Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:25

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
06-01-2021
Datum publicatie
25-02-2021
Zaaknummer
04 8654091/CV 20-3519
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tandartsrekening. Verweer dat tandarts zijn werk niet goed heeft gedaan, wordt verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 8654091 \ CV EXPL 20-3519

Vonnis van de kantonrechter van 6 januari 2021

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INFOMEDICS B.V.,

gevestigd te Almere,

eisende partij,

gemachtigde YARDS Deurwaardersdiensten BV,

tegen:

[gedaagde] ,

wonend [adres] ,

[woonplaats] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[gedaagde] heeft een tandartsbehandeling ondergaan bij tandarts [naam tandarts] . Er is een tand gevuld.

2.2.

Tijdens een vakantie kort na de behandeling kreeg [gedaagde] last van de betreffende tand. Na terugkomst is [gedaagde] terug geweest bij de tandartspraktijk en is de tand getrokken.

Bij factuur van 25 januari 2019 is een bedrag van € 42,98 in rekening gebracht. [gedaagde] heeft deze factuur niet betaald.

2.3.

Tandarts [naam tandarts] heeft de vordering op [gedaagde] in eigendom overgedragen aan Infomedics.

3 Het geschil

3.1.

Infomedics vordert - samengevat - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 84,15 (€ 42,98 aan hoofdsom, € 1,17 aan rente en € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten), vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Infomedics vordert betaling van de openstaande factuur, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten. [gedaagde] voert een aantal verweren die hierna besproken worden.

De algemene voorwaarden

4.2.

Partijen verschillen van mening over de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Infomedics stelt uitgebreid dat deze wel van toepassing zijn, maar [gedaagde] betwist dit.

4.3.

De kantonrechter acht voor de beoordeling of de vordering toewijsbaar is de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn niet van belang. Infomedics baseert haar vordering immers niet op de voorwaarden, terwijl de (eventuele) verschuldigdheid van rente en incassokosten uit de wet voortvloeit.

De factuur

4.4.

[gedaagde] wil de factuur niet betalen. Hij voert aan dat de tandarts zijn werk niet goed heeft gedaan. Kort na het plaatsen van de vulling kreeg [gedaagde] pijnklachten. Bij terugkomst in de tandartspraktijk heeft een andere tandarts de tand en vulling bekeken en geconstateerd dat “dit zo niet gedaan had mogen worden”. De vulling was namelijk veel minder diep dan het gaatje en door de te korte vulling:

 1. was het gaatje niet correct gevuld

 2. vormde dit een temperatuurbrug waardoor de pijn meer werd.

Er is sprake van wanprestatie, ook al gaat het om een inspannningsverbintenis.

4.5.

Infomedics erkent dat een vulling is aangebracht vanwege een diep gaatje. Of dit leidt tot een zenuwprobleem valt niet te voorstellen. De keus voor het vullen van de tand tegenover een andere behandeling zoals een wortelkanaalbehandeling of het trekken van een kies is goed verdedigbaar. De behandeling is volgens de gebruikelijke richtlijnen uitgevoerd. Uit de röntgenfoto blijkt dat de vulling, ondanks de diepte, met goede aansluiting is aangebracht. Dat [gedaagde] na de behandeling last heeft gekregen van zenuwpijn komt niet voor rekening van Infomedics.

4.6.

De kantonrechter is van oordeel dat op [gedaagde] de stelplicht en -indien aan de orde- de bewijslast rust van de gestelde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst (wanprestatie). Volgens [gedaagde] bestaat de tekortkoming eruit dat de eerdere behandeling (vulling van de tand) ondeskundig is gedaan, waardoor de behandeling van de gewraakte factuur nodig was. De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd. Weliswaar staat vast dat [gedaagde] kort na de behandeling pijnklachten heeft gekregen, maar daarmee staat nog niet vast dat tandarts [naam tandarts] ondeugdelijk heeft gepresteerd. Door Infomedics is onderbouwd aangetoond dat niet verkeerd is gehandeld door eerst te proberen pas daarna eventueel de tand te restaureren, om dan de tand te trekken. [gedaagde] heeft dit niet onderbouwd weerlegd.

4.7.

Bovendien geldt dat de factuur betrekking heeft op het trekken van de tand. Ten aanzien van deze geneeskundige behandeling is gesteld noch gebleken dat er sprake is van wanprestatie. Nu deze behandeling is uitgevoerd, moet [gedaagde] daarvoor betalen. De hoogte van het gevorderde bedrag is niet betwist, zodat de gevorderde hoofdsom kan worden toegewezen. Voor zover [gedaagde] van mening is dat tandarts [naam tandarts] voor de eerdere behandeling schadeplichtig is, staat het hem vrij de tandarts daarvoor apart aan te spreken.

Rente en incassokosten

4.8.

Infomedics vordert vergoeding van rente. Ter onderbouwing stelt zij dat door het verstrijken van de betalingstermijn verzuim is ingetreden. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit een terecht standpunt. [gedaagde] heeft dit overigens ook niet bestreden. De gevorderde rente kan daarom worden toegewezen.

4.9.

Verder vordert Infomedics € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. Voor toewijzing daarvoor is vereist dat aan [gedaagde] de zogenoemde 14-dagenbrief is gestuurd als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW. Het bedrag van € 40,00 is in overeenstemming met het geldend tarief en kan aan Infomedics worden toegewezen.

overig

4.10.

De kantonrechter aanleiding [gedaagde] toe te laten tot bewijslevering. Ook ziet de kantonrechter geen aanleiding een mondelinge behandeling te houden. Hij acht zich op grond van de stukken voldoende voorgelicht. Een nadrukkelijk verzoek van [gedaagde] tot het in ieder geval bepalen van een mondelinge behandeling, wordt (tot tweemaal toe) niet in de desbetreffende opmerkingen van [gedaagde] gelezen

4.11.

[gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Infomedics worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 86,86

 • -

  griffierecht 124,00

 • -

  salaris gemachtigde 72,00 (2 x tarief € 36,00)

totaal € 282,86

4.12.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Dit houdt in dat de uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd ook al wordt daartegen een rechtsmiddel aangewend.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Infomedics te betalen een bedrag van € 84,15, vermeerderd met de wettelijke rente over € 42,98 vanaf 12 juni 2020 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten aan de zijde van Infomedics gevallen en tot op heden begroot op € 282,86, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns en in het openbaar uitgesproken.

type: PLG

coll: