Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2021:1070

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-02-2021
Datum publicatie
09-02-2021
Zaaknummer
03/721327-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor computervredebreuk, het delen van antwoorden op beveiligingsvragen, computervernieling en het bezit van kinderporno. Vrijspraak voor het bezit van heimelijk gemaakte opnames. Verdachte is samen met anderen door middel van ‘social engineering’ binnen gedrongen in iCloud-accounts en e-mailaccounts van anderen. Daarna heeft verdachte de wachtwoorden van iCloud-accounts gewijzigd, zodat deze tijdelijk ontoegankelijk waren, en foto’s uit deze accounts opgeslagen en gedeeld met anderen.

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 270 dagen met aftrek van het voorarrest, waarvan 260 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en bijzondere voorwaarden. Daarnaast wordt aan de verdachte een taakstraf van 240 uren opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/721327-17

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 februari 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens] 1989,

wonende te [adres 1]

De verdachte wordt bijgestaan door mr. K.D. Regter, advocaat kantoorhoudende te Heerlen.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 26 januari 2021. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1 (primair): in de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018, al dan niet samen met anderen, is binnengedrongen in iCloud-accounts en e-mailaccounts van anderen door middel van ‘social engineering’ en dat hij bestanden/gegevens uit deze accounts heeft opgeslagen. Subsidiair is dit feit ten laste gelegd in de medeplichtigheidsvariant;

Feit 2: in voornoemde periode, al dan niet samen met anderen, antwoorden op beveiligingsvragen van iCloud- en e-mailaccounts heeft verzameld, gedeeld en voorhanden gehad;

Feit 3: in voornoemde periode, al dan niet samen met anderen, iCloud-accounts ontoegankelijk heeft gemaakt door na het beantwoorden van de beveiligingsvragen de wachtwoorden van de iCloud-accounts te wijzigen;

Feit 4: heimelijk gemaakte opnames tot zijn beschikking heeft gehad;

Feit 5: kinderporno in zijn bezit heeft gehad.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht feit 1, 2, 3 en 5 bewezen. De verdachte heeft samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] iCloud-accounts gehackt. De verdachte zocht antwoorden op iCloud-beveiligingsvragen en verstrekte die antwoorden aan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , die hiermee de wachtwoorden van de iCloud-accounts veranderden. De relevante foto’s die op de

iCloud-accounts gevonden werden, werden met de verdachte gedeeld. De verdachte heeft dit bekend en bij [medeverdachte 1] werden gegevens van 523 verschillende iCloud-accounts aangetroffen. De rol van de verdachte was hierbij die van medepleger, zodat feit 1 in de primaire variant bewezen kan worden.

Voor feit 4 dient vrijspraak te volgen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte zich aan dit feit schuldig heeft gemaakt.

Op een USB-stick en een harde schijf die bij de verdachte in beslag zijn genomen, is een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen. De verdachte heeft verklaard dat hij bestanden van een inmiddels gedetineerde fotograaf had gedownload en had, mede gezien de context van de foto’s, moeten weten dat de meisjes minderjarig waren. Feit 5 acht de officier van justitie dan ook bewezen.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich bij feit 1 op het standpunt gesteld dat de verdachte niet als medepleger, maar slechts als medeplichtige beschouwd kan worden. De verdachte heeft enkel informatie opgezocht en doorgegeven. Zijn rol was niet inwisselbaar met de rollen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] .

De raadsman heeft geen bewijsverweer gevoerd ten aanzien van feit 2.

Voor feit 3 is vrijspraak bepleit. De aangeefsters hebben niet verklaard dat zij geen toegang meer hadden tot hun accounts.

Ook voor feit 4 moet vrijspraak volgen, aangezien uit niets blijkt dat de verdachte heimelijk gemaakte opnames in zijn bezit heeft gehad.

Voor feit 5 is vrijspraak bepleit, omdat uit het dossier niet blijkt dat de gegevensdragers die zijn onderzocht en waarop kinderporno is aangetroffen, bij de verdachte zijn aangetroffen. De op dit feit betrekking hebbende processen-verbaal vermelden allemaal verschillende nummers. Subsidiair voert de raadsman aan dat de verdachte geen wetenschap van de aanwezigheid van kinderporno op die gegevensdrager had.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Inleiding

In juli 2017 werd in Limburg het onderzoek ACHILLES gestart. Aanleiding voor de start van dit onderzoek was informatie vanuit het cybercrimeteam van de politie eenheid Amsterdam over de betrokkenheid van een verdachte uit Zuid-Limburg bij

cybercrime/computervredebreuk. Deze verdachte zou gebruik maken van de nickname ‘ [nickname 1] ’. Na onderzoek stelde de politie vast dat de verdachte de gebruiker van de nickname ‘ [nickname 1] ’ was.

Bewijsmiddelen

Op 14 januari 2018 is de verdachte aangehouden2 en zijn er in zijn woning in Heerlen verschillende gegevensdragers in beslag genomen, waaronder een zwart/zilveren USB-stick en een zwarte USB-stick.3 Op de zwart/zilveren USB-stick werd een Excelbestand aangetroffen waarin 296 e-mailadressen verwerkt waren. Achter de e-mailadressen stonden geboortedata en vermoedelijke antwoorden op beveiligingsvragen. Sommige e-mailadressen waren groen gearceerd.4 Uit onderzoek bleek dat de gebruiker met nickname ‘ [nickname 1] ’ ook gebruiker was van het e-mailaccount [emailadres 1] .5 Uit bevraging van de historische verkeersgegevens van dit e-mailaccount – middels een rechtshulpverzoek aan de Duitse autoriteiten – is gebleken dat zich in de map ‘drafts’ (concepten) een concept e-mail d.d. 13 april 2017 bevond, met als bijlage een Excelbestand. In dit Excelbestand stonden 818 rijen met e-mailadressen , met daaraan gekoppeld voor- en achternamen, (vermoedelijk) geboortedata en beveiligingsvragen met antwoorden. Van de 818 rijen waren 132 rijen groen gearceerd. Uit een steekproef bleek dat vrijwel alle gecontroleerde namen van slachtoffers op de lijst voorkwamen en dat deze nagenoeg allemaal in het groen gearceerde deel stonden.6 Uit onderzoek is verder gebleken dat de 296 e-mailadressen uit het Excelbestand op de USB-stick ook in dit Excelbestand waren opgenomen.7

De verklaring van de verdachte

De verdachte heeft op 24 januari 2018 bij de politie verklaard dat hij een jaar voor zijn aanhouding via een anoniem forum in contact kwam met een persoon die zich [nickname] noemde. Inmiddels weet de verdachte dat [nickname] [medeverdachte 2] is. De verdachte was nieuwsgierig naar ‘rippen’ en zocht via e-mailadres [emailadres 1] contact met

[medeverdachte 2] . Ook maakte de verdachte een account aan met de naam ‘ [nickname 1] ’ op

KIK-messenger om (anoniem) met [medeverdachte 2] te kunnen communiceren. [medeverdachte 2] heeft aan de verdachte uitgelegd hoe het ‘rippen’ van iCloud werkt: je moest dan naar de ‘I forgot Apple’-site gaan, daar e-mailadres en geboortedatum invullen en dan kreeg je twee beveiligingsvragen over de betreffende persoon te zien. Nadat je de twee beveiligingsvragen goed had beantwoord, kon je het wachtwoord veranderen. De verdachte heeft verklaard dat hij voor [medeverdachte 2] de antwoorden op de beveiligingsvragen van iCloud-accounts heeft gezocht en verzameld. De verdachte zocht deze antwoorden via Facebook en andere social media, hetgeen ook wel social engineering wordt genoemd. Als het lukte en de verdachte uitkwam bij het scherm waarop het wachtwoord van het account veranderd kon worden, gaf hij via KIK-messenger het e-mailadres, de geboortedatum en de antwoorden op de beveiligingsvragen door aan [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] veranderde vervolgens het wachtwoord en stuurde een selectie van de relevante bestanden die hij gevonden had, door naar de verdachte.8 De relevante bestanden werden ook wel ‘wins’ genoemd en betroffen pikante foto’s en naaktfoto’s van personen.9 Verdachte bewaarde de foto’s op een versleutelde harde schijf. Verdachte heeft verklaard dat de doelgroep van het hacken bestond uit jonge vrouwen. Soms werd de iCloud van een man gehackt om pikante foto’s van zijn vriendin te achterhalen. Verdachte hield in een Excelbestand alle namen en gegevens bij van de personen van wie hij toegang wilde tot de iCloud. De namen in het Excelbestand die groen gekleurd zijn, zijn namen waarbij het gelukt is om tot het scherm ‘wachtwoord wijzigen’ te komen.

