Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBLIM:2018:3537

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
29-03-2018
Datum publicatie
13-04-2018
Zaaknummer
03/864022-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 3 jaar wegens medeplegen van overtreding van artikel 10a van de Opiumwet met betrekking tot 1800 liter PMK en witwassen. Vrijspraak van overtreding van artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, nu verdachte pas na de invoer van de PMK in beeld komt. Hij is derhalve geen marktdeelnemer in de zin van Verordening (EG) 111/2005 (invoer), maar marktdeelnemer in de zin van Verordening (EG) 273/2004 (handel binnen de Europese gemeenschap). Overschrijding redelijke termijn: strafkorting van 15%. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis bij einduitspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK LIMBURG

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/864022-13

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 29 maart 2018

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboortegegevens verdachte] ,

wonende te [adresgegevens verdachte] .

[verdachte] wordt bijgestaan door mr. E.M.J. Thomas, advocaat kantoorhoudende te Breda.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 15 januari 2018, 16 januari 2018, 17 januari 2018 en 18 januari 2018. [verdachte] en zijn raadsman zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt. De rechtbank heeft het onderzoek ter terechtzitting gesloten op 15 maart 2018.

2 De tenlastelegging

De (gewijzigde) tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat [verdachte] :

Feit 1: samen met anderen de productie en/of het verhandelen en/of het binnen het grondgebied van Nederland brengen van MDMA en/of MDEA en/of MDA en/of andere stoffen heeft voorbereid. (zaaksdossier 6)

Feit 2: samen met anderen, als marktdeelnemer, zonder vergunning 1.800 liter cq 2.160 kilogram PMK heeft ingevoerd. (zaaksdossier 6)

Feit 3: samen met anderen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt. (zaaksdossier 19)

3 De beoordeling van het bewijs

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is van mening dat de feiten 1, 2 en 3 bewezen kunnen worden.

Ten aanzien van feit 1 heeft de officier van justitie betoogd dat [verdachte] , samen met medeverdachte [medeverdachte 1] , de grote organisator is van het transport van de PMK. [verdachte] is niet slechts ‘afnemer’ van de ingevoerde PMK, maar was ook betrokken bij de invoer. Er is sprake van medeplegen omdat ieders rol bij de invoer van deze PMK van belang en uiteindelijk onmisbaar was. Ook had [verdachte] wetenschap omtrent de PMK.

Ten aanzien van feit 2 heeft de officier van justitie betoogd dat [verdachte] is aan te merken als marktdeelnemer. Hij heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën, door de partij PMK in te voeren zonder dat zij daarvoor een vergunning hadden. De door het NFI onderzochte monsters bevatten voornamelijk PMK, waarmee is voldaan aan het vereiste in de Wvmc dat het economisch rendabel is de PMK te gebruiken voor de productie van synthetische drugs.

Ten aanzien van feit 3 heeft de officier van justitie betoogd dat [verdachte] partieel dient te worden vrijgesproken van het witwassen van het horloge, nu de dagwaarde door De Domeinen is getaxeerd op 1 euro. Voor de overige goederen geldt dat uit onderzoeksgegevens blijkt dat [verdachte] over onverklaarbaar vermogen beschikt, waar geen legale inkomsten tegenover staan die een dergelijk vermogen kunnen verklaren. De verklaringen van [verdachte] omtrent de herkomst van dit vermogen zijn niet plausibel en niet verifieerbaar. De officier van justitie heeft gewezen op de activiteiten en antecedenten van [verdachte] en diens contacten met mensen in het criminele circuit. Volgens de officier van justitie heeft [verdachte] het geld en de auto voorhanden gehad en/of omgezet en/of gebruikt, terwijl deze uit misdrijf afkomstig zijn. Van het in de rijstkoker aangetroffen geld kan volgens de officier van justitie worden gezegd dat het is verhuld.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de vrijspraak van [verdachte] bepleit van de feiten 1 en 2 wegens het ontbreken van bewijs. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat [verdachte] geen organisator of deelnemer is geweest bij de invoer van de PMK. Voor zover [verdachte] al, samen met [persoon 1] , aanwezig was tijdens een bespreking op 5 juni 2013, heeft hij daaraan niet deelgenomen. [verdachte] is evenmin te identificeren als de “ouwe Chinees” waarover tijdens OVC-gesprekken wordt gesproken. Dergelijke OVC-gesprekken dienen behoedzaam te worden geduid, waarbij de raadsman heeft verwezen naar de uitspraak van het Hof Amsterdam [ECLI:GHAMS:2017:477]. Pas op 10 juni 2013 komt [verdachte] weer in beeld met een bus, die hij naar eigen zeggen voor [persoon 1] had gehuurd. Volgens de raadsman is deze verklaring geloofwaardig, gelet op de verklaring van de verhuurder van de bus. [verdachte] was bovendien die dag niet in de container aanwezig. De raadsman is van mening dat [verdachte] veeleer vanwege zijn ervaring is geraadpleegd over de PMK-problematiek. Vóór 10 juni 2013 heeft [verdachte] geen rol van belang gespeeld.

Ten aanzien van feit 3 heeft de raadsman aangevoerd dat [verdachte] dient te worden vrijgesproken voor wat betreft de geldbedragen van in totaal circa € 90.000,-. Volgens [verdachte] is dit handelsgeld. Deze verklaring is niet onaannemelijk. De raadsman wijst er voorts op dat er in relatie tot het geld in ieder geval geen sprake is van een verhullingshandeling, zodat het feit niet kan worden gekwalificeerd als witwassen. Voor de overige goederen in de tenlastelegging genoemd heeft de raadsman de vrijspraak van [verdachte] bepleit.

3.3

Het oordeel van de rechtbank

Inleiding

Het onderzoek Wolf Beretta is een zeer omvangrijk onderzoek waarbij een aantal verdachten over langere tijd door de politie in de gaten is gehouden. Dit in de gaten houden bestond onder andere uit het tappen van vele telefoonlijnen, het plaatsen van OVC-apparatuur (Opname Vertrouwelijke Communicatie) in de diverse auto’s in gebruik bij verdachten en in de woning van [medeverdachte 4] , het observeren van verdachten, en het opnemen van vertrouwelijke communicatie tussen verdachten tijdens besprekingen in horecagelegenheden. In het proces-verbaal is door middel van pv’s stemherkenning1 en pv’s bevindingen met betrekking tot de bijnamen van verdachten aangegeven op basis van welke feiten en omstandigheden de politie de conclusie trekt dat een bepaald telefoonnummer door een bepaalde verdachte wordt gebruikt, wie er spreekt en wie met een bepaalde bijnaam bedoeld wordt. Na de inbeslagname van een aantal BlackBerry telefoons onder verdachten is ook herleid kunnen worden welke verdachte gebruik maakte van welk BlackBerry e-mailadres.2

Daar waar een en ander door de verdediging niet betwist wordt, neemt de rechtbank de conclusie van de politie, dat een bepaalde verdachte de gebruiker is van een bepaald telefoonnummer of dat een bepaalde verdachte met een bepaalde bijnaam wordt aangeduid of dat een bepaalde verdachte de gebruiker is van een onder hem inbeslaggenomen BlackBerry, over en maakt deze tot de hare.

Daar waar de verdediging in dit kader iets betwist heeft, gaat de rechtbank hierop nader in in haar bewijsoverwegingen.

[medeverdachte 1] 3 BlackBerry4 [aliasnaam 1] en [aliasnaam 1] (= [aliasnaam 1] in het Spaans)5

[medeverdachte 2] 6

[medeverdachte 3] 7 BlackBerry8 [aliasnaam 2]9, [aliasnaam 2]10, [aliasnaam 2]11, [aliasnaam 2]12,

[aliasnaam 2] 13

[medeverdachte 4] 14 [aliasnaam 3]15, [aliasnaam 3] , [aliasnaam 3]16

[medeverdachte 5] 17 BlackBerry18 [aliasnaam 4]19, [aliasnaam 4]20

[medeverdachte 6] 21

[medeverdachte 7] 22

[medeverdachte 8] 23 BlackBerry24 [aliasnaam 5]25, [aliasnaam 5]26

[medeverdachte 9] 27 [aliasnaam 6]28

[medeverdachte 10] 29 BlackBerry30 [aliasnaam 7]31 of [aliasnaam 7]32

[medeverdachte 11] 33 [aliasnaam 8]34, [aliasnaam 8]35

Feiten 1 en 2 (zaaksdossier 6 – PMK)

Bewijsmiddelenoverzicht

Op 1 februari 2013 werd door de politie geobserveerd dat [medeverdachte 1] het Chinees restaurant ‘ [naam] ’ te Eindhoven om 16:22 uur bezocht, waarna hij het restaurant weer verliet om 18:10 uur.36 Op de camerabeelden van de camera, geplaatst op het Stationsplein te Eindhoven en onder meer gericht op de trap die leidt tot de ingang van ‘ [naam] ’, was zichtbaar dat [medeverdachte 1] om 18:10:04 uur de trap afliep die leidde tot voornoemd restaurant. Om 18:14:08 uur liep de ambtshalve bekende [verdachte] de trap af, gevolgd door een NN-man met Aziatisch uiterlijk met lang stijl haar tot over de schouder. Deze NN-man is later eveneens gezien tijdens een ontmoeting op 10 juni 2013.37

Op 25 maart 2013 vond er een ontmoeting plaats bij Hotel [naam] te Breda. Aan deze ontmoeting nemen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [persoon 2] ( [persoon 2] ), vermoedelijk [persoon 3] ( [persoon 3] ) en een NN-manspersoon met een Belgisch accent (NN2) deel. Uit de OVC-gespreksweergave van deze ontmoeting volgt het navolgende:

[medeverdachte 1] : Ik heb twee (2) firma’ s die nu…, drie (3) firma’ s die in de running zijn. Die ene met [X] (fon.) er in, in de naam, de andere [bedrijf 1] (fon.), en de andere ..uh.. [X] (fon.) En jij hebt het over de laatste?

[…]

[medeverdachte 1] : Niet [bedrijf 1] (fon.) ..onverstaanbaar.. overmaken.

[persoon 2] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 1] : Maar [X] (fon.), [X] (fon.) is andere goeie ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : Ja, ja, ja. Deze ..onverstaanbaar.. [X] (fon.) hij wilde, zegt hij, nieuw voor export zit aan betere shift te denken hé.

[medeverdachte 1] : Hij is al vertrokken. Hebben andere ..onverstaanbaar.. Ja, China.

[persoon 2] : Oke.

[medeverdachte 1] : Daar komt, daar komt nog een box trouwens uit China. Die komt ook nog, daar moet ik de Bill (fon.) nog van krijgen.

[persoon 2] : Ja.

[medeverdachte 1] : Vergeet ik net te zeggen, maar ja. Dat is de schuld door elkaar ..onverstaanbaar.. durf te smokkelen, ja.

[persoon 2] : Deze is voor vier (4) uuhh.. De.. uh.. de dinges.

[persoon 2] : De.. uh.. de dinges is er nog niet, in ..onverstaanbaar.. of.. uh.. Birmingham (fon.), denk te krijgen.

[medeverdachte 1] : Ja, [X] (fon.) hier, ruitensproeier, ruitenwisser, voor die ramen.

[persoon 2] : Ja, ja, ja, ja.

[medeverdachte 1] : ..voor de auto, van dat spul

[persoon 2] : Dat is ook wel een ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 1] : Daar zitten ze in. […]38

Op 1 mei 2013 vond er een ontmoeting plaats in restaurant “ [naam] ” aan de [adres 11] te Valkenswaard tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [persoon 2] ( [persoon 2] ). Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[medeverdachte 1] : Ja.

[persoon 2] : ..onverstaanbaar.. van [medeverdachte 12] (fon.) Bij iedereen geld van [medeverdachte 12] (fon.) geven, is ook. Als jij de volgende keer [medeverdachte 12] (fon.) toch niet meer vertrouwt? (lacht)

[medeverdachte 1] : Waarom niet?

[persoon 2] : Hij, hij zegt ja, misschien zegt hij het. [persoon 4] (fon.) oke, niet komen daar, nu komen daar. Dus volgende..

[medeverdachte 1] : Petje (fon)?

[persoon 2] : ..dus volgende ook niet, zegt ie ja, beter beter jullie moeten zoeken, als gij zegt van jullie zoeken andere, weten helemaal is van ..onverstaanbaar.. Dan schrok ik, nu, nu brengen van bewijs. Wij moeten het bewijs brengen van [X] (fon) ..onverstaanbaar.. van dit. Is niet ..onverstaanbaar..

[…]

[medeverdachte 1] : ..onverstaanbaar.. al onze schepen niet. Tweehonderdtwaalf (212) ..onverstaanbaar.. Zou het aan mij liggen. Zou het dan toch aan mij liggen? Dat weet ik niet ..onverstaanbaar.. alles wordt vochtig. China (fon.) misschien, twee (2) weken, hier, drie (3) lege, oke. Deze man is harder.

[persoon 2] : Moeten dan alleen voor de beweging.

[medeverdachte 1] : ..onverstaanbaar.. goed ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : Van?

[medeverdachte 1] : En China (fon.) geeft ook aan... Dat is wel goed dat ze dat hebben gedaan. Ze hebben doosjes gemaakt, dozen. Er zitten vierkanten in, in één (1) doos met vijf (5) liters.

[persoon 2] : Ja, ja.

[medeverdachte 1] : Zijn ..uh.. opgegaan negenhonderd (900) dozen in een veertig (40) voetcontainer ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : Ja.

[medeverdachte 1] : Was.. ..onverstaanbaar.. Die draaien we uit de kraan. ..onverstaanbaar.. aantal canvas meubelrol (fon.), daarin zit..

[persoon 2] : Is veel koffiedrinkers natuurlijk?

[medeverdachte 1] : ..Uh.. tweeduizend (2000).

[persoon 2] : Tweeduizend (2000) liter.

[medeverdachte 1] : ..onverstaanbaar.. Is gewoon veel tweeduizend (2000). Maar ja, ik heb één (1) prijs afgesproken ..onverstaanbaar.. maar, dat is eigenlijk gebaseerd op vijfentwintighonderd (2500) maar toen konden ze niet en toen hebben ze vijftien (15) gedaan. En nu toch twee duizend (2000), ..ah.. dat is niks, dat is iets kunnen we plezier van hebben maarre..

[persoon 2] : Er is wel. En het is veelvoudig.

[medeverdachte 1] : ..onverstaanbaar.. Weet je wat het ook is, het is ook, je raakt er helemaal moedeloos van jezelf en zelf denk ik ook van pohhh. ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : Ja, ik moeten vijf (5) uur naar een ..uh.. [medeverdachte 12] (fon.) Ik moeten hem zien.

[medeverdachte 1] : Ja, dat krijg ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : Alleen van hij ..onverstaanbaar.. Hij nou vanmorgen vertrokken.

[medeverdachte 1] : ..onverstaanbaar.. een keer tijd, ja. ..onverstaanbaar.. gaan morgen vertrekken maar die China container toe, twee (2), twee (2) weken.

[persoon 2] : Je mag nu. Kijk ..onverstaanbaar.. hij, hij krijgt jou ook en zegt hij en ..onverstaanbaar.. gezegd, ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 1] : Ja, ja.

[persoon 2] : Maar hij heeft nieuws, hij ..onverstaanbaar.. geprobeerd vandaag eigenlijk mensen van de ..onverstaanbaar.. contact mee te leggen ..onverstaanbaar.. je van ..uh.. [medeverdachte 12] (fon) ook zeggen van ja hij heeft niet meer boot ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 1] : Waarom zou je nog ..onverstaanbaar.. dus dat weet je. Het raakt hem niet maar .. als bij ons ..onverstaanbaar.. fout gaat. Hij heeft geen ellende.

[persoon 2] : Nee, natuurlijk niet, natuurlijk. ..onverstaanbaar.. is een kick. Er is een sectie geld onder, hij zegt dat zeg ik ook niet. Hij zo zo werken met de mensen. Hij zo zo werken met mensen. Yes or no tot aan Maastricht ..onverstaanbaar.. kan een schop krijgen ..onverstaanbaar.. er is niemand van schop aan hem geven, als ie verkeerd doet ja. Als gij ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 1] : Die dingen gebeuren, die dingen. Weet je wat het wel is, dat is hun risico met wat we doen. Ook daar vallen ..onverstaanbaar.. Vroeger was het nog erger, nieuwe handel ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : ..onverstaanbaar.. [medeverdachte 12] (fon.), ook niet gedaan ..onverstaanbaar.. kijken. Als gij van, eentje (1tje) gedaan of van goed of niet. Ja hij ook denken na de mensen ..onverstaanbaar.. gestuurd. En nou haalt hij ook twee (2), twee (2), twee (2) komt misschien. Drie (3), drie (3) komt misschien.

[medeverdachte 1] : En twee (2) ..onverstaanbaar.. in.

[persoon 2] : ..onverstaanbaar.. twee (2) voor ..uh.. [X] (fon.) ..onverstaanbaar.., wij dachten ..onverstaanbaar.. voor ons dinges [X] (fon.).

[medeverdachte 1] : Nee [aliasnaam 9] (fon.) blijft wel dezelfde keus houden, hoor. [aliasnaam 9] (fon.) is niet in één (1) keer een hele goeie omdat er daar iets verkeerds is ofzo, maar goed [aliasnaam 9] (fon.) was er wel ..onverstaanbaar..

[persoon 2] : Ik zal do doen. Ik zal eens van avond voor [medeverdachte 12] (fon.) zien. Ik moet hem van [medeverdachte 12] (fon.) tweeduizend (2000) geven. Ik moette hem als gij van die, die container over en hij weet ervan en hij zegt voor niet te veel gaat het eronder maar wij een keer gaan kijken als ge van dit Waalwijk (fon.) ..onverstaanbaar.. weet van. […]39

Op 9 mei 2013 om 12:20:00 uur mompelde [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) in zichzelf. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[medeverdachte 1] stapt in de BMW en zegt tijdens het instappen: “Tweeduizend liter, tweeduizend liter, ..ja...” […]40

Op 24 mei 2013 om 11:47:01 uur vond er een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [persoon 5] ( [persoon 5] ). Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[…] Sessie 4. Er zijn rijgeluiden hoorbaar.

[medeverdachte 1] : He

[persoon 5] : Wat?

[medeverdachte 1] : Chinezen ook weer, dat zijn ook een stelletje hoor.

[persoon 5] : Zo vervelend?

[medeverdachte 1] : Nee die zijn wel eh. Ey, maar die zorgen weer niet voor dat alles documenten goed zijn, moeten we 10 keer, moeten we 10 keer DHL vliegen om nog dit op te sturen, dan weer dat op te sturen, weet je wel. Allemaal op het laatste nippertje ook zo leuk. […]41

Op 29 mei 2013 vond er om 14:31:51 uur een ontmoeting plaats tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [persoon 5] ( [persoon 5] ) in een personenauto, merk BMW, gekentekend [kenteken 1] . Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[…]

[medeverdachte 1] : Ik denk dat ik volgende week ka uh ja als ik met mijn ding klaar ben, eind volgende week dat ik het weekend er niet ben dat ik ff iemand op zijn flikker ga geven in Dubai. Daar moet ik toch persoonlijk naar toe.

[persoon 5] : En eh die dinge die is in Dubai die wilde afspreken.

[medeverdachte 1] : Wie?

[persoon 5] : Die ging vrijdag er naar toe die zegt als jullie nou komen van het weekend dan zitten wij met die grote man van mij. (fluistert)

[medeverdachte 1] : Wie

[persoon 5] : [persoon 6] (fon.) (Fluistert)

[medeverdachte 1] : O ja nee ik kan niet weg ik moet eerst toch die ene dat China ding doen.

[medeverdachte 1] : Ik zal je eerlijk zeggen, ik zit op 1 zaak te wachten…

Sessie 30:

[medeverdachte 1] : Ja dat is goed. Alleen ik kan gewoon niet. Ik zit met die dingen, met die boot.

[persoon 5] : Dat komt dit weekend?

Uit een Cargo/Freight Manifest van de Belgische douane volgt dat het schip “ [naam schip] ”, afkomstig uit Yantian (China), op 1 juni 2013 zou arriveren in de haven van Antwerpen. Op dit schip bevond zich een container met nummer PCIU2064806, die was bestemd voor ‘ [bedrijf 2] , [medeverdachte 12] , [adres 1] , 3970 Leopoldsburg (België)’. De container was verzonden door het bedrijf [bedrijf 3] uit China. De inhoud van de container betrof volgens dit manifest 833 verpakkingen met antivriesvloeistof.42

Uit gegevens van de douane volgt dat het schip ‘ [naam schip] ’ met container genummerd PCIU2064806 op 26 mei 2013 in Rotterdam is geweest en op 1 juni 2013 in Antwerpen is gelost.43

De container werd op 1 juni 2013 omstreeks 20:33 uur te Antwerpen gelost op de terminal van de firma [bedrijf 4] t .h.v. kaai [adres 2] . Op 2 juni 2013 hebben de Belgische autoriteiten de container geopend en de blokverzegeling verbroken. De container bleek gevuld te zijn met 832 kartons met ‘ANTI-FREEZE’. Deze kartons waren gestapeld in 17 rijen van 49 dozen, maar op de eerste rij ontbrak een doos. Bij het openen van enkele kartons stelden de autoriteiten vast dat deze alle 4 plastic flessen bevatten, die luchtdicht waren afgesloten. Bij het openen van verschillende flessen trof men een fluorblauwe vloeistof aan. Vanaf de achtste rij troffen de autoriteiten kartons aan waarop het Chinese teken in blauwe kleur, al dan niet voorafgegaan door de tekst -20º in blauwe kleur, dat op de overige dozen stond, ontbrak. De kartons zonder vermeldingen in blauwe kleur waren gevuld met 4 witte plastic flessen met een andere vorm en afsluitdop. Bij het openen van deze flessen stelden de autoriteiten een donkerbruine en doorzichtige vloeistof vast die een specifieke geur afgaf, die werd herkend als de precursor Piperonyl Methyl Ketone (PMK). Uit de TruNarc-test volgde als resultaat dat de donkerbruine vloeistof Piperonyl Methyl Ketone (PMK, MDP2P) betrof. In totaal werden er 135 kartons, inhoudende 540 positieve flessen, aangetroffen. Het totaalgewicht van de aangetroffen PMK betrof 2.106 kilogram. De Belgische autoriteiten hebben vervolgens deze 540 flessen geleegd en de inhoud vervangen door water met een bruine kleurstof. De 135 kartons werden gevuld met 4 flessen met gesubstitueerde vloeistof en weer dicht gekleefd. Nadien werden de 697 negatieve kartons en de 135 positieve kartons weer in de container geladen. Eén van de 540 flessen werd gevuld met substitutievloeistof en 100 ml PMK. Deze fles werd gemerkt met ultraviolette stift en in een tevens gemarkeerd karton achteraan in de container geplaatst.44 Aan/op/in de container werd tijdens een technische actie een peilbaken bevestigd. Na sluiting van de container werd deze weer op de kade geplaatst.45

Het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) heeft eveneens de inhoud van de flessen uit de container onderzocht. Hieruit volgt dat de gele vloeistof PMK bevat en de blauwe vloeistof antivries en water.46 Uit een aanvullende rapportage van het NFI volgt dat de bemonsterde vloeistoffen voornamelijk uit PMK bestaan en geschikt zijn om te worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van bijvoorbeeld MDMA, de werkzame stof in XTC-tabletten.47

De Belgische autoriteiten hebben op 4 juni 2013 om 19:49 uur geobserveerd dat de container PCIU2064806 uit de haven van Antwerpen werd opgehaald door een vrachtwagencombinatie. De oplegger was voorzien van de nummerplaat [kenteken 2] . De trekker was voorzien van nummerplaat [kenteken 3] . De container werd rechtstreeks overgebracht naar Nederland.48 Het kenteken [kenteken 2] stond op naam van [medeverdachte 2] , wonende te [adres 3] , [woonplaats] .49 Op 4 juni 2013 heeft een Nederlands observatieteam waargenomen dat de bestuurder en enige inzittende van de vrachtwagencombinatie een blanke man was met een smal postuur, donker haar en met een kalend achterhoofd. De vrachtwagencombinatie passeerde omstreeks 21:03 uur de grens België-Nederland ter hoogte van ’t Goor en reed omstreeks 21:32 uur een bedrijventerrein op ter hoogte van de [adres 4] te Valkenswaard. Omstreeks 21:59 uur verliet de trekker met kenteken [kenteken 3] het bedrijventerrein weer. Omstreeks 22:07 uur werd waargenomen dat de trekker, zonder inzittende, stond geparkeerd op de hoek van de Hertog Ottostaat met de [adres 3] te Valkenswaard.50 Dit is in de directe nabijheid van het GBA-adres van [medeverdachte 2] .51

Op 5 juni 2013 vond er vanaf 10:34:18 uur een gesprek plaats tussen [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ), [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) en [medeverdachte 8] ( [medeverdachte 8] ) in een loods in Valkenswaard. Voor de stemherkenning van [medeverdachte 5] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 8] verwijst de rechtbank naar de inleiding, zoals opgenomen in dit vonnis. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[…]

Opmerking verbalisanten: motorgeluiden hoorbaar..

