Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:497

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-01-2019
Datum publicatie
22-01-2019
Zaaknummer
03/720266-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor kinderporno, ontucht met minderjarige meisjes waaronder seksueel binnendringen van het lichaam (via chatgesprekken met webcam), identiteitsfraude en het tonen van schadelijke afbeeldingen aan minderjarigen. De rechtbank acht de vereiste relevante interactie tussen verdachte en de minderjarigen aanwezig; verdachte heeft de meisjes geleid naar de ontuchtige handelingen en daarmee in zijn ontucht betrokken. Gevangenisstraf van vier jaren en tbs met voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2019/225
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/720266-17

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 22 januari 2019

in de strafzaak tegen

[naam verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] ,

gedetineerd in P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

De verdachte wordt bijgestaan door mr. D.M. Penn, advocaat kantoorhoudende te Maastricht.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 1 mei 2018 in de aanwezigheid van de verdachte, zijn raadsman en de officier van justitie. Op 15 mei 2018 heeft de rechtbank het onderzoek ter terechtzitting heropend en de zaak verwezen naar de rechter-commissaris.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is hervat op 8 januari 2019. De verdachte en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

Feit 1: een gewoonte heeft gemaakt van het vervaardigen en bewaren van kinderporno;

Feit 2: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje jonger dan 12 jaar oud (ontuchtige) handelingen heeft gepleegd, die mede bestaan uit seksueel binnendringen, dan wel met opzet dit meisje heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 3: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje jonger dan 12 jaar oud (ontuchtige) handelingen heeft gepleegd, die mede bestaan uit seksueel binnendringen, dan wel met opzet dit meisje heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 4: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje tussen de 12 en de 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestaan uit seksueel binnendringen, dan wel met opzet dit meisje heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 5: door middel van chat-/internetgesprekken met twee meisjes jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel deze twee meisjes heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij henzelf;

Feit 6: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 7: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 8: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 9: door middel van chat-/internetgesprekken door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje tussen de 12 en de 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestaan uit seksueel binnendringen, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 10: door middel van chat-/internetgesprekken met een meisje jonger dan 16 jaar oud ontuchtige handelingen heeft gepleegd, dan wel dit meisje met opzet heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf;

Feit 11: meermalen zich online heeft voorgedaan als zijn zoon, door diens identiteit/persoonsgegevens te gebruiken;

Feit 12: meermalen (af)beeld(ing)en waarvan de inhoud schadelijk is te achten voor kinderen, heeft getoond aan meisjes jonger dan 16 jaar oud.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat alle tenlastegelegde feiten, waaronder feit 1 tot en met feit 10 in de primaire variant, worden bewezenverklaard. Met betrekking tot feit 1 heeft de officier van justitie naar voren gebracht dat verdachte filmpjes van jonge kinderen heeft gemaakt in een “digitale speeltuin”. Hij heeft deze filmpjes niet alleen vervaardigd, maar hij heeft ze ook bewaard. Niet kan worden vastgesteld dat de filmpjes door hem verspreid zijn.

Doordat verdachte gedurende een periode van ruim vijf jaar op een dergelijke manier heeft gehandeld, heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt.

Met betrekking tot de feiten 2 tot en met feit 10 – alle in de primaire variant – heeft de officier van justitie voorts aangevoerd dat, hoewel verdachte zelf geen fysiek contact heeft gehad met de meisjes, verdachte wel ontuchtige handelingen met hen heeft gepleegd, in vier gevallen mede bestaande uit seksueel binnendringen. Gewezen wordt in dit kader op jurisprudentie van rechtbank Rotterdam van 15 maart 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:1928) en de Hoge Raad van 22 maart 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP1379). Verdachte hanteerde een behoorlijk dwingende en dringende manier om zijn doel te bereiken. Bij vorenstaande feiten heeft verdachte een jaar lang gebruik gemaakt van de identiteit van zijn zestienjarige zoon en diens internetaccounts (feit 11). Ten slotte heeft de officier van justitie met betrekking tot feit 12 aangevoerd dat vaststaat dat verdachte foto’s en filmpjes van zichzelf – van zijn penis – gestuurd heeft naar meisjes met wie hij op dat moment aan het chatten was.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft op de zitting van 1 mei 2018 een pleitnota ingediend, waarvan hij op 8 januari 2019 heeft verzocht de inhoud daarvan als herhaald en ingelast te beschouwen.

Samengevat en voor zover relevant heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat verdachte integraal van het tenlastegelegde onder feit 2 tot en met feit 10 dient te worden vrijgesproken. Over feit 1, 11 en 12 heeft de raadsman opgemerkt dat dit kan worden bewezenverklaard, met uitzondering van het verspreiden of tentoonstellen van kinderpornografisch materiaal.

Ten aanzien van feit 2 tot en met feit 10, primair, heeft de raadsman aangevoerd dat er geen lijfelijk contact heeft plaatsgevonden tussen verdachte en de meisjes, waardoor er geen sprake is geweest van verboden handelingen met de minderjarigen zoals bedoeld in artikel 244, 245 en 247 van het Wetboek van Strafecht (hierna: Sr). Weliswaar heeft er meer dan enkel eenzijdig chatverkeer plaatsgevonden tussen verdachte en de minderjarigen, maar van een gemengd feitencomplex van fysieke- en niet fysieke handelingen – in de rechtspraak bepalend voor de relevante interactie – is geen sprake.

Uit de wetgeschiedenis dient tevens de conclusie te worden getrokken dat onderhavige zaak niet valt onder de reikwijdte van artikel 247 Sr. Evenmin hebben de handelingen mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Verdachte heeft het binnendringen niet verricht. De meisjes hebben dit bij zichzelf gedaan en verdachte heeft hen enkel gezien via de webcam. Ter onderbouwing van zijn standpunt verwijst de raadsman onder meer naar het Pollepel-arrest1 en het WODC-onderzoek ‘Herziening van de zedendelicten’2.

Ten aanzien van feit 2 tot en met feit 10, subsidiair, heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte geen giften en beloften heeft ingezet om de meisjes te bewegen tot seksuele handelingen. Voorts kan het causaal verband tussen de misleiding van de meisjes en het leeftijdsverschil/overwicht van verdachte niet met zekerheid worden vastgesteld.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 3

Ten aanzien van feit 1, feit 11 en feit 12

Evenals de officier van justitie en de verdediging, acht de rechtbank het tenlastegelegde onder feit 1, feit 11 en feit 12 wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank volstaat ten aanzien van deze feiten met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu de verdachte het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Bewijsmiddelen feit 1

- het proces-verbaal bevindingen onderzoek beeldmateriaal4;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1]5;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (tbkk) van verbalisant [naam verbalisant 2] met bijlagen6;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 1] met bijlage7;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 2]8;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 3]9;

- het proces-verbaal van verbalisant [naam verbalisant 1]10;

- het proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 4] van verbalisant [naam verbalisant 1]11;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 5]12;

- het proces-verbaal van verbalisant [naam verbalisant 2]13;

- het proces-verbaal van verbalisant [naam verbalisant 2]14;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 15 november 201715.

Bewijsmiddelen feit 11

- het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 6]16;

- het proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 7] met bijlage17;

- het proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 4] met bijlage18;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 8]19;

- het proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 8] met bijlage20;

- het proces-verbaal verhoor getuige [getuige] met bijlagen21;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1] met eerste bijlage22;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1] met bijlagen23;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 13 november 201724;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 14 november 201725.

Bewijsmiddelen feit 12

- het proces-verbaal bevindingen onderzoek beeldmateriaal van verbalisant [naam verbalisant 3]26;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4]27;

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1]28;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 1]29;

- het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1]30;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 5]31;

- het proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 9] met bijlage32;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 13 november 201733;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 14 november 201734;

de bekennende verklaring van verdachte afgelegd bij de politie op 15 november 201735.

Ten aanzien van de feiten 2 tot en met 10, alle primair

Van de hem tenlastegelegde feiten 2 tot en met feit 10, alle in de primaire variant, heeft de verdachte duidelijk en ondubbelzinnig de feitelijke gedragingen bekend met uitzondering van feit 4 primair ‘het duwen en/of brengen van een voorwerp(en) in haar anus’.

Het ontuchtige karakter van dergelijke seksuele handelingen wordt niet betwist, evenmin de minderjarige leeftijd van de meisjes. Wel wordt door de verdediging weersproken dat de ontuchtige handelingen door verdachte zijn gepleegd met de minderjarigen zoals bedoeld in de artikelen 244, 245 en 247 van het Wetboek van Strafecht en dat onder de handelingen mede kan worden verstaan het seksueel binnendringen van het lichaam van de meisjes ex artikelen 244 en 245 Sr.

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad36 volgt dat van ontucht met een minderjarige ook sprake kan zijn ingeval geen lichamelijke aanraking tussen de verdachte en de desbetreffende minderjarige heeft plaatsgevonden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en, in het bijzonder, van de relevante interactie tussen de verdachte en de minderjarige die al dan niet heeft plaatsgevonden.

Voor hetgeen door de verdachte duidelijk en ondubbelzinnig is bekend volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen. Voor het overige zijn de bewijsmiddelen uitgewerkt.

Bewijsmiddelen feit 2 primair (artikel 244 Sr)

- het proces-verbaal van aangifte [aangever 1] namens [slachtoffer 2]37;

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

 • -

  het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 2]38.

In laatstgenoemd proces-verbaal staat een deel van een chatgesprek tussen verdachte (‘ik’) en slachtoffer [slachtoffer 2] (‘ [slachtoffer 2] ’) vermeld. Onder meer is te lezen:

Ik: Doe je shirt eens uit als het lukt

[slachtoffer 2] : Ennu

Ik: Speel met je tepels

[slachtoffer 2] : Waarom kan ik jou niet zien op videochat anders weet ik dat je nep bent zeg gewoon de waarheid dat maakt mij niet uit zeg gewoon plz

Ik: De camera doet het niet, is niet nep

[…]

[slachtoffer 2] : waarom moet ik douchen

Ik: Ben je lekker schoon

Ik: Ga je ook vingeren onder de douche?

Mmmmm, heerlijk, jij bent de allerbeste ooit, laat eens zien hoe je wijdbeens vingert en klaarkomt

Ik: Vinger je eens lekker

[slachtoffer 2] : waarom wil je dit eigenlijk zien!?

Ik: Dat maakt me geilllllll, heel geillll

[…]

Ik: Je hebt wel een mooie geile kut

[slachtoffer 2] : Thnx

Ik: En wen heerlijk lijf

[slachtoffer 2] : Thnx ik vind me wel dik

Jij?

Ik: Sexy lichasm

Niks dik

Geil

Ik trek me nu af

[slachtoffer 2] : Wat trek je af?

Ik: Mijn pik

Ik: Doe even vingeren voir me plzzz

[…]

Ik: Ff je open kutje showen okee?

Ik: Super

Ik: Stop maar

[slachtoffer 2] : zo sta ik wel raar

[…]

Ik: Benen ff uiteen

[…]

[slachtoffer 2] : wat voor een punten krijg ik hoeft niet perse

Ik: Meer dan 10

Ik: 10000000 als je kut opentrekt voor me

Ik: 1000000000 punten als je je kutkje opentrekt voir me, je mooie spleetje

Ik: 2 handen

Ik: Mmmmmm

Ik: Ff stoppen, pap heeft m nodig

Bewijsmiddelen feit 3 primair (artikel 244 Sr)

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 5]39.

In laatstgenoemd proces-verbaal staat een woordelijke weergave van een chat uit een filmbestand, aangetroffen op een gegevensdrager en inbeslaggenomen in de woning van verdachte waarbij [slachtoffer 5] te zien is voor de webcam. Het videogesprek begint met een afbeelding van een erecte penis. Onder meer is te lezen:

mmmmmmmmm lekker

ga op bed liggen

doe je benen wijd open op bed […]

vinger je kutje

met je vinger er in

laat zien

trek maar open

vinger je klitje lekker

dichterbij […]

stop je vinger er in

doe maar in je kutje

je vinger

mmmmm

lekker neuken met je

heb je een haarborstel?

omg lekker

streel je tieten

mmmmmmmmmm

lekker

doe het met je vinger

sneller

mmmmmm

stop je vinger er diep in

omg lekker

denk dat mijn lul het is

diep in je kut […]

doe je kut lekker wijd open […]

vinger m

dat knopje

bovenin

ik wil dat je klaarkomt

show je tieten ook

maak je tepels hard

heb je een haarborstel

- het proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken [slachtoffer 5]40;

In laatstgenoemd proces-verbaal relateert verbalisant [naam verbalisant 5] dat er skypegesprekken tussen verdachte en het slachtoffer zijn aangetroffen waarbij onder meer de volgende chatberichten zijn uitgewisseld:

Heb je wel eens een piemel gezien

Heb je wel eens seks gehad

Dan kan ik je zien vingeren, over je tieten strelen enz, ik laat je heerlijk klaarkomen

Ik wil zien hoe je vingert en klaarkomt

Doe een dikke stift in je kut

Heb je echt niks wat dik is en in je kut kan?

Ik zeg wat je moet doen

Stop je iets in je kut

Vinger die

Ga door

Vinger in je kut

Dieper

Doorgaan met vingeren totdat je klaarkomt

Weet jou mama dat je alles aan een 16-jarige toont?

Bewijsmiddelen feit 4 primair (artikel 245 Sr)

- het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1]41. Aangeefster verklaarde onder meer – zakelijk weergegeven:

Hij zei dat zijn webcam kapot was. Hij vertelde mij dat hij 15 jaar was. Ook zag ik dat hij met zichzelf speelde. Hij trok zich af. Ik zag dan ook zijn piemel.

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 1]42;

Laatstgenoemd proces-verbaal bevat in de bijlage een woordelijke weergave van een chat tussen verdachte en het slachtoffer. Onder meer is te lezen:

[naam verdachte] : als je string draagt, dan scheren de meeste meiden hun poes

mmm. mag ik eens zien

mmm. lagerddddd

dichterrrr

dichtebij

[…]

[naam verdachte] : mag je shirtje uit? […]

Jij… ben de mooiste meid van nederland en omstreken

Wil je nu je bh voor me uitdoen en je mooie meiskes strelen

Mmmm

Snow je kutje eens

Lekker dichtbij

Toe m,ar

[slachtoffer 1] : hoeveel vingers

wat je wilt schat

[naam verdachte] : 2 vingers lieved

Steel je meidjes […]

Je bent HOTTTTT

[slachtoffer 1] : geef maar opdrachten hoor schat

[naam verdachte] : prachtig die borsten van je

Heerlijk

Streel ze lekker

Toe maar

Speel met je tepels

Ga door met je kutje

1. hand kutje, andere tepels

[…]

[naam verdachte] : zou je zo ophalen en hier verder gaan

Waar moet ik wezen?

Bewijsmiddelen feit 5 primair (artikel 247 Sr)

- het proces-verbaal van aangifte van [aangever 2] namens [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11]43;

- het proces-verbaal bevindingen onderzoek beeldmateriaal44;

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

 • -

  het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4]45. [slachtoffer 11] verklaarde onder meer – zakelijk weergegeven – als volgt:

Hij vroeg op het laatst om gekke dingen te doen. Hij liet filmpjes zien en vroeg waar ik was en of ik alleen was. Gekke filmpjes gaan over piemels enzo. Een foto van zijn piemel. Volgens mij meer piemels. Hij zei dat hij 16 was. Hij vroeg aan haar om foto’s en filmpjes te sturen.

- het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4]46. [slachtoffer 10] verklaarde onder meer – zakelijk weergegeven – als volgt:

Die man zei allemaal rare dingen. Kan je zus vingeren? Je moest dan met je vinger over je meut wrijven. Daar plas je mee. Hij wilde daar een filmpje van. Hij ging met zijn vinger over zijn piemel heen en die ging spuiten, er kwam iets uit zijn piemel. Wit. Dat ging in de douche. Daar stond hij. Hij zei dat hij ging spuiten en dat hij dan een filmpje ging maken. Ze moesten hun meut open doen. Dat zei die man. Hij had eerder gezegd dat hij hun meut wilde zien. Ze dachten dat het ene jongen van 16 jaar was. Ze hebben een foto van een gespierd lijf en een piemel gezien. Als eerste zagen ze de jongen met een zonnebril. We deden eigenlijk alles voor die jongen.

Bewijsmiddelen feit 6 primair (artikel 247 Sr)

- het proces-verbaal van aangifte [aangever 3] namens [slachtoffer 3]47;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 3]48.

In laatstgenoemd proces-verbaal staat een woordelijke weergave van een chat uit een filmbestand, aangetroffen op een gegevensdrager en inbeslaggenomen in de woning van verdachte waarbij [slachtoffer 3] te zien is voor de webcam. Onder meer is te lezen:

Je buikje

en mss je boobs

jippieeeeeeeeeee

toe maar

mmmmmmmmm

lekker strak

iets hoger

tofffff

lekker erover kriebelen

en strelen

mooiiiiii

zie je me litteken

beetje

schaam je er niet voor, doe ik ook niet

ik heb je gekozen

[…]

mooi litteken

met mijn tong er over

je boobz zijn zeker ook mooi

[…]

niemand hoeft het te weten

okiee

ik doe het

3 sec

dat waren er maar 2

heel ff nog okee

1, 2, 3

omg die zijn superrrrrrrr

de mooiste ooit

Bewijsmiddelen feit 7 primair (artikel 247 Sr)

- het proces-verbaal van aangifte [aangever 4] namens [slachtoffer 7] 49;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

- het proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 7] met bijlage50.

In laatstgenoemd proces-verbaal relateert verbalisant [naam verbalisant 1] dat er skypegesprekken tussen verdachte en het slachtoffer zijn aangetroffen waarbij verdachte onder meer de volgende chatberichten heeft verstuurd:

 • -

  Mag ik er eentje zonder je shirt aan aub?

 • -

  Wil je mijn pik zien?

 • -

  Stoute zijn foto’s van mijn piemel en zo

 • -

  Seks is iets anders

 • -

  Je hebt een lekker lijf

 • -

  16 (op de vraag hoe oud hij is)

 • -

  Roosendaal (op de vraag waar hij woont)

 • -

  [zoon van verdachte] (op de vraag wat zijn naam is)

Voorts staat in de woordelijke weergave van de chat tussen verdachte ( [naam verdachte] ) en het slachtoffer onder meer te lezen:

[naam verdachte] : sexy kleding

[slachtoffer 7] : Ik zie jou niet

[naam verdachte] : kan kloppen, laptop heeft geen cam […]

[slachtoffer 7] : zet dan aan en zeg gewoon wat allen dan hard

[naam verdachte] : liever niet, ouders in de buurt

Bewijsmiddelen feit 8 primair (artikel 247 Sr)

- het proces-verbaal van verhoor aangever [aangever 5]51;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

- het proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 4] met bijlage52;

In laatstgenoemd proces-verbaal relateert verbalisant [naam verbalisant 1] dat er skypegesprekken tussen verdachte en het slachtoffer zijn aangetroffen waarbij verdachte onder meer de volgende chatberichten heeft verstuurd:

 • -

  Mag ik je tieten zien

 • -

  Wil je die nwe foto van mijn pik

 • -

  Heb je als eens een piemel gezien

 • -

  Ben je geil

 • -

  Ik heet [zoon van verdachte]

 • -

  Ik in brabant, roosendaal (rechtbank: op de vraag waar hij woont)

 • -

  Ik ben 16 jaar

Voorts staat in de woordelijke weergave van de chat tussen verdachte ( [naam verdachte] ) en het slachtoffer (onder de naam [slachtoffer 4] ) onder meer te lezen:

[naam verdachte] : Je bent sexy […]

[slachtoffer 4] : Wil jij later seks hebben

[naam verdachte] : En ja, ik wil seks

[naam verdachte] : Ouders vermoorden ne als ze merken dat jij jonger bent […]

[naam verdachte] : Als je elkaar leuk vind is leeftijd een stom getal […]

[naam verdachte] : voor jou doe ik m uit

[naam verdachte] : Je bent zoo knap

[naam verdachte] : laptop heeft geen camera

[naam verdachte] : wel chat geen beeld op tel

[naam verdachte] : je bent mooi

[naam verdachte] : durf je je shirt omhoog te doen […]

[slachtoffer 4] : nee ik laat het niet zien

[naam verdachte] : je kutje dan

[naam verdachte] : dan laat ik ook niets zien

[slachtoffer 4] : dit is mijn kutje

[naam verdachte] : laat ook je tieten zien […]

[naam verdachte] : ik mis je, je bent zo lief

Bewijsmiddelen feit 9 primair (artikel 245 Sr)

- het proces-verbaal van verhoor van [aangever 8] en [aangever 7] namens [slachtoffer 9]53;

- het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 9]54;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

- het proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 9] met bijlage55;

In laatstgenoemd proces-verbaal relateert verbalisant [naam verbalisant 5] dat er skypegesprekken tussen verdachte en het slachtoffer zijn aangetroffen waarbij verdachte onder meer de volgende chatberichten heeft verstuurd:

 • -

  Je bent lekker

 • -

  Wil je mijn piemel zien

 • -

  Vind je m lekker

 • -

  Mag ik je tieten zien

 • -

  Mag ik je kutje zien

 • -

  Ik hou van je lieve [slachtoffer 9] , ik wil je niet meer kwijt

 • -

  Ik ben 16 jaar

 • -

  Doe langzaam je middelvinger in je stukje in e kutje

 • -

  Zachtjes

 • -

  Langzaam iets dieper

 • -

  In en uit

Voorts staat in de woordelijke weergave van de chat tussen verdachte ( [naam verdachte] ) en het slachtoffer onder meer te lezen:

[naam verdachte] : Mag ik je tieten zien?

[naam verdachte] : Wowww

[naam verdachte] : Nu allebei

[naam verdachte] : Heb je een natte kut nu?

[naam verdachte] : Heb je een lekker kutje?

[naam verdachte] : mag ik die zien en erover oordelen

[naam verdachte] : Ik ben aan het spelen met mijn lul […]

[naam verdachte] : Maak je tepels hard

[naam verdachte] : Speel ermee […]

[slachtoffer 9] : Wat wil je met mijn dn

[naam verdachte] : Alles. Kutje likken. Op je tepels zuigen. Neuken. Masseren strelen kussen. Zoenen […]

[naam verdachte] : Morgen maak ik filmpje en spuit ik voor je

[naam verdachte] : Heerlijk je kutje likken

[naam verdachte] : Over je klitje met het puntje van mijn tong

[naam verdachte] : Mijn tong in je natte holletje

[naam verdachte] : In en uit […]

[naam verdachte] : Ik laat m klaarkomen….sperma spuiten voor jou […]

[naam verdachte] : Tietennnnnn

[naam verdachte] : Nuuuuu

[naam verdachte] : Plzzzz […]

[naam verdachte] : Ik hvj

[naam verdachte] : Je klaarkomfilmpje zoals beloofd

[naam verdachte] : Nu jij van je lekkere dikke geile tieten […]

[naam verdachte] : GSM plat

[slachtoffer 9] : Laat hem op pls

[naam verdachte] : Lukt niet, pap heeft de lader in gebruik […]

[naam verdachte] : Maak gwn van je kut. Shark week niet erg […]

[naam verdachte] : Mooiiii

[naam verdachte] : je bent knap […]

[naam verdachte] : spuit ik mijn zaad in je mond

[naam verdachte] : lekker je kut likken

[naam verdachte] : en jij pijpt me

[naam verdachte] : en je lekker neuken

[naam verdachte] : mijn lul in je natte strakke kutje […]

[naam verdachte] : morgen doe ik voor jou trekken […]

[naam verdachte] : Stop je vinger er in

[slachtoffer 9] : ma ik heb da nog nooit gdn

[naam verdachte] : Probeer maar, je middelvinger er in

[slachtoffer 9] : Moet dat

[naam verdachte] : Jaaaaa, lekkerrrrrrt […]

[slachtoffer 9] : Mag ik nu een sexy foto

[slachtoffer 9] : vn jou x

[naam verdachte] : Accu leeg….. […]

[naam verdachte] : Doe nu maar filmpje dat je erover wrijft

[naam verdachte] : Maak je kut nat

[naam verdachte] : Wrijf erover

[naam verdachte] : Raak je knopje aan […]

[naam verdachte] : Trek lkkr wijd open […]

[naam verdachte] : Ik wil dat je jezelf leert vingeren

[naam verdachte] : Ik zeg hoe je het moet doen

[naam verdachte] : Streel tussen de lipjes in […]

[naam verdachte] : Als je licchaam heftig schokt en je kut drijfnat is en het hogtepunt bereikt is ben je klaargekomen

Bewijsmiddelen feit 10 primair (artikel 247 Sr)

- het proces-verbaal van verhoor van [aangever 9] namens [slachtoffer 8]56;

 • -

  de bekennende verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 1 mei 2018;

 • -

  het proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 8]57;

In laatstgenoemd proces-verbaal staat in de woordelijke weergave van een chat tussen verdachte en het slachtoffer onder meer te lezen:

Ik kijk

Streel ze eens

Jaa, een harde pik

- het proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 8] met bijlage58;

In laatstgenoemd proces-verbaal relateert verbalisant [naam verbalisant 5] dat er skypegesprekken tussen verdachte en het slachtoffer zijn aangetroffen waarbij verdachte onder meer de volgende chatberichten heeft verstuurd:

 • -

  Hallo [slachtoffer 8] , ik ben het [zoon van verdachte] van instagram

 • -

  Mis je het een beetje, de spanning met ons samen, lekker geilen en zo

 • -

  wat noem jij jong.. er zijn er al van 9 !! die daarmee bezig zijn

 • -

  ik hou nog steeds van je

 • -

  Zou wel eens willen zien hoe je vingert en klaarkomt

 • -

  hvj

Overweging

Voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijvingen van de artikelen 244, 245 en 247 Sr opgenomen bestanddeel ‘met’ is een relevante interactie tussen de verdachte en de minderjarige vereist. Naar het oordeel van de rechtbank kan (in elk geval) worden gesproken van interactie wanneer er sprake is van een wisselwerking en wederzijdse/wederkerige actie tussen mensen, de wijze waarop mensen ten opzichte van elkaar handelen, op elkaar reageren en elkaar (proberen te) beïnvloeden. Een en ander kan op velerlei manieren plaatsvinden.

Gelet op de bewijsmiddelen, in het bijzonder de hiervoor aangehaalde chat-berichten, heeft verdachte de meisjes bewogen tot seksuele handelingen terwijl hij meekeek. Hij heeft hen telkens aangespoord tot het verrichten van meer (vergaande) handelingen door complimentjes te geven en zijn eigen seksuele gedrag en gevoel te beschrijven.

In een enkel geval heeft hij het slachtoffer zelfs punten gegeven, zulks kennelijk met de bedoeling het slachtoffer “te motiveren” gevolg te geven aan de aanwijzingen die hij gaf. Voorts heeft verdachte uitleg gegeven over hetgeen de seksuele handelingen volgens hem inhouden; hij gaf hen als het ware “les”. Hij heeft daarbij instructies en suggesties aan de meisjes gegeven. Daarnaast heeft verdachte zich voorgedaan als een veel jonger persoon die vanwege een defecte webcam of lege accu niet zichtbaar was. Hiermee heeft hij hun vertrouwen gewonnen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte hiermee de meisjes, als het ware, digitaal bij de hand genomen. Hij heeft ze geleid naar de ontuchtige handelingen en daarmee in zijn ontucht betrokken. De vereiste relevante interactie is daarmee – zelfs in de vorm van intense en indringende manipulatie – gegeven.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte de ontuchtige handelingen met de minderjarigen heeft gepleegd.

Het verweer van de raadsman vindt hierin zijn weerlegging en wordt derhalve verworpen.

In het verlengde hiervan wordt tevens het verweer van de raadsman verworpen met betrekking tot seksueel binnendringen zoals tenlastegelegd onder feit 2, 3, 4 en 9, alle primair. Onderdeel van de ontucht van verdachte is dat de meisjes zichzelf, op zijn initiatief, hebben gepenetreerd met hun vinger(s) en/of een voorwerp terwijl ze met verdachte in gesprek waren. Evident is de seksuele strekking ervan. Voor de rechtbank lijdt het geen twijfel dat deze penetratie kan worden gekwalificeerd als seksueel binnendringen van het lichaam zoals bedoeld in de artikelen 244 en 245 Sr. Het zogeheten Pollepel-arrest waarnaar de raadsman heeft verwezen in zijn pleidooi ziet op seksueel binnendringen onder dwang, hetgeen in casu niet ten laste is gelegd.

Het verschil tussen fysieke ontucht en ontucht via chatgesprekken zal tot uitdrukking worden gebracht in de strafmaat.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

Feit 1

op één of meer tijdstippen in de periode van 29 mei 2011 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade en te Nieuw-Vossemeer, meermalen, telkens

afbeeldingen, te weten foto’s en video’s en films – en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een computer en een of meer harddisks en USB-sticks en een smartphone en een tablet en een fotocamera –

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft vervaardigd en in bezit gehad en

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met vingers en voorwerp vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] .mp4, p. 496 pv en

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .avi, p. 580 pv

en

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] .wmv, p. 467

pv en

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] .AVI, p. 289 en 290 pv en

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam 5] .avi, p. 290 pv en

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam 6] .avi, p. 290 pv)

en

het met vingers en voorwerpen betasten en aanraken van het geslachtsdeel, de billen en borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] .mp4, p. 496 pv en

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .avi, p. 580 pv

en

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] .wmv, p. 467

pv)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en poseert in een erotisch getinte houding op een wijze die niet bij haar leeftijd past en waarbij deze persoon zich vervolgens in opeenvolgende afbeeldingen van haar kleding ontdoet en de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het ontblote geslachtsdeel, de borsten en billen van die persoon in beeld gebracht worden, waarbij de afbeelding aldus telkens een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

(een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 7]

= [bestandsnaam 8] , p. 254 pv en

een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 9]

= [bestandsnaam 10] , p. 255 pv en

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 11] .JPG, p. 84 pv en

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 12] .MOV, p. 82 pv en

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 13] .MOV, p. 82 pv en

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 14] .jpg, p. 290 pv en

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 15] .avi, p. 521 pv

en

een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 16] .jpg, p. 539 pv en

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 17] .jpg, p. 555 pv en

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 18] .jpg, p. 614 pv en

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 19] .mp4, p. 656 pv)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

Feit 2 primair

in de periode van 15 augustus 2016 tot en met 6 september 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 1] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] , te weten het voor een door haar ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich uitkleden en tonen en aanraken van haar borsten en vagina en schaamlippen en uit elkaar trekken van haar schaamlippen en brengen van haar vinger in haar vagina.

Feit 3 primair

in de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 5] , geboren op [geboortegegevens] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 5] , te weten het meermalen, telkens voor een door haar ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen en wrijven over haar borsten en billen en vagina en uit elkaar trekken van haar schaamlippen en brengen van haar vingers en voorwerp in haar vagina;

Feit 4 primair

in de periode van 25 november 2011 tot en met 25 november 2012 in Nieuw-Vossemeer, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , namelijk het voor een door haar ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen en wrijven over haar borsten en vagina en uit elkaar trekken van haar schaamlippen en brengen van haar vingers in haar vagina;

Feit 5 primair

in de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 10] , geboren op [geboortedatum 3] en met [slachtoffer 11] , geboren op [geboortedatum 4] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet hadden bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het voor een door hen ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen van hun buik en borsten en vagina en uit elkaar doen van hun schaamlippen;

Feit 6 primair

in de periode van 11 mei 2015 tot en met 14 mei 2015 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 5] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het voor een door haar ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen haar buik en borsten;

Feit 7 primair

in de periode van 30 april 2016 tot en met 22 mei 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 7] , geboren op [geboortedatum 6] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het voor een door haar ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen van haar buik en borsten;

Feit 8 primair

in de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 4] , geboren op [geboortedatum 7] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het voor een door haar ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte tonen van haar vagina;

Feit 9 primair

in de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 8] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 9] , namelijk het voor een door haar ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen en wrijven over haar borsten en vagina en uit elkaar trekken van haar schaamlippen en brengen van haar vinger(s) in haar vagina;

Feit 10 primair

in de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens door middel van chat-/internetgesprekken met [slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum 9] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het voor een door haar ingeschakelde webcam en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte zich gedeeltelijk uitkleden en tonen en aanraken van haar borsten;

Feit 11

in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade, meermalen, telkens opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten een naam van een persoon genaamd [zoon van verdachte] , heeft gebruikt door meermalen, telkens

via zijn, verdachtes, skype-account (te weten [skype-accountnaam] ) en e-mailadres (te weten [email adres 1] )

een of meer berichten te verzenden naar een of meer skype-accounts (te weten [skype-account 1] en [skype-account 2] en [skype-account 3] en [skype-account 4] ) en e-mailadres (te weten [email adres] ) met daarin de woorden: " [zoon van verdachte] " en "Ik heb ook Facebook" en "Ik heet [zoon van verdachte] " en "Hallo [slachtoffer 8] , ik ben het [zoon van verdachte] van Instagram" en " [zoon van verdachte] heet ik"

(en tijdens die skype-chats en mailwisseling een foto van die [zoon van verdachte] via zijn, verdachtes, skype-account [skype-accountnaam] en e-mailadres [email adres 2] naar skype-account [skype-account 1] en naar e-mailadres [email adres] te sturen)

en door een Facebook-account aan te maken met gebruikmaking van een of meer persoonsgegevens en foto’s van die [zoon van verdachte] ,

met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor enig nadeel kon ontstaan;

Feit 12

in de periode van 29 mei 2011 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade en te Nieuw-Vossemeer, meermalen, telkens een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaren, heeft verstrekt aan een of meer minderjarigen, van wie hij wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat deze jonger waren dan zestien jaar, immers heeft verdachte meermalen, telkens

- in de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015, via e-mail een afbeelding van zijn, verdachtes, althans van een erecte penis en een film van een masturberende man toegezonden aan [slachtoffer 11] , geboren op [geboortedatum 4] en

- in de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012, via MSN beelden en films van zijn, verdachtes, ontblote en erecte penis en van hem, verdachte, terwijl hij masturbeerde en van een glas gevuld met sperma toegezonden aan [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] en

- in de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016, via Skype een afbeelding van een erecte penis toegezonden aan [slachtoffer 5] , geboren op [geboortegegevens] en

- in de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016, via Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, erecte penis toegezonden aan [slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 8] ;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Feit 1

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een beroep of gewoonte wordt gemaakt;

Feit 2 primair

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

Feit 3 primair

met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

Feit 4 primair

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

Feit 5 primair

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

Feit 6 primair

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

Feit 7 primair

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

Feit 8 primair

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

Feit 9 primair

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

Feit 10 primair

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

Feit 11

opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, meermalen gepleegd;

Feit 12

een afbeelding, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekken aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Psychiater [naam psychiater] en psycholoog [naam psycholoog] hebben over de geestvermogens van de verdachte ieder een rapport uitgebracht op respectievelijk 8 en 10 oktober 2018.

Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat bij verdachte een persoonlijkheidsstoornis aanwezig wordt geacht met antisociale en narcistische trekken.

Ten tijde van het bewezenverklaarde kampte verdachte met problemen op relatiegebied waarna hij is begonnen met het chatten met meisjes. Ten gevolge van de antisociale trekken komt verdachte niet tot remming van zijn gedrag en ziet hij de meisjes vooral als instrumenten die dienen om zijn eigen behoeften te bevredigen. Ten gevolge van de narcistische trekken heeft verdachte het gevoel dat hij hen een plezier doet. Zijn fascinatie voor minderjarige meisjes zorgt ervoor dat verdachte steeds opnieuw weer naar contact met hen gezogen wordt. De persoonlijkheidsstoornis van verdachte heeft aldus doorgewerkt ten tijde van het plegen van de feiten.

De rechtbank komt – evenals de officier van justitie – op basis van de in voornoemde rapporten vervatte bevindingen en het daarin vervatte adviezen, tot de conclusie dat het bewezenverklaarde in verminderde mate aan verdachte kan worden toegerekend. Er is geen sprake van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. Verdachte is derhalve strafbaar.

6 De straf en/of de maatregel

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van vijf jaren en de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden zoals geadviseerd door de deskundigen. Verdachte heeft kinderen als object gebruikt.. Hij heeft de slachtoffers, die nog volop in ontwikkeling zijn, grof beschadigd. Hoewel verdachte verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht, wist hij wat hij deed. Jarenlang hield verdachte zich bezig met veel en veelal jonge kinderen op het internet en maakte hij stiekem filmpjes van hen tijdens het chatten. Hij zette de meisjes snel aan tot seksuele handelingen. Verdachte is een “kinderlokker in een digitale speeltuin”. Volgens de officier van justitie is een lange gevangenisstraf als vergelding aangewezen. Daarnaast is van belang dat verdachte intensief wordt behandeld zodat bij hem bij terugkeer in de maatschappij het besef van de verwerpelijkheid van zijn gedrag is verinnerlijkt.

6.2

Het standpunt van de verdediging

Naast de primair bepleite vrijspraak, heeft de raadsman subsidiair aangevoerd dat oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden een veel te zware maatregel is. Daarnaast dient de duur van de gevorderde gevangenisstraf te worden gematigd. Verdachte heeft uitvoerig spijt betuigd en hij heeft al veel verloren door deze zaak. De raadsman verzoekt aan verdachte een stevige straf op te leggen met reclasseringstoezicht en een ambulante behandelverplichting. Verdachte is ervan overtuigd dat hij in de toekomst geen strafbare feiten meer zal plegen en een proeftijd biedt hem de kans om dat te laten zien. Hij zal zich houden aan de door de rechtbank te bepalen voorwaarden.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met – gelet op zijn eigen verklaring, minimaal – tien minderjarige meisjes, waarbij met zeker vier meisjes de handelingen mede hebben bestaan uit seksueel binnendringen van het lichaam. Hij heeft dit gedaan door middel van chatgesprekken waarbij hij de meisjes leidde naar de seksuele handelingen en hij stiekem opnamen maakte. Om zijn doel nog sneller te bereiken heeft verdachte de identiteit van zijn zoon aangenomen en een foto van diens gezicht naar de meisjes gestuurd. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het vervaardigen en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en video’s. Hij deed dit jarenlang en maakte er een gewoonte van. Met zijn handelen heeft verdachte een zeer grove inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit en persoonlijke levenssfeer van de – soms zeer – jonge en kwetsbare kinderen. Het behoeft geen betoog dat hetgeen verdachte heeft gedaan uiterst verwerpelijk is.

Verdachte heeft de levens van zijn slachtoffers ingrijpend veranderd. Uit de schriftelijke slachtofferverklaringen die op de zitting zijn voorgelezen, blijkt dat veel slachtoffers destijds snel overstuur raakten of zich juist terugtrokken uit het contact met hun ouders. Veel slachtoffers kampen tot op heden met psychische problemen en een gebrekkig gevoel van eigenwaarde. Eén van de slachtoffers is daarom nog steeds aangewezen op intensieve begeleiding. Het is evident dat door de handelwijze van verdachte ook de ouders van de kinderen ernstig zijn geschokt en geschrokken.

Rapportages

De rechtbank heeft acht geslagen op de door psychiater [naam psychiater] en psycholoog [naam psycholoog] over verdachte opgemaakte rapporten, respectievelijk gedateerd 8 en 10 oktober 2018. Zoals reeds onder 5 uiteengezet komt de rechtbank tot de conclusie dat het bewezenverklaarde in verminderde mate aan verdachte kan worden toegerekend.

De psycholoog schat het recidiverisico in als hoog. Om dit risico terug te dringen is het belangrijk dat verdachte wordt behandeld voor zijn persoonlijkheidsstoornis. Verdachte zal doordrongen moeten raken van de ernst en impact van zijn gedrag. Volgens de psycholoog moet worden gewerkt aan opbouw van een functionerend geweten en een vergroting van de empathische vermogens. Een ambulante behandeling wordt door de psycholoog niet haalbaar geacht. Voorts acht hij een behandeling in het kader van bijzondere voorwaarden bij een deels voorwaardelijke straf niet wenselijk, omdat hierbij de kans bestaat dat verdachte zonder behandeling terugkeert in de maatschappij. Omdat een maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging door de psycholoog te vergaand wordt geacht voor verdachte als first-offender, adviseert de psycholoog een maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden.

De psychiater acht eveneens behandeling en begeleiding noodzakelijk om kans op herhaling te voorkomen. Het recidiverisico wordt door hem ingeschat als matig. Volgens de psychiater is de inzet van een ambulante interventie te gering en een klinische behandeling in het kader van bijzondere voorwaarden bij een deels voorwaardelijke straf onvoldoende stevig. De psychiater adviseert ook tot het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden.

Reclassering Nederland heeft een maatregelenrapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 3 januari 2019. De reclassering adviseert een maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden op te leggen. In het rapport is te lezen dat verdachte zich bereid heeft verklaard tot medewerking aan de voorwaarden. Verdachte heeft dit bevestigd ter terechtzitting.

Conclusie

Nu de conclusies van de psychiater en psycholoog gedragen worden door hun bevindingen en door hetgeen ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die tot de hare.

Bij de verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Aangezien de rechtbank voorts van oordeel is dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van een maatregel van terbeschikkingstelling eist – er is sprake van een matig tot hoog recidivegevaar – en het bewezenverklaarde onder feit 1, feit 2 primair, feit 3 primair, feit 4 primair, feit 5 primair, feit 6 primair, feit 7 primair, feit 8 primair, feit 9 primair, feit 10 primair en feit 11 misdrijven betreffen waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, is de rechtbank van oordeel dat verdachte ter beschikking moet worden gesteld.

De rechtbank overweegt hierbij dat, met uitzondering van het bewezenverklaarde onder feit 11, het misdrijven betreffen die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Volgens de rechtbank kan bij de terbeschikkingstelling van verdachte worden volstaan met een maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden.

De rechtbank zal daartoe, ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen, voorwaarden betreffende het gedrag van de verdachte stellen, en wel de voorwaarden waartoe de reclassering heeft geadviseerd. Verdachte heeft zich bereid verklaard tot naleving van die voorwaarden. Voorts zal de rechtbank verdachte, gelet op het uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer daartoe, een contact- en locatiegebod opleggen ten aanzien van (de directe nabijheid van de woning van) [slachtoffer 1]

Daarnaast kan, gezien de ernst van de bewezen feiten, naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de omstandigheid dat de ontuchtige handelingen niet fysiek met de slachtoffers hebben plaatsgevonden.

Alles afwegende acht de rechtbank passend en geboden de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek van voorarrest en een maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd.

7 De benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregelen

7.1

De vorderingen

De benadeelde partij [slachtoffer 2] vordert een schadevergoeding van € 2.500,00 met de wettelijke rente ter zake van feit 2. Het schadebedrag bestaat uit immateriële schade.

De benadeelde partij [slachtoffer 1] vordert een schadevergoeding van € 2.500,00 met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ter zake van feit 4. Het schadebedrag bestaat uit immateriële schade.

De benadeelde partij [slachtoffer 10] vordert een schadevergoeding van € 2.875,00 met de wettelijke rente ter zake van feit 5. Het schadebedrag omvat materiële schade ter hoogte van € 375,00 en immateriële schade ter hoogte van € 2.500,00.

De benadeelde partij [slachtoffer 11] vordert een schadevergoeding van € 2.875,00 ter zake van feit 5. Het schadebedrag omvat materiële schade met de wettelijke rente ter hoogte van € 375,00 en immateriële schade ter hoogte van € 2.500,00.

De benadeelde partij [slachtoffer 3] vordert een schadevergoeding van € 2.500,00 met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ter zake van feit 6. Het schadebedrag bestaat uit immateriële schade.

De benadeelde partij [slachtoffer 6] vordert een schadevergoeding van € 5.599,00 met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ter zake van feit 11. Het schadebedrag omvat materiële schade ter hoogte van € 599,00 en immateriële schade ter hoogte van € 5.000,00.

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd om alle vorderingen toe te wijzen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

7.3

Het standpunt van de verdediging

Gelet op de door de raadsman integraal bepleite vrijspraak voor feit 2, feit 4, feit 5 en feit 6 verzoekt de raadsman de benadeelde partijen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 1] , [slachtoffer 10] , [slachtoffer 11] en

[slachtoffer 3] niet-ontvankelijk te verklaren in hun vordering. De vordering van [slachtoffer 6] is volgens de raadsman onvoldoende onderbouwd om te kunnen worden toegewezen. Daarnaast geldt dat geleden schade in verband met het ten onrechte doorbrengen van een nacht in een politiecel, zoals aangevoerd door [slachtoffer 6] , niet voor rekening en risico van verdachte mag komen.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat aan de benadeelde partijen [slachtoffer 2] , [slachtoffer 1] , [slachtoffer 10] , [slachtoffer 11] en [slachtoffer 3] door de hiervoor onder 3.4. (feit 2 primair, feit 4 primair, feit 5 primair en feit 6 primair) bewezenverklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht. Het gevorderde bedrag voor immateriële schade van € 2.500,00 zal de rechtbank bij elk van genoemde benadeelde partijen toewijzen met vermeerdering van de wettelijke rente te rekenen vanaf de in het dictum vermelde data tot de dag der algehele voldoening.

Door benadeelde partijen [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11] is een materiele schadevergoeding gevorderd van elk € 375,00, bestaande uit € 250,00 voor kosten van een privédetective en € 125,00 voor de aanschafkosten van de tablet van verdachte. De rechtbank overweegt dat de kosten van

€ 375,00 gezamenlijk zijn gemaakt en rechtstreeks voortkomen uit het bewezenverklaarde. De rechtbank zal bij elk van de benadeelde partijen de helft van het gevorderde bedrag toewijzen, te weten een bedrag van € 187,50 met vermeerdering van de wettelijke rente te rekenen vanaf de in het dictum vermelde data tot de dag der algehele voldoening. Voor het overige zal de rechtbank de vorderingen afwijzen.