Op een gegeven moment hield het contact met [medeverdachte 2] op. De verdachte is toen via

[medeverdachte 2] in contact gekomen met ‘ [nickname 2] ’. Inmiddels weet de verdachte dat [nickname 2] de nickname van [medeverdachte 1] is. Verdachte heeft met [medeverdachte 1] dezelfde afspraak gemaakt als met [medeverdachte 2] : de verdachte moest het zogenaamde ‘social engineering’-gedeelte doen en kreeg in ruil daarvoor naaktfoto’s en pikante foto’s van de personen van wie hij de gegevens had doorgestuurd.10

De verdachte heeft verklaard dat hij tot vlak voor zijn aanhouding bezig is geweest met het verzamelen van gegevens.11 Verder heeft de verdachte verklaard dat hij de naaktfoto’s en/of pikante foto’s die hij had ontvangen ook via internet aan anderen verstrekte in ruil voor naaktfoto’s en/of pikante foto’s die deze personen dan weer hadden.12

De verklaring van [medeverdachte 1]

heeft op 22 augustus 2017 bij de politie verklaard dat hij op KIK-messenger gebruiker is van de nickname ‘ [nickname 2] ’. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij twee jaar geleden via een anoniem forum en via KIK-messenger in contact is gekomen met een jongen genaamd [naam 2] met de nickname [nickname] . [naam 2] vertelde tegen [medeverdachte 1] dat hij zich bezighield met het verkrijgen van (naakt)foto’s van personen en vroeg of [medeverdachte 1] hem daarmee wilde helpen. [medeverdachte 1] besloot [naam 2] te helpen. [medeverdachte 1] controleerde met het softwareprogramma Elcomsoft Phone Password Breaker of inloggegevens van personen nog werkten en verder zocht [medeverdachte 1] in bestanden met foto’s, video’s en tekstbestanden van personen naar meer informatie over die personen en naar hun wachtwoorden. Het laatste contact met [naam 2] vond in mei 2017 plaats. Via deze [naam 2] / [nickname] is [medeverdachte 1] ook in contact gekomen met [nickname 1] . Met [nickname 1] deelde [medeverdachte 1] hetzelfde als met [naam 2] .13

De aangiftes

In het dossier bevinden zich meerdere aangiftes van jonge vrouwen die verklaren dat zij niet meer op hun Apple/iCloud-account konden inloggen en zagen dat hun wachtwoord meerdere keren succesvol veranderd was, terwijl zij dit zelf niet hadden gedaan ( [aangever 1] , [aangever 2] , [aangever 3] ,. [aangever 4] en [aangever 5] ).14 [aangever 4] en [aangever 1] werden foto’s aangetroffen op de laptop van de verdachte en bij [medeverdachte 1]15 en de overige aangiftes konden worden gelinkt aan [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] .16

De KIK-gesprekken

In het dossier bevinden zich enkele uitdraaien van KIK-gesprekken die de verdachte met

[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] heeft gevoerd. Uit de KIK-gesprekken blijkt dat onderling inloggegevens, bestanden en tips werden uitgewisseld.17 Verder blijkt uit de uitdraaien dat het eerste contact tussen de verdachte en [medeverdachte 1] heeft plaatsgevonden op 8 februari 2017.18

Op 13 februari 2017 voerden ‘ [nickname 1] ’ (verdachte) en ‘ [nickname 2] ’ ( [medeverdachte 1] ) onder meer het volgende KIK-gesprek:

verdachte: ‘K kan niet meer op fb [naam 3] (..) ze heeft ww al veranderd’

[medeverdachte 1] : ‘Dat ging snel. Fb stuurt altijd direct melding als je vanaf andere locatie dan normaal aanmeld’

verdachte: ‘Jaa had gekeken bij beveiliging en instellingen verwijderd .. Locatie onbekend wel met ip .. Maar was vanuit roemenië’

[medeverdachte 1] : ‘Kon je geen NL ip kiezen? Dan heb je soms kans dat je er doorheen komt zonder melding’

verdachte: ‘Aah okee doe k dalijk’

[medeverdachte 1] : ‘Fb en Gmail bijv houden bij vanaf waar je meestal inlogt. Als je altijd vanuit Amsterdam inlogt en dan ineens vanuit Oezbekistan, locken ze het account en moet je verifiëren dat je de eigenaar bent. Als je altijd vanuit Amsterdam inlogt en ineens uit Den Haag, is dat niet zo vreemd. Snap je?’ 19

en op 18 februari 2017 het volgende gesprek:

[medeverdachte 1] : ‘Check je mail’

verdachte: ‘good rip’

[medeverdachte 1] : ‘Ja toch. Deze had dus alleen WhatsApp backup, die kon [naam 2] niet rippen’

verdachte: ‘Nja is wel zeker goede rip haha’

[medeverdachte 1] : ‘Dat dacht ik. Hopelijk kun je de info van [naam 4] achterhalen. En als je een andere rip hebt, stuur maar door’

verdachte: ‘komt goed’

[medeverdachte 1] : ‘Heb je toevallig nog eentje om te doen? Ik verveel me’

verdachte: ‘ff kijken. [emailadres 2] [geboortedatum 1] Baas: [naam 2] Bijnaam: [bijnaam] ’

[medeverdachte 1] : ‘als ik die nu doe dan heeft ze het natuurlijk direct door?’

verdachte: ‘Geen idee of ze nu werken is’

[medeverdachte 1] : ‘Ik probeer het gewoon’

verdachte: ‘Aait (..) [emailadres 3] [geboortedatum 2] , Straat: [adres 2] , Vriendin: [naam 5] . [emailadres 4] , [geboortedatum 3] , Vriendin: [naam 6] , Baas: [naam 7] . Hopelijk verveel je je nu niet meer hahaha’

[medeverdachte 1] : ‘Haha nee! Check je mail voor [naam 8] . [naam 2] had [naam 9] van de week gedaan die had geen update dus die sla ik over’. 20

Feit 1 t/m 3: bewijsoverwegingen

Op grond van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen acht de rechtbank bewezen dat de verdachte zich in de ten laste gelegde periode samen met [medeverdachte 2] dan wel [medeverdachte 1] heeft schuldig gemaakt aan computervredebreuk, zodat feit 1 bewezen kan worden in de primair ten laste gelegde variant. Uit de KIK-gesprekken volgt dat de verdachte vanaf begin 2017 veelvuldig contact had met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , waarbij sprake was van een duidelijke rolverdeling: de verdachte zocht de e-mailadressen en antwoorden op beveiligingsvragen van personen, waarna [medeverdachte 2] c.q. [medeverdachte 1] het wachtwoord veranderde en de relevante bestanden downloadde, die vervolgens weer werden gedeeld met de verdachte. De verdachte en [medeverdachte 2] c.q. [medeverdachte 1] maakten dus gebruik van elkaars kennis, verdeelden de taken en wisselden gegevens en bestanden uit. De rol van de verdachte was hierbij ook onmisbaar: hij leverde de essentiële gegevens aan die het mogelijk maakten om de wachtwoorden te veranderen. Het voorgaande levert een nauwe en bewuste samenwerking op, zodat sprake is van medeplegen en het onder 1 primair ten laste gelegde bewezen kan worden.

Op grond van voornoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank eveneens bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten 2 en 3.

Feit 4: vrijspraak

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat niet bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan hetgeen onder feit 4 aan hem ten laste is gelegd. Uit het dossier volgt niet dat de verdachte met verborgen apparatuur foto’s heeft gemaakt of dat hij zulke foto’s in zijn bezit heeft gehad. Om die reden zal de rechtbank hem voor dit feit vrijspreken.

Feit 5: bezit kinderporno

Op de zwarte USB-stick die bij de verdachte in beslag genomen is21, werden 91 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Het betrof zichtbare bestanden die zonder speciale software door de gebruiker te benaderen waren.22 De politie heeft tien van deze afbeeldingen beschreven.23 Het betreft voor het merendeel foto’s waarop meisjes, die kennelijk tussen de 12 en 15 jaar oud zijn, poseren voor een webcam of selfies in een spiegel maken met een telefoon. Op 90% van de foto’s staan de meisjes met ontblote borsten en op 10% van de foto’s is de vagina van de meisjes zichtbaar. Het betreft foto’s in een natuurlijke omgeving zoals slaap- of badkamers en op de afbeeldingen zijn geen seksuele handelingen zichtbaar.24

De verdachte heeft verklaard dat alle spullen die in zijn woning in beslag genomen zijn, aan hem toebehoren en door hem gebruikt werden.25

De rechtbank acht op grond van het voorgaande bewezen dat de verdachte

91 kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad. De afbeeldingen stonden zichtbaar en vrij toegankelijk op een USB-stick die aan de verdachte toebehoorde en door hem werd gebruikt. Uit de beschrijving van de afbeeldingen volgt dat het om materiaal ging van meisjes die tussen de 12 en 15 jaar oud waren, waarbij te zien was dat de borsten nog geen volwassen stadium hadden bereikt en de tepelhof nog niet sterk gepigmenteerd was. De afbeeldingen waren met andere woorden, onmiskenbaar, kinderpornografisch van aard en dit had de verdachte óók moeten zien. Het verweer van de verdachte dat de foto’s per ongeluk mee zijn gedownload, slaagt niet, gelet op de locatie waar de afbeeldingen zijn aangetroffen (op een losse usb-stick in een vrij toegankelijke map).

In het dossier bevindt zich nog een proces-verbaal waarin kinderpornografisch materiaal wordt beschreven (dossierpagina 797 e.v.) dat op een externe harde schijf van merk Toshiba is aangetroffen. De beslagcode die aan deze harde schijf is gekoppeld komt niet overeen met de code die is toegekend aan de bij verdachte in beslag genomen externe harde schijf. Bovendien staat boven het proces-verbaal waarin het kinderpornografisch materiaal wordt beschreven een ander proces-verbaalnummer, zaaknummer en parketnummer dan de nummers die voor het onderzoek tegen de verdachte gelden. Om die reden kan de rechtbank niet met voldoende zekerheid vaststellen dat de onderzochte externe harde schijf van het merk Toshiba dezelfde harde schijf is die bij verdachte in beslag is genomen. Voor zover de tenlastelegging ziet op de op deze schijf aangetroffen kinderporno zal de verdachte hiervan dan ook worden vrijgesproken.

Uit de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen (91) die bewezen kan worden verklaard, kan de rechtbank niet afleiden dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het bezit van kinderporno, zodat de verdachte ook van dit deel van de tenlastelegging wordt vrijgesproken.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1.

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen tezamen en in vereniging met een ander meermalen opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk, te weten een server en/of computersysteem bevattende iCloud-accounts en/of e-mailaccounts van personen, is binnengedrongen, waarbij hij, verdachte, en zijn mededader zich de toegang tot die geautomatiseerde werken hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging en met behulp van een valse sleutel, te weten door het beantwoorden van beveiligingsvragen (verkregen middels 'social engineering'), waarna hij, verdachte, en zijn mededader gegevens, te weten iCloud-backups, die waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van voornoemd geautomatiseerd werk, waarin hij, verdachte, en zijn mededader zich wederrechtelijk bevonden, voor zichzelf en/of een ander hebben overgenomen, zulks met behulp van het software programma Elcomsoft Phone Breaker;

2.

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, meermalen, met computerwachtwoorden vergelijkbare gegevens, waardoor toegang kon worden gekregen tot een geautomatiseerd werk, heeft verworven en ter beschikking heeft gesteld en/of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht werd gepleegd, immers heeft verdachte middels 'social engineering':

- antwoorden op beveiligingsvragen (waardoor toegang tot iClouds en/of e-mailaccounts kon worden verschaft) verzameld en

- die antwoorden op beveiligingsvragen gedeeld met anderen en/of

- die antwoorden op beveiligingsvragen voorhanden gehad;

3.

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk en door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt en/of overgedragen, te weten iCloud-accounts, heeft veranderd en ontoegankelijk gemaakt, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededader, zichzelf, door het beantwoorden van beveiligingsvragen (middels 'social engineering'), toegang verschaft tot iCloud-accounts van personen en vervolgens de wachtwoorden van deze iCloud-accounts gewijzigd;

5.

hij op 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen digitale fotobestanden op een gegevensdrager, te weten een USB-stick 2GB (SIN-nummer [nummer 1] ) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of poseert in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past en waarbij nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden, waardoor de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(Bestandsna(a)m(en): [bestand 1] , [bestand 2] , [bestand 3] , [bestand 4] , [bestand 5] en [bestand 6] , [bestand 7] , [bestand 8] , [bestand 9] , [bestand 10] , [bestand 11] , [bestand 12] en [bestand 13] .

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

t.a.v. feit 1: medeplegen van computervredebreuk, terwijl de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen en/of worden verwerkt en/of worden overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, meermalen gepleegd

in eendaadse samenloop gepleegd met

t.a.v. feit 2: met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of een daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan verwerven en/of anderszins ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben, meermalen gepleegd

in eendaadse samenloop gepleegd met

t.a.v. feit 3: medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk en door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt en/of worden overgedragen, veranderen en ontoegankelijk maken, meermalen gepleegd

t.a.v. feit 5: een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, in bezit hebben

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft, op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht, gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen met aftrek van het voorarrest, waarvan 260 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden. Daarnaast dient aan de verdachte een taakstraf van 240 uren opgelegd te worden. Bij de strafbepaling heeft de officier van justitie rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn, met het blanco strafblad van de verdachte en met de redelijk beperkte rol die de verdachte in het geheel heeft gehad.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat er bij de straftoemeting rekening mee gehouden moet worden dat sprake is van samenloop bij feit 1, 2 en 3 en dat de redelijke termijn is overschreden met meer dan een jaar. De relatief geringe ernst van de kinderporno en dat de verdachte schoon schip heeft gemaakt, heeft meegewerkt aan het onderzoek en vrijwillig hulp heeft gezocht op diverse vlakken dient ten voordele van de verdachte bij de strafbepaling mee te wegen. Voor een voorwaardelijk strafdeel volstaat een proeftijd van een jaar en gelet op de financiële situatie van de verdachte is een geldboete geen passende sanctie. De tijd die verdachte in voorarrest heeft gezeten moet van de straf afgetrokken worden.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft zich op grote schaal bezig gehouden met het hacken van iCloud-accounts van jonge vrouwen. De verdachte zocht op internet naar mogelijke antwoorden op iCloud-beveiligingsvragen, stuurde deze antwoorden door naar anderen en kreeg dan in ruil daarvoor de pikante foto’s en naaktfoto’s die in de iCloud-accounts werden gevonden. Er zijn bij de verdachte duizenden pikante foto’s en naaktfoto’s van (jonge) vrouwen gevonden. De verdachte heeft met zijn handelen op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en privacy van al deze vrouwen en hij heeft het vertrouwen dat zij in hun beveiligde digitale privé-omgeving hebben ernstig geschaad. Het is aan de verdachte te wijten dat deze vrouwen moeten blijven leven met de vrees dat een van hun (intieme) foto’s op elk moment op internet kan opduiken. De verdachte hield de foto’s die hij ontving, namelijk niet alleen voor zichzelf: op fora bood hij de foto’s van de vrouwen aan in ruil voor pikante foto’s van andere vrouwen. Kortom: de verdachte heeft geen moment stilgestaan bij de enorme impact van zijn handelen op de levens van deze vrouwen en dacht alleen aan zijn eigen behoeften. Het was voor hem kennelijk nooit genoeg. Dat de verdachte geen boodschap had aan de gevolgen die zijn handelen heeft voor de vrouwen, blijkt ook wel uit zijn opmerkelijke keuze voor een nickname: hij noemde zichzelf ‘ [nickname 1] ’ en juist dat zegt al genoeg over hoe de verdachte over de vrouwen dacht. Verdachte had slechts oog voor één ding: het verzamelen van zoveel mogelijk ‘wins’ en de ‘kick’ die hij kreeg als het hem lukte om van weer een nieuwe vrouw pikante foto’s en/of naaktfoto’s te bemachtigen. Dit neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. Dat een wildvreemde kan indringen in privé-accounts van willekeurige mensen en informatie uit die privé-accounts downloadt op zijn eigen computer is zeer beangstigend en zorgt voor gevoelens van onveiligheid, niet alleen voor deze vrouwen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Daarnaast heeft de verdachte kinderporno in zijn bezit gehad. Deze kinderporno betreft privéfoto’s van jonge meisjes, dus foto’s die niet in het bezit van de verdachte terecht hadden mogen komen. Het bezit van kinderporno is een ernstig strafbaar feit. De rechtbank houdt er echter wel rekening mee dat het gaat om een relatief geringe hoeveelheid kinderporno, waarbij geen (zeer) jonge kinderen betrokken zijn en evenmin sprake is van een gewelddadig element en/of seksuele handelingen (buiten het tonen van intieme lichaamsdelen) .

De rechtbank is van oordeel dat er, gelet op de ernst van de feiten die de verdachte heeft gepleegd en de enorme impact die deze feiten hebben, niet kan worden volstaan met een andere straf dan een (deels onvoorwaardelijke) gevangenisstraf.

De rechtbank heeft er echter ook rekening mee gehouden dat de verdachte niet eerder is veroordeeld door de strafrechter. Ook heeft de rechtbank acht geslagen op de inhoud van het reclasseringsrapport dat over de verdachte is opgemaakt. De reclassering beschrijft dat de verdachte kampt met psychosociale problematiek, dat hij sterk beïnvloedbaar is en hierdoor in het delictgedrag betrokken is geraakt. Verdachte was onvoldoende assertief om met dit gedrag te stoppen en probeerde zo ook zijn minderwaardigheidsgevoelens te compenseren. De reclassering beschrijft dat de verdachte nadat hij in voorlopige hechtenis had gezeten op vrijwillige basis contact heeft gehouden met de reclassering en dat hij zich ook heeft aangemeld voor een behandeling voor zijn psychosociale problematiek. De reclassering adviseert een deels voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden. Ter terechtzitting heeft de verdachte hier nog aan toegevoegd dat hij inderdaad op diverse leefgebieden hulp heeft gezocht en dat hij begeleiding van de reclassering met een ambulante behandeling wel ziet zitten.

De rechtbank concludeert op basis van het reclasseringsrapport en de verklaring van de verdachte dat de verdachte probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. Opnieuw de gevangenis in gaan, zou dit traject doorkruisen. De rechtbank zal daarom, in navolging van de eis van de officier van justitie, geen langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de verdachte opleggen dan de tijd die hij al in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Daarnaast houdt de rechtbank rekening met het bepaalde in artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank heeft verder geconstateerd dat de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM is overschreden. Uitgangspunt is namelijk dat een strafzaak in eerste aanleg dient te zijn afgerond met een vonnis binnen twee jaar vanaf het moment dat vanwege de Nederlandse staat jegens een verdachte een handeling is verricht waaraan deze redelijkerwijs de verwachting kan ontlenen dat tegen hem strafvervolging kan worden ingesteld. De redelijke termijn is in deze zaak overschreden met één jaar en daar zal de rechtbank bij de strafbepaling ten voordele van de verdachte rekening mee houden.

Alles overwegend vindt de rechtbank de eis van de officier van justitie passend, hoewel de rechtbank minder bewezen heeft verklaard dan de officier van justitie. Dit betekent dat de verdachte in principe zwaarder wordt gestraft dan de officier van justitie heeft geëist. De rechtbank doet dit om de ernst van de feiten te benadrukken en omdat zij een lagere straf dan geëist niet passend vindt. Dit betekent dat een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen wordt opgelegd, waarvan 260 dagen voorwaardelijk . De rechtbank bepaalt, anders dan de officier van justitie, de proeftijd op 2 jaren, nu zij geen aanleiding ziet om een langere proeftijd aan de verdachte op te leggen. Door een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen aan de verdachte, wil de rechtbank enerzijds de ernst van de door de verdachte gepleegde strafbare feiten tot uitdrukking brengen en anderzijds de verdachte ervan weerhouden om opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan het voorwaardelijk strafdeel worden, gelet op de inhoud van het reclasseringsrapport, bijzondere voorwaarden gekoppeld zoals die door de reclassering zijn geformuleerd. Naast de forse voorwaardelijke gevangenisstraf, zal de rechtbank, overeenkomstig de eis van de officier van justitie, een taakstraf voor de duur van 240 uren aan de verdachte opleggen.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 55, 57, 138ab, 139d, 240b en 350a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het onder 4 ten laste gelegde feit;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het ten laste gelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Gevangenisstraf

- veroordeelt de verdachte voor de feiten 1, 2, 3 en 5 tot een gevangenisstraf van

270 dagen, waarvan 260 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van een proeftijd van 2 jaren zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

 • -

  stelt de volgende bijzondere voorwaarden, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd heeft te voldoen:

 1. Meldplicht bij de reclassering: De veroordeelde meldt zich binnen drie werkdagen na heden telefonisch bij Reclassering Nederland (telefoonnummer 08880411502) en hij blijft zich hierna melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt;

 2. Ambulante behandeling: De veroordeelde laat zich behandelen door FPP de Horst of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. De gestarte behandeling wordt voortgezet en duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering dat nodig vindt. De veroordeelde moet zich houden aan de huisregels en aan de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling, ook als dit inhoudt dat hij medicijnen moet innemen;

 • -

  geeft aan de reclassering de opdracht als bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

 1. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

 2. medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14c, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen;

Taakstraf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor de feiten 1, 2, 3 en 5 tot een taakstraf voor de duur van 240 uren;

 • -

  beveelt dat indien de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 120 dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Beije, voorzitter, mr. G.P.C. Dijkshoorn-Sleebe en

mr. drs. E.C.M. Hurkens, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.H.J. Muijlkens, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 9 februari 2021.

Buiten staat:

Mr. M.M. Beije en mr. drs. E.C.M. Hurkens zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in (een gedeelte van) (een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten een server en/of computersysteem bevattende (een) iCloud account(s) en/of e-mailaccount(s) van (een) (onbekend gebleven) perso(o)n(en), is/zijn binnengedrongen, waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die geautomatiseerde werken heeft/hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten door het beantwoorden van beveiligingsvragen (verkregen middels 'social engineering'),

waarna hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) gegevens, te weten (een) iCloud-backup(s), althans de (volledige) inhoud van (een) iCloud account(s), die waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van voornoemd(e) geautomatiseerd(e) werk(en), waarin hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) zich wederrechtelijk bevond/bevonden, voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen en/of afgetapt en/of opgenomen, zulks met behulp van het software programma Elcomsoft Phone Breaker;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] in of omstreeks de periode van 26 september 2015 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Groningen en/of de gemeente Neder-Betuwe en/of gemeente Heerlen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in (een gedeelte van) (een) geautomatiseerd(e) werk(en), te weten (een) iCloud account(s) en/of e-mailaccount(s) van (een) (onbekend gebleven) perso(o)n(en), is/zijn binnengedrongen,

waarbij die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] zich de toegang tot die geautomatiseerde werken heeft/hebben verworven door het doorbreken van een beveiliging en/of door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten door het beantwoorden van beveiligingsvragen (verkregen middels 'social engineering'),

waarna die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] gegevens, te weten (een) iCloud-backup(s), althans de (volledige) inhoud van (een) iCloud account(s), die waren opgeslagen en/of werden verwerkt en/of werden overgedragen door middel van voornoemd(e) geautomatiseerd(e) werk(en), waarin die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] zich wederrechtelijk bevond/bevonden, voor zichzelf en/of een ander heeft/hebben overgenomen en/of afgetapt en/of opgenomen, zulks met behulp van het software programma Elcomsoft Phone Breaker,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlenopzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door wachtwoorden en/of antwoorden op beveiligingsvragen (waardoor toegang tot iClouds en/of e-mailaccounts kon worden verschaft) te verkrijgen en/of te verzamelen en/of (vervolgens) ter beschikking te stellen aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] ;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) computerwachtwoord(en), toegangscode(s) en/of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kon worden gekregen tot een (deel van een) geautomatiseerd werk, heeft vervaardigd, verkocht, verworven, ingevoerd, verspreid en/of anderszins ter beschikking heeft gesteld en/of voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c van het Wetboek van Strafrecht werd gepleegd, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), (telkens) middels 'social engineering':

