerst
vaginaal en dan anaal. 30 seconden vaginaal, 30 seconden anaal." en/of
“Dan alleen vaginaal.” en/of “30 seconden vingeren.” en/of "Ik ga nog
even erover nadenken of dit voldoende is." en/of “Goed gedaan,
moppie.”,
opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te
weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- uit elkaar trekken van haar billen en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van haar
(ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina,
te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;
( art 248a Wetboek van Strafrecht )
2
hij in of omstreeks de periode van 1 december 2018 tot en met 23 augustus
2019 in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen,
althans eenmaal, (telkens)
door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of
een andere feitelijkheid, te weten door meermalen, althans eenmaal,
(telkens)
(door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken)
- misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend
overwicht, bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen
hem, verdachte, en een persoon genaamd [slachtoffer 2] en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 4] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van die
[slachtoffer 2] en/of als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij, verdachte, foto’s en filmpjes van
haar had en/of dat zij op de toiletten van het [naam school] gefilmd
was en/of
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij naaktfoto’s van haar wilde en/of
dat hij weinig tijd had en/of als zij geen naaktfoto's naar hem,
verdachte, zou sturen, hij, verdachte, filmpjes van haar op internet zou
zetten en/of
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat zij weer en/of meer naaktfoto’s van
zichzelf moest maken en/of dat als zij dat niet zou doen, de (drie)
eerdere naaktfoto’s verstuurd zouden worden naar vrienden en familie
en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [slachtoffer 13] en/of als zijnde een leeftijdgenoot
van die [slachtoffer 2] en/of als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij naaktfoto’s van haar wilde en/of
dat als zij hem, verdachte, geen naaktfoto’s zou sturen, hij geen contact
meer met haar wilde en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als (een)
perso(o)n(en) zich noemende [naam 5] en/of [naam 6] en/of als zijnde
(een) leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 2] en/of als (een) perso(o)n(en)
die (beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid
was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens)
-aan die [slachtoffer 2] toe te voegen (de) woorden (van de strekking): “Naar
de politie gaan heeft geen zin” en/of "Alleen opdrachten uitvoeren
heeft zin” en/of “Doe je ze ben je van ons af, doe je het niet dan krijgen
je ouders en vrienden komende weken leuke filmpjes en foto’s” en/of
"Jij mag kiezen wat er vanavond gaat gebeuren 1. Je vriendje krijgt een
video van jou onder de douche 2. Je moeder krijgt een video van jou
onder de douche 3. Jij gaat voor mij een video maken” en/of “Als je
geen keuze maakt, kies ik voor jou” en/of "Hulp nodig om van die
jongens af te komen?” en/of “Hoe betaal je mij met foto’s of met geld”
en/of “Ik geef je garantie dat je niks meer hoort van die jongens” en/of
"Wat ik hiervoor vraag om dit allemaal te doen is 4 foto’s 1 foto van je
gezicht zonder bril, 1 foto van jou in BH, 1 foto van jouw borsten, 1 foto
van jouw billen” en/of “Dat is goed 1 foto van je borsten maar da wil ik
dat je ergens op je lichaam zichtbaar de datum van vandaag zet met de
letter [x] erachter" en/of “Beide borsten” en/of “Dat is foto van je billen
ik wil foto van je kont de rest is goed” en/of “Dat is de foto die je nog
moet maken en dan is het goed” en/of “Maar wel dat kont goed in
beeld is” en/of “Op knieën voor spiegel dan voorover bukken en dan
foto maken werkt het beste”,
die [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of
meer ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
(voor een door haar in geschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- uit elkaar trekken en/of spreiden van haar billen en/of schaamlippen
en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten van haar (ontblote) borsten
en/of billen
en/of vagina en/of schaamlippen en/of
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina;
( art 246 Wetboek van Strafrecht)


subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling
mocht of zou kunnen leiden:


hij
in of omstreeks de periode van 1 december 2018 tot en met 23 augustus
2019 in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen,
althans eenmaal, (telkens)
een persoon, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 10] , van wie
hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de
leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,
(door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken)
door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht,
bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hem,
verdachte, en die [slachtoffer 2] en/of door misleiding, te weten door
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 4] en/of als zijnde een of meer
leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 2] en/of als (een) perso(o)n(en) die
(beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was,
althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij, verdachte, foto’s en filmpjes van
haar had en/of dat zij op de toiletten van het [naam school] gefilmd
was en/of dat hij naaktfoto's van haar wilde en/of dat hij weinig tijd
had en/of als zij geen naaktfoto’s naar hem, verdachte, zou sturen, hij,
verdachte, filmpjes van haar op internet zou zetten en/of
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat zij weer en/of meer naaktfoto’s van
zichzelf moest maken en/of dat als zij dat niet zou doen, de (drie)
eerdere naaktfoto’s verstuurd zouden worden naar vrienden en familie
en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [slachtoffer 13] en/of als zijnde een leeftijdgenoot
van die [slachtoffer 2] en/of als iemand die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat hij naaktfoto’s van haar wilde en/of
dat als zij hem, verdachte, geen naaktfoto's zou sturen, hij geen contact
meer met haar wilde en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als (een)
perso(o)n(en) zich noemende [naam 5] en/of [naam 6] en/of als zijnde
(een) leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 2] en/of als (een) perso(o)n(en)
die (beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid
was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens)
-aan die [slachtoffer 2] toe te voegen (de) woorden (van de strekking): "Naar
de politie gaan heeft geen zin" en/of "Alleen opdrachten uitvoeren
heeft zin” en/of “Doe je ze ben je van ons af, doe je het niet dan krijgen
je ouders en vrienden komende weken leuke filmpjes en foto’s" en/of
“Jij mag kiezen wat er vanavond gaat gebeuren 1. Je vriendje krijgt een
video van jou onder de douche 2. Je moeder krijgt een video van jou
onder de douche 3. Jij gaat voor mij een video maken" en/of "Als je
geen keuze maakt, kies ik voor jou" en/of "Hulp nodig om van die
jongens af te komen?" en/of "Hoe betaal je mij met foto’s of met geld?"
en/of “Ik geef je garantie dat je niks meer hoort van die jongens" en/of
“Wat ik hiervoor vraag om dit allemaal te doen is 4 foto’s 1 foto van je
gezicht zonder bril, 1 foto van jou in BH, 1 foto van jouw borsten, 1 foto
van jouw billen" en/of “Dat is goed 1 foto van je borsten maar da wil ik
dat je ergens op je lichaam zichtbaar de datum van vandaag zet met de
letter S erachter” en/of "Beide borsten” en/of “Dat is foto van je billen
ik wil foto van je kont de rest is goed" en/of “Dat is de foto die je nog
moet maken en dan is het goed" en/of “Maar wel dat kont goed in
beeld is" en/of “Op knieën voor spiegel dan voorover bukken en dan
foto maken werkt het beste",
opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te
weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- uit elkaar trekken en/of spreiden van haar billen en/of schaamlippen
en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten van haar (ontblote) borsten
en/of billen
en/of vagina en/of schaamlippen en/of
- duwen en/of brengen van haar vinger(s) in haar vagina,
te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;
( art 248a Wetboek van Strafrecht )

3
hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2019 tot en met 13 december
2019 in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen,
althans eenmaal, (telkens)
door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of
een andere feitelijkheid, te weten door meermalen, althans eenmaal,
(telkens)
(door middel van WhatsApp- en/of Instagram- en/of chat-
/ internetgesprekken)
- misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend
overwicht, bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen
hem, verdachte, en een persoon genaamd [slachtoffer 3] en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
of
meer perso(o)n(en) zich noemende [naam 3] en/of [slachtoffer 2] en/of
als zijnde (een) leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 3] en/of als (een)
perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in
werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of
(vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat er vorig jaar camera’s op wc van het
[naam school] hadden gehangen en dat hiermee opnames waren
gemaakt van meisjes en dat deze waren verspreid en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
of meer perso(o)n(en) zich noemende [naam 7] en/of [naam 4] en/of [naam 8] en/of
[naam 9] en/of [naam 10] en/of als zijnde (een) leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 3]
en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan
hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan
zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat als zij dit nummer zou blokkeren, er
filmpjes van haar naar haar ouders gestuurd zouden worden en/of dat
zij drie opdrachten uit moest voeren en/of dat als zij die drie
opdrachten had uitgevoerd zij met rust gelaten zou worden en/of dat
zij een foto moest maken van zichzelf in haar bh en deze naar hem,
verdachte, moest sturen en/of dat zij filmpjes van haar hadden van op
de wc van het [naam school] en/of dat als zij de nummers bleef
blokkeren, haar straf alleen maar zwaarder zou worden en/of dat zij
een video moest maken van haar borsten en dat zij haar borsten moest
masseren en/of dat als zij er met iemand over ging praten, het slecht
met haar zou aflopen en/of dat hij, verdachte, een filmpje van haar had
en/of dat dit de laatste kans is voor haar om haar opdrachten uit te
voeren en anders morgen video’s van haar verspreid zullen worden
en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 11] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 3] en/of als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij een foto van haar in bh had gezien
en/of dat hij met haar wilde videobellen en dat zij op moest nemen
en/of dat als zij niet op zou nemen, hij, verdachte, haar zus iets aan
zou doen en/of dat hij, verdachte, haar niet met rust zou laten voordat
zij opgenomen had en/of dat hij haar in bh wilde zien en/of dat hij
haar niet met rust zou laten voordat zij dat gedaan had en/of dat hij
haar of haar zus of haar familie iets aan zou doen als zij niet zou
meewerken en/of dat het niet voldoende was dat zij haar bh liet zien en
dat zij zich moest uitkleden en/of dat zij zich moest vingeren en een
lippenstift in haar vagina moest stoppen en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 24] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van die
[slachtoffer 3] en/of als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij beheerder was een of meer
groepsapp(s) en/of dat zij nieuwe naaktfoto’s en/of -filmpjes van
zichzelf naar hem moest sturen en dat hij anders foto's die van haar
waren gemaakt op het [naam school] in de groepsapps zou
verspreiden en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 25] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 3] en/of als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- naaktfoto’s en/of -films van die [slachtoffer 3] naar die [slachtoffer 3] te sturen
en/of tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij naaktfoto’s en/of -films van
haar had en dat zij nieuwe naaktfoto’s moest maken en dat hij haar
anders niet met rust zou laten en/of dat hij een bezoek zou brengen
aan haar vriendje in het ziekenhuis en/of dat hij deze naaktfoto’s en -
filmpjes naar haar vader, stiefmoeder en zus zou sturen als zij niets
nieuws voor hem zou maken en/of
- aan die [slachtoffer 3] toe te voegen (de) woorden (van de strekking): “als je
mij nog een keer blokt, gaan er filmpjes van jou naar je ouders,
begrepen?” en/of “Ik wil dat je drie opdrachten voor mij doet, dan laat
ik je met rust en wis ik je filmpjes uit de groepen.” en/of “Ik stuur ze
vanavond 20:00 u naar je ouders” en/of "Elke dag als je de opdrachten
niet doet, krijg je een straf en komt er een opdracht bij” en/of “Totdat
je alle opdrachten hebt gedaan” en/of “Eerste opdracht een selfie foto
van jou in bh” en/of “Oh, de straf zal zijn dat er 1 filmpje van jouw
toiletbezoek op [naam school] naar één van je ouders gaat en naar één van je
vriendinnen” en/of “Na de derde opdracht laten we je met rust” en/of
“Ze gaan je lastig vallen op school” en/of "Ze gaan je psychisch kapot
maken” en/of "Kies je daarvoor?” en/of “Als je je bedenkt stuur me 1
foto in bh, 1 foto van je buik en 1 foto van je lach en dan zorg ik
morgenvroeg dat die foto’s op tijd in de groep komen en dan laten ze je
met rust” en/of “Als je onze nummers blijft blokkeren dan zal de straf
zwaarder worden” en/of “He babe, laatste kans op de opdrachten te
doen, morgen gaan we anders de video’s verspreiden” en/of “Vrijdag
moet je een tandenborstel in je vagina doen” en/of “Dat is hoe het
gaat" en/of “Elke keer als je nee zegt, worden de dingen erger” en/of
“Maar morgen zul je opdrachten krijgen waarbij je je borsten moet
laten zien, misschien je billen, je vagina, misschien moet je jezelf gaan
vingeren, dat kan allemaal gebeuren”,
die [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of
meer ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
(voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera) (en
aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van haar
(ontblote) borsten
en/of billen en/of vagina en/of
- duwen en/of brengen van haar vinger(s) en/of een of meer voorwerp
(en) in haar vagina;
( art 246 Wetboek van Strafrecht)

