Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:6328

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
09-07-2019
Datum publicatie
09-07-2019
Zaaknummer
03-248380-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

---

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Strafrecht

Parketnummer: 03-248380-18

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 juli 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

thans gedetineerd in de PI Zuid Oost, HvB Roermond.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. B.H.S. Brinkman, advocaat kantoorhoudende te Heerlen.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 25 juni 2019. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

1.

in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 (samen met een ander of anderen) [slachtoffer] heeft afgeperst door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 50.000,00 of

hem in die periode (samen met een ander of anderen) door (bedreiging met) geweld of enige andere feitelijkheid wederrechtelijk heeft gedwongen tot betaling van dit bedrag;

2.

in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 (samen met een ander of anderen) [slachtoffer] heeft geprobeerd af te persen door hem (onder bedreiging) met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 25.000,00 of

heeft geprobeerd om hem in die periode (samen met een ander of anderen) door (bedreiging met) geweld of enige andere feitelijkheid wederrechtelijk te dwingen tot betaling van dit bedrag.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte tezamen en in vereniging met de medeverdachte [medeverdachte] in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 [slachtoffer] heeft afgeperst door hem onder bedreiging met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 50.000,00, zoals tenlastegelegd onder 1. De verdachte en [medeverdachte] hebben dit gedaan door dreigende sms-berichten naar [slachtoffer] te sturen, bij hem langs te gaan en op dreigende wijze het geld te innen. [slachtoffer] heeft van meet af aan verklaard dat hij maandenlang door de verdachte en [medeverdachte] is afgeperst en gedwongen is tot afgifte van een geldbedrag van € 50.000,00. Deze geloofwaardige verklaring wordt ondersteund door diverse sms-berichten tussen [slachtoffer] en de verdachte, waarin dit bedrag wordt genoemd en bedreigingen zijn geuit, en door de bankafschriften. De verdachte heeft volgens [slachtoffer] gezegd dat hij dit bedrag moest betalen en dat de hoogte van het bedrag was vastgesteld door onder meer een lid van de Hells Angels. [slachtoffer] heeft dit bedrag gedeeltelijk aan de verdachte overgemaakt en gedeeltelijk contant aan de verdachte respectievelijk [medeverdachte] betaald om er van af te zijn, niet omdat hij het ermee eens was. De verdachte daarentegen heeft verklaard dat hij niet precies wist wat [slachtoffer] volgens hem verschuldigd was. Hij heeft ook op geen enkele wijze onderbouwd wat de beweerdelijk rechtmatige grondslag van zijn vordering was, terwijl hij die vordering op onrechtmatige wijze heeft geïncasseerd. Of de verdachte daadwerkelijk van plan was om de geuite bedreigingen uit te voeren, doet er niet toe, omdat [slachtoffer] zich daardoor bedreigd voelde.

Nadat [slachtoffer] dit bedrag had betaald stopte het afpersen echter niet en werd [slachtoffer] in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2019 onder bedreiging met geweld verder gedwongen tot afgifte van een geldbedrag van € 25.000,00 door hem en zijn echtgenote [echtgenote slachtoffer] dreigende sms-berichten te sturen en doordat [medeverdachte] bij zijn woning met dreigende woorden langs kwam. Tot afgifte van voornoemd geldbedrag is het echter niet gekomen, omdat [slachtoffer] op 2 december 2018 [medeverdachte] bij wederom een bezoek aan zijn woning met een pistool in zijn buik en been heeft geschoten en de verdachte één dag later is aangehouden. Dat de verdachte en [medeverdachte] voornoemde feiten tezamen en in vereniging hebben gepleegd wordt volgens de officier van justitie ondersteund door de sms-berichten tussen de verdachte en [medeverdachte] en door het feit dat uit het procesdossier blijkt dat zij ook anderen hebben gedwongen tot afgifte van geld. Gelet op het voorgaande acht de officier van justitie ook bewezen dat de verdachte tezamen en in vereniging met [medeverdachte] in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 heeft geprobeerd om [slachtoffer] af te persen door hem onder bedreiging met geweld te dwingen tot afgifte van een geldbedrag van € 25.000,00, zoals tenlastegelegd onder 2.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken van het onder 1 en 2 tenlastegelegde. [slachtoffer] en de verdachte hebben een overeenkomst gesloten, waarbij zij hebben afgesproken dat [slachtoffer] aan de verdachte een geldbedrag van

€ 50.000,00 zou voldoen. Deze overeenkomst heeft [slachtoffer] bevestigd in meerdere sms-berichten aan de verdachte. Nu er een ander motief is dan geweld of bedreiging met geweld die tot afgifte van een geldbedrag hebben geleid kan van afpersing of dwang geen sprake zijn. De in de tenlastelegging opgenomen sms-berichten die de verdachte naar [slachtoffer] zou hebben verzonden leveren geen bedreiging op. [slachtoffer] heeft, anders dan in de tenlastelegging is genoemd, in de periode van 12 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 een geldbedrag van € 36.000,00 aan de verdachte betaald. De verdachte is nooit bij [slachtoffer] aan de deur geweest en [medeverdachte] is hooguit eenmaal op of na 21 oktober 2018 een envelop bij de verdachte komen ophalen.

