Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:8658

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
25-09-2019
Datum publicatie
25-09-2019
Zaaknummer
03/014261-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid en voor het in bezit hebben van kinder- en dierenporno. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/014261-19

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 25 september 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. D.M. Penn, advocaat kantoorhoudend te Maastricht.

1 Het onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 11 september 2019. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

feit 1: door (dreiging met) geweld en door andere feitelijkheden [slachtoffer] (hierna te noemen: [slachtoffer] ) heeft gedwongen tot het dulden van ontuchtige handelingen.

feit 2 en 3: kinder- en dierenporno in bezit heeft gehad.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat alle tenlastegelegde feiten bewezen kunnen worden verklaard, op de gronden zoals deze uiteen zijn gezet in de door hem overlegde schriftelijke aantekeningen van het requisitoir.

De officier van justitie heeft ten aanzien van feit 1 aanvullend aangevoerd dat de verklaringen van de ter terechtzitting gehoorde getuigen, [getuige 1] en [getuige 2] , zijnde twee broers van de verdachte, de verklaring van de verdachte niet ondersteunen. Zij verklaren immers niets over enige dreiging van de zijde van het slachtoffer om de foto’s van de verdachte en diens vriendin te openbaren. Verder heeft de officier van justitie erop gewezen dat in deze zaak sprake is van handelingen die naar hun aard ontuchtig zijn. De intentie van de verdachte is alleen relevant bij handelingen die niet per definitie ontuchtig zijn (HR 25 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5563). Er is volgens de officier van justitie in ieder geval sprake van voorwaardelijk opzet op de ontuchtige handelingen, omdat naar algemene ervaringsregels kenbaar is dat dergelijke handelingen de sociaal ethische normen overschrijden.

De officier van justitie heeft ten aanzien van de feiten 2 en 3 aanvullend aangevoerd dat de kinder- en dierenpornografische beelden zich in een verborgen map op gegevensdragers van de verdachte (telefoon en laptop) bevonden en vrij toegankelijk waren, waardoor de verdachte de beschikkingsmacht over de beelden had. Er is daarmee sprake van voorwaardelijk opzet op het in bezit hebben van kinder- en dierenporno.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft overeenkomstig de inhoud van zijn overgelegde pleitnota vrijspraak bepleit. Hij heeft ten aanzien van het eerste tenlastegelegde feit, kort samengevat, bepleit dat de verdachte door het slachtoffer naakt te fotograferen weliswaar haar privacy heeft geschonden, maar dat van dwang en aanranding geen sprake is. Ten aanzien van het tweede en derde tenlastegelegde feit heeft de raadsman bepleit dat het opzet ontbreekt op het in bezit hebben van kinder- en dierenporno.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting leidt de rechtbank het volgende af.

Ten aanzien van feit 1

Op 24 september 2017 meldde [slachtoffer] zich bij de politie in Roermond. De verbalisanten zagen dat [slachtoffer] er vermoeid uitzag, droge lippen had en moeite had haar aandacht te behouden. Tegenover de verbalisanten heeft [slachtoffer] verklaard dat haar man gisterenavond naar zijn ouderlijk huis kwam, waar [slachtoffer] woont, en broodjes kebab had meegenomen. Na de helft van het broodje te hebben gegeten, voelde [slachtoffer] zich suf en duizelig. De verdachte ging weg. [slachtoffer] had het vermoeden dat de verdachte iets in het broodje had gedaan. Het broodje smaakte immers anders dan normaal, veel bitterder, en daarvóór voelde [slachtoffer] zich helemaal gezond. [slachtoffer] voelde zich niet goed en belde de verdachte om te vragen wat hij met het eten had gedaan. De verdachte is vervolgens teruggekomen. [slachtoffer] belde met het noodnummer 112. De verdachte kwam op dat moment binnen, pakte de telefoon af en zei tegen de meldkamer dat [slachtoffer] alcohol had gedronken en dat er verder niets aan de hand was. De verdachte pakte [slachtoffer] bij haar arm en bracht haar naar de auto. De verdachte is samen met [slachtoffer] in de auto naar een bos gereden. Opeens realiseerde [slachtoffer] zich dat zowel zij als de verdachte naakt waren. [slachtoffer] voelde zich op dat moment nog steeds suf. Vervolgens begon de verdachte [slachtoffer] te fotograferen.2

Op 1 oktober 2017 heeft [slachtoffer] tegenover de politie verklaard dat de verdachte op 23 september 2017 eten en boodschappen kwam brengen. Na het uitruimen van de boodschappen waren de anderen reeds klaar met eten en nam [slachtoffer] het overgebleven broodje kebab. [slachtoffer] heeft het broodje voor de helft opgegeten, omdat het bitter proefde en het heel gekruid was. De verdachte bracht vervolgens zijn moeder weg. [slachtoffer] voelde zich duizelig en had geen gevoel meer in haar handen en voeten. Omstreeks 19:30 uur heeft [slachtoffer] naar het noodnummer 112 gebeld. Zij kon moeilijk praten en trilde. Op dat moment kwam de verdachte binnen en pakte de telefoon uit haar handen. De verdachte zei tegen de politie dat [slachtoffer] alcohol gedronken had. De verdachte zou [slachtoffer] naar het ziekenhuis brengen. Omstreeks 21:00 uur zaten de verdachte en [slachtoffer] in de auto. Toen zij bij een bos aankwamen, parkeerde de verdachte de auto en trok zijn kleding uit. Vervolgens trok hij de kleding van [slachtoffer] uit. Hierna heeft hij foto’s met zijn mobiele telefoon gemaakt.3