- wachtwoorden en/of antwoorden op beveiligingsvragen (waardoor toegang tot iClouds en/of e-mailaccounts kon worden verschaft) verzameld en/of

- die wachtwoorden en/of antwoorden op beveiligingsvragen gedeeld met (een) ander(en) en/of

- die wachtwoorden en/of antwoorden op beveiligingsvragen anderszins ter beschikking gesteld aan (een) ander(en) en/of

- die wachtwoorden en/of antwoorden op beveiligingsvragen voorhanden gehad;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk en/of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt en/of overgedragen, te weten (een) iCloud account(s), heeft/hebben veranderd, gewist, onbruikbaar en/of ontoegankelijk gemaakt en/of andere gegevens daaraan toegevoegd, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), zichzelf, door het beantwoorden van beveiligingsvragen (middels 'social engineering'), toegang verschaft tot (een) iCloud account(s) van (een) (onbekend gebleven) perso(o)n(en) en/of (vervolgens) de/het wachtwoord(en) van dit/deze iCloud account(s) gewijzigd;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, de beschikking heeft gehad over (een) afbeelding(en), te weten (een) foto('s) en/of video('s), welke, naar hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden, door of ten gevolge van een onder artikel 139f onder 1° van het Wetboek van Strafrecht gestelde handeling was/waren verkregen;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, (een) (groot aantal) afbeelding(en), te weten (digitale) fotobestanden en/of (digitale) videobestanden, op een of meerdere gegevensdragers, te weten een USB-stick 2GB (SIN-nummer [nummer 2] ) en/of een externe harde schijf van het merk Toshiba (SIN-nummer [nummer 3] ), heeft verspreid en/of aangeboden en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een erotisch getinte houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna)

door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling,

(Bestandsna(a)m(en): [bestand 1] , [bestand 2] , [bestand 3] , [bestand 4] , [bestand 5] en [bestand 6] , [bestand 7] , [bestand 8] , [bestand 9] , [bestand 10] , [bestand 11] , [bestand 12] en [bestand 14] , [bestand 15] , [bestand 16] , [bestand 17] , [bestand 18] , [bestand 19] , [bestand 20] [bestand 21] , [bestand 22] , [bestand 23] ;

- het met de vinger/hand betasten en/of aanraken van het eigen geslachtsdeel door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt,

(Bestandsna(a)m(en): [bestand 24] ;

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie eenheid Limburg, Cybercrime team, onderzoek ACHILLES LBRDD17001, gesloten d.d. 17 oktober 2018, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 814.

2 Het proces-verbaal van aanhouding van de verdachte, pagina 41.

3 Het proces van binnentreden en doorzoeking ter inbeslagneming, met bijlage, pagina 538 en 541.

4 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 578.

5 Zie pagina 227.

6 Het proces-verbaal resultaat RHV GMX mail, pagina 514 tot en met 517.

7 Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 578.

8 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte, pagina 77 en 78.

9 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte, pagina 105.

10 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte, pagina 76 tot en met 80.

11 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte, pagina 101.

12 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte, pagina 103.

13 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [medeverdachte 1] , pagina 441 tot en met 450.

14 Zie de aangiftes op pagina 305, 337, 344, 356 en 386.

15 Het proces-verbaal van onderzoek laptop, pagina 567 en 568.

16 Zie het processen-verbaal op pagina 354, 380, 382 en 421.

17 Zie o.a. pagina 84 tot en met 97 en pagina 226 tot en met 261.

18 Pagina 226.

19 Pagina 236-237.

20 Pagina 238-240.

21 De kennisgeving van inbeslagneming van goednummer [nummer 4] , SIN: [nummer 1] , pagina 616.

22 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, dossierpagina 782 tot en met 792.

23 Het gaat dan om de afbeeldingen met de bestandsnamen: [bestand 1] , [bestand 2] , [bestand 3] , [bestand 4] , [bestand 5] en [bestand 6] , [bestand 7] , [bestand 8] , [bestand 9] , [bestand 10] , [bestand 11] , [bestand 12] en [bestand 14] .

24 Het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, dossierpagina 782 tot en met 792.

25 Het proces-verbaal van verhoor van de verdachte, dossierpagina 161 en 162.