Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:7046

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
21-09-2020
Datum publicatie
21-09-2020
Zaaknummer
03/702760-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Taakstraf voor het meermalen onbevoegd toegang verschaffen tot het bedrijfsnetwerk van Mondo Verde (feit 1). Vrijspraak voor het veranderen/wissen/ontoegankelijk maken van gegevens die waren opgeslagen op het netwerk en op de server (feit 2) en voor het bezit van dierenporno (feit 3).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03/702760-17

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 21 september 2020

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [plaats] op [datum] 1986,

wonende te [adres 1] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. P.W. Szymkowiak, advocaat, kantoorhoudende te Maastricht.

1 Het onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 7 september 2020. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1: in de periode van 3 juli 2017 tot en met 8 augustus 2017 meermaals zich onbevoegd de toegang heeft verschaft tot een bedrijfsnetwerk en/of een server van Mondo Verde;

Feit 2: in de periode van 7 augustus 2017 tot en met 8 augustus 2017 meermaals gegevens opgeslagen op het netwerk en op de server van Mondo Verde, heeft veranderd, gewist dan wel ontoegankelijk gemaakt;

Feit 3: omstreeks 20 november 2017 dierenporno in zijn bezit heeft gehad.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht alle drie de feiten bewezen.

T.a.v. feit 1: Uit het dossier blijkt dat het de verdachte is geweest die zich meermalen toegang heeft verschaft tot het bedrijfsnetwerk van Mondo Verde terwijl hij hier geen toestemming meer voor had. Onder andere in de nacht van 7 op 8 augustus 2017 is ingelogd in het bedrijfsnetwerk van Mondo Verde vanaf een IP-adres dat hoort bij het bedrijfspand waar de verdachte kantoor hield. Deze inlogmomenten zijn ook op de computer van de verdachte terug te vinden en de verdachte heeft bij de politie verklaard dat het kan kloppen dat hij die nacht heeft ingelogd in het netwerk van Mondo Verde.

De officier van justitie gaat uit van de verklaring die de verdachte bij de politie heeft afgelegd en niet van de verklaring waar de verdachte ter terechtzitting mee is gekomen. Deze verklaring van de verdachte is volstrekt ongeloofwaardig, gelet op de bevindingen van de politie en de getuigenverklaringen die ter terechtzitting zijn afgelegd.

T.a.v. feit 2: Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de verdachte gedurende meerdere lange sessies ingelogd is geweest op het netwerk van Mondo Verde. Tijdens deze sessies zijn een aantal keren een IP-scanner en het programma VNCViewer opgestart. Deze programma’s worden gebruikt om een netwerk in kaart te brengen en om andere computers in het netwerk over te nemen. Ook is tijdens een van de gemaakte verbindingen de map met de backup van de kassaserver verwijderd en weer toegevoegd, waardoor de herstelbestanden overschreven zijn. Het kan niet anders dan dat de verdachte deze handelingen verricht heeft. Volgens de officier van justitie levert dat een bewezenverklaring van feit 2 op, aangezien Mondo Verde op dat moment geen opdrachten meer verleende aan de verdachte. De verdachte was dus niet gerechtigd om welke handeling dan ook te verrichten in of aan het systeem van Mondo Verde. Van het versleutelen van de kassaserver en het installeren van het computerprogramma [naam computerprogramma] op een computer van Mondo Verde dient de verdachte, wegens gebrek aan bewijs, te worden vrijgesproken.

T.a.v. feit 3: De officier van justitie acht bewezen dat de verdachte dierenporno in zijn bezit heeft gehad. Bij de doorzoeking van het bedrijfspand waar het kantoor van de verdachte was gevestigd, is een server aangetroffen waarop dierenporno staat. Het actieve account op de server heeft dezelfde naam als het actieve account op de computer van de verdachte, deze server heeft dezelfde mappenstructuur als de computer van de verdachte en er werden op deze server ook bestanden gevonden die ook op de persoonlijke computer van de verdachte stonden.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit.

T.a.v. feit 1: Niet bewezen kan worden dat de verdachte is binnengedrongen in het netwerk van Mondo Verde. Uit het dossier blijkt enkel dat er een verbinding is geweest tussen een

IP-adres van een bedrijfspand waar verdachte ook was gevestigd en het netwerk van Mondo Verde en dat is op zichzelf niet strafbaar. De verdachte heeft daarover verklaard dat deze verbinding (automatisch) gemaakt werd door een server in zijn bedrijfsruimte die back ups maakte van het netwerk van Mondo Verde. De verdachte is niet binnengedrongen in het netwerk. De verdachte heeft niet bij de politie bekend dat hij heeft ingelogd in het systeem van Mondo Verde, maar slechts verklaard dat hij het niet meer weet.

T.a.v. feit 2: Het dossier bevat onvoldoende bewijs dat de verdachte degene is geweest die

gegevens op het netwerk en op de server van Mondo Verde heeft gewist dan wel ontoegankelijk heeft gemaakt.

T.a.v. feit 3: Niet bewezen kan worden dat de verdachte wetenschap had van de dierenporno op de server en dat hij de beschikkingsmacht over de dierenporno had. De server waarop de dierenporno werd aangetroffen, is niet aangetroffen in een van de door de verdachte gehuurde ruimtes, maar in de algemene serverruimte in het bedrijfspand, en de dierenporno stond in een map ‘old server’, welke map in 2016 is verplaatst en daarna geen enkele keer meer is benaderd of geopend.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Feit 1

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte onbevoegd heeft ingelogd in het systeem van Mondo Verde in de periode dat hij als systeembeheerder geen werkzaamheden meer verrichtte voor Mondo Verde. De rechtbank gaat daarbij uit van de volgende bewijsmiddelen.

Bewijsmiddelen

Op 21 september 2017 heeft [naam 1] namens het bedrijf ‘Wereldtuinen Mondo Verde’ in Landgraaf (hierna: Mondo Verde) aangifte gedaan van computervredebreuk. Mondo Verde beschikt over twee computernetwerken: een kantoornetwerk en een losstaand kassasysteem. Het systeembeheer bij Mondo Verde werd tot 1 juli 2017 gedaan door het bedrijf [Naam 1] , de eenmanszaak van de verdachte. Per 1 juli 2017 heeft Mondo Verde besloten geen opdrachten meer te verlenen aan [Naam 1] . Het bedrijf [Naam 2] heeft vervolgens, in opdracht van Mondo Verde, op 5 juli 2017 alle wachtwoorden van de computersystemen veranderd. Op 5 augustus 2017 en op 8 augustus 2017 werd Mondo Verde getroffen door problemen met het kassasysteem. Deze problemen zijn opgelost door [Naam 2] .2

De politie heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar de inlogactiviteiten op een computer van Mondo Verde. Uit dit onderzoek blijkt dat in de periode van 13 juli 2017 tot en met 17 augustus 2017 60 keer van buitenaf is ingelogd in het computersysteem van Mondo Verde vanaf het IP-adres [Nummer 1]3, waaronder een aantal malen in de nacht van 7 op 8 augustus 2017.4 Dit IP-adres hoort thuis op het adres [straat] in Sittard.5 De verdachte heeft bij de politie en ter terechtzitting verklaard dat hij twee kantoortjes in het bedrijfspand aan de [straat] in Sittard huurde, dat hij verantwoordelijk is voor de technische installatie van het bedrijfspand en dat hij in die periode ongeveer 2-3 keer per week in het pand sliep.6

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat het best zou kunnen dat hij in de nacht van

7 op 8 augustus 2017 heeft ingelogd in het netwerk van Mondo Verde. De verdachte heeft verklaard dat de samenwerking met Mondo Verde op dat moment was verbroken en dat hij wist dat het strafbaar was om in te loggen in het netwerk van Mondo Verde. De verdachte kan zich best voorstellen dat hij in die periode heeft ingelogd bij Mondo Verde, want hij was in die periode erg overspannen en bovendien erg boos op de familie [naam 1] . De verdachte heeft een relatie gehad met de dochter van [naam 1] , aandeelhouder van Mondo Verde. Deze relatie was al beëindigd nog voordat de samenwerking met Mondo Verde eindigde.7

De politie heeft een zwarte computer onderzocht die op het adres [straat] in Sittard in beslag is genomen.8 Het RDP-logboek dat registreert met welke andere Windows machines de computer verbinding maakt, is onderzocht. Hieruit blijkt dat in de periode van 3 juli 2017 tot en met 8 augustus 2017 door de gebruiker in totaal 45 RDP-sessies zijn gestart met het externe IP-adres van Mondo Verde ( [ip-adres] ). Deze RDP-sessies zijn op wisselende (onregelmatige) data en tijdstippen gestart en hadden steeds een andere tijdsduur.9

Ter terechtzitting heeft de deskundige [naam 2] , als specialist digitale opsporing werkzaam bij de politie, toegelicht dat RDP (Remote Desktop Protocol) een door Microsoft ontwikkeld programma is dat het mogelijk maakt op afstand een andere computer te besturen, zonder hierbij fysiek achter het toetsenbord van die andere computer aanwezig te hoeven zijn. De bewegingen van de muis- en het toetsenbord die vanaf de ene computer worden gemaakt, zijn dan zichtbaar op de computer die niet in de fysieke nabijheid hoeft te zijn. Voor het overnemen van een andere computer dient men over een wachtwoord te beschikken.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat het via RDP mogelijk was met een wachtwoord op het kantoornetwerk van Mondo Verde te komen. Ook heeft de verdachte verklaard dat hij op het RDP-logboek ziet dat er inderdaad vanaf de computer op zijn kantoor op verschillende dagen en tijdstippen in de periode van 3 juli 2017 tot en met 8 augustus 2017 verbinding is gemaakt met het kantoornetwerk van Mondo Verde.

Bewijsoverwegingen

De rechtbank acht op grond van de hiervoor genoemde bewijsmiddelen bewezen dat het de verdachte is geweest die in de periode van 3 juli tot en met 8 augustus 2017 met behulp van het programma RDP meerdere keren heeft ingelogd in het netwerk van Mondo Verde terwijl hij hiertoe niet meer gerechtigd was. De samenwerking tussen [Naam 1] - de eenmanszaak van de verdachte - en Mondo Verde was immers per 1 juli 2017 geëindigd.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat Mondo Verde in 2017 een nieuwe server bij hem had besteld die automatisch contact zou moeten maken met het kantoornetwerk van Mondo Verde en die zou moeten dienen als back-up. Omdat Mondo Verde deze server nog niet had betaald, stond deze server (na het beëindigen van de samenwerking met de verdachte) nog in het kantoor van de verdachte. De rechtbank vindt deze verklaring van de verdachte, waarmee de verdachte kennelijk wil aanvoeren dat hij niet onrechtmatig en opzettelijk verbinding maakte met het netwerk van Mondo Verde, in het licht van de hiervoor vermelde bewijsmiddelen, ongeloofwaardig. Uit het logboek blijkt namelijk dat het IP-adres van de verdachte niet automatisch en niet op vaste momenten maar gedurende wisselende tijdstippen en voor steeds wisselende duur contact maakte met het netwerk van Mondo Verde. Dat laatste wijst nu niet meteen op het automatisch maken van back-ups zoals de verdachte wil doen voorkomen. Daarnaast is minst genomen opmerkelijk te noemen dat deze server, die volgens opgave van de verdachte, ongeveer 40 bij 40 cm groot is, tijdens de doorzoeking van het bedrijfspand aan de [straat] te Sittard, door de politie niet is aangetroffen. Daar komt dan nog bij dat de verdachte deze verklaring pas voor het eerst ter terechtzitting heeft afgelegd en niet tijdens een van de eerdere verhoren bij de politie. In dat laatste geval had de politie nog nader onderzoek naar de aanwezigheid van en aan de server kunnen doen. Die mogelijkheid is er nu niet meer.

De verdachte heeft verder ter terechtzitting nog naar voren gebracht dat mogelijk iemand anders op zijn computer is ingelogd en zich zo toegang heeft verschaft tot het bedrijfsnetwerk van Mondo Verde. Het dossier biedt echter geen enkel aanknopingspunt om te veronderstellen dat iemand anders dan de verdachte zich, via de computer van de verdachte, toegang heeft verschaft tot het netwerk van Mondo Verde. De rechtbank zal deze verklaring van de verdachte dan ook als onaannemelijk terzijde schuiven.

Dat de verdachte in de periode van 3 juli tot en met 8 augustus 2017 meerdere keren heeft ingelogd in het netwerk van Mondo Verde, levert een bewezenverklaring voor feit 1 op. Dit handelen van de verdachte kwalificeert als het binnendringen in een netwerk, aangezien de verdachte zich doelbewust heeft ingespannen om buiten weten en toestemming van Mondo Verde met inloggegevens waar hij niet meer over mocht beschikken zichzelf toch toegang te verschaffen tot het beveiligde netwerk van Mondo Verde.

Vrijspraak feit 2

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat onvoldoende wettig bewijs voorhanden is voor het tenlastegelegde feit dat het de verdachte is geweest die in de nacht van 7 op 8 augustus 2017 gegevens op het netwerk en op de server van Mondo Verde heeft gewist dan wel ontoegankelijk heeft gemaakt. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

In de aangifte beschrijft de (mede-)eigenaar van Mondo Verde, de heer [naam 1] , dat op 8 augustus 2017 werd ontdekt dat het wachtwoord van het kassasysteem van Mondo Verde niet meer werkte, dat de back-up van het kassasysteem was verwijderd en dat op

15 augustus 2017 vervolgens bleek dat de kassaserver was versleuteld met behulp van het programma [naam computerprogramma] . [naam computerprogramma] is software voor het versleutelen van harde schijven of bestanden. Het door Mondo Verde ingeschakelde bedrijf [Naam 2] heeft na onderzoek van de kassaserver geconcludeerd dat de combinatie van het niet kunnen inloggen in de server en het verdwijnen van de back-up wijzen op een opzettelijke actie om schade toe te brengen door iemand met voorkennis van de omgeving.

Uit het onderzoek dat door de politie is verricht, blijkt dat de back-up van de kassaserver op 7 augustus 2017 is verwijderd en dat op datzelfde tijdstip vanaf de computer van de verdachte is ingelogd in het systeem van Mondo Verde. Deze bevindingen van de politie leveren echter onvoldoende bewijs op voor de stelling dat de verdachte dan ook degene is geweest die de back-up van de kassaserver heeft verwijderd en de kassaserver heeft versleuteld. Het kantoorsysteem en de kassaserver waren immers twee afzonderlijke netwerken, die niet met elkaar in verbinding stonden. Dat de verdachte via het kantoorsysteem vanaf zijn eigen computer toch in de kassaserver is kunnen komen, en aldus wijzigingen en veranderingen heeft aangebracht in het kassasysteem van Mondo Verde, kan daarom niet worden vastgesteld. De als getuigen ter terechtzitting gehoorde werknemers van [Naam 2] hebben weliswaar verklaard dat dit via een omweg wel degelijk mogelijk was, maar de verdachte bestrijdt dat uitdrukkelijk.

