Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:9778

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
29-10-2019
Datum publicatie
07-11-2019
Zaaknummer
8064706 AZ VERZ 19-85
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Werkgever is te laat met aanzegging. Veroordeling tot betaling aanzegvergoeding. Berekening op grond van kalenderdagen en niet op grond van werkdagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2019-1181
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8064706 AZ VERZ 19-85

Beschikking van 29 oktober 2019

in de zaak van

[verzoeker] ,

wonend te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

procederend in persoon.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EERLIJKMETRECHT B.V.,

gevestigd te Utrecht,

verwerende partij,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [verzoeker] en Eerlijkmetrecht genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met bijlagen

  • -

    de mondelinge behandeling op 22 oktober 2019.

1.2.

Ten slotte is beschikking bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Eerlijkmetrecht is niet verschenen. De stellingen van [verzoeker] zijn dus niet betwist. Hieruit volgt dat hetgeen hij heeft gesteld als vaststaand aangenomen moet worden. Op grond hiervan staan de navolgende feiten dus vast.

2.2.

[verzoeker] is met ingang van 1 augustus 2018 in dienst getreden bij Eerlijkmetrecht op grond van een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van één jaar. Het overeengekomen loon bedraagt € 4.000,00 bruto per maand.

2.3.

In juni 2019 heeft [naam leidinggevende] , de direct leidinggevende van [verzoeker] hem medegedeeld de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 augustus 2019 voor de periode van een half jaar te willen voortzetten. [verzoeker] heeft naar aanleiding van dit aanbod contact opgenomen met
[naam vervangster tevens eigenaresse] , de vervangster van [naam leidinggevende] , tevens eigenaresse van Eerlijkmetrecht. [naam leidinggevende] was op dat moment namelijk wegens verlof afwezig. [naam vervangster tevens eigenaresse] heeft hem toen medegedeeld dat hij een tegenbod kon doen.

2.4.

[naam leidinggevende] heeft vervolgens, nadat zij teruggekeerd was van haar vakantie, [verzoeker] via e-mail voor een gesprek uitgenodigd op 18 juli 2019 en hem daarbij tevens gevraagd te reageren op het aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst. [verzoeker] heeft daarop geantwoord dat het tekenen van een contract voor bepaalde tijd ingaat tegen zijn gevoel en dat hij met de overige voorwaarden akkoord kan gaan.

2.5.

Op 18 juli 2019 heeft [naam leidinggevende] aan [verzoeker] medegedeeld dat zij het geplande gesprek wilde verzetten naar de week daarop.

2.6.

Bij brief van 19 juli 2019 heeft [naam leidinggevende] aan [verzoeker] medegedeeld dat Eerlijkmetrecht heeft besloten het voorstel tot verlenging van de arbeidsovereenkomst in te trekken en dat dit betekent dat de arbeidsovereenkomst afloopt op 1 augustus 2019.

2.7.

Bij brief van 13 september 2019 heeft [verzoeker] aan Eerlijkmetrecht verzocht de aanzegvergoeding te betalen.

2.8.

Bij e-mail van 16 september 2019 heeft Eerlijkmetrecht aan [verzoeker] medegedeeld dat zij hem geen aanzegvergoeding zal betalen omdat [verzoeker] haar aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst heeft afgewezen.

3 Het geschil

3.1.

[verzoeker] verzoekt Eerlijkmetrecht te veroordelen:

  1. om aan hem de aanzegvergoeding van € 2.574,71 bruto te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente;

  2. om aan hem een deugdelijke bruto/netto specificatie te verstrekken met betrekking tot de betaling van de aanzegvergoeding, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat Eerlijkmetrecht na betekening van deze beschikking daarmee in gebreke blijft, te vermeerderen met de wettelijke rente;

  3. om aan hem de buitengerechtelijke kosten te betalen conform de staffel WIK, te vermeerderen met de wettelijke rente;

  4. om aan hem de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente, en de nakosten te betalen.

3.2.

Eerlijkmetrecht heeft alleen voorafgaand aan deze procedure verweer gevoerd.

4 De beoordeling

4.1.

Vast staat dat Eerlijkmetrecht eerst bij brief van 19 juli 2019 aan [verzoeker] heeft medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet per 1 augustus 2019. Eerlijkmetrecht heeft dus niet tijdig het einde van de arbeidsovereenkomst aangezegd. Eerlijkmet recht had op 30 juni 2019 het einde moeten aanzeggen. Over de periode dat zij te laat is geweest met de aanzegging, 1 juli 2019 tot en met 19 juli 2019, heeft [verzoeker] recht op een vergoeding gelijk aan het loon over die periode. Dit alles volgt uit art. 7:668 lid 1 en lid 3 BW. Anders dan Eerlijkmetrecht buiten rechte heeft aangevoerd is niet gebleken dat [verzoeker] het aanbod tot verlenging categorisch afgewezen heeft. Partijen waren nog in onderhandeling en ook dan is een werkgever verplicht tijdig aan te zeggen.

4.2.

Op grond van de toelichting bij artikel 2 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding van 11 december 2014 dient bij de berekening van de aanzegvergoeding te worden uitgegaan van de kalenderdagen in de laatste maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst en van het aantal kalenderdagen dat de werkgever te laat is geweest met de aanzegging. De berekeningsmethode die [verzoeker] hanteert, gaat dus ten onrechte uit van het aantal werkdagen in de maand dat Eerlijkmetrecht te laat is geweest met de aanzegging. De vergoeding die zal worden toegewezen bedraag dus € 2.451,61 bruto (19/31 x € 4.000,00). Dit houdt in dat het door [verzoeker] verzochte bedrag niet geheel kan worden toegewezen omdat het hoger is dan waar hij recht op heeft.

4.3.

[verzoeker] vordert de wettelijke rente over de aanzegvergoeding vanaf het opeisbaar worden van die vergoeding. Wettelijke rente is echter eerst verschuldigd vanaf de dag van verzuim (zie art. 6:119 lid 1 BW). Aangezien [verzoeker] geen verzuimdatum gesteld heeft, zal de wettelijke rente worden toegewezen vanaf de dag van deze beslissing tot de dag van voldoening.

4.4.

[verzoeker] heeft Eerlijkmetrecht bij brief van 13 september 2019 in gebreke gesteld. Gesteld noch gebleken is dat [verzoeker] daarna buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht/laten verrichten. Dat [verzoeker] dus kosten heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zie art. 6:96 lid 1 sub c BW) nadat Eerlijkmetrecht in verzuim verkeerde, is dus niet komen vast te staan. De door [verzoeker] verzochte vergoeding voor buitengerechtelijke kosten (en de wettelijke rente daarover) zal daarom worden afgewezen.

4.5.

Eerlijkmetrecht zal wel op verzoek van [verzoeker] worden veroordeeld aan hem een deugdelijke netto/bruto specificatie te verstrekken van de aanzegvergoeding. De termijn die [verzoeker] daarvoor stelt, is naar het oordeel van de kantonrechter te kort. Eerlijkmetrecht zal de specificatie binnen een week na betekening van deze beschikking aan [verzoeker] moeten verstrekken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat zij daarmee in gebreke blijft, tot een (door de kantonrechter gematigd) maximumbedrag van

€ 5.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van verzuim tot de dag van voldoening.

4.6.

Eerlijkmetrecht zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van [verzoeker] tot op heden begroot op € 111,00

(€ 81,00 griffierecht en € 30,00 reis-/verblijfs-/verletkosten), te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na vandaag tot de dag van voldoening.

4.7.

De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze als in de navolgende beslissing is bepaald.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt Eerlijkmetrecht om aan [verzoeker] € 2.451,61 bruto aanzegvergoeding te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf vandaag tot de dag van voldoening,

5.2.

veroordeelt Eerlijkmetrecht om binnen een week na betekening van deze beschikking aan [verzoeker] een deugdelijke schriftelijke netto/bruto specificatie te verstrekken van de aanzegvergoeding, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100,00 voor iedere dag dat Eerlijkmetrecht daarmee in gebreke blijft tot een maximumbedrag van

€ 5.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van verzuim tot de dag van voldoening,

5.3.

veroordeelt Eerlijkmetrecht tot betaling van de kosten van dit geding, aan de zijde van [verzoeker] tot op heden begroot op € 111,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de vijftiende dag na vandaag tot de dag van voldoening,

5.4.

veroordeelt Eerlijkmetrecht, onder de voorwaarde dat zij niet binnen twee weken na aanschrijving door [verzoeker] volledig aan deze beschikking voldoet, in de na deze beschikking ontstane kosten, te begroten op de explootkosten van betekening van deze beschikking (indien betekening van deze beschikking heeft plaatsgevonden),

5.5.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders verzochte af.


Deze beschikking is gegeven door mr. R.P.J. Quaedackers en is in het openbaar uitgesproken.

Type: RW