Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:7282

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
27-07-2018
Datum publicatie
08-10-2018
Zaaknummer
6885916 OV VERZ 18-38
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

VvE. Vernietigen besluiten wegens het niet oproepen van leden door de VvE waardoor de VvE besluiten heeft kunnen nemen die gelet op de stemverhouding – indien deze leden wél op de vergaderingen van de VvE waren uitgenodigd en verschenen – waarschijnlijk niet genomen hadden kunnen worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2018/1309
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Maastricht

Burgerlijk recht

zaaknr: 6885916 OV VERZ 18-38

Beschikking van de kantonrechter van 27 juli 2018

Inzake

[verzoeker sub 1] en

[verzoeksters sub 2] ,

beiden wonend te [woonplaats 1] , aan de [adres 1] ,

verzoekers,

gemachtigde mr. J.G.C.M. Croonen – van der Linden (D.A.S. N.V.),

tegen

de vereniging

VERENIGING VAN EIGENAARS [adres 2] TE MAASTRICHT,

gevestigd te 6225 AH Maastricht aan de Severenstraat 200,

verweerster,

verschenen bij G.J.W. van der Geest, VvE beheerder bij Woningstichting Maasvallei, de bestuurster van verweerster.

Partijen zullen hierna [verzoekers] c.s. en de VvE genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie ontvangen op 7 mei 2018

  • -

    het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 9 juli 2018

  • -

    de ter mondelinge behandeling door de VvE aangeleverde pleitaantekeningen.

1.2.

Ter mondelinge behandeling zijn [verzoekers] c.s., bijgestaan door mr. Croonen voornoemd en Van der Geest voornoemd verschenen.

1.3.

Beschikking is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

[verzoekers] c.s. zijn eigenaren van het appartementsrecht aan de [adres 1] te [woonplaats 1] en zijn samen met de Woningstichting Maasvallei (de appartementsrechteigenaar van de [adres 2] te [woonplaats 1] ) lid van de VvE.

2.2.

[verzoekers] c.s. hebben het appartement van de bestuurder van de VvE gekocht en wonen daar sinds de levering (2012).

2.3.

De VvE heeft bij vergadering van 18 april 2017 onder meer besloten dat het bedrag aan servicekosten voor [verzoekers] c.s. wordt vastgesteld op € 227,32 per maand.

2.4.

Bij brief van 6 april 2018 heeft de VvE de notulen van de vergadering van 18 april 2017 en de begroting van 2017 aan [verzoekers] c.s. verzonden.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoekers] c.s. verzoeken het besluit van de VvE tot vaststelling van de begroting en de servicekosten te vernietigen met veroordeling van de VvE in de proceskosten.

3.2.

De VvE heeft verweer gevoerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal de kantonrechter, voor zover relevant, nader ingaan.

4 De beoordeling

4.1.

[verzoekers] c.s. stellen dat zij het e-mailadres, waar de VvE kennelijk de uitnodigingen aan heeft verzonden, ooit aan de bestuurder van de VvE hebben doorgegeven maar al lang niet meer gebruiken. De uitnodiging per brief voor de vergadering van 18 april 2017 heeft de VvE verzonden aan het oude adres van [verzoekers] c.s. aan de [adres 3] te [woonplaats 2] . Sinds de levering (2012) van hun appartement aan de [adres 1] wonen zij niet meer aan het oude adres en het nieuwe adres is bij de VvE doch in ieder geval bij de bestuurder van de VvE (van wie zij het appartement in 2012 hebben gekocht) bekend. Aangezien de uitnodiging hen niet heeft bereikt hebben zij geen enkele inspraak en inzicht gehad in het thans bestreden besluit. Het besluit is in strijd met de statutaire bepalingen (artikel 45 lid 8 het Splitsingsreglement) en de redelijkheid en billijkheid genomen en dat betekent, gelet op het aantal stemrechten (2, waarvan 1 voor verzoekers samen en 1 voor Maasvallei), dat de VvE het bestreden besluit niet had mogen nemen, aldus [verzoekers] c.s.

4.2.

De VvE voert aan dat zij de uitnodiging voor de vergadering van 27 maart 2017 per e-mail en de uitnodiging voor de vergadering van 18 april 2017 per e-mail en per brief aan het bij hun bekende adres van [verzoekers] c.s. hebben verzonden.

4.3.

Het lag op de weg van het bestuur van de VvE om [verzoekers] c.s. schriftelijk uit te nodigen voor de vergadering van 27 maart 2017 en 18 april 2017, via een brief aan het adres waar zij al enige jaren woonden, namelijk het appartement aan de [adres 1] , zoals het bestuur ook maar al te goed wist. Door dat na te laten, heeft het bestuur kennelijk gehoopt of minstens het risico genomen dat [verzoekers] niet van de vergaderingen zouden weten en verstek zouden laten gaan, en vervolgens heeft het bestuur besluiten kunnen nemen die – als [verzoekers] c.s. wél op de vergaderingen waren geweest – gelet op de stemverhouding (zie bij 4.1.) waarschijnlijk niet genomen hadden kunnen worden. Het verzoek van [verzoekers] c.s. zal dus worden gehonoreerd. De besluiten worden vernietigd.

4.4.

De VvE zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de [verzoekers] c.s. gerezen en begroot op € 479,00 (waarin begrepen € 79,00 aan griffierecht en 2 x tarief € 200,00) aan salaris gemachtigde.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

vernietigt het besluit van de vergadering van de VvE van 18 april 2017 waarbij de begroting en de servicekosten zijn vastgesteld,

5.2.

veroordeelt de VvE in de kosten van deze procedure aan de zijde van [verzoekers] c.s. gerezen en tot op heden begroot op € 479,00,

5.3.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Hoekstra en in het openbaar uitgesproken.

Type: YT