Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:2707

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
22-03-2019
Datum publicatie
22-03-2019
Zaaknummer
03/700661-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

veroordeling voor snel- en ramkraken op winkels, supermarkten en tankstations in Zuid-Limburg in 2013 en 2014, overschrijding redelijke termijn

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/700661-14

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 22 maart 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] ,

De verdachte wordt bijgestaan door mr. M. van Riet, advocaat kantoorhoudende te Hoensbroek.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 22, 23, 24, 28, 30, en 31 januari en

11 maart 2019. De verdachte en zijn raadsvrouw zijn op de zitting van 24 januari 2019 verschenen. Op 22, 23, 28, 30 en 31 januari 2019 is verdachte niet verschenen, maar wel zijn gemachtigde raadsvrouw. Op 11 maart 2019 zijn zowel verdachte als zijn raadsvrouw niet verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, na vordering wijziging tenlastelegging - kort en feitelijk weergegeven - op neer dat verdachte:

feit 1: in Sittard samen met anderen een auto (Seat Leon gekentekend [kenteken 15] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal;

feit 2: in de gemeente Beek samen met anderen een auto (Seat Leon gekentekend [kenteken 16] ) heeft gestolen dan wel samen met anderen deze auto heeft geheeld;

feit 3: in Sittard heeft gepoogd om samen met anderen een auto (Volkswagen Bora gekentekend [kenteken 17] ) te stelen dan wel medeplichtig is geweest aan deze poging tot autodiefstal;

feit 4: in de gemeente Beek samen met anderen een auto (Seat Leon gekentekend [kenteken 7] ) heeft gestolen dan wel samen met anderen deze auto heeft geheeld;

feit 5: in Selfkant samen met anderen heeft ingebroken in een winkelpand gelegen aan de [adres 14] dan wel medeplichtig is geweest aan deze inbraak;

feit 6: in Sittard heeft gepoogd om samen met anderen in te breken in een winkelpand gelegen aan de [adres 15] dan wel medeplichtig is geweest aan deze poging tot inbraak;

feit 7: in Geleen samen met anderen heeft ingebroken in een winkelpand gelegen aan de [adres 24] dan wel medeplichtig is geweest aan deze inbraak;

feit 8: in de gemeente Schinnen samen met anderen een auto (Volkswagen Touran gekentekend [kenteken 18] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal;

feit 9: in Munstergeleen heeft gepoogd om samen met anderen in te breken in een winkelpand gelegen aan de [adres 33] ;

feit 10: in de gemeente Vaals heeft gepoogd om samen met anderen in te breken in een winkelpand gelegen aan de [adres 34] ;

feit 11: in de gemeente Simpelveld samen met anderen heeft ingebroken in een winkelpand gelegen aan het [adres 35] ;

feit 12: in Born samen met anderen een auto (Seat Leon gekentekend [kenteken 19] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal;

feit 13: in Geilenkirchen samen met anderen heeft ingebroken in een winkelpand gelegen aan de [adres 16] dan wel medeplichtig is geweest aan deze inbraak;

feit 14: in de gemeente Maastricht heeft gepoogd om samen met anderen in te breken in een winkelpand ( [naam winkel 7] ) gelegen aan de [adres 13] dan wel medeplichtig is geweest aan deze inbraak;

feit 15: in Margraten samen met anderen heeft ingebroken in een winkelpand ( [naam winkel 8] ) gelegen aan het [adres 17] dan wel medeplichtig is geweest aan deze inbraak;

feit 16: in Valkenburg samen met anderen heeft ingebroken in een winkelpand ( [naam winkel 9] ) gelegen aan de [adres 18] ;

feit 17: in de gemeente Beek samen met anderen een auto (Seat Leon gekentekend [kenteken 20] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal;

feit 18: in Berg en Terblijt samen met anderen een auto (Volkswagen Passat gekentekend [kenteken 8] ) heeft geheeld;

feit 19: in Born samen met anderen een auto (Volkswagen Golf gekentekend [kenteken 21] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal;

feit 20: in Sittard samen met anderen een auto (Seat Toledo gekentekend [kenteken 22] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal;

feit 21: in de gemeente Meerssen samen met anderen een auto (Volkswagen Passat gekentekend [kenteken 6] ) heeft geheeld;

feit 22: in Born samen met anderen een auto (Volkswagen Passat gekentekend [kenteken 30] ) heeft geheeld;

feit 23: in de gemeente Heerlen samen met anderen een auto (Volkswagen Golf gekentekend [kenteken 23] ) heeft geheeld;

feit 24: in Born samen met anderen een auto (Seat Leon gekentekend [kenteken 24] ) heeft gestolen dan wel medeplichtig is geweest aan deze autodiefstal.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Inleiding

In Zuid-Limburg werden eind 2013 nagenoeg dagelijks inbraken en ram- c.q. snelkraken gepleegd op winkels, waarbij voornamelijk rookwaren werden ontvreemd. Bij deze inbraken werden veelal gestolen auto’s gebruikt. Uit door de CIE verstrekte informatie werd duidelijk dat er meerdere groepen bezig waren met deze autodiefstallen en kraken. Deze groeperingen hadden raakvlakken met elkaar in de zin dat de ‘leden’ afwisselend met de ene en dan met de andere groep op pad gingen en onderling gestolen voertuigen uitleenden. In januari 2014 startte de politie Limburg onderzoek ‘Remco’ naar deze groeperingen. Dit opsporingsonderzoek heeft geresulteerd in meerdere deelonderzoeken waarin verschillende personen als verdachten zijn aangemerkt.

Deelonderzoek B van Remco betreft kraken en autodiefstallen in de periode oktober 2013 tot en met april 2014 voornamelijk gepleegd in Zuid-Limburg, waarbij [medeverdachte 6] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 5] als verdachten in beeld kwamen. Het dossier bestaat uit vijftien zaaksdossiers. Een deel daarvan is aan verdachte ten laste gelegd.

De rechtbank zal hieronder per ten laste gelegd feit aangeven of zij dit bewezen acht. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal de rechtbank het ook per feit aangeven indien tot (partiële) vrijspraak wordt gekomen.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft – zoals uiteengezet in het overgelegde schriftelijke requisitoir – gevorderd dat verdachte wordt vrijgesproken van de onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 8 primair, 17 primair, 19 primair, 20 primair, en 24 primair ten laste gelegde feiten, nu bij deze ten laste gelegde autodiefstallen geen sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. Hij heeft verder gerekwireerd tot bewezenverklaring van de overige feiten.

De raadsvrouw heeft – zoals uiteengezet in de overgelegde pleitnota – bepleit dat hoewel verdachte heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de ten laste gelegde autodiefstallen en de poging daartoe, er geen sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking met de medeverdachte. Immers heeft verdachte verklaard dat hij een ondergeschikte rol heeft gehad en dat hij medeverdachte [medeverdachte 3] moest helpen om de diefstal mogelijk te maken door op de uitkijk te staan. Zijn verklaringen worden telkens bevestigd door verklaringen van getuigen, camerabeelden, verkeersregels en DNA-onderzoeksresultaten. Ten aanzien van de ten laste gelegde kraken en de pogingen daartoe heeft de raadsvrouw zich eveneens op het standpunt gesteld dat verdachte, met uitzondering van de onder 5, 7, 11, 13 en 16 ten laste gelegde kraken, eveneens een ondergeschikte rol, in de zin van medeplichtigheid, heeft vervuld. Per geval zal de rol van verdachte dienen te worden beoordeeld.

De standpunten van het openbaar ministerie en de verdediging zullen, voor zover van belang, bij de beoordeling van het bewijs nader worden weergegeven.

3.3

Het oordeel van de rechtbank 1

3.3.1

Algemene overwegingen

Camerabeelden

Het dossier bevat diverse processen-verbaal met beschrijvingen van hetgeen de verbalisanten op de camerabeelden van de beveiligingscamera’s van de getroffen winkels of tankstations hebben waargenomen, waarbij in de meeste gevallen ook screenshots van deze beelden als bijlage zijn toegevoegd. De originele beelden zijn indien beschikbaar ook aan het dossier toegevoegd.

De rechtbank heeft bij de bestudering van deze beelden geconstateerd dat in een aantal zaken de aanwezige camerabeelden niet meer konden worden afgespeeld. In de gevallen waarin de rechtbank de beelden wel heeft kunnen verifiëren, heeft zij vastgesteld dat de beschrijving van de verbalisanten in de betreffende processen-verbaal overeenkomt met hetgeen op de originele beelden kan worden waargenomen. De rechtbank heeft geen aanleiding te twijfelen aan de beschrijving van de thans niet meer afspeelbare beelden door de verbalisanten. Nu ook de verdediging hieromtrent geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, gaat de rechtbank er van uit dat de beschrijving van deze beelden in de betreffende processen-verbaal in overeenstemming is met de originele beelden.

3.3.2

De rol van verdachte bij de autodiefstallen

Verdachte heeft met betrekking tot de aan hem ten laste gelegde autodiefstallen verklaard dat hij op de uitkijk heeft gestaan, terwijl [medeverdachte 3] de auto’s wegnam met behulp van een ‘kastje’, waarmee de startonderbreking van auto’s van de merken Volkswagen en Seat onklaar kon worden gemaakt en de auto kon worden gestart met een platte schroevendraaier.

Met de officier van justitie en de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen van de aan hem ten laste gelegde autodief-stallen. Hoewel [verdachte] met zijn handelen behulpzaam is geweest bij de autodiefstal - in de zin van medeplichtigheid - is er geen sprake van de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking met [medeverdachte 3] . Daarom zal de rechtbank, daar waar bij de autodiefstallen primair medeplegen wordt ten laste gelegd, verdachte hiervan vrijspreken.

Evenals de officier van justitie en de raadsvrouw acht de rechtbank dan de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan deze autodiefstallen wel wettig en overtuigend bewezen.

3.3.3

De rol van verdachte bij de kraken

Verdachte heeft met betrekking tot de aan hem ten laste gelegde kraken verklaard dat hij op de uitkijk heeft gestaan, terwijl de anderen het pand binnen gingen en de goederen weg namen. De raadsvrouw heeft dan ook bepleit dat, gelet op deze verklaring, verdachte niet kan worden aangemerkt als medepleger van de ten laste gelegde kraken en pogingen daartoe, maar dat slechts de subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan deze feiten kan worden bewezen verklaard.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

De rechtbank leidt uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij de ten laste gelegde kraken af dat het aandeel van verdachte niet enkel beperkt is gebleven tot het op de uitkijk staan. Immers is [verdachte] ook behulpzaam geweest bij het stelen van auto’s die bij de kraken werden gebruikt, heeft hij voor en na de inbraak bij kledingwinkel [naam winkel 9] ook een van de gebruikte auto’s bestuurd en is hij enkele keren ook mee de betreffende winkel in geweest. Voorts blijkt uit het dossier dat er geen sprake is van een hiërarchische rolverdeling waarbij ieder een eigen taak heeft, maar dat er bij de kraken afhankelijk van de feitelijke situatie waar nodig door ieder van de betrokkenen uitvoeringshandelingen werden verricht, ook door verdachte [verdachte] , zoals het vasthouden en aanpakken van het laken met de buit en dit vervolgens in de auto leggen. Bovendien heeft [verdachte] verklaard dat hij in gelijke mate heeft gedeeld in de opbrengst van de kraak.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de medeverdachten is komen vast te staan. Hoewel niet steeds sprake is van een gezamenlijke uitvoering, is de bijdrage van verdachte aan het tenlastegelegde naar het oordeel van de rechtbank van zodanig gewicht dat deze kan worden aangemerkt als medeplegen. Daarmee acht de rechtbank bij alle bewezenverklaarde kraken en de pogingen daartoe het primair tenlastegelegde medeplegen bewezen. Het feit dat ingeval van de pogingen onduidelijk is wat het verloop zou zijn geweest als de diefstal wel zou zijn gelukt, maakt naar het oordeel van de rechtbank de rol van [verdachte] niet anders.

3.3.4

Zaakdossier 9

Seat Leon [kenteken 15] te Sittard (zaak 9A2) feit 1

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank het onder feit 1 subsidiair ten laste gelegde feit (medeplichtigheid bij diefstal) wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie dit feit heeft bekend en zijn raadsvrouw geen bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie;2

- de aangifte van [benadeelde 28] ;3

- het proces-verbaal aantreffen gesignaleerd motorvoertuig;4

- het proces-verbaal van bevindingen.5

Seat Leon [kenteken 16] (zaak 9A3) feit 2

[benadeelde 18] heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn auto, een zwarte Seat Leon met het kenteken [kenteken 16] , tussen 20 december 2013 omstreeks 22.00 uur en 21 december 2013 omstreeks 10.30 uur in zijn woning gelegen aan de [adres 37] te Sittard.6

Op 23 december 2013 omstreeks 06.15 uur vond met de betreffende auto een ongeval plaats op de A76 ter hoogte van Nuth. De bestuurder van een Seat met het kenteken [kenteken 16] , bleek bij het doorrijden van de – ter hoogte van Nuth – in het wegverloop gelegen bocht naar links niet in staat het wegverloop te volgen en botste tegen de middengeleider.7

Getuige [getuige 13] heeft verklaard dat de bestuurder van de Seat in een rode auto stapte, die met hoge snelheid en gedoofde lichten weg reed.8

Het portierslot van het bestuurdersportier en het contactslot van de betreffende Seat waren geforceerd.9

Volkswagen Bora [kenteken 17] feit 3

[benadeelde 19] heeft aangifte gedaan van poging tot diefstal van zijn auto, een grijze Volkswagen Bora V5 met het kenteken [kenteken 17] , op 22 december 2013. Aangever heeft verklaard dat hij thuis was in zijn woning gelegen aan de [adres 37] te Sittard, toen hij net voor 21.00 uur werd gebeld door de dochter van zijn overbuurman dat zijn auto open stond. Aangever zag dat alle ruiten van zijn auto open stonden en dat het slot van het bestuurdersportier kapot was, evenals het contactslot. Een deel van het slot lag op de bijrijdersstoel.10

Getuige [getuige 14] heeft verklaard dat hij op 22 december 2013 omstreeks 20.10 uur met zijn hond over de [adres 37] te Sittard liep toen hij bij perceel 19 een persoon uit de ‘gats’ zag komen. Hij sprak hem aan. Op dat moment sprong een man uit een op de oprit van perceel 22 geparkeerde auto, waarna beiden wegrenden. De getuige is de jongens in een auto achtervolgd. Even later werd hij ingehaald door een zwarte Seat, die met hoge snelheid en zonder licht reed. De auto passeerde met hoge snelheid de flitspaal bij het tankstation op de [adres 15] .11

Het dossier bevat een foto afkomstig van een flitspaal, van 22 december 2013

20:50 uur op de [adres 15] te Sittard. Van de auto met het kenteken [kenteken 16] is een snelheid van 107 km/u geconstateerd.12

[verdachte] heeft met betrekking tot het ongeval op de A76 verklaard dat [medeverdachte 3] en hij vanuit Sittard kwamen en ieder in een aparte auto, allebei in een Seat, reden. [medeverdachte 3] reed met hoge snelheid en [verdachte] reed een stuk achter hem. [verdachte] kwam de hoek om gereden en zag toen [medeverdachte 3] staan. Zijn auto stond bijna tegen de vangrail. [medeverdachte 3] stapte uit. [verdachte] is meteen gaan remmen en kwam tot stilstand op de linkerrijstrook. [verdachte] was helemaal in paniek omdat zij beiden een gestolen auto hadden. Hij heeft [medeverdachte 3] geroepen en zij zijn doorgereden. Zij zijn ergens in Heerlen gestopt.13

Met betrekking tot de Volkswagen Bora heeft [verdachte] verklaard dat het een zilveren V5 betrof. De diefstal is niet gelukt, omdat er iemand aan kwam met een hond. [medeverdachte 3] reed weg zo hard als hij kon. De mensen zijn achter hen aan gereden en zij zijn door een flitspaal gereden.14

Overwegingen

De rechtbank stelt op basis van de genoemde bewijsmiddelen vast dat [verdachte] betrokken is geweest bij de poging tot diefstal van de Volkswagen Bora op 22 december 2013 in Sittard.

Evenals de officier van justitie en de raadsvrouw acht de rechtbank de onder 3 subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan de poging tot diefstal van de Volkswagen Bora wettig en overtuigend bewezen.

Voorts is de rechtbank met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 2 primair ten laste gelegde diefstal van de Seat Leon wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs voor betrokkenheid van verdachte. Immers blijkt niet uit het dossier wie de betreffende auto heeft gestolen.

Op basis van bovengenoemde bewijsmiddelen stelt de rechtbank echter wel vast dat de gestolen Seat Leon met het kenteken [kenteken 16] is gebruikt bij de poging tot diefstal van de Volkswagen Bora in Sittard op 22 december 2013. Nu verdachte heeft verklaard dat hij samen met [medeverdachte 3] betrokken was bij deze poging, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte op 22 december 2013 samen met [medeverdachte 3] de gestolen Seat Leon voorhanden heeft gehad en wist dat het een gestolen auto betrof. De rechtbank acht derhalve het onder feit 2 subsidiair ten laste gelegde medeplegen van opzetheling op 22 december 2013 bewezen.

Inbraak tankstation [naam tankstation 2] te Selfkant (zaak 9C) feit 5

Poging tot inbraak [naam tankstation 3] te Sittard (zaak 9E) feit 6

Inbraak [naam winkel 7] te Geleen (zaak 9F) feit 7

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank de onder feit 5 primair, feit 6 primair en feit 7 primair ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie deze feiten heeft bekend en zijn raadsvrouw geen nader bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie per feit;15

feit 5:

- de aangifte van [naam aangever 7] , namens [benadeelde 9] ;16

- de verklaring van getuige [getuige 7] ;17

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende de bewakingsbeelden;18

feit 6:

- de aangifte van [benadeelde 16] , namens tankstation [naam tankstation 3] VOF;19

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende de bewakingsbeelden;20

feit 7:

- de aangifte van [naam aangever 8] , namens [naam winkel 7] ;21

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende de bewakingsbeelden.22

Seat Leon [kenteken 7] (zaak 9A5) feit 4

Met de officier van justitie en de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder feit 4 primair ten laste gelegde medeplegen van de autodiefstal. Verdachte is met zijn handelen wel behulpzaam geweest bij de autodiefstal in de zin van medeplichtigheid.

Het daderschap van verdachte als medeplichtige aan deze autodiefstal staat naar het oordeel van de rechtbank aan een bewezenverklaring van de subsidiair ten laste gelegde heling in de weg. Verdachte dient dan ook van het onder feit 4 primair en subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken,

3.3.5

Zaakdossier 10

Volkswagen Touran [kenteken 18] (zaak 10A) feit 8

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank het onder feit 8 subsidiair ten laste gelegde feit (medeplichtigheid bij autodiefstal) wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte ter terechtzitting van 24 januari 2019 en bij de politie dit feit heeft bekend en zijn raadsvrouw geen bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte ter terechtzitting en bij de politie;23

- de aangifte van [benadeelde 20] .24

3.3.6

Zaakdossier 12

Poging inbraak [naam winkel 11] te Munstergeleen (zaak 12A) feit 9

Poging inbraak [naam winkel 14] te Vaals (zaak 12B) feit 10

Inbraak [naam winkel 15] te Simpelveld (zaak 12C) feit 11

Seat Leon [kenteken 19] te Born (zaak 12D) feit 12

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank de onder feit 9, feit 10, feit 11 (telkens in de zin van medeplegen) en feit 12 subsidiair (medeplichtigheid bij autodiefstal) ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie deze feiten heeft bekend en zijn raadsvrouw geen nader bewijsverweer met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte bij de politie per feit;25

feit 9:

- de aangifte van [naam aangever 15] , namens de eigenaar [benadeelde 22] van de [naam winkel 11] ;26

feit 10:

- de aangifte van [benadeelde 23] , namens [naam winkel 14] - [medeverdachte 6] ;27

feit 11:

- de aangifte van [benadeelde 24] , namens [naam winkel 15] ;28

feit 12 subsidiair:

- de aangifte van [benadeelde 21] ;29

- het proces-verbaal van aantreffen gesignaleerd motorvoertuig.30

3.3.7

Zaakdossier 13

Inbraak tankstation te Geilenkirchen (zaak 13A) feit13

Poging inbraak [naam winkel 7] te Maastricht (zaak 13B) feit 14

Inbraak [naam winkel 8] te Margraten (zaak 13C) feit 15

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank de onder feit 13 primair, feit 14 primair en feit 15 primair ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte ter terechtzitting van 24 januari 2019 en bij de politie deze feiten heeft bekend en zijn raadsvrouw geen nader bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte ter terechtzitting en bij de politie per feit;31

feit 13 primair:

- de aangifte van [naam aangever 9] ;32

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende de bewakingsbeelden;33

feit 14 primair:

- de aangifte van [naam aangever 10] , namens [naam winkel 7] ;34

feit 15 primair:

- de aangifte van [naam aangever 11] , namens [naam winkel 8] .35

3.3.8

Zaakdossier 14

Inbraak kledingwinkel [naam winkel 9] te Valkenburg (zaak 14A) feit 16

Seat Leon [kenteken 20] (zaak 14B) feit 17

Volkswagen Passat [kenteken 8] (zaal 14C) feit 18

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank de onder feit 16, feit 17 subsidiair (medeplichtigheid autodiefstal) en feit 18 (heling auto) ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte ter terechtzitting van 24 januari 2019 en bij de politie deze feiten heeft bekend en zijn raadsvrouw geen nader bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte ter terechtzitting en bij de politie per feit;36

feit 16:

- de aangifte van [naam aangever 12] , namens [naam winkel 9] Valkenburg;37

- het proces-verbaal van bevindingen betreffende de bewakingsbeelden;38

- de verklaring van getuige [getuige 8] ;39

feit 17subsidiair:

- de aangifte van [naam aangever 13] namens [naam 3] ;40

- het proces-verbaal van bevindingen;41

feit 18:

- de aangifte van [naam aangever 14] ;42

- het aanvullend proces-verbaal van bevindingen.43

3.3.9

Zaakdossier 15

Volkswagen Golf [kenteken 21] (zaak 15A) feit 19

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank het onder feit 19 subsidiair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie dit feit heeft bekend en zijn raadsvrouw geen nader bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaring van verdachte bij de politie;44

- de aangifte van [benadeelde 25] ;45

- het proces-verbaal van aantreffen gesignaleerd motorvoertuig;46

- het proces-verbaal van sporenonderzoek.47

Seat Toledo [kenteken 22] (zaak 15B) feit 20

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank het onder feit 20 subsidiair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte ter terechtzitting van 24 januari 2019 en bij de politie dit feit heeft bekend en zijn raadsvrouw geen nader bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte ter terechtzitting en bij de politie;48

- de aangifte van [benadeelde 26] ;49

- het proces-verbaal van aantreffen gesignaleerd motorvoertuig.50

Heling Volkswagen Passat [kenteken 6] (zaak 15D) feit 21

De rechtbank is van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder feit 21 ten laste gelegde heling wegens het ontbreken van wettig bewijs voor betrokkenheid van verdachte. Het dossier bevat enkel het aantreffen van een tissue met het DNA van verdachte in de gestolen Seat Leon en steunbewijs voor betrokkenheid van verdachte ontbreekt, waardoor niet wordt voldaan aan het in het Wetboek van Strafvordering genoemde wettelijk bewijsminimum. Het enkele feit dat verdachte geen goede verklaring heeft afgelegd voor het aantreffen van zijn DNA, acht de rechtbank daartoe onvoldoende.

De rechtbank zal verdachte van dit feit vrijspreken.

Heling Volkswagen Passat [kenteken 30] (zaak 15E) feit 22

Heling Volkswagen Golf [kenteken 23] (zaak 15F) feit 23

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank de onder feit 22 en feit 23 ten laste gelegde heling van auto’s wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte bij de politie en ter terechtzitting van 24 januari 2019 deze feiten heeft bekend en zijn raadsvrouw geen bewijsverweer heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte ter terechtzitting en bij de politie per feit;51

feit 22:

- de aangifte van [benadeelde 31] ;52

feit 23:

- de aangifte van [benadeelde 29] .53

Seat Leon [kenteken 24] (zaak 15G) feit 24

Evenals de officier van justitie acht de rechtbank het onder feit 24 subsidiair ten laste gelegde feit (medeplichtigheid bij autodiefstal) wettig en overtuigend bewezen. Omdat verdachte ter terechtzitting van 24 januari 2019 en bij de politie dit feit heeft bekend en zijn raadsvrouw geen bewijsverweer met betrekking tot verdachtes betrokkenheid heeft gevoerd, volstaat de rechtbank met een opgave van de bewijsmiddelen, te weten:

- de bekennende verklaringen van verdachte ter terechtzitting en bij de politie;54

- de aangifte van [benadeelde 30] .55

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat

1. subsidiair

[medeverdachte 3] in de periode van 19 december 2013 tot en met 20 december 2013 te Sittard, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 15] , toebehorende aan [benadeelde 28] , waarbij die [medeverdachte 3] het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 19 december 2013 tot en met 20 december 2013 te Sittard, opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

2. subsidiair

verdachte op 22 december 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 16] , voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van voorhanden krijgen van die personenauto wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

3. subsidiair

[medeverdachte 3] op 22 december 2013 te Sittard, ter uitvoering van het door die [medeverdachte 3] voorgenomen misdrijf om een Volkswagen Bora, aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] toebehoorde, te weten aan [benadeelde 19] , weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen en dat weg te nemen goed onder zijn bereik te brengen door middel van verbreking, het portierslot en contactslot van die personenauto heeft vernield, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 22 december 2013 te Sittard, opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

5. primair

verdachte op 23 december 2013 te Selfkant, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 14] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, toebehorende aan [benadeelde 9] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

6. primair

verdachte op 23 december 2013 te Sittard, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 15] weg te nemen wat van zijn gading was, toebehorende aan een ander dan aan verdachte en zijn mededaders en zich daarbij de toegang tot dat winkelpand te verschaffen door middel van braak, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met zijn mededaders, een ruit van dat winkelpand heeft vernield, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

7. primair

verdachte op 23 december 2013 te Geleen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 24] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, toebehorende aan [naam aangever 8] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak en verbreking;

8. subsidiair

[medeverdachte 3] in de periode van 20 oktober 2013 tot en met 21 oktober 2013 in Schinnen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Volkswagen Touran, gekentekend [kenteken 18] , toebehorende aan [benadeelde 20] , waarbij die [medeverdachte 3] het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 20 oktober 2013 tot en met 21 oktober 2013 in Schinnen opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

9.

verdachte op 5 oktober 2013 te Munstergeleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 33] weg te nemen wat van zijn gading was, toebehorende aan [benadeelde 22] , en zich daarbij de toegang tot dat winkelpand te verschaffen door middel van braak, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met zijn mededaders, de toegangsdeuren en een ruit van dat winkelpand heeft vernield, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

10.

verdachte op 5 oktober 2013 in de gemeente Vaals, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 34] weg te nemen wat van zijn gading was, toebehorende aan een ander dan aan verdachte en zijn mededaders en zich daarbij de toegang tot dat winkelpand te verschaffen door middel van braak, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met zijn mededaders, een ruit van dat winkelpand heeft vernield, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

11.

verdachte op 5 oktober 2013 in Simpelveld, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan het [adres 35] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, toebehorende aan een ander dan aan verdachte en zijn mededaders, waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

12. subsidiair

[medeverdachte 3] , in de periode van 3 oktober 2013 tot en met 4 oktober 2013 te Born, een personenauto (Seat Leon), die aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] toebehoorde, te weten aan [benadeelde 21] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] dat weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 3 oktober 2013 tot en met 4 oktober 2013 te Born, opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

13. primair

verdachte op 7 december 2013 te Geilenkirchen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 16] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, toebehorende aan [naam aangever 9] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

14. primair

verdachte op 7 december 2013 in Maastricht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 13] weg te nemen wat van zijn gading was, toebehorende aan [naam winkel 7] , en zich daarbij de toegang tot dat winkelpand te verschaffen door middel van braak, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met zijn mededaders, een raam van dat winkelpand heeft vernield, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

15. primair

verdachte op 7 december 2013 te Margraten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan het [adres 17] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid parfum, toebehorende aan [naam winkel 8] , waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

16.

verdachte op 11 december 2013 te Valkenburg, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een winkelpand gelegen aan de [adres 18] , heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid kleding, toebehorende aan [naam winkel 9] Valkenburg, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

17. subsidiair

[medeverdachte 3] , in de periode van 3 december 2013 tot en met 4 december 2013 in Beek, een personenauto (Seat Leon), die aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] toebehoorde, te weten aan [naam 3] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] dat weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 3 december 2013 tot en met 4 december 2013 te Beek opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

18.

verdachte in de periode van 9 december 2013 tot en met 11 december 2013 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, een personenauto, te weten een Volkswagen Passat, gekentekend [kenteken 8] , voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van die personenauto wisten dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

19. subsidiair

[medeverdachte 3] , in de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Born, een personenauto Volkswagen Golf), die aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] toebehoorde, te weten aan [benadeelde 25] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] dat weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Born, opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

20. subsidiair

[medeverdachte 3] , in de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Sittard, een personenauto (Seat Toledo), die aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] toebehoorde, te weten aan [benadeelde 26] , heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] dat weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Sittard, opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

22.

verdachte in de periode van 18 december 2013 tot en met 22 februari 2014 in Nederland, een personenauto, te weten een Volkswagen Passat, gekentekend [kenteken 30] voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die personenauto wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

23.

verdachte in de periode van 23 december 2013 tot en met 7 januari 2014 in Nederland, een personenauto, te weten een Volkswagen Golf, gekentekend [kenteken 23] , voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die personenauto wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

24. subsidiair

[medeverdachte 3] op 19 december 2013 te Born, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 24] , toebehorende aan [benadeelde 30] , bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 19 december 2013 te Born, opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

feit 1 subsidiair, feit 8 subsidiair, feit 12 subsidiair, feit 17 subsidiair, feit 19 subsidiair, feit 20 subsidiair: medeplichtigheid aan diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

feit 2 subsidiair, feit 18: medeplegen van opzetheling;

feit 3 subsidiair: medeplichtigheid aan poging tot diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

feit 5 primair, feit 11, feit 13 primair, feit 15 primair, feit 16: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 6 primair, feit 9, feit 10, feit 14 primair: poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

feit 7 primair: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak en verbreking;

feit 22, feit 23: opzetheling.

feit 24 subsidiair: medeplichtigheid aan diefstal.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

5 De straf en/of de maatregel

5.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen hij bewezen heeft geacht, gevorderd aan de verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 43 maanden met aftrek ex artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar met daaraan gekoppeld de door de reclassering geformuleerde bijzondere voorwaarden.

De officier van justitie heeft bij de formulering van zijn eis rekening gehouden met de volgende factoren:

 • -

  de aard en de ernst van de feiten;

 • -

  de grote schade die wordt veroorzaakt door ram- en snelkraken;

 • -

  de waarde van de weggenomen goederen;

 • -

  de feiten zijn in vereniging begaan, waarbij sommigen de auto’s aanleverden die werden gebruikt bij de kraken en zij hun buit verkochten aan vaste helers;

 • -

  het betreft een vorm van beroepscriminaliteit waarbij de verdachten uit enkel winstbejag hebben gehandeld ten koste van winkeliers en werknemers die afhankelijk zijn van de getroffen winkels voor hun inkomen;

 • -

  de beperktere rol van verdachte;

 • -

  de proceshouding van verdachte waarbij hij openheid van zaken heeft gegeven en spijt lijkt te hebben van zijn handelen;

 • -

  de inhoud van het reclasseringsadvies d.d. 17 januari 2019.

Gelet op bovengenoemde omstandigheden alsmede rekening houdend met artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht en de persoonlijke omstandigheden van verdachte acht de officier van justitie een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar passend en geboden. Echter gelet op de overschrijding van de redelijke termijn zal de officier van justitie de gevangenisstraf beperken tot 43 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft in het kader van de strafoplegging gewezen op de volgende omstandigheden:

 • -

  de rol van verdachte;

 • -

  de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht;

 • -

  de proceshouding van verdachte waarbij hij vanaf het begin openheid van zaken heeft gegeven;

 • -

  de forse overschrijding van de redelijke termijn;

 • -

  het feit dat verdachte sinds het ten laste gelegde niet meer met justitie in aanraking is gekomen voor soortgelijke feiten;

 • -

  de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Gelet op voornoemde omstandigheden heeft de raadsvrouw verzocht te volstaan met de maximale taakstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee jaar met een proeftijd van één jaar en reclasseringstoezicht.

5.3

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van zes snel- en ramkraken en vier pogingen daartoe en daarnaast aan de medeplichtigheid bij 7 autodiefstallen en 1 poging daartoe alsmede aan twee maal opzetheling van een auto en twee maal het medeplegen van opzetheling van een auto. De kraken zijn gepleegd met toepassing van grof geweld. Dit enkel voor geldelijk gewin, zonder zich op dat moment kennelijk voldoende gelegen te laten liggen aan de gevolgen die het heeft voor de gedupeerde winkeliers, die hard moeten werken om hun geld op een eerlijke manier te verdienen en zich geconfronteerd zien met een ravage en grote schade. Ook een eigenaar van een auto die zich geconfronteerd ziet met de diefstal van zijn auto ondervindt daar schade en hinder van.

De rechtbank gaat uit van een gevangenisstraf van 9 maanden voor één kraak, soortgelijk aan de nu bewezenverklaarde kraken. De bewezenverklaarde feiten rechtvaardigen dan ook zonder meer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur.

Uit het over verdachte opgemaakte reclasseringsrapport en uit hetgeen ter terechtzitting verder is besproken, komt ten aanzien van de persoon van de verdachte het navolgende naar voren. Verdachte was vlak voor het begaan van de bewezenverklaarde feiten naar zijn gevoel ten onrechte ontslagen en daardoor neerslachtig. Verdachte geeft aan dat hij destijds de motivatie in het leven kwijt was en geld wilde verdienen. Hij heeft zich laten beïnvloeden door anderen en is er ‘ingerold’. Op dit moment heeft verdachte geen werk. Hij heeft een WW-uitkering en een schuld bij de ziektekostenverzekering. Hij zorgt voor zijn moeder die ernstige gezondheidsklachten heeft. Hij is daardoor elke dag aan huis gebonden en kan dat niet combineren met een baan. Verdachte leeft geïsoleerd en woont bij zijn moeder. Zijdens de reclassering wordt aangegeven dat verdachte neerslachtig is en dat het hem niet lukt om stappen te zetten om vooruit te komen omdat hij alleen met de onderhavige rechtszaak bezig is, wat verlammend op hem werkt. Verdachte zegt zelf ter zitting dat het alleen-zijn iets is van de laatste vijf jaren omdat hij last heeft van een slecht geweten en het gevoel heeft dat zijn leven door deze zaak en door de zorg voor zijn moeder stilstaat. De reclassering heeft zorgen over het dagelijks alcoholgebruik van de verdachte. Verdachte zegt zelf wel alcohol te drinken maar van mening te zijn dat dat niet zodanig is dat dat zorgwekkend is. Hij onderkent wel dat hij hulp nodig heeft.

Ondanks het advies zich te beroepen op zijn zwijgrecht, heeft verdachte bij de politie in een vroeg stadium openheid van zaken gegeven en verklaard over zijn betrokkenheid en die van medeverdachten ten aanzien van de strafbare feiten waarvoor verdachte nu ook wordt vervolgd. Verdachte heeft daarmee bijgedragen aan de voortgang van het politieonderzoek en verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. Ter terechtzitting heeft verdachte laten merken zich bewust te zijn van de gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers en dat dit op zijn geweten drukt.

De rechtbank is voorts van oordeel dat door het tijdverloop in deze zaak van ruim vier jaar (de tijd vanaf de aanhouding van verdachte op 25 november 2014 en de uiteindelijke berechting van verdachte) de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is overschreden. Er is niet gebleken van bijzondere omstandigheden die deze overschrijding van twee jaar en 5 maanden jaar rechtvaardigen. De rechtbank zal deze overschrijding dan ook ten voordele van verdachte verdisconteren in de op te leggen straf.

De rechtbank houdt er tevens rekening mee dat verdachte voor het plegen van deze feiten niet eerder voor een soortgelijk delict is veroordeeld en met de straffen die verdachte nadien zijn opgelegd, dit overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

Hetgeen hiervoor is overwogen maakt echter niet dat volstaan kan worden met een andere straf dan een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, gezien het aantal bewezenverklaarde feiten waaronder met name de 6 voltooide snel-/ramkraken en de 4 pogingen daartoe en de grove wijze waarop te werk is gegaan. De rechtbank houdt echter in zeer sterke mate rekening met de openheid van zaken die de verdachte bij de politie heeft betracht en de houding van verdachte ter zitting. Ten voordele van verdachte strekt verder dat nergens uit is gebleken dat verdachte bij de bewezenverklaarde feiten een initiërende rol heeft gespeeld. Hoewel de rechtbank komt tot de kwalificatie medeplegen ten aanzien van de kraken en pogingen daartoe, is de rol van verdachte een andere dan die van de medeverdachten en is zijn aandeel in het toegepaste geweld aanmerkelijk geringer geweest.

Daarnaast rekening houdend met de overschrijding van de redelijke termijn en hetgeen hiervoor verder over de persoon van verdachte is overwogen, zal de rechtbank een gevangenisstraf opleggen van 2 jaren en 17 dagen, maar daarbij de gevangenisstraf voor het overgrote deel voorwaardelijk opleggen en het onvoorwaardelijk deel beperken tot de

17 dagen die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht en daarnaast een forse taakstraf opleggen.

Wat de taakstraf betreft zal de rechtbank 60 uren taakstraf opleggen voor elke bewezen-verklaarde kraak en 30 uren voor elke poging daartoe, hetgeen neerkomt op een taakstraf van in totaal 480 uren. Alles overziende komt de rechtbank derhalve tot een gevangenisstraf van 2 jaren en 17 dagen (747 dagen), waarvan 2 jaren (730 dagen) gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf van 480 uren, subsidiair 240 dagen hechtenis. De rechtbank zal aan de voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarden koppelen zoals geadviseerd door de reclassering.

6 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

6.1

Het standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie en de verdediging hebben zich op het standpunt gesteld dat:

 • -

  de benadeelde partij [benadeelde 18] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard wegens het ontbreken van een rechtstreeks verband tussen de gevorderde schade en het handelen van verdachte;

 • -

  de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 22] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in verband met een gebrekkige machtiging. Het eigen risico van 450 euro dat kennelijk wel betaald is kan als schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd aan de verdachten [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 5] .

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9] kan in de visie van de officier van justitie hoofdelijk worden toegewezen met oplegging van de schademaatregel. De raadsvrouw heeft zich ten aanzien van deze vordering gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

6.2

Het oordeel van de rechtbank

Vordering van benadeelde partij [benadeelde 18]

heeft een vordering benadeelde partij ingediend voor de als gevolg van het hiervoor onder feit 2 ten laste gelegde feit geleden materiële schade ten bedrage van 250 euro.

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering, nu bij de gevorderde schade niet blijkt dat sprake is van een causaal verband tussen de onder feit 2 bewezenverklaarde heling en de schade die door de benadeelde partij wordt gevorderd. De benadeelde partij heeft vergoeding van het eigen risico ten gevolge van de braakschade aan de gestolen auto gevorderd. Verdachte wordt in onderhavige zaak echter geen rechtstreekse betrokkenheid bij deze diefstal verweten, maar enkel de heling van de gestolen auto. Dit betekent dat slechts plaats is voor toekenning van de vordering van de benadeelde partij indien sprake is van een rechtstreeks verband tussen de heling door verdachte en de gevorderde schade. De rechtbank is van oordeel dat niet gebleken is van een dergelijk rechtstreeks verband. Uit het dossier kan niet worden opgemaakt dat verdachte de schade aan de betreffende auto heeft aangebracht of verantwoordelijk is voor het niet meer aanwezig zijn van de goederen die zich in de auto bevonden

Aangezien de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden veroordeeld in de kosten die door de verdachte zijn gemaakt. Niet gebleken is dat verdachte (extra) kosten heeft gemaakt voor de civiele vordering. De rechtbank zal deze kosten daarom vaststellen op nihil.

Vordering van benadeelde partij [benadeelde 9]

heeft een vordering benadeelde partij ingediend voor de als gevolg van het hiervoor onder feit 5 ten laste gelegde feit geleden materiële schade ten bedrage van 1.188,55 euro.

De rechtbank overweegt dat uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat aan de benadeelde partij door het hiervoor onder feit 5 bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht en aan verdachte ter zake van dat feit een straf zal worden opgelegd. De rechtbank begrijpt uit de onderbouwing van het gevorderde schadebedrag dat de verzekering het totale schadebedrag heeft vergoed en dat het eigen risico daarbij 1000 euro bedroeg. Nu de vordering niet door de verdediging is weersproken, zal de rechtbank deze vordering tot een bedrag van 1000 euro toewijzen. Voor het overige is de vordering naar oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd en zal zij dit deel van de vordering derhalve afwijzen.

Verdachte is naar burgerlijk recht, samen met zijn mededaders, hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade. De rechtbank acht daarnaast oplegging van de schadevergoedingsmaatregel aangewezen.

Voorts zal de rechtbank verdachte veroordelen in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak en de invordering van voormeld bedrag alsnog te maken, welke kosten zij tot op heden begroot op nihil.

Vordering van benadeelde partij [benadeelde 22]

Namens [benadeelde 22] vordert [naam 5] van de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding voor de als gevolg van het hiervoor onder 9 ten laste gelegde feit geleden materiële schade ten bedrage van 9.763,88 euro.

De rechtbank stelt vast dat op het voegingsformulier staat vermeld dat [naam 5] als gemachtigde de vordering heeft ingediend. De rechtbank kan niet vaststellen of [naam 5] dan wel de verzekeringsmaatschappij bevoegd is namens [benadeelde 22] een vordering in te dienen. Aanhouding van het onderzoek ter terechtzitting om dit uit te zoeken zou een onevenredige belasting van het strafproces opleveren. De rechtbank zal derhalve [benadeelde 22] niet-ontvankelijk in haar vordering verklaring.

Voor zover de vordering namens de verzekeringsmaatschappij Sperwer Assurantiën is ingediend, is de rechtbank eveneens van oordeel dat deze niet-ontvankelijk is.

De rechtbank overweegt daartoe dat de vordering van verzekeringsmaatschappij Sperwer Assurantiën strekt tot vergoeding van de ten gevolge van het onder 12 tenlastegelegde en bewezenverklaarde feit geleden schade terwijl Sperwer Assurantiën niet is getroffen in enig belang dat door de met dat feit overtreden strafbepaling wordt beschermd. Daarnaast kan uit de wetsgeschiedenis van de Wet Terwee worden opgemaakt dat de wetgever diegene die krachtens cessie of subrogatie in de rechten van het slachtoffer treden niet als voegings-gerechtigden heeft willen aanmerken. Als voorbeeld van een niet tot voeging gerechtigde vorm van subrogatie noemt de wetgever een verzekeringsmaatschappij die de schade aan het slachtoffer heeft vergoed. In zo'n geval is er geen sprake van 'rechtstreekse schade' als bedoeld in artikel 51a, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank is echter van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting wel is gebleken dat aan de benadeelde partij [benadeelde 22] door het hiervoor onder feit 12 bewezenverklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van 450 euro, bestaande uit het eigen risico. Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal de rechtbank ambtshalve de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24c, 36f, 45, 47, 48, 57, 63, 311, 416 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair en subsidiair, 8 primair, 12 primair, 17 primair, 19 primair, 20 primair, 21 en 24 primair ten laste gelegde feiten;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart verdachte strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 747 dagen, waarvan 730 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren;

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

 • -

  bepaalt dat de het voorwaardelijke gedeelte van de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd:

 • -

  zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit of

 • -

  ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of

 • -

  geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt voorts de volgende bijzondere voorwaarden, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd heeft te voldoen:

 1. veroordeelde dient zich binnen drie dagen na het ingaan van de proeftijd te melden bij de SVG reclassering Limburg Mondriaan op het telefoonnummer 088-5068888. Veroordeelde blijft zich melden op afspraken met de reclassering zo vaak en zo lang de reclassering dat nodig vindt om het reclasseringstoezicht uit te voeren;

 2. veroordeelde neemt actief deel aan de gedragsinterventie Cova of een andere gedragsinterventie die is gericht op cognitieve vaardigheden. Veroordeelde dient zich daarbij te houden aan de afspraken en aanwijzingen van de trainer/begeleider;

 3. veroordeelde neemt actief deel aan de gedragsinterventie leefstijltraining of een andere gedragsinterventie die gericht is op verslaving en middelengebruik. Veroordeelde houdt zich daarbij aan de afspraken en aanwijzingen van de trainer/begeleider;

- geeft de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

 • -

  veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 480 uur;

 • -

  beveelt dat indien de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 240 dagen;

Benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde 18] niet-ontvankelijk in haar vordering;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil;

- wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9] gedeeltelijk toe en veroordeelt verdachte hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij te betalen 1.000 euro;

 • -

  bepaalt dat voor zover dit bedrag door een mededader is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen;

 • -

  wijst de vordering van de benadeelde partij voor het overige af;

 • -

  veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot heden op nihil;

 • -

  legt aan verdachte hoofdelijk de verplichting op tot betaling aan de staat ten behoeve van benadeelde [benadeelde 9] van een bedrag ter hoogte van 1.000 euro, bij niet betaling en verhaal te vervangen door 20 dagen hechtenis, met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

 • -

  bepaalt dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de staat in zoverre komt te vervallen;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door een mededader is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag te betalen;

- verklaart de benadeelde partijen [benadeelde 22] en verzekeringsmaatschappij Sperwer Assurantiën niet-ontvankelijk in haar vordering;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot tot heden op nihil;

- legt ambtshalve aan de verdachte hoofdelijk de verplichting op tot betaling aan de staat ten behoeve van benadeelde [benadeelde 22] , van een bedrag ter hoogte van 450 euro, bij niet betaling en verhaal te vervangen door 9 dagen hechtenis, met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door een mededader is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de staat te betalen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.J.M. Mertens-Steeghs, voorzitter, mr. A.K. Kleine en

mr. L. Feuth, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.M.E. de Beukelaer, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 22 maart 2019.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is – na vordering andere omschrijving en vordering wijziging – ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 19 december 2013 tot en met 20 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 15] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 28] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a2, pag. 4037

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 19 december 2013 tot en met 20 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 15] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 28] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 19 december 2013 tot en met 20 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan; (artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a2, pag. 4037

2.

hij in of omstreeks de periode van 20 december 2013 tot en met 21 december 2013 in de gemeente Beek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 16] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 18] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a3, pag. 4064

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij in of omstreeks de periode van 20 december 2013 tot en met 23 december 2013 in de gemeente Nuth, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 16] , heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 416 subs. 417bis Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a3, pag. 4064

3.

hij op of omstreeks 22 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen een personenauto, te weten een Volkswagen Bora, gekentekend [kenteken 17] , geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 19] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die personenauto te verschaffen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, het portierslot en/of contactslot van die personenauto heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 311 jo. 45 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a4, pag. 4113

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] , althans een persoon, op of omstreeks 22 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door die [medeverdachte 3] of die persoon voorgenomen misdrijf om een Volkswagen Bora, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon toebehoorde, te weten aan [benadeelde 19] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon, weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen en zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/haar bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking het portierslot en/of contactslot van die personenauto heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 22 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 45 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

zaak 9a3, pag. 4064

4.

hij op of omstreeks 22 december 2013 in de gemeente Beek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 7] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a5, pag. 2133

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

hij in of omstreeks de periode van 22 december 2013 tot en met 23 december 2013 te Schimmert, in elk geval in de gemeente Nuth, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 7] , heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 416 subs. 417bis Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9a5, pag. 2133

5.

hij op of omstreeks 23 december 2013 te Selfkant, in elk geval in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 14] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 9] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9c, pag. 2179

Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 23 december 2013 te Selfkant, in elk geval in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 14] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 9] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 23 december 2013 te Selfkant, in elk geval in Duitsland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9c, pag. 2179

6.

hij op of omstreeks 23 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 15] weg te nemen wat van zijn/haar gading was, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 16] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat (winkel)pand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, een ruit van dat (winkel)pand heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 311 jo. 45 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9e, pag. 2238

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 23 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door hem/hun voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 15] weg te nemen wat van zijn/haar gading was, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 16] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en zich daarbij de toegang tot dat (winkel)pand te verschaffen en/of die weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik en/of van zijn/hun mededader(s) te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk met een of meer van zijn/hun mededader(s), althans alleen, een ruit van dat (winkel)pand heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 23 december 2013 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9e, pag. 2238

7.

hij op of omstreeks 23 december 2013 te Geleen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 24] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam aangever 8] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9f, pag. 2270a

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 23 december 2013 te Geleen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 24] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam aangever 8] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 23 december 2013 te Geleen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 9f, pag. 2270a

8.

hij in of omstreeks de periode van 20 oktober 2013 tot en met 21 oktober 2013, in de gemeente Schinnen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Volkswagen Touran, gekentekend [kenteken 18] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 20] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 10a, pag. 2340

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 20 oktober 2013 tot en met 21 oktober 2013, in de gemeente Schinnen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Volkswagen Touran, gekentekend [kenteken 18] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 20] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 20 oktober 2013 tot en met 21 oktober 2013, in de gemeente Schinnen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 10a, pag. 2340

9.

hij op of omstreeks 5 oktober 2013 te Munstergeleen, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 33] weg te nemen wat van zijn/haar gading was, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 22] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat (winkel)pand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, de toegangsdeuren en/of een ruit van dat (winkel)pand heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 311 jo. 45 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 12a, pag. 4132

10.

hij op of omstreeks 5 oktober 2013 in de gemeente Vaals, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 34] weg te nemen wat van zijn/haar gading was, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 23] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat (winkel)pand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, een ruit van dat (winkel)pand heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 311 jo. 45 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 12b, pag. 4147

11.

hij op of omstreeks 5 oktober 2013 in de gemeente Simpelveld, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan het [adres 35] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 24] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; (artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 12c, pag. 4174

12.

hij in of omstreeks de periode van 3 oktober 2013 tot en met 4 oktober 2013 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 19] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 21] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 12d, pag. 4237

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: [medeverdachte 3] , althans een persoon, in of omstreeks de periode van 3 oktober 2013 tot en met 4 oktober 2013 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, een personenauto (Seat Leon), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon toebehoorde, te weten aan [benadeelde 21] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] of die persoon zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/haar bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 3 oktober 2013 tot en met 4 oktober 2013 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op de uitkijk te staan; (artikel 311 jo. 45. jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

zaak 12d, pag. 4237

13.

hij in of omstreeks de periode van 6 december 2013 tot en met 7 december 2013 te Geilenkirchen, in elk geval in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 16] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam aangever 9] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 13a, pag. 4248

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 6 december 2013 tot en met 7 december 2013 te Geilenkirchen, in elk geval in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 16] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid sigaretten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam aangever 9] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 6 december 2013 tot en met 7 december 2013 te Geilenkirchen, in elk geval in Duitsland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht) Zaak 13a, 4248

14.

hij in of omstreeks de periode van 6 december 2013 tot en met 7 december 2013 in de gemeente Maastricht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 13] weg te nemen wat van zijn/haar gading was, geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat (winkel)pand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk tezamen en in vereniging met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, een raam van dat (winkel)pand heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 311 jo. 45 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 13b, pag. 4256

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 6 december 2013 tot en met 7 december 2013 in de gemeente Maastricht, ter uitvoering van het door hem/hun voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 13] weg te nemen wat van zijn/haar gading was, geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte en zich daarbij de toegang tot dat (winkel)pand te verschaffen en/of die weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik en/of van zijn/hun mededader(s) te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met dat oogmerk met een of meer van zijn/hun mededader(s), althans alleen, een raam van dat (winkel)pand heeft geforceerd, althans vernield en/of beschadigd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 6 december 2013 tot en met 7 december 2013 in de gemeente Maastricht opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 13b, pag. 4256

15.

hij op of omstreeks 7 december 2013 te Margraten, in elk geval in de gemeente Eijsden-Margraten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan het [adres 17] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid parfum, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel 8] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 13c, pag. 4260

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 7 december 2013 te Margraten, in elk geval in de gemeente Eijsden-Margraten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan het [adres 17] heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid parfum, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel 8] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 6] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 7 december 2013 te Margraten, in elk geval in de gemeente Eijsden-Margraten, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 13c, 4260

16.

hij in of omstreeks de periode van 10 december 2013 tot en met 11 december 2013 te Valkenburg, in elk geval in de gemeente Valkenburg aan de Geul, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (winkel)pand gelegen aan de [adres 18] , heeft weggenomen een (grote) hoeveelheid kleding, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel 9] Valkenburg en/of [benadeelde 10] en/of [benadeelde 11] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 14a, pag. 4268

17.

hij in of omstreeks de periode van 3 december 2013 tot en met 4 december 2013, in de gemeente Beek, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 20] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 14b, pag. 4315

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] , althans een persoon, in of omstreeks de periode van 3 december 2013 tot en met 4 december 2013 in de gemeente Beek, een personenauto (Seat Leon), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon toebehoorde, te weten aan [naam 3] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] of die persoon zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/haar bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 3 december 2013 tot en met 4 december 2013 in de gemeente Beek opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

zaak 9a3, pag. 4064

18.

hij in of omstreeks de periode van 9 december 2013 tot en met 11 december 2013 te Berg en Terblijt, in elk geval in de gemeente Valkenburg aan de Geul, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een Volkswagen Passat, gekentekend [kenteken 8] , heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 416 subs. 417bis Wetboek van Strafrecht)

Zaak 14c, pag. 4359

19.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Volkswagen Golf, gekentekend [kenteken 21] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 25] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15a, pag. 4365

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: [medeverdachte 3] , althans een persoon, in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, een personenauto (Volkswagen Golf), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon toebehoorde, te weten aan [benadeelde 25] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] of die persoon zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/haar bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

zaak 15a, pag. 4365

20.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Toledo, gekentekend [kenteken 22] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 26] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15b, pag. 4376

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] , althans een persoon, in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, een personenauto (Seat Toledo), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon toebehoorde, te weten aan [benadeelde 26] , in elk geval aan (een) ander(en) dan aan die [medeverdachte 3] of die persoon, heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl die [medeverdachte 3] of die persoon zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/haar bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking, bij en/of tot het plegen van welk misdrijf in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 2 januari 2014 te Sittard, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op de uitkijk te staan;

(artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

zaak 15b, pag. 4376

21.

hij in of omstreeks de periode van 11 december 2013 tot en met 14 januari 2014 in de gemeente Meerssen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een Volkswagen Passat, gekentekend [kenteken 6] , heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 416 subs. 417bis Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15d, pag. 2045

22. hij in of omstreeks de periode van 18 december 2013 tot en met 22 februari 2014 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een Volkswagen Passat, gekentekend [kenteken 30] , heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 416 subs. 417bis Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15e, pag. 4390

23.

hij in of omstreeks de periode van 23 december 2013 tot en met 7 januari 2014 in de gemeente Heerlen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een personenauto, te weten een Volkswagen Golf, gekentekend [kenteken 23] , heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die personenauto wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed betrof;

(artikel 416 subs. 417bis Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15f, pag. 3460

24.

hij op of omstreeks 19 december 2013 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 24] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 30] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(artikel 311 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15g, pag. 4400

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat:

[medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) op of omstreeks 19 december 2013 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een personenauto, te weten een Seat Leon, gekentekend [kenteken 24] , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 30] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte, waarbij die [medeverdachte 3] en/of ander(e) perso(o)n(en) en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 19 december 2013 te Born, in elk geval in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door op de uitkijk te staan; (artikel 311 jo. 48 Wetboek van Strafrecht)

Zaak 15g, pag. 4400

1 Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op paginanummers uit het proces-verbaal van politie eenheid Limburg Districtsrecherche Zuid-West, proces-verbaalnummer 2014027205 (Deeldossier B), gesloten d.d. 14 augustus 2014, doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 2999, en het aanvullende proces-verbaal d.d. 27 januari 2015, doorgenummerd van pagina 3000 tot en met pagina 4752.

2 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3731-3735.

3 Proces-verbaal van aangifte van d.d. 20 december 2013, pagina 4038-4040.

4 Proces-verbaal aantreffen gesignaleerd motorvoertuig d.d. 23 december 2013, pagina 4041-4042.

5 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 november 2014, pagina 4044.

6 Proces-verbaal van aangifte van d.d. 21 december 2013, pagina 4065-4068.

7 Proces-verbaal aanrijding verlaten plaats ongeval d.d. 14 april 2014, pagina 4069-4072:

8 Proces-verbaal van aangifte d.d. 8 januari 2-14, pagina 4073-4074.

9 Proces-verbaal van VerkeersOngevallenAnalyse d.d. 4 april 2014, pagina 4084.

10 Proces-verbaal van aangifte d.d. 22 december 2013, pagina 4038/4040.

11 Proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 22 december 2013, pagina 4117-4118.

12 Foto pagina 4123.

13 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 november 2014, pagina 3744-3747.

14 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3738-3743.

15 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3738-3740.

16 Duits proces-verbaal van aangifte d.d. 23 december 2013, pagina 2194-2195.

17 Duits proces-verbaal inhoudende een telefonische notitie getuige [getuige 7] d.d. 23 december 2013, pagina 2212,

18 Duits Proces-verbaal inhoudende een notitie visuele opname d.d. 23 december 2013, pagina 2214-2215.

19 Proces-verbaal van aangifte d.d. 23 december 2013, pagina 2238-2239.

20 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 januari 2014, pagina 2248-2169.

21 Proces-verbaal van aangifte d.d. 23 december 2013, pagina 2270-2272.

22 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 31 december 2013, pagina 2293-2324.

23 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3738-3743.

24 Proces-verbaal van aangifte d.d. 21 oktober 2013, pagina 2340-2343.

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 november 2014, pagina 3744-3747, het proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 2 december 2014, pagina 3758-3771 en het proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 10 december 2014, pagina 3775-3787.

26 Proces-verbaal van aangifte van E d.d. 5 oktober 2013 2013, pagina 4133-4145.

27 Proces-verbaal van aangifte d.d. 5 oktober 2013 2013, pagina 4148-4149.

28 Proces-verbaal van aangifte d.d. 5 oktober 2013 2013, pagina 4187-4189.

29 Proces-verbaal van aangifte d.d. 4 oktober 2013 2013, pagina 4238-4240.

30 Proces-verbaal aantreffen gesignaleerd motorvoertuig d.d. 5 oktober 2013, pagina 4220-4221.

31 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3738-3743 en het proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 2 december 2014, pagina 3748-3759.

32 Duits proces-verbaal inhoudende een aangifte d.d.7 december 2013, pagina 4249-4251.

33 Duits proces-verbaal inhoudende bekijken camerabeelden d.d. 20 februari 2014, pagina 4253-4254

34 Proces-verbaal van aangifte d.d. 7 december 2013, pagina 4257-4258.

35 Proces-verbaal van aangifte d.d. 7 december 2013, pagina 4261-4265.

36 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3733-3743 en het proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 10 december 2014, pagina 3775-3787.

37 Proces-verbaal van aangifte d.d. 11 december 2013, pagina 4269-4289.

38 Proces-verbaal van buurtonderzoek d.d. 11 december 2013, pagina 4290.

39 Proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 11 december 2013, pagina 4311-4312.

40 Proces-verbaal van aangifte d.d. 4 december 2013, pagina 4319-4325.

41 Proces-verbaal van bevindingen d.d.13 december 2013, pagina 4329-4338.

42 Proces-verbaal van aangifte d.d. 10 december 2013, pagina 4360-4362

43 Aanvullend proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 januari 2019 (2014027205/2014151344).

44 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 26 november 2014, pagina 3742.

45 Proces-verbaal van aangifte d.d. 10 december 2013, pagina 4360-4362.

46 Proces-verbaal aantreffen gesignaleerd motorvoertuig d.d. 22 januari 2014, pagina 4369-4371.

47 Proces-verbaal van Sporenonderzoek d.d. 24 januari 2014, pagina 4374-4375.

48 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d.26 november 2014, pagina 3735.

49 Proces-verbaal van aangifte van d.d. 2 januari 2014, pagina 4377-4381.

50 Proces-verbaal aantreffen gesignaleerd motorvoertuig d.d. 12 maart 2014, pagina 4380-4381.

51 Processen-verbaal van verhoor verdachte d.d. 26 november 2014 en 2 december 2014, pagina 3728-3737 en 3748-3759.

52 Proces-verbaal van aangifte d.d. 19 december 2013, pagina 4391-4393.

53 Proces-verbaal van aangifte d.d. 24 december 2013, pagina 3465-3467.

54 Proces-verbaal verhoor van verdachte d.d. 27 november 2014, pagina 3744-3747.

55 Proces-verbaal van aangifte d.d. 19 december 2013, pagina 4401-4403.