Op 13 oktober 2017 heeft vervolgens een ‘informatief gesprek zeden’ met [slachtoffer] plaatsgevonden. [slachtoffer] heeft tijdens dit gesprek verklaard dat de verdachte haar oppakte en in de auto heeft gezet om [slachtoffer] naar het ziekenhuis te brengen. De verdachte reed echter naar een bos toe en deed daar de kleren van [slachtoffer] en zijn eigen kleren uit. De verdachte zei tegen [slachtoffer] : “Als je niet doet wat ik zeg, dan sla ik je”. De verdachte kuste [slachtoffer] , terwijl zij zich daartegen verzette. De verdachte had zijn handen op [slachtoffer] . [slachtoffer] heeft verklaard dat de verdachte zijn handen “daar” had, bij haar geslachtsorgaan. De verdachte raakte daarbij het geslachtsorgaan van [slachtoffer] aan. Daarna heeft hij met zijn mobiele telefoon foto’s gemaakt van [slachtoffer] , terwijl zij op dat moment naakt was. De verdachte zei dat hij de foto’s op een website had opgeslagen zodat hij ernaar kon kijken en tevens zodat anderen konden kijken indien hij, de verdachte, dit wilde. De verdachte zou de foto’s aan anderen laten zien als de tijd daar rijp voor was. [slachtoffer] verklaarde dat indien de foto’s verspreid zouden worden en onder het oog van familie van [slachtoffer] zouden komen, haar familie haar zal vermoorden.4

Op 17 oktober 2017 heeft [slachtoffer] wederom een verklaring bij de politie afgelegd over de gebeurtenissen op 23 september 2017. Zij heeft verklaard dat de verdachte de telefoon van [slachtoffer] had afgepakt terwijl zij de politie aan de telefoon had. De verdachte had tegen de politie gezegd dat [slachtoffer] te veel alcohol had gedronken. In de auto had de verdachte de naaktfoto’s laten zien die hij van [slachtoffer] had gemaakt. De verdachte had tegen [slachtoffer] gezegd dat hij de foto’s op een website zou zetten, zodat hij de foto’s later zou kunnen verspreiden. [slachtoffer] maakte zich ernstig zorgen dat de naaktfoto’s verspreid zouden worden, omdat haar vader, haar oom, en de Taliban haar dan zouden vermoorden.5

Op 5 juni 2018 heeft [slachtoffer] aangifte tegen de verdachte gedaan. Zij heeft onder meer verklaard dat de verdachte de bewuste avond tegen de wil van [slachtoffer] haar hele lichaam heeft aangeraakt, bij haar borsten en ‘de plek van de vrouw waar zij een kindje kan krijgen’.6

Op 19 juli 2019 heeft [slachtoffer] tegenover de rechter-commissaris een getuigenverklaring afgelegd. Daarin heeft zij onder ede verklaard dat zij een half uur na het eten van het broodje duizelig werd. In de auto heeft de verdachte zijn kleren uitgetrokken en heeft foto’s van [slachtoffer] gemaakt.7

Op 30 september 2017 heeft de politie de vrouw bij wie [slachtoffer] de volgende ochtend heeft aangebeld, gehoord. De getuige [getuige 3] heeft verklaard dat zij in het appartement van haar schoonzus was toen er werd aangebeld. [getuige 3] zag een vrouw licht in elkaar gebogen en emotioneel voor de deur staan. De vrouw had tegen [getuige 3] gezegd dat haar man haar wilde vermoorden. Zij had gisteren een broodje gegeten met haar schoonouders en man en werd hierna duizelig. Ze werd in een auto wakker en was naar een bos gebracht. Haar man had haar vast gegrepen en er zijn daar naaktfoto’s van haar gemaakt. Haar man dreigde deze op ‘social media’ te zetten. In Nederland had zij niemand en zij kon niet terug naar Afghanistan, omdat de Taliban haar zou vermoorden.8

Op 12 oktober 2017 heeft onderzoek aan de mobiele telefoon en de simkaart van de verdachte plaatsgevonden. Op de simkaart zijn de naaktfoto’s aangetroffen die op 23 september 2017 zijn gemaakt. De vrouw op deze foto’s wordt door verbalisanten herkend als [slachtoffer] . Uit de data blijkt dat de foto’s verwijderd waren. De coördinaten behorende bij de foto’s leiden tot een bosrijk gebied in de buurt van het buurtschap Maalbroek (gemeente Roermond).