[medeverdachte 5] : Ja?

[medeverdachte 2] : Even wachten. Die pallet ook weghalen eerst ..onverstaanbaar.. moet helemaal weg dan..

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar.. deze weghalen eerst?

[medeverdachte 2] : Nee die ..onverstaanbaar.. nu deze twee (2) verzetten..

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 2] : Omdraaien, dat gaat heel makkelijk he? ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar.. ja dat gaat heel makkelijk ja

[medeverdachte 2] : Dan denk je hoe moet dat nou? Dat doe je gewoon zo. Nou begin daar ik vooraan ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar.. zou ik niet doen.. onverstaanbaar.. komt te staan om straks te kunnen laden en lossen.

[medeverdachte 2] : Ja, ja, ja, dat is waar.

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 2] : Ja. Nou deze zijn ook goed hoor.

[medeverdachte 5] : Hè?

[medeverdachte 2] : Goede aspirientjes (fon.)

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar..

[…]

[medeverdachte 2] : Ja, zal ik hem er bovenop zetten?

[medeverdachte 5] : Hè?

[medeverdachte 2] : Zal ik hem er bovenop zetten?

[medeverdachte 5] : Wie?

[medeverdachte 2] : Ja, die pallet?

[medeverdachte 5] : Nou, wacht maar even. Ja, maar als wilt trouwens, jij bent de baas.

[medeverdachte 2] : Ja, want ik heb namelijk nog steeds geen idee, hoeveel ik eruit moet halen dus met de ruimte natuurlijk wel rekening houden.

[medeverdachte 5] : Ja, ja, dit ziet er ook nog niet uit.

[medeverdachte 2] : Nou ja, ik kan effe kijken hier een slag weghalen, eentje (1tje). Nee, ook nog niet ..onverstaanbaar.. die zien er anders uit.

[medeverdachte 5] : Nee.

[medeverdachte 2] : Moet effe na ..onverstaanbaar.. zijn leeg, moet ik hebben ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Kijk hier kunnen ze natuurlijk staan ..onverstaanbaar..

[…]

[medeverdachte 5] : Ja, twaalf (12), dat zijn er eigenlijk hé, plus achttien (18) ja dat zijn dus een goeie veertig (40) pallets.

[medeverdachte 2] : Honderdentwaalf (112) dat zijn ..uh..

[medeverdachte 5] : Nee.

[medeverdachte 2] : Zijn achttien (18) op een pallet he? Zeven (7), zeven (7) keer acht (8) zesenvijftig (56), zijn zes (6) pallets in elk geval.

[medeverdachte 5] : Hè?

[medeverdachte 2] : Zes (6) pallets.

[medeverdachte 5] : Ja.

[…]

[medeverdachte 5] : één (1), twee (2), drie (3), vier (4), vijf (5), zes (6), zeven (7), acht (8), pallets maal achttien (18) is tachtig (80) en..

[medeverdachte 2] : Ja, achterin achttien (18) is zes (6) keer honderdvierenveertig (144).

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 2] : Dat is ongeveer, nou dat iets meer dan ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Ja, dat klopt.

[medeverdachte 2] : Meer dan dat er besteld moest worden.

[medeverdachte 5] : Ja, op het laatst kwamen twee (2) verschillende mensen.

[medeverdachte 2] : Poem, poem, poem, poem. Ja, ik denk ze doen effe uit ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Ja, zo.

[…]

[medeverdachte 2] : Zo.

[medeverdachte 5] : Wat zou er in? Voor de zekerheid zullen we maar eens even.. Ja. Ja. Het ruikt niet hé anti-vries.

[medeverdachte 2] : Nou het ruikt wel, als het goed ruikt het wel een beetje ja ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Ruik jij niks?

[medeverdachte 2] : Nee dit niet.

[…]

[medeverdachte 2] : Hoeveel dozen kunnen we nou zien, [X] (fon.)?

[medeverdachte 5] : Hier heb ik dus één (1), twee (2), drie (3), vier (4), vijf (5), zes (6), zeven (7), acht (8), negen (9), tien (10), zeg maar honderdtachtig (180) hebben ze nu geladen.

[medeverdachte 2] : Ja, want er is nog niks in.. het zou fijn zijn als iemand wist waar het zat, hoeveel slagen er uit moeten? […]

[medeverdachte 5] : Ja die jongens zijn al hier aan het rond rijden overal want die hadden al lang gedacht dat ze konden laden.. dus ja..

[medeverdachte 2] : Dan moeten ze komen helpen lossen. Moeten maar effe een bakkie gaan doen of zo.

[medeverdachte 5] : Hmmm.

[medeverdachte 2] : Zo.

[…]

[medeverdachte 5] : Jij moet nu gaan?

[medeverdachte 2] : Ja, moet even gebeuren.

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 2] : Die ..uh.. onverstaanbaar.

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar?..

[medeverdachte 5] : En ruimig maar ..onverstaanbaar.. binnen gekomen dan gaan we ze eerst toch stapelen.

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar.. eruit haalt is nooit zo erg ..onverstaanbaar.. onze chinezen voor nodig.

[medeverdachte 5] : Tja.

[…]

[medeverdachte 5] : Het belangrijkste is als ik er zo snel mogelijk negentien (19) klaar zet. Die moeten ze hebben.

[medeverdachte 2] : Die mensen worden zenuwachtig?

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 2] : Dan zullen we maar eens gauw die dingen er op zetten.

[…]

[medeverdachte 2] : Verrek.. het lijkt wel alsof deze zwaarder weegt.

[medeverdachte 5] : Nou nou, ik dacht die ander lichter. Effe een mes pakken, ..onverstaanbaar.. het moet het er op staan.

Opmerking verbalisanten: laad- en losgeluiden in en rondom de container

[medeverdachte 5] : In principe zijn ze iets zwaarder want het spul is zwaarder.

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 5] : Ik kan me niet voorstellen dat het hier in zit.

[medeverdachte 2] : Het zou ook wel lekker slim zijn als die dozen er precies hetzelfde uit zouden zien.

[medeverdachte 5] : Nou.. nou.. Dan moeten we dadelijk alles na gaan kijken. Nee dat zal toch niet. Ze zijn gemerkt, dat moet. Nee dat is..

[medeverdachte 5] : Ik kan me niet voorstellen dat ze nou in één (1) doos verschillende dingen doen hè.

[medeverdachte 5] : Ruik jij eens? Ik ruik niks.

[medeverdachte 2] : Je ruikt bijna niets nee. Maar het moet wel daarin.

[medeverdachte 5] : Het spul dat we hebben dat stinkt!!!

[medeverdachte 2] : Een beetje zuur?

[medeverdachte 5] : Nee.. een beetje.. het lijkt wel anijs.

[medeverdachte 2] : Nou.. onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Dat mag beslist niet knoeien want als dat knoeit in een doos dan ruikt heel de auto daar naar. Nou deze.

[medeverdachte 2] : Die kan wel even aan de kant.

[medeverdachte 5] : Ja zet daar maar neer.

[…]

[medeverdachte 2] : Godverdomme.

[medeverdachte 5] : Wat?

[medeverdachte 2] : Ah joh dat kut ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Ja ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 2] : Chinezen (fon.), dat is het enige wat ze ..onverstaanbaar.. moeten plakken..

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 2] : Daar waren ze weer te beroerd voor, hmm.

[medeverdachte 5] : Pas maar op ..onverstaanbaar.. achttien (18) ja, achttien (18) pallets.

[…]

[medeverdachte 5] : Hier zit plakband omheen ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 2] : Daar, daar en hierboven wel.

[medeverdachte 5] : En meer niet?

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Staat ook niks op?

[medeverdachte 2] : Nee staat niks op ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Het is niet blauw. Ja, het is dit.

[medeverdachte 2] : Ja, nou het is..

[medeverdachte 5] : Maar hoeveel zit er in?

[medeverdachte 2] : Misschien andere kleur? Zou maar een beetje oppassen met die knoeierij hoor.

[medeverdachte 5] : Ja, maar ja.

[medeverdachte 2] : Dat is toch wat. Wie weet zijn ze wel. Nou ja, niet gezegd, maar ze hebben misschien die dozen ook maar ingekocht met wat verlies.

[medeverdachte 5] : Ja, ze hebben ze overgegoten. Ze hebben de flessen leeg gegoten en dat spul erin.

[medeverdachte 2] : Hebben ze dat niet goed schoongemaakt dan?

[medeverdachte 5] : Ja?

[medeverdachte 2] : Het is te hopen.

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Ruik jij eens?

[medeverdachte 2] : Nou, dit is het wel. Dit is ook een hele andere kleur.

[medeverdachte 5] : Ruik jij dit?

[medeverdachte 2] : het is ook veel dikker. Veel ..uh.. viscositeit is ..uh.. te laag.

[medeverdachte 5] : Zouden ze dan allemaal in het plastic zitten?

[medeverdachte 2] : Ik ga er van uit dat ze die dozen hebben opengemaakt..

[medeverdachte 5] : Die hebben ze opengemaakt.

[medeverdachte 2] : Dan moet er plakband op zitten. Dan dan is dat de manier.

[medeverdachte 5] : En dit ook. Kijk want dit, als je dit openmaakt, kijk..

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 5] : ..is open geweest.

[medeverdachte 2] : Ja, ja.

[medeverdachte 5] : Is open geweest.

[medeverdachte 2] : Er zitten ook andere dopjes op.

[medeverdachte 5] : Ja. Moeten we die even apart zetten? Tja.

[medeverdachte 2] : Die apart zetten.. deze moet sowieso even weg dan. Ik heb ze heel effe apart zetten want eerst even kijken of dat er nog meer van zijn.

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 5] : Die niet.

[medeverdachte 2] : Die niet? Nee, effe wachten, effe wachten, hoezo die niet?

[medeverdachte 5] : Nee, ik zeg deze niet.

[medeverdachte 2] : Oh, dit is hem wel.

[medeverdachte 5] : Ja, dat zijn die, die is open geweest.

[medeverdachte 2] : Die kunnen we hier zetten. Als ik er zo honderdentwaalf (112) moet vinden? Tenzij ze nu allemaal plakband hebben?

[medeverdachte 5] : Nee. Ja, ik ga ervan uit als ze zo gesloten zijn dat het nog steeds dezelfde zijn. Anders hangen we er echt in. Dan moeten we al die dozen gaan kijken. Zal toch niet gebeuren.

[medeverdachte 2] : Nee, daar hebben we al een pallet vol ..onverstaanbaar.. Ik ..uh.. zit te zinnen op een, hoe dat je nou kunt graven?

[medeverdachte 5] : Dit naar achteren toe en dan hier opzij zetten.

[medeverdachte 2] : Ja, kan sowieso.

[medeverdachte 5] : In het midden zo hier opzij zetten.

[medeverdachte 2] : Ja, we kunnen hier sowieso wel wat opzij zetten.

[medeverdachte 5] : Ja, ja.

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar.. dat is op zich toch wel leuk hé, leuke job man.

[medeverdachte 5] : Ja daaag.

[medeverdachte 2] : Zoek, zoek, zoek, zoek.

[medeverdachte 5] : Ik zit hier al te kijken of ik hier plakband zie.

[medeverdachte 2] : Ja, dat heb ik al gedacht, hier langs de zijkanten zou je het moeten kunnen zien.

[…]

[medeverdachte 5] : Nou ik heb iets gevonden. Luister, dozen waar het spul in zit, alles hetzelfde alleen staat hier een stempel op met twintig (20) graden. Alle dozen waar geen stempel... Ik heb er een paar geprobeerd, ook van daaruit, waar de stempel niet opstaat, daar zit het spul in.

[medeverdachte 2] : Dat is ook wat, dus dat is een zoekopdracht.

[medeverdachte 5] : Ja (lacht) ..onverstaanbaar.. trouwens.

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Er komen twee (2) man bij.

[medeverdachte 2] : Dit moet dan even allemaal nagekeken worden.

[medeverdachte 5] : In principe wel maar ik denk dat het meeste nou pas komt.

[medeverdachte 2] : Ja dat zou zomaar kunnen.

[medeverdachte 5] : We zijn achterin kijk hier ook, dit zou ook kunnen, die gaan allemaal veel te gemakkelijk open. Kijk, ik heb net die andere proberen open te maken. ..onverstaanbaar.. bijna niet open. Kijk, en dit is..

[…]

[medeverdachte 5] : Hier zitten overal stempels op, daar zitten overal stempels op. Dus echt waar twintig (20) graden niet op staat. En waarom hebben ze dat niet gezegd? En bovendien, oh kijk hier hebben we er nog één (1). Dat is er maar één (1), dat is de laatste. Maar waarom doen ze er dan maar één (1) op twee (2) dozen.

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Nou weet je wat we doen? We gaan in de wagen want ik moet zo snel mogelijk negentien (19) dozen hebben.

[…]

[medeverdachte 5] : Hulp, twee (2) mannen komen eventueel. Hier balen ze ook van. Om 14:45 uur moet ik naar de parkeerplaats Leenderbos. Hoe laat is het nu?

[medeverdachte 2] : ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Dat is over een half uurtje. Misschien is het dan allemaal af. Ik heb er hier nog één (1)

[medeverdachte 2] : Ik heb er nog één (1). Ja.

[medeverdachte 5] : Ja, er moeten er wel meer zijn.

[medeverdachte 2] : Ja, denk ik ook.

[…]

[medeverdachte 5] : Ik ga even die jongen ophalen.

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 5] : Die komt helpen.

[medeverdachte 2] : Ja. Ik schouw nog wel even door ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Ja, is goed. Komt bij het Leenderbos?

[…]

[medeverdachte 2] : Die is ook nog vol. En dan, effe wegzetten ander palletje, zet hem effe weg, kunnen we die effe daar neerzetten. Nu komt het eraan, alleen maar groeien.

[medeverdachte 5] : Die weg zetten?

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 8] : Zo..

[medeverdachte 2] : Zachtjes, zachtjes, zachtjes ..onverstaanbaar.. Ik zit tegenwoordig in het anti-vries, dat is goeie handel, gaan we aan de zijkant nog stapelen ja? Kijk, er zit nog, dit is een goeie, nee. Ja. Als we ze niet halen moeten we ze allemaal controleren.

[medeverdachte 8] : Kutzooi. Is echt probleem.

[medeverdachte 8] : Hoeveel waren die? Honderddertien (113) of zoiets?

[medeverdachte 2] : Het zouden er honderddertien (113) moeten zijn, maar we zitten er natuurlijk er eind over de helft maar ik denk het niet.

[medeverdachte 8] : Over de helft of niet? Heb je ..uh.. weet je wat het is, het einde.

[medeverdachte 2] : Ja ik bedoel qua dozen eerst effe gaan tellen. Dit is een goede of niet?

[medeverdachte 8] : Ik denk het wel.

[…]

[medeverdachte 8] : Ik breng, zit hier wel logica in? Er zit gewoon geen logica in.

[medeverdachte 2] : Nee logica zit er niet in. Hey vierentwintig (24).. nee..

[medeverdachte 8] : Er zit gewoon geen fucking logica in. Ik word er gewoon chagrijnig van, ik heb alles al moeten corrigeren in de hoeren, alles, en zelfs hier zit geen logica in. De volgende keer ga ik gewoon zelf er heen.

[medeverdachte 2] : Ja. Ja.

[medeverdachte 8] : Is echt het beste hoor. Pfff. Erg is dat jullie al sinds vanochtend bezig zijn.

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 8] : Ik zei al ik ga wel mee.

[medeverdachte 2] : Ik ..uh.. ja ik doe een gok maar ik denk dat je niks meer vindt.

[…]

[medeverdachte 8] : Moet dit allemaal terug in de container, of niet?

[medeverdachte 2] : Wat zeg je?

[medeverdachte 8] : Moet dit allemaal terug in de container of wat?

[medeverdachte 2] : Ja, doe ik dat terug ofzo, op die hoogte dan kan ik er mee rijden anders flikkert het dadelijk om. Stapel ik het effe op die hoogte.

[medeverdachte 8] : Waar ga je deze dingen neerzetten dan?

[medeverdachte 2] : Ja, die moet ik weer ergens anders neerzetten, want ik moet ..vanavond.. moet ik ..uh.. ja ah fijn, ik moet dat ding effe wegzetten. Enne dan moet ik vanavond hier laaien en dat komen ze dan ook brengen ..uhm.. om naar Hongarije te gaan. Maar dat is met een andere oplegger.

[medeverdachte 8] : Eeh.

[medeverdachte 2] : Hè?

[medeverdachte 8] : Nee, want ik heb die adres dus van die vent, van die factuuradres, daar zou dit eventueel wel naar toe kunnen. Kijk, en dan regel ik dat.

[medeverdachte 2] : Dat is nog een andere kwestie, maar ja dat kan pas volgende week hé, dat heb ik gezegd hé.

[medeverdachte 8] : Ja, maar ja. Dat is geen probleem. Dat kan, dan kunnen we dit bij hem uitlaaien, want dat heb ik al gezegd, want ik moet die factuur hebben en dit, want dan klopt het. Snap je? Want het is heel raar, als je dan niks daar hebt liggen, dat zei ik al tegen hem, als we dan dit dan terug gaan, dan zorg ik dat ik meer man heb, dan gaan we met z’n drieën (3-en), met z’n vieren (4-en). Effe één (1), twee (2), drie (3), vier (4). Dan mag jij koffie drinken, dan gaan we met z’n vieren (4-en) effe ttt, want hij heeft ook een container staan.

[medeverdachte 2] : Oh ja?

[medeverdachte 8] : Hij heeft zelf ook een container staan.

[medeverdachte 2] : Ja, dat is goed, want ik moet toch ja, ik moet toch naar Antwerpen, of ik over Leopoldsburg rijdt, dan ..uh..

[medeverdachte 8] : Ja, dan lossen we dat. En dan zijn die dingen gewoon goed. En dat is voor hem zijn boekhouding, dat is ook belangrijk. […]

[medeverdachte 8] : Het zijn er honderdtweeëndertig (132).

[medeverdachte 5] : Dat meen je niet.

[medeverdachte 8] : Ja.

[…]

[medeverdachte 8] : [X] (fon.) (ng) wil je wat drinken?

[medeverdachte 2] : Ja.

[…]

[medeverdachte 5] : Ik heb dus honderdtweeëndertig (132) dozen met drugs nu.

We kunnen ‘m morgenochtend…

[medeverdachte 2] : Dan zul je, ja kan, maar dan ben ik er niet.

[medeverdachte 5] : Ja, nee, maar mag ik de sleutel?

[medeverdachte 2] : Ja

[medeverdachte 5] : Als jij mij nou de sleutel geeft, als wij klaar zijn, doe ik gewoon de sleutel bij jou in de brievenbus, in een envelop.

[…]

[medeverdachte 5] : Ik moet hebben, ik moet hebben voor de Chinezen vijftig (50) dozen. Die moeten tweehonderd (200) liter hebben. Dus iedere doos is vier (4) liter, dus je hebt vijftig (50) dozen, die moeten wij apart zetten. Die komen vandaag of morgen. En dan hij, neemt morgen waarschijnlijk twee (2) keer ditzelfde mee.

[…]

[medeverdachte 5] : Ja, kan makkelijk zei China (fon.) al. Nou, goed, dan hebben we dus honderdtweeëndertig (132). Één (1) of twee (2) achter elkaar, heb me niet vergist, heb ik goed nagekeken.

[medeverdachte 8] : Ja, maar wij gaan dit uitzoeken, hé. Ik ben, dit breng ik volgende week weg.

[medeverdachte 5] : Welk?

[medeverdachte 8] : Dit, dit gaat naar die man toe.

[medeverdachte 5] : Naar die [medeverdachte 12] (fon.)?

[medeverdachte 8] : Ja.

[medeverdachte 5] : Die gaan het zelf verkopen.

[…]

[medeverdachte 2] : Haal het nou niet door mekaar, want dat is gewone.

[medeverdachte 8] : Jaja, ja. Dit is voor die ..uh.., voor die ..uh.., die speed (fon.)

[medeverdachte 2] : En ik ben er morgen gewoon hè, dus je moet het zelf regelen.

[medeverdachte 8] : Jij hebt geen pen bij je of wel? Heb je een pen bij je?

[medeverdachte 2] : Ik kan wel wat pennen regelen.

[medeverdachte 8] : Ja, dan zetten we hierop, C, C, C, Dan weet je dat voor hun, weet je.

[medeverdachte 2] : Hoe herkennen ze die pallet?

[medeverdachte 8] : Misschien moet je het in het Chinees neerzetten.

[medeverdachte 2] : Ja.

[…]

[medeverdachte 2] : En wat we overhouden kunnen we misschien een feestje van geven.

[medeverdachte 8] : Wat?

[medeverdachte 2] : Misschien een leuk feestje van geven.

[medeverdachte 5] : Nee, kom ik niet eens aan, kom ik niet eens aan.

[medeverdachte 8] : Die lacht meer dan ie pijn heeft. Maar zijn ze grappig hè, komen niet eens helpen.

[medeverdachte 2] : Wat kosten ze?

[medeverdachte 8] : Gewoon vijfentwintighonderd (2500) euro hè?

[medeverdachte 2] : Hoeveel?

[medeverdachte 8] : Vijfentwintighonderd (2500) euro, één liter, ja..

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 8] : Ja, maar wat het bedoelt, het komt meer als eigen, veertig (40) euro is meer gewoon honderdduizend (100.000) euro.

[medeverdachte 2] : Ja.

[medeverdachte 8] : Dat je dat effe weet.

[medeverdachte 2] : Kunnen wij toch delen?

[medeverdachte 8] : Negentien (19), negentien (19) maal vier (4) is zesenzeventig (76), maar vijfentwintighonderd (2500), hey is te veel.

[…]

[medeverdachte 2] : Weet je wat je beter kan doen [medeverdachte 5] ?

[medeverdachte 5] : nee

[medeverdachte 2] : effe die sleutel meenemen en naar de sleutelmaker gaan.

[medeverdachte 5] : ja dat ga ik nu doen sleutels laten bijmaken

[medeverdachte 2] : Even kijken. Moet jij da hebben.

[medeverdachte 8] : Wanneer komen die ..uh.. die spleetjes?

[medeverdachte 5] : Wat zeg je?

[medeverdachte 8] : Wanneer komen die spleetogen?

[medeverdachte 5] : Ja, weet ik niet. Moet ik navragen.

[medeverdachte 8] : Het liefst ook zo snel mogelijk, snap je.

[medeverdachte 5] : Ja, morgenochtend kan ik ook nog, ik heb de sleutel namelijk hè. Dus ik ga morgenochtend hierheen.

[…]

Opmerking verbalisanten: er is een inkomend pingbericht hoorbaar.

[medeverdachte 5] : Als dit [medeverdachte 1] is nou dan, dan ben ik hier mee bezig en dan tien (10) keer, hoe laat is het? Hoe kom je?

[medeverdachte 8] : Wat je wel moet zeggen. Wacht. Kan ik effe een berichtje tikken?

[medeverdachte 5] : Tussen zes (6) en half zeven (7). Zou die hier zijn, is die hier.

[medeverdachte 8] : Hij zelf?

[medeverdachte 5] : Nee, die net ..uh.. hier was.

[medeverdachte 5] : Hoe laat is het nu?

[medeverdachte 8] : Ik heb geen klok om.

[medeverdachte 5] : Half vijf (5).

[medeverdachte 8] : Ja het is niet anders.

[medeverdachte 5] : Gewoon even wachten.

[medeverdachte 8] : Ja, we kunne effe weg en weer terug komen, kan?

[medeverdachte 5] : Ja, want..

[medeverdachte 8] : Maar je kunt nou niet weg want ..uh..

[medeverdachte 8] : Mag ik effe [medeverdachte 1] .

[…]

[medeverdachte 5] : […] Weet [medeverdachte 1] dat het honderdtweeëndertig (132) is?

[medeverdachte 8] : Ja, dat heb ik gestuurd.

[…]

[medeverdachte 5] : Ik zei toch nog tegen hem, die chauffeur had al tegen hem gezegd, luister in die container is nooit op pallets. Dus ik zeg gisteren tegen [medeverdachte 1] , is het op pallets, want dat is makkelijk en dan weten we dat. Ja zegt [medeverdachte 1] . Ik zeg weet je het zeker. Ja. Ik weet het zeker. Het is op pallets.

[medeverdachte 8] : Kut. Kutzooi. Spleetogen zeg. Alles wat ze zeggen, klopt gewoon niet.

[…]

Opmerking verbalisanten: er is een inkomend pingbericht hoorbaar

[medeverdachte 8] : Als dat zo is, dan is dat zo.

[medeverdachte 5] : Oké, of je tot vijf (5) uur kunt wachten, want hij is dan met ‘China’ bij [naam] (fon.)

[medeverdachte 8] : Dat is goed.

[medeverdachte 5] : De klant moet daar komen. Die wil mee. En dan rijd jij met hem mee.

[…]

[medeverdachte 5] : Die Chinezen spreken geen Nederlands hè?

[medeverdachte 8] : Ja, maar gebrekkig.

[medeverdachte 5] : Wel Engels?

[medeverdachte 8] : Ja maar, dit is waar ze goed in zijn, dit is het enige waar ze goed in zijn. Maar ze hebben ons nodig, anders komen ze er niet uit, stukken waren slecht, per stuk prijzen kloppen niet, prijzen klopten niet, het gewicht klopte niet, telefoonnummers klopten niet, adressen klopten niet ..eehh.. heel de opgebouwde facturen klopten niet, ..uh.. het zal wel het werkje van een kwartier zijn. Maar ik ben er gewoon vijf (5) uur mee bezig geweest om alles te corrigeren. Je snapt toch wel?

[medeverdachte 5] : Ik doe die deur dicht want ik vind het niet fijn als die open staat.

[medeverdachte 8] : Ja, het is wel voordelig. Dan denken ze juist dat er niks aan de hand is.

[medeverdachte 5] : Wat?

[medeverdachte 8] : Als de deur open is, is dat juist transparant.

[medeverdachte 5] : Ja, dat is ook zo.

[…]

[medeverdachte 2] : Dan mag je wat mij betreft wel gaan.

[medeverdachte 5] : Nee, ik moet wachten want [persoon 7] (fon.) en [persoon 8] (fon.) komen dadelijk nog terug en ik kom ook nog met Chinezen mee.

[medeverdachte 2] : Vandaag?

[medeverdachte 5] : Ja, die nemen vijftig (50) mee.

[medeverdachte 2] : En hoe laat gaat dat gebeuren?

[medeverdachte 5] : Vijf (5) uur.

[medeverdachte 2] : Dat is, nu ongeveer. Hier, bijna vijf (5) uur. Zevenenveertig (47) ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 8] : Dan kunnen we beter die vijftig (50) daar neer zetten [medeverdachte 5] ?

[medeverdachte 5] : Oké kom, kwart over vijf (5) he?

[medeverdachte 8] : Dan kunnen we beter die (50) neerzetten.

[medeverdachte 5] : Ja is goed, drie (3), drie (3) pallets.

[…]

[medeverdachte 5] : Ja, wegbrengen. Nee ..onverstaanbaar.. Kwart over vijf (5)

[medeverdachte 2] : Komen die Chinezen langs dan?

[medeverdachte 5] : Kwart over vijf (5).

[medeverdachte 2] : Komen die Chinezen dan?

[medeverdachte 5] : Ja, nee, ik kom die om kwart over vijf (5) ophalen. […]

[medeverdachte 5] : Dus dit is weg, dat gaat dadelijk met de Chinezen mee.

[…]

Opmerking verbalisanten: er is een inkomend pingbericht hoorbaar

[medeverdachte 2] : Jij komt terug?

[medeverdachte 5] : Ja?

[medeverdachte 8] : Zullen we?

[medeverdachte 5] : Wat? […]

[medeverdachte 5] : Nee, die zitten niet bij [naam] . Tegenover [naam] .

[medeverdachte 8] : Tegenover?

[medeverdachte 5] : Ja.

[medeverdachte 8] : Sjonge, jonge.

[medeverdachte 5] : ..onverstaanbaar.. licht bejaard ..onverstaanbaar.. in het Chinees ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 5] : Oké [medeverdachte 2] , we zijn effe weg hé, ik kom dadelijk terug

[medeverdachte 2] : Met die Chinezen?

[medeverdachte 5] : Ja. En die laaien dan die vijftig (50) in?

[medeverdachte 8] : Doei.
[medeverdachte 2] : Ja, succes. […]52

Op 5 juni 2013 werden omstreeks 10:20 uur de in- en uitritten rondom het bedrijventerrein aan de [adres 4] te Valkenswaard onder observatie genomen. Omstreeks 13:00 uur werd waargenomen dat er een vrachtauto, zonder oplegger, voorzien van kenteken [kenteken 3] , de inrit naar de loodsen opreed. De bestuurder was 40 – 45 jaar, met een ingevallen gezicht en gekleed in een spijkerbroek en een witte blouse (NN-1). NN-1 liep vervolgens om 13:02 uur de loods [adres 4] in, waar “ [bedrijf 5] ” is gevestigd. Om 14:07 uur werd NN-1 door de politie herkend als zijnde [medeverdachte 2] . Om 14:37 uur zagen verbalisanten dat een Renault Laguna, met kenteken [kenteken 4] , vanuit de inrit van de loodsen de [adres 4] te Valkenswaard op reed. Om 14:40 uur werd gezien dat deze Renault Laguna stopte op parkeerplaats “Leenderbos” te Valkenswaard.53

Op 5 juni 2013 werd om 14:46 uur waargenomen dat er een personenauto, merk Renault, type Laguna, en gekentekend [kenteken 4] , stond geparkeerd op de parkeerplaats bij het Strijperpad te Heeze-Leende. De bestuurder van deze personenauto was [medeverdachte 5] . Een personenauto, merk Mercedes-Benz, type 230E, kleur wit en gekentekend [kenteken 5] werd naast de Renault geparkeerd om 14:50 uur. [medeverdachte 8] stapte uit de Mercedes en stapte rechts in de Renault, waarna de Renault wegreed. De Renault reed vervolgens om 14:53 uur het perceel [adres 4] op. Om 15:47 uur reed een bestelauto, merk Opel, type Combo, kleur wit en gekentekend [kenteken 6] over de parkeerplaats bij het Strijperpad te Heeze-Leende. De bestuurder van de Combo had een portofoon in zijn hand en sprak hierin. Om 15:53 uur reed de Renault met [medeverdachte 5] in de richting van Valkenswaard. Om 16:20 uur keerde deze Renault met [medeverdachte 5] terug naar perceel [adres 4] . Daarachter reed een personenauto, merk Peugeot, type 407, gekentekend [kenteken 7] . De bestuurder had een portofoon in zijn hand. Om 16.40 uur werd gezien dat de Laguna stopte bij de schoenmaker aan de [adres 5] te Valkenswaard en een paar minuten later daar wegeed. Om 17:13 uur werd gezien dat [medeverdachte 8] bij de [naam] als passagier uit de Renault stapt en bij [medeverdachte 1] op het terras ging zitten. Om 17:33 uur stapte ook [medeverdachte 5] uit de Renault en ging aan tafel zitten bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] . Om 17:43 uur kwamen er twee Aziatisch uitziende mannen bijzitten: NN5 (ongeveer 50 – 60 jaar oud, normaal postuur) en NN6 (ongeveer 40 a 45 jaar oud, normaal postuur, halflang haar). Om 18:08 uur liepen [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] en NN6 naar de parkeerplaats en maakten daar contact met NN7, die een vrachtwagen bestuurde met het opschrift “ [X] ”. Omstreeks 18:20 uur werd gezien dat deze vrachtauto parkeerde ter hoogte van perceel 19 op het bedrijventerrein te Valkenswaard. Om 18:37 uur reed [medeverdachte 8] hiermee over de Kennedylaan te Valkenswaard, waarna hij om 18:41 uur parkeerde bij de [naam] . Om 18:47 uur rekende [medeverdachte 8] af op het terras van Hotel [naam] en liep hij samen met [medeverdachte 1] weg. Om 18:55 uur werd gezien dat NN5 (als bijrijder) en NN6 (als bestuurder) in een grijze Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 8] wegreden. Dit kenteken stond op naam van [verdachte] . [verdachte] is volgens de politie bekend als precursorenhandelaar.54 De politie heeft [verdachte] aan de hand van een observatiefoto d.d. 5 juni 2013 geïdentificeerd als een van de aanwezigen op 5 juni 2013 bij restaurant ‘de [naam] ’ te Leende.55 Uit vergelijking van deze observatiefoto met de bovenste foto op pagina 216 van zaaksdossier 6, volgt dat [verdachte] is geïdentificeerd als NN5.56 NN6 wordt omschreven als een man van 40 á 45 jaar met half lang zwart haar.57

In het perceel [adres 4] te Valkenswaard bevond zich een verpakking, waarin een kleine hoeveelheid precursor PMK aanwezig was. In deze verpakking was een technisch hulpmiddel, niet zijnde een registrerend baken, aangebracht. Op 5 juni 2013 om 18:37 uur werd geobserveerd en geconstateerd dat toen [medeverdachte 8] over de [adres 4] reed in de vrachtwagen met opdruk “ [X] ” met kenteken [kenteken 9] , dat het technisch hulpmiddel zich in dit voertuig bevond.58

Op 5 juni 2013 vond er om 18:48:51 uur een gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), [medeverdachte 8] ( [medeverdachte 8] ) en een onbekende man (O). Dit gesprek vond plaats kort nadat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] wegliepen bij het terras van restaurant Hotel [naam] aan de [adres 6] te Leende. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

Sessie 1

[medeverdachte 1] : jij bent te laat man daar kan ik ook niks meer aan doen

O: (onverstaanbaar)

[medeverdachte 1] : weet je wat het ook is (onverstaanbaar) zeker maken zoveel veel fouten dat ze dadelijk weer een telfout maken

O: (onverstaanbaar) problemen maken.. hij kan en wil maar

[medeverdachte 1] : hij is heel eerlijk hij niet alert maar en en..

[…]

O: nee maar dat is ook niet (onverstaanbaar)

[medeverdachte 1] : waar waar waar

O: daar is iemand met (onverstaanbaar) telefoon

[medeverdachte 8] : iemand opgepikt op het bankje (onverstaanbaar) kan toen ik wegging stapte hij in de auto ik reed die kant zo

[medeverdachte 1] : ja

[medeverdachte 8] : om te kijken of hij mij kant opkomt niet te zien (onverstaanbaar) zat ik daar op de bank daarom duurde het wat lang zo

[medeverdachte 1] : ja oké dat is goed

[medeverdachte 8] : toen ben ik daar heb ik daar gewacht ik heb (onverstaanbaar) om te kijken of er iets aankomt… (onverstaanbaar) ( [medeverdachte 8] lacht)

[medeverdachte 1] : het is niet anders maar ze zijn nu aan het verzamelen he ze zijn nu aan het verzamelen (onverstaanbaar)

O: weet [persoon 9] dat

[medeverdachte 1] : he

O: wat zei je

[medeverdachte 1] : ja we moeten even ja we zien het wel misschien iets anders.. eigenlijk hij heeft we gelijk die oude man ouwe Chinees jij zegt (onverstaanbaar)

O: (onverstaanbaar)

[medeverdachte 1] : want als je alleen maar dit doet en niks verder anders weet je wat wat voor rustig leventje heb je dan dit is maar even is zo weg

O: ja

[medeverdachte 1] : het is even twee weken even goed pompen het is klaar een week of twee (onverstaanbaar) acht weken twee maanden bezig (onverstaanbaar)

O: ja maar de andere keer gaat ook lukken he.. heb je al een format een beetje

[medeverdachte 8] : (onverstaanbaar)

[medeverdachte 1] : ja hij snapt het nou ik heb met hem een beetje zitten praten hij zegt nou.. weet je wel wat het is het valt niet mee.. het valt niet mee om meer pap uit te krijgen valt niet mee hoor want niemand heeft het niemand.. maar wij hebben wat niemand heeft.. het is ook niet.. ze hebben het wel maar (onverstaanbaar) het is toch anders hoor.

[…]

[medeverdachte 1] : nee ik bedoel je moet het wel eventjes stil houden

[medeverdachte 8] : je moet gewoon niet

[medeverdachte 1] : want ze lullen toch.. nee maar je bent er trots op je hebt binnen behaald nu even niks aub.. alleen de belangrijke dingen.. op een gegeven moment ja het is goed voor je ego […]59

Op 6 juni 2013 om 07:30:54 uur mompelt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) in zichzelf. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

Sessie 001:

[medeverdachte 1] stapt in de BMW en rijdt weg.

[medeverdachte 1] : wordt een lange dag vandaag.. dit ook nog..

[medeverdachte 1] : wat een disaster..

Sessie 002:

Om 07:40:30 uur is het geluid van een inkomend (ping) bericht hoorbaar.

[medeverdachte 1] : we hebben alle dozen nog, we hebben alles nog.. we laten alles er in.. we hebben het doosjes gemist.. alles uit de vrachtwagen

[…]

[medeverdachte 1] : 600 liter..60

Op 6 juni 2013 werd om 11:56 uur waargenomen dat [medeverdachte 1] met twee Chinezen en een blanke man in café “ [naam] ” te Oirschot zat. Om 12:44 uur sloot een tweede blanke man aan bij het gezelschap. In de omgeving werd een VW Polo gezien met kenteken [kenteken 8] op naam van [verdachte] .61 Om 13:30 uur vertrok [medeverdachte 1] met de twee Chinezen in een auto, waarna zij om 13:50 uur arriveerden bij het [naam] te Waalre. Naast de auto van [medeverdachte 1] stond een Renault Laguna geparkeerd met kenteken [kenteken 4] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] gingen om 14:05 uur op het terras zitten bij een blanke man van circa 60 jaar oud. Om 14:25 uur haalde [medeverdachte 8] vervolgens (onder meer) twee Albert Heijn tassen uit de kofferbak van de BMW en zette deze over in de kofferbak van de Renault Laguna. Daarna nam [medeverdachte 8] weer plaats op het terras. Om 14:39 uur reden [medeverdachte 8] en de twee Chinezen met de Renault Laguna weg. [medeverdachte 1] vertrok vervolgens om 15:12 uur richting Eindhoven, alwaar hij om 15:28 uur arriveerde bij hotel [naam] te Eindhoven. Daar ontmoette hij samen met [medeverdachte 8] een blanke man van circa 30 jaar. [medeverdachte 8] vertrok vervolgens om 16:10 uur. Om 17:29 uur werd vervolgens gezien dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] op een terras zitten van het [naam] hotel te Leende. Omstreeks 18:00 uur kwamen er twee Chinezen bij zitten, te weten een NN8-man van ongeveer 55 jaar oud en 1.75 cm lang en een NN9-vrouw van ongeveer 25 jaar oud en met een lang en tenger postuur. Omstreeks 18:35 uur opende de NN9-vrouw het portier van een Volkswagen Polo, gekentekend [kenteken 8] .62

Op 6 juni 2013 vindt er om 13:27:55 uur in de BMW van [medeverdachte 1] een gesprek plaats tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ), NN-man1, NN-man2 en NN-man3. Het gesprek vindt gedeeltelijk plaats in de Chinese taal en de vertolking hiervan is in het proces-verbaal opgenomen. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[…]

[medeverdachte 1] : Pas op met knoeien he.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Die auto die, die lucht gaat nooit uit.

[medeverdachte 1] : (snuift), dit is gewoon P.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Dit is gewoon de lucht. Dit is gewoon.. je ziet gewoon, kijk..

N2: Ja, je kan zien nou, een beetje te dun.

[medeverdachte 1] : Ja, hij is alleen, ja. Hij is waterig.

N2: Ja.

N2: het zou heel zacht moeten zijn.

N1: De olie. Hoeveel olie.

N2: De olie oliet/smeert niet. Maakt geen geluid. Tot olie rekenen, hoort er geen geluid te zijn.

N1: Hij/zij zou het pakken/halen.

N2: Als het olie is dan zou dit geluid er niet moeten zijn. Komt dit geluid er niet uit. Het tokt/tikt/klotst.

[…]

[medeverdachte 1] : En koelvloeistof, wel.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : ..onverstaanbaar.., beetje zat.. beetje opletten

N2: Ow, Jaja ja. Moet deze ook eh, terug naar die huis of eh.. Ja laat door iemand anders kijken.

[medeverdachte 1] : Ja, ik heb hem.. Ja.. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb hem gewoon maar meegenomen voor eh

[…]

[medeverdachte 1] : Maar, maar [persoon 10] 63(ng+fon) zegt als je hem in eh, een bak doet.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Kijk, hij ruikt nu goed.

[…]

N2: Ik heb eh ook zo eh, aan [verdachte] (ng+fon) verteld.

[medeverdachte 1] : Nou het is, kijk je kan het nou niet zien.

N2: Nee.

[medeverdachte 1] : Ik heb vanmorgen opengedraaid. Ik denk ja. Het is goed.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Dacht ik. Maar, ik heb een beetje uit, daar is een beetje uit.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Zeg maar een vingerhoedje.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Zeg maar lepel. Niet meer. Eh, ik heb gekeken en toen heb ik met mijn vinger gevoeld.

N2: Hmm. Het prikt niet?

[medeverdachte 1] : Ja, nee, het is de goeie geur. Alleen hij was wat waterig.

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Alsof het gewoon water is. Kijk en die, een beetje olijfolie.. onverstaanbaar..

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Snap je.

N2: Nee, want ik vertel net ook als je zou gaan schudden..

[medeverdachte 1] : Ja.

N2: Bij olie, heb je geen geluid.

[medeverdachte 1] : Geen geluid.

N2: Alleen water heb je..

[medeverdachte 1] : Ja juist.

N2: geluid.

[medeverdachte 1] : Ja, klopt. Ook al. Klopt.

N2: Olie geeft geen geluid.

[medeverdachte 1] : Nee. Nee. Er is iets aan de hand. Wan deze jongen, die Petje (ng+fon).

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Hij is goed. Hij is honderd procent goed.

N2: Ja.

[…]

NN1 : Gezien die ene fles is het niet nodig om te testen. Zoals ik het zie is de test niet nodig, Het is vast/zeker niet goed. Er is geen reden voor deze ...vloeibaarheid/knapperigheid als erin geroerd wordt. Heb je hem niet een beetje eruit zien halen om te testen door te roeren. Middels roeren.

N2: die keukenman/vrouw/kok.. De echte is door iemand er uit gehaald en er is vervolgen nepspul in gedaan.

N1:

N2: Hij heeft er gisteravond 40 dozen meegenomen. Uit enkele dozen is een fles uit gehaald. Ze zijn allemaal zo.

N1: Het komt er op neer dat er uit partij van meer dan 40 dozen enkele flessen is gehaald. Die zijn allemaal zo.

[…]

[medeverdachte 1] : Ja ik weet ook niet waarom ik hem heb meegenomen. Maar ja, ik was ook in paniek. Ik denk, ik pak maar mee, kijken. Weet ik..

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Jullie laten zien. Eh..

N2: Ja.

[…]

[medeverdachte 1] : Nee.

N2: Het hotel is.

[medeverdachte 1] : Ja.

N2: Wij zeggen dat gewoon adres.

[medeverdachte 1] : Nee, ik denk [naam] .

N2: Ja.

[medeverdachte 1] : Is bekend hier. Dat weet iedereen. […]64

Op 6 juni 2013 om 15:13:08 uur mompelt [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) in zichzelf. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[medeverdachte 1] : Klote he.

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 8] je kan zo’n fles meenemen.

[medeverdachte 1] : Pak je ook anders even een fles mee.

[medeverdachte 1] : Ja, maar ja.

[medeverdachte 1] : Nee.65

Op 9 juni 2013 vanaf 17:39:41 uur praatte [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) in zichzelf. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

17:40:59 uur: “fucking man” Ja die past dus niet. Dan betalen ze maar dubbel, dan betalen ze maar dubbel, (onverstaanbaar gemompel) kut kut Daar komen ze nou mee, daar komen ze nou mee Dat is niet (onverstaanbaar)

[…]

17:42:43 uur: “Er is toch niemand die 2 partijen en dan zonder iets te zeggen, 2 partijen in een box doet. Een om te stelen en een (onverstaanbaar) Ik weet het morgen om een uur of tien, elf. (onverstaanbaar) (18 of 8) Die schuld die ik al betaald heb. Die schuld heb ik zelf al betaald uit mijn eigen zak. Nee, dat kan niet (wachten)? Dat ging nog niet, dat kan ik nog doen. Zal ik het doen. (onverstaanbaar) Ik heb het geld niet (onverstaanbaar) Yalcin die moet (onverstaanbaar)

Het ziet er naar uit alsjeblieft, nee daar kunnen we niet bij ( [medeverdachte 3] , of da’ s jammer), dat is een afgesloten terrein, meerdere bedrijven (onverstaanbaar) Ook hij..” 66

Op 9 juni 2013 vanaf 17:46:48 uur praatte [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) weer in zichzelf. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

17:46:48 uur: “Mijn portemonnee ja. Dat heeft er niks mee te maken. Ik heb mijn situatie (onverstaanbaar) op mijn manier, op mijn manier. Daarom (onverstaanbaar). Dat zou mooi zijn maar ja eerst zien dan geloven. (onverstaanbaar) Als we dit (onverstaanbaar) Als hij, die Chinees heeft mij verteld omdat hij die groothandel heeft en er die mensen bij zijn (onverstaanbaar).”

17:49:50 uur: “Een BlackBerrytje voor buiten kopen, twee tientjes in de maand (onverstaanbaar). Die BlackBerry van mij (onverstaanbaar)”67

Op 10 juni 2013 om 09:20:02 uur werd een OVC-opname gemaakt in de BMW van [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ). [medeverdachte 1] mompelde in zichzelf:

Ja, we hebben alle dozen compleet, op eh… veertig en een van veertig onverstaanbaar.. alle dingen weer van mij, jij en [medeverdachte 5] (ng) en jullie hebben het ..onverstaanbaar.. en jullie hebben het.. en jullie hebben het. […]68

Op 10 juni 2013 om 12:12:23 uur werd nog een OVC-opname gemaakt in de BMW van [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ):

[medeverdachte 1] : Sukkel eigenlijk. Luister ik wil niemand, ik wil dat niemand iets beslist buiten mij. Buiten mij want dan hebben we nog meer problemen, nog meer problemen. […]

[medeverdachte 1] : godverdomme hou je nou toch eens aan het protocol, hou je nou toch eens… waarom houdt niemand zich aan het protocol. Hou je aan het protocol alsjeblieft. Jij doet je telefoon aan en moet hem meenemen. Jij blijft hierbinnen en hij moet.. ja bereikbaar zijn. […]

[medeverdachte 1] : ..met nep P staan, met P staan en ook niet met nep P. Zo ziet het er uit ..onverstaanbaar […]69

Op 10 juni 2013 werd om 13:20 uur waargenomen dat er een Volkswagen Polo, grijs van kleur en gekentekend [kenteken 8] stond geparkeerd op de parkeerplaats aan de Valkenswaardseweg te Leende, aan de overzijde van [naam] . Daarnaast stond een bestelbus Volkswagen Transporter, wit van kleur en gekentekend [kenteken 10] geparkeerd. Deze bestelbus was door [verdachte] gehuurd.70 Het observatieteam zag dat in deze bestelbus een verpakking stond, waarin een kleine hoeveelheid precursor PMK aanwezig was. In deze verpakking was een technisch hulpmiddel, niet zijnde een registrerend baken, aangebracht. Er stonden drie mannen bij de auto’ s , te weten de Aziatische mannen NN1 (30 – 40 jaar oud, zwart lang stijl haar tot over de schouders), NN2 en NN3. NN1 maakte om 13:35 uur op de parkeerplaats contact met [medeverdachte 5] . Om 13:40 uur voegden [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] zich bij het gezelschap. Om 13:51 uur stapten [medeverdachte 8] en [medeverdachte 5] in een Renault Laguna, gekentekend [kenteken 4] . NN1 reed als bestuurder van de Volkswagen Transporter achter de Renault Laguna aan. Beide voertuigen reden naar loods 19 aan de [adres 4] te Valkenswaard. [medeverdachte 8] droeg vervolgens een bruine doos met een rode band vanuit de bestelbus de loods in. [medeverdachte 8] reed vervolgens om 14:00 uur weg bij de loods. Om 14:29 uur werd gezien dat [medeverdachte 8] met NN4 en NN5 op het terras zat van Hotel [naam] te Valkenswaard. Omstreeks 14:31 uur vertrokken ze.71

Om 14:30:46 uur op diezelfde dag werd een OVC-opname gemaakt van een gesprek tussen [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 8] ( [medeverdachte 8] ). Uit dit gesprek volgt het navolgende:

[medeverdachte 1] : Turk (fon.).. die wilde, die wilde met Chinezen helemaal zelf ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 8] : Wat denk je van mij, wat denk je dat ik ben..

[medeverdachte 8] : ..onverstaanbaar.. (klinkt als: verre) en nou dit

[medeverdachte 1] : Tjonge, jonge, jonge zeg, werkelijk alles opnieuw.

[medeverdachte 1] : Pf..

[medeverdachte 8] : Ik ga kijken wat ik kan doen, oke, dat beloof ik je echt.

[medeverdachte 8] : We moeten effe een nauwe planning maken

[medeverdachte 1] : Ja, ja, ja..

[medeverdachte 8] : Want, ik moet dat wel eh..

[medeverdachte 1] : Nee, want je hoeft daar niet te komen, kom daar niet met je eigen auto, he, daar. Ik ook niet, wij moeten daar niet komen.

[medeverdachte 8] : Ik kom niet met die, jongen.

[medeverdachte 1] : Nee, nee, nee daarom.

[medeverdachte 8] : Ik heb da met ..onverstaanbaar..

[medeverdachte 1] : Maar [medeverdachte 5] (ng) is er wel he?

[medeverdachte 8] : Ja. […]

[medeverdachte 8] : Ben vorige week weer kwaad, snap je, nie verteld tegehh.. die suggereerde dat ik niet goed had gekeken, die suggereerde op basis van jouw aanwijzingen moet kijken.

[medeverdachte 1] : Ikkeh, niet doen voor mij.

[medeverdachte 1] : En let maar op, wij gaan dadelijk de schuld krijgen, want omdat er water in zit. Ik denk dat ze dat gaan pro.. proberen om niet te betalen.

[medeverdachte 8] : Hoe.. dan kunnen hun eh.

[medeverdachte 1] : Nee, we hebben die dozen.. ja, maar der zit, der heeft een weekend tussen gezeten.. das kut.

[medeverdachte 8] : Ja, maar daar gaat het niet om.

[medeverdachte 1] : Nou, ja

[medeverdachte 8] : Nee

[medeverdachte 1] : Het heeft ons tijd gegeven om iets te verwisselen.

[medeverdachte 8] : Nee, want.. Nee, want die goeie hadden ze al gehad, toen

[medeverdachte 1] : Ja

[medeverdachte 8] : Nou vinden ze alleen maar die ene dozen, da kan nie.. die doppen dat gaat niet. […]

[medeverdachte 1] : Oke naar [X] .

[medeverdachte 1] : Nee die vinden niks, man. Die vinden niks, man. Hebben we een probleem, zeg. Wat hebben wij een probleem op ons nek, op ons nek gekregen.

[medeverdachte 1] : Eigenlijk top he dat zoiets gewoon werkt. Lopen wij zo te hannesen ongelofelijk. Heb ik nog nooit meegemaakt, van alles meegemaakt maar nie zo.

[medeverdachte 8] : Dit slaat nergens op. eh..

[medeverdachte 1] : Mijn mensen zijn betrouwbaar. Oorzaak. De mens is onbetrouwbaar. Mensen zijn gewoon. Als het om geld gaat worden mensen honden. Kijk der zit aan hun kant iets fout, das duidelijk.

[medeverdachte 8] : Ja maar ik wil eehh.. jij ook, wij verliezen ze he.. zij zeggen ja..

[medeverdachte 1] : Luister ik ben al vijftig duizend euro, op zeventien honderd euro na, lichter. Weet je wat ik daar alleen al van baal.

[medeverdachte 8] : Ja.. ..van mij.. Ik moet deze week eh.. [medeverdachte 12] (ng) betalen.

[medeverdachte 1] : Wordt betaald.

[medeverdachte 8] : Dat komt dan goed. Hmm..

[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 8] : Dat komt dan goed. Maar.. het gaat er hier niet uit.

[medeverdachte 1] : Laat maar effe een beetje mekaar pingen vandaag, op de hoog.. op de hoogte houden.

[medeverdachte 8] : Ik moet echt nou ga ik gewoon kilometers maken he, maar dat komt goed. Als dit jou, dit sowieso aan jou geef dit.. […]72

Op 10 juni 2013 om 14:41 uur werd waargenomen dat [medeverdachte 5] in een Renault Laguna, gekentekend [kenteken 4] over de parkeerplaats reed aan de overzijde van [naam] . Om 14:42 uur vertrok hij in de richting van Valkenswaard. Om 14:43 uur stopte de Volkswagen Polo met NN6-man op de parkeerplaats voornoemd. De rechtbank herkent NN6 als [verdachte] .7374

Op 10 juni 2013 om 14:50:06 uur werd een OVC-opname gemaakt tussen [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ), [medeverdachte 2] ( [medeverdachte 2] ) en drie, of mogelijk vier, Chinees (Kantonees) sprekende mannen, te weten NN-man1 ( NN1 ), NN-man2 (NN2), [persoon 11] ( [persoon 11] ) en vader (vader). Uit deze OVC-opname, gemaakt bij de PMK-container in de loods, volgt:

NN1 : ..plus honderdtachtig (180) plus zesendertig (36) ..honderdtweeëndertig (132)? Deze dozen.. deze dozen worden al meegeteld?

[…]

[medeverdachte 2] : De dozen die erin hebben moeten zitten, die dus anders waren dan dan de gewone anti-vries, die hebben we gevonden en nog meer want er zouden er ..uh.. honderddertien (113) zijn maar we hebben er honderdtweeëndertig (132)..

NN1 : Honderdtweeëndertig (132).

[medeverdachte 2] : ..gevonden.

NN1 : Ja..

[medeverdachte 2] : Het punt is alleen, dus dan is het ons probleem niet. Het punt is alleen dat het spul wat er in zit dat dat niet goed is.

NN1 : Niet goed, ja, het is niet goed.

[medeverdachte 2] : Maar dan heb ik er verder nog geen boodschap aan, hoeveel dozen er nou precies wel of niet zijn. Het gaat erom dat het spul niet goed is. Dus iemand..

[medeverdachte 5] : Nee maar ja ..onverstaanbaar.. hij niet, hij is oké, maar die mensen daar die denken van, maar wie heeft dit gestuurd, hebben ze hetzelfde gedaan?

[…]

[medeverdachte 5] : Is deze ..onverstaanbaar..

NN1 : Daar hebben we niks uitgepakt..

[medeverdachte 5] : Ja hier ..kijk..

NN1 : Ja eigenlijk moeten het honderdzesendertig (136) dozen zijn. Nu hier heb ik alleen maar honderdtweeëndertig (132). Even zoeken waar de vier (4) dozen zijn, dus alle laatste en die ..onverstaanbaar.. waar ziet ie, welke plek?

[medeverdachte 5] : Dus allerlaatste rij hier.

[…]

NN1 : Er is geen twijfel mogelijk. Het is door iemand vervangen. Absoluut! Ik heb een klein beetje in een colafles gedaan en naar huis meegenomen. Een colafles, ben je dat vergeten? Toen ik de inhoud van de colafles uitschonk, was er een laag olie.

NN1 : Nee, alleen maar water. Misschien heb ik dat verkeerd gezien. Misschien is het in de lucht verdwenen. Ruikt het niet en geen kleur.

NN2: Het ruikt niet en is doorzichtig. Het is maar water.

NN1 : Wat ze hebben ingedaan weten ze best. De reden waarom ik deze vier (4) dozen wil opzoeken, is dat ik bang ben van…

Een mannelijke stem: Dan voelen wij ons rustig

NN1 : Neee. Kilo en liters zijn niet dezelfde. Het aantal dozen kan foutief zijn. Misschien werd er te weinig dozen opgehaald. En de blauwe beletteringen.. Maar dat wordt onderzocht tegen die tijd. Als wij “het” kunnen vinden, dan praten wij verder.

NN1 : Er zijn zoveel dozen. Ik heb ze één voor één allemaal bekeken. Praten heeft geen zin. Beter met je eigen ogen zien. Zoveel dozen. Maar er zit niet tussen. Als ik het kan vinden, ga ik 10 containers bekijken.

[…]

[persoon 11] : De donkere persoon hoort bij dat containerbedrijf. Zij weten ervan. Er is ook geen “letter/woord” bij deze. Dit is water, geen olie. Als je olie schudt, krijg je geen geluid. […] 75

Op 10 juni 2013 om 16:23:43 uur mompelde [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) weer in zichzelf in zijn BMW. Uit de OVC-gespreksweergave volgt het navolgende:

[medeverdachte 1] : het is gewoon kut.. ongelofelijk man.. zo hebben we dus een partij foute ‘P’ en dat water.. al die mensen, kijk jullie kennen me niet.. ik ken jullie ook niet.. maar.. jullie hebben dat meegenomen voor mij.. […]76

Op 10 juni 2013 om 16:30 uur werd waargenomen dat de BMW met kenteken [kenteken 1] , met als bestuurder [medeverdachte 1] , stopte naast de Renault Laguna met kenteken [kenteken 4] .77

Diezelfde dag, om 16:30:34 uur, maakte de BMW een stop en maakte [medeverdachte 1] contact met een NN-man. [medeverdachte 1] bleef daarbij in de BMW en praatte met de NN-man, die buiten de BMW bleef staan. Nu [medeverdachte 1] naast de Laguna van [medeverdachte 5] stond en gezien werd dat een minuut later [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1] uit hun auto’ s stappen, concludeert de rechtbank dat onderstaand gesprek tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5] via open ramen is gevoerd.78 Uit de OVC-opname van dit gesprek volgt:

[medeverdachte 5] : hai

[medeverdachte 1] : hey

[medeverdachte 5] : nee zitten er niet in..

[medeverdachte 1] : nee..

[medeverdachte 5] : we hebben nog extra 4 dozen gevonden

[medeverdachte 1] : ja gelukkig

[medeverdachte 5] : als die Chinees dat zegt.. dat klopt wel..

[medeverdachte 1] : ja.. ja.. ja klopt niet, maar.. die aantal klopt?

[medeverdachte 5] : die aantal klopt

[medeverdachte 1] : ja.. dus heb je 4 dozen dicht?

[medeverdachte 5] : ja.. helemaal dicht

[medeverdachte 1] : ja goed, dat betekent 4 dozen dicht

[medeverdachte 5] : ja

[medeverdachte 1] : uuuhh

[medeverdachte 5] : in de pakken

[medeverdachte 1] : die dichte dozen..

[medeverdachte 5] : ja

[medeverdachte 1] : inhoud is precies hetzelfde als die open zijn

[medeverdachte 5] : ja

[medeverdachte 1] : dat kan niet missen.. want dat weet ik

[medeverdachte 5] : ja.. dat geloof ik jou ook wel.. […]79

Op 10 juni 2013 werd om 16:31 uur vervolgens nog waargenomen dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 5] , [persoon 3] , NN2, NN3 en NN6 elkaar ontmoeten op de parkeerplaats aan de overzijde van het [naam] . Om 16:32 uur vertrok [medeverdachte 5] in de Renault Laguna. [medeverdachte 1] stond vervolgens met [persoon 3] en NN6 te praten, terwijl NN2 en NN3 een poosje verderop stonden te praten. Om 17:07uur vertrok [medeverdachte 1] in de BMW in de richting van Leende. [persoon 3] , NN2, NN3 en [verdachte] (NN6) stapten vervolgens in de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken 8] . Op de Europalaan te Valkenswaard stapten [persoon 3] en NN2 vervolgens in de bestelbus met kenteken [kenteken 10] .80

Diezelfde dag, om 21:42:50 uur, praatten [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 8] ( [medeverdachte 8] ) met elkaar. Uit de OVC-opname van dit gesprek volgt:

[medeverdachte 1] : maar we hebben wel een probleem hoor, we hebben echt een probleem… en er is één iemand die zegt altijd hetzelfde over ..als aandeelhouder aan deze zijde, één iemand die zegt altijd daar moet je van weg blijven.. dat is helemaal.. en ellende en rommeltje en rotzooitje en daar klopt nooit iets van en eerlijk gezegd, ik mag hem graag, maar moet je eens kijken wat we al verder zijn.. nou is één ding ons eigen schuld geweest.. dat was met het begin, dat is jammer, maar goed, maar daarna […]81

Om 21:56:11 uur praatten [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 8] ( [medeverdachte 8] ) met elkaar verder. De OVC-opname van dit gesprek luidt:

[medeverdachte 1] : Daarom is het fijn dat vandaag alle, alle dingen der waren.. al.. alles

[medeverdachte 8] : Ja

[medeverdachte 1] : En ook nog dat er.. gevonden zijn.

[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 8] : Ik moet daar gewoon op zitten.

[medeverdachte 1] : Dat heeft mij gevrijwaard.. Dat heeft mij gevrijwaard. Dat heeft mij gevrijwaard.

[medeverdachte 8] : Dat is dah, er was gewoon niks aangeraakt, het was gewoon exact zoals het was. Helemaal niks aangeraakt.

[medeverdachte 1] : Die dozen van [persoon 12] (fon.) (ng) die waren allemaal open zeiden ze

[medeverdachte 8] : Ja, die hebben natuurlijk gekeken in de ouwe

[medeverdachte 1] : He

[medeverdachte 8] : Die hebben gekeken in de ouwers (fon), ja

[medeverdachte 8] : Die gaat natuurlijk zoeken he.. Of misschien toch

[medeverdachte 1] : Nee, die, die, die hebben toch eh.. voordat ze meegegeven werden toch eh heb je toch gekeken van, klopt he wel.

[medeverdachte 8] : Ja

[medeverdachte 1] : Neem aan ik

[medeverdachte 8] : Ja, natuurlijk

[medeverdachte 1] : Dadelijk geef je eh. die blauwe dingen mee

[medeverdachte 8] : Natuurlijk doe je dat […]82

Op 12 juni 2013 om 10:07:41 uur spraken [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [persoon 5] ( [persoon 5] ) elkaar. Uit het OVC-gesprek blijkt het navolgende:

[medeverdachte 1] : Ja, dit een klote verhaal dit. Maar ik gezegd, ik hou er niet van dat dadelijk ook nog een verdenking krijg.

[persoon 5] : Ow, daar, daar, daar begonnen hun lichtelijk op aan te sturen?

[medeverdachte 1] : Ja, van de week al, maar wat gebeurt er nou, er zouden honderdzesendertig (136) dozen in moeten zitten.

[persoon 5] : Hmmm…

[medeverdachte 1] : Met, met dit hé.

[persoon 5] : Ja.

[medeverdachte 1] : We hebben er maar honderdtweeëndertig (132) gevonden. Toen zijn ze zelf gaan zoeken in de, in de bak, die nog niet uitgepakt was omdat we het al gevonden hadden. Toen hebben ze die andere dingen ook gevon… hebben ze, die zijn, die vier (4) kwijt wel gevonden en daar zit dezelfde in. Dus dat, dat dat laat al onomstotelijk zien…

[persoon 5] : Ja, ja precies.

[medeverdachte 1] : Ja, ja, maar goed laat ze maar. (zucht) Sukkels man.

[persoon 5] : Ongelofelijk.

[medeverdachte 1] : Ongelofelijk hé?

[persoon 5] : Hoe kun je iets verneuken hé?

[medeverdachte 1] : Eeh, eeh, eeh, eeh en dan ook nog hé, om water.

[persoon 5] : Maar, maar, maar, maar..

[medeverdachte 1] : Nou, heb ik een prijsje gemaakt.

[opmerking verbalisant: [medeverdachte 1] fluistert]

[medeverdachte 1] : Het is de eerste keer dat ie schrikt.

[medeverdachte 1] : Nou, heb ik een prijsje gemaakt, echt een vriendenprijsje, achteraf hebben ze nog een beetje zitten smokkelen, net wat meer bij gedaan voor dezelfde prijs.

[persoon 5] : Voor hun?

[medeverdachte 1] : Ja die chinezen, ook nog, het is maar driehonderd (300) stuks maar toch. Normaal vijfentwintig (25) procent voor zoiets, weet je wat ik afgesproken heb, acht (8) ton .

[persoon 5] : (zucht) en dat komt neer op, hoeveel procent, vijftien (15)?

[medeverdachte 1] : Ja, da da da, nee het had één (1) punt vijf (5) moeten zijn in guld.. in geld.

[persoon 5] : Nee? Dat heb je niet?

[medeverdachte 1] : Ja, ja, het is iets meer dan de helft. Dat is ook nog de mazzel omdat het [medeverdachte 13] (fon) is.

[persoon 5] : Dertien (13) procent dan ongeveer.

[medeverdachte 1] : Ja ja.