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling
mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2019 tot en met 13 december
2019 in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen,
althans eenmaal, (telkens)
een persoon, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 7] , van
wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de
leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,
(door middel van WhatsApp- en/of Instagram- en/of chat- /
internetgesprekken)
door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht,
bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hem,
verdachte, en die [slachtoffer 3] en/of door misleiding, te weten door
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
of meer perso(o)n(en) zich noemende [naam 3] en/of [slachtoffer 2] en/of
als zijnde (een) leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 3] en/of als (een)
perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in
werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of
(vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat er vorig jaar camera’s op wc van het
[naam school] hadden gehangen en dat hiermee opnames waren
gemaakt van meisjes en dat deze waren verspreid en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
of meer perso(o)n(en) zich noemende [naam 7] en/of [naam 4] en/of [naam 8] en/of
[naam 9] en/of [naam 10] en/of als zijnde (een) leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 3]
en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan
hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan
zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat als zij dit nummer zou blokkeren, er
filmpjes van haar naar haar ouders gestuurd zouden worden en/of dat
zij drie opdrachten uit moest voeren en/of dat als zij die drie opdrachten
had uitgevoerd zij met rust gelaten zou worden en/of dat zij een foto
moest maken van zichzelf in haar bh en deze naar hem, verdachte,
moest sturen en/of dat zij filmpjes van haar hadden van op de wc van
het [naam school] en/of dat als zij de nummers bleef blokkeren, haar
straf alleen maar zwaarder zou worden en/of dat zij een video moest
maken van haar borsten en dat zij haar borsten moest masseren en/of
dat als zij er met iemand over ging praten, het slecht met haar zou
aflopen en/of dat hij, verdachte, een filmpje van haar had en/of dat dit
de laatste kans is voor haar om haar opdrachten uit te voeren en
anders morgen video’s van haar verspreid zullen worden en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 11] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 3] en/of als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij een foto van haar in bh had gezien
en/of dat hij met haar wilde videobellen en dat zij op moest nemen
en/of dat als zij niet op zou nemen, hij, verdachte, haar zus iets aan
zou doen en/of dat hij, verdachte, haar niet met rust zou laten voordat
zij opgenomen had en/of dat hij haar in bh wilde zien en/of dat hij
haar niet met rust zou laten voordat zij dat gedaan had en/of dat hij
haar of haar zus of haar familie iets aan zou doen als zij niet zou
meewerken en/of dat het niet voldoende was dat zij haar bh liet zien en
dat zij zich moest uitkleden en/of dat zij zich moest vingeren en een
lippenstift in haar vagina moest stoppen en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 24] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van die
[slachtoffer 3] en/of als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij beheerder was een of meer
groepsapp(s) en/of dat zij nieuwe naaktfoto’s en/of-filmpjes van
zichzelf naar hem moest sturen en dat hij anders foto's die van haar
waren gemaakt op het [naam school] in de groepsapps zou
verspreiden en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een
persoon zich noemende [naam 25] en/of als zijnde een leeftijdgenoot van
die [slachtoffer 3] en/of als een persoon die (beduidend) jonger was dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als een ander dan zichzelf
en/of (vervolgens)
- naaktfoto’s en/of -films van die [slachtoffer 3] naar die [slachtoffer 3] te sturen
en/of tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij naaktfoto’s en/of-films van
haar heeft en dat zij nieuwe naaktfoto’s moet maken en dat hij haar
anders niet met rust laat en/of dat hij een bezoek gaat brengen aan
haar vriendje in het ziekenhuis en/of dat hij deze naaktfoto’s en -
filmpjes naar haar vader, stiefmoeder en zus gaat sturen als zij niets
nieuws voor hem maakt en/of
- aan die [slachtoffer 3] toe te voegen (de) woorden (van de strekking): “als je
mij nog een keer blokt, gaan er filmpjes van jou naar je ouders,
begrepen?’’ en/of “Ik wil dat je drie opdrachten voor mij doet, dan laat
ik je met rust en wis ik je filmpjes uit de groepen.” en/of “Ik stuur ze
vanavond 20:00 u naar je ouders" en/of "Elke dag als je de opdrachten
niet doet, krijg je een straf en komt er een opdracht bij" en/of "Totdat
je alle opdrachten hebt gedaan” en/of “Eerste opdracht een selfie foto
van jou in bh" en/of “Oh, de straf zal zijn dat er 1 filmpje van jouw
toiletbezoek op [naam school] naar één van je ouders gaat en naar één van je
vriendinnen" en/of “Na de derde opdracht laten we je met rust" en/of
“Ze gaan je lastig vallen op school" en/of “Ze gaan je psychisch kapot
maken" en/of “Kies je daarvoor?" en/of “Als je je bedenkt stuur me 1
foto in bh, 1 foto van je buik en 1 foto van je lach en dan zorg ik
morgenvroeg dat die foto’s op tijd in de groep komen en dan laten ze je
met rust” en/of “Als je onze nummers blijft blokkeren dan zal de straf
zwaarder worden" en/of "He babe, laatste kans op de opdrachten te
doen, morgen gaan we anders de video’s verspreiden" en/of “Vrijdag
moet je een tandenborstel in je vagina doen" en/of “Dat is hoe het
gaat” en/of “Elke keer als je nee zegt, worden de dingen erger" en/of
“Maar morgen zul je opdrachten krijgen waarbij je je borsten moet
laten zien, misschien je billen, je vagina, misschien moet je jezelf gaan
vingeren, dat kan allemaal gebeuren”,
opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te
weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)
(voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera) (en
aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van haar
(ontblote) borsten
en/of billen en/of vagina en/of
- duwen en/of brengen van haar vinger(s) en/of een of meer
voorwerp (en) in haar vagina,
te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;
( art 248a Wetboek van Strafrecht )


4
hij op één of meer tijdstip(pen)
in of omstreeks de periode van 1 januari 2019 tot en met 14 januari
2020 in de gemeente Venray, althans in Nederland, meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
afbeeldingen, te weten foto’s en/of films en/of video’s - en/of
gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een externe HD
(Western Digital Ultra) -
van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van
achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is
betrokken,
heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of
vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of
verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een
geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een
communicatiedienst de toegang heeft verschaft,
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het met de/(een) vinger(s)/hand oraal, vaginaal en/of anaal penetreren
van het eigen lichaam, door een persoon die kennelijk de leeftijd van
18 jaar nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 1]
, p. 457 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 2]
, p. 321 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 3]
, p. 515 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 4]
, p. 515 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 5]
, p. 516 pv)
en/of
het met de/(een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen
geslachtsdeel, de eigen billen en/of borsten, door een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] ,
p. 456 en 457 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 7] , p.
457 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 8]
, p. 320 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 9]
, p. 320 en 321 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 10]
, p. 321 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 11]
, p. 398 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 12]
, p. 399 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 13]
, p. 399 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 14]
, p. 515 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 15]
, p. 617 pv)
en/of
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon
die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze
persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving
en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding (op een
wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze
persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende
afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of
(waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose
en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de
foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten
en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de
afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 16] ,
p. 866a pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 17]
, p. 514 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 18]
, p. 514 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 19]
, p. 514 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 20] ,
p. 514 en 515 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 20] ,
p. 515 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 21]
, p. 616 en 617 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 21]
, p. 617 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 22]
, p. 617 pv)
en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft
gemaakt;
(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)

MEDEDELINGEN:
De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een
representatieve
collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van
strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in bet dossier is gevoegd
en ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal
deze toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig
hebben en aan
de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage
in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van
justitie.
( art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 240b lid 2 Wetboek van
Strafrecht)

5
hij op één of meer tijdstip(pen)
in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 oktober 2017
in de gemeente Venray, althans in Nederland, meermalen, althans
eenmaal, (telkens)
afbeeldingen, te weten (een) video('s) en/of (een) film(s) - en/of (een)
gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen, te weten een Externe HD
(Western Digital Ultra) -
van seksuele gedragingen, waarbij een of meer aan zijn, verdachtes,
zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige(n),
althans een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien
jaar nog niet had(den) bereikt, te weten [slachtoffer 7] , geboren op
[geboortedatum 2] en/of [slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum 3] en/of
[slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 4] en/of [slachtoffer 10] ,
geboren op [geboortedatum 5] , is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn
betrokken,
heeft vervaardigd,
welke seksuele gedraging - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het
met de/(een) vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen
geslachtsdeel, de eigen billen en/of borsten door die [slachtoffer 7] en/of die
[slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 9] en/of die [slachtoffer 10] ,
althans door een of meer perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18
jaar nog niet had(den) bereikt
(een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 23] , p. 852
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 24] , p. 853
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 25] , p. 853
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 26] , p. 854
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 27] , p. 854 en
855 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 28] , p. 855
pv)
en/of
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door die [slachtoffer 7]
en/of die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 9] en/of die [slachtoffer 10] , althans een of meer

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van
18 jaar nog niet had(den) bereikt, waarbij die [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 8]
en/of die [slachtoffer 9] en/of die [slachtoffer 10] , althans
deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of
poseert/poseren in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een
erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd
past en/of waarbij die [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 9]
en/of die [slachtoffer 10] , althans deze perso(o)n(en) zich
(vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van
haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het
camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van
kleden van die [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 9]
en/of die [slachtoffer 10] , althans deze perso(o)n(en) en/of de
uitsnede van de foto’s/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel,
de borsten en/of billen van die [slachtoffer 7] en/of die [slachtoffer 8] en/of die [slachtoffer 9]
en/of die [slachtoffer 10] , althans deze perso(o)n(en)
in beeld wordt/worden gebracht (waarbij) de afbeelding (aldus)
(telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot
seksuele prikkeling
(een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 23] , p. 852
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 29] , p. 853
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 25] , p. 853
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 26] , p. 854
pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 27] , p. 854 en
855 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 28] , p. 855
pv);
(art. 240b jo art. 248 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

