Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:9521

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
25-11-2020
Datum publicatie
15-12-2020
Zaaknummer
8615757 \ CV EXPL 20-3121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

non-dupliek,

deelbetaling verrekend met proceskosten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8615757 \ CV EXPL 20-3121

Vonnis van de kantonrechter van 25 november 2020

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ZILVEREN KRUIS ZORGVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eisende partij,

gemachtigde drs. M.D. Brouwer,

tegen:

[gedaagde partij] ,

wonende [adres] ,

[woonplaats] , gemeente [naam gemeente] ,

gedaagde partij,

procederende in persoon.

Partijen zullen hierna worden aangeduid met Zilveren Kruis respectievelijk [gedaagde partij] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek tevens houdende akte vermindering van eis.

1.2.

Hoewel daartoe bij brief van de griffier van 30 september 2020 in de gelegenheid gesteld, heeft [gedaagde partij] geen conclusie van dupliek genomen.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Zilveren Kruis vordert – samengevat - veroordeling van [gedaagde partij] tot betaling van een bedrag van € 735,08, te vermeerderen met rente en kosten.

2.2.

Ter onderbouwing van haar vordering voert Zilveren Kruis (samengevat) het volgende aan.

Zilveren Kruis heeft op grond van een met [gedaagde partij] gesloten zorgverzekeringsovereenkomst bedragen bij [gedaagde partij] in rekening gebracht. De totale achterstand bedraagt volgens Zilveren Kruis € 1.119,56. Daarnaast is [gedaagde partij] aan haar de wettelijke rente verschuldigd. Zilveren Kruis berekent de wettelijke rente tot 10 juni 2020 op € 13,41. Voorts stelt zij dat [gedaagde partij] aan haar een vergoeding van € 110,86 voor buitengerechtelijke kosten inclusief btw verschuldigd is. Na interventie van de deurwaarder heeft [gedaagde partij] nog een bedrag groot € 508,75 betaald, welke in mindering kan strekken op de hoofdsom.

2.3.

[gedaagde partij] heeft verweer gevoerd. Hij stelt dat hij, doordat hij nog geen uitbetaling van de werkeloosheidsuitkering heeft ontvangen, geld heeft moeten lenen om de rekening te betalen. De rekening is thans voldaan, echter twee dagen te laat.

2.4.

Zilveren Kruis heeft bij repliek haar vordering nader uitgewerkt en het verweer van [gedaagde partij] als volgt besproken.

Omdat [gedaagde partij] , ondanks aanmaningen, in gebreke bleef met betaling, heeft Zilveren Kruis een procedure gestart. Boven aan de dagvaarding heeft Zilveren Kruis vermeld dat de procedure is te voorkomen indien vóór de eerste zittingsdag een bedrag van € 960,14 (zijnde de vordering € 735,08 plus salaris gemachtigde € 120,00 plus kosten exploot € 105,06) is voldaan. Tevens is vermeld dat bij betaling ná de eerste zittingsdag, de vordering verhoogd wordt met € 499,00 aan griffierecht. De eerste zittingsdag was op 22 juli 2020 en Zilveren Kruis heeft eerst op 25 juli 2020 een bedrag van € 960,14 ontvangen. Bij mail van 31 juli 2020 heeft de gemachtigde van Zilveren Kruis [gedaagde partij] uitgelegd dat inmiddels ook het griffierecht in rekening is gebracht. Partijen hebben vervolgens een betalingsregeling van € 50,00 per maand getroffen. Op 10 september 2020 heeft Zilveren Kruis de eerste betaling van € 50,00 ontvangen. Zilveren Kruis vermindert haar vordering met in totaal

€ 1.010,14. Indien de kantonrechter van oordeel is dat [gedaagde partij] het griffierecht verschuldigd is, ziet Zilveren Kruis af van een punt salaris voor de conclusie van repliek.

2.5.

[gedaagde partij] heeft geen conclusie van dupliek genomen.

3 De beoordeling

3.1.

Zilveren Kruis heeft haar vordering betreffende de hoofdsom voldoende onderbouwd, zodat deze voor toewijzing gereed ligt. De vervallen wettelijke rente zal als onweersproken worden toegewezen.

3.2.

Zilveren Kruis maakt tevens aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. De hoogte van het gevorderde bedrag is in overeenstemming met de tarieven die zijn weergegeven in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en worden geacht redelijk te zijn. De vordering is toewijsbaar aangezien Zilveren Kruis de

veertiendagenbrief aan [gedaagde partij] verzonden heeft. Deze brief voldoet aan de vereisten van art. 6:96 lid 6 BW en [gedaagde partij] heeft de ontvangst daarvan niet betwist.

3.3.

Nu [gedaagde partij] de vordering eerst ná de eerste rolzitting heeft betaald, is hij ook de griffierechten, welke aan de zijde van Zilveren Kruis zijn gevallen, verschuldigd.

3.4.

De verminderde vordering is als volgt samengesteld:

 • -

  € 1.119,56 aan hoofdsom

 • -

  € 13,41 aan vervallen rente

 • -

  € 110,86 aan buitengerechtelijke incassokosten

 • -

  minus € 1.518,89 aan deelbetalingen (€ 508,75 voor dagvaarding + € 1.010,14 na dagvaarding).

3.5.

Door de deelbetalingen heeft [gedaagde partij] de hoofdsom, de vervallen rente en de buitengerechtelijke incassokosten volledig voldaan. Het restantbedrag ad € 275,06 zal in mindering strekken op de door [gedaagde partij] verschuldigde proceskosten.

3.6.

Gedaagde partij zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure. De kosten aan de zijde van eisende partij worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 105,06

 • -

  griffierecht € 499,00

 • -

  salaris gemachtigde € 120,00 (1 x tarief € 120,00)

 • -

  minus € 275,06

totaal € 449,00

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt [gedaagde partij] in de kosten van de procedure aan de zijde van Zilveren Kruis gevallen en aan die zijde tot op heden begroot op een bedrag van € 449,00,

4.2.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer en in het openbaar uitgesproken.

type: JEC