Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:6807

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-09-2020
Datum publicatie
18-09-2020
Zaaknummer
8400377 CV EXPL 20-1319
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geneeskundige behandelingsovereenkomst; tandarts; Infomedics; restant hoofdsom; hoofdsom betaald na dagvaarding; proceskosten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8400377 CV EXPL 20-1319

Vonnis van de kantonrechter van 9 september 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INFOMEDICS B.V.,

gevestigd te Almere,

eisende partij,

gemachtigde YARDS Deurwaardersdiensten B.V.,

tegen

[gedaagde] ,

wonend [adres] , [woonplaats] ,

gedaagde partij,

procederend in persoon.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- het antwoord

- de conclusie van repliek

- de rolbeslissing waarbij het recht om een conclusie van dupliek te nemen is vervallen verklaard en dat vonnis zal worden gewezen.

2 De beoordeling

2.1.

Infomedics vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen om aan haar te betalen € 83,44 (waarvan € 42,98 aan hoofdsom, € 0,46 aan verschenen rente en € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten) vermeerderd met de wettelijke rente over

€ 42,98 vanaf 10 februari 2020 met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 15de dag na de datum van betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling.

2.2.

Infomedics stelt dat ‘C.D.C. Complete Tandzorg’ haar vordering op [gedaagde] aan Infomedics heeft overgedragen. Ondanks diverse aanmaningen heeft [gedaagde] het gefactureerde bedrag van € 42,98 niet betaald. Infomedics zag zich genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven en heeft daarom buitengerechtelijke incassokosten moeten maken die, evenals de wettelijke rente, op grond van de wet voor rekening van [gedaagde] komen.

2.3.

Uit het antwoord van [gedaagde] maakt de kantonrechter op dat [gedaagde] de vordering ter zake van de hoofdsom, rente, buitengerechtelijke kosten en een deel van de gevorderde proceskosten niet betwist. Hij stelt zelfs voor om een bedrag van € 206,19 in twee termijnen te voldoen. [gedaagde] voert aan dat hij vanwege gebrek aan inkomen de gevorderde griffiekosten niet kan betalen. Hij verzoekt de kantonrechter deze kwijt te schelden.

2.4.

Ter zake van het verzoek van [gedaagde] om de griffiekosten kwijt te schelden oordeelt de kantonrechter dat daarvoor geen juridische grondslag bestaat. Bovendien ligt betalingsonmacht in de risicosfeer van [gedaagde] . Ter zake van het voorstel van [gedaagde] om een bedrag van € 206,19 in twee termijnen te voldoen, geldt dat de kantonrechter geen betalingsregeling kan opleggen. Een betalingsregeling kan alleen met toestemming van de schuldeiser worden getroffen. Nu Infomedics niet heeft ingestemd met een betalingsregeling, ligt de vordering ter zake van de hoofdsom van € 42,98 voor toewijzing gereed. De verschenen wettelijke rente ad € 0,46 alsmede de lopende rente over € 42,98 vanaf 10 februari 2020 zullen eveneens worden toegewezen.

2.5.

Infomedics maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ad € 40,00. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is. Infomedics heeft aan [gedaagde] op 30 augustus 2019 een aanmaning gestuurd die voldoet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

2.6.

[gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure. De kosten aan de zijde van Infomedics worden begroot op:

  • -

    dagvaarding € 86,75

  • -

    griffierecht € 124,00

  • -

    salaris gemachtigde € 72,00 ( 2 x tarief € 36,00 )

totaal € 282,75

Daarover zal wettelijke rente worden toegewezen vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van voldoening.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

veroordeelt [gedaagde] om aan Infomedics te betalen een bedrag van € 83,44 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 42,98 vanaf 10 februari 2020 tot de dag van volledige betaling,

3.2.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure aan de zijde van Infomedics gevallen en aan die zijde tot op heden begroot op een bedrag van € 282,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening,

3.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.P.J. Quaedackers en in het openbaar uitgesproken.

type: NZ