De verdachte heeft hierover ter zitting verklaard dat hij met [slachtoffer] in de auto naar het bos is gereden, omdat hij naaktfoto’s van [slachtoffer] wilde maken zodat zij naaktfoto’s van de verdachte en zijn vriendin niet zou verspreiden. Om dit mogelijk te maken heeft hij gezegd dat het uit was met zijn vriendin, dat hij het toch met [slachtoffer] wilde proberen, heeft hij haar bij arm en benen vastgepakt om deze in zodanige positie te brengen dat hij haar naakte borsten en vagina kon fotograferen. Hij had immers iets nodig om zichzelf en zijn vriendin te beschermen. Nadien heeft de verdachte de foto’s verwijderd.9

Op 24 september 2017 heeft de politie het restant van het broodje kebab in beslag genomen. Uit het NFI-rapport blijkt dat op het broodje diverse cannabinoïden (stoffen uit cannabis) zijn aangetroffen. Geestelijke en lichamelijke effecten die kunnen optreden na het gebruik van cannabisproducten zijn onder andere afwezigheid (gebrek aan aandacht voor wat er in de omgeving gebeurt), moeilijk lopen, duizeligheid, droge mond en ogen, geheugenverlies (korte termijn), versuffing, slaperigheid en spierzwakte. Hoewel daarvoor niet specifiek, kunnen de door het slachtoffer omschreven symptomen van duizeligheid, misselijkheid en trillende benen en handen passen bij de inname van cannabis.10

Naar aanleiding van de verklaringen van aangeefster is op 15 november 2017 door de recherche een tijdlijn opgesteld. Omtrent de tijdstippen gaf aangeefster aan dat zij op zaterdag 23 september 2017 omstreeks 18:15 - 18:30 uur het broodje heeft gegeten en dat zij zich na 25 á 30 minuten niet goed voelde. Zij belde haar man en haar schoonbroer en belde daarna, omstreeks 19:30 - 20:00 uur, naar het noodnummer 112. De aangeefster heeft verklaard dat zij op zaterdag 23 september tussen 21:00 en 21:30 uur de woning van haar schoonouders heeft verlaten, samen met haar man. Voorts heeft zij verklaard dat zij op zaterdag 23 september rond 23:00 uur weer terug was in de woning van haar schoonouders. Over de periode tussen het verlaten van de woning van haar schoonouders en de terugkomst in de woning van haar schoonouders heeft de aangeefster verklaard dat naaktfoto's van haar zijn gemaakt in de auto van de verdachte, in een bosrijke omgeving. Zij heeft over zondag 24 september 2017 verklaard dat zij rond 11 uur uit de woning van haar schoonouders is gevlucht en dat zij bij iemand heeft aangebeld.11

De verklaringen van aangeefster omtrent de tijdstippen worden ondersteund door de navolgende feiten en omstandigheden, omschreven in de vorenbedoelde tijdlijn:

- Een proces-verbaal bevindingen analyse printlijsten LB1R017102-1

Op 23 september 2017 werd door het telefoonnummer [telefoonnummer] eenmaal ingebeld op het volgende tijdstip: 19:48:38 uur, met een duur van 194 seconden; mast Arlo 10 te Roermond. Het telefoonnummer [telefoonnummer] betreft een Lyca prepaidnummer en is in gebruik bij mevrouw [slachtoffer] . In haar aangifte zegt mevrouw [slachtoffer] dat zij haar man omstreeks 19:30 uur heeft gebeld nadat zij zich niet lekker voelde worden. Vermoedelijk betreft dit het gesprek van mevrouw [slachtoffer] dat zij heeft met haar man heeft betreffende het broodje, dat zij gegeten heeft;

- Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2017154091-19 en een e-mail van [naam operationeel coördinator] , Operationeel Coördinator Meldkamer Maastricht Eenheid Limburg District Noord- en Midden-Limburg

Op 23 september 2017 te 19:58:59 uur is er ingebeld door de aangeefster met telefoonnummer [telefoonnummer] en te 19:58:59 uur doorverbonden naar de ambulancezorg te Limburg. Dit gesprek kon niet worden uitgewerkt, omdat de centralist van de ambulancezorg te Limburg gebruikt wenste maken van zijn verschoningsrecht;

- Een proces-verbaal van uitwerking camerabeelden met nummer LB1R017102-2

Om 2017/09/23 te 22:09 uur komen twee personen, de man met grijs mutsje en een vrouw met zwart haar, de lift in. Daadwerkelijke Nederlandse atoomtijd is 2017/09/23 te 21:26 uur. Om 2017/09/23 te 22:10 uur: De man met grijs mutsje en de vrouw met zwart haar verlaten de lift. Daadwerkelijke Nederlandse atoomtijd is 2017/09/23 te 21:27 uur.

Om 2017/09/23 te 23:29 uur: De man met grijs mutsje en de vrouw met zwart haar komen in de lift. Daadwerkelijke Nederlandse atoomtijd is 2017/09/23 te 22:40 uur.

Om 2017/09/23 te 23:30 uur: De man met grijs mutsje en de vrouw met zwart haar verlaten de lift. Daadwerkelijke Nederlandse atoomtijd is 2017/09/23 te 22:47 uur;

- Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2017154091-35

De vrouw op de camerabeelden wordt herkend als aangeefster [slachtoffer] ;

- Een proces-verbaal met volgnummer 17-0543-002 en BVH Nummer 2017154091

Uit het digitaal onderzoek aan de gsm van de verdachte volgt de tijd van de camera op het moment van het maken van de foto's van 23-09-2017, namelijk 22:35 tot 23-09-2017 22:38 uur. De coördinaten van de locatie waar de foto's gemaakt waren betreffen een bosrijk gebied in de buurt van Maalbroek, gemeente Roermond;

- Een proces-verbaal van bevindingen meldster met nummer 2017154091-11

Meldster [getuige 3] heeft aangeefster opgevangen en de politie ingeschakeld. Op 24-09-2017 te 12:32 uur is de melding bij de politie binnengekomen en geregistreerd als incident 217251.12

Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 1

Zedenzaken kenmerken zich veelal door het feit dat slechts twee personen aanwezig zijn bij de seksuele handelingen, te weten het veronderstelde slachtoffer en de veronderstelde dader. Ook bij het onderhavige tenlastegelegde feit is dit het geval. Bij een ontkennende verdachte, waarvan in deze zaak sprake is, brengt dit in veel gevallen met zich dat slechts de verklaringen van het veronderstelde slachtoffer als wettig bewijsmiddel voorhanden zijn.

Op grond van het bepaalde in artikel 342, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering is echter alleen de verklaring van een getuige (in dit geval dus het slachtoffer) onvoldoende om tot een bewezenverklaring te kunnen komen. Daar staat tegenover dat – op grond van inmiddels vaste rechtspraak – in zedenzaken een geringe mate aan steunbewijs in combinatie met de verklaringen van het slachtoffer voldoende wettig bewijs kan opleveren. De rechtbank overweegt op grond van voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling samenhang bezien, als volgt.

De rechtbank acht de verklaringen van [slachtoffer] geloofwaardig, nu deze sporen met en voldoende worden ondersteund door het in dit dossier aanwezige steunbewijs. Daarbij wijst de rechtbank met name op de gegevensdragers van verdachte aangetroffen naaktfoto’s van [slachtoffer] . Verder wordt haar verklaring ondersteund door de 112-melding, de beelden in de lift en de tijdstippen zoals weergegeven in de diverse processen-verbaal bevindingen. De verklaringen van aangeefster zijn consistent en ook ten opzichte van elkaar niet tegenstrijdig en zij passen binnen de eerder aangehaalde tijdslijn. De rechtbank bezigt daarom deze verklaringen tot bewijs.

De rechtbank is van oordeel dat aldus vaststaat dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (feitelijke) aanranding van (de eerbaarheid van) [slachtoffer] . Door [slachtoffer] vast te pakken en te dreigen haar te slaan, heeft hij haar gedwongen te dulden dat zij tegen haar wil door hem werd betast aan haar borsten en vagina en dat hij foto’s van haar naakte lichaam heeft gemaakt. Van dwang is in dit geval ook sprake omdat de onmacht van het slachtoffer zich tegen de aanrandingen van de verdachte te weer te stellen, is bewerkstelligd en/of verergerd door de toediening van middelen (cannabis) door de verdachte. Uit het dossier en de verklaring van de verdachte blijkt dat hij wel eens cannabis gebruikte en daarmee ligt het voor de hand dat de verdachte ook wis hoe hij aan de cannabis kon komen. Dat [slachtoffer] die wetenschap had is niet aannemelijk geworden en dat maakt dat de stelling van de raadsman van de verdachte dat [slachtoffer] de cannabis zelf op het broodje kebab heeft gedaan, weinig aannemelijk, mede in het licht van de omstandigheden waarin [slachtoffer] zich bevond. Het dossier bevat in dit opzicht ook geen concrete aanknopingspunten daarvoor dat [slachtoffer] zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor de cannabinoïden die op het broodje kebab zijn aangetroffen.

Op de foto’s neemt de rechtbank verder waar dat [slachtoffer] zich op het moment van fotograferen probeert af te weren en haar gezicht, borsten en schaamstreek probeert te bedekken terwijl de verdachte haar met een hand en/of arm vasthoudt. Er was dan ook sprake van een herhaalde en voor de verdachte kenbare vorm van verzet, die hem niet van zijn handelen heeft weerhouden. Uit de verklaringen van de verdachte en de foto’s blijkt bovendien dat de verdachte met zijn handen ’de benen van [slachtoffer] heeft geopend en haar benen en haar armen en nek heeft vastgehouden. Door deze handelingen heeft de verdachte aangeefster gedwongen te dulden dat zij naakt zou worden gefotografeerd. Deze onvrijwillige en dwingende handelingen zijn ontuchtig naar hun aard. Op een van de foto’s knijpt de verdachte met zijn hand in een borst van het slachtoffer. Zij kon zich door toedoen van de verdachte – naakt en versuft in de auto terwijl hij haar met een hand vasthoudt – niet aan de situatie onttrekken, zodat zij gedwongen werd deze ontuchtige handelingen te dulden. De verdachte heeft hiermee opzettelijk veroorzaakt dat het slachtoffer de ontuchtige handelingen tegen haar wil heeft ondergaan.

De rechtbank acht op basis van bovenstaande bewijsmiddelen dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich op 23 september 2017 schuldig heeft gemaakt aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid. De ontuchtige handelingen die daarmee gepaard gingen, bestonden mede uit het knijpen in een borst, het aanraken van de vagina en het kussen van het slachtoffer.

Ten aanzien van feit 2 en feit 3

Aantreffen kinder- en dierenporno

Op 6 oktober 2017 werd de telefoon en de Apple Macbook Air van de verdachte in beslag genomen ten behoeve van tactisch onderzoek. Tijdens het onderzoek werden op de Macbook filmpjes aangetroffen waarvan werd vermoed dat het bezit ervan strafbaar is. Het beeldmateriaal is vervolgens ter beoordeling aangeboden aan het team bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme.13

Op 23 augustus 2018 vond onderzoek plaats naar het beeldmateriaal aangetroffen in de Apple Macbook Air van de verdachte. In deze gegevensdrager zijn diverse films/video’s aangetroffen die als kinderpornografisch zijn beoordeeld. Tevens is een video aangetroffen die als dierenpornografisch is beoordeeld. De beelden waren vrij toegankelijk.14

Een foto met bestandsnaam [bestandsnaam 1] en een video met bestandsnaam [bestandsnaam 2]

Te zien zijn twee meisjes in de leeftijd tussen 6-10 jaar oud. De meisjes zitten op een bank. Eén meisje is geheel ontkleed en zit op haar hurken, met de benen gespreid, op de bank en heeft een witte kaars in haar vagina. De kaars wordt aan de onderzijde vastgehouden door een ander gekleed meisje, die in de camera kijkt.15

Een video met bestandsnaam [bestandsnaam 3] en een foto met bestandsnaam [bestandsnaam 4] en [bestandsnaam 5]

Op de foto’s en video zijn te zien twee kinderen, namelijk een meisje tussen de 10-12 jaar oud en een jongen tussen de 4-6 jaar oud. Het geheel ontklede meisje staat naar voren gebogen op handen en voeten. Achter haar staat het geheel ontklede jongentje. De jongen heeft zijn penis in erectie en houdt met beiden handen de billen/heupen van het meisje vast. In de tweede afbeelding is te zien dat het jongentje zijn schaamstreek tegen de billen van het meisje heeft. Op de video is te zien dat het meisje zich hierna om draait, haar rechter been op een afscheiding zet en het jongentje met zijn hoofd tussen haar benen drukt. Het meisje houdt het hoofd van het jongentje met twee handen vast en duwt de voorzijde van het jongentje zijn hoofd in haar schaamstreek. Vermoedelijk beft het jongentje het meisje.16

De dierenpornografische video’s

Op de vier identieke video’s is te zien dat een penis, welke niet in erectie is, van een geheel ontblote man door een koe wordt gelikt.17

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de foto’s en filmpjes via een groepschat van Whatsapp heeft ontvangen van familieleden in Afghanistan, die dit als grap hebben verstuurd. De beelden zijn op de Apple Macbook terecht gekomen, doordat deze is gesynchroniseerd met zijn mobiele telefoon.18

Het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 2 en feit 3

De rechtbank acht op basis van het voorafgaande wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 6 oktober 2017 kinder- en dierenpornografisch materiaal in bezit heeft gehad. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. De verbalisant [verbalisant] heeft de onder de verdachte in beslag genomen Apple Macbook onderzocht en blijkens het door hem opgestelde proces-verbaal staan meerdere afbeeldingen, die volgens de criteria als kinderpornografisch zijn beoordeeld, en een video, die als dierenpornografisch is beoordeeld, op deze Apple Macbook. De verdachte heeft verklaard dat hij de bestanden via een groepschat op Whatsapp heeft ontvangen en dat zijn telefoon met de Apple Macbook is gesynchroniseerd. Uit de verklaring van de verdachte blijkt dat de verdachte wist dat het kinderporno betrof. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat sprake is van voorwaardelijk opzet op het in bezit hebben van kinder- en dierenporno, omdat de verdachte beschikkingsmacht over de bedoelde beelden had. Deze beelden waren namelijk opgeslagen in een verborgen map en waren vrij toegankelijk op zijn Apple Macbook.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

Ten aanzien van feit 1

op 23 september 2017 in de gemeente Roermond, door geweld of een andere feitelijkheid en bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- aan een persoon genaamd [slachtoffer] aanbieden, althans ter beschikking stellen van een broodje (döner kebab) en (vervolgens) die [slachtoffer] aanzetten of aansporen om dat broodje (op) te eten, terwijl verdachte wist althans redelijkerwijs kon vermoeden dat zich daarin cannabis bevond en

- vastpakken en vasthouden van een persoon genaamd [slachtoffer] en

- met zich, verdachte, mee naar buiten en naar zijn, verdachtes, auto, nemen van die [slachtoffer] , terwijl deze zich niet goed en/of misselijk en/of duizelig en/of suf voelde en onvast ter been was en

- met die [slachtoffer] in zijn, verdachtes, auto naar een bos, rijden en (daar) parkeren van zijn, verdachtes, auto en

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat hij, verdachte, seks met haar wilde hebben en/of dat zij haar kleren helemaal uit moest doen, omdat hij, verdachte, opgewonden moest worden en

- uitrekken van de kleding en/of de onderkleding van die [slachtoffer] en

- aan die [slachtoffer] toevoegen van (de) woorden (van de strekking): “Als je niet doet wat ik zeg, dan sla ik je.” en

- vastpakken en vasthouden van de hand van die [slachtoffer] en begeleiden van die [slachtoffer] naar de achterbank van zijn, verdachtes, auto en

- vastpakken en vasthouden van (een/de hand(en) en/of arm(en) van) die [slachtoffer] en bij de nek en de hals en het hoofd vastpakken en vasthouden van die [slachtoffer] en duwen tegen (de nek van) die [slachtoffer] en

- uit elkaar doen en spreiden van de benen van die [slachtoffer] en

- fotograferen van het naakte lichaam van die [slachtoffer] en

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat hij, verdachte, die foto’s op een site zou zetten, zodat hij, verdachte, ernaar zou kunnen kijken en als hij, verdachte, dat wilde, anderen ook, die [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van een of meer ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens)

-aanraken en betasten van en knijpen in een/de borst(en) en de vagina en een been van die [slachtoffer] en

- spreiden en uit elkaar doen van de benen van die [slachtoffer] en

- kussen van die [slachtoffer] ;

Ten aanzien van feit 2

op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 6 oktober 2017 in de gemeente Roermond, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten foto’s en video's en

gegevensdragers bevattende afbeeldingen, - te weten een computer - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit heeft gehad welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit: het met een voorwerp (te weten een kaars), vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 1] , p. 238 en 239 pv en/of een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] , p. 239 pv en/of een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] , p. 239 en 240 pv) en het met een hand en penis aanraken van de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt (een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] en [bestandsnaam 5] , p. 238 pv)

Ten aanzien van feit 3

op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 6 oktober 2017 in de gemeente Roermond, meermalen, althans eenmaal, (telkens) afbeeldingen, te weten foto’s en/of video’s - en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een computer - van (een) ontuchtige handeling(en), waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,

in bezit heeft gehad, welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het door een dier (te weten een koe) laten likken van het (ontblote) geslachtsdeel van een man; (een video, zie beschrijving op p. 240 pv)

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van feit 1

feitelijke aanranding van de eerbaarheid

Ten aanzien van feit 2

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd

Ten aanzien van feit 3

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft in het geval van een bewezenverklaring aan de rechtbank verzocht om te volstaan met een voorwaardelijke straf gecombineerd met een werkstraf.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.


De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid van het slachtoffer door haar een broodje kebab voor te schotelen met daarop cannabis. Toen de cannabis zijn bedwelmend effect leek te hebben bereikt, heeft de verdachte het slachtoffer vervolgens, onder het voorwendsel een frisse neus te gaan halen, in zijn auto meegenomen naar een nabijgelegen bosrijk gebied om daar onder dwang en tegen haar wil naaktfoto’s van haar te maken, haar te kussen en haar borst(en), benen, en vagina te betasten.

Daarnaast heeft de verdachte zowel kinder- als dierenporno in zijn bezit gehad.

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft de rechtbank in het bijzonder rekening gehouden met de navolgende omstandigheden. De verdachte heeft ter zitting geen enkele verantwoording genomen voor zijn handelen en hij lijkt de ernst en de gevolgen van wat hij het slachtoffer heeft aangedaan niet onder ogen te willen zien. Het slachtoffer is de vrouw die door haar familie in Afghanistan op zestienjarige leeftijd aan hem, de verdachte, werd uitgehuwelijkt en die met hem naar Nederland is gekomen in de veronderstelling hier, ver van huis en aard, een bestaan te kunnen opbouwen. Daarmee verkeerde zij in een kwetsbare positie waarin zij voor haar levensonderhoud en haar verblijfsstatus in overwegende mate afhankelijk was van de verdachte. Van deze afhankelijkheidsrelatie heeft de verdachte op ernstige wijze misbruik gemaakt. Niet alleen is het slachtoffer door het maken van de naaktfoto’s door de verdachte te schande gemaakt, maar tevens moet zij, naar de verdachte moet hebben geweten, vanwege haar afkomst en culturele en religieuze achtergrond vrezen voor represailles vanuit zowel de eigen familiekring als de omgeving in haar thuisland (Afghanistan) indien de naaktfoto’s openbaar zouden worden gemaakt. Inmiddels is het slachtoffer van echt gescheiden. Zij woont niet meer bij de ouders van de verdachte en zij heeft elders in Nederland een veilig onderkomen gevonden. Haar verblijfplaats is voor de verdachte en zijn familie onbekend. Daarmee is wel duidelijk hoe groot de impact van het handelen van de verdachte op het slachtoffer is geweest. De rechtbank neemt het de verdachte hierbij bijzonder kwalijk dat hij, wetende in welke afhankelijke positie het slachtoffer verkeerde, de door hem gemaakte naaktfoto’s van het slachtoffer juist heeft gebruikt om de druk op haar verder op te voeren. Met de foto’s immers dacht hij een instrument in handen te hebben het slachtoffer, waar nodig, te kunnen chanteren. Daarbij heeft de verdachte naar het de rechtbank wil voorkomen, alleen maar zijn eigen hachje willen redden. Zijn belangen waren immers onmiskenbaar ermee gediend dat het slachtoffer zijn familie niet zou confronteren met verhalen en foto’s van hem en de buitenechtelijke vriendin die hij al had voordat hij met slachtoffer in Afghanistan in het huwelijk trad.

De verdachte heeft daarnaast kinder- en dierenporno op zijn telefoon bewaard. De strekking van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht is het tegengaan van seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie van dergelijk misbruik. Centraal staat de bescherming van de (afgebeelde) jeugdige. Bij de productie van kinderpornografisch materiaal worden minderjarigen uitgebuit. De afbeeldingen en video’s, waarvan de omschrijvingen in de bewezenverklaring zijn opgenomen, bevatten onder meer de omschrijving van een afbeelding van een meisje tussen de 6-10 jaar oud met een kaars in haar geslachtsdeel. Aangenomen moet worden dat de afgebeelde kinderen zijn uitgebuit en gedwongen tot het poseren en het ondergaan van handelingen die op ernstige wijze inbreuk maken op hun lichamelijke integriteit. Het is een feit van algemene bekendheid dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in lichamelijke zin kunnen ondervinden doorgaans heel ingrijpend zijn. De verdachte moet hier mede verantwoordelijk voor worden gehouden, nu hij met het in bezit hebben van kinderporno heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook aan bedoeld misbruik en bedoelde exploitatie van die kinderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het dan ook noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno afnemen en in hun bezit hebben. Ook heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van dierenpornografische afbeeldingen. Voor de vervaardiging van deze afbeeldingen zijn dieren en vaak ook personen misbruikt en geëxploiteerd ten behoeve van een onzedelijke behoeftebevrediging van andere personen. Ook hiervoor geldt dat door het in bezit hebben van dergelijke afbeeldingen de productie ervan en het misbruik waarmee deze gepaard gaat, in stand wordt gehouden.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat met het oog op de juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met een andersoortige straf dan gevangenisstraf. Bij het bepalen van de duur van deze straf heeft de rechtbank gelet op de straffen die doorgaans in soortgelijke zaken worden opgelegd. De rechtbank zal een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie geëist, nu een gevangenisstraf van hierna te noemen duur voldoende recht doet aan de ernst van de zaak. Met deze straf wordt naar het oordeel van de rechtbank recht gedaan aan de mate van grensoverschrijdend gedrag van de verdachte en de rechtbank wil hiermee tevens aan de verdachte duidelijk maken dat hij niet in herhaling moet vallen. De rechtbank zal overgaan tot opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

7 Het beslag

Met betrekking tot het hierna in de beslissing genoemde, in beslag genomen voorwerp, te weten een Apple computer (chassisnummer: [chassisnummer] ), zal de rechtbank gelasten dat dit voorwerp zal worden onttrokken aan het verkeer.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 240b, 246, 254a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit

Beslag

- gelast de onttrekking aan het verkeer van het volgende in beslag genomen voorwerp: Apple computer (chassisnummer: [chassisnummer] ).

Dit vonnis is gewezen door mr. F.L.G. Geisel, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh, mr. R.J.M.G. Rulkens, rechters, in tegenwoordigheid van K.J.A. Colen, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 25 september 2019.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is na wijziging van de tenlastelegging ten laste gelegd dat

1

hij

op omstreeks 23 september 2017 in de gemeente Roermond, in elk geval

in Nederland, door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging

met geweld of een andere feitelijkheid, te weten het meermalen, althans

eenmaal, (telkens)

- aan een persoon genaamd [slachtoffer] aanbieden, althans ter beschikking stellen van een broodje (döner kebab) en/of (vervolgens) die [slachtoffer] aanzetten en/of aansporen om dat broodje (op) te eten, terwijl verdachte wist althans redelijkerwijs kon vermoeden dat zich daarin cannabis bevond en/of

- vastpakken en/of vasthouden van een persoon genaamd [slachtoffer]

en/of

- met zich, verdachte, mee naar buiten en/of naar zijn, verdachtes, auto,

trekken en/of nemen van die [slachtoffer] , terwijl deze zich niet goed

en/of misselijk en/of duizelig en/of suf voelde en/of onvast ter been was

en/of

- met die [slachtoffer] in zijn, verdachtes, auto naar een bos, althans een

afgelegen plek, rijden en/of (daar) parkeren van zijn, verdachtes, auto

en/of

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat hij, verdachte, seks met haar wilde

hebben en/of dat zij haar kleren helemaal uit moest doen, omdat hij,

verdachte, opgewonden moest worden en/of

- uitrekken van de kleding en/of de onderkleding van die [slachtoffer]

en/of

- naar achteren doen van de stoelleuning van de passagiersstoel en/of

- aan die [slachtoffer] toevoegen van (de) woorden (van de strekking):

