Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:3945

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
25-04-2018
Datum publicatie
30-04-2018
Zaaknummer
04 4941746 \ CV EXPL 16-3491
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van kosten van verbouwing. De kantonrechter volgt het deskundigenrapport en past verrekening toe. In conventie worden de vorderingen tot betaling van de openstaande facturen afgewezen en in reconventie wordt de opdrachtgever gemachtigd om het herstel op kosten van de opdrachtnemer toegewezen tot het bedrag dat overblijft na verrekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer: 4941746 \ CV EXPL 16-3491

Vonnis van de kantonrechter van 25 april 2018

in de zaak van:

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] , h.o.d.n. [bedrijfsnaam eisende partij in conventie, verweerder in reconventie],

wonend en kantoorhoudende te [woon- en kantoorplaats eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] ,

eisende partij in conventie, verweerder in reconventie,

gemachtigde SRK Rechtsbijstand,

tegen:

1 [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] ,
wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] ,
[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] ,

2. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 2],
wonend [adres gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 2] ,
[woonplaats gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 2] ,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde mr. W.P.G. Verstappen.

1 De procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 23 november 2016

 • -

  het deskundigenonderzoek

 • -

  de conclusie na deskundigenbericht van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie]

 • -

  de conclusie na deskundigenbericht tevens akte wijziging van eis van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1]

 • -

  de akte uitlaten wijziging van eis van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

2.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zullen deze gezamenlijk behandeld worden.

2.2.

De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnissen van 21 september 2016 en van 23 november 2016 en volhardt bij de inhoud daarvan.

Ter uitvoering van die tussenvonnissen heeft de heer G.J.J. Vaessen, werkzaam bij Volantis, een deskundigenrapport uitgebracht, waarover hierna meer. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft daarop bij akte gereageerd, waarna [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] een antwoordakte heeft genomen. Bij die akte heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] tevens zijn eis in reconventie gewijzigd. Tegen deze eiswijziging heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] bezwaar gemaakt.

2.3.

De eiswijziging komt er op neer dat machtiging wordt gevraagd [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te veroordelen om de herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren primair conform de omschrijving in het deskundigenbericht dan wel conform optie 1 en meer subsidiair conform optie 2 van het deskundigenbericht van ZNEB Expertise en Taxatie BV .

Ten aanzien van de toelaatbaarheid van de eiswijziging overweegt de kantonrechter als volgt. Overeenkomstig artikel 130 Rv kan, zolang nog geen eindvonnis is gewezen, een eis schriftelijk veranderd of vermeerderd worden. Op grond dat de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde, kan de wederpartij bezwaar maken. Een dergelijk bezwaar maakt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] echter niet. Haar bezwaar heeft enkel betrekking op de inhoud van de eiswijziging.

Nu [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] niet heeft aangevoerd dat de eiswijziging in strijd met een goede procesorde is en dit de kantonrechter ook niet ambtshalve is gebleken, zal deze wijziging worden toegestaan.

2.4.

Bij tussenvonnis van 23 november 2016 is de heer G.J.J. Vaessen, werkzaam bij Volantis, tot deskundige benoemd ter beantwoording van de volgende vragen:

 1. voldoet de kwaliteit van het bij [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] geplaatste vouwwandensysteem?

 2. Wat kunt u zeggen over de uitvoering van de plaatsingswerkzaamheden?

 3. Hoe hoog zijn de eventuele kosten van herstel?

2.5.

De deskundige heeft de vragen als volgt beantwoord:

Vraag 1:

De deskundige concludeert dat op het hang- en sluitwerk en ook de pui het volgens het Bouwbesluit 2003 vereiste keurmerk ontbreekt, zodat niet blijkt dat aan de inbraakwerendheid volgens weerstandsklasse is voldaan. Ook is niet voldaan aan de vereisten met betrekking tot de thermische isolatie als opgenomen in het Bouwbesluit. Verder is nog het volgende geconstateerd:

1. Rubbers kierdichting laten veelvuldig en op diverse posities los, ook na terugplaatsing zal

dit euvel zich weer snel herhalen.

2. Kierdichtingen en beglazingsrubbers in hoeken niet consequent doorgelast; openstaande

naden en onvolledige afdichting.

3. Diverse ruiten zijn maar aan één zijde voorzien van beglazingsrubbers; met andere

woorden - het glas staat ‘koud’ in het aluminium kozijn; dit geldt als een ernstige

tekortkoming waardoor schade kan ontstaan aan de beglazing (o.a. glasbreuk) en het

aluminium kozijn zelf (bijv. door inwatering);

4. Kierdichting is uitwendig op de profielen geplaatst waardoor deze zeer kwetsbaar is voor

beschadiging e.d. (Let op — dit is een gevolg van het gekozen kozijn-systeem).

5. Schroeven zijn geforceerd bij in- en/of uitdraaien, waardoor een groot deel van de

schroeven beschadigd zijn.

6. Diverse aluminium profieldelen zijn beschadigd of tijdens de productie/montage af fabriek of tijdens de montage in het werk. De coating is beschadigd waardoor het ‘kale’ aluminium zichtbaar is.

7. Onderdorpels van puien steken relatief hoog boven afgewerkte vloer uit waardoor sprake

is van een hinderlijke overstap.

8. Van de bewegende pui-delen zijn alleen de loopdeuren voorzien van een bediening (lees:

deurkruk). Op alle andere bewegende delen zijn geen handgrepen gemonteerd waardoor

het openen van de puien van binnenuit zeer problematisch en zo goed als onmogelijk is.

Tijdens de opname konden de puien alleen geopend worden door aan de buitenzijde druk

uit te oefenen op de verdekte scharnierpunten. Het gebruiksgemak van de vouw- c.q.

harmonicawand wordt hiermee teniet gedaan.

9. Loopdeuren van m.n. de puien in de tuinkamer zeer moeizaam te openen en te sluiten.

Bovendeel van de loopdeur sluit onvoldoende aan op het kozijnprofiel waardoor deur

feitelijk niet sluit. Deuren vallen alleen met behulp van fysieke kracht goed in hun

profilering.

10. Loopdeuren zijn voorzien van een enkelvoudige (midden)sluiting waardoor een goede afdichting onvoldoende kan worden gegarandeerd. Toepassing van een meerpuntssluiting was hier vanuit kwalitatief oogpunt en ook zeker in het kader van inbraakwerendheid een betere en ook noodzakelijke invulling geweest.

11. Cilinders gemonteerd in loopdeuren zijn te lang. Cilinderlengte onvoldoende afgestemd

op profieldikte van de aluminium deur. Cilinder steekt te ver uit, wat naast het feit dat dit

esthetisch niet fraai is, ook zorgt voor een verhoogde inbraakgevoeligheid.

12. Afdichtingsrubbers aan onderzijde van de vouwdeuren schuren lokaal over de vloer.

De hoogte tussen onderzijde deur en vloer varieert van 0 tot 10-12 mm. Gezien het feit dat

de vloeren waterpas zijn uitgevoerd (zie paragraaf 4.23 — punt 1) duidt dit op afhangende

deuren. E.e.a. kan mogelijk nog middels het opnieuw afhangen c.q. afstellen worden

hersteld.

13. Sterke mate van vervuiling in onderrail. E.e.a. kan duiden op een onvoldoende afdichting, al dienen de omgevingsfactoren ook niet geheel te worden uitgesloten.

14. Het scharnier c.q. geleidingssysteem ter plaatse van de onderdorpel loopt zwaar. Dit kan

duiden op een gebrekkige afstelling. Ter plaatse van de pui in achtergevel van de

tuinkamer/serre ligt één van de geleidingswieltjes los in de onderdorpel c.q. -rail.

Een goede geleiding van de vouwdeuren is hierdoor niet mogelijk. E.e.a. leidt onherroepelijk tot beschadigingen omdat het aluminium van de geleider langs de onderrail schuurt.

15. Bediening van de espagnoletsluiting in de dagkant van de bewegende delen is erg zwaar.

Sluiting in met name onderrail is van dien aard dat zelfs in ‘open’ stand de deur niet zonder

uitoefening van fysieke kracht vrij komt uit zijn sluitpunt.

16. De aansluiting tussen aluminium kozijn en aansluitende constructie lijkt puur alleen te zijn gerealiseerd door het afpurren van de naad tussen deze beide constructiedelen.

De kozijnen zijn niet geplaatst met behulp van een voor een kwalitatief goede aansluiting

noodzakelijk stelkozijn.

Vraag 2

1. Puien zijn loodrecht en vlak gemonteerd (lees: puien staan waterpas); één van de puien in

de tuinkamer/serre vertoont een geringe maar acceptabele afwijking; ter controle is ook

gecontroleerd of de vloeren afwijkingen vertoond, maar hierbij is ook vastgesteld dat deze

vlak en waterpas waren uitgevoerd;

2. De puien zijn geplaatst met een onderdorpel c.q. -rail welke aan de zijde van tuinkamer/serre ca. 40-50 mm boven de cementdekvloer ligt.

3. De wijze van montage oogt slordig en onvakkundig als gevolg van o.a. gebruik van

verschillende schroeftypes en de onregelmatige wijze waarop deze zijn aangebracht; deels

verdiept, deels vlak in profiel of juist niet; toepassing van volgringen in de dagkant e.d.

4. Veel schroeven zijn geforceerd bij in- en/of uitdraaien, waardoor diverse schroeven

beschadigd zijn.

5. Diverse glasprofielen vertonen beschadigingen, mogelijk veroorzaakt omdat deze nog zijn bewerkt of te krap zijn ingekort na het coaten.

6. Diverse profielen sluiten onderling slecht aan, waardoor er relatief brede naden zichtbaar

zijn.

7. Glasplaat in buitenpui achtergevel serre is gebarsten; mogelijk te weten (ktr: lees wijten) aan niet correcte plaatsing.

Vraag 3

De kosten voor een volledige vervanging van de puien wordt geraamd op een bedrag van:

Omschrijving Bedrag (excl. BTW) Toelichting

• Demontage bestaande puien +

afvoeren € 1.500,00 ca. 32 mu +

aanvullende kosten

• Levering en montage nieuwe puien € 25.500,00 o.b.v. ca. 34 m2 pui

(incl. HR++ beglazing)

• Stelpost t.b.v. herstel stucwerk € 500,00

• Stelpost t.b.v. aanpassing c.q. herstel € 750,00

diverse timmerwerk interieur/exterieur

• Stelpost t.b.v. aanpassing en/of herstel € 1.000,00

vloerafwerking

• Stelpost t.b.v. de- en hermontage screens € 500,00 ca. 8 tot 12 mu + klein materiaal

Totaal € 29.750,00

E.e.a. is gebaseerd op kentallen uitgaande van volledig slopen/demonteren bestaande pui en het leveren en monteren van 4 stuks nieuwe puien.

2.6.

De kantonrechter stelt voorop dat de waardering van bewijs aan hem is voorbehouden, waarbij hem een grote mate van vrijheid toekomt. In beginsel geldt een beperkte motiveringsplicht ook wat betreft de beslissing de zienswijze van de deskundige al dan niet te volgen.

2.7.

De kantonrechter is van oordeel dat uit de inhoud van het deskundigenrapport geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tekort is geschoten in de uitvoering van de werkzaamheden. Het rapport laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Zeer uitvoerig en concreet is aangegeven waar het aan schort en hoe dit anders had gekund en gemoeten. Hetgeen [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in de conclusie na deskundigenrapport aanvoert, maakt het oordeel niet anders. Met name geeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] aan dat een en ander eenvoudig te verhelpen is en dat zij zich daartoe bereid verklaard. Ook betwist [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] sommige conclusies van de deskundige en de noodzaak van de door deskundige aangegeven gewenste veranderingen. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van dit verweer wordt hieraan voorbij gegaan. De kantonrechter neemt de conclusies van de deskundige over en maakte deze tot de zijne.

2.8.

Het voorgaande leidt ertoe dat de primaire vordering van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] wordt toegewezen. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] wordt gemachtigd om al datgene aan (herstel)werkzaamheden conform hetgeen bij deskundigenrapport d.d. 19 oktober 2017 door Volantis is omschreven door een derde te laten uitvoeren, met bepaling dat de hiermee gepaard gaande kosten tot een bedrag van € 29.750,00 ten laste van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zullen worden gebracht. In hetgeen [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] aanvoert ziet de kantonrechter geen aanleiding het primair gevorderde af te wijzen.

2.9

De conclusie is dan ook dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] terecht de betaling van hetgeen hij verschuldigd is aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] heeft opgeschort. Opschorting impliceert uiteraard wel dat uiteindelijk betaald moet worden als het geleverde deugt. In dit geval lost zich dat op doordat het bedrag waarop [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] nog recht heeft verrekend wordt met de kosten die [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] dient te voldoen aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] in verband met de nog uit te voeren werkzaamheden. Die verrekening betreft in de eerste plaats de vordering in conventie betreffende de factuur 15-10421 ad € 14.364,83.

2.10.

Resteert de factuur 15.10466 ad € 7.322,77 betrekking hebbend op meer-/minderwerk. Ter zitting is deze factuur besproken en heeft [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] een specificatie van de betreffende werkzaamheden en materialen overgelegd. Partijen hebben deze specificatie besproken en het volgende kan worden vastgesteld.

Dakpannen

Ten aanzien van de dakpannen bestaat tussen partijen geen discussie. Ter zake heeft een

vermindering plaatsgevonden van € 4.726,00 en vermeerdering van € 6.883,47. Per saldo is € 2.157,47 verschuldigd door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1]

Minderwerk wand- en vloertegels ad € 2.093,40

Ter zake het minderwerk wand- en vloertegels is een bedrag van € 2.093.40 op de factuur

vermeld, terwijl dit volgens de offerte € 2.193,40 moet zijn. Partijen zijn het hierover eens, zodat hiervan in rechte wordt uitgegaan. Dit bedrag is verschuldigd door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] .

Meerwerk tegelwerk badkamer en toilet ad € 5.598,58

Ter zake deze post bestaat discussie tussen partijen. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat in afwijking van de eerdere afspraken de badkamer geheel anders moest worden gemaakt. Deze moest groter

en er is een inloopdouche gemaakt. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] erkent deze extra werkzaamheden, maar

betwist dat dit zoveel extra werkzaamheden en kosten met zich brengt. Vast staat dat partijen ter zake geen prijsafspraak hebben gemaakt. Gelet hierop is [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] een redelijk loon verschuldigd als bedoeld in artikel 7:752 BW. Onvoldoende gemotiveerd betwist is dat het door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in rekening gebrachte loon niet redelijk is. Het in rekening gebrachte bedrag van € 5.598,58 wordt daarom toegewezen en is verschuldigd door [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] .

Sloop-/meerwerk ad € 1.843,15

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat dit geen vooraf bepaalde post is. Deze is niet apart in de offerte genoemd, maar kan worden geschaard onder de post hak- en tegelwerk.

Gedurende de bouw is [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] tegen van alles aangelopen en dat bracht extra werkzaamheden met zich mee. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] voert tegen deze post aan dat het sloopwerk er gewoon bij hoort en onder de offerte valt. De kantonrechter is van oordeel dat dit deel van de vordering moet worden afgewezen. Het had op de weg van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] gelegen deze extra werkzaamheden met [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] af te stemmen. Gesteld noch gebleken is dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] overeenkomstig artikel 7:755 BW is gewezen op de prijsverhoging.

Montage screens ad € 660,00

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat levering is geoffreerd maar de montage niet. Dit is er later bij gekomen en gefactureerd. De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende duidelijk is wat ter zake de montage van de screens is afgesproken. Dit dient voor rekening en risico van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te komen. Ook hier geldt dat niet is gebleken dat [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] overeenkomstig artikel 7:755 BW is gewezen op een prijsverhoging.

Meerwerken kielgoten en verholen goten ad € 2.098,13

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] wijst op punt 33.20 van de offerte. In afwijking daarvan heeft [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] gekozen voor

verholen goten. [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] betwist dit deel van de vordering en voert aan ervan uit te zijn

gegaan dat overeenkomstig de offerte gewerkt is. De kantonrechter is van oordeel dat ook

dit deel van de vordering strandt bij gebrek aan een deugdelijke communicatie van de kant

van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] . Ook hier is niet gesproken over een prijsverhoging.

Meerwerk betimmering babykamner ad € 278,45

[gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] voert aan dat hierover niets is afgesproken. [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] stelt dat deze post niet is

gespecificeerd en dat met [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] is besproken dat het plafond werd gemaakt.

De kantonrechter is van oordeel dat dit deel van de vordering faalt op basis van het bepaalde

in artikel 7:755 BW.

Stelpost sanitair

Niet in discussie is dat aan [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] € 5.000 toekomt.

Leidingwerk keuken

Voor het leidingwerk keuken is een bedrag van € 300,00 in mindering gebracht. Hiertegen is

geen bezwaar gemaakt. Het bezwaar van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] richt zich tegen de in rekening gebrachte

werkelijke kosten van het leidingwerk keuken ad € 638,68. Volgens [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] is niet meer

aangelegd dan in de offerte is vermeld. Hiertegen voert [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] aan dat een en ander wel is

besproken en dat de keuken op een andere plek is geplaatst dan was voorzien.

De kantonrechter overweegt dat dit deel van de vordering bij gebrek aan een deugdelijke

onderbouwing moet worden afgewezen. Het oorspronkelijk berekende bedrag van € 300,00

wordt toegewezen.

Stelpost montage stelposten badkamer

Ter zake is een bedrag van € 750,00 in mindering gebracht en daarvoor is een bedrag van

€ 920,82 in de plaats gekomen. Ter zake zijn geen bezwaren naar voren gebracht, zodat

€ 170,82 kan worden toegewezen aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] .

2.11.

Samenvattend wordt factuur 15.10466 tot een bedrag van € 1.250,50 inclusief btw toegewezen. Tezamen met factuur 15-10421 ad € 14.364,83 komt aan [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] nog een bedrag ad € 15.615,33 toe. Dit bedrag zal de kantonrechter in mindering brengen op de door [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] te betalen herstelkosten ad € 29.750,00.

2.12.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] vordert verder betaling van incassokosten en de wettelijke rente. Nu [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] betaling terecht heeft opgeschort is toewijzing van deze posten niet aan de orde.

2.13.

[eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] dient als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De kosten aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] worden begroot op:

- salaris gemachtigde conventie 1.000,00 (2,5 x tarief 400,00)

- salaris in reconventie 187,50 (2,5 x 0,5 x tarief € 150,00)

- kosten deskundige 1.954.15

totaal € 3.141,65

2.14.

De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

4 De beslissing in conventie en in reconventie

De kantonrechter

in conventie

3.1

wijst de vorderingen van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] af,

in reconventie

3.2.

machtigt [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] om al datgene aan (herstel)werkzaamheden conform hetgeen bij

deskundigenrapportage d.d. 19 oktober 2017(pagina 12 van 33 van de

deskundigenrapportage) door Volantis is omschreven door een derde te laten uitvoeren, met bepaling dat de hiermee gepaard gaande kosten tot een bedrag van € 14.134,67 ten laste

van [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] zullen worden gebracht,

in conventie en in reconventie

3.3.

veroordeelt [eisende partij in conventie, verweerder in reconventie] in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie sub 1] gevallen en tot op

heden begroot op € 3.141,65, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na

heden tot aan de dag der algehele voldoening,

3.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad

3.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A.J. van Leeuwen en in het openbaar uitgesproken.

type: PL

coll: ph