[persoon 5] : Tering. […]83

Op 12 juni 2013 om 10:16:16 uur praatten [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [persoon 5] ( [persoon 5] ) met elkaar verder. Uit het OVC-gesprek blijkt het navolgende:

[medeverdachte 1] : Maar ja, luister hé, het zijn ook gewoon mongolen van alle kanten hé. Gisteren hadden ze dus toto-tonnetje (fon) liggen of ik effetjes naar Rotterdam kon komen. Ik zeg nou, liever niet, ik kom niet, ik stuur wel effe iemand. Nee, ik zeg ik kom niet, kom naar naar huis. Ja, lekker, kan ik er nog effe achteraan gaan rennen ..uh.. ik zeg, ik stuur wel iemand. Ze zeggen ze, nou nee nee liever niet, want we willen persoonlijk. Ik denk bij mezelf zouden ze nou denken dat die mensen van mij gewoon ..uh..

[persoon 5] : Dat?

[medeverdachte 1] : Effe, die dus gewoon nog nie, moet moet het perse aan mij geven.

[persoon 5] : Hmm?

[medeverdachte 1] : Ja raar hé? Wie doet dat nou?

[persoon 5] : En ze waren, ze waren, net ook met hun vieren (4-en)?

[medeverdachte 1] : Ja, daar, ja met zijn vieren (4-en) ja ja.

[persoon 5] : Hé?

[medeverdachte 1] : En daarom kwamen ze vanochtend hier naar toe. Ik zeg, dan moet je om negen uur (09:00 uur) in Eindhoven zijn want ik moet om tien uur (10:00 uur) weg, vandaag. Ik had dat helemaal niet willen plannen voor ons reisje want het loopt weer uit en weer te laat en kut. Nou we redden het wel. Nou lulgas (fon.) is een beetje moeilijk.

[persoon 5] : Ja, snap je, dat ook al niet.

[medeverdachte 1] : Ik zeg vandaag, weet je wel wat die jongens van mij allemaal doen. Ook die [aliasnaam 10] (fon.) dat is ook zo’n, dat is gewoon goed, honderdduizend (100.000) procent.

[…]

[medeverdachte 1] : Maar ik heb, ik heb, het vandaag weer weer echt goed duidelijk gemaakt van luister…

[persoon 5] : Maar wie, wie is de leider?

[medeverdachte 1] : ..Uh.. die [aliasnaam 3] (fon.)

[persoon 5] : Die [aliasnaam 3] (fon.)

[medeverdachte 1] : En en die met de lange haren is de woordvoerder want die kan het beste praten.

[persoon 5] : Met die wallen?

[medeverdachte 1] : Ja, die ja. Ja, ja. Kijk, die die gaan naar daar toe bellen en krijgen daar te horen, nee, nee, kan niet, zit erin, weet je wel. Dus die zitten een beetje van ja mmmh mmmh hoe kan het nou, maar het kan niet, want als je een beetje nadenkt, kan het in tijd niet. Moet je voorstellen, honderdzesendertig (136) dozen van vier (4) flessen, ja? Zit vier (4) liter in per fles, om die allemaal leeg te kiepen en af te ..onverstaanbaar.. ben je uren, uren, uren mee bezig en twee (2) stinkt heel die loods, stinkt helemaal, dat krijg je er nooit meer uit van je leven, dat blijft er in zitten. Als je hier zo’n flesje effe een druppeltje op de vloerbedekking, hey dan kan je auto gewoon weggooien. […]84

Op 20 juni 2013 werd geobserveerd dat [medeverdachte 1] om 11:15 uur een ontmoeting had met [medeverdachte 5] in hotel “ [naam] ” te Eindhoven. Later die dag werd waargenomen dat [medeverdachte 1] om 14:49 uur een ontmoeting had met twee personen met Chinees uiterlijk bij het [naam] te Waalre. Deze personen waren gearriveerd in een Volkswagen Polo, grijs van kleur en gekentekend [kenteken 8] . Deze personen werden herkend als subjecten die tijdens de observatie van 10 juni 2013 NN1 (man met zwart lang haar) en NN6 ( [verdachte] ) werden genoemd.85

Uit raadpleging van het kenteken van de Volkswagen Polo, grijs van kleur, met kenteken [kenteken 8] , volgde dat deze personenauto reeds sinds 13 juli 2012 op naam van [verdachte] stond.86

Op 10 juli 2013 om 19:01:52 uur praatten [medeverdachte 1] ( [medeverdachte 1] ) en [persoon 5] ( [persoon 5] ) weer met elkaar. De weergave van dit OVC-gesprek luidt als volgt:

[medeverdachte 1] : Ja je hebt gelijk ik ben ook een keer op die manier. Dat was heel kut. Kijk kijk ik heb hetzelfde meegemaakt, hetzelfde met die fucking kut, met die CHINEZEN. Niet hetzelfde maar eh anders maar toch een beetje het zelfde. Kijk bij mij was het zo, ik zal het je uitleggen. Dit is, dit kost op zich geld. Dat is ding 1. Maar als ik zelf de mogelijkheid heb om er iets op te zetten zelf, dan hoef ik dat toch ook niet met hun te gaan eh… delen, maar ik ga hun dat ook niet vertellen, dat wil ik ook niet zeggen. Dat is mijn zaak.

[persoon 5] : precies.

[medeverdachte 1] : Toch? Ik doe niks verkeerd. Als hun beuren gewoon wat ze vragen, inclusief MIJN [aliasnaam 3] VRIEND, want die zit ook aan die kant, dan hoef ik toch niet bij alles wat ik extra doe, want dat is ook extra risico voor mij. Of zie jij dat anders?

[persoon 5] : Nee helemaal niet

[medeverdachte 1] : Toch?

[persoon 5] : Helemaal niet. En ik ben ook gewoon zo, en als er dadelijk iets gebeurd.

[medeverdachte 1] : Nee je hoeft niet..

[persoon 5] : Ik zeg gewoon luister ik heb een ingang en ik zal niet zeggen eh hoe of wat.

[medeverdachte 1] : Nee dat hoeft helemaal niet, je hoeft niemand, niemand hoeft dat te weten. Dat is voor jezelf.

[persoon 5] : Ja.

[medeverdachte 1] : Omdat je ook zelf je eigen risico voor tikt. Maar ja nou heb ik dus dat gedoe en als er iets verkeerd is gegaan bij niet bij hun hè (onverstaanbaar) die Turk er ook (onverstaanbaar) bij want we zetten het bij dit. Nou dan gaat alarm (fon) en op een gegeven moment zitten ze te zeggen eh eh het kwam er hier op neer dat ik er ook nog wat extra’ s bij had, dat hun dat zeiden (opmerking verbalisant: [persoon 5] lacht) waar die Turk bijzat. Die is er niet meer op teruggekomen trouwens. Hij heeft niks gezegd daarover. Ook niet van wat was dat nou? Helemaal niet. […]87

Op 1 oktober 2013 is in de woning van [medeverdachte 1] een beveiligde Blackberry-telefoon aangetroffen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een gedeelte van de inhoud van de telefoon leesbaar gemaakt. In de telefoon staat een aantal e -mailcontacten waarmee is gecommuniceerd. Ieder emailcontact is opgeslagen onder een gebruikersnaam. Het e -mailadres en de daaraan gekoppelde gebruikersnaam is in een groot aantal gevallen te koppelen aan een persoon. Voor de identificatie van de gebruiker van het e -mailadres en de daaraan gekoppelde gebruikersnaam is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt en daarvoor wordt verwezen naar het overzicht zoals in de inleiding van dit vonnis is opgenomen. Een deel van de uitgelezen e -mailberichten luiden als volgt:

27 juni 2013

[medeverdachte 8] : Er is extra factuur binnengekomen van 425 euro omdat vervoerder na 18 dagen

container pas container heeft terug gebracht. Ik zorg wel dat deze betaald worden

maar dan weet je dat.

[medeverdachte 1] : Ok wist ik niet. Ok.

[medeverdachte 8] : Ik zie net mailtje. Vandaag wordt geld overgeboekt naar [X] .

[medeverdachte 1] : Ja ok.

9 juli 2013

[medeverdachte 1] : Hey man. Ben je nog iets verder gekomen met bonen? Loopt het.?

[medeverdachte 5] : Heb contact met iemand uit Zaandam. Is weg nu en neemt contact over 2 weken. Vanmorgen [persoon 13] gesproken en betaald. Documenten komen eind van de week. Koelvloeistof hoort hij vandaag.

[medeverdachte 1] : ok

11 juli 2013

[medeverdachte 1] : hallooooo

[medeverdachte 5] : jahaa

[medeverdachte 1] : China wil a . s . dinsdag 16-7 om 11 uur bij chauf nog 1 keer kijken naar die spullen. Kan jij dat regelen?

[medeverdachte 5] : hahaha, ja ok, als hij dan terug is

[medeverdachte 1] : Maar volgens jouw info is ie dit weekend terug?!

[medeverdachte 1] : Jij kan er toch in

[medeverdachte 5] : Ja ik kan er ook in en ja hij zei dat hij maandag weer terug is. Dus dat gaat lukken.

12 juli 2013

[medeverdachte 1] : Je hebt 8 kannen. 4 kannen met een kruis op de bovenkant geschreven. Die niet uitleveren.

[medeverdachte 5] : Geen een kan met kruis. Heb nu 4 geladen. Alle 8 zijn niet gemerkt.

13 juli 2013

[medeverdachte 5] : Hey, niks meer terug gehoord gisteren. Alles ok?

[medeverdachte 1] : Wat bedoel je?

[medeverdachte 5] : Ivm die kruizen op de verpakking. Ik heb geen kruis gezien en heb niet gehoord of dat ok is.

[medeverdachte 1] : ok88

16 juli 2013:

[e-mailadres 1] [persoon 14] Heb je nog 1 x 200A. China duurt zo lang. Alleen als het gaat. Ben ik overal vanaf en alles is in gang:

1. Strepen betaald

2. 4500 van ons safr komt

3. 4000 originele P komt

[medeverdachte 1] Of wil je 100 a vandaag dan regel ik dat

[e-mailadres 1] [persoon 14] Weet et niet heb nog geen piek op zak gaat nog niet

[medeverdachte 1] Heb ik nog maar wat ik heb moet ik verkopen voor personeel betalen kan je wel na 15 – 8 geven als je wil dan heb ik er weer genoeg, s dat tijd genoeg

[e-mailadres 1] [persoon 14] Nee. Kijk ik ga ervan uit dat china van dat water niet snel met 700eu over de brug komt. Die staan nog open. 15-8 is te laat. Ik kijk verder geen probleem. Die tickets zijn voor aanbetaling safr.89

19 juli 2013

[e-mailadres 2] [persoon 15] : Zit met china waarom heb jij die bak open gemaakt zonder hun

[e-mailadres 2] [persoon 15] : ????????

[medeverdachte 1] : Heel slecht bereik. Ben 28-7 terug

[medeverdachte 1] : Ik zit op kos griekenl.

[medeverdachte 1] : Laat [persoon 14] met chauf praten. Chauf weet het het best.

[medeverdachte 1] : China heeft dinsdag 16 juli 15u water en cool meegenomen. Het is nu vrijdag 19e. Hoe hebben ze zo snel water kunnen analyseren?

[medeverdachte 1] : Vriend. Echt waar: We hebben het qua tijd nooit kunnen verwisselen.

[medeverdachte 1] : Ze hebben monsters. Wij ook. Ik wil analyse van water. Moet china zijn. Belachelijk dat ik onschuld moet bewijzen. Maar kan we’ll. Wat is nu de conclusie met hun.

[e-mailadres 2] [persoon 15] : Water van hier en nog wat wikken dat ik daar ga

[medeverdachte 1] : Dat is hun eigen schuld. We hebben ze ontmoet om bak te checken maar ze hadden geen zin meer. Omdat ze zelf niet meer wilde op dinsdagavond 22u. De volgende dag zijn ze beginnen te […]

[medeverdachte 1] : Dat is kut wat ze zeggen. Ze zijn er zelf debit aan dat ze er niet bovenop zaten. We hebben afgesproken woensdag morgen te checken enb te helpen. Nu hebben 2 bejaarden die 833 dozen gelost. De chauf weet het ook precies. Maar 1 miljoen % water was het resultaat. Laten ze het water checken.

[medeverdachte 1] : Hoe bedoel je water van hier? Als dat zo is is het

voor opgezet plan. Bak is dinsdag 4 jun opgehaald 20u. 22u bij chauf in loods. Smorgens 5 jun bak gelost (Niet helemaal want we hadden spullen eindelijk gevonden. Woensdag op donderdag [persoon 14] slecht bericht water. Ik weet niet meer precies maar donderdag (6 jun) zijn ze komen opdagen voor het eerst. Toen verder gezocht omdat er een 2e partij goeie p nog in bak zou zitten enz enz. 90

25 juli 2013:

[e-mailadres 3] [persoon 16] Yo long hair leaves tom. I’ m in china 10 days I meet the china man today. He givs all gun powder etc to my mate. He can get 3500 liters a month easy. Its pmk or bmk.

[medeverdachte 1] Must be Pmk. Never BMK (very bad market)

[e-mailadres 3] [persoon 16] He can get 3500 litres I go 10 days u have somone their who can check

26 juli 2013:

[e-mailadres 3] [persoon 16] Were. U back.

[medeverdachte 1] Still in KOS (greece). I’ll be back Sunday afternoon.

[e-mailadres 3] [persoon 16] Did u find out about the black.

[medeverdachte 1] No. Is not easy. Only when they offer on market we will notice. But suppose they sell in russia i twill be difficult. I only told BM. H wnats to meet me next Monday. Then I tell hem too.

[e-mailadres 3] [persoon 16] Long hair gone. He’ s their tom night. Man china man I have real good contact for chemicals direct now.

[medeverdachte 1] As soon as I am home I give u full list. PMK is always 100% good.91

22 augustus 2013

[medeverdachte 1] : Hey man

[e-mailadres 2] [persoon 15] : hey

[medeverdachte 1] : Heb net die water chinees gezien en flink bonje gemaakt. Dan weet je dat.

[e-mailadres 2] [persoon 15] : Wat zei hij?

[medeverdachte 1] : Om lang verhaal in te korten: ze willen die 100k terug. Ik zeg: jullie moeten 700k nog betalen anders oorlog.92

Tijdens de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] aan de [adres 7] te Eindhoven werden naast de geëncrypte BlackBerry ook andere relevante goederen aangetroffen. De politie trof onder meer aan een akte van oprichting door [medeverdachte 12] van het bedrijf [bedrijf 2] .93

Ook werd er een emailwisseling aangetroffen tussen [medeverdachte 12] en de directeur van [bedrijf 6] in Bombay (India) d.d. 11 mei 2012 over de aanschaf van 250 kilo Phenyl Acetyl Chloride.94 Voorts werd er aangetroffen een airwaybill en factuur ter zake van 7 kilo phenylacteyl d.d. 14 april 2011, gericht aan [bedrijf 2] te 3970 Leopoldsburg (België), [adres 1] .95 Het NFI heeft hieromtrent gerelateerd dat de stof Phenyl Aecetyl Chloride een precursor betreft voor het maken van BMK (neylmethylketon). Deze laatste stof wordt illegaal gebruikt voor het maken van BMK, zijnde een niet gebruikelijke syntheseroute in Nederland. Benzylmethylketon (BMK) staat vermeld op bijlage 1 van de Verordering (EG) nummer 273/2004 inzake drugsprecursoren en de bijlage behorende bij Verordening (EG) nummer 111/2005 betreffende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.96

Ook werden in de woning van [medeverdachte 1] nog aangetroffen een geschreven document omtrent isosafrol / pmk / safrol met onder andere de ‘Chemical Abstracts Number’ (CAS).97 Het NFI heeft hieromtrent gerelateerd dat op dit document bij elke stof aan de rechterkant een getal staat, hetgeen – gezien de grootte van deze getallen – vermoedelijk richtprijzen per liter betreffen, te weten: safrol 375, isasafrol 500-6/700 en PMK 2500-3000.98 Tenslotte werd in een dressoir een harde schijf aangetroffen, waarop een pdf-bestand van de belastingdienst stond, genaamd “Drugsprecursoren”. In dit document werd omschreven wat drugsprecursoren zijn, om welke stoffen het gaat en hoe de wetgeving luidt.99

Op 1 oktober 2013 vond er een doorzoeking plaats in de loods aan de [adres 4] te Valkenswaard. In de loods werden onder andere pallets aangetroffen met daarop dozen. Op deze dozen stond de tekst: TANIKAWA, -20 ºC, ANTI-FREEZE. Enkele dozen waren opgemaakt en daarin bevonden zich vier plastic witte flessen. In deze flessen bevond zich een blauwkleurige vloeistof die rook naar antivries. Rechts naast de deur(ingang) van de loods lagen een aantal lege blikjes frisdrank. Deze blikjes zijn veiliggesteld voor dna- en dactyloscopisch onderzoek. De drinkopeningen zijn bemonsterd op eventuele aanwezigheid van speeksel.100 De bemonstering van het blikje Cola Zero werd door het NFI gematched met [medeverdachte 8] en de bemonstering van het blikje Fanta met [medeverdachte 5] .101

Op 1 oktober 2013 heeft er ook een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van [medeverdachte 8] aan de Generaal [adres 8] te Eindhoven. Onder de inbeslaggenomen goederen in de woning bevond zich een aantal schriftelijke bescheiden. Op de slaapkamer van [medeverdachte 8] werd een zwarte schoudertas gevonden met daarin onder meer een orderbon. Het betrof een orderbon van de firma [bedrijf 7] inzake een linnenkast en boxspring voor het nettobedrag van € 5.000, waarvan betaald € 4.132,23. Als geadresseerde staat daarop: ‘ [medeverdachte 8] / [bedrijf 2] .’, Afleveradres: ‘ [adres 1] ’, PC/Woonplaats: ‘3970 Leopoldsburg’ […], datum: ‘20-9-2013’. Rechtsboven op het document staat: ‘ [adres 9] ’.102

Tevens werd in de woning van [medeverdachte 8] een usb-stick aangetroffen, waarop een tweetal voor het onderzoek relevante bestanden werden aangetroffen. Het ene document betreft een ‘betalingsopdracht buitenland’ ter hoogte van € 67.500,- d.d. 5 juli 2013. Opdrachtgever is [bedrijf 2] te Leopoldsburg en de begunstigde is [persoon 17] te Guayaquil te Ecuador. Het andere document betrof een offerte d.d. 12 september 2013 voor tegels ten bedrage van € 11.201,79. De offerte is afkomstig van [persoon 18] uit Santa Marta te Colombia en is gericht aan [bedrijf 2] .103

Met instemming van [medeverdachte 2] heeft de politie in diens mailbox gekeken van het mailadres [e-mailadres 7] . Er werd hierbij enkel gekeken naar e -mailverkeer waarin het woord ‘ [bedrijf 2] ’ werd genoemd. In de mailbox bleken vier relevante e -mails aanwezig te zijn, die tussen 30 mei 2013 en 4 juni 2013 zijn verzonden. De inhoud van deze vier e -mails luidt als volgt.

De eerste e -mail d.d. 30 mei 2013 heeft als afzender [medeverdachte 12] , is verzonden met het mailadres [e-mailadres 5] en heeft als onderwerp ‘Opdrachtbevestiging container afhaal’. De inhoud van deze e -mail heeft betrekking op een container die door [medeverdachte 2] moet worden opgehaald. In deze e -mail wordt door of namens het bedrijf [bedrijf 2] het verzoek gedaan aan [medeverdachte 2] om op dinsdag 4 juni of woensdag 5 juni een container op te halen in de haven van Antwerpen.

De tweede e -mail d.d. 30 mei 2013 is het antwoord van [medeverdachte 2] op voornoemde e -mail. [medeverdachte 2] schrijft dat het € 450,- kost om de container te gaan halen.

De derde e -mail d.d. 3 juni 2013 is een antwoord van het bedrijf [bedrijf 2] aan [medeverdachte 2] . De e -mail is verzonden op naam van [medeverdachte 12] , maar de opsteller is [persoon 19] . In deze e -mail worden details besproken inzake het ophalen van de container en er wordt aan [medeverdachte 2] medegedeeld dat hij van [bedrijf 2] nog een pincode zal ontvangen waarmee de container kan worden opgehaald.

De vierde e -mail d.d. 4 juni 2013 heeft als afzender [medeverdachte 12] , maar wordt ondertekend door [persoon 19] , zijnde ‘zaakvoerster [bedrijf 2] ’. In de e -mail wordt een pincode genoemd en aan de e -mail is als bijlage een ‘bill of lading’ gehecht.104

Op 1 oktober 2013 vond er een doorzoeking plaats op het adres [adres 10] te Rotterdam. In de berging werd één doos anti-freeze met flessen aangetroffen. Op dit adres is [verdachte] woonachtig. De politie heeft gerelateerd dat zij de dozen anti-freeze met opschrift heeft onderzocht, evenals de flessen anti-freeze met opschrift (data en Chinese tekens), die zijn aangetroffen in de berging van [verdachte] , in de container te Antwerpen op 2 juni 2013, en in de loods aan de [adres 4] Valkenswaard. De politie heeft vastgesteld dat de dozen anti-freeze en de flessen anti-freeze van alle drie de locaties dezelfde grootte, kleur en afmetingen hadden. De opschrift, tekst en tekens op de dozen van de drie locaties waren identiek. Tenslotte werd vastgesteld dat de flessen en (Chinese) tekens van alle drie de locaties identiek waren.105

In de woning van [verdachte] werd op 1 oktober 2013 een sleutelbos aangetroffen in de lade van het keukenblok. Aan deze sleutelbos bevond zich de sleutel die toegang bood tot de deur waarachter de diverse bergingen van het appartementencomplex zich bevonden. Met een andere sleutel van de sleutelbos is vervolgens berging nummer 12 geopend. Hierin stonden de flessen anti-freeze voornoemd.106

Uit onderzoek volgt dat op 10 juni 2013 bij ’ [bedrijf 8] te Rotterdam door [verdachte] een Volkswagen bestelbus, gekentekend [kenteken 10] , is gehuurd. Uit de huurovereenkomst volgt dat [verdachte] het voertuig heeft gehuurd van 9 juni 2013 te 20:43 uur tot 10 juni 2013 te 18:45 uur.107 Ter terechtzitting heeft [verdachte] verklaard dat hij deze bestelbus heeft gehuurd.108

In de woning van [medeverdachte 5] werd op 1 oktober 2013 op het bed in de slaapkamer een BlackBerry met PGP encryptie aangetroffen.109 Het eigen emailadres van deze BlackBerry was [e-mailadres 6] Uit onderzoek van deze BlackBerry bleek dat deze contacten had met vier verschillende e -mailadressen. Uit onderzoek van de onder [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] inbeslaggenomen BlackBerry’ s is gebleken dat een van de e -mailadressen het adres van [medeverdachte 1] was en twee emailadressen van [medeverdachte 8] .110

De politie heeft gerelateerd dat piperonylmethylketon (PMK) een precursor (grondstof) is voor de productie van MDMA. MDMA is de werkzame stof in xtc-tabletten. Uit 1 liter PMK kan ongeveer 1,2 kilogram MDMA worden gehaald. De gemiddelde hoeveelheid werkzame stof tablet is momenteel ongeveer 140 mg MDMA. Dit betekent bij een hoeveelheid van 140 mg MDMA per xtc tablet dat er uit 1.800 liter PMK ongeveer 15.400.000 tabletten kunnen worden gehaald. De gemiddelde prijs voor een xtc-tablet met een werkzame stof van 100-140 mg is momenteel 0,75 euro. Ambtshalve en uit mededelingen van de FIOD, de bevoegde autoriteit op het gebied van precursoren, is bekend dat er geen legale toepassingen zijn voor grote hoeveelheden PMK. Ambtshalve is eveneens bekend dat al jaren grote hoeveelheden PMK door criminele organisaties gesmokkeld worden uit China ten behoeve van de MDMA productie.111

Uit raadpleging van de Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer (CDIU) volgt dat er in het kader van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën geen vergunning was afgegeven aan [medeverdachte 1] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 2] , [verdachte] , [medeverdachte 12] en [bedrijf 2] .112

[medeverdachte 12] heeft verklaard dat hij zijn onderneming [bedrijf 2] in 2006 heeft opgericht, deze onderneming tevens onder de naam [bedrijf 2] staat ingeschreven en gevestigd is op zijn huisadres [adres 1] te Leopoldsburg. [medeverdachte 12] maakt gebruik van het emailadres [e-mailadres 5] . Hij herkent het emailadres [e-mailadres 7] als het e -mailadres van de vervoerder, aan wie hij de pincode heeft gestuurd om de container met antivries in Antwerpen op te kunnen halen. [medeverdachte 12] heeft de Bill of Lading aan [medeverdachte 8] gegeven. Hiervoor heeft hij € 450,00 van [medeverdachte 8] ontvangen. [medeverdachte 12] communiceerde met [medeverdachte 8] middels een BlackBerry die hij, speciaal voor dit chatten, van [medeverdachte 8] had gekregen.113 Deze heeft hij in december 2012 gekregen van [medeverdachte 8] . Hij zei dat andere telefoons niet te vertrouwen waren en hij bedoelde daarmee dat die telefoons af te luisteren en te traceren zijn. Dat zou met die BlackBerry niet het geval zijn.114 Voorts heeft [medeverdachte 12] verklaard dat er eerder chemicaliën via [bedrijf 2] besteld zijn die contant zijn betaald door [medeverdachte 8] . Het bestellen en betalen van de lading anti-vries is buiten hem om gegaan.115 Hem was beloofd dat hij de anti-vries mocht verkopen.116 [medeverdachte 12] wist dat [medeverdachte 8] alle soorten verdovende middelen kon leveren. Hij verkoopt vanaf 2011 pillen voor [medeverdachte 8] . [medeverdachte 12] kreeg ze op de pof en aan de hand van wat hij verdiend had mocht hij een gedeelte van de opbrengst houden. [medeverdachte 8] heeft hem ook speed aangeboden in pastavorm en ook MDMA maar daar is hij niet op ingegaan. [medeverdachte 8] is ook een keer bij hem thuis geweest en toonde een zwarte sporttas waarvan [medeverdachte 8] zei dat die helemaal vol zat met verdovende middelen. Hij vroeg [medeverdachte 12] of die tas bij hem mocht blijven staan.117 Op 9 december 2013 heeft [medeverdachte 12] tenslotte bij de politie verklaard dat hij een ping-bericht van [medeverdachte 8] ontving dat er ongeveer, zoals hem later middels de Bill of Lading bleek, 10.000 liter antivries zat aan te komen. De inkoopprijs van deze anti-vries was ongeveer 11.000 dollar. Dit stond op de commercial invoice die [medeverdachte 12] per post op naam van [bedrijf 2] ontving.118

Op de vraag van de politie hoe het kan dat de akte van oprichting van [bedrijf 2] bij medeverdachte [medeverdachte 1] is aangetroffen, antwoordt [medeverdachte 12] dat hij die akte in de mail van [bedrijf 2] had gezet en dat [medeverdachte 8] die akte zodoende heeft kunnen uitprinten. [medeverdachte 8] had eind 2012 het webmail account van [bedrijf 2] voor [medeverdachte 12] gemaakt en had toegang tot de mail van [bedrijf 2] omdat [medeverdachte 12] hem het wachtwoord had gegeven. Op die manier zag [medeverdachte 8] het ook meteen als [bedrijf 2] weer facturen ontving.119

Overwegingen van de rechtbank ten aanzien van feit 1

[verdachte] heeft ter zitting verklaard dat hij enkel als vriendendienst met ‘ [persoon 1] ’ meeging en zijn auto ter beschikking stelde, maar dat hij er niet op lette waarover de besprekingen gingen en dat hij verder nergens mee te maken heeft. Volgens de raadsman is deze ‘ [persoon 1] ’ ‘ [persoon 1] ’ (hij komt in het dossier voor onder de naam [persoon 1] ) en is deze [persoon 1] ‘de man met de lange haren’ die vaker door de politie bij ontmoetingen met [medeverdachte 1] gezien is.

De rechtbank kan deze verklaring van [verdachte] niet rijmen met de intensieve betrokkenheid die uit het voorgaande blijkt. De rechtbank constateert alles overziend dat [verdachte] direct na het uitladen van de dozen met de vermeende PMK in Valkenswaard ter plaatse is om ‘als klant’ een bespreking met [medeverdachte 1] te voeren. Als blijkt dat de PMK niet deugt, is er op 6 juni 2013 een aantal besprekingen tussen [medeverdachte 1] c. s . enerzijds en een wisselend aantal Chinezen. De auto van [verdachte] wordt die dag gezien en uit het gesprek tussen de Chinezen in de auto van [medeverdachte 1] die dag volgt dat zij hun bevindingen over de slechte kwaliteit van de PMK reeds hebben teruggekoppeld aan [verdachte] . Voorts is [verdachte] op 10 juni 2013 weer aanwezig bij een bespreking. Op die dag wordt een door [verdachte] gehuurde bestelauto waargenomen, waarin zich nog een hoeveelheid PMK bevindt. Ook op 20 juni 2013 is [verdachte] aanwezig bij een bespreking met [medeverdachte 1] c. s .. In de bij de woning van [verdachte] behorende berging zijn flessen antivries aangetroffen die identiek zijn aan de flessen uit de container.

De rechtbank stelt vast dat de verklaring van [verdachte] over zijn aanwezigheid en rol bij de gesprekken niet spoort met de mededeling van [medeverdachte 1] dat de ‘oude’ de leider is en de man met de lange haren de woordvoerder is omdat die het beste kan praten. Uit het dossier volgt dat [verdachte] de oudste, althans een van de oudere Chinezen is die geobserveerd zijn bij ontmoetingen met [medeverdachte 1] en dat telkens als de man met de lange haren gezien is, [verdachte] ook aanwezig is. Hieruit leidt de rechtbank af dat [verdachte] een volwaardig gesprekspartner van [medeverdachte 1] was en niet zoals hij zelf aangeeft ‘slechts aanwezig als ‘chauffeur’.

Uit de feiten en omstandigheden voornoemd concludeert de rechtbank dat [verdachte] kennelijk aan de kant van de afnemer van de lading PMK staat en als (in ieder geval) representant van de afnemer wordt betrokken bij besprekingen en op de hoogte wordt gehouden van de kwaliteit van de PMK.

Het verweer van [verdachte] wordt derhalve verworpen.

Uit het dossier volgt dat er op 5 juni 2013 50 dozen met flessen ‘PMK’ door de Chinezen zijn opgehaald. Niet blijkt of de groepering waar [verdachte] deel van uitmaakte een groter belang in de container had dan deze 50 dozen. Dat niet de hele lading van de container voor de Chinezen bedoeld was, blijkt wel uit de omstandigheid dat in de loods ook een aantal dozen voor ‘de jongens van [persoon 12] ’ apart werd gezet. Dit leidt er toe dat de rechtbank geen bewijs heeft voor de bestelling van 1800 liter PMK, maar wel voor een grote hoeveelheid PMK.

Gezien deze feiten en omstandigheden vindt de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] samen met anderen de vervaardiging van en de handel in MDMA heeft voorbereid door een grote hoeveelheid van de precursor PMK te bestellen en heeft hij daartoe contacten, ontmoetingen en besprekingen gehad en gevoerd met leveranciers en tussenpersonen en verleners van hand- en spandiensten. De rechtbank acht feit 1 om die reden wettig en overtuigend bewezen. Aan de bespreking van overige verweren komt de rechtbank niet toe.

Overwegingen van de rechtbank ten aanzien van feit 2

Aan [verdachte] is tenlastegelegd dat hij zich samen met anderen als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer heeft bezig gehouden met de invoer in de Gemeenschap van een geregistreerde stof als vermeld op bijlage bij de Verordening (EG) 111/2005, te weten 1800 liter c.q. 2160 kilogram PMK, zonder dat hij een vergunning had. Hiermee zou hij artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) hebben overtreden.

Artikel 2 Wvmc verbiedt het om in strijd met artikel 6, eerste lid, van deze Verordening te handelen. In dat artikel staat dat marktdeelnemers die een op de bijlage bij de Verordening geregistreerde stof invoeren daartoe over een vergunning moeten beschikken die is afgegeven door de lidstaat.De Verordening hanteert de volgende definitie van het begrip ‘marktdeelnemer’: ‘elke natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij de in- en uitvoer van geregistreerde stoffen of hiermee verband houdende intermediaire activiteiten, met inbegrip van personen die als zelfstandige douaneaangiften doen voor klanten, hetzij als hoofdactiviteit hetzij als nevenactiviteit in verband met een andere activiteit.’ Deze verordening ziet dan ook op de invoer in de EG van een geregistreerde stof. ‘Invoer’ wil in dit kader zeggen (artikel 2 sub c): elke binnenkomst in het douanegebied van de Gemeenschap van geregistreerde stoffen, met inbegrip van onder meer tijdelijke opslag.

Blijkens de definities in deze verordening is een ‘marktdeelnemer’ niet te vereenzelvigen met de ‘uiteindelijke ontvanger’ van de geregistreerde stof. De uiteindelijke ontvanger is de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de geregistreerde stoffen worden uitgeleverd. Dit is niet noodzakelijkerwijs de eindgebruiker.

Zodra de geregistreerde stof in het vrije verkeer van de EG is gebracht, treedt Verordening (EG) 273/2004 van het EP en de Raad in werking. Deze Verordening richt zich op de handel in drugsprecursoren binnen de Europese Gemeenschap. Deze Verordening hanteert dan ook een andere definitie bij het begrip ‘marktdeelnemer’: ‘elke natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het in de handel brengen van geregistreerde stoffen.’

De rechtbank constateert dat [verdachte] met betrekking tot de PMK aan de kant van de afnemer stond. Behoudens een ontmoeting met [medeverdachte 1] op 1 februari 2013, waarvan niet bekend is wat daar besproken is, komt [verdachte] pas in beeld vanaf de aflevering van een deel van de PMK aan de Chinezen op 5 juni 2013. Er is onvoldoende bewijs dat [verdachte] zich bezighield met de daadwerkelijke invoer van de PMK of daarbij als intermediair is opgetreden. [verdachte] vormde eerder een contact tussen de invoerders (‘marktdeelnemers’ zoals bedoeld in Verordening (EG) 111/2005) enerzijds, en uiteindelijke ontvanger( s ) dan wel de eindgebruiker( s ) van deze PMK anderzijds. Deze handelingen vallen onder het bereik van een andere dan de in de tenlastelegging genoemde Verordening, te weten Verordening (EG) 273/2004. Nu niet bewezen kan worden dat [verdachte] heeft gehandeld als ‘marktdeelnemer’ zoals bedoeld in Verordening (EG) 111/2005), zal de rechtbank hem dan ook vrijspreken van hetgeen onder feit 2 is tenlastegelegd.

Feit 3 (zaaksdossier 19 - witwassen)

Tenlastelegging

[verdachte] wordt verweten dat hij in de periode van 1 juni 2013 tot en met 1 oktober 2013, al dan niet samen met anderen voorwerpen, te weten

 • -

  geldbedragen van € 89.565 en van € 1.565 die zijn aangetroffen in zijn woning;

 • -

  € 11.800 aan contante stortingen;

 • -

  een Volkswagen Polo met het kenteken [kenteken 8] ;

 • -

  een goudkleurig horloge;

heeft witgewassen.

Voorwerpen

Doorzoeking woning

[verdachte] woont volgens de Gemeentelijke Basis Administratie sinds 22 november 2012 aan de [adres 10] te Rotterdam120. Hier heeft op 1 oktober 2013 een doorzoeking plaatsgevonden121 waarbij het volgende is aangetroffen:

- een goudkleurig horloge122;

- een geldbedrag in een plastic tas van AH van € 88.000 en een geldbedrag van € 1.565123;

- een factuur van de aankoop van een Volkswagen Polo [kenteken 8]124.

Bankrekening

[verdachte] heeft een bankrekening bij ABN AMRO BANK NV met het nummer [bankrekeningnummer] . De duplicaatbankafschriften over de periode 7 januari 2011 (eerste mutatie) tot en met 1 november 2013 (laatste mutatie) zijn opgevraagd en ontvangen.125 Over het tijdvak van 1 juli 2012 tot 1 oktober 2013 is voor een totaalbedrag van € 11.800 aan contante stortingen gedaan.126

Partiële vrijspraak

Deel geld woning

In de woning is in totaal € 89.565 aangetroffen, te weten de som van € 88.000 en € 1.565. In de tenlastelegging staat ten onrechte € 1.565 naast het totaalbedrag € 89.565 vermeld zodat van het witwassen van € 1.565 partieel zal worden vrijgesproken.

Deel contante stortingen

De rechtbank constateert dat binnen de tenlastegelegde periode van 1 juni 2013 tot en met 1 oktober 2013 slechts de volgende contante stortingen vallen:

o € 700 op 6 juni 2013127;

o € 1.000 op 20 juni 2013128;

o € 400 op 28 juni 2013129;

o € 3.000 op 22 augustus 2013130;

o € 500 op 27 augustus 2013131.

Bij elkaar is dit € 5.600. Nu in totaal € 11.800 is tenlastegelegd, zal van een bedrag van € 6.200 worden vrijgesproken.

Volkswagen Polo

[verdachte] heeft verklaard dat hij de Volkswagen Golf in 2012 heeft gekocht bij een Volkswagen dealer voor ongeveer € 20.000, waarbij hij € 10.000 heeft betaald uit de opbrengst van een Volkswagen Golf die hij eerder heeft gehad en die hij voor € 8.500 heeft verkocht. [verdachte] heeft verder verklaard dat een bedrag van € 10.000 door twee of drie van zijn dochters bij elkaar is gebracht en is betaald via de bankrekening van zijn dochter [naam dochter]132.

Hiermee heeft [verdachte] een concrete en min of meer verifieerbare verklaring gegeven over de financiering van de Volkswagen Polo die niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is.

Het nadere onderzoek dat het openbare ministerie naar aanleiding van deze verklaring heeft gedaan, sluit niet uit dat de gelden waarmee de auto zijn gefinancierd een legale herkomst hebben. In het dossier bevindt zich de aankoopfactuur van [bedrijf 9] ten aanzien van de Volkswagen Polo gedateerd 13 juli 2012 ten name van [verdachte] . Op de factuur is te zien dat de aankoopprijs van de Volkswagen Polo € 19.900 bedraagt en dat met pen is bijgeschreven dat € 9.900 voldaan is per kas133. Uit een bankafschrift van [bedrijf 9] blijkt dat de overige € 10.000 per bank is betaald en afkomstig is van een rekening bij ABN AMRO die op naam staat van [naam dochter]134.

Van dit deel van de tenlastelegging zal [verdachte] derhalve worden vrijgesproken.

Horloge

In het dossier staan geen bijzonderheden over het horloge vermeld. De officier van justitie heeft ter zitting aangegeven dat de dagwaarde van het horloge door Domeinen op € 1 is getaxeerd. [verdachte] zal van dit onderdeel van de tenlastelegging partieel worden vrijgesproken, zoals ook door de officier van justitie is verzocht. Er is in het geheel niet gebleken dat het horloge afkomstig is uit een concreet misdrijf. Gezien de uiterst geringe waarde van het horloge kan ook niet worden gesteld dat het niet anders kan dan dat dit met criminele gelden is gefinancierd.

Vereniging

Uit het dossier is niet gebleken dat [verdachte] samen met anderen voorwerpen heeft witgewassen. Van het tenlastegelegde ‘in vereniging’ zal [verdachte] dan ook worden vrijgesproken.

Gewoonte

Uit het dossier is evenmin gebleken dat [verdachte] van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, zodat hij ook van dit onderdeel van de tenlastelegging zal worden vrijgesproken.

Afkomstig uit enig misdrijf

Voor een veroordeling ter zake van witwassen is allereerst vereist dat aannemelijk is dat het voorwerp (waaronder begrepen geldbedragen) waarop de verdenking van witwassen is gebaseerd, afkomstig is uit enig misdrijf. Als op grond van de bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen het voorwerp en een bepaald misdrijf, het zogenoemde grondmisdrijf, kan niettemin bewezen worden verklaard dat het voorwerp een criminele herkomst heeft als het op grond van de vastgestelde omstandigheden niet anders kan zijn dan dat de tenlastegelegde witgewassen voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf. Daarvan kan sprake zijn als de omvang van aanwezige gelden of gedane uitgaven veel groter is dan uit legale inkomstenbron financierbaar is.

Gezien de partiële vrijspraken blijft van de tenlastegelegde witgewassen voorwerpen het in de woning aangetroffen bedrag van in totaal € 89.565 over en de contante stortingen voor een totaal bedrag van € 5.600, bij elkaar € 95.165. Dit bedrag is niet aan een concreet misdrijf te koppelen. [verdachte] wordt bij dit vonnis weliswaar veroordeeld voor voorbereiding van de vervaardiging van dan wel de handel in MDMA door PMK te bestellen, maar aan dit misdrijf heeft [verdachte] niets verdiend omdat de politie de PMK heeft vervangen door water.

Daarom moet worden bezien of [verdachte] het bedrag van € 95.165 uit legale bron heeft kunnen financieren.

Inkomsten/vermogen [verdachte]

is diverse malen veroordeeld en heeft daarvoor gedurende langere tijd in detentie verbleven. Op 31 mei 1990 is hij veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, op 16 februari 2005 tot 8 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en op 23 november 2011 tot 2 jaar gevangenisstraf, telkens voor overtredingen van de Opiumwet135. Hiervoor is hij gedetineerd geweest in 2003/2005, 2007/2008 en van 8 februari 2011 tot en met juni 2012136. Niet is gebleken dat hij gedurende zijn detentie inkomsten heeft gegenereerd.

[verdachte] heeft bij de politie verklaard dat hij maar één bankrekening heeft, de genoemde bankrekening bij ABN AMRO, waarop een paar honderd euro staat. Hij heeft verder verklaard dat hij geen bezittingen heeft en geen geld uit een erfenis of loterij. Over zijn inkomen heeft hij verklaard dat hij in de keuken van restaurant [naam] in Alphen aan de Rijn werkt als kok in vast dienstverband voor € 1.600 per maand. Daarnaast werkt hij nog af en toe voor [naam] , een recycling bedrijf van plastic, van dezelfde werkgever. Daarmee verdient hij ongeveer € 200 tot € 300 per maand. Verder koopt hij babymelkpoeder in Nederland in en verkoopt dat in Hong Kong aan familie en vrienden. Het gaat om ongeveer 900 tot 1.000 dozen per maand waarmee hij 1 euro per doos verdient. Zijn huur is ongeveer € 650 per maand, hij betaalt voor stroom en water € 180 per maand, aan alimentatie voor zijn twee jonge kinderen € 500 per maand en aan zijn ex-vrouw € 250 per maand. Hij heeft geen schulden137. In een latere verklaring zegt hij dat hij over de verdiensten met melkpoeder geen aangifte doet omdat hij daar pas ongeveer een maand mee bezig is, althans zo begrijpt de rechtbank zijn verklaring138. Weer later heeft hij verklaard dat hij er soms wel € 1.000 tot € 2.000 per maand mee verdiende139. Bij die gelegenheid heeft hij ook verklaard dat hij sinds eind 2012 voor mevrouw [persoon 20] werkt, de dochter van zijn oudere zus, dat hij 40 uur in de week werkt, deels in de keuken, deels bij de recycling. Dat laatste hield in dat hij monsters meenam naar klanten om ze te werven.

Ter zitting heeft [verdachte] nog verklaard dat zijn vader en moeder een huis aan hem hebben geschonken. Dit huis heeft uiteindelijk € 100.000 tot € 120.000 opgebracht. Het geld is betaald aan de zoon van zijn zus en deels contant en deels via de bank aan [verdachte] terugbetaald. Over wanneer dit geld is ontvangen, verklaart [verdachte] wisselend: eerst heeft hij het over 2008 tot 2012, dan 2008 tot 2010 en uiteindelijk 2003 tot 2005, waarbij hij het voor zijn tweede detentie heeft verdeeld onder zijn kinderen.

Mevrouw [persoon 20] heeft in november 2013 als getuige verklaard dat zij directeur/aandeelhouder is van [naam] BV sinds een jaar. [verdachte] heeft een vast dienstverband. Hij is familie van haar. Aanvankelijk heeft ze hem in 2011 als algemeen medewerker aangenomen bij [bedrijf 10] BV. Hij heeft toen enige maanden gewerkt, daarna heeft hij enige tijd gedetineerd gezeten en daarna heeft ze hem in oktober 2012 opnieuw aangenomen bij [bedrijf 10] BV. Zijn taken zijn vrij breed zoals chauffeuren, ophalen van monsters, controleren van containers. Volgens mevrouw [persoon 20] is hij echter altijd afwezig en belt hij dat hij geen tijd heeft of ziek is. Eigenlijk wilde ze hem daarom niet opnieuw aannemen na zijn detentie maar ze heeft het toch gedaan omdat hij familie is. Zijn vaste inkomen is € 1.600 per maand netto. Dit heeft ze hem ook betaald ondanks zijn afwezigheid, alleen niet heel regelmatig omdat ze ‘problemen heeft met afval’. Soms, misschien minder dan een keer per maand, werkt hij ook als kok . [bedrijf 10] BV is een import exportbedrijf van plastic afval. Het bedrijf koopt afval en het wordt per container geëxporteerd naar China en Hong Kong. Ze weet er niets van dat [verdachte] zich zou bezig houden met de handel in babymelkpoeder.140

Bij de belastingdienst zijn fiscale gegevens opgevraagd. Op de loongegevens is te zien dat [verdachte] in 2011 heeft gewerkt van 1 januari tot 28 februari en daarmee bruto € 4.943 heeft verdiend waarover

€ 1.199 aan loonbelasting is geheven.141 In 2012 heeft hij van 1 oktober 2012 tot 31 december 2012 gewerkt en daarmee € 8.130 bruto loon verdiend waarover € 2.079 aan loonbelasting is geheven .142 In 2013 is opgegeven dat hij het hele jaar heeft gewerkt en daarmee € 15.342 heeft verdiend waarover € 3.230 aan loonbelasting is geheven.143 Als werkgever is steeds opgegeven [bedrijf 10]144.

Witwasvermoeden

De rechtbank constateert dat het nettoloon dat door [verdachte] en zijn werkgever worden genoemd (minimaal 1.600 euro netto per maand), hoger is dan uit de door de door de belastingdienst verstrekte informatie blijkt. In het voordeel van [verdachte] zal de rechtbank dit hogere netto-bedrag van €1.600 per maand hanteren. Blijkens zijn eigen verklaring bedragen zijn vaste lasten € 1.580 per maand en dan is het geld dat hij nodig heeft om te eten, te drinken en kleding te kopen nog niet meegenomen. Uit zijn loon kan [verdachte] dus geen € 95.165 hebben overgehouden en blijkens zijn eigen verklaring beschikt hij evenmin over vermogen. Voor zover hij inderdaad een huis van zijn ouders geschonken heeft gekregen, zoals hij ter zitting heeft verklaard, heeft hij de opbrengst al voor zijn tweede detentie (dus voor 2007) aan zijn kinderen geschonken. Gezien deze feiten en omstandigheden is zonder meer sprake van een vermoeden dat het bedrag van € 95.165 afkomstig is uit enig misdrijf.

Verklaring alternatieve herkomst

In zo’n geval mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de legale herkomst van de gelden die concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Het geldbedrag van € 88.000 is aangetroffen in de woning van [verdachte] in een berging/voorraadkast in een elektrisch apparaat in een doos. Een bedrag van € 1.565 is aangetroffen op de slaapkamer145. [verdachte] heeft hierover verklaard dat het geld bedoeld was om melkpoeder te kopen. Mensen die uit Hong Kong naar Nederland komen, namen hiervoor steeds geld mee. Hij heeft het geld in een rijstkoker gestopt en die stond in een kast in de kamer. Het geld was van zijn broer, de dochter van zijn zus enzovoorts, allemaal familie146. In een volgend verhoor heeft [verdachte] verklaard dat het gaat om verschillende mensen die allemaal in Hong Kong wonen en dat hij hun namen niet wil zeggen, waarna hij toch zegt dat het om [persoon 21] en [persoon 22] gaat, die hij alleen bij hun roepnaam kent. De boekhouding van de handel zou worden gedaan door een Nederlandse man wiens naam hij niet wil noemen. [verdachte] heeft geen aangifte bij de belastingdienst over die handel gedaan omdat het geld er pas een maand is. Hij had de melkproducten nog niet besteld, dat zou de Nederlandse vriend doen en die zou het ook versturen. Die heeft een bedrijf in Nederland en in Hong Kong147.

Over de herkomst van de contante stortingen heeft [verdachte] verklaard dat hij met het verschepen van melkpoeder naar Hong Kong of China soms geld verdiende, tussen de € 1.000 en € 2.000 en dat wel eens op de bank stortte als hij niet genoeg geld had om rekeningen te betalen. Het geld kreeg hij van [persoon 23] , [persoon 1] , [persoon 24] of [persoon 25] . De administratie hierover voerde een vriend en die heeft alle info gefaxt naar de advocaat148.

De rechtbank vindt deze verklaring voor een legale herkomst van het geld onvoldoende concreet, niet min of meer verifieerbaar en op voorhand hoogst onwaarschijnlijk: [verdachte] verklaart wisselend over degenen die het bedrag in zijn woning bij hem hebben gebracht en geeft geen volledige namen op, hij overlegt geen boekhouding terwijl die er volgens hem wel is, hij wil de naam van de vriend die de boekhouding verzorgt en die het melkpoeder zal bestellen en naar Hong Kong zal versturen niet noemen. Daarbij verklaart hij wisselend over het tijdstip waarmee hij met de handel is begonnen; de ene keer pas net en de andere keer is hij er al langere tijd mee bezig. De verklaring van [verdachte] is daarom onvoldoende om tegenwicht te bieden aan het vermoeden dat het in de woning aangetroffen geld van

€ 89.565 afkomstig is uit enig misdrijf en dat de contante stortingen voor een totaalbedrag van € 5.600 zijn gefinancierd uit criminele gelden. Met voldoende zekerheid kan worden uitgesloten dat de gelden een legale herkomst hebben zodat een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden. De omstandigheid dat de belastingdienst het bedrag van € 89.565 kennelijk heeft aangemerkt als inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking maakt dit niet anders. (De rechtbank vermeldt in dit verband tevens dat door de raadsman niet de hele beslissing op bezwaar van 23 juli 2014 is overgelegd, doch enkel de eerste pagina.)

Voorhanden hebben

Hierboven is reeds overwogen dat de herkomst van criminele gelden niet aan een concreet misdrijf is te koppelen en dus ook niet aan een concreet eigen misdrijf van [verdachte] . Dit betekent dat het enkele voorhanden hebben van de gelden voldoende is om tot een veroordeling inzake witwassen te komen op grond van artikel 420bis lid 1 b Sr.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] in de periode van 1 juni 2013 tot en met 1 oktober 2013 in Nederland voorwerpen te weten,

 • -

  geldbedragen van € 88.000 en € 1.565 aangetroffen in de woning [adres 10] te Rotterdam,

 • -

  contante stortingen tot een bedrag van € 5.600,

voorhanden heeft gehad terwijl hij wist dat die voorwerpen onmiddellijk of middellijk afkomstig waren uit enig misdrijf.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat [verdachte]

1.

in of omstreeks de periode van 1 februari 2013 tot en met 1 oktober 2013 in Nederland en/of in België, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van MDMA en/of MDEA en/of MDA en/of van (een) ander( e ) stof(fen), zijnde MDMA en/of MDEA en/of MDA en/of deze ander( e ) stof(fen) middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- zich en/of anderen middelen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te

verschaffen

immers heeft verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededaders

- een stof, te weten 3,4-methyleendioxyfenylpropan-2-on (PMK) (-welke stof benodigd

is, althans kan worden gebruikt bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of

vervaardiging van MDMA en/of MDEA en/of MDA , in elk geval een middel vermeld

op de bij de Opiumwet behorende lijst I-) besteld en doen vervoeren en

- ( (telefonische) contacten en/of ontmoetingen gehad en/of besprekingen gevoerd en/of

afspraken gemaakt met leverancier( s ), tussenperso(o)n(en), verlener( s ) van hand- en spandiensten en/of anderen met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en het vervoer van een grote hoeveelheid 3,4-methyleendioxyfenylpropan-2-on (PMK);

3.

in de periode van 1 juni 2013 tot en met 1 oktober 2013, in Nederland, voorwerpen, te weten

- geldbedragen van € 88.000 en € 1.565 (aangetroffen in de woning

[adres 10] te Rotterdam) en

- contante stortingen tot een bedrag van € 5.600,

voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat die geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. [verdachte] zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

Ten aanzien van feit 1:

medeplegen van het voorbereiden of bevorderen van een feit, bedoeld in het vierde en/of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, door zich en/of anderen middelen tot het plegen van dat/die feit(en) trachten te verschaffen

Ten aanzien van feit 3:

witwassen

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

[verdachte] is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De redelijke termijn

6.1

Het standpunt van de officier van justitie

Het onderzoek Wolf / Beretta betreft een zeer omvangrijk dossier, met vele verdachten en met als basis niet één, maar twee grote en langdurige opsporingsonderzoeken. Gelet op de grote samenhang en verwevenheid tussen de zaken, acht het Openbaar Ministerie het niet meer dan logisch dat allereerst werd gekozen voor het in elkaar schuiven van de onderzoeken Wolf en Beretta en vervolgens voor een gelijktijdige afdoening van de zaken van de verdachten. Daarnaast acht het Openbaar Ministerie van belang dat het een criminele organisatie betrof die niet alleen ‘functioneerde’ op het Europese continent, maar onder meer ook in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Volgens het Openbaar Ministerie is dit een reden voor verlenging van de redelijke termijn. Voorts stelt het Openbaar Ministerie zich op het standpunt dat ook de vele onderzoekswensen van de verdediging in deze zaak een vertragende factor zijn geweest. Niet zozeer de hoeveelheid onderzoekswensen dient mee te wegen bij de beantwoording van de vraag of de redelijke termijn moet worden opgerekt, dit is immers inherent aan de omvang van de zaak, maar het feit dat die onderzoekswensen tevens betrekking hadden op nader onderzoek buiten de Europese Unie dient wel mee te wegen bij de oprekking van de termijn.

Het Openbaar Ministerie stelt zich dan ook op het standpunt dat sprake is van bijzondere omstandigheden, die een redelijke termijn van om en nabij de vier jaar rechtvaardigen. Dit betekent dat met het wijzen van vonnis op 29 maart 2018 deze termijn met enkele maanden wordt overschreden, maar het Openbaar Ministerie vindt niet dat die overschrijding tot strafreductie zou moeten leiden.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De redelijke termijn is in deze zaak ruimschoots overschreden, hetgeen met name voortvloeit uit het feit dat het Openbaar Ministerie ervoor gekozen heeft de onderzoeken Wolf en Beretta samen te voegen en samengevoegd te houden. Dit mag niet voor rekening en risico van [verdachte] komen. Daarom verzoekt de verdediging de rechtbank de schending van de redelijke termijn vast te stellen en een strafkorting toe te passen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Voor de beoordeling of er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn geldt als uitgangspunt dat een strafzaak in eerste aanleg dient te zijn afgerond met een vonnis binnen twee jaar vanaf het moment dat vanwege de Nederlandse staat jegens een verdachte een handeling is verricht waaraan deze redelijkerwijs de verwachting kan ontlenen dat tegen hem strafvervolging kan worden ingesteld. Deze termijn van twee jaar kan verlengd worden indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden kunnen zien op de ingewikkeldheid en omvang van de zaak, de invloed van de verdachte(n) en/of de raadslieden op het procesverloop en de wijze waarop de zaak door de bevoegde autoriteiten is behandeld.

De rechtbank weegt als bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat de redelijke termijn wordt opgerekt mee dat de zaak Wolf-Beretta zeer omvangrijk is. Op verzoek van de verdediging van de verdachte en/of de medeverdachten zijn middels rechtshulpverzoeken getuigen gehoord in de Dominicaanse Republiek, Curaçao, België en Duitsland. Voor de afhandeling van deze rechtshulpverzoeken is men afhankelijk van de buitenlandse autoriteiten en daarmee gaat doorgaans veel tijd gemoeid.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de overschrijding van de redelijke termijn in belangrijke mate te wijten is aan de inwilliging van de onderzoekswensen van de verdediging, hetgeen voor rekening en risico van de verdediging komt. In de optiek van de rechtbank heeft de verdediging geen onderzoekswensen opgevoerd die de voortgang onevenredig of onredelijk hebben vertraagd. De verdediging heeft het recht onderzoekswensen op te geven en bij de vaststelling van een algemene redelijke termijn van twee jaar, is dit in bepaalde mate ook verdisconteerd. De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie dan ook niet in de stelling dat in dit geval de onderzoekswensen als bijzondere omstandigheid gelden die rechtvaardigen dat de redelijke termijn dusdanig wordt opgerekt dat er geen sprake meer zou zijn van een overschrijding.

De rechter-commissaris was eind 2016 nagenoeg gereed. Vanwege de vele verdachten, raadslieden en officieren van justitie die bij deze zaak betrokken waren, heeft het plannen van de inhoudelijke behandeling van deze zaak de nodige voeten in de aarde gehad. Voor de behandeling waren vele zittingsdagen nodig. Het is niet gelukt om in 2017 data te vinden waarop alle betrokkenen beschikbaar waren. Om verder uitstel te voorkomen is daarom besloten de zaken deels vanaf medio november 2017 op zitting te behandelen en deels vanaf januari 2018.

Omdat de rechtbank van oordeel is dat deze gang van zaken -die het gevolg is van het onderdeel uitmaken van een grote zaak- niet volledig voor rekening en risico van de verdachten mag komen, houdt zij hier in het kader van de redelijke termijn in het voordeel van de verdachten rekening mee.

De rechtbank concludeert dat, onder de gegeven omstandigheden, een overschrijding van de redelijke termijn met 12 maanden gerechtvaardigd is.

[verdachte] is op 1 oktober 2013 aangehouden. Dat is het beginpunt van de redelijke termijn. Het eindvonnis is gewezen op 29 maart 2018. Het tijdsverloop tussen de aanvang van de redelijke termijn en de uitspraak bedraagt ongeveer 4 jaar en 6 maanden.

Alles afwegende brengt dat met zich mee dat er sprake is van een termijnoverschrijding voor de duur van 18 maanden. Als gevolg hiervan zal de rechtbank een strafkorting toepassen van 15%.

7 De straf en/of de maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

Harddrugsgebruik levert grote gevaren op voor de gezondheid en gaat gepaard met allerlei soorten criminaliteit. Om aan geld voor drugs te komen, plegen gebruikers hinderlijke en soms ook ernstige strafbare feiten. Criminele organisaties die zich richten op de handel in verdovende middelen en precursoren bevorderen deze criminaliteit. Hun enige doel is veel geld verdienen ten koste van de gezondheid van anderen en de samenleving in het algemeen.

Met inachtneming van de bewezen verklaarde feiten, vordert het Openbaar Ministerie ten aanzien van [verdachte] een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, met aftrek van de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat de strafeis buitenproportioneel is.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Bewezen is verklaard het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van MDMA middels de invoer van 1800 liter PMK, en witwassen.

[verdachte] stond met betrekking tot de invoer van de 1.800 liter PMK aan de kant van de afnemer en werd als (in ieder geval) representant van de afnemer betrokken bij besprekingen en op de hoogte gehouden van de kwaliteit van de PMK. Hij was in dat kader een volwaardige gesprekspartner van [medeverdachte 1] . Als vertegenwoordiger van de afnemer van de PMK, was de rol van [verdachte] heel belangrijk: door het zijn van een schakel tussen de aanbodzijde van PMK en de partij die uiteindelijk MDMA ervan kan produceren, kan de drugshandel tot stand komen. [verdachte] had contacten en stond vanuit het verleden bekend als iemand met kennis van zaken.

Het is algemeen bekend dat synthetische drugs grote gezondheidsrisico’ s met zich brengen voor de gebruikers ervan. Het gebruik van deze drugs kan leiden tot een geestelijke of lichamelijke verslaving en, bij overdosis, zelfs tot de dood van de gebruiker. Daarnaast wordt het chemisch afval dat ontstaat bij de productie vrijwel altijd illegaal gedumpt, waardoor het milieu schade ondervindt en belast wordt en waarbij er in de regel veel geld, tijd en energie geïnvesteerd moet worden om de negatieve gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te mitigeren. Bovendien legt op het opsporen, ontmantelen en vervolgen van de producenten van synthetische drugs een fors beslag op het opsporingsapparaat, als gevolg waarvan de opsporing van andere misdrijven in het geding kan komen. Kortom, de productie van synthetische drugs heeft op meerdere niveaus van de maatschappij een forse negatieve invloed. Aan dit alles heeft [verdachte] door zijn handelen een bijdrage geleverd. Zodoende stelt [verdachte] zijn eigen geldelijke gewin boven dit maatschappelijk belang.

Daarnaast heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan witwassen, hetgeen een manier is om met illegaal en dus oneerlijk verdiend geld ten onrechte een maatschappelijke en financiële status te verwerven.

Het getuigt van een bedenkelijke mentaliteit om te menen dat je je niet aan de regels hoeft te houden die voor iedereen gelden. Binnen het strafrecht is voor dergelijke ontwrichtende criminaliteit een lange gevangenisstraf de enige passende reactie om voor de verdachte zelf, zijn omgeving en de samenleving de norm nog eens duidelijk op scherp te stellen.

Ten aanzien van het verzoek van de verdediging om in de strafmaat rekening te houden met het feit dat geen exacte hoeveelheid zuivere PMK is vastgesteld, merkt de rechtbank het volgende op. De officier van justitie heeft een aanvullend rapport van het NFI overgelegd, waaruit volgt dat de bemonsteringen voornamelijk bestaan uit PMK en geschikt zijn om te worden gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van bijvoorbeeld MDMA, de werkzame stof in XTC-tabletten. De rechtbank wijst erop dat niet vereist is dat het gaat om zuivere PMK: de vaststelling dat de bemonstering voornamelijk PMK bevat, acht de rechtbank dan ook voldoende om bij de strafmaat 1.800 liter PMK als uitgangspunt te nemen.

De rechtbank constateert dat niet gebleken is dat [verdachte] sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis de schorsingsvoorwaarden heeft overtreden. Deze omstandigheid weegt in positieve zin mee voor [verdachte] , maar zijn op zichzelf onvoldoende om af te zien van een gevangenisstraf. Daarvoor zijn de door [verdachte] gepleegde feiten te ernstig. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat [verdachte] inmiddels een nieuwe partner heeft en de zorg draagt voor een nog jong kind. De rechtbank betrekt hierbij voorts dat [verdachte] in het verleden reeds meermalen voor (synthethische) harddrugs gerelateerde delicten tot langdurige gevangenisstraffen is veroordeeld en dat hij daar dus kennelijk geen lering uit heeft getrokken.

Slotsom: de straf

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank aan [verdachte] in beginsel een gevangenisstraf van 3,5 jaar opleggen. Vanwege de hiervoor genoemde termijnoverschrijding zal de straf 15% (afgerond, 6 maanden) lager uitvallen. Dit betekent dat een gevangenisstraf van 3 jaar wordt opgelegd, met aftrek van het voorarrest.

8 De voorlopige hechtenis

De voorlopige hechtenis van [verdachte] is geschorst met ingang van 4 juli 2014 tot aan de dag van de inhoudelijke behandeling. De onderliggende overwegingen hiertoe waren dat [verdachte] destijds inmiddels geruime tijd (8 maanden) in voorlopige hechtenis verbleef, het definitieve eindproces-verbaal en een definitieve tenlastelegging nog niet beschikbaar waren, de regiezitting voorzien was voor oktober 2014 en te verwachten was dat de inhoudelijke behandeling pas eind 2015 aan de orde zou zijn.

Bij de aanvang van de inhoudelijke behandeling op 15 januari 2018 is de schorsing verlengd tot aan de einduitspraak op 29 maart 2018. De rechtbank heeft zich ambtshalve beraden over het al dan niet voortduren van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Uit de bewezenverklaring en de veroordeling tot een gevangenisstraf van 3 jaar volgt dat de rechtbank nog immer ernstige bezwaren en de recidivegrond aanwezig acht voor de voorlopige hechtenis voor de in het vonnis van heden bewezenverklaarde feiten. Dit was ook in juli 2014 het geval. Een afweging van de belangen van de maatschappij tegenover die van [verdachte] leidde er toen echter toe dat de voorlopige hechtenis moest worden geschorst, omdat er nog geen datum bekend was waarop de inhoudelijke behandeling van de zaak zou plaatsvinden. Die situatie is nu niet langer aan de orde. De inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden en [verdachte] is bij vonnis van heden schuldig bevonden aan ernstige strafbare feiten. Een hernieuwde afweging van de belangen van de maatschappij en [verdachte] leidt tot de conclusie dat de belangen van de maatschappij bij de detentie van [verdachte] nu zwaarder moeten wegen dan de belangen van [verdachte] en dat aan de schorsing van de voorlopige hechtenis daarom een einde moet komen.

9 Het beslag

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen geldbedragen en de personenauto Volkswagen Polo. De officier van justitie heeft daarnaast de teruggave van het gouden horloge aan [verdachte] gevorderd.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ter zake van het beslag aangevoerd dat het horloge aan [verdachte] dient te worden geretourneerd. Ten aanzien van de overige inbeslaggenomen goederen heeft de raadsman geen standpunt geformuleerd.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven geldbedragen verbeurd dienen te worden verklaard, nu deze gelden grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen.

De rechtbank is van oordeel dat het op de beslaglijst vermelde inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven horloge, dient te worden teruggegeven aan [verdachte] .

De officier van justitie heeft tevens de verbeurdverklaring van de Volkswagen Polo verzocht. Van het witwassen van deze Volkswagen Polo wordt [verdachte] vrijgesproken. Een verbeurdverklaring is om die reden niet mogelijk en de grondslag voor het beslag ex artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering valt daardoor weg. Nu uit het dossier blijkt dat op deze goederen tevens een beslag ex artikel 94a van het Wetboek van Strafvordering ligt, zal de rechtbank geen verdere beslissing nemen ten aanzien van deze Polo.

10 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 47, 57 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2, 10 en 10a van de Opiumwet.

11 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt [verdachte] vrij van het tenlastegelegde onder feit 2;

Bewezenverklaring

 • -

  verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;

 • -

  spreekt [verdachte] vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

 • -

  verklaart [verdachte] strafbaar;

Straf

 • -

  veroordeelt [verdachte] voor de feiten 1 en 3 tot een gevangenisstraf van 3 jaren,

 • -

  beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van deze gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht;

Voorlopige hechtenis

- verstaat dat de schorsing van de voorlopige hechtenis is opgeheven;

Beslag

- verklaart verbeurd de volgende in beslag genomen voorwerpen:

1. Geld EURO

88.000 euro;

2 Geld EURO

euro 1,565,00 ibn-code VR012.02.01.001.001;

- gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen voorwerpen aan [verdachte] :

3 1.00 STK Horloge Kl:goud

ibn-code VR012.03.03.001.

Dit vonnis is gewezen door mr. M .J. A .G. van Baal, voorzitter, mr. A . M . Koster-van der Linden en mr. L. Feuth, rechters, in tegenwoordigheid van mr. I.K. Bakker en

mr. Y .L.J. Damoiseaux, griffiers, en uitgesproken ter openbare zitting van 29 maart 2018.

BIJLAGE I: De tenlastelegging (na wijziging)

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.

(zaaksdossier 6)

hij in of omstreeks de periode gelegen in en/of tussen de maand(en) 1 februari

2013 tot en met 1 oktober 2013 te Eindhoven en/of te Valkenswaard en/of te

Leende en/of te Heeze, in elk geval in Nederland en/of te Antwerpen, in elk

geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) om een feit,

bedoeld in het derde of vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet,

te weten

het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren,

verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van

MDMA en/of MDEA en/of MDA en/of van (een) ander( e ) stof(fen), zijnde MDMA

en/of MDEA en/of MDA en/of deze ander( e ) stof(fen) (telkens) (een) middel(en)

vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te

bevorderen,

-een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen,

te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te

zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen

en/of

-zich en/of een ander of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen en/of

te verschaffen en/of

-voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere

betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad waarvan hij wist of ernstige

reden had

te vermoeden, dat dat/die zij bestemd was/waren tot het plegen van dat/die

feit(en)

immers heeft verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader( s )

-(een) stof(fen), te weten 1800 liter c.q. 2160 kilogram, in elk geval (een)

(grote) hoeveelheid/-heden 3,4-methyleendioxyfenylpropan-2-on (PMK) (-welke

stof benodigd is, althans kan worden gebruikt bij/voor de bereiding en/of

verwerking en/of vervaardiging van MDMA en/of MDEA en/of MDA , in elk geval

een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I-) besteld en/of

vervoerd en/of opgeslagen en/of verpakt en/of bereid en/of bewerkt en/of

verwerkt en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of gekocht en/of verkocht en/of

gefinancierd en/of ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of

doen/laten bestellen en/of vervoeren en/of opslaan en/of verpakken en/of

bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of afleveren en/of verstrekken

en/of kopen en/of verkopen en/of financieren en/of ter beschikking stellen

en/of voorhanden hebben en/of

-(telefonische) contact(en) en/of (een) ontmoeting(en) gehad en/of (een)

bespreking(en) gevoerd en/of afspra( a )k(en) gemaakt met een of meer

(mogelijke) producent(en), leverancier( s ), transporteur( s ), financier( s ),

afnemer( s ), tussenperso(o)n(en), verlener( s ) van hand- en spandiensten en/of

ander(en) met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering,

betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van (een) (grote)

hoeveelheid/-heden 3,4-methyleendioxyfenylpropan-2-on (PMK) en/of

- bills of lading verstrekt heeft/hebben en/of (grote) geldbedragen

heeft/hebben betaald;

art. 10A Opiumwet

2.

(zaaksdossier 6)

hij zich als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer in of omstreeks de

periode van 2 juni 2013 tot en met 10 juni 2013, in elk geval in de maand juni

2013, te Antwerpen, in elk geval in België en/of te Valkenswaard, in elk geval

in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, opzettelijk, heeft/hebben beziggehouden met de invoer in de

Gemeenschap of intermediaire activiteiten met betrekking tot een

geregistreerde stof van categorie 1 van de bijlage van de Verordening 111/2005

van de Raad, te weten 3,4-methyleendioxyfenylpropan-2-on (PMK) (een

hoeveelheid van 1800 liter cq 2160 kilogram), zonder een door de bevoegde

instanties afgegeven vergunning;

art. 2 onder a van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën

3.

(zaaksdossier 19)

hij, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2013

tot en met 1 oktober 2013, tezamen en in vereniging, althans alleen, te

Eindhoven

althans in Nederland van het plegen van witwassen een gewoonte

heeft/hebben gemaakt, immers heeft/hebben hij,

verdachte en/of zijn medeverdachte(n), van (een) voorwerp(en), te weten

- Enig( e ) geldbedrag(en) waaronder €89.565 en/of €1.565 (aangetroffen

in de woning [adres 10] te Rotterdam) in elk geval enig( e )

bedrag(en) aan geld en/of

- Contante stortingen tot een bedrag van €11.8000, in elk geval enig( e )

bedrag(en) aan geld en/of

 • -

  een personenauto, te weten Volkswagen Polo ( [kenteken 8] ) en/of

 • -

  een (goudkleurig) horloge,

de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de

verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans

heeft/hebben hij en of zijn medeverdachte(n) verborgen en/of verhuld wie de

rechthebbende op dat/die voorwerp(en) en/of dat/die geldbedrag(en) was of

wie bovenomschreven voorwerp(en) en/of dat/die geldbedrag(en) voorhanden

had/hadden, terwijl hij en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) dat dat/die

voorwerp(en) en/of dat/die geldbedrag(en) – onmiddellijk of middellijk –

afkomstig was/waren uit misdrijf en/of heeft hij, verdachte en/of zijn

medeverdachte(n), bovenomschreven voorwerp(en) en/of dat/die

geldbedrag(en) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet,

althans van bovenomschreven voorwerp(en) en/of dat/die geldbedrag(en)

gebruik gemaakt, terwijl hij en/of zijn medeverdachte(n) wist(en) dat

bovenomschreven voorwerp(en) en/of dat/die geldbedrag(en) – onmiddellijk of

middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

art. 420ter Wetboek van Strafrecht

art. 420 bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

1 Zie hieronder de noot bij de naam van de verdachte.

2 Proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons, zaaksdossier 2, bijlage 220, pagina 2330.

3 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 1] , zaaksdossier 2, bijlage 11, pagina 74.

4 Beslagdossier Beretta, Bijlage 96, pagina 1760 tot en met 2488.

5 Proces-verbaal van bevindingen m .b. t . bijnaam van [medeverdachte 1] , persoonsdossier [medeverdachte 1] , bijlage 5, pagina 78.

6 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 2] , personsdossier [medeverdachte 2] , pagina 5.

7 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 3] , zaaksdossier 2, bijlage 8, pagina 65.

8 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek ‘veilige BlackBerry’ [medeverdachte 3] , zaaksdossier 2, bijlage 174, pagina 1178.

9 Proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons, zaaksdossier 2, bijlage 220, pagina 2327.

10 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 28.

11 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 27.

12 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 27.

13 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 3] , persoonsdossier [medeverdachte 3] , bijlage 5, pagina 27.

14 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 4] , zaaksdossier 2, bijlage 9, pagina 68.

15 Proces-verbaal van bevindingen aanvulling bijnamen [medeverdachte 4] ‘ [aliasnaam 3] ’, persoonsdossier [medeverdachte 4] , bijlage 3, pagina 8.

16 Proces-verbaal van bevindingen bijnamen [medeverdachte 4] ‘ [aliasnaam 3] / [aliasnaam 3] ’, persoonsdossier [medeverdachte 4] , bijlage 4, pagina 14.

17 Proces-verbaal van identificatie [medeverdachte 5] , persoonsdossier [medeverdachte 5] , bijlage 3, pagina 8.

18 Beslagdossier Beretta, pagina 3139 en 3240. 2e aanvullend algemeen dossier PV nummer: 2012001505 B, bijlagen 139 tot en met 143, pagina 3280 tot en met 3320.

19 Proces-verbaal van bevindingen, vaststelling identiteit [aliasnaam 4] , persoonsdossier [medeverdachte 5] , bijlage 4, pagina 17.

20 Proces-verbaal van bevindingen, vaststelling identiteit [aliasnaam 4] , persoonsdossier [medeverdachte 5] , bijlage 4, pagina 17.

21 Proces-verbaal stemherkenning [medeverdachte 6] , persoonsdossier [medeverdachte 6] , bijlage 2, pagina 5.

22 Proces-verbaal stemherkenning [medeverdachte 7] , persoonsdossier [medeverdachte 7] , pagina 4.

23 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 8] , persoonsdossier [medeverdachte 8] , bijlage 2, pagina 5.

24 Beslagdossier Beretta, bijlage 164, pagina 2865 en 3017.

25 Proces-verbaal pv identificatie bijnaam ‘ [aliasnaam 5] ’, persoonsdossier [medeverdachte 8] , bijlage 3, pagina 8.

26 Proces-verbaal van bevindingen identificatie van [aliasnaam 5] zijnde [medeverdachte 8] , persoonsdossier [medeverdachte 8] , pagina 14.

27 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 9] , persoonsdossier [medeverdachte 9] , pagina 5.

28 Proces-verbaal van bevindingen m .b. t . bijnaam van [medeverdachte 9] , persoonsdossier [medeverdachte 9] , pagina 8.

29 Proces-verbaal van bevindingen stemherkenning [medeverdachte 10] , zaaksdossier 2, bijlage 10, pagina 71.

30 Proces-verbaal van bevindingen onderzoek ‘veilige BlackBerry’ telefoon [medeverdachte 10] , zaaksdossier 2, bijlage 175, pagina 1357 tot en met 1488.

31 Proces-verbaal van bevindingen m .b. t . bijnaam [medeverdachte 10] , persoonsdossier [medeverdachte 10] , bijlage 3, pagina 9.

32 Proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons, zaaksdossier 2, bijlage 220, pagina 2330.

33 Proces-verbaal van stemherkenning [medeverdachte 11] , persoonsdossier [medeverdachte 11] , bijlage 2, pagina 5.

34 Proces-verbaal van bevindingen ‘ [aliasnaam 8] ’, 1 augustus 2013, bzaaksdossier 2, bijlage 6, pagina 47.

35 Proces-verbaal van bevindingen ‘ [aliasnaam 8] ’, persoonsdossier [medeverdachte 11] , bijlage 5, pagina 20.

36 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): vrijdag 1 februari 2013, d.d. 21 maart 2013, zaaksdossier 6, bijlage 1, pagina 2 tot en met 6.

37 Proces-verbaal van bevindingen verstrekking gevorderde gegevens d.d. 21 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 2, pagina 8 tot en met 11.

38 Proces-verbaal beluisteren open OVC-gesprek d.d. 25 maart 2013, d.d. 8 mei 2013, zaaksdossier 6, bijlage 3, pagina 13 tot en met 45.

39 Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 1 mei 2013, d.d. 6 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 4, pagina 47 tot en met 51.

40 Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 9 mei 2013, d.d. 10 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 5, pagina 53 en 54.

41 Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 24 mei 2013, d.d. 17 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 6, pagina 56 tot en met 78.

42 Cargo / Freight Manifest d.d. 21 mei 2013, zaaksdossier 6, bijlage 8, pagina 134.

43 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 februari 2013, zaaksdossier 6, bijlage 125, pagina 1266 tot en met 1275.

44 Navolgend proces-verbaal van vaststelling nr. 7879/2013 op aanvankelijk proces-verbaal nr. AO-BO 10/13 d.d. 03.03.2013, d.d. 5 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 9, pagina 136 tot en met 140. TruNarc Scan Report, zaaksdossier 6, bijlage 9, pagina 142.

45 Proces-verbaal zaaksdossier 6 d.d. 19 september 2014, pagina 20.

46 NFI Rapport Maatwerk VM d.d. 15 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 63, pagina 495 tot en met 497.

47 NFI Aanvullend rapport VM d.d. 1 december 2017, gehecht aan repliek Openbaar Ministerie, zonder doornummering, pagina 1 en 2.

48 Navolgend proces-verbaal 021283/2013 d.d. 24-102-13, zaaksdossier 6, bijlage 10, pagina 143 tot en met 145.

49 Geschrift d.d. 4 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 13, pagina 160.

50 Proces-verbaal observeren (door chef en observatieteam), dinsdag 4 juni 2013 d.d. 20 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 12, pagina 153 tot en met 158.

51 Proces-verbaal zaaksdossier 6 d.d. 19 september 2014, pagina 22.

52 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 05 juni 2013, d.d. 26 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 14, pagina 162 tot en met 198.

53 Observatie proces-verbaal observeren: woensdag 5 juni 2013, d.d.7 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 15, pagina 200 tot en met 202.

54 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): woensdag 5 juni 2013, d.d. 24 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 17, pagina 208 tot en met 216.

55 Proces-verbaal (foto)identificatie d.d. 9 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 18, pagina 218 en 219.

56 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): woensdag 5 juni 2013, d.d. 24 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 17, pagina 216.

57 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): woensdag 5 juni 2013, d.d. 24 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 17, pagina 208 tot en met 216.

58 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): woensdag 5 juni 2013, d.d. 24 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 99, pagina 825 tot en met 834.

59 Beluisteren OVC gesprek BMW d.d. 5 juni 2013, d.d. 13 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 19, pagina 221 tot en met 224.

60 Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 6 juni 2013 te 07:30:58 uur, d.d. 13 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 101, pagina 839 en 840.

61 Proces-verbaal zaaksdossier 6 d.d. 19 september 2014, pagina 29.

62 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): donderdag 6 juni 2013, d.d. 4 juni 2014, zaaksdossier 6, bijlage 126, pagina 1277 tot en met 1287.

63 In het synthetische drugsmilieu is ‘ kok ’ jargon voor laborant. Proces-verbaal zaaksdossier 6 d.d. 19 september 2014, pagina 33.

64 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 7 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 21, pagina 228 tot en met 233.

65 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 06-06-2013 te 15.12 uur, d.d. 23 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 22, pagina 235 en 236.

66 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 09-06-2013, d.d. 6 augustus 2013, zaaksdossier 6, bijlage 24, pagina 245 en 246.

67 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 09-06-2013, d.d. 6 augustus 2013, zaaksdossier 6, bijlage 26, pagina 248 en 249.

68 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 10-06-2013, d.d. 9 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 104, pagina 848 en 849.

69 Proces-verbaal beluisteren OVC-gesprek d.d. 11 februari 2014, zaaksdossier 6, bijlage 105, pagina 851 en 852.

70 Proces verbaal van bevindingen, zaaksdossier 6, bijlage 70, p. 538-543.

71 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 10 juni 2013, d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 105, pagina 251 tot en met 259.

72 Beluisteren OVC gesprek d.d. 10-06-2013, d.d. 3 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 34, pagina 298 tot en met 304.

73 Foto gevoegd bij Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 10 juni 2013, d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 26, pagina 259.

74 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 10 juni 2013, d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 26, pagina 251 tot en met 259.

75 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 10 juni 2013, d.d. 26 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 28, pagina 267 tot en met 280.

76 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 10-06-2013 te 16:23:43 uur, d.d. 25 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 32, pagina 1316 en 1317.

77 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 10 juni 2013, d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 105, pagina 251 tot en met 259.

78 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 10 juni 2013, d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 105, pagina 251 tot en met 259. Proces-verbaal zaaksdossier 6 d.d. 19 september 2014, pagina 46 en 52..

79 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 10-06-2013 te 16:27:32 uur, d.d. 25 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 33, pagina 1319 en 1320.

80 Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): maandag 10 juni 2013, d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 26, pagina 251 tot en met 259.

81 Beluisteren OVC-gesprek d.d. 10 juni 2013 te 21:42:50 uur, d.d. 25 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 108, pagina 860 tot en met 863.

82 Beluisteren OVC gesprek d.d. 10-06-2013, d.d. 3 september 2013, zaaksdossier 6, bijlage 109, pagina 865 tot en met 867.

83 Beluisteren OVC gesprek d.d. 12-06-2013 te 10.07 uur, d.d. 25 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 35, pagina 306 tot en met 309.

84 Beluisteren OVC gesprek d.d. 12-06-2013 te 10:16 uur, d.d. 25 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 38, pagina 311 tot en met 325.

85 Relaasproces-verbaal zaaksdossier 6, p. 56. Proces-verbaal observeren (door chef en observanten): donderdag 20 juni 2013, d.d. 1 juli 2013, zaaksdossier 6, bijlage 38, pagina 331 tot en met 336.

86 Geschrift inzake kenteken [kenteken 8] d.d. 20 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 39, pagina 338.

87 Beluisteren OVC gesprek d.d. 10-07-2013, d.d. 7 augustus 2013, zaaksdossier 6, bijlage 43, pagina 356 tot en met 366.

88 Proces-verbaal communicatie BlackBerry in PMK traject zaaksdossier 06 d.d. 2 juni 2014, zaaksdossier 6, bijlage 116, pagina 885 tot en met 892. Proces-verbaal 1e Aanvullend Algemeen Dossier d.d. 1 oktober 2014, pagina 9 en 10.

89 Proces-verbaal communicatie Blackberry van [medeverdachte 1] mbt ZD01 d.d. 22 mei 2014, zaaksdossier 6, bijlage 118, pagina 1077 tot en met 1114.

90 Proces-verbaal communicatie BlackBerry in PMK traject zaaksdossier 06 d.d. 2 juni 2014, zaaksdossier 6, bijlage 116, pagina 885 tot en met 892.

91 Proces-verbaal communicatie Blackberry van [medeverdachte 1] mbt ZD01 d.d. 22 mei 2014, zaaksdossier 6, bijlage 118, pagina 1077 tot en met 1114.

92 Proces-verbaal communicatie BlackBerry in PMK traject zaaksdossier 06 d.d. 2 juni 2014, zaaksdossier 6, bijlage 116, pagina 885 tot en met 892.

93 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 45, pagina 375 tot en met 378.

94 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 46, pagina 379 tot en met 383.

95 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 4 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 47, pagina 384 tot en met 388.

96 Rapport NFI m .b. t vraag over de inhoud van documentatie, aangetroffen op locatie [adres 7] in Eindhoven, 1 oktober 2013, d.d. 14 januari 2014, zaaksdossier 6, bijlage 66, pagina 512 tot en met 519.

97 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 48, pagina 390 en 391.

98 Rapport NFI m .b. t vraag over de inhoud van documentatie, aangetroffen op locatie [adres 7] in Eindhoven, 1 oktober 2013, d.d. 14 januari 2014, zaaksdossier 6, bijlage 66, pagina 512 tot en met 519.

99 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 januari 2014, zaaksdossier 6, bijlage 51, pagina 401 tot en met 421.

100 Proces-verbaal Forensische Opsporing onderzoek in loods d.d. 8 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 52, pagina 423 tot en met 426.

101 Proces-verbaal Forensische Opsporing uitslag NFI DNA-match d.d. 19 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 53, pagina 428. Rapport DNA onderzoek aan een referentiemonster van een verdachte d.d. 28 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 53, pagina 429 tot en met 431. Rapport DNA onderzoek aan een referentiemonster van een verdachte d.d. 3 januari 2014, zaaksdossier 6, bijlage 53, pagina 432 tot en met 434.

102 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 31 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 54, pagina 436 tot en met 439.

103 Proces-verbaal d.d. 27 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 55, pagina 441 tot en met 446.

104 Proces-verbaal d.d. 22 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 56, pagina 448 tot en met 456.

105 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 7 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 59, pagina 466 tot en met 472.

106 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 17 oktober 2013, zaaksdossier 6, bijlage 61, pagina 476 en 477.

107 Proces-verbaal van bevindingen verstrekking gevorderde gegevens d.d. 26 november 2013, zaaksdossier 6, bijlage 70, pagina 539 en 540. Kopie huurovereenkomst d.d. 9 juni 2013, zaaksdossier 6, bijlage 70, pagina 541.

108 De verklaring van de verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting van 15 januari 2018.

109 Beslagdossier Beretta, p, BB 3129 en 3135 en 3240.

110 Algemeen dossier, bijlage 143, pv uitlezen BlackBerry met beslagnummer GG127.03.01.003, p. 3299-3320.

111 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 januari 2014, zaaksdossier 6, bijlage 72, pagina 553 en 555.

112 Formulier Douane Groningen d.d. 28 januari 2014 inzake [medeverdachte 1] , zaaksdossier 6, bijlage 73, pagina 557. Formulier Douane Groningen d.d. 28 januari 2014 inzake [medeverdachte 8] , zaaksdossier 6, bijlage 73, pagina 558. Formulier Douane Groningen d.d. 28 januari 2014 inzake [medeverdachte 5] , zaaksdossier 6, bijlage 73, pagina 560. Formulier Douane Groningen d.d. 28 januari 2014 inzake [medeverdachte 2] , zaaksdossier 6, bijlage 73, pagina 561. Formulier Douane Groningen d.d. 28 januari 2014 inzake [verdachte] , zaaksdossier 6, bijlage 73, pagina 563. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 november 2017, zonder doornummering.

113 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 3 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 92, pagina 740 tot en met 752.

114 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 4 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 93, pagina 754 tot en met 778.

115 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 3 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 92, pagina 740 tot en met 752.

116 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 4 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 93, pagina 754 tot en met 778.

117 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 4 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 93, pagina 754 tot en met 778.

118 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 9 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 94, pagina 780 tot en met 784.

119 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 12] d.d. 4 december 2013, zaaksdossier 6, bijlage 93, pagina 754 tot en met 778.

120 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2013, zaaksdossier 19, bijlage 2, pagina 10.

121 Proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 1 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 8, pagina 63 en 64.

122 Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 7 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 8, pagina 75

123 Kennisgeving van inbeslagnemingd.d. 7 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 8, pagina 78.

124 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 23 juni 2014, zaaksdossier 19, bijlage 14, pagina 139 tot en met 144.

125 Proces-verbaal verstrekking gegevens d.d. 11 november 2013, zaaksdossier 19, bijlage 6, pagina 41 tot en met 43.

126 Loopproces-verbaal zaakdossier 19 d.d. 29 oktober 2013, pagina 11.

127 Rekeningafschrift, zaaksdossier 19, pagina 57.

128 Rekeningafschrift, zaaksdossier 19, pagina 58.

129 Rekeningafschrift, zaaksdossier 19, pagina 59.

130 Rekeningafschrift, zaaksdossier 19, pagina 60.

131 Rekeningafschrift, zaaksdossier 19, pagina 61.

132 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 18 april 2014, zaaksdossier 19, bijlage 17, pagina 158 tot en met 160.

133 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 23 juni 2014, zaaksdossier 19, bijlage 14, pagina 143.

134 Proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens d.d. 10 april 2014, zaaksdossier 19, bijlage 16, pagina 151 tot en met 153.

135 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 1, pagina 2 en 3.

136 Loopproces-verbaal zaakdossier 19 d.d. 29 oktober 2013, pagina 11.

137 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 2 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 10, pagina 84 tot en met 90.

138 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 15 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 10, pagina 98.

139 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 18 april 2014, zaaksdossier 19, bijlage 17, pagina 155 tot en met 163.

140 Proces-verbaal van verhoor getuige, zaaksdossier 19, bijlage 5, pagina 37 tot en met 39.

141 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2013, zaaksdossier 19, bijlage 2, pagina 12.

142 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2013, zaaksdossier 19, bijlage 2, pagina 13.

143 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2013, zaaksdossier 19, bijlage 2, pagina 14.

144 Proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 november 2013, zaaksdossier 19, bijlage 2, pagina 10 tot en met 28.

145 Legenda zoeking, beslagdossier Beretta, pagina 3470. Kennisgeving van inbeslagneming d.d. 7 oktober 2013, pagina 3476. Proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 9, pagina 81 en 82.

146 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 2 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 10, pagina 84 tot en met 90.

147 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 15 oktober 2013, zaaksdossier 19, bijlage 12, pagina 95 tot en met 101.

148 Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 18 april 2014, zaaksdossier 19, bijlage 17, pagina 155 tot en met 163.