Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2019:10256

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
14-11-2019
Datum publicatie
22-11-2019
Zaaknummer
8027280 OV19-44
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming testamentair bewindvoerder ex art. 4:157 lid 1 BW door de kantonrechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2019-0299
JERF Actueel 2019/395
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Sector kanton
Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8027280 OV19-44

Uitspraakdatum: 14 november 2019

Beschikking aanwijzing bewindvoerders ex artikel 4:157 lid 1 Burgerlijk Wetboek

naar aanleiding van het verzoek ingediend door:

[verzoekster] ,

wonende te [woonplaats] , [adres 1] ,

hierna te noemen: verzoekster,

in de zaak van:

[betrokkene] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] ,

wonende te [woonplaats] , [adres 1] ,

hierna te noemen: de betrokkene.

procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen, waaronder de bereidverklaringen van de voorgestelde te benoemen bewindvoerders, mevrouw [bewindvoerder 1] en de heer [bewindvoerder 2] , ontvangen op 6 september 2019.

Het verzoek is behandeld ter zitting van 23 oktober 2019. Op deze zitting zijn de betrokkene, de verzoekster en de voorgestelde te benoemen bewindvoerders door de kantonrechter gehoord.

De uitspraak is daarna bepaald op heden.

feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten:

- op 17 juli 2014 is te [overlijdensplaats] overleden: de [erflater] , geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 2] , laatst wonende te [woonplaats] , [adres 2] , hierna te noemen: de erflater,

- op 17 juli 2014 is eveneens te [overlijdensplaats] overleden: [erflaatster] , geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 3] , laatst wonende te [woonplaats] , [adres 2] , hierna te noemen: de erflaatster,

- de erflater is gehuwd geweest met de verzoekster. Uit dit huwelijk is een kind geboren, zijnde de betrokkene,

- volgens opgave van het Centraal Testamentenregister hebben de erflater en de erflaatster ieder voor het laatst over hun nalatenschap beschikt bij testament op 9 juli 2010 verleden voor mr. H.M.L. Simons, notaris te Voerendaal,

- door het gelijktijdig overlijden van de erflater en de erflaatster is de in het testament van de erflater ten behoeve van de erflaatster opgenomen erfstelling niet van kracht en is de betrokkene zijn enige erfgename,

- op grond van het testament van de erflaatster is de betrokkene eveneens haar enige erfgename,

- de erflater heeft in zijn testament de erflaatster tot bewindvoerder benoemd over de door hem aan zijn dochter, de betrokkene, nagelaten goederen. In een opvolgend bewindvoerder is niet voorzien,

- de erflaatster heeft in haar testament haar broer, de heer [naam broer erflaatster] , tot bewindvoerder benoemd over de door haar aan de betrokkene nagelaten goederen. Deze heeft, zo blijkt uit het verzoekschrift, bij onderhandse akte van 29 augustus 2019 verklaard die benoeming niet te aanvaarden,

- in beide testamenten is bepaald dat de bewindvoerder bevoegd is bij notariële akte een opvolgend bewindvoerder te benoemen.

verzoek

Het verzoek strekt tot benoeming van mevrouw [bewindvoerder 1] en de heer [bewindvoerder 2] tot bewindvoerders over al hetgeen de betrokkene uit de nalatenschap van de erflater respectievelijk uit de nalatenschap van de erflaatster heeft verkregen.

beoordeling

Naar aanleiding van het verzoek overweegt de kantonrechter het volgende.

Artikel 4:157 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt – voor zover hiervan belang – dat indien de uiterste wil niet voorziet in de regeling van de benoeming van een bewindvoerder, de kantonrechter een of meer bewindvoerders aanwijst.

Het testament van de erflater kent geen regeling voor de benoeming van een andere bewindvoerder in het geval de erflaatster niet in staat zou zijn om de benoeming te aanvaarden. Het testament van de erflaatster kent geen regeling voor het geval de heer [naam broer erflaatster] zijn benoeming niet zou aanvaarden. De kantonrechter is dus op grond van artikel 4:157 lid 1 BW bevoegd om een of meer bewindvoerders aan te wijzen.

De voorgestelde bewindvoerders hebben zich schriftelijk bereid verklaard de bewindvoering op zich te nemen. Tegen benoeming van de voorgestelde bewindvoerders zijn geen bezwaren gerezen. Dat betekent dat de kantonrechter het verzoek zal toewijzen.

beslissing

De kantonrechter:

- benoemt met ingang van heden tot testamentair bewindvoerders over hetgeen [betrokkene] , geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1] , wonende te [woonplaats] , [adres 1] , uit de nalatenschap van de [erflater] en uit de nalatenschap van [erflaatster] heeft verkregen:

[bewindvoerder 2] , geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 4] ,

en

[bewindvoerder 1] , geboren te [geboorteplaats 3] op [geboortedatum 5] ,

beiden wonende te [woonplaats] , [adres 3] ,

- verklaart deze beschikking uitvoer bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.F.J. Aalderink, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.1

MSA

1 Tegen deze beschikking kan – door tussenkomst van een advocaat - hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, door de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden binnen drie maanden vanaf de uitspraakdatum en door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.