Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:6889

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
18-07-2018
Datum publicatie
23-07-2018
Zaaknummer
6731503\ CV EXPL 18-1503
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betaling contributie. Als de ondernemer verzoekt om facturen naar het e-mailadres van een medewerker te sturen, dient de ondernemer er zorg voor te dragen dat de e-mail ook gelezen wordt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6731503 \ CV EXPL 18-1503

Vonnis van de kantonrechter van 18 juli 2018

in de zaak van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NEDERLAND ICT,

gevestigd te Woerden,

eisende partij,

gemachtigde J.S. Evers,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SENOR TECH B.V.,

gevestigd te Venlo,

gedaagde partij,

in rechte verschenen.

Partijen worden hierna Nederland ICT en Senor Tech genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek en

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

2.1.

Nederland ICT vordert - samengevat - veroordeling van Senor Tech tot betaling van € 1.573,00 aan hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf
1 januari 2016 tot de dag der voldoening, betaling van € 285,50 aan incassokosten en de proceskosten.

2.2.

Nederland ICT stelt daartoe – zakelijk weergegeven – dat Senor Tech sinds
1 januari 2009 lid is van Nederland ICT en jaarlijks de contributie heeft betaald. Vanaf
1 januari 2016 betaalt Senor Tech de contributie niet meer. Nederland ICT stelt dat Senor Tech de contributie over de jaren 2016 en 2017 verschuldigd is. Volgens Nederland ICT heeft zij meermaals gesommeerd om tot betaling over te gaan, maar is Senor Tech daarmee in gebreke gebleven. Omdat Nederland ICT genoodzaakt was haar incassogemachtigde in te schakelen, is Senor Tech tevens incassokosten verschuldigd.

2.3.

Senor Tech voert verweer. Volgens Senor Tech heeft zij pas in maart 2017 voor het eerst een betalingsherinnering ontvangen met betrekking tot betaling van de contributie over 2016. Na onderzoek bleek dat Nederland ICT slechts per e-mail correspondeerde en ook per e-mail de facturen had verstuurd. De correspondentie geschiedde echter naar een
e-mailadres van een medewerker van Nederland ICT die reeds langere tijd uit dienst was. Senor Tech stelt verder dat zij Nederland ICT vervolgens had voorgesteld de contributie over 2016 te betalen en het lidmaatschap per 1 januari 2017 op te zeggen. Voorts stelt Senor Tech dat ook sprake is geweest van een lidmaatschap van ICT Milieu, maar dat het lidmaatschap daarvan is geëindigd na een wijziging van de voorwaarden.

2.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

3.1.

Uit de overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt dat Senor Tech aanvankelijk heeft ontkend dat sprake was van een lidmaatschap, maar dat Senor Tech vervolgens heeft erkend dat zij lid is van Nederland ICT. Hoewel Nederland ICT stelt dat dit lidmaatschap is ingegaan op 1 januari 2009, blijkt uit de overgelegde stukken dat het lidmaatschap is ingegaan op
1 november 2009.

3.2.

Er kan vanuit worden gegaan dat Senor Tech tot en met 2015 jaarlijks de contributie heeft betaald. Niet weersproken is dat Nederland ICT vanaf de aanvang van het lidmaatschap jaarlijks de factuur voor de betaling van de contributie per e-mail verstuurde. Senor Tech kan zich derhalve thans niet op het standpunt stellen dat zij de factuur over 2016 te laat heeft ontvangen. Het feit dat het een e-mailadres betrof van een medewerker die niet meer in dienst is van Senor Tech, dient voor risico van Senor Tech te komen. Het had op de weg van Senor Tech gelegen om zodanige maatregelen te nemen dat de berichten gericht aan het e-mailadres van de betrokken medewerker zouden worden doorgestuurd naar een ander bij haar in gebruik zijnd e-mailadres.

3.3.

Gelet op het vorenstaande dient het verweer van Senor Tech te worden verworpen. De gevorderde hoofdsom van € 1.573,00 kan derhalve worden toegewezen. De mee gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen over € 786,50, respectievelijk vanaf
1 februari 2016 en vanaf 27 januari 2017.

3.4.

Nederland ICT heeft voldoende gesteld ter zake van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en heeft genoegzaam aangetoond dat zij kosten heeft gemaakt ter zake van andere verrichtingen dan die waarvoor de in artikel 237 en verder van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding plegen in te houden.

3.5.

Senor Tech zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van Nederland ICT worden begroot op:

 • -

  dagvaarding € 81,00

 • -

  griffierecht 476,00

 • -

  salaris gemachtigde 300,00 ( 2 x tarief € 150,00)

totaal € 857,00

3.6.

Hetgeen partijen voor het overige nog hebben aangevoerd heeft de kantonrechter meegewogen, maar kan niet tot een ander oordeel leiden.

4 De beslissing

De kantonrechter

4.1.

veroordeelt Senor Tech om tegen bewijs van kwijting aan Nederland ICT te betalen a. een bedrag van € 786,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf
1 februari 2016 tot de dag van volledige betaling;

b. een bedrag van € 786,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf
27 januari 2017 tot de dag van volledige betaling en

c. een bedrag van € 285,50;

4.2.

veroordeelt Senor Tech in de proceskosten aan de zijde van Nederland ICT gevallen en tot op heden begroot op € 857,00;

4.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.4.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Rijksen en in het openbaar uitgesproken.

type: FL

coll: