Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2020:4670

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
30-06-2020
Datum publicatie
07-07-2020
Zaaknummer
C/03/277423 / KG ZA 20-150
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Concurrentiebeding/relatiebeding. De aangevoerde omstandigheden leiden niet tot het voorshands oordeel dat de toepassing van het tussen partijen geldende beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bevel tot staken werkzaamheden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/277423 / KG ZA 20-150

Vonnis in kort geding van 30 juni 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

gevestigd en kantoorhoudende te [vestigingsplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. V.H.A. Griffioen,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. A.G.J. Knipping.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties 1 tot en met 16,

 • -

  de nadere producties 17 tot en met 21 van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

 • -

  de bij bericht van 15 juni 2020, door de rechtbank ontvangen op 15 juni 2020, toegezonden producties 1 tot en met 10 van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , met aankondiging en omschrijving van de in te stellen eis in reconventie,

 • -

  de mondelinge behandeling op 16 juni 2020,

 • -

  de pleitnota van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

 • -

  de pleitnota van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

 • -

  de eis in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[naam directeur] , hierna [naam directeur] , is (zelfstandig bevoegd) directeur van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geeft advies op het gebied van aan de luchtvaart gerelateerde kwesties.

2.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018 in loondienst werkzaam bij Lufthansa als Manager Operational Control Training (productie 1 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] )

2.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en Cargolux Airlines International S.A. (hierna: Cargolux) zijn op 15 maart 2018 overeengekomen dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voor Cargolux “consultancy diensten” zal verrichten. Het betreft “consultancy services specifically related to establishing an IACC in Cargolux” (hierna: het project). De afkorting IACC staat voor Integrated Airline Control Center.

In deze overeenkomst is onder meer het navolgende opgenomen (productie 1 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

2. Services

(..)

2.2.

The scope of the Services shall be

 • -

  Phase 1 Diagnostic review

 • -

  Phase 2 Plan & design

 • -

  Phase 3 Implementation, (optional)

2.3.

The detailed scope of the Services for Phase 1 and 2 shall be defined bij Annex 2 (..)

2.4.

At the end of Phase 2 the Parties shall mutually agree if they are willing to enter into Phase 3. The detailed scope for Phase 3 shall be defined at that time and shall be added as an additional annex to this Agreement.

(..)

3. Consultant’s Commitment

During the Contract Term, the Consultant shall dedicate and make available for the provision of the Services, [naam directeur] and [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] being suitably qualified experts with significant experience for the performance of the Agreement (the Dedicated Advisors ”)

(..)

9.2.

This Agreement may be terminated by any Party (..)

(a) at the end of Phase 1 or Phase 2 (..)”

2.4.

Op de “contract routing form” die voorafgaat aan voormelde overeenkomst staat onder de katern “Contract value:” “215k euro (Phase 1: 75k Eur Phase 2: 140K Euro”. Fase 3 is niet vermeld. (productie 3 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ).

2.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (aangeduid als: IC) hebben op 15 maart 2018 een overeenkomst van opdracht gesloten krachtens welke [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , als expert op het gebied van IOCC, ten behoeve van de oplevering van het project diensten verricht (productie 2 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ). IOCC staat voor Integrated Operations Control Center en wordt ook IACC genoemd.

In deze overeenkomst is onder meer het navolgende opgenomen (productie 2 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

“(..)

Article 8: Exclusivity

Unless otherwise agreed, the IC shall work exclusively under this Agreement and shall not carry out any work of whatever nature for any competitor of [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] or the Client during the period(s) specified for carrying out a specific assignment. (..)

(..)

Article 10: Conflict of Interest, Compliance & Integrity

(..)

10.7

The IC shall not engage into a business relation or employment with the Client or its affiliates for a period of 3 (three) years after completion of the Project(s) with the Client under this agreement. (..)”

(..)”

2.6.

Annex 1 bij de tussen partijen gesloten overeenkomst luidt voor zover hier van belang onder meer als volgt.

Article 1: Services

The IC is obliged to render the following services:

(..)

within the following deadlines

 • -

  Start March 15, 2018

 • -

  End september 1, 2018

(..)

Article 3: Payment

(..)

3.2 (..)

the Project is 25 man-days (..)”

2.7.

Medio 2019 heeft Cargolux contact opgenomen met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en te kennen gegeven dat zij interesse heeft in het overnemen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] benaderd.

2.8.

Fase 2 van de overeenkomst tussen [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en Cargolux werd op 28 november 2018 afgerond (productie 14 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

2.9.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is per 15 september 2019 bij Cargolux in dienst getreden als “Director Integrated Airline Control Center” (productie 8 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ).

