Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:152

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
13-01-2021
Datum publicatie
28-01-2021
Zaaknummer
C/03/282783 / HA ZA 20-476
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

incidentele vordering, oproeping in vrijwaring, grondslag voor rechtsverhouding, wanprestatie, onrechtmatige daad

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/282783 / HA ZA 20-476

Vonnis in incident en in de hoofdzaak van 13 januari 2021

in de zaak van

1 [eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiseres],

wonende te [woonplaats] ,

eisers in conventie in de hoofdzaak,

verweerders in reconventie in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

advocaat mr. E.H.T. Kleeven te Eindhoven,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiser in reconventie in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. B.H.A. Augustin te Maastricht.

Partijen worden hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding van 10 september 2020 met producties 1 tot en met 14;

  • -

    de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie en verzoek incidentele voorziening;

  • -

    de conclusie van antwoord in het incident.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De beoordeling in het incident

2.1.

Uit het petitum van de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie en verzoek incidentele voorziening blijkt ondubbelzinnig dat [gedaagde] op grond van artikel 210 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) vordert dat hem wordt toegestaan Eigen Horeca Makelaar BV, gevestigd te [vestigingsplaats] , in vrijwaring op te roepen. [eisers] refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank zal in het incident enkel op deze vordering beslissen. Het door [gedaagde] in de toekomst aangekondigde verzoek als bedoeld in artikel 843a Rv ligt thans niet ter beslissing voor. Terzijde wordt nog opgemerkt dat [gedaagde] aan artikel 22 Rv geen zelfstandig vorderingsrecht kan ontlenen. Het gaat in dat artikel om een discretionaire bevoegdheid van de rechter om partijen te bevelen bepaalde stukken te overleggen.

2.2.

Voor toewijzing van de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring is vereist dat [gedaagde] zich beroept op een rechtsverhouding met Eigen Horeca Makelaar BV die meebrengt dat Eigen Horeca Makelaar BV verplicht is om de gevolgen van verlies van de hoofdzaak door [gedaagde] (mede) te dragen.

2.2.1.

[gedaagde] stelt dat Eigen Horeca Makelaar BV als verkoopmakelaar heeft bemiddeld in de totstandkoming van de overeenkomst tot overgang van onderneming en het opstellen van de overeenkomst van geldlening tussen [gedaagde] en [eisers] doet in de hoofdzaak een beroep op artikel 3.3 van de overeenkomst van geldlening. [gedaagde] stelt dat Eigen Horeca Makelaar BV zich niet goed van zijn taak heeft gekweten omdat – kort samengevat – het bepaalde in artikel 3.3 van de overeenkomst van geldlening niet haalbaar zou zijn en Eigen Horeca Makelaar BV dat wist op het moment dat de overeenkomst van geldlening werd opgesteld.

2.3.

De rechtbank oordeelt dat de omstandigheid dat tussen [eisers] en Eigen Horeca Makelaar BV kennelijk een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen op zichzelf niet betekent dat daarom ook een rechtsverhouding tussen [gedaagde] en Eigen Horeca Makelaar BV is ontstaan. Wel kan niet uitgesloten worden geacht dat een mogelijke wanprestatie in de rechtsverhouding tussen [eisers] en Eigen Horeca Makelaar BV onder omstandigheden onrechtmatig jegens [gedaagde] kan zijn. Dit constitueert een eerste mogelijke grondslag voor een rechtsverhouding tussen [gedaagde] en Eigen Horeca Makelaar BV op grond waarvan de vordering tot vrijwaring kan worden toegewezen.

2.4.

Daarenboven is uit de stellingen van [gedaagde] gebleken dat hij in het kader van de totstandkoming van de onderhavige transactie ook zelf aan Eigen Horeca Makelaar BV heeft opgedragen om te onderhandelen met de verhuurder van het bedrijfspand en dat hij zich als gevolg daarvan op het standpunt stelt dat Eigen Horeca Makelaar BV jegens hem wanprestatie heeft gepleegd. De rechtbank ziet hierin een tweede mogelijke grondslag voor een rechtsverhouding tussen [gedaagde] en Eigen Horeca Makelaar BV. Voormelde grondslagen vormen op voorhand een voldoende rechtvaardiging voor het in vrijwaring

oproepen van Eigen Horeca Makelaar BV.

2.5.

Naar het oordeel van de rechtbank kan in het incident geen van partijen als de in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd. Daarom zullen de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3 De beoordeling in de hoofdzaak

3.1.

De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de rol van 24 februari 2021 voor conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van [eisers] en iedere verdere beslissing aanhouden.

4 De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1.

staat toe dat Eigen Horeca Makelaar BV, gevestigd te [vestigingsplaats] , door [gedaagde] wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van 24 februari 2021;

4.2.

compenseert de kosten van het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de hoofdzaak

4.3.

verwijst de zaak naar de rol van 24 februari 2021 voor conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van [eisers] ;

4.4.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.P. Drijkoningen en in het openbaar uitgesproken op

13 januari 2021.1

1 type: CL coll: