Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:6194

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
19-08-2020
Datum publicatie
26-08-2020
Zaaknummer
8614298 CV 20-3096
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Relatieve onbevoegdheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

Zaaknummer: 8614298 CV EXPL 20-3096

Vonnis van de kantonrechter van 19 augustus 2020

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WOLFS ADVOCATEN B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht,

eisende partij,

gemachtigde mr. A.A. Mukuchian,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GDF NETHERLANDS B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudend te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,

2. [gedaagde partij 2],
domicilie kiezend ten kantore van GDF Netherlands B.V. te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde partij,

gemachtigde [naam gemachtigde] (managing director).

Partijen zullen hierna Wolfs en GDF genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 12

- de machtiging van [naam gemachtigde]

- de conclusie van antwoord met producties 1 t/m 3.

1.2.

Daarop is de zaak verwezen naar de rol voor rolbeschikking, welke beslissing de kantonrechter heeft gewijzigd in vonnis, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1.

Alvorens de kantonrechter inhoudelijk over een zaak kan beslissen, dient vast te staan dat de kantonrechter relatief bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

2.2.

Voor de relatieve bevoegdheid in de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg dient gekeken te worden naar de artikelen 99-110 Rv. Deze artikelen geven regels voor de relatieve bevoegdheid van de rechtbank, waaronder begrepen de kantonrechter.

De hoofdregel is dat bevoegd is de rechter (lees: kantonrechter) van de woonplaats van gedaagde partij (artikel 99 Rv).

2.3.

Dit is alleen anders als sprake is van een zogenoemd forumkeuzebeding als bedoeld in art. 108 lid 1 Rv. De mogelijkheid van het forumkeuze beding is echter niet mogelijk bij vorderingen tot ten hoogste € 25.000,-, tenzij sprake is van de in lid 2 van genoemd artikel genoemde uitzonderingen. De hier bedoelde uitzonderingen betreffen het geval dat het beding is overeengekomen ná het ontstaan van het geschil of de situatie dat de werknemer, de consument of de huurder zich zelf tot de rechter wendt. Van het een noch het ander is hier sprake. Het forumkeuzebeding waarop Wolfs zich beroept is immers overeengekomen op 3 mei 2019. Ook anderszins is niet gebleken van enige rechtsregel of afspraak tussen partijen die tot het tegendeel doen besluiten.

2.4.

De kantonrechter te Maastricht acht zich dan ook niet bevoegd om van het geschil kennis te nemen. GDF/Nell is gevestigd/heeft domicilie gekozen binnen het rechtsgebied van de kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. De zaak wordt naar deze kantonrechter verwezen.

2.5.

Op de voortzetting van de procedure bij de kantonrechter te Haarlem is het bepaalde in artikel 74 lid 1 en lid 3, eerste volzin, Rv van toepassing.

3 BESLISSING

De kantonrechter

3.1.

verklaart zich relatief onbevoegd om van het tussen partijen bestaande geschil kennis te nemen,

3.2.

verwijst de zaak, in de stand waarin deze zich bevindt, ter verdere behandeling naar de kantonrechter in de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Jansstraat 81, 2011 RW Haarlem.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H.M. Kuster en in het openbaar uitgesproken.

Type: JvdH