2.10.

Bij e-mail van 27 september 2019 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , namens Cargolux, [naam directeur] onder meer als volgt bericht (productie 5 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

“As discussed yesterday by phone Cargolux is interested to receive an offer and tender for the design and creation of a state-of-the-art operations control center covering: (..)”

2.11.

[naam directeur] heeft hierop bij e-mail van 1 oktober 2019 richting [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder meer als volgt gereageerd (productie 6 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

“This e-mail therefore serves as a formal notice that I hold you liable for damages following directly and indirectly from your violation of art. 10.7 of your IC agreement (..)”

2.12.

[naam directeur] heeft tevens bij e-mail van 14 oktober 2019 richting Cargolux onder meer als volgt gereageerd (productie 5 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

“As [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] has signed up for employment with Cargolux without seeking my prior consent, he is directly infringing on my business interests as part of our still active contract.

Until this matter has been resolved..(..) not bidding at this moment. (..)”

2.13.

De gemachtigde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft bij separate brieven van 2 januari 2020 zowel [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als Cargolux aansprakelijk gesteld voor de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] geleden schade wegens respectievelijk wanprestatie en onrechtmatige daad (producties 9 en 10 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ).

2.14.

[naam VP] (VP Strategy & Corporate Development van Cargolux) heeft de advocaat van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op 15 juni 2020 als volgt bericht (productie 7 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ):

“Contrary to [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] claims, after the end of Phase 2 of the consultancy agreement between Cargolux and [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (..) I did not consider asking Mr [naam directeur] or his company [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] to continue supporting Cargolux going forward for three reasons:

 • -

  Phase 3 was from the beginning of the project defined as “optional”(..).

 • -

  [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] had to be pushed to deliver (..).

 • -

  Overall, the personal interaction of Mr [naam directeur] proved conflictual with Cargolux staff (..)”

3 Het geschil in conventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, bij wijze van voorlopige voorziening:

I. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te bevelen om zich tot 28 november 2021 te houden aan het concurrentiebeding, zoals overeengekomen in de overeenkomst van 15 maart 2018,

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te bevelen om met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden bij Cargolux te staken en gestaakt te houden,

Een en ander op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom, dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na betekening van dit vonnis daarmee in gebreke blijft,

II. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen in de proces- en nakosten, onder bepaling dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de wettelijke rente over de proces- en nakosten verschuldigd wordt wanneer deze niet binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, althans na de dag van betekening van dit vonnis, zijn betaald.

3.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, bij wijze van voorlopige voorziening (onvoorwaardelijk):

- te bepalen dat het non-concurrentie- en/of relatiebeding verwoord in de overeenkomst d.d. 15 maart 2018 geheel en al wordt geschorst, althans in die zin wordt geschorst dat het [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was toegestaan in dienst te treden bij Cargolux, althans wordt toegestaan zijn huidige werkzaamheden bij Cargolux voort te zetten,

- te bepalen dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in reconventie wordt veroordeeld in de proceskosten en nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten.

4.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

spoedeisend belang

5.1.

Het spoedeisend belang is volgens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gelegen in de voortgang van fase 3 (implementatiefase) die nu (ten dele) van binnenuit door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] kan worden vormgegeven. Hierdoor krijgt de nieuwe IACC-organisatie steeds meer vorm en neemt het projectvolume van fase 3 aldus [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] progressief af en daarmee ook het belang van Cargolux om (dat deel van) fase 3 extern in te kopen.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter vloeit het spoedeisend belang voldoende voort uit de stellingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

Concurrentiebeding/relatiebeding

5.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] baseert haar vordering tot nakoming op de tussen partijen gesloten overeenkomst, in het bijzonder artikel 10.7.

5.3.

De hoofdregel in het Nederlands burgerlijk recht is dat partijen overeenkomsten onverkort moeten nakomen (pacta sunt servanda). Het uitgangspunt is dan ook dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gebonden is aan artikel 10.7.

5.4.

Tussen partijen is niet in geschil dat de tussen hen gesloten overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen. De inhoud van artikel 10.7 is evenmin in geschil.

5.5.

Volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is het in de omstandigheden van dit geval (analoog aan art. 6:248 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om het tussen partijen geldende beding neergelegd in artikel 10.7 van toepassing te laten zijn. Toepassing van het concurrentiebeding/relatiebeding zou aldus [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] leiden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt door het beding onbillijk benadeeld in verhouding tot het belang van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

5.6.