De rechtbank overweegt dat uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat aan de benadeelde partij [slachtoffer 6] door het hiervoor onder 3.4. (feit 11) bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks schade is toegebracht. De rechtbank ziet, alle omstandigheden in aanmerking genomen, echter onvoldoende aanleiding om aan de benadeelde partij een hogere vergoeding voor immateriële schade toe te kennen dan € 1.500,00 met vermeerdering van de wettelijke rente te rekenen vanaf de in het dictum vermelde datum tot de dag der algehele voldoening. De gevorderde schadevergoeding van € 599,00 voor de inbeslaggenomen telefoon zal de rechtbank afwijzen, nu de benadeelde partij hieromtrent een verzoek om teruggave kan doen bij het Openbaar Ministerie. Voor het overige zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank zal tevens aan verdachte de verplichting opleggen om, ten behoeve van de benadeelde partijen, aan de Staat te betalen de in het dictum vermelde bedragen met vermeerdering van de wettelijke rente te rekenen vanaf de in het dictum vermelde data tot de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het dictum vermelde aantal dagen hechtenis.

Ten slotte zal de rechtbank verdachte veroordelen in de kosten door de benadeelde partijen in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 36f, 37a, 38, 38a, 57, 231b, 240a, 240b, 244, 245 en 247 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart de verdachte strafbaar;

Gevangenisstraf

 • -

  veroordeelt de verdachte voor feit 1, feit 2 primair, feit 3 primair, feit 4 primair, feit 5 primair, feit 6 primair, feit 7 primair, feit 8 primair, feit 9 primair, feit 10 primair, feit 11 en feit 12 tot een gevangenisstraf van vier jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Maatregel

- gelast dat de verdachte ter beschikking zal worden gesteld, onder de volgende voorwaarden:

 1. Ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit verleent de terbeschikkinggestelde medewerking aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of biedt hij een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan;

 2. De terbeschikkinggestelde maakt zich niet schuldig aan een strafbaar feit;

 3. De terbeschikkinggestelde werkt mee aan het reclasseringstoezicht. Deze medewerking houdt onder andere in:

o De terbeschikkinggestelde meldt zich op afspraken bij de reclassering. De reclassering bepaalt hoe vaak dat nodig is;

o De terbeschikkinggestelde houdt zich aan de aanwijzingen van de reclassering. De reclassering kan aanwijzingen geven die nodig zijn voor de uitvoering van het toezicht of om betrokkene te helpen bij het naleven van de voorwaarden;

o De terbeschikkinggestelde helpt de reclassering aan een actuele foto waarop zijn gezicht herkenbaar is. Deze foto is nodig voor opsporing bij ongeoorloofde afwezigheid;

o De terbeschikkinggestelde werkt mee aan huisbezoeken;

o De terbeschikkinggestelde geeft de reclassering inzicht in de voortgang van begeleiding en/of behandeling door andere instellingen of hulpverleners;

o De terbeschikkinggestelde vestigt zich niet op een ander adres zonder toestemming van de reclassering;

o De terbeschikkinggestelde werkt mee aan het uitwisselen van informatie met personen en instanties die contact hebben met betrokkene, als dat van belang is voor het toezicht.;

4. Als de reclassering dat nodig acht, werkt de terbeschikkinggestelde mee aan een time-out in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) of andere instelling. Deze time-out duurt maximaal 7 weken, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens maximaal 7 weken, tot maximaal 14 weken per jaar;

5. De terbeschikkinggestelde gaat niet naar het buitenland of naar de Nederlandse Antillen, zonder toestemming van het Openbaar Ministerie;

6. De terbeschikkinggestelde laat zich opnemen in FPK Assen of een soortgelijke zorginstelling, te bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. De opname duurt zolang de reclassering dat nodig vindt. De terbeschikkinggestelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de behandeling. Het innemen van medicijnen kan onderdeel zijn van de behandeling. Als de reclassering een overgang naar ambulante zorg, begeleid wonen of maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt de terbeschikkinggestelde mee aan de indicatiestelling en plaatsing;

7. De terbeschikkinggestelde wordt verplicht om aansluitend aan de klinische opname zijn medewerking te verlenen aan een vervolgtraject dat is gericht op huisvesting (nu nog onbekend welke) of een soortgelijke instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, te verblijven en zich te houden aan het (dag-)programma dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

8. Indien van toepassing wordt de terbeschikkinggestelde verplicht om zich aansluitend aan de klinische behandeling zijn medewerking te verlenen aan een ambulant vervolgtraject bij een forensische polikliniek of een instelling voor verslavingszorg of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de terbeschikkinggestelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

9. De terbeschikkinggestelde onthoudt zich op welke wijze dan ook van:

o het seksueel getint communiceren met minderjarigen;

o gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen;

o gedrag dat is gericht op een digitale omgeving waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd;

De terbeschikkinggestelde bespreekt tijdens de gesprekken met de reclassering hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen. Het toezicht op deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit controles van computers en andere apparatuur. De terbeschikkinggestelde werkt mee aan controle van digitale gegevensdragers tijdens een huisbezoek;

10. De terbeschikkinggestelde neemt op geen enkele wijze contact op met slachtoffer [slachtoffer 1] en zal zich niet begeven op of in de directe nabijheid van haar woning;

- geeft aan de reclassering opdracht de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

Benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen

- wijst de vorderingen van de hierna te noemen benadeelde partijen (gedeeltelijk) toe en veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij de daarbij vermelde bedragen te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de daarbij vermelde data tot de dag der algehele voldoening:

- - [slachtoffer 2] € 2.500,00 15 augustus 2016

- - [slachtoffer 1] € 2.500,00 29 mei 2011

- - [slachtoffer 10] € 2.687,50 15 november 2016

- - [slachtoffer 11] € 2.687,50 15 november 2016

- - [slachtoffer 3] € 2.500,00 11 mei 2015

- - [slachtoffer 6] € 1.500,00 15 november 2015

 • -

  wijst de vorderingen van benadeelde partijen [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11] voor het overige af;

 • -

  wijst de vordering van benadeelde partij [slachtoffer 6] af ten aanzien van de kosten voor diens telefoon, te weten € 599,00;

 • -

  verklaart benadeelde partij [slachtoffer 6] voor het overige niet-ontvankelijk;

 • -

  veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partijen in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot heden op nihil;

- legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan de staat ten behoeve van de hierna te noemen benadeelden de daarbij vermelde bedragen, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen vanaf de daarbij vermelde data tot aan de dag der algehele voldoening, bij niet betaling en verhaal te vervangen door het daarbij vermelde aantal dagen hechtenis:

- - [slachtoffer 2] € 2.500,00 35 dagen hechtenis 15 augustus 2016

- - [slachtoffer 1] € 2.500,00 35 dagen hechtenis 29 mei 2011

- - [slachtoffer 10] € 2.687,50 36 dagen hechtenis 15 november 2016

- - [slachtoffer 11] € 2.687,50 36 dagen hechtenis 15 november 2016

- - [slachtoffer 3] € 2.500,00 35 dagen hechtenis 11 mei 2015

- - [slachtoffer 6] € 1.500,00 25 dagen hechtenis 15 november 2015

met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partijen in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de staat in zoverre komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. W.A.P. Hillen en mr. D.C.I. van Delft, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Dijkhoff, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 22 januari 2019.

Buiten staat

mr. W.A.P. Hillen en mr. D.C.I. van Delft zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging tenlastelegging - ten laste gelegd dat

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

afbeeldingen, te weten foto's en/of video's en/of films - en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen, te weten een computer en/of een of meer harddisk(s) en/of USBstick(s) en/of een smartphone en/of een tablet en/of een fotocamera –

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft

verspreid en/of,

aangeboden en/of

openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het met een penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met een penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) oraal, vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] .mp4, p. 496 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .avi, p. 580 pv

en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] .wmv, p. 467

pv en/of

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam 4] .AVI, p. 289 en 290 pv en/of

een film met bestandsnaam: [bestandsnaam 5] .avi, p. 290 pv en/of

een film met betsandsnaam: [bestandsnaam 6] .avi, p. 290 pv)

en/of

het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het met (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 1] .mp4, p. 496 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 2] .avi, p. 580 pv

en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 3] .wmv, p. 467

pv)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 7]

= [bestandsnaam 8] , p. 254 pv en/of

een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 9]

= [bestandsnaam 10] , p. 255 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 11] .JPG, p. 84 pv en/of

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 12] .MOV, p. 82 pv en/of

een video met bestandsnaam: [bestandsnaam 13] .MOV, p. 82 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 14] .jpg, p. 290 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 15] .avi, p. 521 pv

en/of

een foto met bestandsnaam:

[bestandsnaam 16] .jpg,

p. 539 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 17] .jpg, p. 555 pv en/of

een foto met bestandsnaam: [bestandsnaam 18] .jpg, p. 614 pv en/of

een filmbestand met bestandsnaam: [bestandsnaam 19] .mp4, p. 656 pv)

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt;

2.

hij in of omstreeks de periode van 15 augustus 2016 tot en met 6 september 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 1] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] , te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van haar borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) in haar vagina. Artikel 244 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 15 augustus 2016 tot en met 6 september 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 2] , geboren op [geboortedatum 1] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, (

door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongetje en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 2] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat zij hem, verdachte, niet op videochat kon zien, omdat zijn webcam het niet deed en/of door tegen die [slachtoffer 2] te zeggen dat zij de allerbeste ooit was en/of dat zij een heerlijk lijf en/of een sexy lichaam had en/of dat zij 10.000.000 (punten) kreeg als zij haar kut zou opentrekken voor hem, verdachte en/of tegen die [slachtoffer 2] te zeggen: "Doe je shirt eens uit." en/of "Speel met je tepels." en/of "Vinger je eens lekker." en/of "Benen ff uiteen.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van haar (ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) in haar vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

3.

hij in of omstreeks de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 5] , geboren op [geboortegegevens] , die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 5] , te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar borsten en/of billen en/of vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 5] , geboren op [geboortegegevens] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een zestienjarige jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 5] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door aan die [slachtoffer 5] te vragen of haar mama wist dat zij alles aan een zestienjarige toonde en/of door, als die [slachtoffer 5] zei dat zij hem, verdachte, nu wilde zien, tegen die [slachtoffer 5] te zeggen, dat dat nu niet ging, omdat hij op de laptop zat en/of omdat mam in de buurt was en/of door aan die [slachtoffer 5] te beloven dat hij dat straks even zou doen en/of door tegen die [slachtoffer 5] te zeggen dat zij lekker was en/of door tegen die [slachtoffer 5] te zeggen: "Ga op bed liggen." en/of "Doe je benen wijd open op bed." en/of "Trek maar open, met je vinger erin." en/of "Stop je vinger er diep in." en/of "Ik wil je zien vingeren." en/of "Streel je tieten." en/of "Heb je een haarborstel?" en/of "Doe een dikke stift in je kut." en/of "Stop je iets in je kut.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina, te plegen en/of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

4.

hij in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , namelijk het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar borsten en/of billen en/of vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina en/of anus;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 1] , geboren op [geboortedatum 2] , waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen van 15 jaar en/of een VMBO-leerling en/of als die [slachtoffer 1] aan hem, verdachte vroeg, waarom zij zijn gezicht niet kon zien, tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat zijn, verdachtes, webcam stuk was en/of dat de camera zo stond afgesteld en/of tegen die [slachtoffer 1] te zeggen dat zij de mooiste meid van Nederland en omstreken was en/of dat zij hot was en/of dat zij de beste was en/of dat zij haar kutje moest showen en/of haar borsten moest strelen en/of met haar tepels moest spelen en/of tegen die [slachtoffer 1] te zeggen: "Nog één keer dit en dan is het klaar.",

opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) en/of (een) voorwerp(en) in haar vagina en/of anus, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

5.

hij in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 10] , geboren op [geboortedatum 3] en/of met [slachtoffer 11] , geboren op [geboortedatum 4] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had(den) bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van haar/hun buik en/of borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit elkaar doen/trekken/houden van haar/hun schaamlippen;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer perso(o)n(en), te weten [slachtoffer 10] , geboren op [geboortedatum 3] en/of [slachtoffer 11] , geboren op [geboortedatum 4] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze(n) de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon van verdachte] heette en/of dat hij zestien jaar was en/of door een foto van zijn, verdachtes, zoon [zoon van verdachte] (geboren op [geboortedatum 10] ) te sturen naar het e-mailadres van [slachtoffer 11] , als ware dit een foto van hem, verdachte en/of door tegen die [slachtoffer 11] te zeggen dat zij heel erg mooi en/of sexy en/of lekker was en/of dat hij, verdachte, van haar hield en/of dat zij beloofd had alles te laten zien en beloofd, is beloofd en/of dat haar papa en mama het niet hoefden te weten en/of dat het een geheimpje was en/of dat zij nu al langer dan een week verkering hadden en/of door aan/tegen die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] te vragen/zeggen of/dat zij haar/hun tieten en/of vagina wilde(n)/moest(en) laten zien,

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van haar/hun (ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of schaamlippen en/of uit elkaar doen/trekken/houden van haar/hun schaamlippen, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

6.

hij in of omstreeks de periode van 11 mei 2015 tot en met 14 mei 2015 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 5] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar buik en/of borsten en/of vagina;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 11 mei 2015 tot en met 14 mei 2015 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 3] , geboren op [geboortedatum 5] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 3] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 3] te zeggen: "Misschien je boobs." en/of "Toe maar." en/of "Mooiiiii!" en/of "Schaam je er niet voor, doe ik ook niet." en/of "Ik heb je gekozen." en/of "Ik vertel niks." en/of "Niemand hoeft het te weten." en/of "Heel ff nog, ok?" en/of "Omg, die zijn super, de mooiste ooit.", opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) buik en/of borsten en/of vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

7.

hij in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 22 mei 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 7] , geboren op [geboortedatum 6] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen van haar buik en/of borsten;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 22 mei 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 7] , geboren op [geboortedatum 6] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 7] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 7] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon van verdachte] heette en/of dat hij zestien jaar was en/of door een foto van zijn, verdachtes, zoon [zoon van verdachte] (geboren op [geboortedatum 10] ) te sturen naar die [slachtoffer 7] , als ware dit een foto van hem, verdachte en/of door, toen die [slachtoffer 7] hem, verdachte vroeg, waarom zij hem niet zag, tegen die [slachtoffer 7] te zeggen dat zijn laptop geen cam had en/of door tegen die [slachtoffer 7] te zeggen: "Jij bent superleuk zeg!." en/of door aan die [slachtoffer 7] te vragen: "Mag ik sexy foto van je?" en/of "Mag ik er 1 zonder shirtje aan aub?",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen van haar (ontblote) borsten, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

8.

hij in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 4] , geboren op [geboortedatum 7] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen van haar vagina;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 4] , geboren op [geboortedatum 7] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 4] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 4] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon van verdachte] heette en/of dat hij zestien jaar was en/of dat zijn, verdachtes, laptop geen camera had en/of door aan die [slachtoffer 4] te vragen of hij, verdachte, haar tieten mocht zien en/of of die [slachtoffer 4] verkering met hem, verdachte, wilde en/of door tegen die [slachtoffer 4] te zeggen dat zij sexy was en/of dat zij zo knap en mooi was en/of door tegen die [slachtoffer 4] te zeggen: "Mag ik je tieten zien." en/of "Je kutje dan?",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen van haar (ontblote) vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

9.

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 8] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 9] , namelijk het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar borsten en/of billen en/of vagina en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of duwen en/of brengen van haar vinger(s) in haar vagina;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 8] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 9] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 9] te zeggen dat hij, verdachte, zestien jaar was en/of door, toen die [slachtoffer 9] hem, verdachte, vroeg om een foto van zichzelf te sturen, tegen die [slachtoffer 9] te zeggen dat zijn accu leeg was en/of tegen die [slachtoffer 9] te zeggen: "Je bent knap." en/of "Ik hou van je lieve [slachtoffer 9] , ik wil je nooit meer kwijt." en/of "Mag ik je tieten zien?" en/of "Mag ik je kutje zien?" en/of "Stop je vinger erin." en/of "Langzaam iets dieper, in en uit." en/of "Ga door.",

opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) borsten en/of billen en/of vagina en/of het spreiden en/of uit elkaar trekken van haar schaamlippen en/of het duwen en/of brengen van haar vinger(s) in haar vagina, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

10.

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (door middel van chat-/internetgesprekken) met [slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum 9] , die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, te weten het meermalen, althans eenmaal, (telkens) voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) zich (gedeeltelijk) uitkleden en/of tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar borsten;

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een persoon, te weten [slachtoffer 8] , geboren op [geboortedatum 9] , van wie hij, verdachte, wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

(door middel van chat-/internetgesprekken)

door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door zich, in strijd met de waarheid, voor te doen als zijnde een jongen en/of een leeftijdgenoot van die [slachtoffer 8] , althans als iemand die beduidend jonger was dan hij, verdachte, in werkelijkheid was en/of door tegen die [slachtoffer 8] te zeggen dat hij, verdachte, [zoon van verdachte] heette en/of dat hij, verdachte, de camera niet aanzette, omdat hij doof was en zich daarvoor schaamde en/of door aan die [slachtoffer 8] te vragen of zij een lieve mooie foto kon sturen en/of aan die [slachtoffer 8] te vragen: "Heb of kun je andere maken nu, zonder bikini?" en/of tegen die [slachtoffer 8] te zeggen: "Zou nu best mooie sexy foto van je willen." en/of "Ik hou nog steeds van je.", opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handeling(en), te weten het voor een door haar/hen ingeschakelde webcam en/of camera (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) tonen en/of aanraken van en/of wrijven over haar (ontblote) borsten, te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

11.

hij in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van een ander, te weten een of meer na(a)m(en) en/of leeftijd(en) en/of geslacht en/of woonplaats(en) van een persoon genaamd [zoon van verdachte] , heeft gebruikt door meermalen, althans eenmaal, (telkens)

via zijn, verdachtes, skype-account (te weten [skype-accountnaam] ) en/of e-mailadres(sen) (te weten [email adres 2] en/of [email adres 1] )

een of meer bericht(en) te verzenden naar een of meer skype-account(s) (te weten [skype-account 1] en/of [skype-account 2] en/of [skype-account 3] en/of [skype-account 4] ) en/of e-mailadres(sen) (te weten [email adres] ) met daarin (de) woorden (van de strekking): " [zoon van verdachte] " en/of "Ik heb ook Facebook" en/of "Ik heet [zoon van verdachte] " en/of "Hallo [slachtoffer 8] , ik ben het [zoon van verdachte] van Instagram" en/of " [zoon van verdachte] heet ik"

