Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:7676

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30-09-2020
Datum publicatie
09-10-2020
Zaaknummer
8760385 CV EXPL 20-4452
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroep op forumkeuzebeding niet mogelijk, verwijzing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 8760385 CV EXPL 20-4452

Vonnis van de kantonrechter van 30 september 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MELANO B.V.,

gevestigd te Maastricht,

eisende partij,

gemachtigde mr. B.M.G. Paulissen,

tegen:

[gedaagde] , handelend als eenmanszaak onder de naam [handelsnaam],
wonend te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. A.K. Tosun.

Partijen zullen hierna Melano en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 13.

1.2.

Daarop is de zaak verwezen naar de rol voor vonnis, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Alvorens de kantonrechter inhoudelijk over een zaak kan beslissen, dient vast te staan dat de kantonrechter relatief bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

2.2.

Voor de relatieve bevoegdheid in de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg dient gekeken te worden naar de artikelen 99-110 Rv. Deze artikelen geven regels voor de relatieve bevoegdheid van de rechtbank, waaronder begrepen de kantonrechter.

De hoofdregel is dat bevoegd is de rechter (lees: kantonrechter) van de woonplaats van gedaagde partij (artikel 99 Rv).

2.3.

Dit is alleen anders als sprake is van een zogenoemd forumkeuzebeding als bedoeld in art. 108 lid 1 Rv. De mogelijkheid van het forumkeuze beding is echter niet mogelijk bij vorderingen tot ten hoogste € 25.000,-, tenzij sprake is van de in lid 2 van genoemd artikel genoemde uitzonderingen. De hier bedoelde uitzonderingen betreffen het geval dat het beding is overeengekomen ná het ontstaan van het geschil of de situatie dat de werknemer, de consument of de huurder zich zelf tot de rechter wendt. Van het een noch het ander is hier sprake. Het forumkeuzebeding waarop Melano zich beroept staat immers vermeld in de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Melano. Ook anderszins is niet gebleken van enige rechtsregel of afspraak tussen partijen die tot het tegendeel doen besluiten.

2.4.

De kantonrechter te Maastricht acht zich dan ook niet bevoegd om van het geschil kennis te nemen. [gedaagde] is woonachtig binnen het rechtsgebied van de kantonrechter in de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam. De zaak wordt naar deze kantonrechter verwezen.

2.5.

Op de voortzetting van de procedure bij de kantonrechter te Rotterdam is het bepaalde in artikel 74 lid 1 en lid 3, eerste volzin, Rv van toepassing.

3 BESLISSING

De kantonrechter

3.1.

verklaart zich relatief onbevoegd om van het tussen partijen bestaande geschil kennis te nemen,

3.2.

verwijst de zaak, in de stand waarin deze zich bevindt, ter verdere behandeling naar de kantonrechter in de Rechtbank Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H.M. Kuster en in het openbaar uitgesproken.

Type: AH