Voorop wordt gesteld dat de (voorzieningen)rechter terughoudendheid dient te betrachten bij de toepassing van art. 6:248 lid 2 BW en dat een contractueel beding alleen terzijde kan worden geschoven indien het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om een partij aan dit beding te houden.

5.7.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft verschillende omstandigheden aangevoerd die volgens hem maken dat toepassing van het concurrentiebeding/relatiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert daartoe in grote lijnen, voor zover hier van belang, het navolgende aan:

 • -

  a) de looptijd van het beding (3 jaar) is onredelijk lang (36 maanden verbod op 6 maanden overeenkomst),

 • -

  b) de beperking is zeer ingrijpend,

 • -

  c) de vrije arbeidskeuze wordt door het beding ingeperkt,

 • -

  d) de overeenkomst is op onevenwichtige wijze tot stand gekomen, er was een disbalans tussen partijen (goedgelovig, geen professioneel zelfstandige en onbekend met Nederlands recht ten opzichte van een ervaren consultant/ondernemer), de directeur van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ( [naam directeur] ) en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] waren oud-collega’s,

 • -

  e) [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft niet in hem hoeven investeren, werving, selectie, training en opleiding, het was allemaal niet aan de orde,

 • -

  f) van “concurrentie” is geen sprake, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gaat niet als consultant aan de slag, maar als “Director Airline Control Center”,

 • -

  g) door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is geen kennis bij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vergaard, die nu wordt gebruikt, het bedrijfsdebiet van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt niet aangetast,

 • -

  h) [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft geen belang bij de nakoming van het beding, er zijn geen misgelopen inkomsten er is geen schade, er bestond geen “recht op fase 3”,

 • -

  i) door de wijze van communicatie van [naam directeur] was de kans dat fase 3 aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gegund zou worden toch al (nagenoeg) verkeken,

 • -

  j) [naam directeur] is niet ingegaan op de uitnodiging om te bieden op een onderdeel van fase 3, welke uitnodiging, op aandringen van/door bemiddeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij Cargolux, door Cargolux werd verstrekt,

 • -

  k) zijn persoonlijke situatie, hij heeft schulden door ongelukkige investeringen en heeft alimentatieverplichtingen, maakt dat hij de baan na einde contract bij Lufthansa wel moest accepteren; het was niet zijn intentie “to be in breach of contract”,

 • -

  l) een baan op dit niveau, waar er per luchtvaartmaatschappij maar één van is (Head of Operations & Control), vindt hij op zijn leeftijd (bijna 63 jaar) niet meer en hij moet met 65 jaar met pensioen; juist Cargolux is dus voor hem interessant,

 • -

  m) artikel 8 van de overeenkomst tussen partijen werd ook niet strikt nageleefd, hier had [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] eveneens geen belang bij.

5.8.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt aan haar vordering, en haar belang daarbij, de hierna volgende omstandigheden ten grondslag:

 • -

  [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verliest één van haar experts, zelfstandig opererend consultant/deskundige [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

 • -

  door de overgang van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt zij financieel benadeeld, de expertise van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hoeft (voor fase 3) niet meer via een overeenkomst met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te worden ingekocht, slechts een afgeslankte vorm zou nog worden uitbesteed,

 • -

  [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stond welwillend tegenover een eventuele overgang van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] naar Cargolux, mits het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ondervonden nadeel hiervan werd gecompenseerd,

 • -

  het is in strijd met de contractuele goede trouw tussen partijen dat uitgerekend [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als projectleider namens Cargolux optreedt,

 • -

  als het [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verboden zou worden om nog langer zijn concurrentiebeding te schenden, dan is er voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voldoende kans en gelegenheid om weer opdrachten van Cargolux aan te nemen.

5.9.

Partijen verschillen van mening over de vraag of [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] al dan niet een professioneel zelfstandige is. Wat er ook zij van de exacte kwalificatie, niet kan worden gezegd dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als een onwetende consument moet worden aangemerkt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] had vaker in het kader van zijn expertise in de luchtvaartbranche zijn diensten ter beschikking gesteld en in dat verband met verschillende partijen gecontracteerd; zelfs op internationaal niveau. Productie 21 van de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] (voorlaatste alinea) vormt (voorshands) een aanwijzing voor het feit dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] regelmatig als “consultant” zijn expertise heeft ingezet. Er zijn daarmee voldoende aanwijzingen voor de juistheid van de veronderstelling dat sprake is van een contract tussen professioneel opererende partijen, in welk geval er (nog) minder snel aanleiding bestaat om af te wijken van het beginsel dat wordt vastgehouden aan “de letter” van het contract en nog grotere terughoudendheid om daarvan af te wijken op zijn plaats is. De omstandigheid dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , vóórdat hij tekende, om hem moverende redenen geen aanleiding heeft gezien om juridisch advies in te winnen over de inhoud van het thans aan de orde zijnde beding, doet er niet aan af dat hij als professionele contractant in staat moest worden geacht zijn belangen voldoende te beheren. De stelling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat de bepalingen uit de overeenkomst nooit onderwerp van gesprek zijn geweest tussen partijen, maakt dit niet anders. Dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , zoals hij ter zitting heeft gesteld, zich gelet op zijn benarde financiële situatie gedwongen zag om de baan bij Cargolux te accepteren en het niet zijn intentie was “to be in breach of contract”, maakt dit evenmin anders. Het contract was in het Engels opgesteld, een taal die hij machtig is. Het betrof ook geen in de algemene voorwaarden “verborgen” beding, maar een in het contract zelf opgenomen bepaling met een duidelijk kopje. Dat er sprake was van een zodanige vertrouwensrelatie tussen de directeur van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , oud-collega’s die elkaar, naar de voorzieningenrechter begrijpt, vele jaren niet hadden gezien, zodat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan het beding te houden, is niet aannemelijk gemaakt. Dat er ten tijde van het contracteren anderszins sprake was van een grote mate van onevenwichtigheid tussen partijen, zoals door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder (d) verwoord, is evenmin aannemelijk geworden. Het heeft er veeleer de schijn van dat de expertise waarover [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] beschikte voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van grote betekenis was (bij de gunning van fase 1 en 2 en de uitvoering daarvan) zodat niet meteen voor de hand ligt dat er tussen partijen geen enkele onderhandelingsruimte zou zijn geweest.

5.10.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ter zitting toegelicht dat het in de “consulting wereld” er vaak zo aan toe gaat, dat een persoon in het consulting team die men goed vindt, uit het team “gelepeld” wordt, en met die persoon verder wordt gegaan. Dit is dan veel goedkoper bij het verdere vervolg van de werkzaamheden. Het beding is juist zo opgesteld om dit soort praktijken tegen te gaan en een situatie te voorkomen die dit mogelijk maakt. Een dergelijk beding dient als doel het consultancy bedrijf dat in de arm is genomen hiertegen te beschermen, in dit geval [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft hieraan toegevoegd dat het vooral van belang was dat met haar belangen rekening zou worden gehouden. In dit verband was ook een regeling/compensatie mogelijk geweest, maar daar is het niet van gekomen. Nu een en ander niet in het contract met de “grote” opdrachtgever (Cargolux) kon worden geregeld, is dit in het contract met de freelancer (in casu: [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ) gebeurd, aldus [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

5.11.

Dat de beperking, zoals [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder (b) stelt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te ingrijpend zou zijn, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt. De hierboven onder (k) en (l) door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aangevoerde persoonlijke omstandigheden van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zijn daartoe in elk geval onvoldoende. In casu mag [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , na voltooiing van de werkzaamheden voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , overal gaan werken, behalve bij het bedrijf waar hij in opdracht van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is ingezet. Van een zeer ingrijpende beperking van de vrije arbeidskeuze, zoals door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] onder (c) aangevoerd, is in zoverre dan ook geen sprake. Een dergelijk beding is ingegeven door het legitieme belang van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om te voorkomen dat door haar ingezette experts de overstap maken naar het bedrijf waar zij in opdracht van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hebben gewerkt. In zoverre treft het onder (h) door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aangevoerde dan ook geen doel.

5.12.

Naar de voorzieningenrechter begrijpt, bedoelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met zijn stelling dat fase 3, gelet op het door hem onder (i) en (j) aangevoerde, toch niet aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zou zijn gegund, dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] er geen belang meer bij heeft om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aan het beding te houden.

5.13.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] betwist dat de kans op gunning verkeken was en verwijst in dit verband naar een door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] als aanbevelingsbrief gekwalificeerde e-mail van 29 januari 2020 van [naam] van Luxair aan [naam directeur] (productie 19 [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ). In deze e-mail schrijft genoemde [naam] :

”Yes, I do confirm that we asked Cargolux if they would know any specialists in the area of crew planning and they, (..), gave us, amongst others, your contact details. (..)”

Dat [naam directeur] bij één gelegenheid (tijdens een workshop) onbetamelijke dingen heeft gezegd en daar terecht door [naam VP] van Cargolux op is aangesproken, wordt door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] erkend (zie ook productie 6 [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ). [naam directeur] heeft zijn excuses daarvoor aangeboden. Voor het overige betrof het weliswaar stevige, maar zakelijke discussies. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] merkt in dit verband voorts op dat het bij “consulting” vaak zo is dat voor een (vervolg) onderdeel niet apart goedkeuring nodig is.

5.14.

De voorzieningenrechter acht het gelet op de inhoud van de in rechtsoverweging 5.13. genoemde e-mail van 29 januari 2020, voorshands oordelend, voldoende aannemelijk dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] nog steeds (enige) kans maakte op gunning van fase 3 van het project.

Mede gelet op het belang van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bij de handhaving van het concurrentiebeding/relatiebeding, alsook nu, zoals in rechtsoverweging 5.11. overwogen, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ingevolge genoemd beding overal mocht gaan werken, behalve bij het bedrijf waar hij in opdracht van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] was ingezet, acht de voorzieningenrechter toepassing van artikel 10.7 jegens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het enkele feit dat de looptijd van het beding verhoudingsgewijs vele malen langer is dan de periode gedurende welke [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] werkzaam is geweest, maakt dit niet anders. Ook de omstandigheid (j) dat [naam directeur] niet is ingegaan op de uitnodiging van Cargolux om te bieden op een onderdeel van fase 3, leidt niet tot een ander oordeel, nu partijen op dat moment reeds in het onderhavige conflict waren verwikkeld.

5.15.

Ook de overige door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aangevoerde omstandigheden zijn geen omstandigheden die, op zich zelf bezien dan wel in onderling verband met de overige omstandigheden beschouwd, leiden tot het voorshands oordeel dat jegens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de toepassing van artikel 10.7 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

In het bijzonder wat betreft de omstandigheid (m) overweegt de voorzieningenrechter dat de activiteiten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij Lufthansa en de universiteit(en), ten tijde van de overeenkomst bekend waren, zo heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aangevoerd, en hierover bestond ook overeenstemming.

Het onder (g) aangevoerde doet evenmin af aan het hiervoor weergegeven voorshands oordeel van de voorzieningenrechter. Deze omstandigheid betreft ook niet het door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aangevoerde en volgens haar aangetaste belang, te weten voorkomen dat door haar ingezette experts de overstap maken naar het bedrijf waar zij in opdracht van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hebben gewerkt.

5.16.

Al het voorgaande, in onderlinge samenhang bezien, leidt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat het beroep op artikel 6:248 lid 2 BW als onvoldoende onderbouwd dient te worden verworpen. Aldus is in dit kort geding onvoldoende vast komen te staan dat het beroep van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, waarvoor hij de stelplicht en bij voldoende betwisting de bewijslast draagt, in een bodemprocedure zou slagen.

5.17.

De vorderingen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zullen, gelet op het voorgaande, zoals hierna volgt, worden toegewezen. Daarbij zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] worden bevolen zich tot 28 november 2021 aan het concurrentiebeding te houden en niet tot 1 september 2021, zoals door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] subsidiair lijkt te worden bepleit (zie randnummer 128 pleitnota [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ). Ingevolge artikel 10.7 van de overeenkomst tussen partijen gold het concurrentiebeding gedurende een periode van drie jaar “after completion of the Project(s)” en vaststaat dat fase 2 op 28 november 2018 werd afgerond (zie rechtsoverwegingen 2.5. en 2.8.).

5.18.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

5.19.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op:

- betekening oproeping € 83,38

- griffierecht 656,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.719,38

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

Het gevorderde in reconventie zal, gelet op de toewijzing van het in conventie gevorderde en hetgeen daaraan ten grondslag ligt, worden afgewezen.

6.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op:

- salaris advocaat € 490,00 (factor 0,5 × tarief € 980,00)

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.

beveelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om zich tot 28 november 2021 te houden aan het concurrentiebeding, zoals overeengekomen in de overeenkomst van 15 maart 2018,

7.2.

beveelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden bij Cargolux te staken en gestaakt te houden,

7.3.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een dwangsom te betalen van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 7.1. en 7.2. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 20.000,- is bereikt,

7.4.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot op heden begroot op € 1.719,38, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

7.5.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

7.6.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.7.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.8.

wijst de vorderingen af,

7.9.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot op heden begroot op € 490,00,

7.10.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.H.A. Venner-Lijten en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: CB