(en/of tijdens die skype-chat(s) en/of mailwisseling(en) een of meer foto('s) van die [zoon van verdachte] via zijn, verdachtes, skype-account [skype-accountnaam] en/of e-mailadres(sen) [email adres 2] en/of [email adres 1] naar skype-account [skype-account 1] en/of naar e-mailadres [email adres] te sturen)

en/of door een Facebook- en/of Instagram-account aan te maken met gebruikmaking van een of meer persoonsgegeven(s) en/of een of meer foto('s) van die [zoon van verdachte] ,

met het oogmerk om zijn/haar identiteit te verhelen en/of de identiteit van de ander te verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan;

en / althans dat

hij in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens van een ander, te weten een of meer afbeelding(en) van een persoon genaamd [zoon van verdachte] heeft gebruikt in gevallen waarin die kenmerken of persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen van iemands identiteit door meermalen, althans eenmaal, (telkens)

via zijn, verdachtes, skype-account (te weten [skype-accountnaam] ) en/of e-mailadres(sen) (te weten [email adres 2] en/of [email adres 1] )

een of meer bericht(en) te verzenden naar een of meer skype-account(s) (te weten [skype-account 1] en/of [skype-account 2] en/of [skype-account 3] en/of [skype-account 4] ) en/of e-mailadres(sen) (te weten [email adres] ) met daarin (de) woorden (van de strekking): " [zoon van verdachte] " en/of "Ik heb ook Facebook" en/of "Ik heet [zoon van verdachte] " en/of "Hallo [slachtoffer 8] , ik ben het [zoon van verdachte] van Instagram" en/of " [zoon van verdachte] heet ik"

(en/of tijdens die skype-chat(s) en/of mailwisseling(en) een of meer foto('s) van die [zoon van verdachte] via zijn, verdachtes, skype-account [skype-accountnaam] en/of e-mailadres(sen) [email adres 2] en/of [email adres 1] naar skype-account [skype-account 1] en/of naar e-mailadres [email adres] te sturen)

en/of door een Facebook- en/of Instagram-account aan te maken met gebruikmaking een of meer persoonsgegeven(s) en/of een of meer foto('s) van die [zoon van verdachte] ,

met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen en/of de identiteit van de ander te verhelen en/of te misbruiken, waardoor enig nadeel kon ontstaan;

12.

hij in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 15 november 2016 in de gemeente Kerkrade en/of te Nieuw-Vossemeer, in de gemeente Steenbergen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een afbeelding en/of een voorwerp en/of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaren, heeft verstrekt, aangeboden of vertoond aan een of meer minderjarige(n), van wie hij wist of redelijkereijs had moeten vermoeden, dat deze(n)jonger waren dan zestien jaar, immers heeft verdachte meermalen, althans eenmaal, (telkens)

- in of omstreeks de periode van 15 november 2015 tot en met 20 november 2015,

via e-mail een afbeelding van zijn, verdachtes, althans van een (erecte)

penis en/of een film van een masturberende man toegezonden aan [slachtoffer 11]

, geboren op [geboortedatum 4] en/of

- in of omstreeks de periode van 29 mei 2011 tot en met 25 november 2012, via

MSN een of meer (webcam)beeld(en) en/of -film(s) van zijn, verdachtes,

(ontblote en/of erecte) penis en/of van hem, verdachte, terwijl hij

masturbeerde en/of van een glas gevuld met sperma toegezonden aan [slachtoffer 1]

, geboren op [geboortedatum 2] en/of

- in of omstreeks de periode van 18 mei 2016 tot en met 8 september 2016, via

Skype een afbeelding van een (erecte) penis toegezonden aan [slachtoffer 5] ,

geboren op [geboortegegevens] en/of

- in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 2 juli 2016, via

Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, althans een (erecte) penis en/of

van een potje waar iets wits in zat toegezonden aan [slachtoffer 8] ,

geboren op [geboortedatum 9] en/of

- in of omstreeks de periode van 17 april 2016 tot en met 24 augustus 2016,

via Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, (erecte) penis toegezonden

aan [slachtoffer 9] , geboren op [geboortedatum 8] en/of

- in of omstreeks de periode van 30 april 2016 tot en met 14 oktober 2016,

via Skype een afbeelding van zijn, verdachtes, althans een (erecte) penis

toegezonden aan [slachtoffer 4] , geboren op [geboortedatum 7] ;

1 Hoge Raad 11 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2005:AT2972

2 WODC-onderzoek ‘Herziening van de zedendelicten? Een analyse van titel XIV, tweede boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling’ van mr. dr. K. Lindenberg en mr. dr. drs. A.A. van Dijk uit 2015.

3 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie Limburg, proces-verbaalnummer 2016062338, gesloten d.d. 9 januari 2018, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 770.

4 Proces-verbaal bevindingen onderzoek beeldmateriaal van verbalisant [naam verbalisant 3] d.d. 24 juni 2016, p. 80-84

5 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 8 september 2017, p. 249-256

6 Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal (tbkk) van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 21 december 2017 met bijlagen, p. 284-291

7 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 1] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 466-476

8 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 2] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 495-504

9 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 3] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 520-530

10 Proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 7] van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 12 september 2017, p. 537-541

11 Proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 4] van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 8 december 2017, p. 553-556

12 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 5] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 578-590

13 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 9] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 611-614

14 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 8] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 655-659

15 Proces-verbaal derde verhoor verdachte d.d. 15 november 2017, p. 154-168

16 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 6] d.d. 11 januari 2018 met proces-verbaalnummer PL2100-2018007342-1

17 Proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 7] van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 12 september 2017 met bijlage, p. 537-546

18 Proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 4] van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 8 december 2017 met bijlage, p. 553-566

19 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 8] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 655-659

20 Proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 8] van verbalisant [naam verbalisant 5] d.d. 10 oktober 2017 met bijlage, p. 660-670

21 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige] d.d. 7 januari 2017 met bijlagen, p. 50-65

22 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 8 september 2017 met eerste bijlage, p. 249 -267

23 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 20 oktober 2017 met bijlagen, p. 271-282;

24 Proces-verbaal eerste verhoor verdachte d.d. 13 november 2017, p. 108-123

25 Proces-verbaal tweede verhoor verdachte d.d. 14 november 2017, p. 124-141

26 Proces-verbaal bevindingen onderzoek beeldmateriaal van verbalisant [naam verbalisant 3] d.d. 24 juni 2016, p. 80-84

27 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4] d.d. 16 januari 2016, p. 72-73

28 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 8 september 2017, p. 249-256

29 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 1] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 466-476

30 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1] d.d. 28 augustus 2017, p. 477-482

31 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 5] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 578-590

32 Proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 9] van verbalisant
[naam verbalisant 5] met bijlage, p. 615-634

33 Proces-verbaal eerste verhoor verdachte d.d. 13 november 2017, p. 108-123

34 Proces-verbaal tweede verhoor verdachte d.d. 14 november 2017, p. 124-141

35 Proces-verbaal derde verhoor verdachte d.d. 15 november 2017, p. 154-168

36 Hoge Raad 30 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ0950 en Hoge Raad 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1379

37 Proces-verbaal van aangifte [aangever 1] namens [slachtoffer 2] d.d. 29 augustus 2017, p. 505-509

38 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 2] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 495-504

39 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 5] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 578-590

40 Proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken [slachtoffer 5] van verbalisant [naam verbalisant 5] d.d. 10 oktober 2017, p. 591-597

41 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1] d.d. 28 augustus 2017, p. 477-482

42 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 1] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 466-476

43 Proces-verbaal van aangifte van [aangever 2] namens [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11] d.d. 23 december 2015, p. 44-47

44 Proces-verbaal bevindingen onderzoek beeldmateriaal van verbalisant [naam verbalisant 3] d.d. 24 juni 2016, p. 80-84

45 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4] d.d. 16 januari 2016, p. 72-73

46 Proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [naam verbalisant 4] d.d. 16 januari 2016, p. 74-75

47 Proces-verbaal van aangifte [aangever 3] namens [slachtoffer 3] d.d. 31 augustus 2017, p. 531-535

48 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 3] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 520-530

49 Proces-verbaal van aangifte [aangever 4] namens [slachtoffer 7] d.d. 19 september 2017, p. 547-551

50 Proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 7] van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 12 september 2017 met bijlage, p. 537-546

51 Proces-verbaal van verhoor aangever [aangever 5] van verbalisanten [naam verbalisant 6] en [naam verbalisant 7] d.d. 5 januari 2018, p. 567-571

52 het proces-verbaal van bevindingen slachtoffer [slachtoffer 4] van verbalisant [naam verbalisant 1] d.d. 8 december 2017 met bijlage, p. 553-566

53 Proces-verbaal van verhoor van C. G. en [aangever 7] namens [slachtoffer 9] van politie PZ Meetjesland Centrum (België) d.d. 17 oktober 2017, p. 635-640

54 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 9] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 611-614

55 Proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 9] van verbalisant [naam verbalisant 5] d.d. 10 oktober 2017 met bijlage, p. 615-634

56 Proces-verbaal van verhoor van [aangever 9] namens [slachtoffer 8] van politie PZ Lowazone (België) d.d. 4 december 2017, p. 671-677

57 Proces-verbaal van beschrijving slachtoffer [slachtoffer 8] van verbalisant [naam verbalisant 2] d.d. 16 oktober 2017, p. 655-659

58 Proces-verbaal van bevindingen skype chatgesprekken slachtoffer [slachtoffer 8] van verbalisant [naam verbalisant 5] d.d. 10 oktober 2017 met bijlage, p. 660-670