Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:3372

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
14-04-2021
Datum publicatie
21-04-2021
Zaaknummer
8859580 CV EXPL 20-5535
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onbetaalde facturen. Wanprestatie?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8859580 CV EXPL 20-5535

Vonnis van de kantonrechter van 14 april 2021

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROXIMEDIA NEDERLAND B.V. handelend onder de naam BeUp en MKB CLICKSERVICE,

gevestigd te Utrecht,

eisende partij,

gemachtigde Nouta Westland Gerechtsdeurwaarderskantoor B.V.,

tegen:

[gedaagde] handelend onder de naam [handelsnaam],

wonend en zaakdoende te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna Proximedia en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het exploot van de dagvaarding van 21 oktober 2020

 • -

  de schriftelijke weergave van de mondelinge conclusie van antwoord

 • -

  de brief waarbij een mondelinge behandeling is bepaald

 • -

  de door Proximedia bij brief van 11 januari 2021 ingediende aanvullende productie

 • -

  het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 21 januari 2021.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] heeft op 3 december 2019 een overeenkomst gesloten ter zake van een door Proximedia tegen betaling te leveren dienst, te weten het ontwikkelen van landingspagina’s, call tracking en Search Engine Advertising (SEA). De overeengekomen prijs voor de overeenkomst bedraagt € 229,90 per maand inclusief btw en is afgesloten voor een onherroepelijke termijn van 24 maanden.

2.2.

Bij e-mail van 12 december 2019 heeft Proximedia aan [gedaagde] laten weten:

“Naar aanleiding van ons telefonisch contact van vandaag stuur ik u deze e-mail. De landingspagina’s die we hebben besproken, leveren wij aan in de vorm van een commerciële website geoptimaliseerd voor SEA en conversies. De website wordt onderverdeeld in 5 onderwerpen die apart per pagina worden beschreven. De volgende onderwerpen zal ik gebruiken voor de landingspagina’s;

Pagina 1 – dineren

Pagina 2 – al you can eat (weekend)

Pagina 3 – kroatische specialiteiten

Pagina 4 – Schnitzels

Pagina 5 – thuisbezorgen

Zoals afgesproken heeft u 17 december een afspraak om 15.00 uur voor het tweede deel van het interview. Graag adviseer ik u om in de tussentijd na te denken over de besproken onderwerpen, zodat u alle nodige informatie kunt doornemen met mij tijdens het telefonisch interview.

(…)

De volgende domeinnaam vragen wij aan voor uw landingspagina’s: [website 1]

Na het interview gaat de copywriter aan de slag met de webteksten en buigt onze webafdeling zich over het uiterlijk van de landingspagina’s. Wanneer de landingspagina’s gereed zijn neem ik contact met u op om de status te bespreken.

Mocht u aanpassingen wensen dan hoor ik dat graag binnen twee dagen. Na deze periode zal ik de specificaties doorsturen naar de betreffende afdelingen.”

2.3.

Bij e-mail van 23 januari 2020 heeft Proximedia aan [gedaagde] laten weten:

“Graag zou ik via deze weg willen bevestigen dat de landingspagina’s gereed zijn. U kunt deze middels de volgende link bekijken: [link]

Call tracking

Momenteel ziet u uw persoonlijk call tracking-nummer staan op de landingspagina’s: [telefoonnummer 1] . Door te werken met een regio-onafhankelijk 085-bedrijfsnummer geeft u uw bedrijf een landelijke uitstraling. Tevens kunt u van alle voordelen genieten zoals belregistratie, nummerherkenning en Google Analytics. Dit nummer is gekoppeld aan het volgende nummer: [telefoonnummer 2] .

Google Ads

De Ads-compagne wordt opgezet aan de hand van de thema’s op de landingspagina’s. De locatie waarin u momenteel adverteert is (plaatsnaam). Dit kan uiteraard nog aangepast worden naar uw wens. Mocht u verder nog bepaalde specifieke zoekwoorden hebben waar u graag op gevonden wilt worden, dan kunt u deze aan mij doorgeven.

My MKB ClickService

Wellicht ten overvloede wil ik u mededelen dat u kunt inloggen bij [website 2] Via My MKB ClickService heeft u dan ook toegang tot de statistieken van uw AdWord-campagne. Als u bent ingelogd kunt u ook antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot de zichtbaarheid van uw advertenties vinden in onze FAQ.

(…)

2.4.

Na uitblijven van betaling van de door Proximedia verstuurde facturen heeft zij bij brief van 15 juni 2020 de overeenkomst ontbonden conform artikel 8.3 van de overeenkomst.

3 Het geschil

3.1.

Proximedia vordert bij vonnis – samengevat – veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag van € 5.133,92 (waarvan uit € 4.349,40 aan hoofdsom, € 677,53 aan buitengerechtelijke kosten en € 106,99 aan vervallen wettelijke handelsrente) te vermeerderen met rente en kosten.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover relevant, worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[gedaagde] erkent dat de overeengekomen werkzaamheden door Proximedia zijn verricht, maar stelt dat sprake is van wanprestatie aan de zijde van Proximedia. Daartoe heeft hij aangevoerd dat Proximedia geen juiste gegevens heeft vermeld via social media en op de website. Het betreft met name de menukaart die niet zou kloppen, de onterechte vermeldingen op de website dat sprake zou zijn van een buffetrestaurant en dat de Kroatische specialiteiten meer centraal zouden moeten staan.

4.2.

Proximedia heeft betwist dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde. Daartoe heeft zij aangevoerd dat op 12 december 2019 een telefonisch interview heeft plaatsgevonden met [gedaagde] om relevante informatie te vergaren zodat de landingspagina’s konden worden ontwikkeld (zie r.o. 2.2). Nadat de landingspagina’s gereed waren, had [gedaagde] de gelegenheid deze te bekijken (zie r.o. 2.3), maar heeft [gedaagde] op geen enkele wijze laten weten dat er iets aan schorte. Proximedia stelt dat zij aanpassing had kunnen doorvoeren indien zij op de hoogte was gesteld van de door [gedaagde] gewenste aanpassingen.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. Uit de door Proximedia overgelegde e-mail van 12 december 2019 blijkt wat partijen telefonisch besproken hebben omtrent de ontwikkeling en vormgeving van de landingspagina’s (zie r.o. 2.2). Tevens blijkt uit de overgelegde printscreens van de door Proximedia ontwikkelde landingspagina’s dat zij zes pagina’s in plaats van de overeengekomen vijf pagina’s heeft ontworpen (productie 5 bij dagvaarding). Ook is gebleken dat Proximedia de call tracking en SEA campagne heeft ontwikkeld (productie 6 en 7 bij dagvaarding). Tevens heeft Proximedia [gedaagde] geïnformeerd dat hij de landingspagina’s ook zelf kon raadplegen nadat de domeinnaam was geregistreerd en een e-mailadres was aangemaakt. [gedaagde] heeft enkel gesteld dat sprake was van wanprestatie, maar na de gemotiveerde betwisting door Proximedia nagelaten zijn stelling te onderbouwen, zodat in rechte niet is komen vast te staan dat Proximedia tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst. Daarbij komt dat [gedaagde] erkent dat hij nimmer contact heeft opgenomen met Proximedia, ondanks dat Proximedia in haar e-mail berichten van 12 december 2019 en 23 januari 2020 heeft vermeld dat aanpassingen kunnen worden gemeld en doorgevoerd. Dit nalaten komt voor rekening en risico van [gedaagde] .

4.4.

Het verweer van [gedaagde] dat onjuiste gegevens zijn vermeld via social media dient te worden gepasseerd, aangezien uit de onderhavige overeenkomst niet blijkt dat partijen hieromtrent iets zijn overeengekomen.

4.5.

Het door [gedaagde] gevoerde verweer dat Proximedia heeft toegezegd dat hij € 36,30 korting zou verkrijgen, dat [gedaagde] minimaal drie reserveringen per dag zou verkrijgen dan wel dat een medewerker van Proximedia bij hem langs zou komen om de landingspagina’s tezamen te ontwikkelen is na gemotiveerde betwisting door Proximedia niet nader onderbouwd door [gedaagde] . [gedaagde] heeft ook geen bewijs aangeboden van zijn stellingen, waardoor ook dit verweer wordt gepasseerd.

4.6.

Hierbij geldt ook nog dat – zelfs indien er sprake zou zijn van een wanprestatie zijdens Proximedia, wat dus niet is komen vast te staan – de wanprestatie niet meebrengt dat [gedaagde] niet meer aan zijn betalingsverplichting hoeft te voldoen. Een dergelijke rechtsregel kent het Nederlandse recht niet. De bevrijding van de betalingsverplichting had door [gedaagde] door ontbinding van de overeenkomst bewerkstelligd kunnen worden. Ook had de betalingsverplichting, bijvoorbeeld door verrekening met schade, teniet kunnen gaan. [gedaagde] heeft zich echter niet beroepen op verrekening of ontbinding, zodat de door hem gestelde wanprestatie hem niet kan baten.

4.7.

De hoofdsom van € 4.349,40, waarvan de hoogte niet is betwist door [gedaagde] , ligt voor toewijzing gereed. Datzelfde geldt voor de wettelijke handelsrente, nu de onderliggende overeenkomst tussen partijen is aangegaan in de uitoefening van beroep en bedrijf en [gedaagde] in verzuim verkeert. De tot en met 8 oktober 2020 vervallen wettelijke handelsrente ad € 106,99 zal derhalve worden toegewezen. De in het petitum van de dagvaarding gevorderde wettelijke rente vanaf 9 oktober 2020 tot aan de dag van volledige voldoening over € 4.349,40 wordt eveneens toegewezen. Proximedia vordert tevens de wettelijke rente over de tot en met 8 oktober 2020 vervallen wettelijke rente. Dit deel van de vordering zal worden afgewezen, nu wettelijke rente over de verschenen wettelijke (handels)rente pas verschuldigd is na afloop van één jaar.

4.8.

Op grond van artikel 7 van de overeenkomst stelt Proximedia dat [gedaagde] een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van 15% is verschuldigd. Op grond van deze overeenkomst vordert Proximedia een bedrag van € 677,53 voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, waarbij zij heeft onderbouwd welke werkzaamheden zij heeft verricht (zie onder punt 12 dagvaarding). [gedaagde] heeft geen verweer gevoerd tegen deze vordering. De kantonrechter zal een bedrag van € 652,41 aan buitengerechtelijke kosten toewijzen, zijnde 15% van de hoofdsom, zoals gevorderd te vermeerderen met de wettelijke rente. Echter niet vanaf 9 oktober 2020, maar vanaf de datum van dagvaarden (21 oktober 2020), nu niet vaststaat dat [gedaagde] ten aanzien van betaling van de buitengerechtelijke incassokosten voor deze datum in verzuim verkeerde.

4.9.

[gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Ten aanzien van de gevorderde verschotten wordt aangesloten bij de per 1 januari 2020 geldende tarieven zoals opgenomen in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De kosten aan de zijde van Proximedia worden tot de uitspraak van dit vonnis begroot op:

- verschotten € 8,08
- dagvaarding € 83,38

- griffierecht € 499,00
- gemachtigde salaris € 622,00 (2 punten x € 311,00)

Totaal € 1.212,46

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om aan Proximedia € 5.108,80 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 4.349,40 vanaf 9 oktober 2020 tot 21 oktober 2020 en over € 5.001,81 vanaf 21 oktober 2020 tot en met de dag van volledige voldoening;

5.2.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure aan de zijde van Proximedia gevallen en aan die zijde tot op heden begroot op een bedrag van € 1.088,46;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

type: LS