Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:9541

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-10-2019
Datum publicatie
25-10-2019
Zaaknummer
7607366 \ CV EXPL 19-1696
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onbevoegdheidsincident. Het verweer dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep kan worden gedaan op het arbitragebeding, wordt verworpen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TvA 2020/17
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 7607366 \ CV EXPL 19-1696

Vonnis in het incident van de kantonrechter van 9 oktober 2019

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUICY PEAR BUSINESS SOLUTIONS B.V., m.h.o.dn. JUICY PEAR DYNAMICS,

gevestigd te Dussen, gemeente Werkendam,

eisende partij in de hoofdzaak,

gedaagde partij in het incident,

gemachtigde: mr. F.C.E. Lussi (Betalis B.V.),

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HART VOOR IT B.V.,

gevestigd te Nederweert,

gedaagde partij in de hoofdzaak,

eisende partij in incident,

gemachtigde: S. Keuren (DAS Rechtsbijstand).

Partijen worden verder aangeduid als “Juicy Pear” en “Hart voor IT”.

1 De procedure

1.1.

Juicy Pear heeft gevorderd dat Hart voor IT wordt veroordeeld tot het voldoen van de vordering zoals die in de dagvaarding is verwoord. Voordat daartegen inhoudelijk verweer is gevoerd, heeft Hart voor IT de bevoegdheid van de kamer voor kantonzaken aan de orde gesteld. Hart voor IT stelt dat de kamer voor kantonzaken onbevoegd is van de zaak kennis te nemen nu deze bevoegdheid op grond van artikel 13.2 van de tussen partijen overeengekomen algemene voorwaarden uitsluitend toekomt aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in Den Haag.

1.2.

Juicy Pear stelt zich - samengevat - op het standpunt dat de vordering tot onbevoegd verklaring moet worden afgewezen, nu de discussie tussen partijen over de door Juicy Pear verrichte werkzaamheden al een tijdje speelt en Hart voor IT Juicy Pear nooit heeft gevraagd de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie en dit zelf ook niet heeft gedaan. Juicy Pear heeft aldus iedere redelijke termijn om zich op de voorwaarde te kunnen beroepen laten verlopen.

1.3.

Ten slotte is vonnis in het incident tot onbevoegdheid bepaald.

2 De beoordeling

2.1.

Niet in geschil is dat tussen partijen een overeenkomst is gesloten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. Artikel 13.2 van die voorwaarden bepaalt als volgt:

Geschillen welke tussen Juicy Pear en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Juicy Pear en opdrachtgever gesloten Werkopdracht dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

2.2.

Nu partijen de toepassing van de algemene voorwaarden niet betwisten en daarin de uitsluitende bevoegdheid van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering is opgenomen, dient de kantonrechter zich onbevoegd te verklaren.

2.3.

De kantonrechter gaat daarmee voorbij aan het verweer van Juicy Pear dat er op neerkomt dat Hart voor IT naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen beroep kan doen op de betreffende bepaling.

Op grond van de bedoelde bepaling in de algemene voorwaarden staat het beide partijen vrij de geschillencommissie in te schakelen ingeval van geschil. Als onweersproken staat vast dat Hart voor IT de betaling van de facturen heeft opgeschort, omdat zij de geleverde diensten betwist. Juicy Pear heeft niet gesteld dat het opschorten van de betaling van facturen voor Hart voor IT de verplichting met zich brengt de geschillencommissie in te schakelen. Nu Hart voor IT niet betaalt en Juicy Pear betaling van haar facturen wenst, ligt het voor de hand dat Juicy Pear daartoe overgaat. Dat Juicy Pear, in plaats daarvan, en nota bene als gebruikster van de algemene voorwaarden, ervoor kiest de zaak aanhangig te maken bij de gewone rechter, is haar keuze, maar de gevolgen daarvan dienen dan wel voor haar eigen rekening en risico te komen.

2.4.

Juicy Pear zal als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten.

3 De beslissing

De kantonrechter

3.1.

verklaart zich onbevoegd om van de onderhavige vordering kennis te nemen,

3.2.

veroordeelt Juicy Pear in de proceskosten in het incident aan de zijde van Hart voor IT gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 100,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk en in het openbaar uitgesproken.

type: EB

coll: