Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:4250

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
02-05-2018
Datum publicatie
07-05-2018
Zaaknummer
6452494 CV EXPL 17-8270
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen bevoegdheid partiële ontbinding wegens ontbreken van een tekortkoming en verzuim.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 6452494 CV EXPL 17-8270

Vonnis van de kantonrechter van 2 mei 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam BV] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eisende partij,

gemachtigde mr. W.G.M.M. van Montfort,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RESORT MOOI BEMELEN BEHEER B.V.,

gevestigd te Bemelen, gemeente Eijsden-Margraten,

gedaagde partij,

gemachtigde mr. P.J.A. Plattel.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Mooi Bemelen genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de rolbeschikking waarbij een comparitie van partijen is bepaald

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 8 februari 2018

 • -

  de aktes van [eiseres] en Mooi Bemelen van 13 maart 2018.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mooi Bemelen heeft [eiseres] opdracht gegeven schilderwerkzaamheden te verrichten.

2.2.

In het kader hiervan heeft [eiseres] twee facturen aan Mooi Bemelen gestuurd. De eerste factuur, ad € 9.982,50, is door Mooi Bemelen voldaan. De tweede factuur, ad € 10.810,07, ondanks sommaties, niet.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert dat Mooi Bemelen bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zal worden veroordeeld tot betaling van € 10.628,57 aan hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 30 september 2017, € 875,- aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente, en de proces- en nakosten. Volgens [eiseres] hebben partijen afgesproken dat Mooi Bemelen de tweede factuur uiterlijk 6 oktober 2017 zou voldoen, en is Mooi Bemelen deze afspraad niet nagekomen. Verder verkeert Mooi Bemelen volgens [eiseres] in schuldeisersverzuim omdat [eiseres] de overeengekomen werkzaamheden niet kan uitvoeren, doordat Mooi Bemelen bepaalde voorwerkzaamheden niet heeft verricht. [eiseres] beroept zich derhalve op partiële vernietiging van de overeenkomst, namelijk voor zover de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Volgens [eiseres] is hiermee een bedrag van € 150,- exclusief btw gemoeid, zodat Mooi Bemelen de gevorderde hoofdsom (het factuurbedrag van de tweede factuur minus € 150,-) verschuldigd is.

3.2.

Mooi Bemelen voert als verweer dat zij alle voorwerkzaamheden heeft verricht, dat niet is afgesproken dat de tweede factuur op 6 oktober 2017 betaald zou worden, dat Mooi Bemelen niet in verzuim verkeert dus dat de overeenkomst niet partieel kan worden vernietigd, dat zij geen ontbindingsverklaring heeft ontvangen en dat de nog niet voltooide werkzaamheden een veel hogere waarde vertegenwoordigen dan € 150,-. Zij concludeert derhalve tot afwijzing van de vorderingen van [eiseres] , met veroordeling van [eiseres] in de proces- en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Artikel 6:265 BW bepaalt dat ontbinding van een overeenkomst pas mogelijk is als de schuldenaar, in dit geval Mooi Bemelen, tekortschiet in de nakoming van een van haar verbintenissen en in verzuim verkeert. Mooi Bemelen betwist dat zij in verzuim verkeert, ten eerste omdat de factuur nog niet opeisbaar is en ten tweede omdat zij de voorwerkzaamheden die zij moest verrichten daadwerkelijk heeft verricht.

4.2.

Tussen partijen staat vast dat een deel van de gefactureerde werkzaamheden nog niet was verricht door [eiseres] . Dit betekent dat de tweede factuur in beginsel nog niet opeisbaar is. Van een tekortkoming en verzuim van Mooi Bemelen is derhalve geen sprake. Dat dit anders is vanwege gemaakte afspraken, zoals door [eiseres] aangevoerd, staat niet vast. Deze stelling van [eiseres] is naar het oordeel van de kantonrechter voldoende gemotiveerd betwist door Mooi Bemelen. Overigens heeft [eiseres] de niet-nagekomen afspraak blijkens punt 16 van de dagvaarding niet als grondslag voor de partiële ontbinding aangevoerd, zodat eventuele bewijslevering ten aanzien van het bestaan van de afspraak niet aan de orde is.

4.3.

Ook de juistheid van de (niet onderbouwde) stelling van [eiseres] dat Mooi Bemelen in verzuim verkeert omdat zij bepaalde voorwerkzaamheden niet heeft verricht, staat niet vast. Mooi Bemelen heeft gemotiveerd aangevoerd dat zij alle voorwerkzaamheden heeft verricht. Aldus staat niet vast dat sprake is van een tekortschieten van Mooi Bemelen in de nakoming van haar verplichtingen, zodat reeds hierom de vorderingen van [eiseres] zullen worden afgewezen. Zonder tekortkoming van de één bestaat immers geen bevoegdheid en grondslag voor ontbinding door de ander.

4.4.

Hierbij komt dat uit de stukken niet blijkt dat Mooi Bemelen ten aanzien van het verrichten van de volgens [eiseres] vereiste voorwerkzaamheden in gebreke is gesteld, wat wel is vereist voor het intreden van verzuim. Mooi Bemelen verkeert derhalve bovendien niet in verzuim. Dit vormt een tweede reden waarom van ontbinding geen sprake kan zijn.

4.5.

[eiseres] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van Mooi Bemelen. Deze worden tot vandaag begroot op € 600,- aan salaris gemachtigde (2 punten x tarief € 300,-) en zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente. De nakosten, eveneens te vermeerderen met de wettelijke rente, zullen worden toegewezen zoals hieronder omschreven.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

wijst de vorderingen van [eiseres] af,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten van Mooi Bemelen, tot vandaag begroot op € 600,-, bij gebreke van betaling binnen veertien dagen na vandaag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende de dag tot de dag van voldoening,

5.3.

veroordeelt [eiseres] , onder de voorwaarde dat zij niet binnen veertien dagen na aanschrijving door Mooi Bemelen de proceskosten voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 100,- aan salaris gemachtigde, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na aanschrijving tot de dag van voldoening, en te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van die betekening, de betekeningkosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van betekening tot de dag van voldoening.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en in het openbaar uitgesproken.

type: GD