Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:3662

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
17-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
C/03/248001 / KG ZA 18-168
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Medebewoner zonder wettelijke of contractuele huurrelatie dient woning te verlaten ten gunste van huurder; afweging van belangen. Straat- en contactverbod afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/248001 / KG ZA 18-168

Vonnis in kort geding van 17 april 2018

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.G.P. Voragen,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. E.J.A. Roeleven.

Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 26 maart 2018, met 1 productie,

 • -

  de akte eisvermeerdering,

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie,

 • -

  de mondelinge behandeling van 3 april 2018 met de pleitnota van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hebben een affectieve relatie gehad die inmiddels is verbroken.

2.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft twee minderjarige kinderen in de leeftijd van 9 en 6 jaar. De kinderen zijn op last van de rechter uit huis geplaatst. Eerst in december voor 3 maanden en recentelijk is deze uithuisplaatsing voor de duur van 6 maanden verlengd per 1 maart 2018.

2.3.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verblijft nu bij haar moeder in [woonplaats 2] .

2.4.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft drie minderjarige kinderen in de leeftijd van 13, 9 en 6 jaar. De kinderen van 13 en 9 jaar zijn aan zijn zorg toevertrouwd. De jongste woont bij de moeder van de kinderen. De moeder van de kinderen woont in Heerlen.

2.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hebben vanaf augustus 2017 samen gewoond in de woning [adres] te [woonplaats 1] . De woning wordt gehuurd door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Zij woonden daar met aanvankelijk vier kinderen, later slechts met de twee kinderen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] . Op enig moment heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de woning verlaten.

2.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hebben een gezamenlijke uitkering ingevolgde de Participatiewet (bijstandsuitkering) vanwege de gemeente Heerlen naar de norm van gehuwden.

2.7.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verblijft nu in de woning aan de [adres] met zijn twee aan hem toevertrouwde kinderen.

3 Het geschil in conventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert na wijziging van eis

1. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] toe te staan om alleen en met uitsluiting van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de woning, staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats 1] , weer te bewonen en te gebruiken;

2. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van het in deze wijzen vonnis de woning staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats 1] te verlaten en te ontruimen en ter vrije beschikking van eiseres te stellen met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om bij gebreke daarvan de ontruiming zelf op koste van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] q.q. te doen uitvoeren, desnoods met behulp van de sterke arm der wet;

3. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te gebieden om op geen enkele wijze, waaronder onder andere, maar niet uitsluitend, telefonisch, persoonlijk, fysiek, per sms-bericht, per whattsapp-bericht of via facebook, contact met eiseres te zoeken als ook te gebieden niet meer in de [adres] te [woonplaats 1] te komen op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 250,00 per keer dat gedaagde in gebreke blijft om hieraan te voldoen;

4. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen in de kosten van deze procedure,

een en ander uitvoerbaar bij voorraad;

3.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt aan de vordering ten grondslag dat de relatie met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is verbroken en dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nu met twee van zijn kinderen zonder recht in de huurwoning, waarvan zij de contractuele huurder is, verblijft. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert aan dat zij indien zij weer kan beschikken over haar woning, ook haar eigen kinderen, die nu op last van de rechter elders verblijven, weer een veilig onderdak kan bieden. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert een contactverbod omdat zij vreest voor [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gedrag als hij niet meer in de woning kan en mag verblijven.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt spoedeisend belang bij en recht op de gevraagde voorziening te hebben.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , met uitsluiting van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , de woning staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats 1] kan bewonen en gebruiken totdat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een andere woning heeft gevonden, in elk geval voor een periode van zes maanden.

4.2.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] legt aan de vordering ten grondslag dat een spoedeisend belang aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ontbreekt, omdat zij bij haar moeder in [woonplaats 2] verblijft en haar kinderen ten minste voor de duur van zes maanden uit huis zijn geplaatst. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft de zorg voor twee kinderen, die samen met hem in de woning verblijven en hij kan op korte termijn nergens samen met zijn kinderen terecht.

5 De beoordeling in conventie en in reconventie

Spoedeisendheid

5.1.

De spoedeisendheid vloeit voort uit de aard van de zaak.

Het straat- en contactverbod

5.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ter zitting opgemerkt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op dit moment nog geen vervelend, stalkend gedrag heeft vertoond, anders dan dat hij allerlei zaken, zoals omtrent de gezamenlijke uitkering, zonder overleg met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ter hand neemt.

5.3.

Door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is weersproken dat hij ontoelaatbaar gedrag vertoont. Onomkeerbare stappen heeft hij niet gezet in het kader van de gezamenlijke uitkering. Hij vindt dat het feit dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in [woonplaats 2] verblijft en dat dit consequenties kan hebben voor haar recht op uitkering, hem niet is aan te rekenen. De huur wordt betaald uit de gezamenlijke uitkering, die volgens [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op de rekening van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt overgemaakt.

5.4.

Een straatverbod – en een contactverbod als onderdeel daarvan – vormt een zodanige inbreuk op het aan een ieder toekomend recht om zich vrijelijk te verplaatsen, dat voor het toewijzen van een zo ingrijpende maatregel sprake moet zijn van in hoge mate aannemelijke feiten en omstandigheden die zo'n inbreuk kunnen rechtvaardigen. Dergelijke feiten zijn door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet gesteld en ook overigens niet anderszins gebleken.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er ook geen concrete aanwijzingen zijn dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gedrag jegens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de toekomst – bij toewijzing van de woning aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] – zal veranderen. De enkele vrees van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wel eens stalkend gedrag zou kunnen gaan vertonen is onvoldoende om een maatregel, zoals gevorderd te rechtvaardigen.

5.5.

Omdat deze vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt afgewezen hoeft de voorzieningenrechter niet in te gaan op het dwangsomverweer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

De woning

5.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt zich op het standpunt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen recht of titel heeft om in de woning te verblijven, hij is geen contractueel huurder of medehuurder. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hebben ook geen samenlevingscontract of anderszins afspraken gemaakt. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt dat zij de woning ook in het belang van haar beide kinderen zo snel mogelijk weer moet betrekken, zonder dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] daar verblijf heeft.

5.7.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist niet dat hij geen contractuele rechten kan doen gelden op de woning en erkent dat hij op termijn de woning zal dienen te verlaten. Hij stelt dat hij evenwel op dit moment in een grotere klem zit dan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , die bij haar moeder kan verblijven. Haar kinderen verblijven sowieso de komende tijd elders. Hij moet niet alleen huisvesting zoeken voor zichzelf, maar ook voor de twee kinderen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd.

5.8.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de rechter in het geding in de bodemprocedure zal oordelen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de woning zal dienen te verlaten ten gunste van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Aan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] komt immers geen wettelijk of contractueel of recht toe in de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gehuurde huurwoning te verblijven. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] weet dit ook en is zich ervan bewust dat hij de woning zal dienen te verlaten.

5.9.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betoogt echter dat hem ten minste zes maanden respijt moet worden gegeven bij het ontruimen van de woning, omdat hij met zijn kinderen nu nergens terecht kan. Desgevraagd door de voorzieningenrechter heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] echter niet concreet toegelicht waarom dat zo is. Er is geen reden gegeven waarom de twee kinderen van 13 en 9 jaar die aan zijn zorg zijn toevertrouwd niet (tijdelijk) bij hun moeder, die ook in Heerlen woont, zouden kunnen verblijven. Dat het vinden van alternatieve woonruimte voor zichzelf op korte termijn onmogelijk is, is door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ook niet aannemelijk gemaakt.

5.10.

De voorzieningenrechter laat bij een en ander ook meewegen dat het aannemelijk is dat de situatie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op verschillende aspecten dringender is dan die van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] . Doordat zij nu verstoken is van haar eigen zelfstandige woonruimte kan de woonsituatie voor haar kinderen ook niet normaliseren. Omdat een rapport over de situatie van de kinderen ontbreekt, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat het belang van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bij het herstellen van de woonsituatie zwaarder weegt dan het belang van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , die overigens ook niet in relatie tot de kinderen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] staat.

Voorts is aannemelijk dat doordat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de woning niet verlaat en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] noodgedwongen tijdelijk verblijf heeft in [woonplaats 2] haar recht op uitkering vanwege de gemeente Heerlen op enig moment ter discussie komt te staan. Dat is niet in het belang van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , omdat zij dan niet alleen haar inkomstenbron, maar ook door het ontbreken van geld haar huisvesting dreigt te verliezen.

5.11.

De voorzieningenrechter zal de termijn van ontruiming verlengen tot vier weken na betekening van dit vonnis, zodat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een redelijke termijn heeft om zijn huisvesting en die van zijn kinderen te regelen.

5.12.

De vorderingen onder 1 en 2 van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zullen onder afwijzing van de reconventionele vordering worden toegewezen, met dien verstande dat de vordering om de ontruiming te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm wordt afgewezen, omdat de deurwaarder op grond van de wet- en regelgeving terzake reeds over die bevoegdheid beschikt.

Proceskosten

5.13.

De relatie die partijen met elkaar hebben gehad, vormt de grondslag voor de beslissing om de proceskosten in conventie en reconventie aldus te compenseren dat iedere partij haar eigen kosten bedraagt.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

staat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] toe om alleen en met uitsluiting van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de woning, staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats 1] , weer te bewonen en te gebruiken;

6.2.

gebiedt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de woning staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats 1] te verlaten en te ontruimen en ter vrije beschikking van eiseres te stellen met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om bij gebreke daarvan de ontruiming zelf op kosten van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] q.q. te doen uitvoeren;

6.3.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

6.4.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

6.6.

wijst de vordering af;

6.7.

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Sijmonsma en in het openbaar uitgesproken.1

1 type: EvB coll: