Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:8798

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
20-09-2018
Datum publicatie
20-09-2018
Zaaknummer
03/659059-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Openlijke geweldpleging op de Oelemarkt in Weert. Op 20 september 2018 heeft rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond twee van de vijf verdachten van de openlijke geweldpleging in de nacht van 24 op 25 oktober 2013 op de Oelemarkt in Weert vrijgesproken. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat deze verdachten, die wel deel uitmaakten van de groep van vijf, een wezenlijke bijdrage aan het geweld, dat was gericht tegen personen en goederen, hebben geleverd. Voor de drie andere verdachten geldt dat niet. Voor hun aandeel in het openlijke geweld heeft de rechtbank geheel voorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd van drie en vier maanden. Daarvoor heeft de rechtbank doorslaggevend geacht dat, hoewel het geweld ernstig was, de openlijk geweldpleging al bijna vijf jaar geleden plaatsvond. Een proeftijd van twee jaar moet de veroordeelde verdachten ervan weerhouden verdere strafbare feiten te plegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/659059-14

Tegenspraak (gemachtigde raadsman)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 20 september 2018

in de strafzaak tegen

[naam verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

De verdachte wordt bijgestaan door mr. D.C.E. Timmermans, advocaat kantoorhoudende te Rotterdam.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zittingen van 11 maart 2015, 8 november 2017 en

6 september 2018.

De verdachte is niet verschenen. Wel is verschenen zijn gemachtigde raadsman. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat de verdachte:

in vereniging openlijk geweld heeft gepleegd tegen [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] en/of een persoon bekend onder nummer [nummer 1] en of een persoon bekend onder nummer [nummer 2] en/of tegen goederen.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. De officier van justitie is van mening dat er die bewuste avond een groep van vijf mannen in diverse cafés is geweest waarbij sprake was van overmatig drankgebruik. De groep was zeer luidruchtig. De mannen vielen in wisselende samenstelling andere cafébezoekers lastig, gebruikten geweld en vernielden goederen. Verdachte maakte deel uit van deze groep. Niet iedereen van de groep heeft fysiek geweld toegepast, maar het geweld ging van de groep uit en elke deelnemer had een rol. Het aandeel van de verdachte acht de officier van justitie op basis van de aangiftes en de getuigenverklaringen aangetoond.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte dient te worden vrijgesproken nu niet overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich aan het tenlastegelegde feit heeft schuldig gemaakt.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd. De verdachte zal van dit feit worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hiertoe als volgt.

De rechtbank stelt vast dat op 25 oktober 2013 te Weert meerdere vechtpartijen hebben plaatsgevonden. Verdachte maakt deel uit van de groep van vijf mannen die hierbij betrokken is. Een van de vechtpartijen heeft plaatsgevonden in café [naam cafe 2] waarbij aangever [benadeelde partij 2] wordt mishandeld en goederen worden vernield. Daarna heeft een vechtpartij plaatsgevonden in café [naam cafe 1] waarbij aangever [benadeelde partij 1] en aangevers onder nummer [nummer 1] en [nummer 2] worden mishandeld en goederen worden vernield.

Aan de verdachte wordt betrokkenheid bij de openlijke geweldpleging verweten.

Uit het procesdossier blijkt dat met betrekking tot de schermutseling in café [naam cafe 1] enkel getuige [getuige 1] heeft verklaard dat de verdachte, die hij herkent op een aan hem getoonde foto, in dit café geslagen heeft.

Uit het procesdossier blijkt dat met betrekking tot de schermutseling in café [naam cafe 2] enkel getuige [getuige 2] heeft verklaard dat de verdachte in het café aanwezig was, maar hij heeft deze persoon niet zien vechten.

De rechtbank stelt voorop dat van het “in vereniging” plegen van geweld sprake is, indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het geweld, zij het dat deze bijdrage zelf niet van gewelddadige aard behoeft te zijn. De enkele omstandigheid dat iemand aanwezig is in een groep die openlijk geweld pleegt is niet zonder meer voldoende om hem te kunnen aanmerken als iemand die “in vereniging” geweld pleegt. Beoordeeld zal moeten worden of de door de verdachte geleverde - intellectuele en/of materiële – bijdrage aan het delict van voldoende gewicht is.

De rechtbank overweegt dat de verdachte onderdeel uitmaakt van de groep van vijf mannen die openlijk geweld heeft gepleegd. De rechtbank vindt dat de verdachte daarmee een verwijt kan worden gemaakt, nu hij kennelijk onvoldoende heeft gedaan om de andere mannen te weerhouden van het geweld en nu hij de groep getalsmatig heeft versterkt en steeds onderdeel is blijven uitmaken van deze groep. Dit verwijt is echter onvoldoende voor het aannemen van een wezenlijke bijdrage aan het tenlastegelegde geweld. Nu niet is gebleken dat de verdachte door verbale of fysieke handelingen de geweldshandelingen heeft ondersteund of anderszins significant heeft bijgedragen in het ontstaan of voortduren daarvan, is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het openlijke geweld. Dat betekent dat het tenlastegelegde niet kan worden bewezen. De verdachte zal daarvan dan ook worden vrijgesproken.

4 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.L.G. Geisel, voorzitter, mr. W.L.J. Voogt en mr. A. Snijders, rechters, in tegenwoordigheid van M.S.E.M. Oude Hengel, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 20 september 2018.

Buiten staat

Mr. F.L.G. Geisel is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 25 oktober 2013 in de gemeente Weert, althans binnen het

arrondissement Limburg, met een ander of anderen, op (een) voor het publiek

toegankelijke plaats(en) of in (een) voor het publiek toegankelijke

ruimte(n), te weten in café [naam cafe 2] en/of café [naam cafe 1] , en/of aan de

openbare weg, Oelemarkt, in elk geval op of aan een openbare weg,

openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [benadeelde partij 1] en/of S.M.

[benadeelde partij 2] en/of een persoon bekend onder nummer [nummer 1] en/of een persoon bekend

onder nummer [nummer 2] en/of tegen goederen (te weten: (een) stoel(en) en/of

(een) tafel(s) en/of glaswerk en/of (een) ander(e) voorwerp(en) toebehorende

aan café [naam cafe 2] en/of café [naam cafe 1] ),

welk geweld bestond uit:

- het meermalen, althans eenmaal, (met kracht) tegen het hoofd en/of lichaam

van die [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] en/of [nummer 1] en/of [nummer 2] slaan en/of stompen,

en/of

- het meermalen, althans eenmaal, (met kracht) (met geschoeide voet) tegen het

hoofd en/of lichaam van die [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] en/of [nummer 1] en/of [nummer 2]

trappen en/of schoppen, (terwijl die [benadeelde partij 1] en/of [benadeelde partij 2] en/of [nummer 1] en/of

[nummer 2] op de grond lag(en)), en/of

- het gooien met en/of het omver stoten van, althans het beschadigen van,

meerdere, althans een, stoel(en) en/of tafel(s) en/of glaswerk en/of (een)

ander(e) voorwerp(en) toebehorende aan café [naam cafe 2] en/of café [naam cafe 1]