Voorts heeft de raadsman betoogd dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken van het onder 2 tenlastegelegde. Op grond van de gesloten overeenkomst tussen [slachtoffer] en de verdachte diende [slachtoffer] nog € 14.000,00 aan hem te betalen. [slachtoffer] meende echter dat hij alles betaald had. Daarover is de discussie na 23 oktober 2018 verder gegaan. De verdachte heeft emotionele sms-berichten verstuurd, maar heeft niet de intentie gehad om [slachtoffer] te bedreigen met geweld of door middel van andere feitelijkheden [slachtoffer] te dwingen iets te doen. [slachtoffer] en de verdachte hadden een geschil over € 14.000,00, hetgeen gebaseerd was op een overeenkomst tussen partijen en niet ziet op een wederrechtelijke bevoordeling. Dat [medeverdachte] in de tenlastegelegde periode dreigende woorden zou hebben uitgesproken volgt enkel uit de verklaring van [slachtoffer] en wordt niet ondersteund door ander bewijs. Op de camerabeelden waarop te zien is dat [medeverdachte] op 2 december 2018 bij de verdachte aan de deur is geweest is te zien dat de [medeverdachte] direct wordt neergeschoten en dat [medeverdachte] , anders dan [slachtoffer] bij de politie heeft verklaard, zijn mond niet heeft open gedaan. Van dreigende woorden was ook op die dag daarom geen sprake. De verklaring van [slachtoffer] is onbetrouwbaar en kan daarom niet als bewijs dienen. [slachtoffer] heeft verklaard dat hij eenmaal geld aan [medeverdachte] heeft overhandigd en [echtgenote slachtoffer] heeft verklaard dat er vijf maal geldbedragen zijn opgehaald. De verklaring van [echtgenote slachtoffer] is ook ongeloofwaardig en kan daarom niet als ondersteunend bewijs dienen. Het onder 2 in de tenlastelegging genoemde bedrag van € 25.000,00 wordt nergens genoemd in het procesdossier en kan daarom niet worden bewezen.

Dat de verdachte de feiten 1 en 2 tezamen en in vereniging met [medeverdachte] zou hebben gepleegd kan evenmin worden bewezen. [medeverdachte] wist niets van het onderliggende geschil tussen [slachtoffer] en de verdachte en niets van de sms-berichten tussen beiden. [medeverdachte] heeft eenmalig contact gehad met [slachtoffer] , waarbij [slachtoffer] aan hem een envelop heeft overhandigd. [medeverdachte] heeft niets ontvangen van het geld dat [slachtoffer] aan Robek heeft betaald. [medeverdachte] heeft [slachtoffer] nimmer (op verzoek van Robek) bedreigd met geweld.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

Bewijsmiddelen

[slachtoffer] is ter terechtzitting als getuige gehoord en heeft - zakelijk weergegeven - verklaard dat de verdachte op 12 september 2018 bij hem thuis is geweest en aan hem heeft medegedeeld dat hij een geldbedrag van € 50.000,00 moest betalen. Daarbij vermeldde de verdachte dat hij dit bedrag na dagenlang overleg met onder meer een lid van de Hells Angels had vastgesteld. Zonder deze mededeling zou [slachtoffer] niet betaald hebben. [slachtoffer] leidde uit die mededeling af dat hij dit geldbedrag aan de verdachte moest betalen omdat er anders derden op hem zouden worden afgestuurd, wellicht mensen van de Hells Angels. [slachtoffer] was erg bang voor de leden van de Hells Angels en voelde zich ernstig bedreigd door deze mededeling. [slachtoffer] heeft verder verklaard dat hij op 12 september 2018 € 14.000,00 contant heeft betaald aan de verdachte en op diezelfde dag € 6.000,00 heeft overgemaakt op de bankrekening van de verdachte. Vervolgens heeft [slachtoffer] in de periode van 12 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 naar eigen zeggen € 5.000,00 in een envelop aan [medeverdachte] bij een bezoek aan zijn woning meegegeven. Op 22 oktober 2018 heeft hij € 7.000 en € 18.000,00 overgemaakt op de bankrekening van de verdachte. [slachtoffer] heeft verder verklaard dat de verdachte nog € 25.000,00 wilde hebben en dat dit bedrag zou worden verdubbeld als [slachtoffer] niet zou betalen. [medeverdachte] is in totaal vier of vijf keer bij hem aan de deur geweest, maar daarvan had twee keer niets met afpersing of dwang te maken. Dit betrof de betaling van andere bedragen die te maken hadden met voertuigen van [slachtoffer] die op naam van Robek stonden. Toen (de vrouw van) [slachtoffer] één van die keren tegen [medeverdachte] zei dat hij niet zou betalen omdat hij dat niet meer kon, zei [medeverdachte] tegen hem: “we kunnen het ook hardhandig bij je moeder gaan halen”.2 [slachtoffer] voelde zich door deze uitlatingen zo ernstig bedreigd, dat hij zich genoodzaakt voelde een vuurwapen bij zich te dragen.

Getuige [echtgenote slachtoffer] heeft op 2 december 20183 het volgende verklaard:

“Ik ben getrouwd met [slachtoffer] . Ik heb bij [slachtoffer] ingewoond op het adres [adres] te [woonplaats] . Echter, ik woon daar de laatste twee weken niet meer, uit veiligheidsredenen. Ik ben vertrokken door de afpersingen en bedreigingen waar wij iedere dag mee te maken hadden. (…) [verdachte] (de rechtbank begrijpt: de verdachte) is met iemand van de Hells Angels om de tafel gaan zitten om af te spreken hoeveel geld [slachtoffer] terug zou moeten betalen. (…) [slachtoffer] heeft in totaal 50.000 euro aan [verdachte] betaald, gedeelte cash en gedeelte overgemaakt. (…) [verdachte] zei tegen mij dat hij alles van [slachtoffer] af zou pakken en hem helemaal emotioneel kapot zou maken. [verdachte] zei tegen mij dat [naam 1] zich, nadat [slachtoffer] 50.000 euro had betaald, had afgesloten van alles. Echter bleef [verdachte] doorgaan omdat hij in de gaten had hoe makkelijk hij [slachtoffer] kon manipuleren. (…) [verdachte] kwam toen ook heel dreigend op mij over, hij zei bijvoorbeeld tegen mij dat hij schijt aan de kinderen van [slachtoffer] had. [verdachte] is zelf nooit aan onze deur geweest, hij stuurde meestal iemand anders. Vaak was dit [medeverdachte] , ik weet zijn achternaam niet. Hij noemt zich " [medeverdachte] " (de rechtbank begrijpt: de medeverdachte [medeverdachte] ) op facebook.”

De telefoon van [slachtoffer] is in beslag genomen en onderzocht.4 In de telefoon is een reeks berichten met een contactpersoon genaamd ' [verdachte] ’ aangetroffen. Het bijbehorende telefoonnummer [telefoonnummer] is volgens de verklaring van de verdachte bij de politie5 één van de telefoonnummers van de verdachte. De volgende berichten zijn aangetroffen:

- Op 26 september 2018 stuurt [slachtoffer] onder meer het volgende het sms-bericht naar de verdachte: “Die 20000 die je al gehad had was mijn buffer”.6 Daarop antwoordt de verdachte: “Luister dat heb jij bij mij 4 jaar lang gedaan dus geen medelijden zorg maar dat ik zsm mijn geld heb via je moeder of verkoop maar snel die auto's je verkoopt er toch 3 in de maand of met ik dat gaan controleren beetje zielig he als die papieren binnen zijn laat ik je die afgooien dat bedrag komt nog 150 bij van die motortje en quad mee eens of niet gewoon delen €945 totaal dan en niet zielig gaan doen want dat vond je mij ook niet de afgelopen paar jaar gewoon regelen!”7;

- Op 19 oktober 2018 stuurt de verdachte het volgende sms-bericht naar [slachtoffer] : “Luister met die onzin berichten hoef je me niet aan te komen je regeld er gewoon 5 anders schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen”8;

- Op 22 oktober 2018 stuurt de verdachte de volgende sms-berichten naar [slachtoffer] :

“Ik zou je et even goed uitleggen zoiezo ga je meer betalen nadat [echtgenote slachtoffer] uit het raam heeft gehangen”, “heb ik even overlegt met mijn oude vriend die staan,op,het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren” en “interreseert me niet wat gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijgt tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me,die wil je echt niet ! haal ook geen,domme dingen in je kop want je heb geen,fucking recht om iets in je kop,te halen dus pannekoek je hebt tot 20 uht”9;

- Op 24 oktober 2018 stuurt [slachtoffer] naar de verdachte: “Ik heb mijn woord gehouden je hebt de 50000 kompleet gekregen [verdachte] ”.10 Daarop reageert de verdachte op 25 oktober 2018 met het bericht: “even voor de duidelijkheid vieze leugenaar wat je gister na [naam 1] schreef denk je dat dat helpt of dat je dan nu rust hebt denk het niet je bent je afspraken niet nagekomen mijn mensen liggen dreigen en uit laten schelden en opeens is er wel geld toch luister je bent pas van mij af als je mij tevreden steld zonder leugens en streken dus je hoord snel van mij”.11

- Op 24 oktober 2018 stuurt de verdachte naar [slachtoffer] het volgende sms-bericht: “Zo, vandaag krijg ik mijn poen incl boette zorg maar dat je in de,buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af”12;

- Op 9 november 2018 stuurt de verdachte naar [slachtoffer] : “vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen,en dan komen er weer 10 bij regel je shit dan ben je er helemaal vanaf”;13

- Op 5 november 2018 stuurt de verdachte het volgende sms-bericht naar [slachtoffer] : “Je krijg tot vrijdag de laaste 25 cach of bank en,zielig doen na al die jaren gewoon je bek houden moet jij is dat vrijdag er niet heb jij een heel groot fucking probleem kankerhond”14;

- Op 11 november 2018 stuurt de verdachte de volgende sms-berichten naar [slachtoffer] : “nu heb je een vette en het word vefdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele,mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent” en “geen poen ga jd kapot kankerhond”15;

- Op 12 november 2018 stuurt [slachtoffer] onder meer naar de verdachte: “Ik ben mijn woord nagekomen naar jou toe je hebt 50000 gekregen”.16 De verdachte reageert daarop op 12 november 2018 met het bericht: “betalen vandaag nog en vieze leugenaar dat is joun 2 rekening nummers heb alles nagevraagt bij de rabo en geen zielig gedoe of geklets je liegt en bedriegt alweer en ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het zoiezo buiten mij (…)klets niet en stop,met deze zielige berichten word ik alleen maar bozer van je kan dit afsluiten vandaag caravan en 15 is ook goed vamdaag eindigt dit of je maakt het erger joun keuze stop met schrijven begin te regelen”17;

- Op 30 november 2018 stuurt de verdachte het volgende bericht naar [slachtoffer] : “Je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen !”18, “Je kan niks meer oplossen als je niks regelt word het verdubbeld vandaag en dan zul je alles krijt raken wat voor mij ook verdient jij hoort helemaal niks meer te hebben zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid”,19 “Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op”, “Ben zelf ver weg”20 en “Ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei !!! En ik zou even niet zon grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dalijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze”.21

Ter terechtzitting van 25 juni 2019 heeft de verdachte verklaard dat [slachtoffer] aan hem in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in totaal een geldbedrag van

€ 36.000,00 heeft betaald en dat [medeverdachte] driemaal op zijn verzoek naar de woning van [slachtoffer] is gegaan om geld op te halen. Zodoende heeft hij één keer € 5.000 in contanten gekregen. Verder heeft de verdachte verklaard dat hij de in de tenlastelegging opgenomen dreigende berichten aan [slachtoffer] en [echtgenote slachtoffer] heeft gestuurd, maar dat dit slechts ‘loze’ dreigementen zijn.22 Ook [medeverdachte] heeft - als getuige in de zaak van de verdachte - verklaard dat hij één keer een envelop van [slachtoffer] heeft ontvangen, waar - naar hij later vernam - een bedrag van € 5.000,00 in zat.23

Blijkens de processen-verbaal van bevindingen24 is onderzoek gedaan naar de bankgegevens van [slachtoffer] en de verdachte. Daaruit blijkt dat op 12 september 2018 een geldbedrag van

€ 6.000,00 en op 22 oktober 2018 een geldbedrag van € 7.000,00 is overgemaakt van het bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] ten name van [naam 2] / [slachtoffer] naar het rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name [verdachte] Tevens wordt op 22 oktober 2018 van het bankrekeningnummer [rekeningnummer 3] ten name van [naam 2] / [slachtoffer] een bedrag overgemaakt van €18.000,- naar het rekeningnummer [rekeningnummer 2] ten name van [verdachte]

Ook de telefoon van [echtgenote slachtoffer] is onderzocht. Daarin zijn de volgende sms-berichten van het telefoonnummer [telefoonnummer] aangetroffen, hetgeen volgens de verklaring van de verdachte bij de politie één van zijn telefoonnummers betreft25:

- Op 12 november 2018: “hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” en “schieten nee ect niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!!;

- Op 15 november 2018: “hey ik ben ddn dag later terug dn klaar en 1 top zorg dat je weg bent daar”.26

[medeverdachte] heeft bij de politie verklaard dat zijn telefoon in de Kia Picanto met

bestikkering van [website] lag.27 Dit is de auto met kenteken [kenteken] .28 In die auto

werd een telefoon van het merk I-phone, type 7 plus, aangetroffen, in beslag genomen en

onderzocht. De volgende sms-berichten tussen de telefoonnummer [telefoonnummer] (het

telefoonnummer van de verdachte) en [medeverdachte] zijn daarin aangetroffen:

- Op 19 oktober 2018 stuurt de verdachte naar [medeverdachte] : “Je kan de auto bij je houden tot 6 uur maar zou je even om 2 bij [naam 3] geld willen,ophalen maar daar kun,je niks vanaf halen maatje haha ok”29;

- Op 22 oktober 2018 stuurt [medeverdachte] naar de verdachte: “Hoelaat Wou je na [naam 3] gaan?” en de verdachte naar [medeverdachte] : “ [naam 3] is niet thuis nergens te bekennen je ziet me dalijk ben, nog even bezig”30;

- Op 2 november 2018 stuurt [medeverdachte] naar de verdachte: “ [naam 3] is inde aldie zou ik Em Wat Zeggen dat volgende week Deadline is hahaha”, de verdachte naar [medeverdachte] : “Nee niks zeggen gewoon heel bottt doen”, [medeverdachte] naar de verdachte: “Hij durfde me niet aan te kijken die held”, de verdachte naar [medeverdachte] : “Ja komende week wel zou dis wel moeten” en “Dat denk ik die gek pakken hem,alles echt alles af” en [medeverdachte] naar de verdachte: “Hahahahaha incasso [naam 4] en [naam 5] ”.31

- Op 9 november 2018 stuurt de verdachte naar [medeverdachte] : “die [naam 6] die is alweer te laat vandaag niet dan 350 en daarna [naam 3] dan moeten we even kijken wie met je mee gaat 2 man is altijd leuker”.32

Bewijsoverwegingen

Feit 1

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op voornoemde bewijsmiddelen, wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte in de periode van 1 september 2018 tot en met

22 oktober 2018 [slachtoffer] heeft afgeperst door onder bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van € 50.000,00, zoals tenlastegelegd onder 1.

Daargelaten de vraag of tussen de verdachte en [slachtoffer] sprake was van een overeenkomst, zoals de verdachte heeft gesteld, overweegt de rechtbank dat uit de eerdergenoemde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte niet via toegestane middelen [slachtoffer] heeft bewogen tot nakoming van die overeenkomst maar [slachtoffer] onder bedreiging met geweld heeft gedwongen tot de afgifte van in totaal € 50.000,00. De verdachte heeft [slachtoffer] immers bij het bezoek aan diens woning in Nederland op 12 september 2018 duidelijk gemaakt dat de Hells Angels betrokken waren bij het geschil. Daarna heeft hij dreigende sms-berichten naar [slachtoffer] gestuurd waarin ook gedreigd werd de bedragen te verhogen als de verdachte niet zou betalen. Die dreiging vindt bevestiging in de berichten van de verdachte aan [echtgenote slachtoffer] . [slachtoffer] en [echtgenote slachtoffer] voelden zich door die (mededeling en) berichten bedreigd en door deze bedreigingen is [slachtoffer] tot betaling overgegaan.

Uit de verklaringen van [slachtoffer] en [echtgenote slachtoffer] , maar ook uit de sms-berichten van [slachtoffer] aan de verdachte (die de verdachte niet heeft ontkracht) blijkt dat de verdachte van [slachtoffer] een bedrag van € 50.000,00 heeft ontvangen en niet zoals de raadsman heeft gesteld een bedrag van € 36.000,00.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte dit feit tezamen en in vereniging met [medeverdachte] heeft gepleegd. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat [medeverdachte] in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 een envelop met daarin € 5.000,00 bij [slachtoffer] heeft opgehaald en dat [medeverdachte] en de verdachte enkele sms-berichten over en weer hebben gestuurd over het ophalen van geld bij [slachtoffer] . Daaruit blijkt echter niet dat [medeverdachte] wetenschap had van het feit dat de verdachte [slachtoffer] onder bedreiging met geweld dwong tot de afgifte van dat geld. Van een nauwe en bewuste samenwerking is de rechtbank daarom in die periode niet gebleken.

Feit 2

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte na 22 oktober 2018 niet is gestopt met [slachtoffer] te bedreigen met geweld om op die wijze de afgifte van meer geld te bewerkstelligen. Uit de berichten van de verdachte aan [slachtoffer] en uit de verklaring van [slachtoffer] blijkt dat de verdachte in eerste instantie een bedrag van € 25.000,00 wilde van [slachtoffer] en dat de verdachte dit bedrag bij niet (tijdige) betaling door [slachtoffer] zou verhogen. Deze dreiging eindigde op 2 december 2018, toen [medeverdachte] werd neergeschoten. Gelet op het hierop acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 heeft geprobeerd [slachtoffer] af te persen door hem onder bedreiging met geweld te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag € 25.000,00, zoals tenlastegelegd onder feit 2.

De rechtbank acht verder bewezen dat de verdachte feit 2 tezamen en in vereniging met [medeverdachte] heeft gepleegd. [medeverdachte] is op verzoek van de verdachte diverse malen bij [slachtoffer] aan de deur geweest om geld op te halen en heeft daarbij dreigende woorden gebruikt. Uit de hiervoor genoemde sms-berichten tussen [medeverdachte] en de verdachte blijkt verder dat [medeverdachte] in die periode wist dat [slachtoffer] onder bedreiging met geweld door de verdachte werd gedwongen tot de afgifte van geld. De rechtbank neemt daarbij voorts in aanmerking dat uit het procesdossier blijkt dat [medeverdachte] ook bij [naam 7] geld in opdracht van een andere persoon heeft opgehaald33 en dat [medeverdachte] nadat de verdachte geld aan [naam 6]34 had uitgeleend dreigende sms-berichten ter terugbetaling van het geld aan [naam 6] heeft gestuurd. De rechtbank ziet hierin een vergelijkbaar patroon met de afpersing van [slachtoffer] .

Feit 1 en feit 2

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat slechts sprake was van ‘loze’ dreigementen. Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van afpersing door bedreiging met geweld is echter niet van belang of degene die de bedreigingen uit ook voornemens is deze uit te voeren. Van belang is of het slachtoffer zich door de bedreigingen bedreigd voelde. Uit de bewijsmiddelen volgt dat [slachtoffer] zich ernstig bedreigd voelde en [echtgenote slachtoffer] was vanwege die dreiging zelfs al de echtelijke woning ontvlucht.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte:

1.

in de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 50.000 euro dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij

naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft verzonden met de navolgende

teksten:

- " luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders

schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen’’ (19

oktober 2018) en

- “ ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen” (22 oktober 2018) en

- “ ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren” (22 oktober 2018) en

- “ interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek je hebt tot 20 uur” (22 oktober 2018),

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en berichten waarin het aan

hem, verdachte, verschuldigde geldbedrag verhoogd werd en zich naar de woning van die [slachtoffer] heeft begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen bij die [slachtoffer] .

2.

in de periode 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander ter uitvoering van het door verdachte en zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan een ander dan aan verdachte en zijn medeverdachte, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte:

naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft verzonden met de navolgende

teksten:

- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl. boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af’ (24 oktober 2018) en

- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij

regel je shit dan ben je er helemaal vanaf’ (9 november 2018) en

- “ nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent” (11 november 2018) en

- " geen poen ga je kapot kankerhond” (11 november 2018) en

- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en

- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen!” (30

november 2018) en

- “ zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelf ver weg” (30 november 2018) en

- “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo’n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze” (30 november 2018),

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking

en berichten waarin het aan hem, verdachte, verschuldigde geldbedrag verhoogd werd en

naar [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten hebben verzonden met de navolgende

teksten:

- “ hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en

- “ schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!" (12 november 2018) en

- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar” (15 november 2018),

en zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft begeven om geld op dreigende

wijze op te komen halen bij die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen onder 1. of onder 2. meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

1.

afpersing;

2.

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van het voorarrest.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank, bij een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten, verzocht te volstaan met een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf of maatregel is, gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De verdachte heeft [slachtoffer] in de periode van 1 september 2018 tot en met 2 december 2018 deels succesvol afgeperst. Hij heeft dit (voor een deel) samen met [medeverdachte] gedaan door [slachtoffer] en zijn echtgenote dreigende sms-berichten te sturen en bij [slachtoffer] thuis dreigend aan de deur te staan. Volgens de verdachte had hij een overeenkomst gesloten met [slachtoffer] strekkende ertoe dat [slachtoffer] aan hem € 50.000,00 moest betalen. Niet is komen vast te staan dat [slachtoffer] en de verdachte een dergelijke overeenkomst hebben gesloten, maar zelfs als zou sprake zijn van een dergelijke overeenkomst dan is dat geen rechtvaardiging voor op het op deze dreigende wijze eisen van nakoming van deze overeenkomst. Bovendien is de verdachte, nadat de door hem gestelde overeenkomst door [slachtoffer] was nagekomen, niet gestopt met het afpersen van [slachtoffer] . De verdachte wilde steeds meer geld en dreigde [slachtoffer] bij het niet betalen ervan met boetes en het verdubbelen van de bedragen. Daardoor dacht [slachtoffer] , begrijpelijkerwijs, dat het afpersen nooit zou stoppen. Aangifte bij de politie durfde hij niet te doen omdat de verdachte tegen hem had gezegd dat de problemen dan nog groter zouden worden. Nadat zijn echtgenote de woning al had verlaten, omdat zij zich niet meer veilig voelden in de woning, is [slachtoffer] onder de druk van de verdachte en [medeverdachte] bezweken en heeft hij op 2 december 2018 een einde gemaakt aan de afpersingen door [medeverdachte] met een pistool in zijn buik en in zijn knie te schieten. [slachtoffer] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij zeer bang was voor de leden van de Hells Angels die de verdachte zou hebben betrokken bij het geschil tussen hem en de verdachte. [slachtoffer] zag na maandenlange afpersingen geen andere uitweg meer.

De rechtbank heeft acht geslagen op het strafblad van de verdachte d.d. 22 mei 2019 waaruit blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

De rechtbank acht de door de verdachte gepleegde afpersing, mede gelet op de lange periode ervan, zeer ernstig. Anderzijds gaat de rechtbank in het voordeel van verdachte er van uit dat [slachtoffer] heeft verklaard dat de kwestie te maken had met de afwikkeling van een hennepdeal en dat [slachtoffer] in zoverre geen ‘willekeurige burger’ was alsmede het feit dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke misdrijven.

Gelet hierop, de omstandigheid dat de rechtbank - anders dan de officier van justitie, niet komt tot bewezenverklaring van medeplegen bij beide feiten en gelet op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd, zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan is geëist door de officier van justitie.

De rechtbank zal de verdachte veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren. Het verzoek tot opheffing van het bevel tot de voorlopige hechtenis zal de rechtbank dan ook afwijzen.

De rechtbank wijst het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis af, nu dit onvoldoende is onderbouwd.

7 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

7.1

De vordering van de benadeelde partij

De benadeelde [slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij gesteld door indiening van zijn vordering tot vergoeding van zijn schade tot een bedrag van € 52.000,-, bestaande uit € 50.000,00 materiële schade (het geldbedrag waarvoor [slachtoffer] is afgeperst) en € 2.000,00 immateriële schade, inclusief wettelijke rente.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van [slachtoffer] , voor zover deze ziet op de materiële schade, hoofdelijk moet worden toegewezen, inclusief wettelijke rente en met toewijzing van de schadevergoedingsmaatregel. Voor zover de vordering van [slachtoffer] ziet op de immateriële schade moet deze niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat deze niet is onderbouwd.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, voor zover de vordering ziet op de materiële schade, primair op het standpunt gesteld dat, gelet op de bepleite vrijspraak van de verdachte, [slachtoffer] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering. Subsidiair heeft de raadsman voor zover de vordering ziet op de materiële schade, verzocht diverse getuigen bij de rechter-commissaris te laten horen over de door de verdachte gedane investeringen in het bedrijf van [slachtoffer] . Meer subsidiair heeft de raadsman ten aanzien van dit deel van de vordering op het standpunt gesteld dat deze niet kan worden toegewezen, omdat het geen schade betreft of feitelijk tot witwassen zou leiden, althans toewijzing tot maximaal € 36.000,00 zou moeten plaatsvinden, nu niet bewezen kan worden dat [slachtoffer] meer dan dat heeft betaald.

Voor zover de vordering ziet op de immateriële schade moet de vordering volgens de raadsman worden afgewezen, omdat dit deel van de vordering niet is onderbouwd.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

Voor zover de vordering van [slachtoffer] ziet op materiële schade zal hij niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering, nu de rechtmatigheid van deze vordering op grond van het procesdossier niet kan worden vastgesteld. De verdachte heeft verklaard dat het door [slachtoffer] aan hem betaalde bedrag te maken had met de afwikkeling van de door hem gedane investeringen in de autohandel van verdachte. [slachtoffer] heeft daarentegen verklaard dat de verschuldigdheid van dit geldbedrag door verdachte gebaseerd werd op de hennephandel die ze in het verleden samen hebben gedaan, maar dat hij dit bedrag niet verschuldigd was. Derhalve kan de rechtbank aan de hand van het procesdossier niet vaststellen of dit bedrag door verdachte verschuldigd was. Het horen van getuigen hierover, zoals door de raadsman is verzocht, levert een onevenredige belasting van het strafgeding op. De rechtbank zal daarom het verzoek van de raadsman om diverse getuigen te horen over de door de verdachte gedane investeringen in het bedrijf van [slachtoffer] afwijzen. De benadeelde partij kan de vordering - indien gewenst - bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de immateriële schade die door [slachtoffer] is gevorderd dat in geval van afpersing vergoeding van immateriële schade mogelijk is indien de afgeperste in zijn persoon is aangetast als bedoeld in artikel 6:106, onder b, van het Burgerlijk Wetboek. De rechtbank is van oordeel dat het bewezenverklaarde moet worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] en dat immateriële schade geleden in verband met dit feit voor vergoeding in aanmerking komt. Anders dan de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat [slachtoffer] dit in zijn vordering niet met zo veel woorden heeft onderbouwd, in deze zaak niet van belang is, nu dit uit het procesdossier genoegzaam blijkt. Aan de hand van de beschikbare gegevens kan de rechtbank niet vaststellen of de door [slachtoffer] geleden immateriële schade € 2.000,00 hoog is. Nader onderzoek hierna levert een onevenredige belasting van het strafgeding op. Zij zal daarom de vordering gedeeltelijk toewijzen tot een bedrag van € 1.000,00 inclusief wettelijke rente vanaf 1 september 2018 en voor het overige niet ontvankelijk verklaren.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 27, 36f, 45, 57, 311 en 317 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het onder 1. en onder 2. tenlastegelegde bewezen, zoals dat hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat onder 1. en onder 2. meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert, zoals deze hierboven onder 4 zijn omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte daarvoor strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van deze maatregel in mindering zal worden gebracht;

Voorlopige hechtenis

 • -

  wijst af het verzoek tot opheffing van het bevel tot de voorlopige hechtenis;

 • -

  wijst af het verzoek tot schorsing van het bevel tot de voorlopige hechtenis;

Benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel

 • -

  wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij te betalen een bedrag van € 1.000,00 aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode vanaf 1 september 2018 tot aan de dag van de volledige voldoening;

 • -

  verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering;

 • -

  veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot op heden op nihil;

 • -

  legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer] van een bedrag van € 1.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode vanaf 1 september 2018 tot aan de dag van de volledige voldoening, bij niet betaling en verhaal te vervangen door twintig dagen hechtenis, met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

 • -

  bepaalt dat, in zoverre de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat, de verplichting tot betaling aan [slachtoffer] in zoverre komt te vervallen en andersom dat, in zoverre de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan [slachtoffer] , de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Nollen, voorzitter, mr. M.J.A.G. van Baal en mr. M. Driever, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.A.J. Wenders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juli 2019.

Mr. Nollen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan bovengenoemde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

1

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld SJ.W.M. [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 50.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n):

naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende

tekst(en):

- " luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders

schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen’’ (19

oktober 2018) en/of

- “ ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen” (22 oktober 2018) en/of

- “ ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren” (22 oktober 2018) en/of

- “ interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek je hebt tot 20 uur” (22 oktober 2018),

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan

hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende

wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ;

of

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een ander, te weten [slachtoffer] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer] wederrechtelijk heeft/hebben gedwongen iets te doen en/of te dulden, te weten het betalen van een geldbedrag van (ongeveer) 50.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld of enige andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte (n):

naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende

tekst(en):

- " luister met die onzinberichten hoef je me niet aan te komen je regelt er gewoon 5 anders

schiet het niet op gaat dat niet gebeuren gaan we het vanaf maandag anders regelen” (19

oktober 2018) en/of

- " ik zou je het even goed uitleggen sowieso ga je meer betalen" (22 oktober 2018) en/of

- “ ik heb even overlegd met mijn oude vriend die staan op het punt hierheen te komen dat gaat ook gebeuren" (22 oktober 2018) en/of

- " interesseert me niet want gaat dat vandaag niet gebeuren kom ik jou morgen halen en komt er de helft bij dus even voor de duidelijkheid je krijg tot vandaag 20 uur gebeurt er niks komen er procenten bij en gaan er dingen gebeuren geloof me die wil je echt niet! Haal geen domme dingen in je kop want je hebt geen fucking recht om iets in je kop te halen, dus pannekoek je hebt tot 20 uur" (22 oktober 2018),

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan

hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of

zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] ;

2

hij in of omstreeks de periode 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in de gemeente

Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans

alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro, althans een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n):

naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende

tekst(en):

- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl. boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af’ (24 oktober 2018) en/of

- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij

regel je shit dan ben je er helemaal vanaf’ (9 november 2018) en/of

- “ nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent” (11 november 2018) en/of

- " geen poen ga je kapot kankerhond” (11 november 2018) en/of

- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en/of

- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze hel meer kan ik niet meer doen!” (30

november 2018) en/of

- “ zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelfver weg” (30 november 2018) en/of

- “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo’n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer

ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze” (30 november 2018),

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan

hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of

naar [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende

tekst(en):

- “ hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en/of

- “ schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!" (12 november 2018) en/of

- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar” (15 november 2018),

althans woorden en/of berichten van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigendewijze op te komen halcn/te innen bij/van die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

of

hij in of omstreeks de periode van 23 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 in de gemeente Heerlen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door die Robek en/of zijn medeverdachte voorgenomen misdrijf om een ander, te weten [slachtoffer] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer] en/of [echtgenote slachtoffer] , wederrechtelijk te dwingen iets te doen en/of te dulden, te weten het betalen van een geldbedrag van (ongeveer) 25.000 euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan die [slachtoffer] toebehoorde, in elk geval aan (een) ander(en) dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welk(e) geweld of enige andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn medeverdachte(n): naar die [slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende tekst(en):

- “ zo vandaag krijg ik mijn poen incl. boete zorg maar dat je in de buurt blijft vandaag want we gaan iedereen af’ (24 oktober 2018) en/of

- “ vandaag die poen anders problemen jongens staan te popelen, en dan komen er weer 10 bij

regel je shit dan ben je er helemaal vanaf’ (9 november 2018) en/of

- “ nu heb je een vette en het wordt verdubbeld en ik zou maar achter je kijken en morgen krijgt je vrouw een hele mooie mail kijken hoe lang jij nog gelukkig bent" (11 november 2018) en/of

- “ geen poen ga je kapot kankerhond” (11 november 2018) en/of

- “ ik zeg je 1 ding ik zou dat vandaag maar regelen ga naar je moeder regel het mijn geld want om 20 uur kan ik niks meer doen dan verdubbelt het en staat het sowieso buiten mij” (12 november 2018) en/of

- “ je hebt tot 19 uur voor die 50 zo niet verdubbelen ze het meer kan ik niet meer doen!” (30

november 2018) en/of

- " zorg gewoon dat je vandaag dat regelt anders heb jij echt geen leuke maand december en die hoer van je ook niet even voor de duidelijkheid. Je hoeft niks meer te sturen ze nemen om 19 uur contact op ben zelf ver weg" (30 november 2018) en/of

- “ ik kan je laten ophalen dan brengen ze je naar mij zoals ik net duidelijk zei! En ik zou even niet zo’n grote bek hebben als ik jou was meneer anders praat je dadelijk een paar jaar niet meer ik zou gewoon even je afspraken nu vandaag die ik je zeg nakomen doe je dat niet ook niet erg dan gaan we gewoon verder ze zijn rond half 8 bij je ik hoor het wel van ze" (30 november 2018),

althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of berichten waarin het aan hem/hen, verdachte(n), verschuldigde geldbedrag (telkens) verhoogd werd en/of naar die [echtgenote slachtoffer] meerdere dreigende berichten heeft/hebben verzonden met de navolgende

tekst (en):

- " hij moet gewoon kapot en geloof me dat gaat ie” (12 november 2018) en/of

- “ schieten nee echt niet is het niet waard hoe het nu gaat zal die zien medelijden is er echt niet die zielige hond!” (12 november 2018) en/of

- “ hey ik ben een dag later terug en klaar en 1 tip zorg dat je weg bent daar" (15 november 2018),

althans woorden en/of berichten van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

zich meermalen naar de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben begeven om geld op dreigende wijze op te komen halen/te innen bij/van die [slachtoffer] , terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het (drieledige) proces-verbaal van politie Eenheid Limburg, District Parkstad-Limburg, proces-verbaalnummer LB2R018134, aanvankelijk gesloten d.d. 14 januari 2019, aangevuld gesloten d.d. 14 februari 2019 en het tweede aanvullend dossier gesloten d.d. 7 mei 2019, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 785.

2 Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 25 juni 2019.

3 Het proces-verbaal van verhoor getuige [echtgenote slachtoffer] d.d. 2 december 2018, doorgenummerde dossierpagina’s 310 tot en met 312.

4 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina’s 80 tot en met 114 en het proces-verbaal bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 115 tot en met 147.

5 Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 december 2018, doorgenummerde dossierpagina 717.

6 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 89 en het proces-verbaal bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 118.

7 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 90 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 126.

8 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 96 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 125.

9 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 98 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 125.

10 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 100 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

11 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 103 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

12 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 99 en het proces-verbaal bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

13 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 104 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

14 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 104 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

15 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 105 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] , doorgenummerde dossierpagina 124.

16 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 106 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 118.

17 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 107 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 124.

18 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 108 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 123.

19 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 109 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 123.

20 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 109 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 123.

21 Het proces-verbaal SMS gesprek [slachtoffer] en [verdachte] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina113 en het proces-verbaal van bevindingen GSM [slachtoffer] met bijlage, doorgenummerde dossierpagina 122.

22 Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 25 juni 2019.

23 Proces-verbaal van de terechtzitting d.d. 25 juni 2019.

24 Het proces-verbaal van bevindingen rekeningnummers RABO van [slachtoffer] met in de bijlagen overzichten van de bankgegevens, doorgenummerde dossierpagina’s 590 tot en met 592 en het proces-verbaal van bevindingen rekeningnummer Robek met in de bijlagen overzichten van de bankgegevens, doorgenummerde dossierpagina’s 593 tot en met 596.

25 Het proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 december 2018, doorgenummerde dossierpagina 717.

26 Het proces-verbaal bevindingen analyse GSM [echtgenote slachtoffer] , doorgenummerde dossierpagina 199.

27 Het proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 3 december 2018, doorgenummerde dossierpagina 692.

28 Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 3 december 2018, de kennisgeving van inbeslagneming d.d. 3 december 2018 en de daarbij gevoegde foto’s, doorgenummerde dossierpagina’s 35-41.

29 Het proces-verbaal bevindingen Uitlezen GSM [medeverdachte] , doorgenummerde dossierpagina 526.

30 Het proces-verbaal bevindingen Uitlezen GSM [medeverdachte] , doorgenummerde dossierpagina 526.

31 Het proces-verbaal bevindingen Uitlezen GSM [medeverdachte] , doorgenummerde dossierpagina 520.

32 Het proces-verbaal bevindingen Uitlezen GSM [medeverdachte] , doorgenummerde dossierpagina 506.

33 Het proces-verbaal Gesprek en bevindingen [naam 7] , doorgenummerde dossierpagina’s 586 en 587 en het proces-verbaal identiteit [naam 6] en [naam 7] , doorgenummerde dossierpagina’s 574 en 575 met bijlagen.

34 Het proces-verbaal Gesprek en bevindingen [naam 6] , doorgenummerde dossierpagina’s 588 en 589.