Nu het ook de politie nooit is gelukt de kassaserver te ontsleutelen en ook overigens geen onderzoek meer is gedaan naar de mogelijkheden de kassaserver van buitenaf te benaderen, moet worden geoordeeld dat het procesdossier onvoldoende concrete objectieve ondersteuning bevat voor de stelling dat de verdachte degene is geweest die wijzigingen/veranderingen heeft aangebracht in het kassasysteem van Mondo Verde.

Ook de ter terechtzitting gehoorde deskundige, [naam 2] voornoemd, heeft verklaard dat het onderzoek geen concreet bewijs heeft opgeleverd voor de betrokkenheid van de verdachte bij de wijzigingen in het kassasysteem.

Dat de back-up van de kassaserver is verwijderd kort nadat de verdachte zich via zijn eigen computer de toegang had verschaft tot het kantoorsysteem van Mondo Verde, is weliswaar zeer opvallend te noemen maar onvoldoende om wettig en overtuigend bewezen te achten dat de verdachte op afstand wijzigingen en veranderingen heeft aangebracht in het netwerk van Mondo Verde. Dat wordt niet anders indien moet worden aangenomen dat de verdachte vanwege de verbroken affectieve relatie met de dochter van de mede-eigenaar en in het spoor daarvan het verbreken van de zakelijke banden door Mondo Verde met zijn eenmanszaak, een reëel motief had zijn voormalig opdrachtgever te benadelen.

Dit betekent dat de verdachte moet worden vrijgesproken van feit 2.

Vrijspraak feit 3

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat ook niet bewezen kan worden dat de verdachte de dierenporno opzettelijk in zijn bezit heeft gehad. De rechtbank overweegt daarover het volgende.

De server waarop de dierenporno werd aangetroffen stond in een voor meerdere personen toegankelijke ruimte van het bedrijfspand aan de [straat] te Sittard, waar omstreeks die periode de verdachte twee kamers voor hem en zijn bedrijf huurde. De ruimte waar de server waarop de dierenporno is aangetroffen zich bevond, grensde onmiddellijk aan de twee door de verdachte gehuurde ruimten. De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij deze server in 2016 in opdracht van de verhuurder, in deze ruimte in het bedrijfspand heeft geplaatst. Bij die gelegenheid heeft hij toen alle data die op de oude servers stonden, op deze server gezet door de documenten-mappen van de oude servers te kopiëren naar de nieuwe server. De verdachte heeft de diverse mappen en submappen die zich op de oude server bevonden, niet geopend en aldus ook niet de dierenporno gezien die zich in een aantal van de submappen bevond.

De verklaring van de verdachte kan op basis van de inhoud van het dossier niet uitgesloten worden. Deze verklaring vindt zelfs steun in het dossier. De dierenporno werd namelijk aangetroffen in submappen van de mappen ‘NAS’ en ‘OLD SERVER’. De map ‘NAS’ was op 12 mei 2016 aangemaakt en op diezelfde dag zijn een aantal submappen van de map ‘NAS’ gekopieerd naar dit deel van de server. Dit wijst er dus op dat de bestanden op 12 mei 2016 slechts zijn gekopieerd naar deze server. Vast staat voorts dat de bestanden na deze datum niet meer zijn geopend of verplaatst. De map ‘OLD SERVER’ is aangemaakt op

11 oktober 2013.

Het dossier bevat geen andere bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de verdachte geweten moet hebben dat op de server dierenporno stond. Dit betekent dat de verdachte ook van feit 3 moet worden vrijgesproken.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1.

op één of meer tijdstippen in de periode van 3 juli 2017 tot en met 8 augustus 2017 te Landgraaf en/of Sittard, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een gedeelte van een geautomatiseerd werk, te weten in een bedrijfsnetwerk dat in gebruik is bij het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde, is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot dat geautomatiseerde werk heeft verworven

- door het onbevoegd gebruik maken van inloggegevens en

- door het zich onbevoegd verschaffen van toegang tot een bedrijfsnetwerk van het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde met behulp van het Protocol Remote Desktop.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert het volgende strafbare feit op:

Computervredebreuk, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft, op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht, gevorderd aan de verdachte op te leggen een taakstraf voor de duur van 180 uren. Bij het bepalen van de strafeis heeft de officier van justitie gekeken naar de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Ten voordele van de verdachte heeft de officier van justitie er rekening mee gehouden dat de redelijke termijn is overschreden en dat de verdachte geen relevant strafblad heeft.

6.2

Het standpunt van de verdediging

Mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring komen dan dient volgens de raadsman volstaan te worden met een geheel voorwaardelijke taakstraf. De rechtbank moet namelijk rekening houden met de aard van het feit, de overschrijding van de redelijke termijn en de gezondheidstoestand van de verdachte.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft als eenmanszaak gedurende een aantal jaren als systeembeheerder in opdracht werkzaamheden verricht voor Mondo Verde. Korte tijd nadat per 1 juli 2017 de overeenkomst tot opdracht door Mondo Verde was beëindigd, heeft de verdachte zich opzettelijk en zonder daartoe gerechtigd te zijn meerdere malen de toegang verschaft tot het netwerk van Mondo Verde. Computervredebreuk is een kwalijk en ernstig feit. De verdachte had na het verbreken van de samenwerking door Mondo Verde niets meer te zoeken in het netwerk van Mondo Verde. Op de vraag waarom de verdachte zijn aanwezige kennis dan toch heeft ingezet om alsnog meermalen in te loggen in het systeem van zijn oude klant, heeft de verdachte geen antwoord gegeven. Enige rechtvaardiging daarvoor bestaat ook niet. De verdachte heeft met zijn daad niet alleen het exclusieve recht van Mondo Verde op een ongestoord en exclusief gebruik van het haar ten behoeve van de bedrijfsvoering ten dienste staande systeemnetwerk ernstig geschonden maar ook het vertrouwen dat Mondo Verde in hem als voormalig systeembeheerder mocht stellen.

Bovendien heeft de verdachte met zijn handelen de nodige commotie binnen Mondo Verde veroorzaakt en het bedrijf nodeloos op hoge kosten gejaagd. Een verontschuldiging hiervoor is nooit over zijn lippen gekomen.

De rechtbank heeft bij de strafbepaling rekening gehouden met het feit dat de verdachte niet eerder is veroordeeld door de strafrechter.

De rechtbank heeft ook gekeken naar welk soort straffen in soortgelijke zaken opgelegd worden.

Alles overwegend vindt de rechtbank een taakstraf de juiste strafmodaliteit voor het door de verdachte gepleegde feit.

De rechtbank ziet geen reden om vanwege de gezondheidstoestand van de verdachte af te zien van het opleggen van een (onvoorwaardelijke) taakstraf. Dat de verdachte niet in staat is een taakstraf uit te voeren is de rechtbank niet gebleken. Daarbij verdient opmerking dat bij het uitvoeren van een taakstraf in nauw overleg met de reclassering steeds zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met iemands lichamelijke beperkingen. De stelling dat zijn lichamelijke beperkingen van dien aard zijn dat geen enkele vorm van taakstraf passend is, heeft de verdachte overigens ook niet betrokken.

Alles overwegend neemt de rechtbank een taakstraf voor de duur van 60 uren tot uitganspunt. De rechtbank heeft echter ook geconstateerd dat de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM is overschreden. Uitgangspunt is namelijk dat een strafzaak in eerste aanleg dient te zijn afgerond met een vonnis binnen twee jaar vanaf het moment dat vanwege de Nederlandse staat jegens een verdachte een handeling is verricht waaraan deze redelijkerwijs de verwachting kan ontlenen dat tegen hem strafvervolging kan worden ingesteld. De redelijke termijn is in deze zaak overschreden met bijna een jaar en daarom zal de rechtbank een korting op de straf toepassen van 20 uren. Dit betekent dat aan de verdachte een taakstraf voor de duur van 40 uren wordt opgelegd.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij Mondo Verde vordert een bedrag van € 42.443,16 aan materiële schadevergoeding en maakt daarnaast aanspraak op vergoeding van reiskosten, gederfde uren en proceskosten. De materiële schade betreft kosten die zijn gemaakt om storingen te verhelpen en de server opnieuw in te richten, de hierdoor gemiste omzet en de kosten voor het opnieuw invoeren van gegevens.

De officier van justitie acht de vordering toewijsbaar, met uitzondering van de gevorderde vergoeding voor gederfde omzet.

De raadsman heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering aangezien hij vrijspraak heeft bepleit.

De rechtbank overweegt als volgt. Niet bewezen kan worden dat de verdachte veranderingen/wijzigingen heeft aangebracht in het systeem van Mondo Verde en/of dat hij verantwoordelijk is voor het ontstaan van de storingen in dit systeem. De schadeposten die Mondo Verde opvoert hangen alle samen met hetgeen onder feit 2 aan de verdachte wordt verweten. Gelet op de omstandigheid dat de verdachte voor feit 2 zal worden vrijgesproken, kan de benadeelde partij niet in haar vordering worden ontvangen. De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal deze worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

8 Het beslag

In het dossier bevindt zich een beslaglijst met daarop een geldbedrag van € 9.750,00. Uit het dossier blijkt dat dit geldbedrag met machtiging van de rechter-commissaris in conservatoir beslag is genomen. De rechtbank kan daarom in deze strafzaak geen beslissing nemen over dit geld.

Ter terechtzitting heeft de verdachte aangegeven dat de computers/servers die in beslag zijn genomen op de [straat] nog niet aan hem zijn teruggegeven. Zo kan de verdachte bijvoorbeeld niet over zijn facturen over 2016 en 2017 beschikken. De verdachte heeft deze goederen niet gespecificeerd en zij staan ook niet vermeld op de beslaglijst die de rechtbank in het dossier heeft aangetroffen. Hoewel een beslaglijst geen voorwaarde is een beslissing te kunnen nemen over een ten tijde van de uitspraak klevend beslag als bedoeld in artikel 94 Sv, moet de rechtbank wel weten of uit het dossier kunnen opmaken om welke goederen het gaat waarvan de verdachte de teruggave verlangt. Voor de rechtbank is het in deze zaak niet doenlijk aan de hand van het dossier vast te stellen om welke gegevens(dragers) het precies gaat. De rechtbank kan om die reden dan ook geen beslissing nemen over teruggave aan de verdachte van de onder hem in beslag genomen computers/ servers. De rechtbank gaat er echter van uit dat alle inbeslaggenomen voorwerpen aan de verdachte worden geretourneerd, nu voor handhaving van het beslag geen strafvorderlijk belang meer bestaat.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 9, 22c, 22d en 138ab van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van hetgeen onder feit 2 en 3 ten laste is gelegd;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het strafbare feit oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor feit 1 tot een taakstraf voor de duur van 40 uren;

 • -

  beveelt dat indien de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 20 dagen;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze taakstraf in mindering zal worden gebracht, naar rato van twee uren per dag;

Benadeelde partij

 • -

  verklaart de benadeelde partij Wereldtuinen Mondo Verde niet-ontvankelijk in haar vordering;

 • -

  veroordeeld de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.P.A. Bisscheroux, voorzitter, mr. F.L.G. Geisel en

mr. M.E.M.W. Nuijts, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.H.J. Muijlkens, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 21 september 2020.

Buiten staat

mr. F.L.G. Geisel is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 3 juli 2017 tot en met 8 augustus 2017 te Landgraaf en/of Sittard, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van) een geautomatiseerd werk, te weten in een bedrijfsnetwerk en/of (een) server(s) die in gebruik is/zijn bij het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde, is binnengedrongen,

waarbij hij, verdachte, zich de toegang tot dat/die geautomatiseerde werk(en) heeft verworven

- door het doorbreken van een beveiliging en/of

- door een technische ingreep en/of

- met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid,

te weten:

- door het onbevoegd gebruik maken van een of meerdere inloggegeven(s) en/of

- door het zich onbevoegd verschaffen van toegang tot een bedrijfsnetwerk

en/of (een) server(s) van het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde en/of

- door het onbevoegd gebruik maken van een bedrijfsnetwerk en/of (een)

server(s) van het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde en/of

- met behulp van het Protocol Remote Desktop;

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 7 augustus 2017 tot en met 8 augustus 2017 te Landgraaf en/of Sittard, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk, gegevens, die door middel van een geautomatiseerd werk en/of door middel van telecommunicatie waren opgeslagen, werden verwerkt en/of werden overgedragen,

- heeft veranderd en/of

- heeft gewist en/of

- onbruikbaar heeft gemaakt en/of

- ontoegankelijk heeft gemaakt en/of

- andere gegevens daaraan heeft toegevoegd,

immers heeft hij, verdachte:

- de/het wachtwoord(en) van het kassasysteem/bedrijfsnetwerk dat in gebruik is bij het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde, veranderd/gewijzigd en/of (aldus) het kassasysteem/bedrijfsnetwerk voor het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde onbruikbaar en/of ontoegankelijk gemaakt en/of

- de back-up van het kassasysteem uit (een) server(s) die in gebruik is/zijn bij het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde, gewist en/of onbruikbaar gemaakt en/of ontoegankelijk gemaakt en/of

- het computerprogramma [naam computerprogramma] op (een) computer(s) die in gebruik is/zijn bij het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde, geïnstalleerd en/of

- ( vervolgens) het kassasysteem/bedrijfsnetwerk dat in gebruik is bij het bedrijf Wereldtuinen Mondo Verde, versleuteld met het computerprogramma [naam computerprogramma] ;

3.

hij op of omstreeks 20 november 2017 in de gemeente Sittard, althans in Nederland, afbeeldingen, te weten 3320 foto('s) en/of 236 video('s), en/of een gegevensdrager, te weten een server van het merk HP Proliant Microserver ( [Nummer 2] ), bevattende afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) ontuchtige handeling(en) zichtbaar waren, waarbij telkens een mens en een dier (schijnbaar) was/waren betrokken, welke ontuchtige handeling(en) - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- het oraal/vaginaal penetreren van een persoon door een dier en/of het door een persoon likken en/of in de mond nemen van een geslachtsdeel van een dier (bestandsnaam: [Naam 3] )

en/of

- het door een persoon betasten en/of aanraken van een geslachtsdeel van een dier (bestandsnaam: [Naam 4] )

en/of

- het door een dier likken van een geslachtsdeel van een persoon (bestandsnaam: [Naam 5] ),

terwijl hij, verdachte, van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie team Digitale Opsporing (LB), onderzoeksnummer [Nummer 3] , gesloten d.d. 13 december 2017, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 113.

2 Het proces-verbaal van aangifte, p. 21 en 22.

3 Op pagina 32 van het dossier staat twee keer vermeld dat het IP-adres waarmee 60 keer van buitenaf is ingelogd op het computersysteem van Mondo Verde het IP-adres [adres 2] betreft. De rechtbank gaat er op basis van de bijlagen en de andere stukken in het dossier vanuit dat hier sprake is van een kennelijke verschrijving en dat wordt bedoeld dat het IP-adres [Nummer 1] betreft.

4 Het proces-verbaal van onderzoek, p. 32 tot en met 34.

5 Het proces-verbaal van bevindingen, p. 39.

6 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, p. 72, en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting.

7 Het proces-verbaal van verhoor van verdachte, p. 81 en 82.

8 Het proces-verbaal van veiligstellen, p. 108.

9 Het proces-verbaal van onderzoek, p. 63 tot en met 68.