Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4815

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
23-05-2018
Datum publicatie
30-05-2018
Zaaknummer
04 6491309/CV 17-9108
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen verschillen van mening omtrent de opdracht. De kantonrechter acht voldoende bewezen dat de offerte betrekking had op een één-kanaal-systeem.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 6491309 \ CV EXPL 17-9108

Vonnis van de kantonrechter van 23 mei 2018

in de zaak van:

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] , handelend onder de naam [handelsnaam eisende partij in conventie, verweerder in reconventie],

wonend [adres eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

[woonplaats eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde mr. R.M.J. Martens,

tegen:

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] , handelend onder de naam [bedrijfsnaam gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie],

wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. J.B.J.G.M. Schyns.

Partijen zullen hierna [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie

 • -

  de beslissing waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  de op 24 april 2018 gehouden comparitie van partijen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een offerte uitgebracht voor een airco installatie en een warmteterugwinning installatie ten behoeve van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] . De offerte is op 20 juli 2017 door de heer [X] namens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] voor akkoord getekend voor een bedrag van € 13.000,00 en betrekking hebbende op een airco installatie met een warmteterugwinning installatie in de (vier) slaapkamers van de bed en breakfast. Op 28 juli 2017 heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een aanvang genomen met de werkzaamheden. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft op 31 juli 2017 een voorschot van € 6.500,00 betaald. In verband met een verschil van mening tussen partijen over de overeengekomen opdracht heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] op 7 augustus 2017 de werkzaamheden gestaakt. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft op 9 augustus 2017 [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gesommeerd om binnen 14 dagen een goed functionerende 4-kanaals systeem af te leveren. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft zich op het standpunt gesteld dat een één-kanaals systeem is overeengekomen en dat een vier-kanaals systeem meerwerk betekent en extra kosten met zich brengt. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] stelt zich op het standpunt dat een vier-kanaals systeem is overeengekomen voor een bedrag van € 13.000,00 en dat er geen meerkosten zullen worden betaald. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk ontbonden. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] heeft vervolgens [naam bedrijf] opdracht gegeven het systeem aan te leggen. [naam bedrijf] heeft hiervoor volgens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] een bedrag van € 18.935,00 excl. btw in rekening gebracht.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert – samengevat – veroordeling van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] tot betaling van primair € 7.288,33 en subsidiair € 5.153,10, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in reconventie.

3.2.

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] vordert – samengevat – te verklaren voor recht dat de tussen partijen gesloten overeenkomst buitengerechtelijk is ontbonden met veroordeling van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tot betaling van € 22.681,28, vermeerderd met rente en kosten en voert verweer tegen de vordering in conventie.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in conventie en in reconventie

in conventie

4.1.

Partijen verschillen van mening omtrent de uitvoering van de werkzaamheden die zijn geoffreerd door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] en waarvoor opdracht is gegeven door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] . [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt zich op het standpunt dat een één-kanaals systeem is geoffreerd en [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is de mening toegedaan dat de offerte betrekking heeft op een vier-kanaals systeem. De kantonrechter is van oordeel dat uit de offerte welke op 20 juli 2017 door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is geaccepteerd niets blijkt van een vier-kanaals systeem. Uit de bij de offerte behorende tekening welke is opgemaakt door Alklima, de leverancier van de apparatuur, blijkt duidelijk dat sprake is van een één-kanaals toe- en afvoer systeem met aftakkingen naar de desbetreffende units (kamers). Dit valt ook op te maken uit de mail van [Y] van Alklima B.V. (de tbv van de comparitie zijdens [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] overgelegde productie). Dat daar ook de prijs op is gebaseerd blijkt overigens ook wel uit de door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] overgelegde offerte van [naam bedrijf] die voor dezelfde installatie maar dan uitgevoerd in een vier kanaals systeem een bedrag van € 18.935,00 excl. btw offreert. De kantonrechter acht daarmee voldoende bewezen dat de offerte van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] die op 20 juli 2017 door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] is aanvaard enkel betrekking heeft op een één kanaals systeem. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] zegt dat wat anders is afgesproken met [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] door de heer [X] . Nu een verklaring van de heer [X] hierover ontbreekt acht de kantonrechter dit blote verweer onvoldoende onderbouwd en zal daar aan voorbij gaan. Slotsom is dan dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] de tussen partijen gesloten overeenkomst op onjuiste gronden heeft ontbonden en er dus geen sprake kan zijn van een rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] berust echter in de (ongeldige) ontbinding en vordert vervangende schade vergoeding. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert betaling van het restant van de aanneemsom en subsidiair de inkoopwaarde van de geleverde materialen verhoogd met een winstmarge van 30% verminderd met het aanbetaald bedrag van € 6.500,00. Een vordering tot schadevergoeding dient echter gespecificeerd te worden. Nu de vordering van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tot vervangende schadevergoeding iedere vorm van specificatie ontbeert zal deze vordering als onvoldoende onderbouwd moeten worden afgewezen.

in reconventie

4.2.

Nu hiervoor reeds is overwogen dat de buitengerechtelijke ontbinding niet rechtsgeldig is valt daarmee het doek voor de door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] ingestelde vorderingen.

in conventie en in reconventie

4.3.

Nu partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld worden de proceskosten gecompenseerd in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

5 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] af,

in reconventie

5.2.

wijst de vorderingen van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie] af,

in conventie en in reconventie

5.3.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk en in het openbaar uitgesproken.

type: HM

coll: