Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:9281

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
26-11-2020
Datum publicatie
26-11-2020
Zaaknummer
03/155175-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Diefstal met geweld op een bejaard echtpaar in de woning tijdens de nachtelijke uren. Drie overvallers worden veroordeeld tot jarenlange onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De tipgever wordt veroordeeld voor medeplichtigheid. De overige drie verdachten worden bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer : 03/155175-19

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 26 november 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [plaats] op [geboortedatum] 1965,

wonende te [adres 1] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. A. Petrescu, advocaat kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 4 en 5 november 2020. De verdachte en zijn raadsvrouw zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

Namens de slachtoffers, [slachtoffer 1]1 en [slachtoffer 2]2, is niemand ter terechtzitting verschenen.

Deze zaak is gelijktijdig, doch niet gevoegd, behandeld met de zaken tegen medeverdachten [naam 1]3 met het parketnummer 03/159004-19, [naam 2]4 met het parketnummer 03/159024-19, [naam 3]5 met het parketnummer 03/202145-19, [naam 4]6 met het parketnummer 03/207188-19, [naam 5]7 met het parketnummer 03/254533-19 en [naam 6]8 met het parketnummer 03/202117-19.

Op 12 november 2020 is het onderzoek ter terechtzitting gesloten.

2 De tenlastelegging

De (gewijzigde) tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte in de nacht van 15 op 16 juli 2018 samen met anderen uit de woning van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] 650 euro en twee mobiele telefoons heeft gestolen, waarbij gedreigd is met geweld en geweld is gebruikt tegen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , waarbij [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, dan wel medeplichtig is daaraan.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Inleiding

In de nacht van 15 op 16 juli 2018 tussen 22.30 en 03.00 uur vindt er een overval plaats in een woning aan de [adres 2] . De slachtoffers, de bewoners van de woning, zijn mevrouw [slachtoffer 2] en de heer [slachtoffer 1] , een bejaard echtpaar van destijds 75 respectievelijk 81 jaar. Vier gemaskerde Engels/Nederlands sprekende mannen dringen de vrijstaande woning op 15 juli 2018 rond 22.30 uur binnen. Mevrouw [slachtoffer 2] bevindt zich op dat moment nog beneden in de woonkamer, de heer [slachtoffer 1] is al naar bed. [slachtoffer 2] wordt vastgebonden met een kabel en met de dood bedreigd. De mannen roepen dat ze geld willen. [slachtoffer 1] die op het kabaal naar beneden komt, wordt ernstig en tot bloedens toe mishandeld. Ook hij wordt gekneveld en raakt buiten bewustzijn. De hele woning wordt overhoop gehaald en doorzocht. Op enig moment worden de bewoners naar de kelder gebracht en daar opgesloten. Daarbij duwen de overvallers [slachtoffer 1] van de keldertrap. Ruim 4,5 uur later weten zij zichzelf te bevrijden en de politie te waarschuwen. Ze worden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar [slachtoffer 1] met ernstige verwondingen wordt opgenomen. Tijdens het politieonderzoek ‘Valencia’ dat volgt, komen verdachte en zijn medeverdachten in beeld als mogelijk betrokkenen bij de woningoverval.

Verdachte komt in beeld via een DNA-match met sporen op de plaats delict. Verdachte blijkt in België gedetineerd. Verdachte en [naam 2] zijn daar de nacht nadat de overval in Susteren heeft plaatsgevonden, opgepakt op verdenking van een ramkraak in Knokke. In het kader van het Belgische onderzoek is ook [verdachte] later gedetineerd geraakt in België. Gegevens in de telefoon van verdachte en opgevraagde historische verkeersgegevens van telefoonnummers leiden vervolgens tot verdenkingen tegen [naam 2] , [verdachte] , [naam 6] , [naam 4] en [naam 5] . Medeverdachte [naam 3] komt in beeld als de later als getuige gehoorde [naam getuige 1] zich meldt bij de kleinzoon van [slachtoffer 1] .

[naam 1] is getrouwd geweest met een Nederlandse en kent [naam 4] en haar dochter [naam 7] nog uit die tijd. Ten tijde van de overval in Susteren runde [naam 4] samen met haar dochter café [naam cafe] in Altweerterheide.

[naam 1] heeft eerder de achternaam [naam 8] gehad. Om die reden dook hij aanvankelijk onder de naam [naam 8] op in het onderzoek Valencia.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de diefstal met geweld, in vereniging gepleegd ’s nachts in een woning, met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Daartoe heeft de officier van justitie – zoals vervat in het overgelegde schriftelijke requisitoir – gewezen op de telecomgegevens, de contacten met de andere verdachten en de verklaring van verdachte. Verdachte was een onderdeel van het team; hij wist dat er iets op handen was en dacht zelfs aan een ripdeal. Hij is bovendien meegegaan naar de verzamelplaats van waaruit de dadergroep vertrok richting de woning van de slachtoffers en heeft zijn rol daarin gehad. Uit de bewijsmiddelen is volgens de officier van justitie voldoende komen vast te staan dat verdachte deel uitmaakte van het team dat de overval pleegde en dat hij ook met dat doel naar Nederland is gekomen.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van het primair en subsidiair ten laste gelegde feit. Hiertoe heeft de raadsvrouw – zoals vervat in de overgelegde pleitnota – het volgende aangevoerd. De verdediging stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van medeplegen, nu op basis van het onderliggende dossier niet kan worden vastgesteld dat verdachte een materiële of intellectuele bijdrage van voldoende gewicht aan de woningoverval zou hebben gehad. Ook is geen sprake van medeplichtigheid, nu niet uit het dossier kan worden gedistilleerd welke inlichtingen verdachte zou hebben verschaft of welke hulp hij zou hebben geboden. Bovendien is er geen sprake van dubbel opzet, nu opzet op de behulpzaamheid en opzet op het strafbare feit ontbreekt. Wetenschap achteraf verkrijgen over een reeds eerder gepleegd strafbaar feit, maakt je immers nog geen medepleger van of medeplichtige aan dat feit.

3.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank dient te beoordelen of er wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte samen met anderen de ten laste gelegde diefstal met geweld heeft gepleegd. Daartoe overweegt zij het volgende.

De rechtbank stelt op basis van het dossier vast dat in de nacht van 15 juli 2018 en 16 juli 2018 tussen 22:30 uur en 03:30 uur in Susteren een woningoverval heeft plaatsgevonden in de woning van mevrouw [slachtoffer 2] en meneer [slachtoffer 1] . Vier gemaskerde mannen zijn de woning binnengedrongen door de ruit van de achterdeur kapot te slaan. Bij de overval is fors geweld gebruikt tegen slachtoffer [slachtoffer 1] . Slachtoffer [slachtoffer 1] werd geslagen, geschopt en zijn keel werd dicht geknepen. Hij heeft daarbij zwaar lichamelijk letsel opgelopen, te weten een breuk van de bovenkaaksholte doorlopend in de oogkasbodem- en wand en een hersenkneuzing met in de rechterhelft meerdere gebieden die onvoldoende van zuurstof werden voorzien. Slachtoffer [slachtoffer 2] werd door de overvallers de woonkamer ingesleurd, op een stoel gesmeten, vastgebonden en (met de dood) bedreigd. Ook de handen en voeten van [slachtoffer 1] werden vastgebonden. Beiden zijn daarna met vastgebonden handen in de kelder opgesloten. [slachtoffer 1] is daarbij van de keldertrap geduwd. In de kelder hebben zij urenlang opgesloten gezeten. Bij de overval zijn € 650,- en twee mobiele telefoons buitgemaakt.

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of de verdachte bij deze gewelddadige woningoverval betrokken is geweest en vervolgens of die betrokkenheid als medeplegen of medeplichtigheid kan worden geduid.

Betrouwbaarheid van de verklaringen van verdachte

De rechtbank ziet geen redenen om te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van [verdachte] . Deze verklaringen zijn – vanaf het moment dat hij over de overval is gaan verklaren – in grote lijnen consistent. Zijn verklaring wordt ook ondersteund door andere bewijsmiddelen in het dossier. De historische verkeersgegevens sluiten aan bij wat hij heeft verklaard. Hij verklaart dat [naam 1] gewond is geraakt terwijl van [naam 1] op meerdere plaatsen bloedsporen zijn aangetroffen in de woning. Dat bij de overval niet zou zijn buitgemaakt wat werd verwacht, komt overeen met het optreden van de daders zoals daarvan blijkt uit de verklaringen van de slachtoffers. [verdachte] heeft na zijn aanhouding ook direct aangegeven dat hij in een bar in Nederland was geweest. De voor verdachte en medeverdachten belastende verklaring heeft [verdachte] nog voordat hij door de rechter-commissaris in bewaring werd gesteld, afgelegd. Hij is na een aantal dagen op zijn verzoek nogmaals gehoord omdat hij een verklaring wilde afleggen. Het dossier bevat geen aanwijzingen dat wat hij heeft verklaard niet klopt. De rechtbank onderkent dat [verdachte] niet het achterste van zijn tong lijkt te laten zien. Dat hij mogelijk geen volledige openheid heeft gegeven, impliceert echter niet dat wat hij heeft verklaard leugenachtig is. De rechtbank acht de verklaringen van [verdachte] dan ook bruikbaar voor het bewijs, daar waar deze objectief worden ondersteund door andere bewijsmiddelen.

Doelgericht actie en tipgever

Op grond van de verklaringen van de slachtoffers en de verklaring van [verdachte] kan worden vastgesteld dat in de woning van de slachtoffers door de overvallers een grote buit werd verwacht. Uit de aangiftes blijkt dat de overvallers op zoek waren naar geld en hier langdurig naar hebben gezocht. De gehele woning werd daarbij overhoop gehaald, de bank werd opengesneden, schilderijen van de muur gehaald en de overvallers riepen telkens ‘money, money, money, muntjes’. Voor de rechtbank staat op basis van de bewijsmiddelen in het dossier vast dat er een tipgever in het spel was die heeft gezegd dat er veel geld te halen was in de woning van de slachtoffers.

13 juli 2018

Op basis van bewijsmiddelen in het dossier staat voor de rechtbank vast dat verdachte [naam 6] , [naam 1] en [naam 2] op 13 juli 2018 omstreeks 20:30 uur zijn samengekomen in café [naam cafe] in Weert, het café van uitbaatster en medeverdachte [naam 4] .

[naam 1] en [naam 6] hebben die dag meerdere telefonische contacten tussen 13:01:39 uur en 20:36:53 uur. Uit het dossier blijkt verder dat ook [naam 1] en [naam 4] op 13 juli 2018 veel telefonische contacten hebben met elkaar. Uit de inhoud van de smsjes uit de telefoon van Blijenberg die hij stuurde naar verdachte [naam 6] blijkt dat ‘hij er aankomt’, waarop [naam 6] de locatie en het adres van café [naam cafe] stuurt. [naam 1] is in gezelschap van verdachte [naam 2] . Ook [naam 2] vertrekt die avond vanuit België naar café [naam cafe] . Dit blijkt niet alleen uit de telecomgegevens, maar dat leidt de rechtbank eveneens af uit de Whatsapp-berichten die [naam 2] die avond heeft gestuurd naar ‘ [naam 9] ’:

13.07.2018 te 18:58:32 uur: ‘Ben aan het rijden’.

13.07.2018 te 18:58:52 uur: ‘Ik ga naar Nederland’.

13.07.2018 te 19:06:57 uur: ‘Ik moet iets doen om opnieuw geld te verdienen’.

13.07.2018 te 20:51:15 uur: ‘Ik ben in Nederland’.

13.07.2018 te 22:36:11 uur: ‘Ik ben nog steeds in Nederland’.

13.07.2018 te 22:36:24 uur: ‘Want we zijn bij de vriend van [naam 10] gekomen’.

Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat [naam 2] zich rond 22:34 uur in de omgeving van de plaats delict bevond en een uur later in Roggel waar verdachte [naam 3] woonachtig is. [naam 6] bevindt zich om 22.45.42 uur in de directe omgeving van de Roertunnel te Roermond en 13 minuten later tussen Baexem en Horn. Om 22:58:16 uur belt [naam 6] [naam 3] . [naam 2] is rond 00:24:12 uur weer terug in café [naam cafe] . [naam 6] is om 1:27:53 uur in een gebied tussen Neer en Roggel en om 1:56:33 uur in Helden waar hij woonachtig is. Om 01:05 uur vertrekken [naam 1] en [naam 2] vanuit café [naam cafe] terug naar België.

Tussenconclusie 1

De rechtbank concludeert op basis van deze feiten en omstandigheden in samenhang met daaropvolgende gebeurtenissen op 15 en 16 juli 2018 (zie hierna) dat er in de avond van 13 juli 2018 een voorverkenning heeft plaatsgevonden en dat verdachten [naam 1] , [naam 6] en [naam 2] daaraan voorafgaand zijn samengekomen in café [naam cafe] . Ook zijn er die avond contacten met [naam 3] geweest. Aannemelijk is dat men na de voorverkenning bij [naam 3] langs is geweest. Er is niet gebleken van een alternatieve verklaring voor de geconstateerde feiten. Verdachte was deze dag niet aanwezig.

15 en 16 juli 2018

De rechtbank stelt allereest vast dat uit de telefoongegevens in het dossier volgt dat er op de dag van de overval en de dag na de overval veel activiteiten zijn te zien tussen de telefoons van de verdachten [naam 1] en [naam 4] , [naam 1] en [naam 6] , [verdachte] en [naam 2] .

Uit de bewijsmiddelen in het dossier leidt de rechtbank af dat de verdachten [naam 1] , [naam 2] en [naam 6] , elkaar op de avond van 15 juli 2018 weer treffen in café [naam cafe] . [naam 1] en [naam 2] zijn dan in gezelschap van [verdachte] en ‘ [naam 11] ’. In [naam cafe] is ook [naam 4] aanwezig. [naam 1] , [naam 2] , [verdachte] en ’ [naam 11] ’ komen die dag samen naar Nederland en zijn in de late namiddag in Roermond. [naam 1] belt in Roermond om 17:41 uur naar [naam 6] die op dat moment in Panningen/Helden is. Enkele minuten later stuurt [naam 1] een smsje naar [naam 6] met de tekst “I hope u are ready I come with team”.

De rechtbank stelt verder op grond van de bewijsmiddelen in het dossier vast dat [naam 6] vervolgens eerst naar Roggel gaat waar hij tussen 17:54 en 18:33 uur zich ophoudt in de omgeving van de woning van [naam 3] , waarna hij in de richting van café [naam cafe] vertrekt. [naam 1] , [verdachte] , [naam 2] en [naam 11] zijn rond 21:00 uur in café [naam cafe] .

De Nederlandse dikke man waar [verdachte] over verklaart.

[verdachte] heeft verklaard dat in [naam cafe] een Nederlandse, dikke man bij hen kwam zitten. Het zou de minnaar van [naam 4] zijn. [naam 1] heeft hem dat verteld. Dit wordt ondersteund door de verklaring van [naam 1] . [naam 1] heeft immers verklaard dat [naam 6] de vriend is van [naam 4] . Dat [naam 6] (nog steeds) een meer dan oppervlakkige relatie onderhoudt met [naam 4] , wordt bevestigd door de verklaring van de dochter van [naam 4] die heeft verklaard dat [naam 6] haar ‘tweede papa’ is. [naam 6] zelf heeft het, in zijn telefoongesprekken met medeverdachte [naam 5] , over ‘de koningin’ als hij het over [naam 4] heeft. [naam 6] zegt [naam 4] dat deze tegen [naam 6] ’ vriendin [naam 12] maar niets moet vertellen over de koningin. In samenhang met de overige bewijsmiddelen in het dossier staat voor de rechtbank vast dat de Nederlandse dikke man waar [verdachte] over verklaart, [naam 6] is.

In café [naam cafe] komt [naam 6] bij de Roemenen zitten. Er was een ‘plan’, ze hadden een ‘combinatie’ (zaakje), een ripdeal zou mogelijk plaatsvinden, zoals blijkt uit de verklaring van [verdachte] . Om 20:58 uur belt [naam 6] met verdachte [naam 5] , zoals blijkt uit de historische verkeersgegevens. [verdachte] verklaart dat er zich vervolgens nog een Nederlandse ‘kale’ man bij de groep voegt in café [naam cafe] .

De rechtbank stelt op basis van de bewijsmiddelen in het dossier vast dat vrijwel direct daarna de vier Roemenen, de kale man, [naam 6] en [naam 4] met twee auto’s richting de plaats delict vertrekken. [verdachte] zat als passagier bij [naam 6] en [naam 4] in de auto. [naam 6] reed voorop en wist de weg. De overige vier zaten in de andere auto. Bij vertrek is gesproken over het uitzetten van de telefoons, zoals blijkt uit de verklaring van [verdachte] . Dit wordt bevestigd door de historische verkeersgegevens waaruit blijkt dat er die avond geen registraties meer zijn op de onderzochte telefoons tot kort voor middernacht.

De rechtbank stelt verder vast dat de auto’s vervolgens richting de plaats delict vertrekken en stoppen op een verzamelplek. Uit de bewijsmiddelen in het dossier volgt dat [naam 1] , [naam 2] , de kale, Nederlandse man en ‘ [naam 11] ’ in de richting van de woning van de slachtoffers vertrekken. Verdachten [verdachte] , [naam 6] en [naam 4] blijven achter bij de auto’s. Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat [naam 2] tegen hem zei dat hij moest wachten, want ze hadden een ‘combinatie’ en ze zouden terugkomen. Dat [naam 1] een van de overvallers was, blijkt niet alleen uit de verklaring van [verdachte] , maar wordt tevens ondersteund door zijn DNA dat op meerdere plekken – ook in combinatie met het DNA van het slachtoffer – in de woning wordt aangetroffen.

Na de overval gaat het gezelschap met beide auto’s weer richting café [naam cafe] . In café [naam cafe] volgen vervolgens onderling discussies, kennelijk was het niet de buit die de verdachten hadden verwacht. [verdachte] heeft verklaard dat iedereen nerveus en boos was. Hij verklaarde dat [naam 1] op een gegeven moment bij [naam 6] aangaf dat ‘de tipgever’ moest komen. Om 23:40:52 belt [naam 6] met [naam 3] met een gespreksduur van 133 seconden, zoals blijkt uit de historische verkeersgegevens, en ook [naam 3] vertrekt daarna vrijwel meteen naar Weert. Volgens de verklaring van [verdachte] komt er op een gegeven moment een Nederlander café [naam cafe] binnen met een klein zwart hondje. Hij verklaart dat de Nederlander vervolgens sprak met [naam 6] en de kale man over dat ‘de waar of het geld niet was aangetroffen’. Dat kon [verdachte] verstaan, omdat ‘ [naam 11] ’ aan [naam 1] vroeg om te vertalen. Ook [naam 4] was bij deze gesprekken aanwezig, maar bij de onderhandeling over wie moest betalen, ging zij naar de keuken. Ook heeft zij op enig moment de arm van [naam 1] verbonden, omdat hij zich had gesneden.

De man met het hondje waar [verdachte] over verklaart.

Uit de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer van [naam 3] blijkt dat hij in de nacht van 15 op 16 juli 2018 vanaf Roggel, waar hij woont, na het telefoontje van [naam 6] om 23:40:52 uur, zich verplaatst naar Weert in de omgeving van Altweerterheide. Daarnaast heeft verdachte [naam 3] een hondje, een mini chiwawa. Volgens getuige [naam getuige 2] is [naam 3] altijd met zijn hondje onderweg. Verdachte [naam 3] heeft verklaard dat zijn hond grotendeels wit is, en uit het de foto in het dossier is af te leiden dat de hond enkel een zwarte kop heeft, terwijl [verdachte] het over een zwart hondje heeft. De rechtbank acht het echter aannemelijk dat het door [verdachte] gegeven signalement van ‘een klein zwart hondje’ in een donkere kroeg, niet volledig kan zijn, zeker niet als [naam 3] het hondje op zijn arm heeft gehad. De rechtbank wijst in dit kader ook op de observatie van verbalisant tijdens de huiszoeking bij [naam 3] . De verklaring van verdachte [naam 3] dat hij die avond, na het telefoontje van [naam 6] , weliswaar naar Weert is gereden maar niet verder is gekomen dan een café in de [straat] in Weert, acht de rechtbank niet aannemelijk. Uit het SMS service bericht in de Alcateltelefoon van [naam 3] blijkt dat [naam 3] rond half een ‘s -nachts onder bereik van een Belgische mast moet zijn geweest. Dit past bij zijn aanwezigheid die nacht in café [naam cafe] . Daarbij komt dat ook [naam getuige 1] bij herhaling heeft verklaard dat [naam 3] de tipgever is geweest en er ook op 13 juli 2018 contacten zijn geweest met [naam 3] .

De rechtbank concludeert gelet op het samenstel van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, dat de door [verdachte] aangeduide ‘man met het hondje’ verdachte [naam 3] betreft en dus [naam 3] derhalve de man is die zich voegt bij de groep na de overval in café [naam cafe] waaraan door [naam 6] en de kale man om opheldering wordt gevraagd omdat het anders is gelopen dan verwacht.

Tussenconclusie 2

Verdachten [naam 1] en [naam 2] zijn samen met twee onbekend gebleven personen in de woning geweest en hebben samen de gewelddadige overval gepleegd. Verdachten [verdachte] (als passagier achterin), [naam 6] (als bestuurder) en [naam 4] (als bijrijder) zijn meegereden naar de directe omgeving van de plaats delict en zijn ten tijde van de overval bij de auto’s achtergebleven. Na de overval verzamelen ze zich weer in café [naam cafe] . Er was onrust en er volgden discussies. De overval was mislukt, er moest afgerekend worden. Verdachte [naam 3] verplaatst zich niet veel later ook naar café [naam cafe] . Naar het oordeel van de rechtbank om verantwoording af te leggen over de ‘foutieve’ informatie die hij kennelijk heeft verschaft.

De rechtbank concludeert gelet op het samenstel van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden dat verdachte voortdurend aanwezig is geweest op de dag van de overval: vóór de overval in het café, vervolgens als passagier in een van de auto’s naar de directe omgeving van de woning van de slachtoffers en in het café ná de overval. Tijdens het plegen van de overval is hij samen met [naam 6] en [naam 4] bij de verzamelplek gebleven. Verdachte heeft verklaard dat hij enkel naar Nederland kwam voor een gezellige avond in de bar. Dat is wel erg naïef. Op een gegeven moment moet het verdachte duidelijk zijn geweest dat er iets anders op het programma stond. Verdachte heeft ook zelf verklaard dat hij in de gaten had dat er iets niet pluis was, dat er mogelijk een ripdeal zou plaatsvinden. Ze hadden volgens hem een ‘combinatie’ en hij besefte dat er iets niet deugde.

Medeplegen?

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of de gedragingen van verdachte een bewuste en nauwe samenwerking met de medeverdachten opleveren.

De rechtbank stelt voorop dat van medeplegen sprake is, indien de betrokkenen een voldoende significante of wezenlijke bijdrage leveren aan het strafbaar feit. Ook indien het ten laste gelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. Bepalend is of de door de betrokkenen geleverde - intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. Niet vereist dat de medeplegers eenzelfde rol vervullen of dezelfde soort gedragingen verrichten bij de uitvoering van het delict of dat het rollen inwisselbaar zijn.

Vaststaat dat verdachte de dag waarop de overval plaatsvond samen met [naam 1] , [naam 2] en de hen bekende [naam 11] vanuit België naar Nederland is gekomen, waar zij in de avond voor de overval zijn samengekomen met [naam 6] bij [naam cafe] . Nadat ook de ‘kale Nederlandse man’ was gearriveerd, is verdachte samen met de anderen met twee auto’s, verdachte als passagier in de eerste auto die [naam 6] bestuurde, richting de directe omgeving van de woning van de slachtoffers gereden, terwijl hij wist dat er iets niet deugde en dat er naar eigen zeggen mogelijk een ripdeal zou plaatsvinden. Na afloop is verdachte, als passagier in de andere auto mee teruggereden naar café [naam cafe] . Verdachte is gedurende de hele dag en nacht opgetrokken met [naam 1] , [naam 2] en [naam 11] en is ook meegegaan als ze een ‘combinatie’ gaan doen met de Nederlanders. Verdachte laat naar het oordeel van de rechtbank over zijn aandeel niet geheel het achterste van zijn tong zien. Zo is het opvallend dat verdachte op cruciale momenten meegaat met de medeverdachten en fysiek aanwezig is terwijl er geen redelijke verklaring is voor die activiteiten. Ook voor het gegeven dat er in de nacht na de overval contact is tussen de telefoon van verdachte en het telefoonnummer van [naam 7] , de dochter van [naam 4] , waarna de telefoon van verdachte zich vanuit de omgeving van Breda weer naar café [naam cafe] begeeft, is geen verklaring gekomen. Dit alles roept vragen op die de rechtbank op basis van het dossier niet kan beantwoorden. Zij die daar duidelijkheid in hadden kunnen geven, te weten de medeverdachten, beroepen zich op hun zwijgrecht. Of, en zo ja welke rol verdachte had bij de overval kan echter niet worden vastgesteld.

De enkele aanwezigheid van de verdachte, levert naar het oordeel van de rechtbank niet een zodanig significante bijdrage aan de gepleegde woningoverval op dat gesproken kan worden van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten. Van enige intellectuele bijdrage is niet gebleken. De bijdrage van verdachte aan het delict is daarmee niet van voldoende gewicht om als medepleger aangemerkt te kunnen worden.

Medeplichtigheid?

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte als medeplichtige is aan te merken.

Hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het medeplegen geldt voor de verdachte subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid. Om te komen tot een bewezenverklaring van medeplichtigheid is wettig en overtuigend bewijs nodig dat verdachte door zijn handelen daadwerkelijk een ondersteunende rol heeft gehad bij enig strafbaar feit. De rechtbank kan op grond van de inhoud van het dossier niet vaststellen dat verdachte een dergelijke rol heeft gehad. Uit de bewijsmiddelen volgt niet dat verdachte [naam 1] en [naam 2] naar café [naam cafe] heeft vervoerd of hen naar de verzamelplek in directe omgeving van de woning van de slachtoffers heeft vervoerd en hen heeft begeleid. Zijn (bewijsbare) rol zoals die op basis van het voorhanden bewijs naar voren is gekomen is vooral dat hij ‘op de achtergrond’ aanwezig was. Voor het bewijzen van medeplichtigheid is de rol van verdachte onvoldoende ‘actief’ geweest. Gelet hierop dient verdachte ook van het subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

4 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

- heft op het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. C. Wapenaar en mr. J.B.J. Driessen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J. Zijlstra, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 26 november 2020.

Buiten staat

Mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. C. Wapenaar zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging - ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 15 juli 2018 tot en met 16 juli 2018, tussen 22.30 uur en 03.30 uur, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd te Susteren, in elk geval in de gemeente Echt-Susteren in de woning gelegen aan de [adres 2] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, €650,- en/of 2 mobiele telefoons, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen; en zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van bet gestolene te verzekeren, door

- voornoemde [slachtoffer 1] te slaan, schoppen en/of de keel dicht te knijpen/drukken en/of

- deze [slachtoffer 1] in de kelder te gooien/duwen en/of

- voornoemde [slachtoffer 2] de woonkamer in te sleuren en/of

- genoemde [slachtoffer 2] vast te binden en/of

- deze [slachtoffer 2] op een stoel te smijten en/of

- die [slachtoffer 2] te slaan en/of te schoppen en/of

- tegen die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 1] te zeggen "money, money, muntjes, man dood en/of

- genoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] op te sluiten in de kelder van voornoemde woning

tengevolge van welk geweld die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van de bovenkaaksholte doorlopend in de oogkasbodem- en wand en/of een hersenkneuzing met in de rechter hersenhelft meerdere gebieden die onvoldoende van zuurstof werden voorzien) heeft bekomen.

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:


[naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 5] en/of een of meer onbekend gebleven personen in of omstreeks de periode van 15 juli 2018 tot en met 16 juli 2018 tussen 22.30 uur en 03.30 uur, in elk geval in de voor de nachtrust bestemde tijd te Susteren, in elk geval in de gemeente Echt-Susteren, in de woning gelegen aan de [adres 2] , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, €650, en/of 2 mobiele telefoons, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s) toebehoorde, te weten aan [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen en zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of in klimming, welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of andere deelnemers aan dat misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 15 juli 2018 tot en met 16 juli 2018 te Susteren, in elk geval in de gemeente Echt-Susteren, in elk geval in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] en/of deze onbekend gebleven perso(o)n(en), naar café ' [naam cafe] " te Altweerterheide te vervoeren en/of deze [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 4] en/of deze onbekend gebleven perso(o)n(en) naar de (directe omgeving van de) woning van voornoemde [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] , in elk geval naar de plek waar genoemde [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 5] en/of deze onbekend gebleven perso(o)n(en) zich hebben verzameld te brengen/vervoeren/begeleiden.

1 Hierna ook: (slachtoffer) [slachtoffer 1] .

2 Hierna ook: (slachtoffer) [slachtoffer 2] .

3 Hierna ook: (medeverdachte) [naam 10] [naam 1] dan wel [naam 8] .

4 Hierna ook: (medeverdachte) ( [naam 2] .

5 Hierna ook: (medeverdachte) ( [naam 3] .

6 Hierna ook: (medeverdachte) ( [naam 4] .

7 Hierna ook: (medeverdachte) ( [naam 5] .

8 Hierna ook: (medeverdachte) ( [naam 6] .