“Als je niet doet wat ik zeg, dan sla ik je.” en/of

- vastpakken en/of vasthouden van de hand van die [slachtoffer] en/of

begeleiden van die [slachtoffer] naar de achterbank van zijn, verdachtes,

auto en/of

- vastpakken en/of vasthouden van (een/de hand(en) en/of arm(en)

van) die [slachtoffer] en/of bij de nek en/of de hals en/of het hoofd

vastpakken en/of vasthouden van die [slachtoffer] en/of duwen tegen

(de nek en/of het hoofd van) die [slachtoffer] en/of

- uit elkaar doen en/of spreiden van de benen van die [slachtoffer]

en/of

- fotograferen van het naakte lichaam van die [slachtoffer] en/of

- tegen die [slachtoffer] zeggen dat hij, verdachte, die foto’s op een site

zou zetten, zodat hij, verdachte, ernaar zou kunnen kijken en als hij,

verdachte, dat wilde, anderen ook,

die [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een

of meer ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans

eenmaal, (telkens)

-aanraken en/of betasten van en/of knijpen in een/de borst(en) en/of

de vagina en/of een been van die [slachtoffer] en/of

- spreiden en/of uit elkaar doen van de benen van die [slachtoffer]

en/of

- kussen van die [slachtoffer] ;

2

hij

op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 6 oktober 2017 in de

gemeente Roermond, in elk geval in Nederland, meermalen, althans

eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto’s en/of video's en/of films - en/of

gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, - te weten een computer -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is

betrokken,

heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd,

ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met de mond/tong en/of een voorwerp (te weten een kaars) oraal,

vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het oraal,

vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander)

persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

had bereikt

(een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 1] , p. 238 en 239 pv en/of

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] , p. 239 pv en/of een video

met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] , p. 239

en 240 pv)

en/of

het met de/een hand en/of penis betasten en/of aanraken van het

geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of

borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] en [bestandsnaam 5]

, p. 238 pv)

3

hij

op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 6 oktober 2017 in de

gemeente Roermond, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto’s en/of video’s en/of films - en/of

gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een computer - van

(een) ontuchtige handeling(en), waarbij een mens en een dier zijn

betrokken of schijnbaar zijn betrokken,

heeft verspreid, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd,

doorgevoerd, uitgevoerd, in bezit gehad,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het door een dier (te weten een koe) laten likken van het (ontblote)

geslachtsdeel van een man;

(een video, zie beschrijving op p. 240 pv)

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, Dienst Regionale Recherche, Afdeling Zeden, proces-verbaalnummer 2017154643 en 2017154091 gesloten d.d. 20 december 2018, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 391.

2 Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 24 september 2017, pagina’s 61 tot en met 63.

3 Een proces-verbaal van verhoor aangeefster d.d. 1 oktober 2017, pagina’s 81 tot en met 92.

4 Een proces-verbaal van bevindingen informatief gesprek zeden met [slachtoffer] d.d. 13 oktober 2017, pagina’s 123 tot en met 127.

5 Een proces-verbaal van verhoor aangeefster d.d. 17 oktober 2017, pagina’s 96 tot en met 98 en pagina’s 102 en 103.

6 Een proces-verbaal van aangifte [slachtoffer] d.d. 5 juni 2018, pagina’s 129 tot en met 136.

7 Een proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer] bij de rechter-commissaris d.d. 11 juli 2019.

8 Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 september 2017, pagina 149.

9 Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 oktober 2017, pagina’s 152 tot en met 164, en een proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 oktober 2017, pagina 165, en de verklaring van de verdachte, zoals afgelegd op de terechtzitting van 11 september 2019.

10 Een schriftelijk bescheid, te weten een kennisgeving van inbeslagneming d.d. 24 september 2017, pagina 71, en een schriftelijk bescheid, te weten een NFI-rapport d.d. 21 februari 2018, pagina’s 323 tot en met 328.

11 Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 november 2017, pagina’s 352 tot en met 354.

12 Een proces-verbaal van bevindingen m.b.t. analyse printlijsten d.d. 27 oktober 2017, pagina 335, en een proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 oktober 2017, pagina’s 139 en 140, en een proces-verbaal m.b.t. gespreksopname ambulance d.d. 17 november 2018, pagina 148, en een proces-verbaal van verdenking d.d. 28 november 2017, pagina 362, en een proces-verbaal van uitwerking camerabeelden d.d. 2 november 2017, pagina’s 272 tot en met 275, en een proces-verbaal van bevindingen d.d. 20 oktober 2017, pagina 307, en een proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 oktober 2017, pagina’s 150 en 151, en een proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 oktober 2017, pagina’s 152 en 164, en een proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 september 2017, pagina 149.

13 Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 maart 2018, pagina 234.

14 Een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 23 augustus 2018, pagina’s 235 tot en met 240.

15 Een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 23 augustus 2018, pagina’s 238 tot en met 240.

16 Een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 23 augustus 2018, pagina’s 238 en 239.

17 Een proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 23 augustus 2018, pagina 240.

18 De verklaring van de verdachte, zoals afgelegd op de terechtzitting van 11 september 2019.