Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4342

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
04-05-2018
Datum publicatie
18-05-2018
Zaaknummer
C/03/249149 / KG ZA 18-226
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen beroep op opschorting, geen opeisbare vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/249149 / KG ZA 18-226

Vonnis in kort geding van 4 mei 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOEDBOUW B.V.,

gevestigd te De Lier,

eiseres, hierna: Hoedbouw,

advocaat mr. A.A.S. Mosele te 's-Gravenhage,

tegen

de coöperatie COÖPERATIEVE VERENIGING SMART BUILDINGS EUROPE U.A,

gevestigd te Heerlen,

gedaagde, hierna: Smart Buildings,

vertegenwoordigd door de heer [naam vertegenwoordiger] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 20 april 2018 met productie 1 tot en met 10,

 • -

  de brief van Hoedbouw d.d. 30 april 2018 met productie 11,

 • -

  de mondelinge behandeling van 1 mei 2018, waarbij Hoedbouw een pleitnota heeft overgelegd.

1.2.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

De familie [familienaam] heeft in het verleden met Huis en Milieu B.V. een overeenkomst gesloten inzake de bouw van een woning. In dat verband zijn er tekeningen gemaakt door architect IKB. Deze tekeningen - de “engineering” van de woning - zijn op 7 februari 2017 door IKB verstrekt aan Smart Buildings. Gebruik zou worden gemaakt van energiezuinige wandelementen, geproduceerd door het Oostenrijkse bedrijf ThermoSpan. Deze wanden zouden geconfigureerd, geleverd en gemonteerd worden door Smart Buildings.

2.2.

Huis en Milieu B.V. heeft de bouw van de woning niet afgerond en is in staat van faillissement verklaard. Vervolgens heeft de familie [familienaam] op 31 maart 2017 met Hoedbouw een overeenkomst gesloten om de woning te realiseren. Hoedbouw heeft toen contact gezocht met Smart Buildings om de bouw van de woning voort te zetten.

2.3.

Op 7 juni 2017 heeft Smart Buildings aan Hoedbouw een e-mailbericht gestuurd waarin als prijs voor het bouwkundig tekenwerk - de “engineering” van de bouwtekeningen -van de woning € 5.000 exclusief BWT wordt genoemd en waarin wordt vermeld dat de “kosten die betrekking hebben op het wandensysteem volgens begroting” na engineering € 57.863,63 bedragen.

2.4.

Hoedbouw en Smart Buildings hebben op 9 oktober 2017 een overeenkomst gesloten op grond waarvan Smart Buildings verplicht is tot de configuratie (tevens omvattende de engineering), de levering en montage van de ThermoSpan-wandelementen. Deze overeenkomst vermeldt onder meer:

(…)

Indien na goedkeuring van het definitief tekenwerk één of meerdere wijzigingen moeten worden doorgevoerd, veroorzaakt door de opdrachtgever, worden deze aan de opdrachtgeven doorberekend à € 65,- per uur voor het tekenwerk. (...)

(…)

 • -

  Prijzen en betalingscondities:

 • -

  De kosten voor engineering, productie, levering en plaatsing bedragen € 57.876,63.

 • -

  Betalingscondities:
  € 4.000,-- bij start tekenwerkzaamheden uitvoeringsfase (reeds betaald).
  € 4.000,-- verdere engineering uitvoeringsfase.
  € 17.000,-- bij start productie ThermoSpan wandelementen t.b.v. eerste transport.
  € 9.000,-- bij plaatsing eerste transport.
  € 13.900,-- bij start productie ThermoSpan wandelementen t.b.v. tweede transport.
  € 9.000,-- bij plaatsing tweede transport.
  € 976,63 bij afronding werkzaamheden.

 • -

  Betalingstermijn direct na factuurdatum.

2.5.

Smart Buildings heeft aan Hoedbouw gefactureerd € 4.000 op 20 juli 2017 (engineering), € 7.500 op 30 oktober 2017 (engineering), € 10.000 op 11 januari 2018 (productie en levering), € 10.000 op 17 januari 2018 (productie en levering) en € 7.400 op 28 februari 2018 (productie en levering). Hoedbouw heeft deze facturen (€ 38.900) aan Smart Buildings betaald.

2.6.

Smart Buildings heeft de ThermoSpan-wandelementen niet geleverd en weigert deze ook na ingebrekestelling te leveren.

2.7.

Hoedbouw moet de woning van de familie [familienaam] op 19 mei 2018 opleveren.

3 Het geschil

3.1.

Hoedbouw vordert, samengevat, Smart Buildings te bevelen tot nakoming van de overeenkomst van 9 oktober 2017, meer in het bijzonder tot aflevering en montage van de wandelementen voor de woning, zulks met sanctionering door een dwangsom.

3.2.

Ter onderbouwing van haar vordering stelt zij dat Smart Buildings is gehouden tot aflevering en montage van de wandelementen aangezien zij de hiervoor verschuldigde bedragen heeft voldaan. Smart Buildings heeft volgens Hoedbouw geen grondslag om haar prestaties op te schorten.

3.3.

Smart Buildings voert verweer.

4 De beoordeling

4.1.

Nu Hoedbouw de woning van de familie [familienaam] op 19 mei 2018 moet opleveren en voor deze oplevering de wandelementen nodig heeft, staat het spoedeisend belang vast.

4.2.

Vaststaat dat op Smart Buildings op grond van de overeenkomst van 9 oktober 2017 de verbintenis rust tot levering en montage van de ThermoSpan-wandelementen.

Zij weigert dat en beroept zich met zoveel woorden op een opschortingsrecht, stellende dat er door haar met betrekking tot de engineering (het tekenwerk) veel meerwerk is verricht omdat de engineering met betrekking tot het ontwerp van het huis van de familie [familienaam] meerdere malen moest worden gewijzigd. Smart Buildings heeft deze wijzigingen ook besproken met Hoedbouw en [familienaam] . Het meerwerk heeft volgens Smart Buildings geleid tot een kostenpost van € 40.000 met betrekking tot de engineering. Dat zij meerwerk in rekening kan brengen, blijkt volgens Smart Buildings uit art 18 van de toepasselijke algemene voorwaarden. Smart Buildings wil eerst betaling van de engineeringskosten van € 40.000 alvorens te wandelementen te leveren.

4.3.

Beoordeeld moet worden of voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure het beroep op opschorting zal slagen. De voorzieningenrechter oordeelt van niet.

Op grond van art. 6:52 BW kan een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, de nakoming van zijn verbintenis opschorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

Hoedbouw heeft gemotiveerd betwist dat er opdracht is gegeven tot meerwerk en heeft gesteld dat er sprake was van een vaste prijs met betrekking tot de engineering, verwijzende naar de mail van 7 juni 2017 waarin een vast bedrag van € 5.000 staat opgenomen voor de engineering.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is niet gebleken dat Smart Buildings een opeisbare vordering jegens Hoedbouw heeft. Zij heeft niet aannemelijk weten te maken dat (en wanneer) Hoedbouw opdracht heeft gegeven tot meerwerk met betrekking tot de engineering. Daarnaast heeft zij met betrekking tot het gestelde meerwerk geen facturen naar Hoedbouw verzonden en, ondanks uitdrukkelijk verzoek van Hoedbouw, nagelaten het gestelde meerwerk nader te specificeren.

4.4.

Bij gebreke van andere verweren concludeert de voorzieningenrechter dat Smart Buildings is gehouden tot nakoming van haar verbintenis tot levering en montage van de wandelementen.

De vorderingen zijn dan ook toewijsbaar, met dien verstande dat Smart Buildings wat meer tijd dan de gevorderde drie dagen na betekening gegund zal worden om de wandelementen te leveren – waarbij de voorzieningenrechter duidelijkheidshalve opmerkt dat het daarbij gaat om Nederlandse werkdagen - en dat de dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

4.5.

Smart Buildings zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Hoedbouw worden begroot op:

- dagvaarding € 81,00

- griffierecht € 626,00

- salaris advocaat € 980,00

Totaal € 1.687,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Smart Buildings tot aflevering van de wandelementen voor de woning als geduid in de overeenkomst van 9 oktober 2017 binnen 8 werkdagen na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per kalenderdag, een deel van een dag daaronder tevens te verstaan, dat Smart Buildings dit bevel niet naleeft, tot een maximumbedrag van € 75.000,-,

5.2.

veroordeelt Smart Buildings tot montage van de onder 5.1. geduide wandelementen in de woning binnen 7 werkdagen nadat de wandelementen op het perceel van de woning zijn afgeleverd, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per kalenderdag, een deel van een dag daaronder tevens te verstaan, dat Smart Buildings dit bevel niet naleeft, tot een maximumbedrag van € 75.000,-,

5.3.

veroordeelt Smart Buildings in de proceskosten, aan de zijde van Hoedbouw tot op heden begroot op € 1.687,00,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.F. Gerard en in het openbaar uitgesproken.