Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:2929

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
31-03-2021
Datum publicatie
09-04-2021
Zaaknummer
8784894 CV EXPL 20-4676
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanneming van werk. Oplevering per week

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8784894 CV EXPL 20-4676

Vonnis van de kantonrechter van 31 maart 2021

in de zaak van:

de besloten vennootschap [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

gevestigd en kantoor houdend te [vestigingsplaats 1] ,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

gemachtigde mr. E. van Meulen,

tegen

de besloten vennootschap [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ,

gevestigd en kantoor houdend te [vestigingsplaats 2] ,

gedaagde partij in conventie, eiser in reconventie,

gemachtigde M.A.T. Moonen.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] worden genoemd

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 14 september 2020 met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie,

 • -

  de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie met producties,

 • -

  de conclusie van dupliek in reconventie met productie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd betwist, mede aan de hand van overgelegde producties, staat voor de kantonrechter het volgende vast.

2.2.

Medio augustus 2019 sluit [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een overeenkomst van aanneming van werk met de besloten vennootschap naar Portugees recht Jostone II – Contructao e Mobilario Unipessoal LDA (hierna Jostone). Jostone krijgt daarbij de opdracht om op de bedrijfslocatie Fellenoord in Eindhoven op een oppervlakte van 2.588 vierkante meter natuurstenen tegels te leggen volgens de buttering float methode en 195 traptreden te voorzien van natuursteen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is verantwoordelijk voor de levering van de natuursteen, de lijm en het overige materiaal, waaronder voegmiddelen. De start van de werkzaamheden zal plaatsvinden in week 37 van 2019 en uiterlijk in week 46 van 2019 gereed zijn.

2.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] neemt de uitvoering van de opdracht op zich. Een van de bestuurders van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is [naam bestuurder] . Hij is ook een van de eigenaren/bestuurders van BN International B.V. BN International B.V. is eigenaar/bestuurder van Jostone.

2.4.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] schakelt op zijn beurt voor de uitvoering van de werkzaamheden tegelzetbedrijf [naam tegelzetbedrijf 1] en [naam tegelzetbedrijf 2] in.

2.5.

In week 40 van 2019 starten de werkzaamheden. In die week wordt 500 vierkante meter natuursteen gelegd. Deze werkzaamheden worden op 9 oktober 2019 door Jostone bij [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gefactureerd voor een bedrag van € 18.750,00. Op verzoek van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt op dit bedrag tien procent ingehouden, bedoeld voor betaling nadat de werkzaamheden zijn afgerond. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voldoet de factuur.

2.6.

De uitvoerders van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] staken op 10 oktober 2019 de werkzaamheden. De werkzaamheden worden op 21 oktober 2019 weer hervat.

2.7.

In de weken 41 en 43 wordt in totaal 630 vierkante meter natuursteen gelegd.

2.8.

Op 14 november 2019 laat een medewerker van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] , de heer [naam medewerker] , [naam bestuurder] per e-mail weten dat de werkzaamheden vanwege vochtproblemen tijdelijk moeten worden stilgelegd.

2.9.

De werkzaamheden van week 41 en 43 worden op 9 en 10 december 2019 door Jostone gefactureerd. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] betaalt deze facturen begin januari 2020.

2.10.

Op 13 januari 2020 (week 3) worden de werkzaamheden, op verzoek van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] , weer hervat. [naam bestuurder] stelt daarbij de voorwaarde dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voortaan de wekelijkse facturen per ommegaande voldoet.

2.11.

De facturen van Jostone voor de werkzaamheden in week 3 (€ 6.375,00) en week 4 (€ 12.375,00) worden door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] direct voldaan.

2.12.

Op 31 januari 2020 (week 5) krijgt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te horen dat de werkzaamheden kunnen worden gestopt. Op dat moment is ongeveer zestig procent van de vloer gereed. Die dag stuurt [naam bestuurder] per e-mail een bevestiging dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de rest van de werkzaamheden zelf zou doen en de specificatie van de werkzaamheden in week 5 met het verzoek een bon te sturen.

2.13.

Op 6 februari 2020 stuurt [naam bestuurder] wederom een e-mail naar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] met betrekking tot de werkzaamheden in week 5. Die dag wordt door Jostone de factuur voor de werkzaamheden in week 5 (€ 9.990,00) naar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gestuurd.

2.14.

Per e-mailberichten van 16 maart 2020 en 26 maart 2020 herinnert [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan de betaling van de factuur van 6 februari 2020. Ondanks deze e-mailberichten en ondanks diverse telefoonpogingen en WhatsApp-berichten reageert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet en wordt de factuur niet voldaan.

2.15.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt per brief van 8 april 2020 door de advocaat van Jostone gesommeerd over te gaan tot betaling van de factuur van 6 februari 2020 en in gebreke gesteld voor het geval betaling niet (tijdig, binnen vijf dagen na dagtekening van de brief) plaatsvindt.

2.16.

Per brief van 20 april 2020 laat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de advocaat van Jostone (kort weergegeven) weten dat de factuur niet is voldaan omdat naar zijn mening niet conform de overeenkomst is gepresteerd, waardoor hij extra kosten heeft moeten maken en een vordering op Jostone heeft die hoger is dan de factuur.

2.17.

Jostone cedeert de (vermeende) vordering op [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op 9 juni 2020 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

2.18.

Per aangetekende brief van 3 juli 2020 van de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op de hoogte gesteld van de cessie. In die brief wordt tevens gereageerd op de brief van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van 20 april 2020, worden verdere rechtsmaatregelen aangekondigd en wordt verzocht in te stemmen met toepasselijkheid van het Nederlands recht op deze kwestie.

2.19.

Per brief van 14 juli 2020 stelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] er van op de hoogte dat naar zijn mening sprake is van niet door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uitgevoerde werkzaamheden voor een totaal bedrag van € 41.403,50, tegels die niet conform de buttering float methode zijn aangebracht voor een totaal bedrag van

€ 29.815,00 en het wegens clustervorming 548 vierkante meter uitnemen en aanbrengen van nieuwe tegels voor een nog nader te noemen bedrag.

2.20.

Vervolgens stuurt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op 21 juli 2020 een brief naar de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] waarbij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de gelegenheid wordt gesteld de (vermeende) clustervorming voor eind augustus 2020 te herstellen.

2.21.

De advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] reageert op 28 juli 2020 per brief op de brieven van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van 14 en 21 juli 2020.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te veroordelen tot betaling van:

 • -

  € 9.990,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

 • -

  € 874,50 aan buitengerechtelijke kosten te vermeerderen met de wettelijke rente;

 • -

  de proceskosten;

 • -

  de nakosten te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert verweer tegen de vordering en vordert:

 • -

  de factuur van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en de daaraan verbonden extra kosten nietig te verklaren;

 • -

  [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te veroordelen tot restitutie van de in rekening gebrachte kosten van het leggen in de buttering float methode;

 • -

  [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te veroordelen tot betaling van de herstelkosten van de vloer zoals door de aangestelde onafhankelijke deskundige aangegeven;

 • -

  veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten.

3.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer tegen de vorderingen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] .

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

4.1.

De vorderingen in deze zaak vinden hun grondslag in de overeenkomst van aanneming van werk tussen het Portugese bedrijf Jostone en het Nederlandse bedrijf [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] . Vanwege het internationale element moet de kantonrechter eerst een oordeel geven over de rechtsmacht en toepasselijk recht.

Rechtsmacht

4.2.

De vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen wordt beantwoord aan de hand van de Verordening (EG) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Brussel I bis). Uit de hoofdregel van artikel 4 lid 1 van Brussel I bis volgt dat het gerecht van de plaats waar de gedaagde is gevestigd bevoegd is van het geschil kennis te nemen. In dit geval komt de Nederlandse rechter derhalve rechtsmacht toe.

4.3.

De vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bedraagt minder van € 25.000,00. Op grond van artikel 93 Wetboek van Rechtsvordering (Rv) is de kantonrechter bevoegd. Aangezien [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] kantoor houdt en gevestigd is in Heerlen is rechtbank Limburg relatief bevoegd.

Toepasselijk recht

4.4.

De overeenkomst tussen Jostone en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is gesloten na 17 december 2009. Daardoor zal aan de hand van Verordering (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I-Vo) bepaald moeten worden welk recht van toepassing is.

4.5.

De overeenkomst tussen Jostone en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] biedt geen aanknopingspunten voor het op die overeenkomst toepasselijk recht. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft gekozen voor toepassing van het Nederlands recht, maar [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft geen expliciete rechtskeuze gedaan. Daardoor is op grond van artikel 4 lid 2 Rome I-Vo het recht van toepassing van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten haar gewone verblijfplaats heeft. De meest kenmerkende prestatie, te weten het leggen van een natuurstenen vloer, is door Jostone via [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verricht, waardoor in principe het Portugees recht op de vordering van toepassing is. De kantonrechter is echter van oordeel dat uit de vaststaande feiten blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met Nederland dan met Portugal, zodat op grond van artikel 4 lid 3 Rome I-Vo het Nederlands recht van toepassing is.

Het standpunt van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie]

4.6.

wil dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de factuur van 6 februari 2020 betaalt. Hij stelt - samengevat - dat partijen het niet eens waren over de betaling van de facturen met betrekking tot de werkzaamheden in de weken 40, 41 en 43 van 2019. Naar zijn mening betaalde [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te laat en wilde [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ten onrechte (en niet conform de afspraak) tien procent op de factuurbedragen inhouden totdat het werk gereed zou zijn. De factuur van week 40 was al met inhouding van tien procent voldaan. De facturen van de weken 41 en 43 zijn begin januari 2020 volledig voldaan. Toen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op 9 januari 2020 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verzocht de werkzaamheden te hervatten is afgesproken dat de wekelijkse facturen voortaan per ommegaande en volledig zouden worden voldaan. De facturen met betrekking tot de werkzaamheden in de weken 3 en 4 van 2020 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onmiddellijk zonder enig voorbehoud of opmerking over de deugdelijkheid van de werkzaamheden voldaan. De factuur van 6 februari 2020 met betrekking tot week 5 heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ondanks diverse herinneringen (per e-mail, WhatsApp en telefoon) en ondanks de sommatiebrief van 8 april 2020 niet voldaan. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is daardoor in verzuim geraakt en als gevolg daarvan gehouden tot betaling van de wettelijke handelsrente. Pas nadat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in verzuim verkeerde ontving [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het bericht dat de werkzaamheden niet goed zouden zijn uitgevoerd. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is van mening dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te laat heeft geklaagd. Hij betwist dat het uitgevoerde werk niet zou deugen en is van mening dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] nalaat duidelijk te stellen en te onderbouwen wat er niet goed is gegaan en wie daarvoor aansprakelijk moet worden geacht. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft immers een deel van de werkzaamheden aan de vloer zelf uitgevoerd. Een eventueel beroep van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op verrekening dient volgens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op grond van artikel 6:136 BW te worden gepasseerd. Voor zover vereist wordt de overeenkomst door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ontbonden.

Het standpunt van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]

4.7.

Het verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en de grondslag van de reconventionele vordering hangen deels met elkaar samen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voert - samengevat - aan dat hij de factuur van 6 februari 2020 van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet hoeft te betalen omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd. De andere facturen zijn betaald, maar er werd tien procent ingehouden om later eventueel te verrekenen. In de visie van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gaandeweg de spelregels veranderd en was hij genoodzaakt daarin mee te gaan. De hoofdaannemer van het bouwproject was met de eigen planning in de knel gekomen, met vertraging tot gevolg. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is daardoor ook in de problemen gekomen. Onder die omstandigheden is klagen erbij ingeschoten. Wel heeft zijn medewerker [naam medewerker] de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ingeschakelde zzp-er [naam tegelzetbedrijf 1] regelmatig op de werkvloer aangesproken over de ondeugdelijke werkzaamheden. Dat [naam tegelzetbedrijf 1] kennelijk niet met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] daarover communiceerde is niet de verantwoordelijkheid van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] . Het gebrek aan communicatie tussen de leiding van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en de uitvoerders van de werkzaamheden is volgens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in deze kwestie het probleem.

De natuurstenen tegels zijn niet conform de buttering float methode gelegd en er is sprake van clustervorming. Daarnaast is een deel van de werkzaamheden niet uitgevoerd. Per brief van 20 april 2020 is dit aan de advocaat van Jostone kenbaar gemaakt. Een externe expert heeft eind juni 2020 gerapporteerd. Per brief van 21 juli 2020 is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aansprakelijk gesteld en is hij in de gelegenheid gesteld de gebreken te herstellen. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] maakt aanspraak op de kosten die gemoeid zijn met het herstel van de gebreken.

De overwegingen en het oordeel van de kantonrechter

In conventie

4.8.

Volgens de wettelijke bepalingen met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk dient een tot stand gebracht werk te worden opgeleverd. Voor oplevering is vereist dat de uitvoerder het tot stand gebracht werk aan de opdrachtgever ter beschikking stelt en dat de opdrachtgever zich binnen redelijke termijn er over uitspreekt of het werk door hem wordt aanvaard (artikel 7:758 BW). Doet de opdrachtgever dat niet dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

4.10.

Uit de vaststaande feiten volgt dat partijen het er over eens waren dat de uitgevoerde werkzaamheden wekelijks zouden worden gefactureerd en dat (in ieder geval vanaf januari 2020) de facturen volledig en per ommegaande zouden worden voldaan. Op de wekelijkse factuur staat het aantal in die week gelegde vierkante meters natuursteen vermeld en bij de factuur is een overzicht van het aantal gewerkte uren in die week gevoegd. De kantonrechter is van oordeel dat daarmee het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uitgevoerde werk per week aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ter beschikking is gesteld. Door het zonder enig voorbehoud of opmerking over de deugdelijkheid van de werkzaamheden betalen van de wekelijkse facturen heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uitgevoerde werk in de weken 40, 41 en 43 van 2019 en de weken 3 en 4 van 2020 aanvaard. Gelet op deze gang van zaken gaat de kantonrechter er dan ook vanuit dat de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] uitgevoerde werkzaamheden wekelijks werden opgeleverd.

4.11.

In deze procedure draait het om de factuur van 6 februari 2020, die betrekking heeft op de werkzaamheden van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in week 5 van 2020. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft het tot stand gebracht werk van die week aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ter beschikking gesteld en herhaalde malen tevergeefs gevraagd dit werk (door betaling of het aftekenen van een bon) te accorderen.

4.12.

De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in actie had moeten komen en zich binnen een redelijke termijn had moeten uitlaten of hij het werk (al dan niet onder voorbehoud) aanvaardt dan wel (onder aanwijzing van gebreken) weigert. De kantonrechter gaat voorbij aan het verweer van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dat zijn medewerker [naam medewerker] de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ingeschakelde zzp-er [naam tegelzetbedrijf 1] herhaalde malen op de werkvloer zou hebben aangesproken op de ondeugdelijkheid van de werkzaamheden omdat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] nalaat te stellen en te onderbouwen wat precies is gezegd, wanneer dat is geweest en dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dan wel Jostone daarvan op de hoogte waren.

Door niet te reageren op de herhaalde verzoeken van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en pas op 20 april 2020 in actie te komen, nadat hij al in staat van verzuim verkeerde, heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet binnen een redelijke termijn zich uitgelaten of hij het werk aanvaardt dan wel weigert. Daardoor wordt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geacht het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot stand gebrachte werk in week 5 van 2020 stilzwijgend te hebben aanvaard. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] maakt dan ook terecht aanspraak op de betaling van de factuur te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 14 april 2020 (datum verzuim)

4.13.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wil verder vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.
De gevorderde wettelijke rente over de buitengerechtelijke incassokosten zal worden toegewezen met ingang van datum dagvaarding.

4.14.

De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen overeenkomstig de richtlijnen van het LOVCK en worden begroot op een half salarispunt conform het liquidatietarief proceskosten met een maximum van € 124,00 aan nakosten salaris.

De gevorderde rente over de nakosten zal worden toegewezen met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.


In reconventie

4.15.

De kantonrechter begrijpt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] van mening is dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en Jostone en dat dit consequenties heeft gehad in relatie tot de hoofdaannemer en opdrachtgever van het bouwwerk. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] stelt weliswaar veel, maar laat na de stellingen te concretiseren, deugdelijk te onderbouwen en in een juridische context te plaatsen. Bovendien is niet duidelijk wat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] precies vordert. De kantonrechter kan en mag dit niet - eventueel aan de hand van de producties - zelf construeren en invullen. Afgezien daarvan vraagt de kantonrechter zich af of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zich met de vordering niet tot Jostone in plaats van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] had moeten wenden.

4.16.

De vordering in reconventie zal dan ook worden afgewezen.

in conventie en in reconventie

4.17.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 83,38

 • -

  griffierecht 499,00

 • -

  salaris gemachtigde 937,50 (2,5 x tarief € 373,00)

totaal € 1.519,88

4.18.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te betalen een bedrag van € 9.990,00, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 14 april 2020 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te betalen een bedrag van € 874,50 aan buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf datum dagvaarding,

5.3.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onder de voorwaarde dat deze niet binnen twee weken na aanschrijving door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 124,00 aan salaris gemachtigde, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na betekening tot de dag der voldoening,

in conventie en in reconventie

5.4.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gevallen en tot op heden begroot op € 1.519,88,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.M. Driessen en in het openbaar uitgesproken.