MEDEDELINGEN:
De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een
representatieve
collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van
strafbare feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd
en
ook niet in afschrift zal worden verstrekt. De officier van justitie zal
deze toonmap als stuk van overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben
en aan de rechtbank overleggen. Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage
in genoemd materiaal verleend worden op afspraak met de officier van
justitie.
( art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 240b lid 2 Wetboek van
Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen

leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 31 oktober 2017 in de gemeente

Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) gebruik

makende van een technisch hulpmiddel, waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze

kenbaar was gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van (een) perso(o)n(en), te weten

[slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] ,

aanwezig in een woning en/of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, te

weten in een badkamer en/of een douche(ruimte) (van die woning), (telkens) (een)

afbeelding(en), te weten een of meer video(‘s) en/of film(s), heeft vervaardigd;

(art 139f ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht)

6
hij in of omstreeks de periode van 31 december 2019 tot en met 3 januari
2020 in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens)
ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met
het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door
bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim
[slachtoffer 11] en/of (een of meer medewerker(s) van) [naam stichting]
te dwingen tot afgifte van 0,8 Bitcoins, in elk
geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer 11] of aan een
derde, te weten aan [naam stichting] toebehoorde
- (via Whatsapp) een bericht aan die [slachtoffer 11] heeft gestuurd met
daarin (de) woorden (van de strekking): “Wij hebben jouw
documenten, foto’s, databases, back-ups en andere belangrijke
bestanden van [naam stichting] speciaal voor jou’ in ons beheer versleuteld op
onze servers. Wij houden deze bestanden op onze servers niemand kan
deze bestanden nog inzien. Wij houden deze bestanden 96 uur
verborgen op onze servers. Onderaan dit bericht staat een bitcoin
adress. Betaal 0.8 BITCOINS. Je hebt 96 uur om de betaling te doen. Als
wij niks ontvangen, versturen wij al jouw gegevens, bestanden, foto’s,
documenten en databases naar ouders, instellingen, organisaties,
ondernemingen en bedrijven.” en/of “ [naam btc adres]
” en/of “BETAAL VOOR 4
JANUARI 17:41 uur.” en/of
- (via Whatsapp) een of meer (naakt)foto’s naar een of meer
medewerker(s) van [naam stichting] heeft gestuurd
en/of een bericht met daarin (de) woorden (van de strekking): “Je
werkgever heb nog iets meer dan 24 uur om de BTCs over te maken.”,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;
( art 318 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

03257142-20 (oud parketnummer, reeds ttz.gev. op 25 nov. 2021)

Aan de verdachte is – nadat de op 12 april 2021 voorgestelde wijzigingen zijn toegelaten - ten laste gelegd dat

1
hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2019 tot en met 30 juni 2019 in de gemeente
Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)
door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid, te weten door meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van
WhatsApp- en/of chat- /internetgesprekken)
- misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht,
bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en een
persoon genaamd [slachtoffer 14] en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een persoon zich
noemende [naam 12] en/of als zijnde een of meer leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 14]
en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of
(vervolgens)
- aan die [slachtoffer 14] te vragen of en/of tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat
zij foto’s en/of films van haar (blote) borsten wilde/moest maken en die naar hem
wilde/moest sturen en/of
- aan die [slachtoffer 14] het nummer van een persoon genoemd [naam 13] te sturen
en/of tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat [naam 13] een ICT-man was en/of dat
haar kon helpen en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een of meer
perso(o)n(en) zich noemende [naam 14] en/of [naam 15] en/of als zijnde een of meer
leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 14] en/of als (een) perso(o)n(en) die
(beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als
(een) ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat hij foto’s van haar had gekregen van
[naam 12] en/of dat zij (ook) foto’s naar hem, [naam 14] en/of [naam 15] , moest sturen en/of dat
zij (een) film(s) moest maken (van één minuut of langer) waarop zij speelde met
haar borsten, althans aan haar borsten moest voelen en/of waarop zij haar vagina
en/of de schaamlippen en/of de billen toonde en/of waarop zij zich vingerde en/of
toen die [slachtoffer 14] zei dat zij dat niet wilde, tegen die [slachtoffer 14] te
zeggen dat als zij dat niet zou doen, hij die (eerder gemaakte) (naakt)foto’s van die
naar haar vader zou sturen en/of een app te sturen naar de vader
van die [slachtoffer 14] met de tekst “Ben jij de vader van [slachtoffer 14] ?” en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde een persoon zich
noemende [naam 13] en/of (althans) als een ander dan zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat zij een filmpje van één minuut of langer
moest maken en/of dat als zij dat gedaan had, hij de foto’s kon verwijderen en/of
dat zij dat filmpje naar [naam 15] moest sturen en/of
- aan die [slachtoffer 14] een foto te sturen met daarop briefjes van 50 euro en/of
een briefje met daarop de tekst “ [slachtoffer 14] 22:41 27-03-2019” en/of
- toen die [slachtoffer 14] op die foto reageerde met de vraag of hij dacht dat zij geld
nodig had, (via de chat) aan die [slachtoffer 14] toe te voegen van (de) woorden
(van de strekking):
“1* spraakbericht waarin je zegt – hoi [naam 12] ik ben [slachtoffer 14] -
2* een selfie die je nu maakt waar je middelvinger opsteekt
3* een selfie van je borsten
4* een selfie video waarin je in lingerie 360 graden draait voor de camera”
die [slachtoffer 14] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer
ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans eenmaal,
(telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- uit elkaar trekken van haar billen en/of schaamlippen en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van en/of wrijven over haar
(ontblote)
borsten en/of billen en/of anus en/of vagina en/of
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina en/of anus;
( art 246 Wetboek van Strafrecht )
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou
kunnen leiden:
hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2019 tot en met 30 juni 2019 in de gemeente
Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)
een persoon, te weten [slachtoffer 14] , geboren op [geboortedatum 8] , van wie
hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van
achttien jaren nog niet had bereikt,
(door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken)
door giften of beloften van geld of goed en/of door misbruik van uit feitelijke
verhoudingen voortvloeiend overwicht, bestaande uit het grote/aanzienlijke
leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en die [slachtoffer 14] en/of
door misleiding, te weten door
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een persoon zich
noemende [naam 12] en/of als zijnde een of meer leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 14]
en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan hij,
verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of
(vervolgens)
- aan die [slachtoffer 14] te vragen of en/of tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat
zij foto’s en/of films van haar (blote) borsten wilde/moest maken en die naar hem
wilde/moest sturen en/of
- aan die [slachtoffer 14] het nummer van een persoon genoemd [naam 13] te sturen
en/of tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat [naam 13] een ICT man was en/of dat
haar kon helpen en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een of meer
perso(o)n(en) zich noemende [naam 14] en/of [naam 15] en/of als zijnde een of meer
leeftijdgeno(o)t(en) van die [slachtoffer 14] en/of als (een) perso(o)n(en) die
(beduidend) jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als
(een) ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat hij foto’s van haar had gekregen van
[naam 12] en/of dat zij (ook) foto’s naar hem, [naam 14] en/of [naam 15] , moest sturen en/of dat
zij (een) film(s) moest maken (van één minuut of langer) waarop zij speelde met
haar borsten, althans aan haar borsten moest voelen en/of waarop zij haar vagina
en/of de schaamlippen en/of de billen toonde en/of waarop zij zich vingerde en/of
toen die [slachtoffer 14] zei dat zij dat niet wilde, tegen die [slachtoffer 14] te
zeggen dat als zij dat niet zou doen, hij die (eerder gemaakte) (naakt)foto’s van die
naar haar vader zou sturen en/of een app te sturen naar de vader
van die [slachtoffer 14] met de tekst “Ben jij de vader van [slachtoffer 14] ?” en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde een persoon zich
noemende [naam 13] en/of (althans) als een ander dan zichzelf en/of (vervolgens)
- tegen die [slachtoffer 14] te zeggen dat zij een filmpje van één minuut of langer
moest maken en/of dat als zij dat gedaan had, hij de foto’s kon verwijderen en/of
dat zij dat filmpje naar [naam 15] moest sturen en/of
- aan die [slachtoffer 14] een foto te sturen met daarop briefjes van 50 euro en een
briefje met daarop de tekst “ [slachtoffer 14] 22:41 27-03-2019” en/of
- toen die [slachtoffer 14] op die foto reageerde met de vraag of hij dacht dat zij geld
nodig had, (via de chat) aan die [slachtoffer 14] toe te voegen van (de) woorden
(van de strekking):
“1* spraakbericht waarin je zegt – hoi [naam 12] ik ben [slachtoffer 14] -
2* een selfie die je nu maakt waar je middelvinger opsteekt
3* een selfie van je borsten
4* een selfie video waarin je in lingerie 360 graden draait voor de camera” en/of
-aan die [slachtoffer 14] een sleutelhanger en/of geld te sturen en/of te geven,
opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het
meermalen, althans eenmaal, (telkens) (voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- spreiden van haar benen en/of
- uit elkaar trekken van haar billen en/of schaamlippen en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of kneden van en/of wrijven over haar
(ontblote) borsten en/of billen en/of anus en/of vagina en/of
- duwen en/of brengen van een of meer vinger(s) in haar vagina en/of anus,
te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;
( art 248a Wetboek van Strafrecht )
2
hij in of omstreeks de periode van 7 maart 2019 tot en met 1 juni 2019 in de gemeente
Venray, in elk geval in Nederland, althans (mede) in Zonhoven, althans België,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)
door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid, te weten door meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van
WhatsApp- en/of Facebook Messenger- en/of chat- /internetgesprekken)
- misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht,
bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en een
persoon genaamd [slachtoffer 5] en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde een meisje en/of als zijnde
een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 1] en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend)
jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een)
ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens) (in die hoedanigheid)
- een of meer foto(‘s) van een (tiener)meisje naar die [slachtoffer 1] te sturen en/of
- een foto met daarop vijf briefjes van 50 euro en/of de tekst “ [slachtoffer 5] . wil jij dit
verdienen?” naar die [slachtoffer 1] te sturen en/of
- tegen die [slachtoffer 1] zeggen dat zij lesbisch was en/of
- een of meer foto(‘s) en/of film(s) naar die [slachtoffer 1] te sturen waarop een
(tiener)meisje te zien is dat zich gedeeltelijk ontkleedt en/of zichzelf streelt en/of
- aan die [slachtoffer 1] te vragen of zij graag spelletjes speelde en/of tegen die [slachtoffer 1] te
zeggen dat zij (een) foto(’s) en/of (een) film(s) moest maken van haar kelder en/of
haar slaapkamer en/of haar gezicht met de vinger in de mond en/of (een) foto(‘s)
en/of (een) film(s), waarop zij over haar blote borsten wreef, althans (een)
naaktfoto(’s) en/of (een) naaktfilm(s) en/of (vervolgens) die foto(‘s) en/of film(s)
naar haar moest versturen en/of
- (zich voordoende als meisje) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij dat niet zou
doen, zij haar vader zou vermoorden en/of een facebookpagina aan zou maken en
daar de naaktfoto’s en naaktvideo’s van die [slachtoffer 1] op zou zetten en/of
(vervolgens) een vriendschapsverzoek zou sturen aan alle facebookvrienden van die
en/of
- (zich voordoende als meisje) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat zij (eerdere)
naaktfoto’s en/of –video’s van die [slachtoffer 1] zou doorsturen naar de vader en/of
vrienden en/of familie van die [slachtoffer 1] en/of
- een screenshot aan die [slachtoffer 1] te sturen van diverse kleine (naakt)afbeeldingen
van die [slachtoffer 1] die zij in haar bezit had en/of
- een of meer (naakt)foto(‘s) en/of –film(s) te versturen naar vrienden van die
en/of
- aan die [slachtoffer 1] toe te voegen van (de) woorden (van de strekking): “Je mag tegen
niemand zeggen dat je dit spel met mij speelt.” en/of “Je mag me niet blokkeren.”
en/of “Volgende opdracht, je mag nu kiezen wat je doet Opdracht 1 maak een foto
van je buik (1 x raden).” en/of “Opdracht 2 maak een foto van jou in bh (3x raden).”
en/of “Raad maar drie keer.” en/of “De spelregels zijn heel eenvoudig. Ik geef twee
opdrachten, daarvan voer jij er elke keer 1 uit doe je dat niet dan stuur ik alle foto’s
die je naar mij hebt gestuurd + een paar extra foto’s die ik nog van je heb bewaard
naar een willekeurig iemand uit jouw klas.” en/of “Als je 5 opdrachten hebt gedaan
dan heb je gewonnen en laat ik je met rust en zeg ik wie ik ben.” en/of “Opdracht 1
een foto van je in bh voor de badkamerspiegel.” en/of “Opdracht 2 een foto van je
ondergoed, terwijl je op bed ligt.” en/of “Opdracht 1 een filmpje van 10 seconden
van jou in bh.” en/of “Opdracht 2 een foto van je borsten.” en/of “Opdracht 1 een
foto van je borsten.” en/of “Opdracht 2 een foto van je ondergoed (broek helemaal
uit).” en/of “Anders stuur ik de foto’s en filmpjes door naar iemand uit jouw klas.”
en/of “1 iemand ontvangt de foto’s en filmpjes die ik allemaal heb als je binnen 5
minuten een van de twee opdrachten niet hebt uitgevoerd.” en/of “Ik wil een video
van 30 seconden met bh aan waar je je borsten masseert.” en/of “Trui uit.” en/of
“Opdracht 1 een video van 60 seconden met bh aan waar je allebei je borsten
masseert.” en/of “Opdracht 2 een video van 20 seconden waar je je blote borsten
masseert.” en/of “Je kunt echt goed masseren lieverd.” en/of “Ga je mijn
opdrachten uitvoeren ja of nee?” en/of “ [slachtoffer 5] . ik wil je dringend verzoeken mij niet
meer te blokkeren als je dit nog een keer doet zal ik een facebookpagina aanmaken,
je naaktfoto’s en video’s erop zetten en al jouw vrienden die je op facebook hebt een
vriendschapsverzoek sturen zodat ze het allemaal kunnen zien.” en/of “Ga met mij
het gesprek aan en er zal niks gebeuren.” en/of “Ga je mij blokkeren, dan doe ik wat
ik hierboven heb gezegd.” en/of “Ik heb het facebook profiel aangemaakt, [aangever 5] ,
[naam 16] , [naam 17] , [naam 18] en [naam 19] ontvangen een
vriendschapsverzoek als jij niet vanavond de opdrachten doet.” en/of “Aangifte
heeft geen zin gehad, ik ben er nog steeds.” en/of “Ik wil dat je vanavond doet wat ik
zeg.” en/of “Ik heb alle foto’s en filmpjes nog.”,
die [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer
ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans eenmaal,
(telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of masseren en/of kneden van en/of
wrijven over haar (ontblote) borsten;
( art 246 Wetboek van Strafrecht )
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou
kunnen leiden:
hij in of omstreeks de periode van 7 maart 2019 tot en met 1 juni 2019 in de gemeente
Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)
een persoon, te weten [slachtoffer 5] , geboren op [geboortedatum 9] , van wie hij,
verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien
jaren nog niet had bereikt,
(door middel van WhatsApp- en/of Facebook Messenger- en/of
chat-/internetgesprekken)
door giften of beloften van geld of goed en/of door misbruik van uit feitelijke
verhoudingen voortvloeiend overwicht, bestaande uit het grote/aanzienlijke
leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en die [slachtoffer 1] en/of
door misleiding, te weten door
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde een meisje en/of als zijnde
een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 1] en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend)
jonger was/waren dan hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een)
ander(en) dan zichzelf en/of (vervolgens) (in die hoedanigheid)
- een of meer foto(‘s) van een (tiener)meisje naar die [slachtoffer 1] te sturen en/of
- een foto met daarop vijf briefjes van 50 euro en/of de tekst “ [slachtoffer 5] . wil jij dit
verdienen?” naar die [slachtoffer 1] te sturen en/of
- een of meer foto(‘s) en/of film(s) naar die [slachtoffer 1] te sturen waarop een
(tiener)meisje te zien is dat zich gedeeltelijk ontkleedt en/of zichzelf streelt en/of
- aan die [slachtoffer 1] te vragen of zij graag spelletjes speelde en/of tegen die [slachtoffer 1] te
zeggen dat zij (een) foto(’s) en/of (een) film(s) moest maken van haar kelder en/of
haar slaapkamer en/of haar gezicht met de vinger in de mond en/of (een) foto(‘s)
en/of (een) film(s), waarop zij over haar blote borsten wreef, althans (een)
naaktfoto(’s) en/of (een) naaktfilm(s) en/of (vervolgens) die foto(‘s) en/of film(s)
naar haar moest versturen en/of
- (zich voordoende als meisje) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat als zij dat niet zou
doen, “zij” haar vader zou vermoorden en/of een facebookpagina aan zou maken
en daar de naaktfoto’s en naaktvideo’s van die [slachtoffer 1] op zou zetten en/of
(vervolgens) een vriendschapsverzoek zou sturen aan alle facebookvrienden van die
en/of
- (zich voordoende als meisje) tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat “zij” (eerdere)
naaktfoto’s en/of –video’s van die [slachtoffer 1] zou doorsturen naar de vader en/of
vrienden en/of familie van die [slachtoffer 1] en/of
- een screenshot aan die [slachtoffer 1] te sturen van diverse kleine (naakt)afbeeldingen
van die [slachtoffer 1] die zij in haar bezit had en/of
- een of meer (naakt)foto(‘s) en/of –film(s) te versturen naar vrienden van die
en/of
- aan die [slachtoffer 1] toe te voegen (de) woorden (van de strekking): “Je mag tegen
niemand zeggen dat je dit spel met mij speelt.” en/of “Je mag me niet blokkeren.”
en/of “Volgende opdracht, je mag nu kiezen wat je doet Opdracht 1 maak een foto
van je buik (1 x raden).” en/of “Opdracht 2 maak een foto van jou in bh (3x raden).”
en/of “Raad maar drie keer.” en/of “De spelregels zijn heel eenvoudig. Ik geef twee
opdrachten, daarvan voer jij er elke keer 1 uit doe je dat niet dan stuur ik alle foto’s
die je naar mij hebt gestuurd + een paar extra foto’s die ik nog van je heb bewaard
naar een willekeurig iemand uit jouw klas.” en/of “Als je 5 opdrachten hebt gedaan
dan heb je gewonnen en laat ik je met rust en zeg ik wie ik ben.” en/of “Opdracht 1
een foto van je in bh voor de badkamerspiegel.” en/of “Opdracht 2 een foto van je
ondergoed terwijl je op bed ligt.” en/of “Opdracht 1 een filmpje van 10 seconden
van jou in bh.” en/of “Opdracht 2 een foto van je borsten.” en/of “Opdracht 1 een
foto van je borsten.” en/of “Opdracht 2 een foto van je ondergoed (broek helemaal
uit).” en/of “Anders stuur ik de foto’s en filmpjes door naar iemand uit jouw klas.”
en/of “1 iemand ontvangt de foto’s en filmpjes die ik allemaal heb als je binnen 5
minuten een van de twee opdrachten niet hebt uitgevoerd.” en/of “Ik wil een video
van 30 seconden met bh aan waar je je borsten masseert.” en/of “Trui uit.” en/of
“Opdracht 1 een video van 60 seconden met bh aan waar je allebei je borsten
masseert.” en/of “Opdracht 2 een video van 20 seconden waar je je blote borsten
masseert.” en/of “Je kunt echt goed masseren lieverd.” en/of “Ga je mijn
opdrachten uitvoeren ja of nee?” en/of “ [slachtoffer 5] . ik wil je dringend verzoeken mij niet
meer te blokkeren als je dit nog een keer doet zal ik een facebookpagina aanmaken,
je naaktfoto’s en video’s erop zetten en al jouw vrienden die je op facebook hebt een
vriendschapsverzoek sturen zodat ze het allemaal kunnen zien.” en/of “Ga met mij
het gesprek aan en er zal niks gebeuren.” en/of “Ga je mij blokkeren, dan doe ik wat
ik hierboven heb gezegd.” en/of “Ik heb het facebook profiel aangemaakt, [aangever 5] ,
[naam 16] , [naam 17] , [naam 18] en [naam 19] ontvangen een
vriendschapsverzoek als jij niet vanavond de opdrachten doet.” en/of “Aangifte
heeft geen zin gehad, ik ben er nog steeds.” en/of “Ik wil dat je vanavond doet wat ik
zeg.” en/of “Ik heb alle foto’s en filmpjes nog.”,
opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het
meermalen, althans eenmaal, (telkens) (voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of masseren en/of kneden van en/of
wrijven over haar (ontblote) borsten
te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;
( art 248a Wetboek van Strafrecht )

3
hij in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 30 april 2019 in de
gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)
door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid, te weten door meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van
WhatsApp- en/of chat- /internetgesprekken)
- misbruik te maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht,
bestaande uit het grote/aanzienlijke leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en een
persoon genaamd [slachtoffer 4] en/of
- tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat een persoon genaamd [naam 20] haar
waarschijnlijk kon helpen, omdat zij in het verleden ook stemmen had gehoord
en/of
- aan die [slachtoffer 3] het telefoonnummer van die persoon genaamd [naam 20] te
sturen en/of
- zich (in strijd met de waarheid) voor te doen als zijnde en/of als een of meer
perso(o)n(en) zich noemende [naam 12] en/of [naam 21] en/of [naam 22] en/of [naam 23]
en/of [naam 20] en/of als zijnde een of meer leeftijdgeno(o)t(en) van die
[slachtoffer 3] en/of als (een) perso(o)n(en) die (beduidend) jonger was/waren dan
hij, verdachte, in werkelijkheid was, althans als (een) ander(en) dan zichzelf en/of
(vervolgens)
- (zich voordoende als [naam 20] ) aan die [slachtoffer 3] te vragen of en/of tegen die
te zeggen dat zij foto’s en/of films van haar (blote) borsten
wilde/moest maken en die naar [naam 20] wilde/moest sturen en/of
- (zich voordoende als [naam 22] ) tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat [naam 20]
telefoon in beslag was genomen door de leiding en zij geen contact op kon
nemen met die [slachtoffer 3] en/of aan die [slachtoffer 3] het telefoonnummer te
geven van een persoon genaamd [naam 23] , die lichaamsdelen “leest” en/of
tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat zij een foto van haar (blote) borst naar die
[naam 23] moest sturen (zodat die haar kon “lezen”) en/of dat zij een sexy foto
van zichzelf moest sturen naar [naam 23] en/of
- (zich voordoende als [naam 12] ) tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij (naakt)
foto’s van haar had en/of (vervolgens) haar de (naakt) foto(‘s) die zij naar [naam 23]
had gestuurd te sturen en/of tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat zij foto’s
van haar (blote) borsten naar hem moest sturen en/of dat zij op moest passen, als
zij dat niet zou doen, zou hij de (eerdere) (naakt)foto(’s) naar haar contacten sturen
en/of aan die [slachtoffer 3] toe te voegen (de) woorden (van de strekking): “Ben je
braaf geweest?” en/of “Je was gisteren zo braaf en nu niet meer, waarom blokkeer je
me, je moet nu opdrachten doen.” en/of tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat er
naaktfoto’s van haar naar haar ouders waren gestuurd en/of dat hij deze foto’s naar
meer mensen zou sturen als zij de opdrachten niet zou doen en/of
- toen die [slachtoffer 3] aan hem, verdachte, vroeg wat zij met die opdrachten
moest doen, tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat zij het maar het beste kon doen,
om te voorkomen dat [naam 12] de foto’s door zou sturen en/of
- (zich voordoende als [naam 21] ) tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat hij wist waar zij
verbleef en dat zij vast niet wilde dat haar verblijfplaats bekend werd bij haar ouders
en/of dat, als zij niet zou doen wat hij zei, hij haar verblijfplaats door zou geven aan
haar ouders en/of de telefoonnummers van de ouders van die [slachtoffer 3] en/of
de verblijfplaats van die [slachtoffer 3] naar die [slachtoffer 3] te appen en/of een of
meer naaktfilmpje(s) en/of –foto(‘s) van die [slachtoffer 3] naar haar te appen
en/of tegen die [slachtoffer 3] te zeggen dat, als hij deze foto’s naar haar ouders zou
sturen, zij haar billetjes zouden herkennen en/of dat haar moeder het niet leuk
vond dat hij haar die foto stuurde en/of
- (zich voordoende als [naam 22] ) een foto van die [slachtoffer 3] met
(gedeeltelijk) ontblote borst(en) naar die [slachtoffer 3] te sturen en/of tegen die
te zeggen dat zij 6 seksopdrachten voor haar moet doen en/of dat als
zij dat niet doet, alle naaktfoto’s en/of –video’s van die [slachtoffer 3] met anderen
gedeeld worden,
die [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer
ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)
(voor een door haar ingeschakelde camera)
- zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of
- tonen en/of aanraken en/of betasten en/of masseren en/of kneden van en/of
wrijven over haar (ontblote) borsten en/of billen;
( art 246 Wetboek van Strafrecht )
4
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 juni 2017 tot en met
14 januari 2020 in de gemeente Venray, in elk geval in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens)
afbeeldingen, te weten foto’s en/of films en/of video’s - en/of gegevensdragers (te
weten een externe HD, Western Digital My Passport Ultra), bevattende
afbeeldingen - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar
nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,
heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd
en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit
gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met
gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft
welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:
het met de/een penis en/of (een) vinger(s)/hand oraal, vaginaal en/of anaal
penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog
niet had bereikt en/of
het met de/een penis oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van
een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt en/of
het met (een) vinger(s)/hand en/of een voorwerp vaginaal en/of anaal penetreren
van het eigen lichaam door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 30] , p. 1422 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 31] , p. 1422 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 32] , p. 1422 en 1423 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 33] , p. 1423 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 34] , p. 1423 pv en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 35] , p. 1425 pv
en/of
een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 36] , p. 1425 pv)
en/of
het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de
billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet
had bereikt
en/of het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het
geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die
kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
en/of
het met de/een vinger(s)/hand betasten en/of aanraken van het eigen
geslachtsdeel, de eigen billen en/of borsten door een persoon die kennelijk de
leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 37] , p. 1423 pv)
en/of
het door een dier likken, betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen
en/of borsten van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt
(een foto met bestandsnaam: _ [bestandsnaam 38] , p. 1424 pv)
en/of
het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk
de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of
opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een
erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen
en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende
afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door
het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van
deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote)
geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden
(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft
en/of strekt tot seksuele prikkeling
(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 39] , p. 1422 en 1423 pv
en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 40] , p. 1423 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 41] , p. 1423 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 42] , p. 1423 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 43] , p. 1424 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 44] , p. 1424 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 45] , p. 1424 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 46] , p. 1424 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 47] , p. 1424 en 1425 pv en/of
een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 48] , p. 1424 en 1425 pv)
en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;
(art. 240b lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht)
MEDEDELINGEN:
De officier van justitie deelt mede dat een toonmap met (een representatieve
collectie van) de afbeeldingen is samengesteld, die ter voorkoming van strafbare
feiten en verdere verspreiding, niet in het dossier is gevoegd en ook niet in afschrift
zal worden verstrekt. De officier van justitie zal deze toonmap als stuk van
overtuiging op de terechtzitting aanwezig hebben en aan de rechtbank overleggen.
Voorafgaand aan de terechtzitting kan inzage in genoemd materiaal verleend
worden op afspraak met de officier van justitie.
( art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 240b lid 2 Wetboek van Strafrecht )

5
hij in of omstreeks de periode van 26 december 2019 tot en met 14 januari 2020 in de
gemeente Venray, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)
(door middel van WhatsApp- en/of chat-/internetgesprekken) [slachtoffer 12] heeft
bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling,
door dreigend tegen die [slachtoffer 5] . te zeggen dat hij naar het ODA-park moest komen
en/of dat zij hem daar zouden ophangen en/of neersteken en/of dat hij eraan zou
gaan en/of door die [slachtoffer 5] . dreigend de woorden toe te voegen "Ik jou afmaak"
en/of “Ik jullie pak vanavond”,
althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;
( art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht )
6
hij
in of omstreeks de periode van 1 oktober 2019 tot en met 5 februari 2020 in de
gemeente Venray, in elk geval in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk
identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van
een ander, te weten een of meer na(a)m(en) en/of de nationaliteit en/of afkomst
en/of het geslacht en/of de school van een persoon genaamd [slachtoffer 13] , heeft
gebruikt door meermalen, althans eenmaal, (telkens)
via een WhatsApp account (met gebruikersnaam [gebruikersnaam] en/of met
gebruikmaking van telefoonnummer [telefoonnummer] )
een of meer bericht(en) te verzenden naar een WhatsApp account (te weten van
[aangever 6] ) met daarin (de) woorden (van de strekking): “ [naam school] ” en/of
“K jonge” en/of “Turks” en/of “Ik heet [slachtoffer 13] ”, althans een of meer bericht(en)
waarin hij, verdachte, zegt dat hij op het [naam school] zit en/of dat hij een jongen is
en/of dat hij Turks is en/of dat hij [slachtoffer 13] heet
(en/of tijdens dat/die WhatsApp gesprek(ken) een foto (met bestandsnaam
[bestandsnaam 49] ) van die [slachtoffer 13] via een WhatsApp account (met
gebruikersnaam [gebruikersnaam] en/of met gebruikmaking van telefoonnummer
[telefoonnummer] ) naar een WhatsApp account (te weten van [aangever 6] ) te
sturen)
met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van de ander te
verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan;
art. 231b Wetboek van Strafrecht
en / althans dat
hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2019 tot en met 5 februari 2020 in de
gemeente Venray, in elk geval in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk
biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens van een ander, te
weten een of meer afbeelding(en) van een persoon genaamd [slachtoffer 13] , heeft
gebruikt in gevallen waarin die kenmerken of persoonsgegevens worden gebruikt
voor het vaststellen van iemands identiteit door meermalen, althans eenmaal,
(telkens)
via een WhatsApp account (met gebruikersnaam [gebruikersnaam] en/of met
gebruikmaking van telefoonnummer [telefoonnummer] )
een of meer bericht(en) te verzenden naar een WhatsApp account (te weten van
[aangever 6] ) met daarin (de) woorden (van de strekking): “ [naam school] ” en/of
“K jonge” en/of “Turks” en/of “Ik heet [slachtoffer 13] ”, althans een of meer bericht(en)
waarin hij , verdachte, zegt dat hij op het [naam school] zit en/of dat hij een jongen is
en/of dat hij Turks is en/of dat hij [slachtoffer 13] heet
(en/of tijdens dat/die WhatsApp gesprek(ken) een foto van die [slachtoffer 13] (met
bestandsnaam [bestandsnaam 49] ) via een WhatsApp account (met
gebruikersnaam [gebruikersnaam] en/of met gebruikmaking van telefoonnummer
[telefoonnummer] ) naar een WhatsApp account (te weten van [aangever 6] ) te
sturen)
met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van de ander te
verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan;
( art 231a lid 2 Wetboek van Strafrecht )
Mededeling ad informandum gevoegde strafbare feiten
Ter terechtzitting zal onderstaand door u bekend strafbaar feit ter kennis van de
rechter worden gebracht. De rechter kan aldus bij het bepalen van de straf ook met
dat feit rekening houden.
Doet de rechter dit dan kunt u dat feit als strafrechtelijk afgedaan beschouwen.
7
Plaats Venray, gemeente Venray
Datum en tijd 01 augustus 2019 tot 16 augustus 2019
Omschrijving feit aanranding (246 Sr), subsidiair verleiding (248a Sr) [naam 26] (13 april 2006)

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, proces-verbaalnummer PL2300-2020001847, gesloten d.d. 22 september 2020, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 1440.

2 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 11 maart 2020, pag. 145 tot en met 147.

3 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1] d.d. 16 augustus 2019, pag. 263 en 264.

4 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1] d.d. 10 maart 2020, pag. 301 tot en met 303.

5 Proces-verbaal van bevindingen chatverkeer d.d. 18 februari 2020, pag. 307 tot en met 314.

6 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 9 maart 2020, pag. 319 tot en met 321.

7 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 11 maart 2020, pag. 148 tot en met 150.

8 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2] d.d. 23 augustus 2019, pag. 413 tot en met 415.

9 Bijlage bij proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2] d.d. 23 augustus 2019, pag. 417 tot en met 421.

10 Proces-verbaal van bevindingen chatverkeer d.d. 4 maart 2020, pag. 444 tot en met 454.

11 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 9 maart 2020, pag. 455 tot en met 457.

12 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d.12 maart 2020, pag. 179 tot en met 182.

13 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3] d.d. 22 augustus 2019, pag. 331 tot en met 335.

14 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3] d.d. 3 december 2019, pag. 379 tot en met 381.

15 Proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 3] d.d. 19 december 2019, pag. 383 tot en met 385.

16 Proces-verbaal van verhoor aangeefster [slachtoffer 3] d.d. 14 mei 2020, pag. 389 tot en met 395.

17 Bijlage bij proces verbaal van aangifte van [slachtoffer 3] d.d. 22 augustus 2019, pag. 344, 345, 349, 357, 359, 368, 369, 371.

18 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 9 maart 2020, pag. 397 tot en met 399.

19 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 augustus 2020, pag. 218 tot en met 220.

20 Proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 18 maart 2020, pag. 514 tot en met 516.

21 Proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 26 maart 2020, pag. 616 en 617.

22 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 maart 2020, pag. 185 en 186.

23 Proces-verbaal van aangifte [aangever 1] d.d. 9 april 2020, pag. 323 tot en met 327.

24 Proces-verbaal van aangifte [aangever 2] d.d. 13 maart 2020, pag. 808 tot en met 815.

25 Proces-verbaal van aangifte van [aangever 3] d.d. 8 mei 2020, pag. 842 tot en met 847.

26 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 10 maart 2020, pag. 850 tot en met 855.

27 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 juni 2020, pag. 194 en 195.

28 Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3] d.d. 12 mei 2020, pag. 482 tot en met 488.

29 Proces-verbaal van verhoor slachtoffer [slachtoffer 14] d.d. 15 mei 2020, pag. 490 tot en met 501.

30 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 juni 2020, pag. 517 en 518.

31 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 juni 2020, pag. 200 en 201.

32 Proces-verbaal van Lokale Politie Limburg d.d. 25 juli 2019, pag. 580 tot en met 584.

33 Proces-verbaal verhoor [aangever 5] door Lokale Politie Limburg d.d. 24 juli 2019, pag. 585 tot en met 591.

34 Proces-verbaal verhoor [slachtoffer 5] door Lokale Politie Limburg d.d. 6 augustus 2019, pag. 595 en 596.

35 Proces-verbaal van aangifte van [aangever 5] d.d. 18 september 2020, pag. 600 tot en met 602.

36 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 mei 2020, pag. 605 tot en met 613.

37 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 12 maart 2020, pag. 193 en 194.

38 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 4] d.d. 28 mei 2019, pag. 529 tot en met 546.

39 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 aug. 2020, pag. 555.

40 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 augustus 2020, pag. 218 tot en met 220.

41 Proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 16 september 2020, pag. 1417 tot en met 1427.

42 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 20 augustus 2020, pag. 214 en 215.

43 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 12] d.d. 10 maart 2020, pag. 941 en 942.

44 Bijlage bij het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 12] d.d. 10 maart 2020, pag. 947.

45 Proces-verbaal van bevindingen uitwerking verbatim d.d. 11 maart 2020 van de verklaring van verdachte d.d. 16 januari 2020, pag. 118 en 119.

46 Proces-verbaal van verhoor verdachte van 11 maart 2020, pag. 148.

47 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 13] d.d. 20 februari 2020, pag. 969.

48 Proces-verbaal identiteitsfraude d.d. 1 september 2020, pag. 971 tot en met 972, 975 en 979.